Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging"

Transkript

1 Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1

2 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på trinn Tiltak og metoder som skal være felles for alle i Bodø Kartleggings- og vurderingsrutiner Planen er også en mal for den interne planleggingen av faget ved hver enkelt skole. Planen er utarbeidet av: Lena Lemstad, Østbyen skole, Elisabeth Johansen, Løpsmark skole; Trine Pedersen, Alstad barneskole; Karete Brøndbo, Kirkhaugen skole; Tomm Fygle, Saltvern skole; Lisbet Herring, grunnskolekontoret Heftet Metoder ligger som vedlegg til planen. Heftet bygger på boka: Læringsstrategier i tilpassa opplæring av Kari Hole. Boka har kopieringsoriginaler til arbeidet med læringsstrategiene, og kan brukes på alle trinn. Metodeheftet ar utarbeidet av Lena Lemstad 2

3 Læreplan i norsk 1. 2.trinn Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord, og meningsbærende elementer. Kompetansemål etter 1.trinn Rime på egenhånd. Lytte ut første og siste lyd. Kompetansemål etter 2.trinn Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende enheter. Uttrykke egne følelser og meninger. Dele opp ord i stavelser. Uttrykke egne følelser og meninger. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger. Vite at det finnes ulike typer ord, for eksempel lange ord, korte ord og sammensatte ord. Holde seg til temaet det snakkes om. Fortelle forståelig om egne opplevelser. Lytte konsentrert ved høytlesing. Gjenfortelle en enkel tekst og samtale om innholdet. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. 3

4 Læreplan i norsk 1. 2.trinn Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over leste tekster. Snakke om sammenhengen mellom språklyd og bokstav, mellom talespråk og skriftspråk. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. Bruke datamaskin til tekstskaping. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. Kompetansemål etter 1.trinn Lytte ut første og siste lyd i et ord. Gjenkjenne, benevne og beskrive de små bokstavene. Vite at ordene har en innholdsside og en formside. Vite lese- og skriveretningen. Vite hva som kjennetegner en setning. Samtale om tekster og vise innholdsforståelse. Gjenfortelle en tekst slik at innholdet blir forståelig. Kompetansemål etter 2.trinn Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over egne tekster. Snakke om sammenheng mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Bruke datamaskin til tekstskaping. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket. Skrive enkel tekst leselig med de små bokstavene. Ta i bruk og benytte læringsstrategien tankekart. Ha kjennskap til faktabøker og fortellinger. Beherske riktig blyantgrep. 4

5 Kjenne bokstavene på tastaturet og eksperimentere med dem. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. Bli kjent med læringsstrategien tankekart. 5

6 Læreplan i norsk 1. 2.trinn Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Kompetansemål etter 1.trinn Tegne fra opplevelser og oppleste fortellinger. Kompetansemål etter 2.trinn Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. Lage tekst som passer til et bilde og som kan skrives ned. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegning, samtale, lydforming og bevegelser. Se sammenhengen mellom tekst og bilder i bildebøker. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelse. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. 6

7 Læreplan i norsk 1. 2.trinn Språk og kultur Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Kompetansemål etter 1.trinn Høre forskjell på dikt, regler og fortellinger. Kompetansemål etter 2.trinn Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. Kjenne til noen enkle ordtak. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. 7

8 Læreplan i norsk Skriftlige tekster Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over egne tekster. Snakke om sammenheng mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. Bruke datamaskinen til tekstskaping. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing 1. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 1. trinn skal eleven kunne: Lytte ut første og siste lyd i et ord, gjenkjenne, benevne og skrive de små bokstavene. Kunne lydene som hører til de ulike bokstavene. Språksprell. Begynne bokstavinnlæringen 2. skoleuke. Lære bokstavene i en hensiktsmessig rekkefølge Bokstavtest på begynnelsen av året for å kartlegge hva elevene kan. Eventuelt: Iakttakelse av språklig bevissthet (på enkeltelever). Vite at ordene har en innholdsside og en formside. Vite om leseskriveretningen. Vite hva som kjennetegner en setning.. Eventuelt: Kartlegging av leseferdighet. Observasjonsmateriell for 1.klasse. Materiell fra læringssenteret. 8

9 Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Samtale om tekster og vise innholdsforståelse. Gjenfortelle en tekst slik at innholdet blir forståelig. Bli kjent med læringsstrategien tankekart. Ha kjennskap til faktabøker og fortellinger. Beherske riktig blyantgrep. Kjenne bokstavene på tastaturet og eksperimentere med dem. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur. 9

10 Læreplan i norsk Muntlige tekster Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. Uttrykke egne følelser og meninger. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Lytte og gi respons til andre i samtale, under framføringer og ved høytlesning. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. 1. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 1.trinn skal eleven kunne. Rime på egenhånd. Lytte ut første og siste lyd. Språksprell. Språkverksted. Observasjonsskjema i språksprell. Dele opp ord i stavelser. Vite at det finnes ulike typer ord, f.eks. lange ord, korte ord og sammensatte ord. Holde seg til temaet det snakkes om. 10

11 Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Fortelle forståelig om egne opplevelser. Lytte konsentrert ved høytlesing. Gjenfortelle en enkel tekst og samtale om innholdet. 11

12 Læreplan i norsk Sammensatte tekster Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. 1. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 1. trinn skal eleven kunne:. Tegne fra opplevelser og oppleste fortellinger. Lage tekst som passer til et bilde og som kan skrives ned. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom tegning, samtale, lydforming og bevegelser. Se sammenhengen mellom tekst og bilder i bildebøker. 12

13 Læreplan i norsk Språk og kultur Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Gi utrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. 1. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 1. trinn skal eleven kunne: Høre forskjell på dikt, regler og fortellinger.. Språksprell. Språkverksted. Kjenne til noen enkle ordtak. 13

14 Læreplan i norsk Skriftlige tekster Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over egne tekster. Snakke om sammenheng mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk. Bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i gen håndskrift og på tastatur. Bruke datamaskinen til tekstskaping. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. 2. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 2.trinn skal eleven kunne: Alle elevene får sin skrivemappe Bruke enkle strategier for leseforståelse og reflektere over egne tekster. Snakke om sammenheng mellom språklyd og bokstav, og mellom talespråk og skriftspråk... Språlsprell. Språkverksted. Kartlegging av leseferdighet. Carlsten prøver høst og vår. Bruke datamaskinen til tekstskapning. Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket besøke bybiblioteket. Besøke biblioteket bli kjent. 14

15 Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Skrive enkel tekst leselig med de små bokstavene. Ta i bruk og benytte læringsstrategien tankekart. 15

16 Læreplan i norsk Muntlige tekster Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. Uttrykke egne følelser og meninger. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Lytte og gi respons til andre i samtale, under framføringer og ved høytlesning. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. 2. trinn Mål Konkretisering Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 2.trinn skal eleven kunne: Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. Språksprell. Språkverksted. Uttrykke egne følelser og meninger. Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer. Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. 16

17 Mål Konkretisering Metode Vurdering/ Kartlegging Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesning. Samtale om personer og handlinger i eventyr og fortellinger. 17

18 Læreplan i norsk Sammensatte tekster Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. 2. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 2. trinn skal eleven kunne Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelser med lesing. Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser. Samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier. 18

19 Læreplan i norsk Språk og kultur Kompetansemål etter 2.årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt. Gi utrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. 2. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 2. trinn skal eleven kunne Snakke om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt.. Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk, og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. 19

20 Læreplan i norsk trinn Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Kompetansemål etter 3. trinn Kompetansemål etter 4. trinn Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktiske regler for gruppesamtale. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder. Forklare hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og tvprogrammer. Framføre tekster for medelever. Samarbeide i liten gruppe om enkle oppgaver. Forholde seg til regler i lek. Ta imot og gi beskjeder. Forstå hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Samtale og fortelle om innholdet i barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV- programmer Framføre enkle tekster for medelever. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktiske regler for gruppesamtale. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder. Forklare hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og Tv-programmer. Framføre tekster for medelevene. 20

21 Læreplan i norsk trinn Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Kompetansemål etter 3. trinn Kompetansemål etter 4. trinn Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg. Skrive sammenhengende og funksjonell håndskrift. Skrive fortellinger, dikt, brev, og sakspreget tekst. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Foreta informasjonssøk, skape, lage og gjenhente tekster ved hjelp av Lese enkle tekster i ulike sjangere og vise forståelse for innholdet. Kunne uttrykke kunnskap, opplevelser og følelser. Kjenne til de enkleste og mest brukte ordbildene. Sette punktum og innlede ny setning med stor bokstav. Skrive en tekst med enkel begynnelse, innhold og avslutning. Skrive enkle dikt og brev vurdere egne tekster i forhold til gitte kriterier og se egen utvikling. Kunne skrive enkle ord og setninger med sammenhengende skrift. Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakspreget tekst. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. 21

22 digitale verktøy. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett. kunne lage egne tekster med digitalt verktøy, lagre og finne igjen tekster. Ta i bruk sammenhengende skrift. Utvidelse av tankekart. Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Finne stoff til egne skrive og arbeidsoppgaver på bibliotek og internett Utvidelse av tankekart. 22

23 Læreplan i norsk trinn Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Kompetansemål etter 3. trinn Kompetansemål etter 4. trinn Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. Lage tekst til bilde og bilde til tekst. Bruke lydkulisser ved fremføring. Forstå at ulike virkemidler kan brukes til å lage sammensatte tekster. Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. 23

24 Læreplan i norsk trinn Språk og kultur Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Kompetansemål etter 3. trinn Kompetansemål etter 4. trinn Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og oversettelse fra samisk og andre kulturer. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg av talemålsvarianter i Norge. Forstå noe svensk og dansk tale. Beskrive språk og språkbruk. Beskrive ordklasser og deres funksjon. Variere setningskonstruksjon. Samtale om fortellinger og eventyr i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Samtale om personer og handlinger i tekster fra ulike tider og kulturer. Kjenne til et utvalg av talemålsvarianter i Norge. Vite hva substantiv og verb er og bruke dem til å skrive fullstendige setninger. Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge. Forstå noe svensk og dansk tale. Beskrive språk og språkbruk. Beskrive ordklasser og deres funksjon. Variere setningskonstruksjonen. 24

25 Læreplan i norsk Skriftlige tekster Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg. Skrive sammenhengende og funksjonell håndskrift. Skrive fortellinger, dikt, brev, og sakspreget tekst. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Foreta informasjonssøk, skape, lage og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett. 3. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 3. trinn skal eleven kunne Lese enkle tekster i ulike sjangere og vise forståelse for innholdet. kunne uttrykke kunnskap, opplevelser og følelser. Kjenne til de enkleste og mest brukte ordbildene. Sette punktum og innlede ny setning med stor bokstav. Utvidelse av tankekart. Lære noe om læringsstrategien VØSL. Videreføring av skrivemapper Carlsten prøver høst og vår. 25

26 Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Skrive en tekst med enkel begynnelse, innhold og avslutning. Skrive enkle dikt og brev. Vurdere egne tekster i forhold til gitte kriterier og se egen utvikling. Kunne lage egne tekster med digitalt verktøy, lagre og finne igjen tekster. Kunne skrive enkle ord og setninger med sammenhengende skrift. Ta i bruk sammenhengende skrift. 26

27 Læreplan i norsk Muntlige tekster Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktiske regler for gruppesamtale. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder. Forklare hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og tv-programmer. Framføre tekster for medelever. 3. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 3. trinn skal eleven kunne Samarbeide i liten gruppe om enkle oppgaver. Forholde seg til regler i lek. Ta imot og gi beskjeder. Forstå hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Samtale og fortelle om innholdet i barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer. Framføre enkle tekster for medelever. 27

28 Læreplan i norsk Sammensatte tekster Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. 3. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 3.trinn skal elevene kunne: Lage tekst til bilde og bilde til tekst. Bruke lydkulisser ved fremføring. Forstå at ulike virkemidler kan brukes til å lage sammensatte tekster. 28

29 Læreplan i norsk Språk og kultur Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og oversettelse fra samisk og andre kulturer. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg av talemålsvarianter i Norge. Forstå noe svensk og dansk tale. Beskrive språk og språkbruk. Beskrive ordklasser og deres funksjon. Variere setningskonstruksjon. 3. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 3. trinn skal eleven kunne: Samtale om fortellinger og eventyr i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Samtale om personer og handlinger i tekster fra ulike tider og kulturer. Kjenne til et utvalg av talemålsvarianter i Norge. Vite hva substantiv og verb er og bruke dem til å skrive fullstendige setninger. 29

30 Læreplan i norsk Skriftlige tekster Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet og beskrive egne litteraturvalg. Skrive sammenhengende og funksjonell håndskrift. Skrive fortellinger, dikt, brev, og sakspreget tekst. Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Foreta informasjonssøk, skape, lage og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett. 4. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 4. trinn skal eleven kunne Lese barnelitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse for innholdet, og beskrive egne litteraturvalg. Benytte læringsstrategien VØSL, styrkenotater og rammenotater Videreføring av skrivemapper. Carlsten prøver høst og vår. Ordkjedetesten. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Skrive fortellinger, dikt, brev og sakspreget tekst. 30

31 Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning. Beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger. Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Vurdere og sammenligne egne og andres tekster. Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy. Finne stoff til egne skrive og arbeidsoppgaver på bibliotek og internett. 31

32 Læreplan i norsk Muntlige tekster Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktiske regler for gruppesamtale. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder. Forklare hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Framføre tekster for medelever. 4. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 4. trinn skal eleven kunne: Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktiske regler for gruppesamtale. Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder. Forklare hvordan man gjennom språket kan krenke andre. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer. Framføre tekster for medelever. 32

33 Læreplan i norsk Sammensatte tekster Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. 4. trinn Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Etter 4. trinn skal eleven kunne: Lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde. Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster. 33

34 Læreplan i norsk Språk og kultur Kompetansemål etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og oversettelse fra samisk og andre kulturer. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg av talemålsvarianter i Norge. Forstå noe svensk og dansk tale. Beskrive språk og språkbruk. Beskrive ordklasser og deres funksjon. Variere setningskonstruksjon. 4. trinn Mål Etter 4. trinn skal eleven kunne: Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer. Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge. 34

35 Mål Konkretisering av mål Metode Vurdering/ Kartlegging Forstå noe svensk og dansk tale. Beskrive språk og språkbruk. Beskrive ordklasser og deres funksjon. Variere setningskonstruksjonen. 35

36 Læreplan i norsk trinn Skriftlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Kompetansemål etter 5.trinn Kompetansemål etter 6.trinn Kompetansemål etter 7.trinn Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelse Legge frem egne leseerfaringer muntlig Lese enkle nynorske tekster og forstå innholdet i dem Lese norske og oversatte skjønnlitterære tekster og uttrykke forståelse og leseopplevelse Lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelse Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Bruke hensiktsmessige lesestrategier Kunne bruke flere lesestrategier Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Referere og oppsummere tekster Lage enkle sammendrag av kjente tekster med egne ord Lage enkle referat og oppsummeringer Referere og oppsummere tekster Presenterer egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Skrive enkle bokanmeldelser Presenterer egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Presenterer egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og faglitteratur skriftlig og muntlig Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i det samiske alfabetet Gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i det samiske alfabetet Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Ha funksjonell og leselig håndskrift Skrive med sammenhengende, rask og leselig håndskrift Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift 36

37 Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Skrive tekster i sjangrene brev og enkle dikt Skrive tekster i sjangrene intervju og dikt Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk dialekt og gruppespråk Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk dialekt og gruppespråk Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Skrive lengre fortellinger Skrive enkle tekster for en gitt mottakergruppe Strukturere en tekst etter tidsrekkefølge og tema Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruke av ulike setningskonstruksjoner Bruke utropstegn og spørsmålstegn Innlede setninger på ulike måter Uttrykke seg nøyaktig og presist Lage varierte og gode setninger Bruke de vanligste rettskrivingsreglene Bruke komma og ha kjennskap til de enkleste kommareglene Mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruke av ulike setningskonstruksjoner Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster Bruke oppslagsverk og ordbøker Bruke ordbøker og enkle oppslagsverk To ulike måter å innlede en tekst på Vurdere sterke og svake sider ved egnetekster Bruke oppslagsverk og ordbøker Vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster Bruke oppslagsverk og ordbøker 37

38 Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosessen Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler Bruke digitale verktøy i skriveprosessen Vite hva interaktive tekster er Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Være bevisst hvor man henter informasjon Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra internett Skrive tekster i sjangrene; dikt, enkle avisartikler, rapport, eventyr og fortellinger 38

39 Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: Kompetansemål etter 5.trinn Kompetansemål etter 6.trinn Kompetansemål etter 7.trinn Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesning, intervju og presentasjoner Opptre i enkel rollespill, drama og opplesning Opptre i ulike språkroller gjennom drama, presentasjon og intervju Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesning, intervju og presentasjoner Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Lytte til og vise respekt Lytte til og vise respekt for andres standpunkt Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Ssamtale om at språk kan skape positive og negative holdninger Vise og drøfte hvordan språk kan skape holdninger Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser med forståelse for språk og innhold Drøfte skjønnlitterære tekster Drøfte skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser med forståelse for språk og innhold Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige fremføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Komme med respons på andres muntlige fremføringer Presentere et fagstoff muntlig Komme med konstruktiv respons på andres muntlige framføring Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige fremføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler 39

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE

Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Veien mot og gjennom VIDEREGÅENDE Ny GIV og arbeidet med grunnleggende ferdigheter STRATEGI- OG VEILEDNINGSHEFTE Februar 2013: Akershus fylkeskommune v/avdeling for videregående opplæring FORORD Som en

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN Musikk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk innebærer å synge, komponere ved å eksperimentere med stemmen og delta i samspill og vokal framføring.

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Veileder for arbeid med minoritetsspråklige barn i barnehage og skole 1 Innhold: Innledning Bakgrunn for veilederen side 3 Styringsdokumenter

Detaljer

Lesevansker og tiltak

Lesevansker og tiltak 1 Når lesing blir vanskelig Lesevansker og tiltak Stord 25.10.2013 Vigdis Refsahl 2 Program 1. Hva skal til for å mestre leksa? a) Lesing som avkoding og forståelse. b) «Å stoppe opp mens jeg leser» c)

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser.

På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. 1 På mellomtrinnet leser vi fagtekster sammen! Vi tenker, snakker og skriver om det vi leser. Denne artikkelen er ment som en idéskisse over det å arbeide systematisk med lesing av tekststykker i elevers

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST

HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST HVORDAN KAN BILDEBØKER STIMULERE SPRÅKLIG BEVISSTHET OG LESELYST Den første lese- og skriveopplæringen Formidling av bildebøker på storskjerm! Dag Bern og Lise Hellerud INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Linjerespons veiledning før punktum er satt

Linjerespons veiledning før punktum er satt Linjerespons veiledning før punktum er satt Responsarbeid i en hektisk vurderingshverdag VIBEKE LORENTZEN OG MARTHE LØNNUM Klasse 10A får linjerespons. Skriving kan til tider oppleves som et strev. En

Detaljer

Om gråræin, bebifugler og ufoer

Om gråræin, bebifugler og ufoer Om gråræin, bebifugler og ufoer Barn lager sammensatte tekster Dagrun Kibsgaard Sjøhelle Innledning Barn lærer tidlig å gi uttrykk for tanker og ideer gjennom visuell kommunikasjon 1. I muntlig dialog

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Lese- og skrivestrategier

Lese- og skrivestrategier Lese- og skrivestrategier Høsten 2014 Forord Dette heftet skal brukes til skolering i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter høsten 2014. Skoleringen er en del av et treårig prosjekt i, også

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT

Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Veiledning til akademisk skriving ved HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag Steinkjer 2013 Godkjent av studiesjefen med virkning fra 01.08.2013 1 Veiledning til akademisk skriving ved HiNT 2 Forord Heftet «Veiledning

Detaljer