9 Potenser. Logaritmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "9 Potenser. Logaritmer"

Transkript

1 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f

2 g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner deretter med en årlig prisstigning på 5 %. Hv kostet motorsgen i 996? I hvilket år kostet motorsgen for første gng mer enn 5 kroner? Løs disse likningene ved regning: 5 =,75 = 5 Formuler et prolem som likningen i kn uttrykke. 5 Inger Lise fikk et gunstig tilud fr DnB. Hun le tiludt en rente på 7 % p.. fr den første kronen som hun plsserte på en sprekonto. Inger Lise syntes t tiludet vr interessnt og stte 8 kroner på en nyopprettet sprekonto. Så giftet hun seg, og ni måneder etter fødte hun et rn. På grunn v de ekstr utgiftene rnet medførte, tok hun lle pengene ut v sprekontoen. På uttkstidspunktet stod det 5 kroner på kontoen. Hvor lenge hdde spreeløpet stått på kontoen? 6 Astronomene hr oppdget en glkse som ligger 5 millirder lysår,5 lysår fr jorden. Et lysår er den strekningen som lyset tilkelegger i løpet v et år 65 døgn. Lysfrten er, 8 m/s. Hvor lngt er et lysår målt i kilometer? Hvor mnge kilometer er det mellom jorden og glksen?

3 7 Verdens folketll hr i flere år vokst med,7 % per år. Folketllet psserte fem millirder i 987. Antll mennesker vr d eregnet til 5, 9 9. Hv vr folketllet i 989? Hv vr folketllet i regnet ut fr en vekst på,7 % per år? I en modell over efolkningsutviklingen nts det t prosenttllet for den årlige veksten le redusert til,5 % fr og med 99. c Beregn folketllet i etter denne modellen. I enkelte lnd vokser folketllet vesentlig rskere enn det som er gjennomsnittet ellers i verden. I et v disse lndene regner vi med t folketllet øker med, % per år i en periode frmover. d Hvor lng tid tr det før folketllet i dette lndet hr økt med i lt %? Vis hvilken frmgngsmåte du ruker. 8 Vi heller cm olje på en rolig vnnflte. Oljen dnner et flk som er 5-6 m tykt. Hvor stort rel dekker flket? 9 I en y steg oligprisene med 5 % årlig i en periode på ti år. En olig kostet i slutten v perioden 8 kroner. Hv kostet oligen syv år tidligere? Løs denne likningen: + 9 = Fr 975 til 986 økte det totle utslippet v nitrogenoksider i Norge i gjennomsnitt med, % per år. I 975 vr utslippet på 7 tonn. Hvor mnge tonn vr utslippet på i 986? I 988 skrev Norge under på en europeisk vtle der vi forpliktet oss til å holde utslippet v nitrogenoksider på 986-nivå frm til utgngen v 99. Fr 99 til 998 skulle utslippet reduseres med i lt %. Hvor mnge prosent måtte den årlige reduksjonen i gjennomsnitt være på i perioden ? Ekspertene regnet med t denne prosenten vr urelistisk høy, og mente t en reduksjon på 5 % per år vr mer snnsynlig. c Hvor mnge år etter 99 ville i så fll en reduksjon på % være nådd? d Hvordn er situsjonen i Norge i dg /?

4 Løs likningen nedenfor åde ved regning og ved hjelp v «Grph»-menyen på lommeregneren: log + log = Løs likningene nedenfor ved regning: log y log y = = c 5 = Styrken til et jordskjelv lir målt ved hjelp v Richtersklen. Energien fr et jordskjelv i norml dyde, er gitt ved lg E =,M, der M er styrken målt på Richtersklen og E er energimengden målt i joule. Beregn Richtertllet M til et jordskjelv som utløser en energimengde på,5 9 joule. Jordskjelvet i Alsk i 96 målte 8,5 på Richtersklen. Skjelvet som rystet vestkysten v Meico i 985, målte 8, på Richtersklen. Beregn forholdet mellom energimengdene som le utviklet i Alsk-skjelvet og i Meico-skjelvet. Kommenter resulttet. 5 En frikk forurenser luften ved å slippe ut CO krondioksid. I 98 vr utslippet på 5 tonn 5 kg. Utslippet økte med 8 % i hvert v årene i perioden Hvor stort vr utslippet i 98? Hvor stort vr det i 98? Regn ut utslippet i 986. c I hvilket år oversteg utslippet for første gng 85 tonn? Vis hvordn du kommer frm til svret. I 99 fikk frikken pålegg om å redusere utslippet med til smmen 5 % i løpet v de to neste årene. d Hvor mnge prosent må reduksjonen i gjennomsnitt være på i hvert v disse to årene?

5 6 Løs denne likningen:, =, 7 Sur nedør oppstår når svoveloksider og nitrogenoksider slippes ut i luften. Når disse stoffene regerer med vnn, lir det dnnet oksoniumioner. For å finne ut hvor sur en væske er kn vi måle konsentrsjonen U i slike ioner. Et prktisk mål for surhetsgrden er ph definert ved ph = log U der konsentrsjonen U er målt i molr M. Et stoff med konsentrsjonen, M hr ltså ph = log, =,7. En sjmpo hr konsentrsjon U =, 6 M. Finn ph-verdien v sjmpoen. Norml nedør hr en ph-verdi på rundt 6. Hvor stor er konsentrsjon U? c På Sørlndet er det fr tid til nnen nedør med ph rundt. Hvor mye større er konsentrsjon U i denne nedøren smmenliknet med norml nedør? d En regel sier t når U vokser ti gnger, synker ph-verdien med. Begrunn denne regelen. 8 Kommune A hdde 6 innyggere per Vi regner med t innyggertllet deretter hr økt med,5 % per år. Innyggertllet i kommune B vr på det smme tidspunktet lik 5 8. I denne kommunen regner vi med t innyggertllet minket med,5 % per år. Hv ville innyggertllet vært i de to kommunene A og B per..989 og per..99 etter modellen ovenfor? Hvor mnge år tr det før innyggertllet i kommune B er redusert med %? c Når lir innyggertllet i de to kommunene likt? d Tegn en skisse v de to modellene i det smme ksesystemet. Sett 988 lik =, 989 lik =, osv. En nnen prognose går ut på t innyggertllet i kommune A kommer opp i 5 innyggere etter ni år. Vi regner med t den prosentvise årlige økningen er konstnt. e Hvor mnge prosent øker innyggertllet med per år etter denne prognosen? 9 Vi definerer ph som log k, der k er konsentrsjonen v oksoniumioner. I lod ligger phverdien normlt mellom 7,7 og 7,. Bestem de normle konsentrsjonene v oksoniumioner i lod.

6 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: c + d + e Løs denne likningen: f,5 = 89 Regn ut verdien v røken for = 8 - og = -. Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig:

7 Lise og Petter låner én million kroner v et forsikringsselskp. De skl etle årlige vdrg på kroner kroner med strt ett år etter t lånet er ttt opp. Den årlige renten, som er på 8 %, lir lgt til på slutten v året, like før det årlige eløpet skl etles. Vis t Lise og Petter skylder forsikringsselskpet henholdsvis 96 kroner og 96 8 kroner like etter t de hr etlt det første og det ndre vdrget inklusive renter. Det eløpet som Lise og Petter skylder strks etter t de hr etlt vdrg og renter n gnger, kller vi Ln. Denne formelen kn uttrykkes som Ln = 5,8 n I hvor mnge år må Lise og Petter etle på lånet?

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Best på sau. faktorer som påvirker økonomisk resultat i saueholdet. nilf-rapport 2011 3. U t g i t t av : og nordlandsforskning. ola.

Best på sau. faktorer som påvirker økonomisk resultat i saueholdet. nilf-rapport 2011 3. U t g i t t av : og nordlandsforskning. ola. nilf-rpport 2011 3 Best på su fktorer som påvirker økonomisk resultt i sueholdet ol lrs f l t e n rønning U t g i t t v : n o r s k i n s t i t u t t f o r l n d r u k s ø ko n o m i s k f o r s k n i

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge

CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge CO2 komponenten av engangsavgiftens påvirkning på CO2 utslippet fra nye biler i Norge Skrevet av Fredrik A. Gregersen ved det 5 årige masterprogrammet i samfunnsøkonomi Universitet i Oslo Januar 2010 i

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt

tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt tekst stine frimann illustrasjoner tom andré håland Strek Aktuelt Hvor Hva vet vi sikkert om klimakrisen? Hva vet vi ikke? Blir hetebølgene hetere? Flykter torsken fra våre farvann? Vitenskapsmagasinet

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

Redd miljøet: Gjør noe!

Redd miljøet: Gjør noe! Redd miljøet: Gjør noe! Er du opptatt av miljø og klimaendringer? Lei av å høre tomme ord om å forbedre miljøet? Ta saken i egne hender! Du kan bidra. Sammen med venner og familie kan du gjøre en forskjell!

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer