Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift"

Transkript

1 ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Språkbok - Beskrive eget talemål - Kunne bruke opphold Språkboka s. 6-7 og sammenligne med mellom ord i tale. Kap. 1: Opphold mellom ord andres. - Samtale om innhold og form i sammensatte ord. - Kunne bruke opphold mellom ord i skrift. Tema: Skolestart typer på bokmål og nynorsk med - Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur ( ). - Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. - Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av - Kunne gjenkjenne og selv lage sammensatte ord. typer med flyt, - Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i barnelitteratur. - Praktisere regler for samtale. språkboka s. 4-5 a s. 6 leseboka side 4 ut fra - Diktatprøve. 1

2 35 Språkbok Kap. 2: Setning, stor bokstav og punktum Tema: Skolestart - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. fortellende, beskrivende og argumenterende - Lære hva en «setning» er. - Lære at en setning begynner med stor bokstav. Språkboka s. 8-9 språkboka s. 6-7 Kopiark 2 a s.7 leseboka s. 5 ut fra - Diktatprøve Språkbok Kap. 3: Spørretegn, utropstegn Kap. 4: Stor bokstav i fornavn og etternavn Kap. 5: Stor forbokstav i stedsnavn Tema: Skolestart - Samtale om innhold og form i sammensatte - Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. - Lære når vi skal sette punktum, spørretegn og utropstegn. - Lære å bruke stor bokstav i fornavn og etternavn. - Lære å bruke stor forbokstav i stedsnavn. Språkboka s språkbok s Skrive til bilder. a s. 7-9 ut fra - Diktatprøve. leseboka s

3 38 Språkbok Kap. 6: Alfabetet Tema: Skolestart 39 Språkbok Kap. 7: Vokaler og konsonanter Kap. 8: Alfabetisk rekkefølge Tema: Skolestart 40 Språkbok Kap. 9: Fortelling: molbohistorie - Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. - Forstå noe (svensk og) - Navngi alle bokstavene i alfabetet. - Samtale om regler. - Skape egne tekster, blant annet ved hjelp av digitale verktøy. - Skille vokaler fra konsonanter. - Samtale om sanger og regler. - Skape egne tekster, blant annet ved hjelp av digitale verktøy. - Kunne bokstavrekkefølgen i alfabetet. - Vite at en fortelling kan ha: en innledning, midtdel og avslutning. - Kunne skrive fortellinger med Språkboka s språkboka s. 11 a s. 12 leseboka s. 9 Språkboka s Arbeidbok til språkboka s a s. 12 leseboka s. 9 Språkboka s Skrive til bilder. Se over. - Carlstens observasjonsprøve i lesing og skriving. - Ordkjedetesten. ut fra - Diktatprøve. 3

4 Tema: Er det sant? dansk tale. fortellende, beskrivende og argumenterende - Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. typer på bokmål og nynorsk med - Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur ( ) - Bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving. - Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde med og uten digitale verktøy. overskrift, innledning, midtdel og avslutning. - Kunne lese tekster av ulike typer med flyt, - Kunne gi uttrykk for egne tanker om personer og handling i - Uttrykke seg gjennom en kombinasjon av ord, lyd og bilde. språkbok s. 15 a s. 15 leseboka s HØSTFERIE OKTOBER 42 Språkbok Kap. 10: Når vi forteller: Hva skal med? - Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. - Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige fortellende, beskrivende - Kunne fortelle slik at tingene kommer i riktig rekkefølge, og alt som er viktig er med. Språkboka s språkboka s Skrive til bilder. Forlag: Skrive Molbohistorier. Parlesing. Lese Molbohistoriene de har skrevet for hverandre. Skrive til bilder. ut fra - Diktatprøve. ut fra 4

5 og argumenterende Tema: Er det sant? Er det sant?) Er det sant?) a s. 19 Er det sant?) Er det sant?) leseboka s Språkbok Kap. 11: Jegfortelling Tema: Familien vår - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. - Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. fortellende, beskrivende og argumenterende typer på bokmål og nynorsk med - Lære hva en jegfortelling er. - Lære å skrive en jegfortellinger. typer med flyt, Språkboka s språkbok s. 18 a s Skrive til bilder. Forlag: Skrive jegfortellinger. ut fra - Diktatprøve. 5

6 44 Språkboka Kap. Beskjeder og huskelapper - Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. - Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. - Kunne gi uttrykk for egne tanker om personer og handling i - Lære hva en beskjed og huskelapp er. - Lære å skrive en beskjed og en huskelapp. leseboka s Språkbok s språkbok (ingen sider) Parlesing. Lese jeg-fortellingene de har skrevet for hverandre. Skrive beskjeder på gule post it - lapper. ut fra Tema: Familien vår Familien vår) Familien vår) a s leseboka s Familien vår) Familien vår) 45 Språkboka Kap. 13: Brev - Bruke ulike typer notater og - Lære hvorfor vi skriver brev. - Lære hvordan vi skriver brev. Språkboka s

7 Tema: Venner eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger typer på bokmål og nynorsk med - Forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre. - Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. typer med flyt, - Lære at det er fint å ha venner. språkboka (ingen sider) a s , 54, 83, 108 lesebok s Skrive brev. Parlesing. ut fra 46 Språkbok Kap. 14: Lure ord: ord med e for æ Kap. 15: Lure ord: de og det - Lære å skrive vanlige ord med e for æ. - Lære å skrive ordene de og det. Språkboka s språkboka s ut fra 7

8 Tema: Venner Venner) Venner) a s leseboka s Venner) Venner) 47 Språkbok Kap. 16: Rim Kap. 17: Å rime med tøyseord - Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. - Lære å skrive setninger som rimer. - Lære å skrive rim med tøyseord. Språkboka s språkbok s. 21 Skrive egne rim og regler. ut fra Tema: Rim og regler 48 Språkboka Kap. 18: Lure ord: ord med o for å - Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av - Lære å lese rim og regler med innlevelse, og legge trykk på de rette ordene. - Kunne skrive vanlige ord med o for å. a s leseboka s Språkboka s språkboka s. 22 Parlesing. ut fra 8

9 Tema: Rim og regler Rim og regler) Rim og regler) a s leseboka s. 27 Rim og regler) Rim og regler) Språkboka Kap. 19: Ord for farge a Tema: Farger Språkboka Kap. 20: Spørreord med hv fortellende, beskrivende og argumenterende - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. - Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av - Kunne skrive vanlige ord for farger. - Kunne lese og lage tabeller. fortellende og beskrivende - Kunne fortelle om egne erfaringer og uttrykke meninger. - Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av Språkboka s språkboka s a s leseboka s Parlesing. JULEFERIE FRA TIL Kunne skrive vanlige spørreord med hv. - Utvikle sin fantasi gjennom lek med ord. Språkboka s språkbok s ut fra ut fra - Lage tekster som - Lage tekster som a s. 19, 46, 89 9

10 Tema: Tall og dager 2 Språkbok Kap. 21: Gåter Kap. 22: Tallene: grunntall kombinerer ord, lyd og bilde med og uten digitale verktøy. - Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige kombinerer ord og bilde. - Lære hva gåter er. - Kunne fortelle noen gåter. - Kunne skrive tøysegåter. - Kunne skrive tallene 1-10 med bokstaver. leseboka s. 12, 54 Språkboka s språkboka s Parlesing. Elevene forteller, lytter til, lager og løser gåter. ut fra Tema: Tall og dager 3 Språkbok Kap. 23: Tallene: ordenstall Kap. 24: Ord for tid: ukedagene Tall og - Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige Tall og Tall og - Kunne skrive ordenstallene med bokstaver. - Kunne skrive navnet på alle dagene i uka. - Vite hva navnene på ukedagene betyr. Tall og a s. 19, 46, 89, leseboka s. 12, 54, Språkboka s språkbok s a s. 50 Tall og Tall og Tall og ut fra Tall og 10

11 Tema: Tall og dager 4 Språkbok Kap. 25: Ord for tid: månedene Kap. 26: Ord for tid: årstidene Kap. 27: E-post fortellende, beskrivende og argumenterende - Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde med og uten digitale verktøy. - Kunne skrive og bruke navn for månedene i egne - Hente informasjon fra kalendre. - Fortelle hva som kjennetegner de ulike årstidene. - Lage og framføre tekster om årstidene. lesebok s. 33 Språkboka s språkboka s Lage årshjul. ut fra Tema: Tall og dager 5 Språkbok Kap. 28: Lure ord: ord med stum g Tema: Tall og dager Tall og Tall og 6 Språkbok - Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler - Kunne skrive e-post. Tall og - Kunne skrive vanlige ord med stum g. Tall og - Kunne fortelle hva en ser på et bilde. s. 51, 53, 54, 63 leseboka s Språkbok s språkbok s. 36 s. 54 lesebok (ingen sider) Språkbok s Tall og Tall og Tall og ut fra Tall og 11

12 Kap. 29: Bilder forteller og stille oppklarende og utdypende spørsmål. - Kunne bruke ordene: øverst, nederst, midt på bildet, til høyre, til venstre, i forgrunnen, i bakgrunnen. språkbok s. 37 ut fra Tema: Vi feirer 7 Språkbok Kap. 30: Bilder hjelper oss typer på bokmål og nynorsk med - Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtidpå bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. -Samtale om innhold og form i sammensatte - Lære hva nøkkelord er. - Kunne gjenfortelle med utgangspunkt i nøkkelord. - Kunne samtale om og oppleve sanger, fortellinger m.m. fra andre kulturer. - Kunne forklare med tekst og bilder. - Vite hva de vanligste trafikkskiltene betyr. s. 59 lesebok (ingen sider) Språkbok s språkbok s Tegne trafikkskilt. Gå tur og se på ulike trafikkskilt. ut fra Tema: Vinter typer på bokmål og nynorsk med - Kunne lese tekster av ulike typer med flyt, a s. 65, 90 lesebok s

13 8 VINTERFERIE FEBRUAR 9 Språkboka Kap. 31: Sammensatt tekst: bilder i bøker - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. - Kunne samtale om forsider på bøker og illustrasjoner i bøker. Språkboka s Kunne gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om personer og hendelser i bøker. språkboka s ut fra - Vite hva følgende ord betyr: forfatter, illustrasjon, illustratør, illustrere, fotograf, emne, tittel. Vinter) Vinter) a s. 66 Vinter) Vinter) Tema: Vinter 10 Språkboka Kap. 32: Sammensatt tekst: tekst til bilde a Tema: Underlig å tenke på - Kunne lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy. fortellende, beskrivende og argumenterende typer på bokmål og nynorsk med - Lære hva bildetekst er. - Lære å skrive bildetekst. - Lære å skrive sakpreget tekst. -Kunne lese tekster av ulike typer med flyt, leseboka s Språkboka s språkboka s. 43 a s. 71 leseboka s ut fra 13

14 11 Språkboka Kap. 33: Sammensatt tekst: plakat - Kunne lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy. fortellende, beskrivende og argumenterende - Vite hva en plakat er. - Lære å lage plakater. Språkboka s språkboka s. 44 Lage plakater. ut fra Tema: Underlig å tenke på 12 Språkbok Kap. 34: Fortelling: Slik gikk det til! Tema: Slik gikk det til Underlig å tenke på) - Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - Bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving. Underlig å tenke på) - Lytte etter og reflektere over innholdet i «slik-gikkdet-til-fortellinger». - Kunne skrive «slikgikk-det-til-fortellinger». - Lære å lage avsnitt. - Kunne bruke biblioteket til å finne stoff til egen skriving. - Kunne bruke tokolonnenotat som grunnlag for egen skriving. a s. 133 leseboka (ingen sider) Språkboka s språkboka s. 45 a s leseboka s Underlig å tenke på) Forlag: Skrive «slikgikk-det-tilfortellinger». Underlig å tenke på) ut fra 14

15 13 Språkbok Kap. 35: Lure ord: ord med ng Kap. 36: Lure ord: ord med stum d Tema: Kjæledyr typer på bokmål og nynorsk med - Kunne skrive vanlige ord med ng. - Kunne skrive vanlige ord med stum d. -Kunne lese tekster av ulike typer med flyt, Språkboka s språkboka s a s leseboka s PÅSKEFERIE 30. MARS 3. APRIL 15 Språkbok - Kunne skrive vanlige Språkboka s fortellende, beskrivende ord med u for o. Kap. Lure ord: og argumenterende ord med u for o språkboka s. 48 ut fra ut fra - Carlstens observasjonsprøve i lesing og skriving. - Ordkjedetest. Kjæledyr) Kjæledyr) a s Kjæledyr) Kjæledyr) Tema: Kjæledyr leseboka (ingen sider) 16 Språkbok - Beskrive ordklasser og - Lære hva substantiv Språkboka s

16 Kap. 38: Substantiv Tema: Gratulerer 17 Språkbok 18 Kap. 39: Verb Tema: Gratulerer Språkbok Kap. 40: Adjektiv deres funksjon. - Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. - Beskrive ordklasser og deres funksjon. Gratulerer) - Beskrive ordklasser og deres funksjon. er. - Kunne skrive noen substantiv. - Kunne bruke tekster som grunnlag for egen skriving. - Lære å bruke tankekart. - Lære hva verb er. - Kunne skrive noen verb. Gratulerer) - Lære hva adjektiv er. - Kunne skrive noen adjektiv. språkboka s a s leseboka s Språkboka s språkboka s a s. 88 leseboka s Språkboka s språkboka s Gratulerer) ut fra -Kartleggingsprøver. ut fra Gratulerer) 16

17 Tema: Monstre 19 Språkbok Kap. 41: Å beskrive - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. - Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. - Kunne gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om personer og hendelser i bøker. - Vite hva en beskrivelse er. - Vite hva en etterlysning er. - Kunne skrive en etterlysning. - Kunne bruke tankekart som grunnlag for egen skriving. a s , 145 leseboka s Språkboka s språkboka s ut fra ut fra Tema: Litt redd - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. - Kunne søke etter informasjon i og selv lage enkle tabeller. - Kunne uttrykke egne meninger om innholdet i en tekst. a s. 95 leseboka s

18 20 Språkbok Kap. 42: Lure ord: ord med sk, sp og st Kap. 43: Beskjeder: regler Tema: Litt redd 21 Språkbok (24 Kap. 44: Sammenligning Tema: Sport og fritid Språkbok Kap. 45: Å skrive dikt fortellende, beskrivende og argumenterende - Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtidpå bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. Litt redd) - Gjenkjenne og brukespråklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. typer på bokmål og nynorsk med - Gjenkjenne og brukespråklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og - Kunne skrive vanlige ord med sk, sp og st. - Kunne lage enkle kart. - Kunne diskutere hvorfor vi bør ha regler. - Kunne formulere og skrive noen regler for hvordan vi bør ha det i klassen. Litt redd) - Lære hva en sammenligning er. - Kunne lage noen sammenligninger. - Kunne lese tekster av ulike typer med flyt, - Lære å skrive dikt. - Lære å lese dikt med innlevelse. Språkboka s språkboka s a s , 105 leseboka s Språkboka s språkboka (ingen sider) a s. 108 leseboka (ingen sider) Språkboka s Skrive tre regler for hvordan vi bør ha det i klassen. Litt redd) ut fra Litt redd) ut fra 18

19 Sem ana) 25 enkle språklige bilder. - Variere stemmebruk og intonasjon i framføring av språkboka (ingen sider) Skrive dikt og lese dem for de andre i klassen. ut fra Tema: Mot sommer - Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. - Kunne gi uttrykk for egne tanker og opplevelser. a s leseboka s SISTE SKOLEDAG FREDAG 23. JUNI 27 SOMMERFERIE Stavskrift Fra og med uke 38 begynner vi med stavskrift. Kompetansemål: - Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Leseprosjekt Vi skal delta i leseprosjekt. Tidspunktet for dette kommer vi tilbake til. Vi vil i denne perioden lese mange bøker, og skrive korte bokanmeldelser. Sol Systematisk Observasjon av Lesing - Et system/verktøy for å fastslå hvor eleven er i sin leseutvikling. - Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte. Data/Ipad Vi bruker data i stasjonsundervisning: Zeppelin sine nettsider og Salaby. I tillegg bruker vi ulike norsk-app er på Ipad i stasjonsundervisning. 19

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR 3. KLASSE HØSTEN 2015 Halvårsplan og tema Halvårsplanen er laget ut fra lokal læreplan. Det er målene i Kunnskapsløftet som ligger til grunn for denne. I temaene som er satt opp inngår

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Innhold. Innledning. 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn

Innhold. Innledning. 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Innledning Arbeidet med denne helhetlige lese- og skriveopplærigsplanen startet våren 2012. Gruppa har bestått av Hans Petter Berg, Kari Beate Mo og Sissel Wivegh. Vi startet arbeidet med å samle inn alt

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Plan for grunnleggende ferdigheter

Plan for grunnleggende ferdigheter Plan for grunnleggende ferdigheter Muntlig Lesing Skriving Os skole Dalsbygda skole 2011 Illustrasjoner Trond Haagaas Layout Kari Bjerke Gjærde Prosjektgruppe Bodil Moseng, Eli Bjerke, Karianne Kristiansen,

Detaljer

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016

Årsplan i norsk - 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 6 timer Lærere: Heidi Marie Fahre, Åse-Gunn Viumdal, Eva Ternsten Læreverk: Kverndokken/Bakke: Safari Lesebok A & B, Gyldendal Heggem/Kverndokken: Agora Språkbok, Gyldendal Heggem/Sunne:

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer