KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og b) og. c) og 3 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1."

Transkript

1 KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og b) og c) og d) og a) Hvordan deler vi inn området mellom 0 og 1 når vi vil se på sjudeler? b) Lag en tallinje og merk av brøkene,, og Hvilke brøker peker pilene på? A B C D 5 Tegn tallinjer og merk av brøkene a) og b), og side 247 B

2 KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 6 Se på tallinjen nedenfor og finn det som mangler (x). Skriv hele stykket. 1 x 1 x a) + b) = x 1 x c) = d) = x e) 1 = Utvid brøkene til tideler. 1 1 a) b) c) d) Regn ut a) + = b) + = c) + = d) + = Regn ut a) = b) = c) = d) = a) 1 = b) 1 = c) 1 + = d) 1 + = side 248 B

3 KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 11 Utvid brøkene slik at de får felles nevner, og adder a) + = c) = b) + = d) = Kaja, Patrik og Mia skal dele en pizza likt. Hvor stor del av pizzaen får hver? Julie, Patrik og Simen deler en iskake slik at Julie får og Patrik 2 4 av iskaken. Simen skal ha resten. Hvor mye får Simen? 14 1 Kaja har en bøtte som rommer 8 liter. Hun heller først 2 liter vann i bøtta. Så heller hun 1 liter i bøtta og til slutt 2 liter Hvor mye mer plass er det i bøtta? 15 Regn ut , ,25 = 12 3 side 249 B

4 KAPITTELPRØVE 2 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse 1 Hvilke av tallene nedenfor er a) hele tall b) naturlige tall c) negative tall Hvilke av tallene nedenfor er hele tall? ,2 6 0, Tegn en tallinje og merk av tallene Tegn en tallinje og merk av tallene. 2,5 3 0,5 3,5 5 Skriv av og sett inn > eller <. a) 4 2 b) 5 4 c) 4 3 d) Tegn en tallinje og merk av tallene Skriv av og sett inn > eller <. a) 3 2,5 b) 4,5 3,6 c) 2 3,5 d) 1 0,8 side 250 B

5 KAPITTELPRØVE 2 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse 8 Skriv av og sett inn > eller <. a) b) c) d) ,7 9 Skriv tallene med siffer. a) Tjuefire b) To hundre og trettifire c) Tre tusen fem hundre og sekstiåtte d) To hundre og fire 10 Skriv tallene med bokstaver. a) 18 b) 29 c) 371 d) Skriv tallene på utvidet form. a) 64 b) 437 c) 2457 Se på tallet til høyre Hvilken verdi har plassen der a) sifferet 4 står b) sifferet 2 står c) sifferet 8 står d) sifferet 3 står Skriv tallet som har 3 på tierplassen og 6 på tidelsplassen. Se på tallet til høyre. 564,82 Hvilket siffer står på a) hundrerplassen b) tidelsplassen c) enerplassen d) tierplassen e) hundredelsplassen side 251 B

6 KAPITTELPRØVE 2 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse 15 Skriv tallene på utvidet form. a) 3,4 b) 24,5 c) 3,46 16 Hvilke av tallene nedenfor er a) partall b) oddetall Hvilke av tallene nedenfor er primtall? Primtallsfaktoriser tallene. a) 12 b) 20 c) 24 d) 18 side 252 B

7 KAPITTELPRØVE 3 KAPITTEL 3 Multiplikasjon 1 Hva skal stå i rutene? Skriv hele stykket. a) = 10 = b) 70 9 = 10 9 = 10 = c) = 10 8 = 100 = 2 Mia svømmer 1000 m i et basseng som er 50 m langt. Hvor mange lengder må Mia svømme? 3 Still opp og regn ut. a) = b) = 4 Still opp og regn ut. a) = b) = 5 30 elever skal på slalåmtur. De må betale 225 kr hver. a) Hvor mye koster turen til sammen for alle elevene? 17 elever må leie utstyr. Det koster 190 kr for hver. b) Hvor mye koster det til sammen å leie alt utstyret? 6 Regn i hodet. a) 3,75 10 = b) 5, = c) 32,5 10 = d) 51,6 100 = 7 Fyll inn det som mangler. Skriv hele stykket. a) 10 = 36,9 b) 100 = 36,9 c) 1000 = 369 side 253 B

8 KAPITTELPRØVE 3 KAPITTEL 3 Multiplikasjon 8 Skriv regelen for hvordan vi multipliserer et desimaltall med a) 10 b) Still opp stykkene og regn ut. Kontroller svarene ved å gjøre overslag. Skriv overslagene. a) 1,9 7 = b) 6 3,04 = c) 0,468 3 = 10 Still opp stykkene og regn ut. Kontroller svarene ved å gjøre overslag. Skriv overslagene. a) 4, = b) 7, = 11 Still opp og regn ut. a) 4,3 8,2 = b) 8,4 5,9 = 12 Still opp og regn ut. a) 3,9 8,56 = b) 1,5 3,04 = 13 1 euro koster en dag 8,26 kr. Hvor mye koster a) 4 euro b) 40 euro c) 100 euro side 254 B

9 KAPITTELPRØVE 4 KAPITTEL 4 Divisjon 1 1 Regn ut. a) 36 : 10 = b) 849 : 10 = c) 845 : 100 = d) 61 : 100 = 2 Regn ut. a) 6 : 10 = b) 9,4 : 10 = c) 7 : 100 = d) 5,3 : 100 = 3 Hvilket tall mangler? Skriv hele stykket. a) 4,8 : = 0,48 b) 23,6 : = 0,236 c) 381 : = 3,81 4 Regn ut. a) 46 : 10 = b) 46 : 100 = c) 46 : 1000 = d) 46 : = 5 En pose med 10 karameller koster 18,90 kr. a) Hva er prisen per karamell? b) Hvor mye koster 10 karamellposer? 6 7 Lag en regnefortelling til stykket: 340 : 100 = 3,40 Still opp og regn ut. a) 928 : 8 = b) 804 : 6 = side 255 B

10 KAPITTELPRØVE 4 KAPITTEL 4 Divisjon 1 8 Hver skoledag en uke syklet Jon til og fra skolen. Til sammen syklet han 120 km. a) Hvor langt syklet han per dag? b) Hvor langt var det til skolen? 9 Still opp og regn ut. a) 470 : 5 = b) 408 : 6 = 10 Julie, Mia, Simen og Jon gjorde et hagearbeid sammen. De fikk 368 kr for arbeidet og brukte 2 timer. De ble enige om å dele likt. a) Hvor mange kroner ble det på hver? b) Hvor mye var timebetalingen? c) Hva hadde timebetalingen vært hvis de hadde fått 480 kr for arbeidet? 11 Still opp og regn ut. a) 624 : 52 = b) 962 : 74 = 12 Lag en regnefortelling til stykket: 375 : 15 = 25 side 256 B

11 KAPITTELPRØVE 5 KAPITTEL 5 Avrunding og overslag 1 Rund av til nærmeste tier. a) 13 5 b) 85 5 c) Rund av til nærmeste tier. a) b) c) Rund av til nærmeste hundrer. a) b) c) Rund av til nærmeste hundrer. a) b) c) Patrik tjener 60 kr hver gang han slår plenen for naboen. Han får betaling for seks ganger. Naboen runder av til nærmeste hundrer. Hvor mye får Patrik for seks ganger? 6 Rund av til nærmeste hele. a) 1,3 5 b) 1,5 5 c) 1,7 5 7 Rund av til nærmeste tidel. a) 5,49 5 b) 5,51 5 c) 5,95 5 d) 5,07 5 side 257 B

12 KAPITTELPRØVE 5 KAPITTEL 5 Avrunding og overslag 8 Rund av til nærmeste tidel. a) 0,91 5 b) 0,95 5 c) 0,67 5 d) 0, Hvilke tall med én desimal kan rundes av til det hele tallet 8? Hva er det største tallet med to desimaler som kan rundes av til 10,5? Gjør overslag. Overslaget skal være høyere enn det nøyaktige svaret. a) b) Simen sparer til ny sykkel. Han har 3265 kr i banken. Han fikk 455 kr til fødselsdagen sin og hadde spart til sammen 572 kr av ukepengene sine i løpet av sommeren. Sykkelen koster 4100 kr. Gjør et overslag og finn ut om Simen har nok til å kjøpe sykkelen. Skriv overslaget. 13 Gjør overslag. Overslaget skal være høyere enn det nøyaktige svaret. a) 65 kr 29 kr 5 b) 84 liter 46 liter 5 14 Gjør overslag. Overslaget skal være lavere enn det nøyaktige svaret. a) 385 g 194 g 5 b) 5384 km 857 km 5 15 Gjør overslag. Overslaget skal være lavere enn det nøyaktige svaret. a) 6,5 dl 7 5 b) 12,7 cm 21,3 cm 5 16 Gjør overslag. Rund av bare det ene tallet. a) 97 : 5 5 b) 41 : 8 5 c) 18,2 : Julie kjøper en eske med 52 fargeblyanter. Hun betaler 142 kr. Hvor mye må hun betale for hver fargeblyant? side 258 B

13 KAPITTELPRØVE 6 KAPITTEL 6 Geometri Tegn et rektangel med areal 18 cm 2. Skriv mål på sidene. Tegn et kvadrat med areal 36 cm 2. Skriv mål på sidene. Tegn en rettvinklet trekant med areal 16 cm 2. Skriv mål på grunnlinje og høyde. 4 5 Tegn et parallellogram med omkrets 18 cm. Skriv mål på sidene. a) Tegn en trekant som ikke er rettvinklet. b) Mål to linjestykker du trenger for å regne ut arealet. Skriv mål på linjestykkene. c) Regn ut arealet av trekanten. 6 a) Regn ut arealet av parallellogrammet. 6 cm 4 cm b) Mål sidene du trenger og regn ut omkretsen til parallellogrammet. side 259 B

14 KAPITTELPRØVE 6 KAPITTEL 6 Geometri 1 7 Hvor stort er arealet av figuren? 5 m 5 m 5 m 8 Hvor stort er arealet av figuren? 4 cm 3 cm 2 cm 3 cm 9 cm side 260 B

15 KAPITTELPRØVE 6 KAPITTEL 6 Geometri 1 9 Hvor stort er arealet av figuren? 6 dm 4 dm 2 dm 3 dm 10 Finn radien i sirklene. a) d = 7 cm b) d = 20 cm 11 Hva er diameteren i en sirkel med radius a) 4,5 cm b) 3,9 cm 12 Hvor stor er omkretsen i en sirkel med radius a) 3 cm b) 5 cm side 261 B

16 KAPITTELPRØVE 6 KAPITTEL 6 Geometri 1 13 Finn omkretsen av den skraverte figuren. d = 10 cm 14 Regn ut arealet av sirklene. a) r = 2 cm b) d = 20 dm side 262 B

17 KAPITTELPRØVE 7 KAPITTEL 7 Statistikk 1 Kaja har lånt bøker på biblioteket: Uke 7: 4 bøker Uke 8: 2 bøker Uke 9: 1 bok Uke 10: 0 bøker Uke 11: 0 bøker a) Hva er gjennomsnittet per uke? b) Hva er medianen? c) Hva er typetallet? 2 Simen har lånt disse bøkene: Uke 7: 4 bøker Uke 8: 2 bøker Uke 9: 1 bok Uke 10: 0 bøker Uke 11: 0 bøker Uke 12: 5 bøker a) Hva er gjennomsnittet? b) Hva er medianen? c) Hva er typetallet? 3 Simen undersøkte hvor mye hver av de 10 elevene i gruppa hans fikk i lommepenger per uke. Han fikk disse svarene: 40 kr 100 kr 100 kr 60 kr 60 kr 80 kr 80 kr 80 kr 80 kr 90 kr a) Hva var gjennomsnittet for ukelønnen? b) Hva betyr det at typetallet i undersøkelsen er 80 kr? c) Hvor stor er medianen i undersøkelsen? side 263 B

18 KAPITTELPRØVE 7 KAPITTEL 7 Statistikk 4 Mia undersøkte hvor mange ganger hver elev i gruppa hennes hadde drukket brus den siste uka. Hun fikk disse svarene: a) Hvor mange elever var det i gruppa hennes? b) Hva er typetallet? c) Hva er medianen? d) Hva er gjennomsnittet? 5 En gruppe elever noterte hvor mange ganger de hadde vært på skitur i løpet av vinteren. Her er resultatet av undersøkelsen: a) Hva er typetallet? b) Hva er medianen? c) Hva er gjennomsnittet? d) Hvilket sentralmål gir det riktigste bildet av tallene? Begrunn svaret. 6 Se på diagrammet nedenfor. a) Hvem hadde flest husdyr i undersøkelsen? b) Hvor mange elever var med på undersøkelsen? c) Hvor mange hadde ikke husdyr? d) Hvem hadde like mange husdyr? Antall husdyr Jon Patrik Simen Kaja Julie Elev side 264 B

19 KAPITTELPRØVE 7 KAPITTEL 7 Statistikk 7 Bruk søylediagrammet i oppgave 6. a) Hva var gjennomsnittet i undersøkelsen? b) Hva var medianen? c) Hva var typetallet? 8 Patrik undersøkte hvor mange ganger elevene i gruppa hans hadde trent den siste uka. Han fikk disse svarene: Antall treninger Antall elever a) Lag et stolpediagram. b) Hvor mange deltok i undersøkelsen? c) Hvor mange ganger hadde alle elevene trent til sammen i løpet av uka? d) Hva var gjennomsnittet? 9 Kaja undersøkte hvor mange ganger elevene på skolen hennes hadde blitt kjørt til skolen i løpet av året. Her er resultatet av undersøkelsen: Antall ganger Antall elever 0 til til til til 39 7 a) Hvor mange klasser er observasjonene delt inn i? b) Hvor stor er klassebredden? c) Lag et histogram på grunnlag av tabellen. d) Hvilken klasse har flest observasjoner? e) Hvor mange elever er med på undersøkelsen? side 265 B

20 KAPITTELPRØVE 8 KAPITTEL 8 Tall og algebra 1 Skriv tallene med bokstaver. a) b) c) Skriv tallene med siffer. a) Ti tusen og femti b) Fire hundre tusen to hundre og åtti c) To millioner tre hundre og syttifem tusen a) Skriv tallet til høyre med bokstaver b) Hvilket siffer står på millionplassen? c) Hvilket tall får du hvis du legger til tallet? 4 Hvilke av tallene nedenfor er sammensatte tall? Begrunn svaret Hvilke av tallene nedenfor er primtall? Begrunn svaret Primtallsfaktoriser tallene. a) 18 b) 36 c) 39 d) 40 7 Regn ut. Skriv hele stykket. a) 6 18 = 6 (10 + ) = + = b) 8 27 = 8 ( + 7) = + = 8 Regn ut ved hjelp av parentes. Skriv hele stykket. a) 38 5 = b) 64 6 = c) = side 266 B

21 KAPITTELPRØVE 8 KAPITTEL 8 Tall og algebra 9 Regn ut. a) = b) = c) = d) = e) 3 5,7 = f) 8 10,9 = g) 5 6,2 = h) 4,7 4,3 = 10 I Bodø er temperaturen en dag 13 C. Hva blir temperaturen neste dag hvis den synker med 8,5 grader? 11 I Hammerfest er temperaturen en dag 7 C. Hva blir temperaturen neste dag hvis den synker med 9,5 grader? 12 Regn ut. a) 7 ( 6) = b) 18 ( 12) = c) 5 ( 7) = d) 40 ( 62) = 13 Finn et uttrykk for omkretsen av a) rektangelet b) trekanten c) sekskanten a b c b c b a c b a a 14 Omkretsen av en figur er gitt ved uttrykket: O = a + 2b + 2c a) Lag en skisse av en figur som kan ha denne omkretsen. Skriv a, b og c på figuren. b) Bruk uttrykket til å regne ut omkretsen hvis a = 8,4 cm, b = 3,7 cm og c = 5,0 cm. c) Regn ut omkretsen uten å bruke uttrykket. side 267 B

22 KAPITTELPRØVE 9 KAPITTEL 9 Brøk og desimaltall 1 Hvilke brøker viser de skraverte områdene? a) b) 2 Skriv av og sett inn riktig tegn: >, < eller = a) b) c) d) e) f) Tegn en tallinje og plasser brøkene Gjør om brøkene til blandete tall a) b) c) d) e) Gjør om de blandete tallene til uekte brøker a) 1 b) 2 c) 2 d) side 268 B

23 KAPITTELPRØVE 9 KAPITTEL 9 Brøk og desimaltall 6 Simen, Kaja og Jon skal dele pengene de har fått for et hagearbeid. Simen har arbeidet tre dager, Kaja fire dager og Jon to dager. De ble enige om å dele pengene etter antallet dager de har arbeidet. Hvor stor del av pengene får a) Simen b) Kaja c) Jon De fikk til sammen 3600 kr. Hvor mye fikk d) Simen e) Kaja f) Jon 7 Regn ut a) + + = b) + + = c) + = Regn ut a) = b) 1 = c) 6 2 = Utvid brøkene til nevner a) b) c) d) Sammenlikn brøkene ved å finne minste felles nevner. Bruk < eller >. Skriv hele stykket a) og b) og c) og Finn minste felles nevner og regn ut a) + = b) = c) + = d) = Finn minste felles nevner og regn ut a) 1 + = b) 2 1 = c) 2 1 = Finn minste felles nevner og regn ut a) + = b) side 269 B

24 KAPITTELPRØVE 9 KAPITTEL 9 Brøk og desimaltall 14 Forkort brøkene så mye som mulig a) b) c) d) Forkort brøkene så mye som mulig a) b) c) d) Regn ut a) 4 = b) 5 = c) 7 = d) 5 = Regn ut a) 1 5 = b) 3 4 = c) 2 4 = Mia kjøper ni bokser jus. Hver boks rommer liter. 3 Hvor mange liter jus kjøper hun? 19 Regn ut a) = b) 1 = c) 2 1 = Skriv desimaltallene som brøker. a) 0,15 b) 0,6 c) 0,03 d) 0, Skriv brøkene som desimaltall a) b) c) d) side 270 B

25 KAPITTELPRØVE 10 KAPITTEL 10 Divisjon 2 1 Regn ut. a) 12 : 3 = b) 28 : 4 = c) 35 : 7 = d) 42 : 6 = 2 Still opp og regn ut. a) 42 : 3 = b) 56 : 4 = c) 75 : 5 = d) 90 : 6 = 3 Tre barn skal dele et beløp penger. Hvilke av disse beløpene kan de dele uten at det blir rest? 35 kr 45 kr 75 kr 4 Hvor mange personer kan dele 36 kurver jordbær slik at det blir like mange på hver? Prøv å finne alle riktige svar. 5 Hvilke siffer skal stå i de tomme rutene? a) : 4 = 16 b) 1 8 : 6 = Regn ut med én desimal i svaret. a) 13 : 2 = b) 18 : 4 = c) 23 : 5 = side 271 B

26 KAPITTELPRØVE 10 KAPITTEL 10 Divisjon 2 7 Regn ut med så mange desimaler at svaret blir nøyaktig. a) 13 : 4 = b) 16 : 5 = c) 17 : 8 = 8 Regn ut nøyaktig. a) 1 : 4 = b) 2 : 5 = c) 3 : 8 = 9 Still opp og regn ut. a) 225 : 15 = b) 455 : 13 = c) 688 : 16 = d) 324 : 27 = 10 Julie, Mia og Kaja dele en planke på 1,8 m i tre like store deler. Hvor lang blir hver del? 11 Still opp og regn ut. a) 4,8 : 2 = b) 4,08 : 2 = c) 13,44 : 6 = 12 Regn ut prisen på et kilogram av hver av disse varene: 2,5 kg appelsiner til 17,50 kr 1,6 kg epler til 22,40 kr 1,5 kg pærer til 27,00 kr side 272 B

27 KAPITTELPRØVE 11 KAPITTEL 11 Geometri 1 Speil figurene om linja l. a) l b) l c) l side 273 B

28 KAPITTELPRØVE 11 KAPITTEL 11 Geometri 2 Speil figuren om linja l. l 3 Parallellforskyv figurene i pilens retning og lengde. a) b) c) side 274 B

29 KAPITTELPRØVE 11 KAPITTEL 11 Geometri 4 Parallellforskyv figurene fire ruter til venstre og tre ruter nedover. a) b) c) side 275 B

30 KAPITTELPRØVE 11 KAPITTEL 11 Geometri 5 Drei trekantene 90 om punktet P. a) P b) P c) P 6 Tegn inn symmetripunktet i figurene. A B C 7 Hvor mange ganger vil figurene i oppgave 6 dekke seg selv i løpet av én omdreining? Figur A: ganger Figur B: ganger Figur C: ganger side 276 B

31 KAPITTELPRØVE 11 KAPITTEL 11 Geometri 8 Hvilke av disse figurene har dreiningssymmetri? A B C D Svar: 9 Tegn inn alle speilingslinjene i figurene. a) b) c) 10 Hvilke av figurene nedenfor har a) speilingssymmetri? b) dreiningssymmetri? c) både speilingssymmetri og dreiningssymmetri? A B C D side 277 B

32 KAPITTELPRØVE 12 KAPITTEL 12 Sammensatte enheter 1 Still opp og regn ut. a) = b) 27,902 18,143 = c) 0,08 21, ,55 = d) 60, ,65 = 2 Still opp og regn ut. a) = b) = c) = d) = 3 Still opp og regn ut. Rund av til to desimaler. a) 5,367 4,3 = b) 4,8 9,007 = c) 0,125 5,5 = d) 6, = 4 Still opp og regn ut. a) 8755 : 5 = b) 450 : 25 = c) 455 : 25 = d) 6,95 : 0,5 = 5 Regn ut og skriv hele stykket. a) 5 (+ 19) = b) 14 (8) = c) 23 ( 9) = d) ( 9) = 6 Utvid brøkene med a) b) c) d) Forkort brøkene så mye som mulig a) b) c) d) side 278 B

33 KAPITTELPRØVE 12 KAPITTEL 12 Sammensatte enheter 8 a) Gjør om til centimeter. 0,42 m 14 dm 516 mm b) Gjør om til meter. 412 cm 610 dm 1261 mm c) Gjør om til desiliter. 15,4 liter 0,4 liter 555 cl d) Gjør om til gram. 16 kg 5,4 hg 0,001 kg 9 Gjør om til sekunder. a) 7 minutter b) 23 minutter c) 60 minutter d) 75 minutter 10 Gjør om til timer som desimaltall. a) 6 minutter b) 66 minutter c) 36 minutter d) 15 minutter 11 Gruppen til Mia skal på fire dagers tur med buss. I løpet av disse dagene skal de kjøre 115 mil. a) Hvor mange kilometer blir dette i gjennomsnitt per dag? Første dag brukte de 4 timer på å kjøre 24 mil. b) Hvilken fart holdt bussen i gjennomsnitt? Andre dag var det dårligere vei og de kjørte bare 21 mil. Bussen holdt gjennomsnittsfarten 40 km/t. c) Hvor lang tid brukte bussen? På grunn av fine veier den tredje dagen kunne de kjøre langt. De kjørte til sammen i seks timer med en gjennomsnittsfart på 70 km/t. d) Hvor mange mil kjørte de på dag 3? e) Hvor lang tid brukte bussen på dag 4 hvis de hadde en gjennomsnittsfart på 65 km/t? side 279 B

34 KAPITTELPRØVE 12 KAPITTEL 12 Sammensatte enheter 12 Mia kjøpte ekstraproviant til turen sammen med to andre i klassen. De delte en pose med seks epler som til sammen veide 0,95 kg. Eplene kostet 16 kr per kg. a) Hva kostet de to eplene Mia kjøpte? Mia kjøpte også 3 hg nøtteblanding som kostet 9,50 kr per hg. b) Hva kostet nøtteblandingen? c) Hva kostet Mias ekstraproviant til sammen? 13 Regn ut. a) Gardinstoff koster 27,60 kr/m Hva koster 4,6 m? b) 22 kasser veier 2178 kg. Hvor mange kilogram blir det per kasse? c) 15 personer drikker 18,5 dl væske per dag. Hvor mange liter drikker de til sammen? 14 Jon tjener 55 kr per time på en jobb som tar 43,5 timer. a) Hva tjener han på jobben? Simen jobber 4 timer hver dag 5 dager per uke i to uker. For det får han 2400 kr. b) Hvem fikk høyest timelønn? c) Regn ut forskjellen i timelønn. 15 Patrik bestilte tre dvd-er på internett og måtte betale 46 euro. 1 euro var verdt 7,98 norske kroner akkurat da. Han måtte også betale til sammen 5 euro i frakt. a) Hva måtte Patrik betale for sine nye dvd-er? b) Hvor mange kroner ble det i frakt per dvd? I Norge kunne Patrik få de samme dvd-ene for 198 kr per stk. c) Hvor mye sparte Patrik på å kjøpe på internett? side 280 B

35 KAPITTELPRØVE 13 KAPITTEL 13 Prosent og desimaltall 1 Still opp og regn ut. a) 0, ,119 = b) 32,32 4,30 + 0, ,5 = c) 6, ,30 = d) 21, ,356 1,2 = 2 a) Skriv de tallene som er både naturlige og hele. 1 14, b) Skriv de tallene som både er negative og mindre enn ,57 9 1, c) Skriv de tallene som er oddetall og som også er delelig med Still opp og regn ut. a) = b) = c) = d) = 4 Still opp og regn ut. a) 594 : 6 = b) 546 : 7 = c) 1092 : 13 = d) 1288 : 23 = 5 Still opp og regn ut. a) 12,75 : 5 = b) 36,50 : 0,5 = c) 41,2 : 2,5 = d) 745,2 : 2,3 = 6 Multipliser brøkene a) = b) = c) 3 = c) 3 2 = side 281 B

36 KAPITTELPRØVE 13 KAPITTEL 13 Prosent og desimaltall 7 a) Hva er 1 prosent av noe? b) Hva er 1 prosent av 160 kr 540 kg 1006 liter 4562 m c) Hva er 50 prosent av 160 kr 540 kg 1006 liter 4562 m d) Hva er 20 prosent av 160 kr 540 kg 1006 liter 4562 m 8 Hvor mange prosent er a) 4 av 24 b) 5 av 15 c) 7 av 8 d) 9 av 12 9 Skriv som prosent. a) 0,33 = b) 0,7 = c) 0,07 = d) 0,007 = 10 Skriv som brøk. a) 48 % = b) 3 % = c) 101 % = d) 125 % = 11 Mia laget smykker av perler. Hun kjøpte poser med 300 perler. I en av posene var 25 % av perlene gule, 35 % var blå, 20 % var grønne og resten var rosa. a) Hvor mange prosent av perlene var rosa? b) Hvor mange perler var gule? c) Hvor mange perler var blå? d) Hvor mange grønne og rosa perler var det i alt? side 282 B

37 KAPITTELPRØVE 13 KAPITTEL 13 Prosent og desimaltall 12 Kaja har småjobber hjemme. I fjor fikk hun 250 kr per måned. I år skal hun få 15 % mer. a) Hva vil Kaja få per måned i år? Hun ønsker seg en genser som koster 340 kr. Den er nå på salg og prisen er satt ned 30 %. b) Kan hun kjøpe genseren for en månedslønn? 13 Patrik og Julie skulle kjøpe en fotball som før kostet 200 kr. Prisen hadde gått opp til 250 kr. De diskuterte hvor mange prosent prisen hadde økt. Julie sa: Prisøkningen er 50 kr. Da blir økningen i prosent: 50 = 0,25 = 25 % 200 Patrik sa: 50 Økningen blir: = 0,20 = 20 % 250 Hvem av dem har rett? Forklar hvorfor. 14 Mia sparer til en mp3-spiller. I fjor kostet den hun ønsker seg 600 kr. Nå har de forbedret den og prisen har steget til 780 kr. a) Hvor stor er økningen i kroner? b) Hvor mange prosent er økningen? 15 En gruppe elever skulle selge saft på en elevkveld. De kjøpte flasker med 1,5 liter ren saft. Først blandet de en flaske saft med vann slik at blandingen inneholdt 30 % saft. a) Hvor mange prosent vann var det i blandingen? b) Hvor mye vann måtte de bruke til en flaske ren saft? De fant at den første blandingen ble for sterk. Derfor ville de ha bare 20 % saft i neste blanding. c) Hvor mye vann måtte de bruke sammen med en flaske ren saft nå? side 283 B

38 KAPITTELPRØVE 14 KAPITTEL 14 Regneark 1 Gjør overslag. a) b) 5,10 + 9,8 + 0,49 5 c) d) 5,67 + 2,45 + 3,11 + 0,9 5 2 Regn ut i hodet. a) 125, = b) 0, = c) 9734 : 1000 = d) 0,691: 10 = 3 Still opp og regn ut. a) = b) = c) = d) 73,55 + 6,6 4,8 = 4 Still opp og regn ut. Bruk én desimal i svaret hvis divisjonen ikke går opp. a) 1170 : 18 = b) 112,5 : 25 = c) 26,4 : 2,2 = d) 76,4 : 4,2 = 5 Regn ut og gjør svaret om til blandet tall. a) = b) + = c) = d) 7 = Gjør om brøkene til desimaltall a) b) c) d) Gjør om desimaltallene til brøker. a) 0,25 b) 3,4 c) 7,04 d) 10,045 8 Hvilke symboler bruker vi i et regneark for å a) addere b) subtrahere c) multiplisere d) dividere side 284 B

39 KAPITTELPRØVE 14 KAPITTEL 14 Regneark 9 Hva kalles de delene av et regneark som er merket i illustrasjonen? D A B C 10 Elevrådet på Li skole fikk 5000 kr til innkjøp av utstyr til friminuttene. De ville kjøpe: 12 hoppetau til 29 kr per stk. 2 langtau til 69 per stk. 4 basketballer til 229 kr per stk. 6 fotballer til 198 kr per stk. 6 håndballer til 149 per stk. a) Lag et oppsett i et regneark over innkjøpene. Bruk formler der det er mulig. b) Lag en formel som viser hvor mye de har igjen av pengene. De fant ut at de hadde mer penger å handle for. Derfor ville de kjøpe to fotballer, to håndballer og to basketballer ekstra. c) Forandre antallet i oppsettet du laget i oppgave a slik at de ekstra ballene kommer med. Hvor mye har de igjen av pengene? side 285 B

40 KAPITTELPRØVE 14 KAPITTEL 14 Regneark 11 En gruppe elever sparte penger et helt år. For hver måned førte de inn sparesummen i et regneark. De hadde disse summene: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des a) Lag et oppsett med måned i en kolonne og beløp i den andre. b) Skriv januar i den øverste cellen i månedskolonnen, og bruk rullegardin for å fylle inn de andre månedene i året. c) Skriv inn månedsbeløpene og bruk autosummering for å finne hvor mye de har spart. d) Merk tabellen i regnearket uten sluttsummen. Lag et søylediagram som viser sparingen per måned. 12 En gruppe elever skulle ha prosjektarbeid i samfunnsfag. De fikk selv velge hvordan de skulle framføre arbeidet. De valgte disse måtene: Framføring Antall elever Foredrag 6 Dramatisering 8 PowerPoint-framvisning 4 Intervju 5 Film 3 a) Skriv inn tabellen i et regneark. b) Merk tabellen og lag et sektordiagram som viser resultatene i tabellen. side 286 B

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form.

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form. 1 Skriv av og sett inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Tegn en tallinje fra 6 til 6. Merk av tallene så nøyaktig som mulig. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Tegn tallinjer og merk av brøkene. 1 3

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

Hvor mye er 1341 kr delt på 2?

Hvor mye er 1341 kr delt på 2? Hvor mye er 1341 kr delt på 2? 10 1 4 = 1 : 4 Divisjon 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon som gir rest divisjon der svaret er et desimaltall avrunding av desimaler divisjon av desimaltall

Detaljer

Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket.

Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11 Geometri 2 11.13 1 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.14 2 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.15 3 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.1 4 Parallellforskyv

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr?

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? 4 356 : 10 = Jeg vet om en lur måte å regne på MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon med 10

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 1 Skriv av og set inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Teikn tallinjer og merk av brøkane. 1 3 6

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten. Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst

Detaljer

99 matematikkspørsma l

99 matematikkspørsma l 99 matematikkspørsma l TALL 1. Hva er et tall? Et tall er symbol for en mengde. Et tall forteller om antallet i en mengde. 5 sauer eller 5 epler eller 5.. 2. Hvilket siffer står på eneplassen i tallet

Detaljer

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og enheter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene 1.1 Regnerekkefølge På ungdomsskolen

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

KAN MÅ ARBEIDE MER MED

KAN MÅ ARBEIDE MER MED MÅLARK 1 KAPITTEL 1 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut fra tallinjer Kunne tegne en tallinje og dele den riktig opp

Detaljer

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp:

Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp: Repetisjonshefte matematikk høsten 7. trinn Navn: Etter en lang ferie er det en del regneferdigheter vi må friske opp: Ganging med store tall s. 2 Deling med store tall s. 2 Brøkregning s. 3 Finne brøkdeler

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Husker du hele multiplikasjonstabellen?

Husker du hele multiplikasjonstabellen? Husker du hele multiplikasjonstabellen? 3 3 + 3 + 3 + 3 = 4 3 Multiplikasjon MÅL I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon med tall som ender på null multiplikasjon av flersifrede tall multiplikasjon

Detaljer

Brøker med samme verdi

Brøker med samme verdi Kapittel 7 Brøk Mål for det du skal lære: regne om mellom blandet tall og uekte brøk forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner regne om mellom brøk og desimaltall ordne brøker etter størrelse og plassere

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rasch-Halvorsen Oddvar Aasen Illustratører: Bjørn Eidsvik og Gunnar Bøen 7A NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 200 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall Målark 1 Kapittel 1 God start Kunne forskjellen på siffer og tall Kunne plassverdiene for hele tall i titallsystemet Kunne plassverdiene for desimaltall Vite hva desimaltegnet betyr Kunne stille opp og

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 Løsningsforslag Oppgave 1. Regn ut. a) 8 + 3 (2 6) + 16 : 2 = 8 + 3 (-4) + 8 = 8 12 + 8 = 4 b) + - = 4 + 5 10 = -1 c) 5 + 5

Detaljer

Er hvitveisen speilsymmetrisk?

Er hvitveisen speilsymmetrisk? Er hvitveisen speilsymmetrisk? 11 Geometri 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om flytting av figurer ved speiling, parallellforskyving og dreining speilingssymmetri KOPIERINGSORIGINALER 11.1 Speiling

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 5

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 5 LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 5 Gol kommune side 1 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å "legge sammen" tall.

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å legge sammen tall. Ordliste matematikk Addere (addisjon) Addere er å "legge sammen" tall. Regnetegnet for addisjon er +. 3+4 er en addisjon. Summen er 7. Tallene som adderes kalles ledd. Areal Areal er et mål for hvor stor

Detaljer

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149

Addisjon og subtraksjon 1358 1357 1307-124-158-158 =1234 =1199 =1149 Addisjon og subtraksjon Oppstilling Ved addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal skal einarar stå under einarar, tiarar under tiarar osb. Addisjon utan mentetal Addisjon med mentetal 1 212 357 + 32 +

Detaljer

Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si?

Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si? Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si? 12 Hm, ett britisk pund koster 11,45 kr! Sammensatte enheter MÅL I dette kapitlet skal du lære om fart priser lønn valuta KOPIERINGSORIGINALER 12.1 Felles

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 10. trinn

Terminprøve i matematikk for 10. trinn Terminprøve i matematikk for 10. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn

FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn FAKTOR terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgaver som kan løses ved hjelp av lommeregner. Tid: 90 minutter.

NASJONALE PRØVER. Matematikk 10. trinn delprøve 2. Skolenr. Elevnr. Oppgaver som kan løses ved hjelp av lommeregner. Tid: 90 minutter. Bokmål Skolenr. Elevnr. NASJONALE PRØVER Matematikk 10. trinn delprøve 2 Tid: 90 minutter 15. april 2004 Gutt Jente Oppgaver som kan løses ved hjelp av lommeregner. Tillatte hjelpemidler: lommeregner,

Detaljer

Tema. Beskrivelse. Husk!

Tema. Beskrivelse. Husk! Dette er ment som en hjelpeoversikt når du bruker boka til å repetisjon. Bruk Sammendrag etter hvert kapittel som hjelp. Verktøykassen fra side 272 i boka er og til stor hjelp for repetisjon til terminprøve.

Detaljer

Halvårsplan i matematikk Vår 5. trinn 2011-2012

Halvårsplan i matematikk Vår 5. trinn 2011-2012 Halvårsplan i matematikk Vår 5. trinn 2011-2012 UKE 1 EMNE / PÅ SKOLEN Varmt og kaldt Tallinjen SIDE TALL RØD 12 13 SIDE TALL Gul 22 23 HJEMMELEKSE GRØNN RØD SVART Du skal vite hvordan man setter opp en

Detaljer

Hvordan kan du skrive det som desimaltall?

Hvordan kan du skrive det som desimaltall? 7 0 av jordoverflaten er vann. Hvordan kan du skrive det som desimaltall? 9 Alle disse tre har samme verdi! Brøk og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om likeverdige brøker multiplikasjon av

Detaljer

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter

1 Tall og enheter KATEGORI 1. 1.1 Regnerekkefølge. 1.2 Hoderegning og overslagsregning. 198 Sinus 1YP > Tall og enheter 1 Tall og enheter KATEGORI 1 1.1 Regnerekkefølge Oppgave 1.110 7 8 9 6 ( ) 6 7 ( 9) Oppgave 1.111 2 3 8 3 2 ( 2) 3 + 8 ( 3) ( 4) + 2 Oppgave 1.112 3 6 + 2 3 6 + 2 4 7 8 6 e) 4 3 + 3 f) 3 6 4 Oppgave 1.113

Detaljer

Årsplan i Matematikk

Årsplan i Matematikk Årsplan i Matematikk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 5A Kap 1: God start Kunne utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon

Detaljer

Eksamen 2P, Høsten 2011

Eksamen 2P, Høsten 2011 Eksamen P, Høsten 011 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) Skriv på standardform 1) 533 milliarder 9 11

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 8 dag 1 1. Tidlig en morgen starter en snegle på bakken og klatrer oppover en 12 meter høy stolpe. Hver dag kryper den 2 meter oppover, men om natten sklir den

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000 GS3 Forberedelse til tentamen. Ark 38 Løsninger deles ut fredag 19. april. Oppgave 1. Løs ligningene og ulikhetene. a) + = 3 b) 3x > -9 6 (x + 3) c) 3 (x - ) = 2 - d) 3x < - (1 - ) Oppgave 2. Løs ligningssettet.

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Vår 10

Løsning del 1 utrinn Vår 10 /15/016 Løsning del 1 utrinn Vår 10 - matematikk.net Løsning del 1 utrinn Vår 10 Contents Oppgave 1 4 + 465 = 799 854 8 = 56 c) d) 64 :4 = 66 Oppgave c) d)650 g = 650 : 1000 kg = 6,50kg Oppgave 4, 7 =

Detaljer

Posisjonsystemet FRA A TIL Å

Posisjonsystemet FRA A TIL Å Posisjonsystemet FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til posisjonsystemet P - 2 2 Grunnleggende om posisjonsystemet P - 2 3 Titallsystemet P - 3 4 Posisjonsystemet

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) 14,90 kroner per flaske 48,20 kroner

Detaljer

Nasjonale prøver. Matematikk 10. trinn Oppgave 2

Nasjonale prøver. Matematikk 10. trinn Oppgave 2 Nasjonale prøver 2005 Matematikk 10. trinn Oppgave 2 Skolenr.... Elevnr.... Gutt Omslag_skriv_mate_10.indd 1 Jente Bokmål 15. mars 2005 03-02-05 12:54:02 Alt du gjør, skal skrives i dette heftet. Når

Detaljer

c) Hundreplassen d) Titusenplassen e) Tierplassen 9 a) c) b) d)

c) Hundreplassen d) Titusenplassen e) Tierplassen 9 a) c) b) d) Grunnbok B Kapittel 8 Tall og algebra Ett tusen to hundre og femtitre b) Tjueen tusen to hundre og femtitre c) Fire hundre og tjueen tusen to hundre og femtitre d) Sju millioner fire hundre og tjueen tusen

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014 Oppgave 1. Vanlig pris for en reise med buss mellom to byer er 80 kr. På bussen er det 14 voksne, 6 barn og 9 studenter. Hvor

Detaljer

Spill om kort 1) Førstemann som har samlet inn et avtalt antall kort (f.eks 10 stk) uansett tema og vanskegrad, har vunnet.

Spill om kort 1) Førstemann som har samlet inn et avtalt antall kort (f.eks 10 stk) uansett tema og vanskegrad, har vunnet. Spillevarianter Basis spillevarianter er presentert i elevboka, Tema B tall side 54. Her finner du også spillebrettet. I elevboka er spillet knyttet til desimaltall, men ved bruk av spillekortene kan man

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020

Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020 Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020 Årsplanen tar utgangspunkt i kunnskapsløftet. I planen tar vi utgangspunkt i kompetansemåla for 7.klasse. I matematikk lærer en litt av et tema på 5.trinn, litt mer

Detaljer

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 =

ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn. Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 34, ,3 = c) 1,1 2,9 = b) 3,06 1,28 = d) 33 : 2,2 = ØVINGSPRØVE TIL ÅRSPRØVEN 10. trinn Del 1: 2 timer. Maks 30,5 poeng. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Eksempeloppgave. Fagkode: MAT1001 Fagnavn: Matematikk 1P-Y. Side 1

Eksempeloppgave. Fagkode: MAT1001 Fagnavn: Matematikk 1P-Y. Side 1 Eksempeloppgave Fagkode: MAT1001 Fagnavn: Matematikk 1P-Y Side 1 Informasjon Eksamenstid: Hjelpemidler: Antall sider: 14 Antall vedlegg: Kilder: 4 timer Del 1: 1,5 timer Del 2: 2,5 timer Del 1: Skrivesaker,

Detaljer

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) 34 Rutenett og koordinatsystem Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Jeg kan plassere punkter i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Læringsstrategier,

Detaljer

Eksempeloppgave 2 2009

Eksempeloppgave 2 2009 Eksempeloppgave 2 2009 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Eksamen våren 2009 Del 1 Bilde: Utdanningsdirektoratet Skole: Elevnummer: Del 1 + ark fra del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon til Del

Detaljer

Løsning del 1 utrinn Høst 13

Løsning del 1 utrinn Høst 13 //06 Løsning del utrinn Høst - matematikk.net Løsning del utrinn Høst Contents DEL EN Oppgave + 679 = 0 89 78 = 8 c) 7,, 6 = 6, 6 d) : 0, = 0 : = 80 Oppgave 78 dl = 7,8 L, mil = kilometer = 000 m c), t

Detaljer

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4

Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Tips Lett 3,5 12,5 180 1/2 1/4 4/5 250 44,4 40,4 Tre sett med oppgaver for mattebingo for 5. trinn Det er laget 3 sett med oppgaver som skal løses uten penn og papir. Ett sett med oppgaver består av lette spørsmål, ett med middels og det siste settet

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Samanlikne

Detaljer

1P kapittel 2 Algebra

1P kapittel 2 Algebra 1P kapittel Algera Løsninger til oppgavene i oka.1 a a+ a a 5+ 4 9 c 8c 6c c d d d 0d 0. a + + 5+ 4+ 10 c 5 9 4 d 4 7. a 7 5+ + 8 5+ 8+ 7 + + 10 5y+ + y + 5y+ y 4 4y c 8y 8y + 8y 8y 4+ 0y 4.4 7r+ 10h+

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Skriv som prosent a) 0,451 b) 5 25 Oppgave 2 (2 poeng) a) Forklar at de to trekantene ovenfor er formlike. b) Bestem lengden av siden BC ved regning. Eksamen

Detaljer

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål

Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen. Illustrasjoner: John Thoresen. Tusen millioner. Bokmål Anne-Lise Gjerdrum Elisabet W. Kristiansen Illustrasjoner: John Thoresen Tusen millioner 4 Oppgavebok Bokmål Oppgaveboka inneholder øvings- og repetisjonsoppgaver til alle kapitlene i grunnbøkene. Øvingsoppgavene

Detaljer

Matematikk med familien. Lofsrud skole 20.01.2016

Matematikk med familien. Lofsrud skole 20.01.2016 Matematikk med familien Lofsrud skole 20.01.2016 Siv.ing. Magnus Jakobsen Lektor med opprykk, F21 www.lektorjakobsen.no Hanan Abdelrahman Lektor med opprykk, Lofsrud skole www.fb.com/matematikkhjelperen

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Høsten 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Kapittel 1. Tallregning

Kapittel 1. Tallregning Kapittel. Tallregning Mål for Kapittel, Tallregning. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Multiplikasjon og divisjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U/VGS Multiplikasjon og divisjon 1 Multiplikasjon

Detaljer

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal 1.1 Vinkelsummen

Detaljer

Regning med tall og bokstaver

Regning med tall og bokstaver Regning med tall og bokstaver M L N r du har lest dette kapitlet, skal du kunne ^ bruke reglene for br kregning ^ trekke sammen, faktorisere og forenkle bokstavuttrykk ^ regne med potenser ^ l se likninger

Detaljer

3 Formler, likninger og ulikheter

3 Formler, likninger og ulikheter Formler, likninger og ulikheter KATEGORI 1.1 Likninger Oppgave.110 4 + 4x = x + 8 5x 6 = 4x 5 1 x = x + 1 d) x = x 5 Oppgave.111 x + x = x 4 5x = x 14 x 1 = 4x + 4 d) x + x = 0 Oppgave.11 x = 4x 10 x 8

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

Blanda juledrops. 10.trinn. Jul 2008. Jule-1, jule-2, jule-3

Blanda juledrops. 10.trinn. Jul 2008. Jule-1, jule-2, jule-3 Blanda juledrops Jul 2008 Jule-1, jule-2, jule-3 10.trinn Navn: Dato: Til sammen rommer disse tre brusboksene 1 liter med cola. I hver av boksene er det 3,3.. dl 33.cl 330 ml. Hvor mange dm 3 er det i

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2013 2014. Løsninger Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 0 04. Løsninger Første runde 7. november 0 Oppgave. Siden er et primtall, vil bare potenser av gå opp i 0. Altså,,,,..., 0 i alt tall........................................

Detaljer

4 Funksjoner og andregradsuttrykk

4 Funksjoner og andregradsuttrykk 4 Funksjoner og andregradsuttrkk KATEGORI 1 4.1 Funksjonsbegrepet Oppgave 4.110 Regn ut f (0), f () og f (4) når a) f () = + b) f () = 4 c) f () = + 5 d) f () = 3 3 Oppgave 4.111 f() = + + 1 4 3 1 0 1

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 88 4 Funksjoner og andregradsuttrykk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder løse likninger, ulikheter

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09.

Regn i hodet: 46 + 28. Å uttrykke tall. Ulike uttrykksmåter. Det vesentlige er utvikling. Hvordan jobbe med dette? Hvordan jobbe med dette? 10.09. Hva er Hvorfor Singaporematematikk er folk interesserte i Singapore-matematikk Fordi elevene i Singapore stadig får best resultat på En samling undervisningsstrategier vanlig i Singapore internasjonale

Detaljer

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor

for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor 46 2 Forhold og prosent MÅL for opplæringen er at eleven skal kunne regne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekst faktor behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger

Detaljer

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 =

Oppgave 1 (2 poeng) Regn ut. a) 24,9 + 20,6 c) 2,5 6,0. b) 29,2 20,6 d) 1,26 : 0,3. Oppgave 2 (2 poeng) Regn ut. a) = c) : 2 = Del 1: 2 timer. Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Bruk sort eller blå penn når du fører inn svar eller krysser av. Du kan bruke blyant på figurer, tegninger

Detaljer

Kapittel 1 Koordinatsystemet. godt Kommentarer. Kan. ganske godt. Kan. Kan litt. Kompetanseoversikt i matematikk, 4. trinn for: Klasse/gruppe:

Kapittel 1 Koordinatsystemet. godt Kommentarer. Kan. ganske godt. Kan. Kan litt. Kompetanseoversikt i matematikk, 4. trinn for: Klasse/gruppe: Kapittel 1 Koordinatsystemet Kommentarer finne rutehenvisningen til en rute i et rutenett, og finne ruta til en oppgitt rutehenvisning finne koordinatene til et punkt i et koordinatsystem i første kvadrant,

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

REPETISJON, 10A, VÅR 2017.

REPETISJON, 10A, VÅR 2017. REPETISJON, 10A, VÅR 2017. Jeg har satt opp en sjekkliste som kan benyttes som hjelp til repetisjon før heldagsprøva, 23.03.17, og eksamen. Bruk lærebokas oppsummeringskapittel, utdelte hefter og diverse

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk Mellomtrinn Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1

Detaljer

Øvingshefte. Multiplikasjon og divisjon

Øvingshefte. Multiplikasjon og divisjon Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Multiplikasjon og divisjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U/VGS Multiplikasjon og divisjon 1 Multiplikasjon og

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte.

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. trinn 2016-2017 Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer