Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaver i matematikk, 9-åringer"

Transkript

1 Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Mønstre (i 1995 etegnet som lger) Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet er ngitt forn hver oppgve. M På hvilken figur er 3 2 v kvrtet skyggelgt? e M Christin ruker 4 minutter på å vske et vinu. Hn vil vite hvor lng ti et vil t å vske 8 vinuer. D må hn gnge 4 me 8. ele 8 me 4. trekke 4 fr 8. legge smmen 4 og 8. 7

2 M01018 Hvilket siffer står på hunrer-plssen i 2345? M01019 Hvilket v isse tllene vil li til 600 hvis vi runer v til nærmeste hunre? e 660 M Hvilket v isse tllene er et smme som 10 7? ,7 0,07 M Hvorn leser vi tllet 9740? Ni tusen og syttifire Ni tusen sju hunre og førti Ni tusen og syttifire hunre Ni hunre og syttifire tusen 8

3 M Regn ut: 4,03 1,15 5,18 4,45 3,12 2,98 e 2,88 Tll) M På enne figuren er 2 v 3 ruter skyggelgt. På hvilken figur er 3 v 4 ruter skyggelgt? 9

4 M Jnne, Mrie og moren eres spiste en kke. Jnne spiste v kk Mrie spiste v kk. Moren eres spiste v kk. Hvor mye er igjen 4 4 v kk? Ingenting M Hvilket tll er lik 3 enere + 5 tiere + 4 hunrere + 60 tusener? e M Vi hr 9 esker me lynter. I hver eske er et 125 lynter. Hvor mnge lynter hr vi til smmen? e

5 M Hver liten rute ( ) er lik 1. Det er ti små ruter i hver stripe. Det er 100 små ruter i hver stor rute. Hvor mnge ruter er et til smmen? M På Mrtins jore er et 84 rer me kål. Det er 57 kålhoer i hver r. Hvilket v regnestykkene neenfor gir et BESTE overslget over hvor mnge kålhoer et er til smmen? = = = = 4000 M Hvilket v isse regnestykkene lir 342?

6 M Hv er summen v 2,5 og 3,8? 5,3 6,3 6,4 9,5 M I hvilken figur er hlvprten v ringene svrte? M I Terjes klsse er et oelt så mnge jenter som gutter. Det er 8 gutter i klssen. Hvor mnge jenter og gutter er et til smmen i klssen? M Hv v ette er riktig? 968 < < > =

7 M Hvilket tll er lik åtte tiere pluss ni tiere? M = Svr: M Et tu på 204 m eles i 4 like store eler. Hvilket v isse regnestykkene vil gi eg lengen v hver it i entimeter? : 4 M Det er 600 ller i en oks, og 3 1 v llene er røe. Hvor mnge røe ller er et i oksen? Svr: røe ller 13

8 M Hvilket tll psser i rut på tllinj ovenfor? 3 Tllet i C = M Julie ville legge smmen 1379 og 243 på lommeregneren sin. Ve en feil slo hun inn Hvorn kn hun rette opp feilen? Legge til 100 Legge til 1 Trekke fr 1 Trekke fr 100 M En kke le elt opp i 8 like store iter. John spiste 3 iter v kk. Hvor stor el v kk spiste John?

9 M : 4 = Svr: M For hver rusflske som Frerik smlet, smlet Mri 3. Frerik smlet i lt 9 rusflsker. Hvor mnge smlet Mri? M Hver elev på skolen trenger 8 skriveøker. Hvor mnge skriveøker trenger 115 elever? Svr: M Det er 9 rer me stoler. Det er 15 stoler i hver r. Hvor mnge stoler er et i lt? Svr: 15

10 MP31344 (Tllrikker velgt.) Til enne oppgven hr u fått et stykke ppp me 10 rikker me hele tll som vist neenfor. Riv fr hvernre e 10 rikkene på pppstykket. Rekk opp hån hvis u ikke hr fått pppstykket M Tllspillet Kom til 20 Jne og Hssn skl lære å spille Kom til 20. Her er reglene for spillet. Kom til 20 REGLER Trekke rikker: Hver spiller trekker tre rikker. Å legge smmen rikkene: Hver spiller plsserer e tre rikkene sine slik t e kn legges smmen. Spillerne skl lge et plusstykke me et svr så nær 20 som mulig. En spiller som trekker, og, kn legge smmen rikkene på mnge forskjellige måter, for eksempel: + + eller + eller + eller Denne spilleren ure lge plusstykket fori svret 19 er nærmest 20. (Se også neste oppgve.) 16

11 M (Denne oppgven ygger på en forrige.) Finn et største tllet Jne og Hssn spilte et nytt spill me tllrikkene. De plsserte tllene for å lge et så stort svr som mulig. A. Bruk rikkene, og. Skriv tllene i oksene neenfor slik t svret lir så stort som mulig når u legger smmen. B. Bruk rikkene, og. Skriv tllene i oksene neenfor slik t svret lir så stort som mulig når u trekker fr. C. Bruk rikkene, og. Skriv tllene i oksene neenfor slik t svret lir så stort som mulig når u gnger.. 17

12 M Line øver seg på å legge smmen og trekke fr. Hvilket tll skl Line legge til 142 for å få 369? Svr: (Geometri og tll) M (Geometriske rikker velgt.) A. Bruk 2 svrt-hvite rikker til å lge en stor, svrt treknt. Vis hvorn u lge enne treknten ve å skyggelegge på figuren neenfor. Skyggelegg her B. Bruk lle e 4 svrt-hvite rikkene til å lge en svrt firknt. Vis hvorn u lge enne firknten ve å skyggelegge på figuren neenfor. Skyggelegg her C. Hvor stor el v figuren i oppgve B er skyggelgt? Svr: (Se også neste oppgve.) 18

13 M (Denne oppgven ygger på en forrige.) Å lge røker A. Bruk 4 rikker til å lge et kvrt hvor hlvprten v figuren er svrt. Du skl IKKE ruke noen v e svrt-hvite rikkene. Vis hv u gjore ve å skyggelegge på figuren neenfor. Skyggelegg her B. Bruk 8 rikker slik t 8 5 v rektngelet neenfor er svrt. Vis hv u gjore ve å skyggelegge på figuren neenfor. Skyggelegg her 19

14 (Geometri) M Figurer som hr smme størrelse og form, klles kongruente figurer Hvilke to figurer er kongruente? 1 og 2 1 og 3 1 og 4 3 og 4 (Geometri) M Alle elevene i en klsse lget ppirfigurer. Læreren viste frm én v figurene og s, Dette er en treknt. Hv v ette MÅ være riktig? Figuren hr tre sier. Figuren hr en rett vinkel. Figuren hr like lnge sier. Figuren hr like store vinkler. 20

15 (Geometri) M Dette er en kjegle. En el v overflten er flt, og en nnen el er krum. Hvilken v isse figurene hr åe en flt og en krum overflte? (Geometri) M Vi skl snu på enne tingen. Etter t vi hr snu på en, hvilken v isse kn vi få? 21

16 (Geometri) M Tegn en linje i rutenettet som er prllell me linjen L. L (Geometri) M Det er mnge geometriske figurer på tegningen, for eksempel sirkler, kvrter, rektngler og treknter. Sol ser for eksempel ut som en sirkel. Tegn streker til tre nre ulike ting på ilet og skriv hv slgs geometriske figurer e er. sol sirkel 22

17 (Geometri) M A. Trekk én rett linje i ette rektngelet slik t et lir 2 treknter. B. Trekk én rett linje i ette rektngelet slik t et lir 2 rektngler. C. Trekk 2 rette linjer i ette rektngelet slik t et lir ett rektngel og 2 treknter. (Geometri) M A D C AB og DC er prllelle B To v e fire trekntene på figuren ovenfor hr smme form, men ulik størrelse. Skyggelegg isse to trekntene. (Mønstre) M C står for ntll ler Ftimh leser hver uke. Hvilket v isse regnestykkene står for hvor mnge ler Ftimh leser på 6 uker? 6 + C. 6 C C + 6 ( C + C ). 6 23

18 (Mønstre) M Dette er et tllmønster. 100, 1, 99, 2, 98, C, C, C Hvilke tre tll skl stå i rutene? 3, 97, 4 4, 97, 5 97, 3, 96 97, 4, 96 (Mønstre) M Her ser u klokkeslettene som en film strter på: Visning Klokkeslett ? Hvis et fortsetter på smme måten, når strter visning 4? (Mønstre) M Ali he 50 epler. Hn solgte noen og he 20 igjen. Hvilket v isse regnestykkene viser ette? C 20 = C = 50 C 50 = C = 20 24

19 (Mønstre) M F = 703 Hv er 37. F + 6? Svr: (Mønstre) M En mskin tr et tll og gjør noen regneopersjoner me tllet. Når tllet 5 puttes inn, kommer tllet 9 ut, som vist neenfor. Tll som puttes inn Tll som kommer ut Hvilket tll kommer ut når tllet som puttes inn, er 7? (Mønstre) M I ette kvrtet er regelen t tllene i hver r og i hver kolonne skl legges smmen og gi smme tll. Hvilket tll psser i en miterste rut?

20 (Dtrepresentsjon) M Mityen skole he flskeinnsmling. Elevene i hver klsse tok me seg tomflsker til skolen. Rektor lget et igrm over ntll flsker i fem klsser Antll flsker Bkkes klsse Grønns klsse Breesens klsse Bruns klsse Njøs klsse Hvilken klsse smlet inn 45 flsker? Bkkes klsse Grønns klsse Breesens klsse Njøs klsse (Dtrepresentsjon) M Mityen skole he flskeinnsmling. Elevene i hver klsse tok me seg tomflsker til skolen. Rektor lget et igrm over ntll flsker i fem klsser Antll flsker Bkkes klsse Grønns klsse Breesens klsse Bruns klsse Njøs klsse Hvilke 2 klsser smlet inn nøyktig 80 flsker hver? Klssene til Bkke og Breesen Klssene til Bkke og Njøs Klssene til Brun og Breesen Klssene til Brun og Njøs 26

21 (Dtrepresentsjon) M Tellen viser temperturen på forskjellige tispunkter i løpet v fire ger TEMPERATUR kl. 6 kl. 9 kl. 12 kl. 15 kl. 20 Mng 15 C 17 C 20 C 21 C 19 C Tirsg 15 C 15 C 15 C 10 C 9 C Onsg 8 C 10 C 14 C 13 C 15 C Torsg 8 C 11 C 14 C 17 C 20 C Når le en høyeste temperturen målt? Mng kl. 12 Mng kl. 15 Tirsg kl. 12 Onsg kl. 15 (Dtrepresentsjon) M Digrmmet viser høyen til 4 jenter. 150 Høye (m) Jentenes nvn Jentenes nvn mngler på igrmmet. Doris er en høyeste. Astri er en lveste. Dgny er høyere enn Siri. Hvor høy er Siri? 75 m 100 m 125 m 150 m 27

22 (Dtrepresentsjon) M I en klsse på 30 elever hr 10 svrt hår, 15 hr lont hår, og resten hr runt hår. Gjør ferig igrmmet neenfor slik t et viser hvor mnge elever som hr runt hår. 25 Hårfrge Hvor mnge elever Svrt Blont Brunt Hårfrge (Dtrepresentsjon) M En utikkeier estemte seg for å finne ut hvor mnge penner, lynter, viskelær og linjler som le solgt første skoleg. Hn lget tellen neenfor. Penner Blynter Viskelær Linjler Hvor mnge flere lynter enn linjler le et solgt? Svr: 28

23 (Dtrepresentsjon) M Fvorittis Hvor mnge elever Krmell Sjokole Jorær Vnilje En lærer spurte 30 elever i klssen sin om eres fvorittis. Tellen ovenfor viser hvorn læreren skrev ne elevenes svr. I igrmmet neenfor er en stolpe merket me X. Hvilken type is står enne stolpen for? Fvorittis Hvor mnge elever X Type iskrem Krmell Sjokole Jorær Vnilje 29

24 (Dtrepresentsjon) M Tempertur for ei uke Tempertur 45º 40º 35º 30º 25º 20º Høyeste temp. Lveste temp. Digrmmet ovenfor viser høyeste og lveste tempertur hver g i ei uke. Hvilken g er et størst forskjell mellom høyeste og lveste tempertur? Mng Torsg Freg Lørg Søn. Mn. Tirs. Ons. Tors. Fre. Lør. Dg (Målinger) M Ftimh lget en stel me like store terninger. Stelen hr 5 lg, og et er 10 terninger i hvert lg. Hv er volumet v stelen me terninger? 5 terninger 15 terninger 30 terninger 50 terninger 30

25 (Målinger) M Her er en klener for esemer. DESEMBER S M T O T F L Mrie hr føselsg torsg 2. esemer. Hun skl ut og reise nøyktig 3 uker senere. Hvilken to reiser hun? 16. esemer 21. esemer 23. esemer 30. esemer 31

26 (Målinger) M På ette krtet svrer 1 entimeter til 8 kilometer i virkeligheten. Aney Storelv Kråkey Gåsey 1 m = 8 km Omtrent hvor lngt fr hvernre ligger Aney og Gåsey? 4 km 16 km 35 km 50 km (Målinger) M Hv v ette kn være vekten til en voksen person? 1 kg 6 kg 60 kg 600 kg 32

27 (Målinger) M D Tin gikk til skolen, vr et 3 kulegrer D hun kom hjem, vr et 5 vrmegrer Hvor mnge grer steg temperturen? 2 grer 3 grer 5 grer 8 grer (Målinger) M Hvilken enhet egner seg est til å måle vekten (mssen) til et egg? Centimeter Milliliter Grm Kilogrm 33

28 (Målinger) M Hvilken v isse figurene hr størst rel? (Målinger) M Dette er et rektngel me lenge 6 m og ree 4 m. Lengen runt hele rektngelet klles omkretsen. 6 m 4 m Hvilket v isse regnestykkene gir oss omkretsen til rektngelet?

29 (Målinger) M A B Tegn en treknt i rutenettet me grunnlinje AB. De to nye siene skl være like lnge. (Målinger) M Arelet v hver rute i rutenettet er 1 kvrtentimeter. Trekk linjer for å gjøre ferig figuren slik t en hr et rel på 13 kvrtentimeter. 1 m 1 m 35

30 (Målinger) M Simon vil se en film som er mellom og 2 timer lng. Hvilken v isse filmene kn hn velge? En 59 minutter lng film En 102 minutter lng film En 121 minutter lng film En 150 minutter lng film (Målinger) M Hvilken v isse kn være lik 150 milliliter? Mengen vnn i en kopp Lengen v en kttunge Vekten v et egg Arelet v en mynt (Målinger) M Det er 180 km fr én y til en nnen. Berit kjører strekningen på 3 timer. Hvorn kn vi regne ut gjennomsnittsfrten i kilometer per time? :

31 (Målinger) M Georg spilte fotll seks ger i uk. 3 v gene spilte hn i 45 minutter hver g. 3 v gene spilte hn i 20 minutter hver g. Hvor lenge hr Georg spilt fotll i isse seks gene? 2 timer 20 minutter 2 timer 55 minutter 3 timer 5 minutter 3 timer 15 minutter 37

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

1P kapittel 8 Eksamenstrening

1P kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr 4 300 kr. For fire overnttinger

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 015 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Ny eksmensordning fr og med våren 015

Detaljer

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir

Andre funksjoner som NAND, NOR, XOR og XNOR avledes fra AND, To funksjoner er ekvivalente hvis de for alle input-kombinasjoner gir 2 1 Dgens temer Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion n Arhiteture Kort repetisjon fr forrige gng Komintorisk logikk Anlyse v kretser Eksempler på yggelokker Forenkling vh. Krnugh-igrm

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Espen Skovdahl Tusen millioner B Lærerens bok Bokmål Til læreren Ny utgave fra og med 011 Den nye utgaven av Tusen millioner gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Praktisk oppgave i gymsalen.

Praktisk oppgave i gymsalen. Info til lærer Dette heftet inneholder oppgaver som passer å gjøre etter arbeidet med Brann i Matteboken, eller som en aktivitet i løpet av den perioden de arbeider med de andre oppgaveheftene. I aktivitetene

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 00 Mtemtikk, sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Vurderingsveiledning til sentrlt gitt skriftlig eksmen 00 Denne veiledningen

Detaljer

Kengurukonkurransen 2012

Kengurukonkurransen 2012 Kengurukonkurransen 2012 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2012 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for åttende gang i Norge.

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer