ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17"

Transkript

1 ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 Faglærer: Katrine Thelle Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 4 og Zeppelin lesebok 4, samt tilhørende arbeidshefter. 8, 3 skoletimer(45 min) pr. uke. Læringstrategier/Gr unnleggende ferdigheter Vurdering/ (fet skrift) prøveform Mnd Hver måned hele året: Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Lesing Lesing Lesing Variere stemmebruk og inntonasjon i framføring av tekster. Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster. Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egene meninger. Jeg kan lese med flyt og inntonasjon. Jeg kan lese med flyt og inntonasjon på nynorsk. Jeg kan forklare hva førlesning er. Jeg bruker bilder og overskrift når jeg førleser. Jeg kan forklare hvordan jeg kan finne betydningen av vanskelige ord i en tekst. Jeg kan letelese. Jeg kan gjenfortelle hovedinnholdet i en tekst. Lesing Repetert lesing. Lesing av tilpassede tekster hver uke med samtale om tema, førlesing, begrepsavklaring og letelesing og oppsummering. (muntlig, skriftlig) Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egen evaluering / kommentarer Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Egenvurdering på skriftlige arbeider om kriteriene er oppfylt(skriftli g og muntlig). Lærelogg

2 Pensksrift Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving. Pensksrift Jeg skriver sammenhengende stavskrift. Jeg skriver med riktig blyantgrep Penskrift Penskrift Skriveøvinger etter kriterier i penskriftsbok hver uke. (lesing, Jeg skriver alle bokstavene riktig på linja. Jeg skriver bokstavene med riktig høyde. Jeg skriver med stor bokstav og punktum i alle setninger. Egen plan: IKT Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy Jeg skriver med mellopmrom mellom ordene. IKT (Se egen plan) IKT (Se egen plan) IKT (Se egen plan) Søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy. Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift,

3 og bruke tastatur i egen skriving. Bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving.

4 August Høytlesing Variere stemmebruk og inntonasjon i framføring av tekster. Høytlesing Jeg kan forklare begrepene stemmebruk, inntonasjon, betoning, pause og tempo. Jeg kan forklare når jeg kan lese med pause. Jeg kan lese dikt og andre tekster med rett tempo, pauser og betone viktige ord. Høytlesing Høytlesing Øvelse med høytlesing i grupper. (muntlig, lesing) Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Sjanger:skuespill Sjanger:skuespill Sjanger: skuespill Sjanger: skuespill Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner. Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Jeg kan gjenfortelle hovedinnholdet i et skuespill. Jeg kan fremføre et skuespill sammen med andre. Jeg kan forklare begrepene dialog, replikk og replikkstrek. Jeg kan forklare hva det betyr å dramatisere. Jeg kan bruke kolon på riktig måte. Jeg kan bruke parantes på riktig måte. Lesing, fremføringdramatiseri ng av skuespill. (muntlig, lesing) Elevene lager skuespill av en tekst og bruker replikker, replikkstrek, pranteser og kolon. (muntlig, lesing, skriftlig) Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper

5 September Sjanger: dikt Vareiere stemmebruk og inntonasjon i framføring av tekster. Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentaklese, kontrast og enkle språklige bilder Samtale om innhold og form i sammensatte tekster Sjanger: dikt Jeg leser dikt med innlevelse. Jeg bruker pauser, betoning og variert tempo når jeg leser dikt. Jeg kan forklare begrepene vers og verselinje. Jeg kan forklare begrepene figur, figurdikt, biodikt, og skrøne. Sjanger: dikt Sjanger: dikt Diktlesing, individuelt, i grupper, som lekse og i hel klasse Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Test: gjentatt lesing (alarmen går) Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter krieterier. Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk. Jeg kan forklare hva som menes med gjentakelse, kontrast og bilde. Jeg kan finne hvilke virkemidler som er brukt i et dikt. Jeg kan bruke virkemidler i egne dikt. Rettskriving: sammensatte ord Skrive med Rettskriving: sammensatte ord Rettskriving: sammensatte ord Rettskriving: sammensatte ord

6 sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Jeg kan forklare begrepene sammensatte ord og bindebokstav. Jeg kan lage nye ord ved å sette sammen ord. Jeg kan dele opp sammensatte ord. skriving, tankekart Bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Gi uttrykk for egne tanker og opplevelse om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill tankekart Jeg kan forklare hva tankekart er. Jeg kan bruke tankekart til å vise hva jeg vet om et emne. Jeg kan bruke tankekart for å vise hva jeg har lært om et emne. Jeg kan bruke tankekart for å oppsummere en tekst. Jeg kan bruke tankekart som utganspunkt for egen tankekart tankekart Lesing av tekster

7 og TV-programmer. skriving. Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster. Skriving: dikt Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. Skriving: dikt Jeg kan bruke virkemidler i egne dikt. Jeg kan bruke tankekart til å skrive dikt. Skriving: dikt Skriving: dikt Lesing av tekster Jeg kan skrive figurdikt. Jeg kan skrive biodikt Skriving etter krietrier (lesing, muntlig, Dette organiseres i rullering, klassetimer

8 og smågrupper Oktober Sjanger:forklaringer Samtale om innhold og form i sammensatte tekster Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster Rettskriving: kj-lyden Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Sjanger:forklaringer Jeg kan lese og følge en instruksjon. Jeg kan skrive en forklaring til andre. Rettskriving: kj-lyden Jeg kan gi eksempler på tre måter å skrive kj-lyden på. Jeg kan gi eksemler på ord som begynner med kj, ky, ki og tj. Sjanger:forklaringe r Rettskriving: kjlyden Sjanger:forklaringer Lesing (muntlig, lesing) Skriftlig oppgaver etter kriterier. ( lesing, skriftlig, Rettskriving: kjlyden skriving, Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter kriterier.

9 respons Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål Lese, reflektere og samtale om egne og andres tekster. respons Jeg kan forklare ordet respons. Jeg kan gi positiv respons til andres tekster ved å se på hvilke kriterier som er oppfylt. Jeg kan ta imot positiv og negativ respons fra andre. Jeg se på responsen jeg har fått og forandre teksten ut fra den. respons respons Lesing av tekster Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons som er fylt ut i skjema.

10 Skriving: å begynne en fortelling Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning Skriving: å begynne en fortelling Jeg kan Fortelle hva som bør være med i en innledning. Jeg kan skrive en innledning med beskrivelse av hvem, hva og hvor. Skriving: å begynne en fortelling Skriving: å begynne en fortelling Skriving av egne tekster. ( Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons som er fylt ut i skjema. November Sjanger: spørsmål Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille Sjanger: spørsmål Jeg kan forklare forskjellen på let-og finn-spørsmål og Sjanger: spørsmål Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Sjanger: spørsmål Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller

11 oppklarende og utdypende spørsmål Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster tenk-selv-spørsmål. Jeg kan lage let-og finnspørsmål og tenk-selvspørsmål til tekster jeg har lest. Lesing (muntlig, lesing) Skriftlig oppgaver etter kriterier. ( lesing, skriftlig, arbeid. Ukeprøver laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter kriterier. Rettskriving: dobbel konsonant Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Rettskriving: dobbel konsonant Jeg kan forklare hva som menes med sprettord og tyggegummiord. Jeg kan høre forskjellen på lang og kort vokal. Jeg kan forklare begrepene dobbel konsonant, regel og unntak. Jeg kan lese og skrive ord med dobbel konsonant. Rettskriving: dobbel konsonant Rettskriving: dobbel konsonant skriving, tankekart Bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen tankekart Jeg kan forklare hva tankekart er. Jeg kan bruke tankekart til å vise hva jeg vet om et tankekart tankekart Lesing av tekster

12 skriving Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Gi uttrykk for egne tanker og opplevelse om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster. emne. Jeg kan bruke tankekart for å vise hva jeg har lært om et emne. Jeg kan bruke tankekart for å oppsummere en tekst. Jeg kan bruke tankekart som utganspunkt for egen skriving. Lage egne tankekart før og etter lest tekst. Skriving: å avslutte en fortelling Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel Skriving: å avslutte en fortelling Jeg kan fortelle hva en avslutning bør inneholde. Jeg kan forklare forskjellen på lykkelig, trist og uventet avslutning. Jeg kan skrive minst to ulike avslutninger til en fortelling. Skriving: å avslutte en fortelling Skriving: å avslutte en fortelling

13 og avslutning. Skriving av egen tekst. (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av ehen tekst utfra andres resons som er fylt ut i skjema. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Desember Sjanger: tabeller Bruke bibliotek og internett til å finne stoff til egen skriving. Finne informason ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på Sjanger: tabeller Jeg kan forklare begrepene kolonne, rad, tabell, loddrett og vannrett. Jeg kan lese en tabell. Jeg kan bruke bibliotek og Sjanger: tabeller Sjanger: tabeller Tabellesing (muntlig, lesing, IKT, regning) Skriftlig oppgaver Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder

14 skjerm og papir. internett for å finne tabeller. etter kriterier. ( lesing, skriftlig, Biblioteksbesøk ing. Vurdering etter kriterier. Søk på internett (lesing, IKT, regning) Rettskriving: diftonger Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Rettskriving: diftonger Jeg kan forklare hva en diftong er. Jeg kan si hvilke diftonger vi har. Jeg kan lese diftongene riktig. Rettskriving: diftonger Rettskriving: diftonger skriving, Jeg kan lese og skrive ord med diftonger. VØL-skjema Bruke ulike type VØL-skjema Jeg kan forklare bgrepene VØL-skjema VØL-skjema

15 notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster. VØL-skjema og emne. Jeg kan lage og fylle ut et VØL-skjema. Lesing av tekster Skriving: å kle på tekster Variere ordvalg og setningbygging i egen skriving. Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten Skriving: å kle på tekster Jeg kan begynne setningene mine på ulike måter. Jeg kan kan gi respons til andre om hvordan de kan begynne en setning. Jeg kan lytte til andres råd om hvordan jeg kan variere setningene mine. Jeg kan forklare hva en beskrivelse er. Skriving: å kle på tekster Skriving: å kle på tekster

16 digitale verktøy Jeg benytter meg av beskrivelser når jeg skriver tekster. Jeg kan fortelle om hva jeg synes er viktig å ha med i en tekst. Skriving av egen tekst. (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons som er fylt ut i skjema. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Januar Sjanger: faktatekster Bruke egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger. Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og Sjanger: faktatekster Jeg kan forklare begrepene fakta, faktatekst og jeg vettekst. Jeg kan finne svar på ting jeg lurer på i en fatatekst. Sjanger: faktatekster Sjanger: faktatekster Lesing (muntlig, lesing, Letelese/søkelese ( lesing) Biblioteksbesøk Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter kriterier.

17 forståelse Søk på internett (lesing, IKT, regning) Rettskriving: sj-lyden Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Rettskriving: sj-lyden Jeg kan gi eksempler på tre måter å skrive sj-lyden på. Jeg kan gi eksempler på ord som begynner med skj, sj og sk. Rettskriving: sjlyden Rettskriving: sjlyden skriving, nøkkelord Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Bruke ulike type notater og eksempeltekster som nøkkelord Jeg kan forklare begrepene nøkkelord, marg og understreking. Jeg kan finne nøkkelord i et avsnitt. Jeg kan bruke nøkkelord når jeg lager tankekart. nøkkelord nøkkelord Lesing av tekster

18 grunnlag for egen skriving. Jeg kan bruke nøkkelord til å skrive en tekst. Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster. Skriving: faktatekster Variere ordvalg og setningbygging i egen skriving. Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. Skriving: faktatekster Jeg kan skrive en faktatekst etter kriterier. Jeg kan finne informasjon på internett og bibliotek når jeg skal skrive en faktatekst. Jeg kan skrive faktatekst på data og legge inn bilder og lenker. Jeg kan bruke tankekart når jeg skal skrive en faktatekst. Skriving: faktatekster Skriving: faktatekster Skriving av egen tekst etter tankekart (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing,

19 muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons som er fylt ut i skjema. Februar Sjanger: eventyr Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Lese og treflektere over og samtale om egne og andres tekster. Sjanger: eventyr Jeg kan gi minst seks eksempler på hva som er typisk for eventyr. Jeg kan fortelle hvilke kjennetegn som er brukt i et eventyr jeg har lest. Jeg kan fortelle hvem Asbjørnsen og Moe var. Jeg kan fortelle hvem brødrene Grim var og hvilke eventyr de er kjent for. Sjanger: eventyr Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Sjanger: eventyr Lesing (muntlig, lesing) Fylle inn i skjemasjangertrekk (muntlig, lesing, skriving, regning) Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter kriterier. Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. Rettskriving: j-lyden Rettskriving: j- lyden Rettskriving: j-lyden

20 Rettskriving: j-lyden Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Jeg kan gi eksempler på fire måter å skrive j-lyden på. Jeg kan skrive ord riktig som begynner med j-lyd. skriving, likt og ulikt Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. Samtale om innhold og form i sammensatte tekster. likt og ulikt Jeg kan lage et skjema og skrive ned forskjeller og ulikheter i bilder og tekster. likt og ulikt likt og ulikt Lesing av tekster Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster.

21 Skriving: eventyr Variere ordvalg og setningbygging i egen skriving. Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy Skriving: eventyr Jeg kan skrive egne eventyr og har med minst fem typiske sjangertrekk. Skriving: eventyr Skriving: eventyr Skriving av egen tekst. (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons som er fylt ut i skjema.

22 Mars Sjanger: tegneserie Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder. Lese og treflektere over og samtale om egne og andres tekster. Sjanger: tegneserie Jeg kan beskrive minst fire ting som er typiske for tegneserier. Jeg kan gjenfortelle hvoedinnholdet i en tegneserie. Jeg kan forklare hva som er morsomt i en tegneserie. Sjanger: tegneserie Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Sjanger: tegneserie Lesing (muntlig, lesing) Fylle inn i skjemasjangertrekk (muntlig, lesing, skriving, regning) Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter krieterier. Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende spørsmål. Gramatikk: substantiv

23 Beskrive ordklasser og deres funksjon Gramatikk: substantiv Jeg kan forklare hva et substantiv er. Jeg kan gi eksempler på hva et substantiv er. Jeg kan forklare begrepene ordklasse, egennavn og fellesnavn. Jeg kan forklare forskjellen på bestemt og ubestemt form. Jeg kan bøye substantiv. Gramatikk: substantiv Gramatikk: substantiv tankekart Bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving Gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer Gi uttrykk for egne tankekart Jeg kan forklare hva tankekart er. Jeg kan bruke tankekart til å vise hva jeg vet om et emne. Jeg kan bruke tankekart for å vise hva jeg har lært om et emne. Jeg kan bruke tankekart for å oppsummere en tekst. tankekart tankekart Lesing av tekster

24 tanker og opplevelse om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Jeg kan bruke tankekart som utganspunkt for egen skriving. Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Skriving: tegneserie Variere ordvalg og setningbygging i egen skriving. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy Skriving: tegneserie Jeg kan lage egne tegneserier og vise at jeg har med minst fire ting som er typisk for tegneserier. Skriving: tegneserie Skriving: tegneserie Skriving av egen tekst. (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig,

25 Skriving/endring av egen tekst utfra andres respons som er fylt ut i skjema. April Sjanger: argumenterende tekster Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Lese og treflektere over og samtale om egne og andres tekster. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende spørsmål. Sjanger: argumenterende tekster Jeg kan forklare begrepene argument, diskusjon og mening. Jeg kan finne minst to argumenter mot og to argumenter mot en mening. Jeg kan skrive en argumenterende tekst etter kriterier. Sjanger: argumenterende tekster Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Sjanger: argumenterende tekster Lesing av tekster Skriving av tekster etter kriterier. ( Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter kriterier.

26 Rettskriving: ng-lyden Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur i egen skriving Rettskriving: ng-lyden Jeg kan gi tre eksempler på hvordan vi skriver nglyden. Rettskriving: nglyden Rettskriving: nglyden skriving, Gramatikk: verb Beskrive ordklasser og deres funksjon Gramatikk: verb Jeg kan forklare hva et verb er. Jeg kan forklare begrepene infinitiv, nåtid og fortid. Jeg kan skrive verb i infinitiv, nåtid og fortid. Gramatikk: verb Gramatikk: verb

27 Skriving: arguementerende tekster Skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster. Variere ordvalg og setningbygging i egen skriving. Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy. Skriving: arguementerende tekster Jeg kan skrive en argumenterende tekst etter kriterier. Skriving: arguementerende tekster Skriving: arguementerende tekster Skriving av egen tekst etter kriterier (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres respons som er fylt ut i skjema.

28 Mai Sjanger: intervju Bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse. Lese og treflektere over og samtale om egne og andres tekster. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende spørsmål. Sjanger: intervju Jeg kan forklare hva et intervju er. Jeg kan finne svar på ting jeg lurer på i et intervju. Jeg kan lage et intervju etter kriterier. Sjanger: intervju Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Sjanger: intervju Lesing av tekster Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig larbeid. Ukeprøver Ordkjedetest Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter kriterier. Gramatikk: adjektiv Beskrive ordklasser og deres funksjon Gramatikk: adjektiv Jeg kan forklare hva et adjektiv er. Gramatikk: adjektiv Gramatikk: adjektiv

29 Jeg kan gi eksempler på adjektiv. Jeg kan skrive et adjektiv i ulike former. VØL-skjema Bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster. VØL-skjema Jeg kan forklare bgrepene VØL-skjema og emne. Jeg kan lage og fylle ut et VØL-skjema. VØL-skjema VØL-skjema Lesing av tekster

30 Språk: dialekter Språk: dialekter Språk: dialekter Språk: dialekter Beskrive eget talemål og sammenligne med andres Jeg kan forklare begrepene bokmål, nynorsk og dialekt. Jeg kan fortelle minst fire ting som er typisk for egen dialekt. Lesing av tekster Juni Sjanger: film og kropsspråk Forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre. Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Sjanger: film og kroppsspråk Jeg kan forklare hva kroppspråk er. Jeg kan gi minst tre eksmepler på hvordan kroppsprpåk kan såre andre. Jeg kan fortelle hvorfor kroppspråk er viktig i film og på teater. Sjanger: film og kroppspråk Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Sjanger: film og kroppspråk Se film (muntlig,lesing) Lesing av tekster Ukentlige tilbakemeldinger/ fremmovermeldi nger på skriftlig og muntlig arbeid. Ukeprøver Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Vurdering etter krietrier

31 Jeg kan forklare begrepene nærbilde, avstandsbilde og panorering. Jeg kan fortelle hvorfor jeg synes en film er god eller dårlig. VØL-skjema Bruke ulike type notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving. Lese, reflektere over og samtale ommegne og andres tekster. VØL-skjema Jeg kan forklare bgrepene VØL-skjema og emne. Jeg kan lage og fylle ut et VØL-skjema. VØL-skjema VØL-skjema Lesing av tekster (le sing, muntlig, Språk: svensk og dansk Språk: svensk og dansk Språk: svensk og dansk Lesing av tekster

32 Språk: svensk og dansk Forstå noe svensk og dansk tale Jeg kan fortyelle hvordan jeg kan finne ut hva et ord betyr på svensk og dansk. Jeg kan gi eksempler på minst seks ord som er ulike på svensk, dansk og norsk. Skriving: variert språk Variere ordvalg og setningbygging i egen skriving. Strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning. Lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten Skriving: variert språk Jeg kan begynne setningene mine på ulike måter. Jeg kan kan gi respons til andre om hvordan de kan begynne en setning. Jeg kan lytte til andres råd om hvordan jeg kan variere setningene mine. Skriving: variert språk Skriving: variert språk Skriving av egen

33 digitale verktøy tekst etter kriterier (skriftlig) Muntlig og skriftlig respons på andres tekster. (lesing, muntlig, Skriving/endring av egen tekst utfra andres respons som er fylt ut i skjema. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål

lære om dramatisering samhandle med andre gjennom dramatisering skrive lærelogg og utforme egne læringsmål 37 LESEFRES Å dramatisere Mer om replikker Å skrive replikker Å lese høyt Uke Tema Læringsmål Kompetansemål 34 -bruke lesetrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære. lære om høytlesing framføre tekster

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2015-2016 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. 35 36 37 Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 34 35 36 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 4. Lærer: Anita K Tronstad Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Å rsplan i norsk 3.trinn

Å rsplan i norsk 3.trinn Å rsplan i norsk 3.trinn 2017 2018 33 34 35 36 Muntlig kommunikasjon (LK06) variere bruke et egnet ordforråd til å faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Skriftlig kommunikasjon

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Å stille spørsmål til tekster Stille og besvare les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål Lese tekster

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger - Læringsstrategier: G T P T M - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusj - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, ktrast og enkle språklige bilder til egen - søke

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Ord for alt 5, tekstbok og språkbøker A og B, Salto 5 A og B, Zeppelin 5, språkbok og lesebok. 4,12 klokketimer,

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter. årstrinn kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV

Lokal læreplan. Lærebok. Læringsstrategi Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lokal læreplan Lærebok: Antall uker 6 uker Tema: 1 Skolestart Lesestrategier Haien, strukturkart, styrkenotat Modellere BO (BISON) Modellere VØL Fokusord (Ordbank) RAV Lærebok. Annet lærestoff. Zeppelin

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON forstå noe svensk og dansk tale samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale

Detaljer

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Halvårsplan i norsk våren 2017 Bogafjell skole Ukenummer: Tema: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Elevene skal kunne: 1 Kap 24: Ukedagene - Kunne lese tekster av ulike typer -

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Halva rsplan i norsk 4.trinn

Halva rsplan i norsk 4.trinn Halva rsplan i norsk 4.trinn 2016-2017 34 35 Muntlig kommunikasjon (LK06) - - variere stemmebruk og intonasjon i framføring av - bruke et egnet ordforråd til å faglige emner, fortelle om egne erfaringer

Detaljer

Tema/Innhol d. Alle tema Eventyr Dikt Sangtekster Nyhetsartikkel Skuespill Filmanmeldelse Faktatekst

Tema/Innhol d. Alle tema Eventyr Dikt Sangtekster Nyhetsartikkel Skuespill Filmanmeldelse Faktatekst Årsplan «Norsk» Årstrinn: 4. årstrinn, Åshild Ruud og Karina Møgster Verpe Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2016 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Diftonger (repetisjon fra før jul) Lære om diftonger Lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

Detaljer

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

FERDIGHETER Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

FERDIGHETER Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy TRINN: 4 FAG: NORSK AVD: Torkelsmyra UKE (TEMA / FAGLÆRER: Linn R. Edvardsen og Anett Alfsen KOMPETANSE- S 33 -Lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster -lese tekster av ulike typer på

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Dorit Steinnes, Rita Lofthus ÅRSPLAN I NORSK 4.KLASSE

Detaljer

Årsplan «Norsk»

Årsplan «Norsk» Årsplan «Norsk» 2016-2017 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Elisabet B. Langeland, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

(blå skrift: fra ikt-planen) Lese

(blå skrift: fra ikt-planen) Lese ÅPLN I NOK FO 4. TINN 2017 / 2018 Læreverk: plan og Lokal læreplan i norsk for Haukås skole, Zeppelin, Lærere: Merete amnøen, Carl Petter Tresselt og Kaia øen Jæger Tema rbeidsform Vurdering G T P T M

Detaljer

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving.

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving. Årsplan i norsk 3.trinn 2017/18 Uke Kompetansemål Læringsmål Grunnl. ferdigheter Læremiddel Sider VFL 33 Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Strukturere

Detaljer

Årsplan Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Zeppelin 4 språkbok. 1 Å lese høyt, s. 6 Minner fra en sommer, s. 6

Årsplan Zeppelin 4. Arbeidsbok til språkbok. Zeppelin 4 språkbok. 1 Å lese høyt, s. 6 Minner fra en sommer, s. 6 Årsplan Kunnskapsmål for Lærerens Mål for SPRÅKBOK kapittel 1 kunne variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster kunne framføre tekster for medelever kunne lese barnelitteratur og fagtekster

Detaljer

Årsplan for Zeppelin 4

Årsplan for Zeppelin 4 Årsplan for Kunnskapsmål for til Bokmål lære å variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster framføre tekster for medelever lese barnelitteratur og fagtekster for barn med sammenheng og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge

-Veiledet lesing -Skriftlige oppgaver -Praktiske oppgaver -Digitale oppgaver. Alfabetet: -Vokaler og konsonanter. -Alfabetisk rekkefølge Kompetansemål Læringsmål Arbeid i perioden Metodiske tips/utstyr, læremiddel, læringsstrategier og vurderingsformer Muntlig kommunikasjon: Elevene skal kunne: Uke 34 Uke 35 TIEY: -Samhandle med andre gjennom

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Lærerveiledning Zeppelin språkbok Arbeidsbok til språkbok. 2 Å skrive replikker, s. 9. 3 Mer om replikker, s. 11

Lærerveiledning Zeppelin språkbok Arbeidsbok til språkbok. 2 Å skrive replikker, s. 9. 3 Mer om replikker, s. 11 Årsplan Zeppelin 4 Kunnskapsmål Lærerveiledning lære å variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster framføre tekster medelever lese barnelitteratur og fagtekster barn med sammenheng og ståelse

Detaljer

2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto

2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto 2017/2018 Årsplaner i norsk 3. trinn Salto (då mykje er kopiert frå Salto si nettside og Udir.no er mykje av dette på bokmål) Læreplan i norsk- Kompetansemål etter 4. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål

Detaljer

Zeppelin språkbok. 2 Å skrive replikker, s Mer om replikker, s. 11

Zeppelin språkbok. 2 Å skrive replikker, s Mer om replikker, s. 11 Årsplan 4 Kunnskapsmål til lære om høytlesing framføre tekster medelever lese barnelitteratur og fagtekster barn med flyt, sammenheng og ståelse innholdet lage og gjenhente tekster ved hjelp av digitale

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese mer 4. trinn Gøy med norsk 5. trinn Gøy med norsk 6. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med

INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med Veke/ Månad Veke 33-51 Veke 44-46 Felles tema Thorbjørn Egner, 1.-4. klasse. KOMPETANSEMÅL Kompetansemål etter 4. klasse (LK06) Elevane skal kunne Munnleg kommunikasjon Lytte til, fortelje, forklare og

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk for 3. klasse

Årsplan i norsk for 3. klasse Årsplan i norsk - 3.klasse 2016/17 Antall timer pr. uke: 7t. Lærere: Lillian Harestad Iversen og Maria Grossmann Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Kap. 1, 2, 3, 4 Lære om høgtlesing; betone, pause, replikkar, hermeteikn, dramatisere (meir dramatisering i des) Sb. s. 6 17 Arb.b. s. 4-7 Lr.

Kap. 1, 2, 3, 4 Lære om høgtlesing; betone, pause, replikkar, hermeteikn, dramatisere (meir dramatisering i des) Sb. s. 6 17 Arb.b. s. 4-7 Lr. ÅRSPLAN Norsk Skuleåret: 2010-2011 Klasse: 4 Faglærar: Gro Mæland Ljones Læreverk/forlag: språkbok 4 m/ arbeidsbok, lesebok 4 m/ arbeidsbok. Turid Fosby Elsness, Aschehoug. Denne årsplanen tek utgangspunkt

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK 4. TRINN RYE SKOLE HØST/VÅR

LOKAL LÆREPLAN I NORSK 4. TRINN RYE SKOLE HØST/VÅR LOKAL LÆPLAN I NOSK 4. TINN Y SKOL HØST/VÅ 2015-2016. TID MN DLMÅL LÆINGSKJNNTGN/ epetisjon alfabetet. Høy måloppnåelse Biblioteket. Diftonger. Ord med v-lyd. Forskjellen på vokaler og konsonanter, Alfabetet

Detaljer

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring 5. Trinn 2017 Fag: Norsk Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Lokal læreplan norsk trinn 4

Lokal læreplan norsk trinn 4 Lokal læreplan norsk trinn 4 Lærebok: Zeppelin Antall uker 4 Muntlig kompetanse Fabler Korlesing Høytlesing Begrepskart/ordkart RAV Tenkeskrive Zeppelin lesebok s. 6-27 Zeppelin. språkbok s.6-22. Metoder

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Årsplan i norsk - 4.klasse 2017/18 Antall timer pr. uke Lærer Læreverk Grunnleggende ferdigheter i norsk i 4. klasse:

Årsplan i norsk - 4.klasse 2017/18 Antall timer pr. uke Lærer Læreverk Grunnleggende ferdigheter i norsk i 4. klasse: Årsplan i norsk - 4.klasse 2017/18 Antall timer pr. uke: 5t Lærer: Solveig Hvale Bredvei Læreverk: Salto lesebok a og b, og salto arbeidsbok. I tillegg bruker vi datainnlæring på ipad og data. Vi bruker

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015

Halvårsplan/årsplan i norsk for 3. trinn 2014/2015 Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-34 -lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige -bruke ulike typer notater og eksempel som grunnlag for egen skriving Halvårsplan/årsplan

Detaljer

Årsplan norsk 4. trinn

Årsplan norsk 4. trinn Årsplan norsk 4. trinn Skuleåret 2015/2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 36 Å dramatisere Å lese replikk. 37 Samansette ord variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekstar

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s.

Lese leksen med flyt Lære å letelese Fortelle hva teksten handler om Finne vanskelige ord i teksten. Zeppelin s. 6-7 Arbeidsbok s. ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Else Brit og Margrete Læreverk: Zeppelin UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 18. august - lytte, ta ordet etter tur og gi

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Fag: Norsk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvar 33 Skrive fortellinger v.hj.a. tankekart Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 34 Hva

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Halvårsplan våren 2016. - spørreord - beskjed eller liste - gåter - dagbok

Halvårsplan våren 2016. - spørreord - beskjed eller liste - gåter - dagbok 4-7 skrive med sammenhengende og. samtale om innhold og form i sammensatte samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer