1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave ,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e"

Transkript

1 Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve Oppgve Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0, ,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve Oppgve Oppgve = 0, = 0, = 0,99 00 Oppgve 6 % %, % 7 % Oppgve Oppgve 6,7 % Oppgve 9 % Oppgve e 6 Oppgve 7 0 e 0, Oppgve Oppgve ,,0 Oppgve x + x + 6 x + Oppgve 6x x + x + Oppgve 6 x = x = 7 x = 9 Oppgve 7 x = x = x = x = Oppgve x = x = x = 0,7 Oppgve 9 x = x = x = x = 0,6 Oppgve 0 x = 0 x = 99 eller x = 0 Oppgve kwh kwh 77 m Oppgve Oppgve 0 7 Oppgve Torske Oppgve 00 g Oppgve 6 9 kr Oppgve 7 0 L 70 m Oppgve Olv får 00 kr. Trine får 000 kr. Oppgve 9 6,0 kr 6 Oppgve F.eks. e f 9 = g h 7 eller 7 7 =,7 00

2 Fsit 9 T T 9 7, T % % 0,,0 T x = 6 x = 6 x = x =, T T6 kg T7 = 6 T = 0,0 = 0 % T9 6, T % T x =,7 Tll og lger. ( ) F.eks. og , 6,0,069 6, ().9.0 = > > <.. F.eks. og ( ) F.eks., og 6. () (). F.eks < < > < x = n x y (7) (). x 6 6n

3 0 Fsit x y (y) F H J D G 6 n + n 6.6 = 0, = 00, = 00, = 00, e = 0,0 6 = 0, = 00, = 0, ( ) , , = 0.6 x 7.6 n+ 7n e 0 9 f ,000 0, og , e, 0 f , ,000.7, 0 7, 0, , , 0.7,6 0 6, 0 9 = 0 millioner =, millirer

4 Fsit.7, , 0 = =, 0 00 =, 0 0, 0 =, 0.77, 0 7, 0 6 0, ,00 0,0007 0, , , , ,0 0., 0 9.,6 0. 0, 0, , 0, , 0. 6, 0 m.9, n 6 = 6,7 0 0, 0 kg.9, %.9 70 kr 99 kr.9 0 % 66,7 %.9 % 7 % 0 %, % 6 % 7 % %, %.9 70 kr ,6 %.9, %.99 7,9 kr, %.00 kr 76 % Begge vekstfktorene er 0,.0 Økt me % to gnger, sunket me % én gng, og økt me % én gng.0 C C kr.0 C kr.0,9,,9,0.06 x = 9 eller x = 9 x = x =,60 eller x =,60 x = 0 eller x = 0.07 x =,0 eller x =,0 x =,6 x =,0 x =,.0,6 %.09,0 %.0 0 %., 0,90,00 0,6. 0,96,7,00 0,0. % økning 6, % økning % reuksjon, % reuksjon. 70 kr. 60, %.6 Bre.7. C kr.9,9 %.0 C kr %. 99 kr, %. Litt mer enn fire år., millioner kr 6, %. % økning to v måneene, % negng én måne,, % 9, % og % økning to v måneene ,7 % ,7 kr 7,7 kr.9 9,0 kr 9,0 kr

5 Fsit.0 0 kr,76 kr,76 kr 7 0,9 kr. 9, kr 7, kr., %. 7 96,70 kr, %. År Spreeløp i kroner ve egynnelsen v året Renter i kroner 0,0 79,6 0 7,6 776,0. 6 6,7 kr 7,9 kr,9 kr.6 J (hr 79, kr og trenger 96 0 kr).7 0 6,70 kr 66,70 kr 66,9 kr 66,9 kr., %.9, %.0,9 %., %,9 % Oppgve Oppgve 0 Oppgve Oppgve, 0, 0 Oppgve 0, 0 Oppgve kr, % Oppgve 7 6 Oppgve millioner Oppgve 9 6 kr % økning Oppgve 0 76,6 kr 6,0 kr 76,6 kr Oppgve 7,0 % 0 Funksjoner. (0, 0) A(, 0) B(0,,) C(, 0) D(, 7,) E( 0, 0). På en linje gjennom x = prllell me nreksen På en linje gjennom y = prllell me førsteksen På nreksen På førsteksen x =. (7,,,9) (, ) og (, 0) og (, 0) e (0, ) pril 600. pril 0., 6.,. og 7. pril e Fr og me. pril til og me 6. pril, og fr og me. pril til og me 7. pril f Hver veri v x gir én estemt veri for y Fr og me 9. juni til og me. juni, og 7. juni Fr og me. juni til og me. juni, og fr og me 7. juni til og me 9. juni.. (, ) (, ) (, ). 0, Hver gng x øker me, øker y me 0,. I punktet (0, ),. y = x +. y = x + y = x +.6.7

6 Fsit. y = x + y = x + y = x.9 (, ) 0, 7,6.0 (6,, 9,7) 6,9. y = 0,x + 7, y =,6x +,7 y = 0,x ,., (, 0) (0, ) y =,x +. y = x y = x. f, h og i f og i h og i.6 y = x +.7 x =,. Bre (, 7,) og (, ).9 C. 0 F F = C + 0 Temperturen i grer fhrenheit er omtrent lik et oelte v temperturen i grer elsius pluss 0. C = 0 For høye kr K(x) = x x = 0. 0 kr kr P(x) = x ,0 kr, km. 0. Veksten i m per øgn Høyen i m plnten le plntet. B(x) = x + 0 L(x) = 6x + 0 Når mn skl kjøre mer enn, km. x = x = 0,67 x =, L(x) = x + 0 slg.7 60 liter 0,70 liter/mil 7,6 mil. Grfen er en rett linje.,0 P(t) =,0 0,t Etter timer.9 = = 70 Strtprisen er 70 kr. I tillegg etler mn kr per kg søppel..0 kr Minst 6 kurver. kr 0 kr/hg, hg. y = 00 0x, er x er ntll år etter 00 0 Folketllet synker me 0 per år.. y = 0 x For hvert år mn lir elre, synker mkspulsen me ett slg per minutt. slg per minutt 0 år. T(x) = x C. 9 h 0 min Ifølge moellen vil temperturen re fortsette å synke. I virkeligheten vil temperturen li lik temperturen til omgivelsene etter lng ti er x er ntll år etter 0 (vi forutsetter t økningen vil være konstnt også etter 0), er x er ntll år etter 00 og er x er ntll år etter x = x + = x +. J 0 kr/kg.9 y = 9x.0 0 kr J. 6, L ,0 x y er konstnt. y = x kr 000 kr 000 Px ( ) = x. x y er konstnt. 0 kr 0 kr. Figur kr 7,0 kr. y = kt,7 km Kx ( ) = x

7 Fsit.60 Antll eltkere 6 Pris per eltker i kr Kt () 00 = Mellom 0 og,7 timer t.6 Proporsjonle: og f Omvent proporsjonle: og e kr 00 kr.6 J.6 0 m m y = x Nei Oppgve, C,9 C,9 C 0, 0, og Temperturen vr 0 C. kl , 0. og.00. Oppgve (0, ) Oppgve Grunnlønn er 0 kr per time. I tillegg tjener hun kr for hver kurv hun selger. Oppgve Stor: L Smrt: 9 L V(x) = 60 0,0x mil 0 L Oppgve Fst melemsvgift: 0 kr Pris per trening: 0 kr gnger Sttistikk. 0 % % %., %, %, %, %, %. Frekvens som mngler: Reltive frekvenser som mngler:,7 %, %, %,9 %. Riktig Gl Gl Riktig e Riktig. Frekvenser som mngler: Reltive frekvenser som mngler:,0 %, %, % 6,7 %.6 Frekvenser som mngler: Reltive frekvenser som mngler: 7, %, %,0 %.7 Frekvenser som mngler: 6 Reltive frekvenser som mngler: 9, % 9,0 %, %, %, %. tusen 7 tusen 0 tusen Reltive frekvenser som mngler:,6 %,6 %,6 %, %, %.9.0. Høye i m Antll (frekvens) 6 Reltiv frekvens, % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 6,7 % 0,0 %, % Antll søsken 0 Antll (frekvens) 6 Reltiv frekvens 9, %, %, %, % Utslipp (tonn) [0,, [,,,0 [,0, 7, [7,, 0,0 [0,0,, [,,, Antll (frekvens) 7 6 Reltiv frekvens, %, %, %, %, %, % 9 0,7 % 7,9 %, %. Frekvenser som mngler: Kumultive frekvenser som mngler: Kumultive reltive frekvenser som mngler: 0 % 60 % 90 % 00 % 6 60 % 0 %

8 Fsit. Krkter 6 Frekvens Kumultiv frekvens 6 0 Kumultiv reltiv frekvens, %, %, % 76, % 9, % 00,0 %. Kumultive frekvenser som mngler (i tusen): Kumultive reltive frekvenser som mngler:, %, % 66, % 7,7 % 60 tusen 7 tusen, %, % Gl Riktig Riktig Gl e Riktig.7 Frekvenser som mngler: Kumultive frekvenser som mngler: 7 Kumultive reltive frekvenser som mngler:,0 % 6, % 00,0 % 6, % 7, %. Frekvenser som mngler: 6 Kumultive frekvenser som mngler: Kumultive reltive frekvenser som mngler: 6,7 % 9,7 %, %.9 Frekvenser som mngler: Kumultive frekvenser som mngler: Kumultive reltive frekvenser som mngler:,0 %,7 % 0,0 % 66,7 % 7,0 % 9,7 %,0 % e,7 %.0 Antll mål 0 6 Frekvens 9 6 Kumultiv frekvens Kumultiv reltiv frekvens, %, % 6, % 0,0 % 6,7 % 9, % 00,0 % Høyene til stolpene i stolpeigrmmet er,, 6 og.. Høyene til rektnglene i histogrmmet er,0,,0,, og 0,..7 Høyene til stolpene i stolpeigrmmet er, 6, og..0 Høyene til stolpene i stolpeigrmmet er, 9, 6,,, og.. Høyene til rektnglene i histogrmmet er,0,,,,, 0,, 0, og 0,.. 7 tekstmelinger. 07,0 kr... C. 9 timer Hlvprten v elevene ser på TV i minre enn 9 timer i løpet v en uke og hlvprten ser på TV mere enn et..6 [0, 90 km/h 7, km/h Hlvprten v ilene kjørte sktere enn 7, km/h og hlvprten kjørte fortere enn et..7 6 m. minutter.9 0 fyrstikker.0 mål. C. tusen kroner Hlvprten v norske kvinner i full jo tjente minre enn tusen kroner i året og hlvprten tjente mere enn et... 9 km/h Hlvprten v ilene kjørte fortene enn 9 km/h og hlvprten kjørte sktere enn et.., minutter. C., millioner kroner,6 millioner kroner Hlvprten v leilighetene he en prisntyning uner,6 millioner kroner og hlvprten he en prisntyning over,6 millioner kroner..6 6,7 tonn.7 0,0 kr. Mitpunkt som mngler: 0 Proukt xm f som mngler: 700 0, km/h.9,

9 6 Fsit.0 jente. Gl Gl Riktig Riktig. 6 m. 9,9.,7. 0, timer.6,9.7, min 6, min. 66 m 66,7 m.9, tonn 6,7 tonn.60, mål mål.6 7, tonn.6,9 jenter.6 0, år.6, (, og 9, me Exel).66 9 ( og me Exel).67 (7, me Exel).6 ( me Exel).69 0 m Avvik: m m m Kvrtvvik: m 6 m 9 m 6 m,6 m.7,.7 Riktig Gl Gl Riktig e Riktig.7 m 9,0 m 69, m 0, m (me Exel: 6 m, 69 m og m).7 9,7.7 min, min 0,0 min, min (me Exel: min, min og 0 min) 7, min.76 min 9, min 9,0 min 6, min (me Exel:, min, 0, min og 9, min), min.77 Mtemtikkprøven: Stilen:,, (me Exel: ) Kvrtilreen viser t krkterene vrierer minre for stilen enn for mtemtikkprøven. At vrisjonsreen er viser re t hele krktersklen er rukt..7 timer, timer 0 timer timer (me Exel: 0 timer og, timer) 6 timer timer (, timer me Exel).79,0,.0, m 0,0 m. 0,0 tonn 0,9 tonn, tonn 7,6 tonn (me Exel: 0,9 tonn,, tonn og 7, tonn). 9 m 6 m 7 m 9 m (me Exel: 6, m, 70, m og, m) 6, m. to: 6,6 pizz:, pølser:,.6 Akershus: 7,0 %,6 %, %,0 % Oslo:,9 %, %,9 % 0, %.90 tysk: 7 frnsk: 0 spnsk: 0.9 Grtll for sirkelsektorene: svrt kffe: 7 ppuino: espresso: 0 kffe ltte: 6.9 A-y C-y B-y C-y B-y.9 Afrik:,7 Amerik: 9, Asi: 6, Europ:, Oseni:,9.96 Grtll for sirkelsektorene: NRK:,0 TV: 9, TV Norge: 7, TV:, Anre: 77,0.97 Asi Størst: Europ Minst: Afrik Størst: Asi Minst: Afrik e Størst: Asi Minst: Afrik Oppgve Mein: mål Gjennomsnitt: mål Typetll: mål Antll mål Frekvens Kumultiv frekvens 7 9

10 Fsit 7 Oppgve Grtll for sirkelsektorene: fotll: 0 sketll: 0 ntursti: 60 Oppgve Bergen Digrmmene hr forskjellig skl på nreksen. Bruke smme skl på nreksen. Oppgve Minre enn 0 år 9, år Oppgve 6 (me Exel: 9, og 6,7) (,7 me Exel) Vrisjonsree: Stnrvvik: 9,0 Funksjoner. D f = [, 6,] V f = [, ]. 90 m 0 m, kl. 0. og.0 0 m, kl. 07. og 9. 0., 0., og 6. e V = [0, 0]. 00 m 00 m 0.00, 0.,., og 0.0 C. t 0 min e V H = [, 0], V B = [0, 0]. 7, og,0 (0, 6) (, 0) e f, g V f = [,, 9]. Lineær funksjon Stigningstllet er negtivt (0, ) og (0, ) e V f = [0, ] V g = [, 6].6 00 er fst utgift og 0,60 er pris per kwh Uner, kwh e V s = [00, 600].7 60 er ntll liter på tnken ve strt og 0, er ensinforruket i liter per mil Etter mil er et, L ensin igjen på tnken e 7 Hvor mnge mil ilen kn kjøre før tnken er tom f V B = [0, 60]. Glt Riktig Riktig x = eller x = 0 x < eller x >.0 0 x 0 Høyen vr m plnten le plntet.. 9, m 0 m 7 m. 00 m, Kvrt.,0 Utgngshøyen til kulen, m 7, m e m. 9, liter/minutt, liter/minutt liter/minutt. 6 grer,, grer, grer/minutt.6 6 grer/minutt Større.7 og grer/minutt. 0.9 < x < 6 enheter, 0 kr 0 eller 0 enheter kr/enhet kr/enhet og , innyggere/år 0 innyggere/år. 67 m Etter, år. Klokkeslett 6 0 x 0 6 Tempertur 6,0 7, 7,0,6 0, Fr. kl..0 til. kl kr Unersku 00 kr. km/h, s. 00 m. mrs, 60 m 0. og 0. mrs.6 70 kr 00 og < x < 00 e 0 eller 0 f 0, 670 kr g 7 kr/enhet.7 0 L 0 minutter. Hn kjører på elgen. Det he gått r., %,6 %.9 Fr,6 timer til 67,6 timer Før,6 timer og etter 67,6 timer.0, m x =,9 eller x = 0, Snøyen vr,0 m. kl. 0.7 og. kl C. kl. 06., m,0 timer. Når et prouseres mellom og enheter per g Når et prouseres enheter per g 0,0 kr. (, 9)

11 Fsit. < x < 99 0 < x < 67 0, 0 kr. 00 s 0 m 0 s/m. Litt over timer, er temperturen på litt over 9 C. V C = [,, 9,] 0, grer/time, 0,97 grer/time, 0,9 grer/time kr, % 77,6 kr e kr % kr/år %. år.9 0 s ( min 0 s) 6 s, s/g.0, %. %. 0, km/h, m. 7, mg O per kg per time C. 009.,0 mill. kr Det åttene året 0,67, 0,9.6 g(x) = 00,0 x Begynnelsen v et åttene året 0,96 m/år,7 %. 6, % 0 omreininger per minutt 9,7 %,,9 %.9 0, kr/år 0,7 kr/år.0 mill. kr,,96 mill. kr 0,9 mill. kr/år, 0, mill.kr/år Etter,0 år, i 0 e Eksponentilfunksjon og røkfunksjon. 0, 99. iler/år 69 iler/år. 0 kr 6 kr km.,7. A, B 0,.6 0 mm/g, 7 mm/g Dg 7.7 7, mm/g. 6 esøkene/g, esøkene/g.9 0, 0,.60 liter/min.6, grer, grer/time,,6 grer/time.6 s() = 9,,, m/(km/h).6 6 liter Fr mintt til klokken 0: grm Etter, uker 0,9 uker, 700 grm , kg/øgn, 0, kg/øgn, 0, kg/øgn.67 0,.6, kr/enhet.69 liter.70 < x <,9 C.7 mm 7 år, mm/år e,7 mm/år.7, m 0,76 m/år,, m/år, m/år m/år.7 Minker m /min Øker m /min.7 yr 00 yr, yr/år, 9,6 yr/år,, yr/år.7 7,0 m/s,, m/s 7,0 m/s,,9 m/s Oppgve 0 C C 9 C % eller 9 % (60, ) < x < 9 Oppgve, m 0,6 s,, s D s = [0, 6], V s = [0,,] (,,) e 0, m/s, 0, m/s Oppgve 6 m, 6 m 9,9 m Oppgve, m, 6, m, m/år 00 m e 6,9 år,, m/år f,0 < x <,6 Moellering. Bestnen synker i løpet v 0 år fr 00 til 0 inivier. x [0, 0]. Det grfiske ilet v moellen er en rett linje. Det snør jevnt slik t snøyen øker me, m per time fr mintt til kl. 6. f(x) =,x + 0, er x [0, 6]

12 Fsit 9. Temperturen vtr jevnt fr 0 C kl. til 6 C kl. 6. x timer etter mintt er temperturen T gitt ve funksjonen T(x) = x +, er x [, 6] Tispunktet svrer til x = som er utenfor moellens gylighetsområe.. Temperturen stiger jevnt me 0, C per time fr frysetemperturen på 0 C til vi når romtemperturen på C. timer (, øgn) x [0, ]. 0 C Den synker me 0,6 C per 00 m stigning. J, 6, C Nei, moellen er re gylig opp til en høye på 000 m..6 Folketllet x år etter 00 er gitt ve F(x) = 00x + 600, er x [0, 0]..7 Folketllet x år etter 99 er gitt ve F(x) = 00x + 00, er x [0, ] Verien v ilen en vr ny, er kr. Verien v ilen etter år er 000 kr. 0 %.9 Antll kterier etter x timer er gitt ve f(x) = , x x [0, ].0 V(t) = 000 0, t 000 kr kr kr 00 kr 00 kr e % regnes v en lvere veri.. Frekvensen øker. J, gnske r C. 0 slg per minutt. e J, gnske r f(x) = x p (er x er vekstfktoren) eller fp ( ) = (er p er prosenttllet)., m, s x [0,,]. En trejegrsmoell x [0, ]. A(x) = 0x x x 0, 0 m.6 x 0, 7,9 m.7 Ax ( ) 000 = x m x. O(x) = 0x 00, er x er ntll solgte grytekluter.9 En eksponentiell moell % 900 Etter, timer.0 En lineær moell F(x) = 00x + 600, er x [0, 7]. 9 A(x) = 000,06 x x [0, ]. % f(x) = ,0 x 6 00 kr. f(t) = 00 0,96 t g(t) = 0,06 t,6 år. x [0, ]. Trykket ve hvoverflten er tm, og øker me 0, tm for hver meter hn ykker..6 A(x) =,0x + 00 B(x) =,00x km.7 i(x) g(x) h(x) f(x) e k(x) f j(x). F(x) = 0,0x +, F(x) =,0,07 x F(x) =,6,07 x.9 T(x) = 0,9 x T(x) går mot 0 når x lir stor. Moellen vil erfor ikke psse så got etter en el timer ersom temperturen på utsien v termosen vviker mye fr 0 C. x [0, ]. Hv som er rimelig vhenger v temperturen på utsien v termosen..0 To sier på, m og én sie på m. x 0, 0, V(x) = x 6x + x (Når x = 0, er volumet størst, og er et 0,9 m.). U(I) = 7, I + 0,. f(x) =,x + 7 Dårlig, for moellen gir millioner MMS-er.. O(x) = 0,x + x C. 00 enheter C kr. A(x) = 7,09 x,9 % Dårlig, for moellen gir. 0 kg.6 p(h) = 0 0,0 h 0 hp,0 %.7 f(x) = 7, x,0 7 år 0, 9. fx ( ) = 0,0 ohm,7 mm x.9 Lineær funksjon Eksponentilfunksjon Trejegrsfunksjon Eksponentilfunksjon.0 f(x) =,x + 79 g(x) = 90,0 x er x er ntll år etter iler, %. g g

13 60 Fsit. y =,x +,9 Regresjon (eller kurvetilpssing). y = x y = x 0,. y =,x +,x,6 f(x) = 0,x +,x,99x +,99. Eksponentilfunksjon f(x) = 00,0 x, %.6 f(x) = 0,07x +, Rekoren lir foreret me. 0,07 sekuner per år. Runt 00.7 f(x) =, x 0,7 C. 90 kj. M(x) =,9x + 9 Regresjon.9 h(t) =,9t 0,t.0 f(x) =,00 0,90 x C. 6 minutter. 0 m m, 7 m, 99 m, 9 m, m, A(x) = x + 0x x 0, 0 e Kvrt me sie 0 m. F(x) = 0,000x + 0,007x 0,6x for x [0, 60] og F(x) = 0,000x 0,06x +,7x 0,6 for x [60, 00], er x er prosentelen frostvæske. (Konstntleene i funksjonsuttrykkene er litt justert etter regresjonen for å få grfen til å strte i origo og for å få en til å henge smmen.). Punktene me x-koorinter minre enn ser ut til å ligge lngs en nnen kurve enn punktene me x-koorinter større enn. f(x) =,x + for x [0, ] og f(x) =,x + 9 for x, ]. K(x) = 0,60x + 97,x + 7 O(x) = 0,60x +,9x 7 9 enheter. f(x) = 0,7x x + 7, Nei f(x) = 0,x + x 9,7x +.6 C. 0 m Interpolsjon.7 F(x) = 0,07x +,967, millirer Interpolert 0,0 millirer Ekstrpolsjon lngt utenfor tintervllet. f(x) = 0,00x +, J, tonn C. 00 kg. Upålitelig svr sien vi hr ekstrpolert lngt utenfor tintervllet. Vi kn nt t plntene før eller senere slutter å vokse mer me en mer gjøsel..9 f(x) = 0,69x +,9 C., mm C. 000 km x [0, ] e C. 0 %.60 h(x) = 0, x + 0,00 0x + 0,0x + 70,09 Moellen viser krftig fllene gjennomsnittshøye i årene som kommer. x [0, 0].6 F(x) = 0, x + 0,00 0x + 0,09x +, Dårlig for 90, for moellen gir et folketll på, millioner. Gnske r for 0, for moellen gir et folketll på,0 millioner. x [, ].6 B(x) =,6x + 6,x,x + 9, (x er ntll år etter 000.) Nei, ifølge moellen vil ntll reånsonnementer vt etter K(x) =,x,x C. 00 kr C. 700 kr Det første.6 F.eks. f(x) =,9x eller f(x) = 0,07x 0,x + 76 Nei 6 kr ( kr me nregrsmoellen).6 F.eks. f(x) = 0,, x millirer Urelistisk, for ette er mer enn 6 gnger jors efolkning. F.eks. f(x) = 0,,0 x for x [0,,] og f(x) = 7x 9 for x,, 0].66 f(x) = 00 0,976 x g(x) = 0,x,x + 06 Br Dårlig f(x) går mot 0, og g(x) egynner å stige etter , 7,, 6,.6.69,, 6,, 0,,, 7, 9,, 9, 6,,,, 6, e,,,,.70 y = n 6.7 n , 0, 0, 0, 0, 0 n Tll nummer

14 Fsit 6.7 f(n) = n + Nei.7 Oetllene O(n) = n Tll nummer 0 Nei.76.77,, 6, n + øker me hver gng n øker me, og et gjør tllfølgen også Ett-tll ytterst. Anre tll er summen v e to tllene på skrå ovenfor n n Nei.,, 7 6 k n = n 0 = 000 e 7 =.,, 6, 0 e Nei.,,,, n( n ). H n = K n + T n Hn. 6 lå og 69 ornsje (et. hustllet) Lg nummer 6 7 Antll grå okser 6 9 Antll ornsje okser ( L )( L ) G = (L ) O = L 7 e 00.6 n 6n + 0 n n n + 9 n + n nn ( + ).7 Tn = 0, n + 0, n = 00. n( n ) Fn =, n 0, n = Nei.9, 6,,,, 66 n(n ).90 0,,, 9,, 0.9 nn ( + 7) 0.9,,, 0 9 nn ( ) 0, n + 0, n + 0, 66 67n = n + n + n =.9 6 L 6 B(L) n + n + n n( n + )( n + ) = ornsje og 6 grå.9 f(x) =,00 x 0, Den går mot 0 i virkeligheten og i moellen. Det stemmer r..96 Ti i timer 0 0,,, Tempertur i C,0,,,,0 6,0 Temperturforskjell i C,0,, 6,7,0,0 F(t) =,7 0,6 t F(t) =,0 0,9 t Målingen etter timer er fjernet. T(t) = 0,0,0 0,9 t.99 7 n ntll ringer gir n ntll flyttinger. Oppgve Vi kn f.eks. l f(x) være verien til en sportsil x år etter t en le kjøpt. Oppgve f(x) = 0x + 0 (Ol løfter f(x) kg x ntll år etter hn fyllte.) Oppgve Eksponentiell moell Lineær moell Anregrsmoell

15 6 Fsit Oppgve A(x) = 0,7x +, Gjennomsnittsleren for førstegngsføene i Norge hr økt me 0,7 år per år sien97. Gnske r, moellen gir, år. Det er grenser for hvor gmle kvinner kn li og fortstt være i stn til å føe. Oppgve B(t) = 00,09 t t er ntll timer. t [0, 7] Oppgve 6,, 9,, 0 nn ( ) En = + Nummer (me 99 kuler) Oppgve 7 Q(t) = 9 0, t t er ntll minutter etter vsluttet løp. 0 slg per minutt, som etyr ø hest I steet for å l pulsen gå mot 0, lr vi en gå mot hvilepulsen. Vi ytter ut nre r i tellen me iffernsen mellom puls og hvilepuls og får moellen R(t) = 6 0,6 t er R(t) er pulsifferensen som funksjon v tien t. Legger vi til hvilepulsen får vi følgene foreree moell for pulsen som funksjon v tien etter løpet: P(t) = 6 0,6 t + 6 Snnsynlighet 6. 0,0 0,7 0,70 0,7 0,6 6. 0,, % 6. Riktig Glt Riktig Glt e Riktig 6.6 0,0 0, ,0099 0,06 J Rø, lå, gul, grå og grønn = % 60 % % % 0 % 0 % 90 % 6. e

16 Fsit % C 6.0,7 % ,9 % 6., % 0,0 % MK og KM MM og KK 6. 6 % 6.6 og 6,, og Høyst øyne ,7 % 6, % , %,6 % 6.0, % 76, % ,7 %, % 6. Roinson Ikke Roinson Totlt Senkvel 7 0 Ikke Senkvel 7 Totlt 7 0 7, %, % e,9 % 6. 0 % %, % 6. Høyehopp Ikke høyehopp Totlt Løpsøvelser 7 Ikke løpsøvelser 0 Totlt 0 % 70 % % e 0 % 6. Senkvel Ikke Senkvel Totlt X Ftor 7 Ikke X Ftor 0 Totlt 0 7, %, %, % e, % f 6, % % % % % e 0 % f % 6.7 % % % % 6., %,9 % 6, % 6.9 A B: (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ) og (, ) A B: Alle utfll ortsett fr (, 6), (6, ) og (6, 6) A B: (, ) og (, ) A B: (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, ), (, 6), (, ) og (6, )

17 6 Fsit 6. 0,7 0, 6., % 96, % 6. Nei, et kn regne egge gene , %,0 %,0 % , % 9, % 6.60, %, % 6.6, % 7,0 %, % 9,6 % C 6.6,7 % 6.6,6 % 6, % 9,6 % ,0 % 9,0 %,9 % , % 6, % , % 0,9 %, % 6.70 % % 6.7, % 9, % 6.7,7 % 6, % 6, % 0,7 % 6.7, % 6,6 % 6.7,9 %, %, %,9 % 6.7 0,006 % ,9 %, % 7,9 % 7,9 % , % 90,6 % 6.7 0,00 % 99,9 % , % 79,6 % 0, % 6.0 0,9 % 9, % 6. 0,0 % 76, % 7,6 % 6. % % 0 % e % 6.,6 % 6, % 6.,7 %,7 % 0, % e 6, % % % 9 6.7,6 %,7 % 6.,0 %, % 0,9 % e 7, % 6.9 Hver v e tre henelsene hr snnsynlighet 0 % 60 % 6.90, % % %, % 6.9 9, %, %,7 %, % e 66,7 % Oppgve Oppgve Oppgve Tysk Ikke tysk Totlt Spnsk 0 Ikke spnsk 6 0 Totlt % 0 % 6

18 Fsit 6 Oppgve er minre snnsynlig enn er mer snnsynlig enn Oppgve 0,0 % 7,6 % 6, %, % Oppgve 6,0 % 9,0 %,0 % Oppgve 7 6, % 0, %,7 % 7 Eksmenstrening E 7x 60, 0 f 7 g 7 h 9 i e 7 E 00 kr % Prisen hr gått ne to gnger, én gng me 0 % og én gng me 0 %. Prisen hr gått opp én gng me 0 %. E kr 0, E Enring + %, % 0, 7, % 0,9 +0 %, + %,0 7 % 0, +00 % Vekstfktor kr 0, 00 kr 00 E 0, ,, 0 E6, 0, 0, 0 7, 0 0, 0 E7 B E Hint: 0, 0, E9 00 kr 0,000 6 E0 77 C E, E F C 7, 0 7, Plssering 6 Antll (frekvens) Kumultiv frekvens 6 9 Aksel Lun Svinl le nummer tre eller ere i fire v rennene. Timer Antll (frekvens) Kumultiv frekvens Kumultiv reltiv frekvens 0 0 % 6 60 % 7 70 % % % timer, timer Meinen time 6 timer 9 timer timer E 6 E,,

19 66 Fsit E C. 70 tusen kr E6 C. 60 kr Minre E7 0 0,0,0 C., timer Minre E E9 ger ger 0 ger Mein E0 0 9 C. 0 E Grtllene er, 90, 0, og 0. E, m minutter og sekuner E px ( ) = 00 0x (x er ntll ger før vreise, x [, 0] ) 0 mil x ( ) = 6 07, x (x er ntll mil hn hr kjørt) x [ 0, 0] E C F A E E6 7 0 mn ( ) = n + n + E7 fx ( ) = , C E 0 kr ger m fx ( ) = 0x nx ( ) = 0 x Ax ( ) = x + x Moellen gjeler for x [ 0,, men et er egrenset hvor mnge rmån Stin kn lge og få solgt. x [ 0, 0] Moellen gjeler for x 0,, men et er egrenset hvor store tøystykker Sestin kn lge. E9 F.eks. y = 77x + 00 C. 00 grm C. 770 grm E0 C. 00 or f(x) = 60x 900 Moellen forutsetter t x. E 6 f(n) = n + f 99 E E Konsert Ikke konsert Totlt E Fest 9 Ikke fest 7 Totlt 6 E Sosilkunnskp Ikke sosilkunnskp Totlt Engelsk 7 Ikke engelsk 9 Totlt 0 E6 7 E7 x =,6 7 0,9 kr 70,9 kr,9 % E 9,0 0 J,0 0 6 kg =,0 mg E9, ( og, me Exel) Omtrent en fireel v plsseringene er. plss eller ere, og omtrent en fireel v plsseringene er. plss eller årligere. E0, Kvrtilreen E timer 0, timer, timer 6,9 timer C., timer f % E E 70, m 6 m 7, m 9 m m (me Exel er kvrtilreen 0, m)

20 Fsit 67 E A:,0,6 B:,0 0,79 Det er minre sprening i krkterene i klsse B enn i klsse A. E6 6 % C. 0 % C., km/h C., km/h 6, %, % e På veistrekningen me frtsgrense 0 km/h E7 Gjennomsnittstempertur per måne ( C) Måne Jn Fe Mr Apr Mi Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Phuket 7,9,7 9, 9,,, 7, 7,9 7, 7, 7, 7,6 Antly 0,0 0,0, 6,0 0,0,0,0 7,,0 0,0,0,0, C, C 0,7 C 6, C Digrmmene hr helt forskjellige skler for nreksen. E 000 kr, % 07, kr, år,0 %, år E9 96 mg 7 mg 07 mg mg E0 00 kr 70 kr e Minst elever E 0 kr/enhet 0 kr/enhet I gjennomsnitt øker kostnen me 0 kr per enhet og inntekten me 0 kr per enhet når ntll enheter øker fr 00 til kr/enhet 60 kr/enhet Når et prouseres 0 enheter, vil inntekten øke me. 0 kr hvis prouksjonen øker me én enhet. Når et prouseres 00 enheter, vil inntekten øke me. 60 kr hvis prouksjonen øker me én enhet. Når et prouseres mellom 0 og 0 enheter O(x) = 0,x + 00x 00 e 00 enheter 700 kr E C. 6, minutter, C/minutt 6,6 C/minutt E Mengen øker før et hr gått,7 ger og etter t et hr gått,0 ger. Mengen minker mellom,7 og,0 ger etter g 0. Etter 6,0 ger E Giftmengen er lik 0 til å egynne me. Mengen øker e første,7 gene, så minker en frm til,0 ger, og eretter øker en igjen. Før et hr gått,0 ger, og mellom 6,0 og 9, ger E m 0 % e 6, år E6 x 0, 9, m E7 F.eks. h(x) = 6,, x E T(x) = 0,79x + 67 T(x) = 70 0,9 x Eksponentilmoellen C. C Etter. minutter E9 h f g E60 K(x) = 0,000x + 0,x kr/enhet 0 kr/enhet I gjennomsnitt øker overskuet me 0 kr per enhet når ntll enheter øker fr 0 til 0, og overskuet minker me 0 kr per enhet når ntll enheter øker fr 0 til 0. 0 kr/enhet 0 kr/enhet Når et prouseres 00 enheter, vil overskuet øke me. 0 kr hvis prouksjonen øker me én enhet. Når et prouseres 00 enheter, vil overskuet minke me. 0 kr hvis prouksjonen øker me én enhet. 0 enheter 670 kr E6 0 mil 0, L/mil V(x) = 6 0,x x [ 0, 70] E6 60 x 0, 0 e x = 6,7 E6, % V(x) = , x, år B(x) = x e Etter 6, år E6 = 0,0 og = 0,9, C. 90 meter C. 60 meter E6 F.eks. punktene (, 660) og (, 96) F.eks. f(x) = 0,x 6x + E kr P(x) = 0,00 00 x C. 00 kr 70 % E67 F.eks. f(x) = 0 000,00 x 6 kr Etter år E6 9,0 år, m 6 m, 0 m 6, 0 9 m E69 f(x) =,9x + 0 meter Moellen stemmer r. E70 f(x) = 0,x + f(x) = 0,97 x % 6 % I 07 I 09 For en lineære moellen må x <, mens en eksponentielle moellen i prinsippet kn gjele for vilkårlig store verier v x. E7 f(x) = x + 0,x + 0,9x + Fr og me mi til og me oktoer

21 6 Fsit E7 Årstll Innyggertll Enring fr året før Prosentvis enring, %, %, %, %, % fr året før Eksponentiell moell f(x) = 60 0, x, år (fr 00) Nei E7 m J E7 0 På r 6 E7 x = 6, m og y = m E76 P T Totlt Jenter 0 Gutter 6 Totlt ,9 % 7, % 6,0 % E77, %, % 79, % E7 9 9 E79, % 0,0 % 6,7 % E0 7 E 7 7 e 0 7 Mope Ikke mope Totlt Jenter Gutter 9 6 Totlt 7 0 7

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år OPY I NUMERS FROM SUMMRY ONTT SHEET OUNTRY OE SMPLE POINT NUMER RESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER RESS: POSTL OE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 11-16 år HVORN FYLLE UT ENNE ELEN V UNERSØKELSEN

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt".

Oppgaveløsninger for Matematikk for økonomer - kort og godt. Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt". Kapittel 1 Oppgave 1.1 a) (x 2 9x 12)(3 3x) =3x 2 27x 36 3x 3 +27x 2 +36x = 3x 3 +30x 2 +9x 36. b) (2x y) 2 +2(x+y)(x y)+(x+4y) 2 =4x 2 4xy+y

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 9-10 år COPY ID NUMERS FROM SUMMRY CONTCT SHEET COUNTRY CODE SMPLE POINT NUMER DDRESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER DDRESS: POSTL CODE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 9-10 år HVORDN FYLLE UT DENNE

Detaljer

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger.

Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. Kondisjonstrening eller styrketrening? Når forbrenner du mer fett? Fett kan forbrennes på mange måter, og det er bare opp til deg hvilken måte du velger. 1) PULSSONER: SONE % av PULS MAKSIMUM 5 90-100%

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Klimaprojeksjoner frem til 2050

Klimaprojeksjoner frem til 2050 no. 4/2009 Klima Klimaprojeksjoner frem til 2050 Grunnlag for sårbarhetsanalyse i utvalgte kommuner Torill Engen-Skaugen, Eirik J. Førland, Hans Olav Hygen og Rasmus Benestad Empirisk-statistisk nedskalert

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

NRK Forbrukerinspektørene

NRK Forbrukerinspektørene KASTING AV MAT METODERAPPORT SKUP 2004 NRK Forbrukerinspektørene Side 1 av 9 1. Innledning: 1.1. Journalister Elisabet Grøndahl, Karen-Margrethe Baltzrud, Geir Pettersen 1.2. Foto/Redigering Gjermund Tornholm,

Detaljer