Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaver i matematikk, 9-åringer"

Transkript

1 Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene under finnes også i boka Hva i all verden kan elevene i matematikk? (Brekke m.fl.1998). Der vil du i tillegg finne kommentarer og opplysninger om svarfordeling (se under publikasjoner). Oppgavene er inndelt i disse emnene: Tall Geometri Algebra Datarepresentasjon og sannsynlighet Målinger Proporsjonalitet Emnetilhørighet og år er angitt etter hvert oppgavenummer. Oppgave 103 (Tall, -95) I3 Hvis du trekker et av tallene nedenfor fra 900, så vil svaret bli større enn 300. Hvilket av tallene er det? A. 823 B. 712 C. 667 D. 579 Oppgave 104 (Tall, -95) I4 Hva er 3 ganger 23? A. 323 B. 233 C. 69 D. 26

2 Oppgave 105 (Tall, -95) J4 Populasjon 1 Matematikk er mer enn Hvor mye mer? A. 1 B. 18 C. 24 D. 25 Oppgave 106 (Tall, -95) K2 Regn ut: A B C D Oppgave 107 (Tall, -95) M3 står for et tall. 7 A. 7 B. + 7 C. - 7 D. 7 + E. : 7 gir det samme svaret som Oppgave 108 (Tall, -95) U5 Addisjonsuttrykk = 20 Skriv dette addisjons-stykket som et multiplikasjons-stykke. =

3 Oppgave 109 (Tall, -95) V3 Hva er 5 mindre enn 203? Svar: Oppgave 110 (Geometri, -95) I1 Dette kartet viser noen hus og gater og en varebil. Nord Øst Varebilen starter i hjørne X. Den passerer 3 hus østover og 2 hus nordover. Hvilket veikryss kommer bilen til da? A. A B. B C. C D. D E. E

4 Oppgave 111 (Geometri, -95) L3 Dette er bildet av et spill. Hvilken brikke er plassert i (2, D)? A. Flyet B. Varebilen C. Bussen D. Båten

5 Oppgave 112 (Geometri, -95) M4 I dette rutenettet er det en sirkel rundt en av prikkene. Vi kan fortelle hvor denne prikken er ved å si at det første tallet er 1 og det andre tallet er 3. Andre tallet Første tallet Finn prikken inne i trekanten. Fortell på samm måte hvor denne prikken er i rutenettet. Skriv tallene vi ville bruke: e Første tallet er Andre tallet er Oppgave 113 (Geometri, -95) I6 Hvilken av disse figurene er laget bare av rette linjer?

6 Oppgave 114 (Geometri, -95) J1 Her er en sekskant. Sekskanten er delt i seks A. trekanter B. kvadrater C. femkanter D. rektangler Oppgave 115 (Geometri, -95) J2 Hvilken av figurene viser IKKE en symmetrilinje (speilingslinje)?

7 Oppgave 116 (Geometri, -95) K1 Her er en figur. Hvilket tall er innenfor kvadratet og sirkelen, men IKKE innenfor trekanten? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Oppgave 117 (Geometri, -95) K8 Hvilket av disse rektanglene er IKKE delt i 4 like deler?

8 Oppgave 118 (Geometri, -95) L5 Bildet viser en terning. Hvor mange sidekanter har terningen tilsammen? Sidekant A. 6 B. 8 C. 12 D. 24 Oppgave 119 (Geometri, -95) T5 Carl brettet et papirark på midten og klippet ut den biten som er vist på figuren. Brett Lag en tegning som viser hvordan denne biten ser ut når den er tatt ut av arket, brettet ut og lagt flatt ned.

9 Oppgave 120 (Algebra, -95) I7 Populasjon 1 Matematikk Tone har lest de første 78 sidene i en bok som har 130 sider. Hvilket regnestykke kan hun bruke for å finne hvor mange sider hun må lese før hun er ferdig med boka? A = B = 130 C. 130 : 78 = D = Oppgave 121 (Algebra, -95) J5 Hva må du gjøre med hvert tall i Rekke A for å få tallet i Rekke B? REKKE A REKKE B A. Legge 8 til tallene i Rekke A. B. Ta bort 8 fra tallene i Rekke A. C. Gange tallene i Rekke A med 5. D. Dele tallene i Rekke A med 5. Oppgave 122 (Algebra, -95) K3 Hvilket av parene nedenfor passer til regelen «Gange det første tallet med 5 for å få det andre tallet» A B C D. 3 15

10 Oppgave 123 (Algebra, -95) K6 Populasjon 1 Matematikk Dette er begynnelsen til et mønster av ruter. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Hvor mange ruter vil det være i figur 6, hvis vi fortsetter mønsteret? A. 12 B. 15 C. 18 D. 21 Oppgave 124 (Algebra, -95) L9 Harald er eldre enn Bent, og Bent er eldre enn Petter. Hva er da sant? A. Harald er eldre enn Petter. B. Harald er yngre enn Petter. C. Harald er like gammel som Petter. D. Vi kan ikke finne ut hvem som er eldst ut fra disse opplysningene Oppgave 125 (Algebra, -95) M9 Dette er et regnestykke. 4 < 17 Hvilket av tallene kan settes i ruta A. 4 B. 5 C. 12 D. 13 for at regnestykket skal bli riktig?

11 Oppgave 128 (Datapresentasjon. -95) K4 Kari og Bent spilte et spill. Den som fikk flest poeng tilsammen, vant. Denne tabellen viser hvor mange poeng hver av dem fikk. Poengtabell Spiller Kari Bent 1.runde runde runde runde Hvem vant, og med hvor mye? A. Bent vant med 25 poeng. B. Bent vant med 100 poeng. C. Kari vant med 25 poeng. D. Kari vant med 175 poeng. Oppgave 129 (Datapresentasjon. -95) L1 Diagrammet viser 500 vanlige grantrær og 150 edelgran. Vanlig gran Edelgran Hvor mange trær står hver for? Svar:

12 Oppgave 130 (Datapresentasjon. -95) M2 En klubb selger lodd. Tabellen viser hvor mange lodd de har solgt til nå. Selgerens navn Antall solgte lodd Karl 4 Marte 7 Bo 3 Tore 7 Frida 6 Anne 9 De må selge 60 lodd tilsammen. Hvor mange flere lodd må de selge? Svar: Oppgave 131 (Datapresentasjon. -95) S1 Denne tabellen viser alderen til jentene og guttene i en klubb. Alder Antall jenter Antall gutter Bruk disse opplysningene til å fullføre diagrammet for alder 9 og 10 år. Jenter Gutter Antall Alder

13 Oppgave 132 (Datapresentasjon. -95) T1 Diagrammet viser hvor mange kartonger med melk som ble solgt på en skole i løpet av en uke. ANTALL SOLGT Man. Tirs. Ons. Tors. Fre. DAG Hvor mange kartonger med melk solgte de på mandag? Svar: Hvor mange kartonger med melk solgte de hele den uka? Vis hvordan du kom fram til svaret ditt. Svar:

14 Oppgave 133 (Sannsynlighet, -95) M1 Populasjon 1 Matematikk Silje kaster en stein på hver av disse blinkene. På hvilken blink er det størst sjanse for at steinen treffer skyggelagt område? Oppgave 134 (Målinger, -95) J8 Eva arbeidet 57 timer i mars, 62 timer i april og 59 timer i mai. Hva er det BESTE overslaget over hvor mange timer hun arbeidet tilsammen i disse tre månedene? A B C D Oppgave 135 (Målinger, -95) K5 Omtrent hvor lang er blyanten på dette bildet? A. 5 cm B. 10 cm C. 20 cm D. 30 cm

15 Oppgave 136 (Målinger, -95) L6 En klesklype veier 9,2 gram. Hvilket av disse er det beste overslaget for hvor mye 1000 klesklyper veier? A. 900 g B g C g D g Oppgave 137 (Målinger, -95) S5 Dette er en binders. lengde Omtrent hvor mange binders kan legges etter hverandre på denne linja? Svar: Oppgave 138 (Målinger, -95) J6 Hvilken av disse er størst? A. 1 kilogram B. 1 centigram C. 1 milligram D. 1 gram

16 Oppgave 139 (Målinger, -95) K7 En tynn 20 cm lang ståltråd blir formet som et rektangel. Bredden av et rektangel er 4 cm. Hvor stor er lengden? A. 5 cm B. 6 cm C. 12 cm D. 16 cm Oppgave 140 (Målinger, -95) M7 Hva av dette er det mest naturlig å måle i milliliter? A. Væskemengden i en teskje B. Vekten av en nål C. Bensinmengden i en tank D. Tykkelsen av 10 papirark Oppgave 141(Målinger, -95) T3 Hansen gikk en tur og kom tilbake Turen tok 1 time og 30 minutter. Når begynte han å gå? Svar:

17 Oppgave 142 (Målinger, -95) U1 Nedenfor ser du en trekant. Hvor mange slike trekanter trenger vi for å dekke figuren under? Antall trekanter: Vis på figuren hvordan du kom fram til svaret ditt. Oppgave 143 (Målinger, -95) V5 Hvor mange millimeter er det i en meter? Svar:

18 Oppgave 144 (Proporsjonalitet, -95) I2 0,4 er det samme som A. fire B. fire tideler C. fire hundredeler D. en firedel Oppgave 145 (Proporsjonalitet, -95) M5 Hvilket tall svarer til den skyggelagte figuren? A. 2,8 B. 0,5 C. 0,2 D. 0,02 Oppgave 146 (Proporsjonalitet, -95) S3 Julie plasserte en eske på en hylle som er 96,4 cm lang. Esken er 33,2 cm lang. Hvor lang er den lengste esken hun kan få plass til på resten av hylla. Vis hvordan du kom fram til svaret. Svar:

19 Oppgave 147(Proporsjonalitet, -95) I8 Hver av figurene viser en brøk. Hvilke to figurer viser den samme brøken? A. 1 og 2 B. 1 og 4 C. 2 og 3 D. 3 og 4 Oppgave 148 (Proporsjonalitet, -95) J7 En del av denne figuren er skyggelagt. Hvor stor brøkdel av figuren er skyggelagt? A. B. C. D

20 Oppgave 149 (Proporsjonalitet, -95) V1 Svein sa at 3 1 av en pizza er mindre enn 4 1 av den samme pizzaen. Har Svein rett: Bruk sirklene under til å vise hvorfor det er slik. Skyggelegg 3 1 av denne sirkelen Skyggelegg 4 1 av denne sirkelen Oppgave 150 (Proporsjonalitet, -95) I5 Martin brukte 5 tomater til å lage en halv liter tomatsaus. Hvor kan han lage av 15 tomater? mye saus A. En og en halv liter B. To liter C. To og en halv liter D. Tre liter

21 Oppgave 151 (Proporsjonalitet, -95) K9 Seks poser inneholder tilsammen 54 kuler. Det er like mange kuler i hver pose. Hvor mange kuler er det i to poser tilsammen? A. 108 kuler B. 18 kuler C. 15 kuler D. 12 kuler E. 9 kuler Oppgave 152 (Proporsjonalitet, -95) S4 En lærer bruker en halv time på å rette hjemmeleksa til 10 av elevene. Hun trenger en og en halv time på å rette hjemmeleksa til alle elevene. Hvor mange elever er det i klassen? Svar: Oppgave 153 (Proporsjonalitet, -95) T4 Det er 10 jenter og 20 gutter i klassen til Janne. Janne sa at det var dobbelt så mange gutter som jenter. Venninnen hennes Anna sa at det kunne tyde på at halvparten av alle elevene i klassen er jenter. Hvor mange elever er det i Jannes klasse? Har Janne rett: Bruk ord eller tegninger til å forklare hvorfor. Har Anna rett: Bruk ord eller tegninger til å forklare hvorfor.

22 Oppgave 154 (Proporsjonalitet, -95) U3 Marie og hennes søster Lise starter samtidig hjemmefra og sykler 9 kilometer til skolen. Marie bruker 10 minutter på å sykle 3 kilometer. Hvor lang tid bruker hun på å sykle til skolen? Svar: Lise bruker 3 minutter på å sykle 1 kilometer. Hvor lang tid bruker hun på å sykle til skolen? Svar: Hvem kommer først fram til skolen? Svar:

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat?

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Klasse: 5. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland) Antall deltagere: 4

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer