Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram."

Transkript

1 Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve I del 3 skl du gjøre oppgvene for ditt utdnningsprogrm.

2 Eksmenstid: Hjelpemidler under eksmen: Totlt fire klokketimer for del 1, del 2 og del 3. Vi nefler t du ikke ruker mer enn én klokketime på del 1. Du må levere inn del 1 før du får ruke hjelpemidler. Del 1: tegne- og skrivesker. Du kn verken ruke klkultor eller ndre hjelpemidler på del 1. Del 2 og del 3: Du kn ruke lle hjelpemidler som ikke tillter kommuniksjon med ndre. Antll sider i oppgven: Vurderingskriterier: 9 sider på del 1 og del 2 inklusiv forside og opplysningsrk. Del 3 inneholder to oppgver og eventuelle vedlegg. Ved vurderingen vil del 1 telle. 25 %. Del 2 og del 3 vil til smmen telle. 75 %. På del 1 vil hver v deloppgvene (dvs.,,, d osv.) telle like mye. På del 2 og del 3 vil hver v deloppgvene (dvs.,,, d osv.) telle like mye. Krkteren fstsettes etter en helhetlig vurdering. Det etyr t sensor vurderer i hvilken grd du: viser grunnleggende ferdigheter kn ruke hjelpemidler gjennomfører logiske resonnementer ser smmenhenger i fget, er oppfinnsom og kn nvende fgkunnskp i nye smmenhenger vurderer om svr er rimelige forklrer fremgngsmåten og egrunner svr skriver oversiktlig og er nøyktig med utregninger, enevninger, teller og grfiske fremstillinger Andre opplysninger: Der oppgveteksten ikke sier noe nnet, kn du fritt velge fremgngsmåte. Om oppgven krever en estemt løsningsmetode, vil også en lterntiv metode kunne gi noe uttelling. Det skl gå tydelig frem v esvrelsen hvordn du er kommet frem til et svr. Før inn nødvendige mellomregninger. I følgende oppgver er det nok re å skrive svr: 1, 1, 1, 3, 3, 4 og 4. Du skl løse oppgve 11 med regnerk. Du skl levere inn regnerkutskrifter (Dette står forklrt i oppgven). Dersom oppgve 11 esvres uten ruk v regnerk, får du re 50 % uttelling. Pss på t du skriver kndidtnummer på lle regnerkutskriftene du leverer. Bruk gjerne topptekst. Skriv ikke noe på oppgverkene.

3 DEL 1 Oppgve 1 Gjør om: 320 m = 0,4 kg = m g 820 m 2 = dm 2 d Oppgi to forskjellige enheter for volum og vis smmenhengen mellom dem. Oppgve 2 Regn ut og skriv så enkelt som mulig: = (2 5) 4 (3 + 2) + 30 = Løs ligningen: 1 + 2x x = 5x + 6 d En hund, en ktt og et esel vr til smmen 40 år. Hunden vr tre gnger så gmmel som ktten. Eselet vr doelt så gmmelt som hunden. Regn ut lderen på hvert dyr. e En dg kostet 1 liter diesel kr 11,90. Avgjør ved hjelp v overslg om du kn fylle minst 50 liter for kr 600. f Hstighet oppgir vi ofte i meter per sekund (m/s) eller i kilometer per time (km/t). Vi får vite t 1 m/s = 3,6 km/t. Hv lir 72 km/t oppgitt i m/s?

4 Oppgve 3 Hvor mnge prosent v ntllet okstver i rektngelet er okstven L? SILJEAKSEL IKRALEAALI Prisen på en kjole le stt ned 50 %. Den ndre slgsdgen le prisen stt ned ytterlige 50 %. Hvilket v svrlterntivene gir det totle vslget? I 100 % II 25 % III 75 % IV 12,5 % Siri tjener kr per måned. Hun etler 20 % sktt. Hvor mye får Siri utetlt? Oppgve 4 Hvor stor vr potetvlingen i 2008? Når vr potetvlingen minst?

5 Oppgve 5 4 kg poteter kostet kr 60. Hvor mye kostet 3 kg poteter? Du skl lnde sftkonsentrt og vnn i forholdet 1 : 5. Hvor mye sftkonsentrt og vnn trenger du til 1,2 liter ferdig utlndet sft? Nedenfor ser du et ilde v hjortelusfluen. På ildet er fluens lengde 5 m, men i virkeligheten er lengden 5 mm. Hv er målestokken på ildet?

6 DEL 2 Oppgve 6 Olv og Anette hr rvet kr. Olv skl h 58 % og Anette skl h resten. Hvor mnge kroner får hver v dem? Anette setter inn kr v rven på en konto i nken. Hun regner med t eløpet vil øke med 18 % i løpet v fem år hvis hun lr pengene stå urørt. Bruk vekstfktor og regn ut hvor mye Anette hr på nkkontoen etter fem år. Olv ruker kr på en ny il. Hn regner med t ilen vil synke i verdi med 52 % i løpet v fem år. Bruk vekstfktor og regn ut hvor mye Olvs il er verdt etter fem år. Oppgve 7 Høyden i den likeeinte treknten ABC er 10 meter og relet er 50 m 2. Regn ut lengden AC.

7 Oppgve 8 Krtet viser et utsnitt v Nordmrk i Oslo. Krtet er i målestokk 1: Fredrik og The skl sykle strekningen fr Sognsvnn til Ullevålseter. De velger skogsilveien på høyre side (østsiden) v Sognsvnn. Omtrent hvor lng lir denne turen i km? Hvor lng strekning på krtet tilsvrer 3 km i virkeligheten? Fredrik og The skl også sykle fr Ullevålseter til Skjennungstu. Det er omtrent 2,1 km. De regner med en gjennomsnittshstighet på 10 km/t. Regn ut hvor lng tid de vil ruke på turen, og oppgi svret i minutter.

8 Oppgve 9 Jko, Wlter og Knut hr lget en flåte. Flåten sett rett ovenfr. Regn ut relet til dekket (det grå feltet). Flåten sett fr rett kter (kfr): Regn ut volumet til hytt på flåten. Flåten flyter på tre pongtonger med innvendig dimeter på 0,75 m. (Se tegning.) Hvor mnge liter rommer de tre pongtongene under flåten?

9 Oppgve 10 Tellen nedenfor viser prisutviklingen på Krone-is År Pris 1,00 13,00 19,00 Indeks 30,8 Tegn v tellen og fyll ut de mnglende tllene. Bsisåret er Oppgve 11 Denne oppgven skl du løse ved hjelp v regnerk. Dersom du løser oppgven uten regnerk, vil du også få poeng. Se eksmensinformsjonen. Kri hr kr i fst månedslønn. Dette svrer til kr 190 per time. Når hun reider overtid, får hun 50 % tillegg til timelønnen på hverdger og 100 % tillegg på søndger. En måned reider Kri 12 timer overtid på hverdger og 8 timer overtid på søndger. Fr Kris lønn lir det trukket 1,5 % fgforeningskontingent og 38 % sktt. Sett opp en detljert lønnseregning som viser hvor mye Kri får i nettolønn denne måneden. Kri hdde i fjor en ruttolønn på kr medregnet kr i ferielønn. Hvor mye får hun i ferielønn i år, når ferielønnen er 12 % v feriepengegrunnlget? Skriv ut lle oppgvene med rutenett, rd- og kolonneoverskrifter. Lg to utskrifter: én med formler og én uten formler. Husk å skrive kndidtnummeret ditt på lle sidene. (Bruk gjerne topptekst.)

10 DEL 3 Bygg- og nleggsteknikk Målene i mm Oppgve 12 Du skl drenere lngs to sider v et hus og legge pukk som vist på figuren over. Hvor mnge m 3 pukk trenger du per meter husvegg? Du skl ikke t hensyn til volumet til drensrøret. Drensrøret skl h et fll på minst 1: 200. Hv er minste høydeforskjell på drensrøret når huset er 20 m lngt og 10 m redt? Duken du ruker, skl dekke hele unnen og 20 m opp på veggen som vist på figuren. Hvor mnge m 2 duk trenger du, og hvilken redde psser est v disse: 2 m, 3 m eller 5 m?

11 Oppgve 13 Du pusser opp en leilighet og skl legge gulvlister i soverommet. (Se tegning.) Du trenger lister og en pkke spiker og hr et udsjett på 550 kr. Fr internett hr du hentet følgende priser: Alle lister er 2400 mm lnge. Hvilke lister kn du kjøpe for å holde udsjettet? I det smme rommet skl du legge prkett. Du må regne 10 % svinn når du legger gulv. Hvor mnge m 2 prkett må du kjøpe?

12 DEL 3 Design og håndverk Oppgve 12 Du skl lge en kffekopp med hnk i leire. Koppen er en hul sylinder med unn. Hnken lger du v en sylinder som vist på figuren. Hvor mnge dl vnn er det plss til i koppen? Hvor mnge m 3 leire trenger du for å lge en kopp? En kopp veier 370 g før renning. Hvor mnge kopper kn du lge v 10 kg leire?

13 Oppgve 13 D Vini hevdet t forholdet mellom høyden fr nvlen og ned og nvlen og opp ør være det gylne snitt. Hvor høy mente D Vini t en person ør være, om høyden fr nvlen og ned er 1,00 m? Bruk vedlegget til å tegne inn ndre eksempler som viser det gylne snitt.

14 Vedlegg til oppgve 13 Design og håndverk (rives ut). Kndidtnummer.:

15 DEL 3 Elektrofg Oppgve 12 Skriv disse størrelsene uten prefikser: 1) 3,6 kω 2) µa 3) 39 MB Skriv disse størrelsene med et pssende prefiks: 1) 0, A 2) W 3) B Oppgve 13 Tre motstnder R 1, R 2 og R 3 er kolet i prllell. Resultntresistnsen er gitt ved formelen: = + + R R R R R 1 =2,0 Ω Finn resultntresistnsen R. I R 2 =1,5 Ω Strømmen I i kretsen på figuren er 0,5 A. Hv er spenningen over motstndene? R 3 =3,0 Ω I en nnen prllellkoling med to motstnder er R % større enn R 2. Resultntresistnsen er 4 Ω. Regn ut R 1 og R 2.

16 DEL 3 Helse- og sosilfg Oppgve 12 Gjør om til milligrm: 1) 3,4 g 2) 0,8 g 3) 0,0054 g Gjør om til milliliter: 1) 2 dl 2) 5,1 l 3) 2,1 liter En psient skulle h 3,5 mg medisin, men fikk 3,5 ml. Dødelig mengde v denne medisinen er 900 mg. 1) Hvor mnge milligrm medisin fikk psienten? 2) Overlevde psienten? (Begrunn svret.) Regn med t medisinen veier like mye som vnn, og t 1 liter vnn veier 1 kg. Oppgve 13 Kontktlinser lir oppevrt i fysiologisk sltvnn. Sltkonsentrsjonen i oppløsningen er 0,9 %. Dette er lik kroppens egen sltholdighet. Hvor mnge grm slt er det i 700 g fysiologisk sltvnn? Du hr 500 g sltvnn med 3,3 % sltkonsentrsjon. Hvor mye vnn må du tilsette for t sltkonsentrsjonen skl li 0,9 %?

17 DEL 3 Medier og kommuniksjon Oppgve 12 Du kjøper en hrddisk på 1TB (terryte). Hvor mnge GB (gigyte) er det i 1TB? Et ilde er gjennomsnittlig 3,8 MB (megyte). Hvor mnge ilder kn du lste ned til en minnepinne på 4 GB? Du skl lste ned en film som er 250 MB. Nedlstingshstigheten er 540 kb/s. Omtrent hvor mnge minutter må du regne med t nedlstningen tr? Oppgve 13 Et trykkeri tilyr 4-siders A4-foldere til 655 kr for 100 enheter. Hvis du estiller 200 enheter, er prisen kr. Hv er prisen per enhet hvis du estiller 1) 100 foldere? 2) 200 foldere? Hvor mnge prosent illigere er hver enhet dersom du estiller 200 foldere istedenfor 100 foldere?

18 DEL 3 Nturruk Oppgve 12 En utikksjef kjøper inn verneutstyr for kr per sett. Vi kller denne prisen for innkjøpspris. Prisen hn tr for settene når hn selger dem videre, kller vi utslgspris. Utslgsprisen for ett sett er kr. Hvor mnge prosent utgjør en økning fr kr til kr? Etter en tid settes utslgsprisen på settene ned med 25 %. Hv er den nye utslgsprisen for ett sett? Hvor mnge prosent er økningen fr innkjøpsprisen til den nye utslgsprisen? Oppgve 13 En gårdsplss hr form som treknten ABC, og skl steinsettes. 8 meter 4 meter Regn ut omkretsen til gårdsplssen. Regn ut relet til gårdsplssen. 2,5 meter

19 DEL 3 Resturnt- og mtfg Oppgve 12 Anne skl servere ett glss vin til hver v sine 12 gjester. Hvert vinglss hr volum 1,2 dl når glsset er fullt. Anne skl fylle glssene 80 %. Hver flske rommer 3/4 liter vin. Hvor mye vin skl hun fylle i hvert glss? Hvor mnge flsker må hun åpne? Oppgve 13 Isk, Aml og Fin selger vfler på skolen. Slget går r, men de vil gjerne gjøre det edre. De vil derfor ruke et spørreskjem med tre spørsmål med en skl fr 1 til 6, der 6 er est og 1 dårligst. De koder spørsmålene: T: Tilgjengelighet S: Smk P: Pris De mener t T er viktigere enn S og P, og lr S og P telle 30 % hver, mens T teller 40 %. Sett opp en formel ut fr disse opplysningene. En kunde hr skrevet kryss ved 4 for tilgjengelighet, 6 for smk og 4 for pris. Hvor fornøyd vr kunden i gjennomsnitt? En nnen kunde hr svrene T: 5 og S: 5. Gjennomsnitt le 4,7. Hvilken krkter le gitt for pris?

20 DEL 3 Servie og smferdsel Oppgve 12 Knut hr klkulert en vre etter selvkostmetoden: Innkjøpspris kr Frkt kr 125 Inntkskost kr % indirekte kostnder kr 795 Selvkost kr % fortjeneste kr 848 Slgspris uten merverdivgift kr % merverdivgift kr Slgspris med merverdivgift kr Regn ut hv slgspris med merverdivgift vil li for denne vren. Knut hr klkulert slgspris uten merverdivgift for en nnen vre til kr Hn hr rukt selvkostmetoden og de smme prosentene som på vren ovenfor. Regn ut hv inntkskost vr for denne vren. Oppgve 13 Isk, Aml og Fin selger vfler på skolen. Slget går r, men de vil gjerne gjøre det edre. De vil derfor ruke et spørreskjem med tre spørsmål med en skl fr 1 til 6, der 6 er est og 1 dårligst. De koder spørsmålene: T: Tilgjengelighet S: Smk P: Pris De mener t T er viktigere enn S og P, og lr S og P telle 30 % hver, mens T teller 40 %. Sett opp en formel ut fr disse opplysningene. En kunde hr skrevet kryss ved 4 for tilgjengelighet, 6 for smk og 4 for pris. Hvor fornøyd vr kunden i gjennomsnitt? En nnen kunde hr svrene T: 5 og S: 5. Gjennomsnitt le 4,7. Hvilken krkter le gitt for pris?

21 DEL 3 Teknikk og industriell produksjon Oppgve 12 U = R I Løs formelen med hensyn på I. Den ene frontlyspæren på en il med 12 V nlegg hr en resistns på 4 Ω. U = spenning (V) R = resistns (Ω) I = strøm (A) Regn ut strømmen i pæren. Oppgve 13 Et ferdig dreiet reidsstykke hr form og mål som vist under. Alle mål er i mm. 16 Areidsstykket skl tegnes i forholdet 4 : 1. Regn ut lengden de to dimeterne ville h på tegningen. 8 Regn ut volumet til reidsstykket Areidsstykket le lget i en dreienk som hr disse innstillingsmulighetene for omdreiningstll: Regn ut hvilke omdreiningstll (turtll) som ør rukes for hver v dimeterne når neflt skjærehstighet er 24 m/min. π d n v = 1000 v = skjærehstighet i m/min. d = dimeter i mm n = omdreiningstll i r/min

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

1P kapittel 8 Eksamenstrening

1P kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr 4 300 kr. For fire overnttinger

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 015 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Ny eksmensordning fr og med våren 015

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 00 Mtemtikk, sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Vurderingsveiledning til sentrlt gitt skriftlig eksmen 00 Denne veiledningen

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT DEL 1 OPPGAVE 1 Ole har fått seg ekstrajobb. I oppsettet nedenfor finner du opplysninger om Oles skatteprosent og inntekt

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Sti 1 Sti 2 Sti 3 4.1 Koordinatsystemet 4.2 Funksjonsbegrepet 4.3 Grafen til en funksjon 400, 401, 402, 404, 405, 407, 411, 413 415, 416, 419, 420

Sti 1 Sti 2 Sti 3 4.1 Koordinatsystemet 4.2 Funksjonsbegrepet 4.3 Grafen til en funksjon 400, 401, 402, 404, 405, 407, 411, 413 415, 416, 419, 420 4 Funksjoner Kompetansemål: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne undersøke funksjoner som eskriver praktiske situasjoner ved å estemme skjæringspunkter, nullpunkter, ekstremalpunkter og stigning

Detaljer

MATEMATIKKEN RUNDT OSS

MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1 MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1.1 Matematikk er mer enn bare Ô kunne regne Du skal l re ^ hvorviktigdeterôanslôsvar,gjöreoverslagogvurdererimelighetenavsvar ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhold

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer