Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?"

Transkript

1 Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

2 Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall skrevet på utvidet form partall og oddetall sammensatte tall og primtall faktorisering KOPIERINGSORIGINALER. Plassere positive og negative tall på tallinjen. Sammensatte tall og primtall. Plassere desimaltall og brøk på tallinjen. Felles problemløsing. Partall og oddetall Tall og tallforståelse

3 Ulike typer tall Vi bruker brøk når vi skal dele opp noe. Er det bare positive hele tall som er ordentlige tall? Hva med desimaltall? Det fins negative tall også! Hvilke ulike typer tall vet du om? Hvorfor trenger vi forskjellige typer tall i matematikk? Hele tall som er større enn 0, kaller vi naturlige tall (positive tall).,,,, Hele tall som er mindre enn 0, kaller vi negative tall.,,,, 0 skiller mellom positive og negative tall. De hele tallene blir da:,,,,, 0,,,,,, 0 Negative tall Positive tall >

4 Hvilke av tallene nedenfor er a) naturlige tall? b) hele tall? c) negative tall? d) ikke hele tall?,, 600 Hvilke av tallene nedenfor er a) naturlige tall? b) hele tall? c) negative tall? d) ikke hele tall?, 0 9 0, 0 Hvilke av tallene nedenfor er a) både et helt tall og et negativt tall? b) både et desimaltall og et negativt tall? c) både et positivt tall og en brøk?, 97, kopi. Merk av tallene på tallinjene på arbeidsarket. a), 0, 0, b) c) 9 6 Tall og tallforståelse

5 kopi. Merk av tallene på tallinjene på arbeidsarket. a) 0 b) 0,,, 0 0, c), 0,, 0, 6 Merk av tallene så nøyaktig som mulig på tallinja. 0 >,,9,9,6 0,8 0, 7 Sett inn < eller >. Skriv hele stykket. a) 7 b) 0 c) 0 d) 8 Sett inn < eller >. Skriv hele stykket. a) b) 0 c) d) 6

6 For å uttrykke deler av hele tall, trenger vi tall som ligger mellom de hele tallene. Da bruker vi desimaltall og brøker. Her ser du hvordan vi kan dele opp en enhet i todeler, firedeler og tideler: 0 0, > 0 0, 0, 0,7 > , 0, 0, 0, 0, 0,6 0,7 0,8 0,9 0 0 > Vi har to skrivemåter for tideler: 0 0 = 0, = 0, 0 = 0, Osv. Tall og tallforståelse 7

7 kopi. 9 Merk av tallene på tallinjene på arbeidsarket. a) b) 0 0,, c) 0, 0, 0,9 0,9,, d) 0, 8 0, 0,8 0 0 Tegn tallinjer og merk av brøkene. a) Løs oppgaven her: b) Løs oppgaven her: 8

8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. a) Løs oppgaven her: b) Løs oppgaven her: Sett inn >, < eller =. Skriv hele stykket. a),, c),6 b),,6 d), Sett inn >, < eller =. Skriv hele stykket. a) c) b) d) Tall og tallforståelse 9

9 Utvidet form Hvilket tall er dette? Se på de gule tallene! Hvilket tall står på tavla? Vi kan lese av tallet direkte i plassverdisystemet som tre tusen sju hundre og tjuefire. Tusener Hundrere Tiere Enere 7 Kommentar Vi kan også skrive tallet slik: 7 = Det kaller vi å skrive tallet på utvidet form. Hva må stå i rutene? Skriv hele stykket. a) 9 = b) 68 = c) 907 = d) 0 = + 0

10 Hva må stå i rutene? Skriv hele stykket. a) 0 = b) 7 = Skriv tallene på utvidet form. a) = b) 7 = c) 60 = d) 60 = 7 a) 99 = b) 900 = c) 00 = d) 0 09 = 8 Se på tallet til høyre. Hvilken verdi har plassen der a) sifferet står? b) sifferet 7 står? c) sifferet 9 står? d) sifferet står? 79 9 Skriv tallet som har 7 på tierplassen, 6 på tusenplassen, på enerplassen og 0 på hundrerplassen. Tall og tallforståelse

11 Et desimaltall består av et helt tall, etterfulgt av desimaltegnet og én eller flere desimaler. Tiere Enere Tideler Hundredeler Tusendeler 8, 7 Vi kan også skrive tallet på utvidet form slik: 8,7 = , + 7 0,0 + 0,00 0 Se på tallet til høyre. Hvor mange 68,97 a) hundrere står på hundrerplassen? b) hundredeler står på hundredelsplassen? c) tiere står på tierplassen? d) tideler står på tidelsplassen? e) enere står på enerplassen? f) Skriv tallet på utvidet form. Se på tallet til høyre. Hvilken verdi har plassen der a) sifferet står? 7,8 b) sifferet 7 står? d) sifferet står? c) sifferet 8 står? e) sifferet står? f) Skriv tallet på utvidet form.

12 a) Skriv med siffer det tallet som har på tierplassen, 6 på tidelsplassen, 9 på enerplassen, på hundredelsplassen og på tusendelsplassen. b) Skriv tallet i a) på utvidet form. Hvilket av tallene nedenfor har høyest siffer på a) tidelsplassen? b) tusendelsplassen? c) Hvilket tall er høyest?,096,87,76,9 Skriv tallene på utvidet form. a), = b) 7, = c),6 = d), = a),0 = b) 0,0 = c),07 = d) 7,008 = 6 Skriv tallene med siffer på vanlig måte. a) 0 + 0, = b) , = c) , = d) ,0 = Tall og tallforståelse

13 Partall og oddetall Det er 7 boller i alt! Vi deler bollene. Her er to poser. Hvordan kan Patrik og Julie fordele bollene? Vi kan dele de naturlige tallene i partall og oddetall: Oddetall Partall Oddetall Partall Oddetall Partall Oddetall Partall Oddetall > Partall er de naturlige tallene som kan deles på uten at det blir rest. Oddetall er alle de andre naturlige tallene, de som ikke kan deles på uten at det blir rest. Vi kan tegne partall og oddetall på denne måten: Partall: 6

14 Oddetall: Hvis vi adderer to oddetall, får vi alltid et partall: > kopi. 7 Kryss av for partall og oddetall på arbeidsarket. 8 Tegn partallsfigurene til 8, 0 og. Tegn her: 9 Tegn oddetallsfigurene til 7, 9 og. Tegn her: Tall og tallforståelse

15 0 Tegn figurene til a) b) 7 + c) Tegn her: d) Skriv en regel for når vi får partall og når vi får oddetall ved addisjon. Skriv her: a) Partall + partall = c) Oddetall + partall = b) Partall + oddetall = d) Oddetall + oddetall = Avgjør om det skal stå partall eller oddetall i rutene. a) + = partall c) + = partall b) 6 + = partall d) 0 + = partall Avgjør om det skal stå partall eller oddetall: a) 8 + = oddetall c) 6 + = oddetall b) 7 + = oddetall d) 0 + = oddetall 6

16 Tegn de tre neste tallene i tallmønsteret. Nr. Nr. Nr. Se på oppgave 8. Hvor mange klosser trenger vi for å lage a) figur nr.? klosser d) figur nr.? klosser b) figur nr.? klosser e) figur nr.? klosser c) figur nr.? klosser f) figur nr. 6? klosser 6 Hvilke av figurene i oppgave 8 viser a) partall? b) oddetall? 7 Tegn de tre neste tallene i tallmønsteret. Nr. Nr. Nr. 8 Se på oppgave. Hvor mange klosser trenger du for å lage a) figur nr.? klosser d) figur nr.? klosser b) figur nr.? klosser e) figur nr.? klosser c) figur nr.? klosser f) figur nr. 6? klosser 9 Hvilke av figurene i oppgave viser a) partall? b) oddetall? Tall og tallforståelse 7

17 Sammensatte tall og primtall Det er mange multiplikasjonsstykker som gir 0 til svar! 0 = 0 0 = 0 0 = 0 Hvor mange multiplikasjonsstykker kan du lage der svaret blir 0? Tall som kan skrives som et multiplikasjonsstykke der faktorene er hele tall større enn, kalles sammensatte tall. Sammensatt tall < 0 = 0 = = Et sammensatt tall kan være et produkt av mange faktorer. De tallene som bare kan skrives som et multiplikasjonsstykke der faktorene er og tallet selv, kalles primtall. Primtall < 9 = 9 Et primtall kan bare ha to faktorer, og tallet selv. 8

18 kopi. 0 Skriv det som mangler i rutene på arbeidsarket. Kryss av for sammensatte tall eller primtall. Sett ring rundt primtallene. 6 7 Sett ring rundt de sammensatte tallene Hvor mange faktorer er disse sammensatte tallene et produkt av? a) = Svar: faktor b) = Svar: faktor c) = Svar: faktor d) 7 = Svar: faktor Et sammensatt tall kan være et produkt av flere enn to faktorer. Hva er spesielt for faktorene i oppgave 7? Skriv her: Tall og tallforståelse 9

19 9 Når vi skriver et tall som et multiplikasjonsstykke, sier vi at tallet er faktorisert. < 8 = Faktorisering Hvis alle faktorene er primtall, har vi primtallsfaktorisert tallet: < 8 = Primtallsfaktorisering a) = c) 0 = b) = d) = Primtallsfaktoriser tallene. 6 a) 8 = c) = b) = d) 7 = kopi. 7 Klart for felles problemløsing! Klipp ut kortene på arbeidsarket. Gå sammen i grupper og fordel kortene. Finn løsningen. 0

20 Kan jeg? Oppgave Hvilke av tallene nedenfor er a) naturlige tall? d) desimaltall? b) hele tall? e) brøker? c) negative tall? 0,6,, Oppgave Merk av tallene på tallinja ved å trekke piler.,,, 0,,7 0, - 0 > Oppgave Skriv av og sett inn > eller <. a) c) b) 7 d) 0 9 Tall og tallforståelse

21 Oppgave Merk av brøken på tallinja ved å trekke piler > Oppgave Tegn en tallinje og merk av tallene > Oppgave 6 Skriv som desimaltall. 9 a) = c) = 0 0 b) = d) = 0 0 Oppgave 7 Skriv av og sett inn > eller <. a) 0, 0, c),8 0 b) 0,7 d),,7

22 Oppgave 8 a) Skriv tallet 9 med bokstaver. b) Skriv tallet tre tusen og tjuesju med siffer. c) Skriv tallet tretti tusen og åtte med siffer. Oppgave 9 Se på tallet til høyre. Hvor mange 6,8 a) hundrere står på hundrerplassen? b) hundredeler står på hundredelsplassen? c) tiere står på tierplassen? d) tideler står på tidelsplassen? e) enere står på enerplassen? Oppgave 0 Skriv tallene på utvidet form. a),7 = b),9 = c), = d),7 = Oppgave Hvilke av tallene nedenfor er a) partall? b) oddetall? Tall og tallforståelse

23 Oppgave Avgjør om det skal stå partall eller oddetall i rutene. Skriv hele stykket. a) 8 + = partall b) 7 + = partall c) 6 + = oddetall d) 0 + = oddetall Oppgave Avgjør om tallene er primtall eller sammensatte tall. a) 0 c) e) b) d) f) Oppgave Faktoriser tallene slik at alle faktorene er primtall. a) = b) 6 = Oppgave Sant eller usant? Sett kryss. a) b) c) d) e) f) g) Sant er et naturlig tall. er et helt tall. 7 > 9 er et oddetall. 9 er et partall. 0, = 0 0, = 0 Usant

24 Litt av hvert Gjør om til centimeter. a) dm = cm b) dm = cm c) dm = cm d) 9 dm = cm Bruk linjalen og tegn kvadrater med side a), cm b), cm c), cm d),8 cm Tegn her: Tall og tallforståelse

25 Mål sidene i rektanglene og regn ut omkretsen. a) Regn her: b) Regn her: 6

26 Regn ut. a) 9, m +,0 m = b) 7,0 m +,60 m = c), m + 0, m = d) 60, m +,00 m = Regn ut. a) 09 = b) = c) = d) 0 98 = Tall og tallforståelse 7

27 6 Regn ut. Multipliser før du adderer. a) + = c) 7 = b) + 8 = d) = 7 Regn ut. a) 7 9 = d) 7 7 = b) 6 7 = e) 9 = c) 8 6 = f) 9 6 = 8 Mia skal kjøpe ispinner til fire venninner og seg selv. Ispinnene koster 8,0 kr per stk. a) Hvor mye må Mia betale for alle ispinnene? b) Mia betaler med en 0-kroneseddel. Hvor mye får hun tilbake? Regn her: 9 Regn ut. a) 6 = b) 7 = c) 678 = d) 7 7 = 8

28 0 Julie skal ha bursdagsselskap. Hun kjøper en m lang papirduk til å dekke et bord som er,0 m langt. Det skal være 0 cm ekstra duk på hver kortside av bordet. a) Hvor mange meter er 0 cm? b) Hvor mye må Julie klippe av rullen? c) Hvor mye er igjen på rullen? Regn her: Regn i hodet. Det er lurt å tegne en tallinje til hjelp! Lag tallinje her: a) 6 = b) 7 8 = c) - + = d) = Tall og tallforståelse 9

29 Utvid brøkene med. a) = = b) = = c) = = Forkort brøkene med. 9 a) = 9 : = : b) = : = 9 9 : c) = : = : Regn ut. a) + + = b) + + = 9 7 c) + = d) + = 0

30 6 Regn ut. a) = b) 6 = c) = 6 d) 6 = 7 7 Patrik skal sykle til Bestemor som bor 8 km unna.han sykler først 8 km på 0 minutter og tar så en times pause. Så sykler han 6 km på 60 minutter og tar minutter pause. Til slutt sykler han det siste stykket på minutter. a) Hvor mange minutter bruker Patrik på hele turen? b) Når kommer Patrik fram til Bestemor hvis han starter kl.00? Tall og tallforståelse

31 Oppsummering Ulike typer tall De tallene vi bruker når vi teller, er:,,,,, (uendelig mange) Vi kaller disse tallene for naturlige tall eller hele positive tall. De hele negative tallene er:,,,, (uendelig mange) Hvis vi tar med null også, får vi alle de hele tallene: 0 > Brøk Mellom de hele tallene ligger brøkene og desimaltallene. Når vi deler noe i to like store deler, får vi todeler: + = = Når vi deler noe i tre like store deler, får vi tredeler: + + = =

32 Når vi deler noe i fire like store deler, får vi firedeler: = = Når vi deler noe i ti like store deler, får vi tideler: = = Brøk og desimaltall 0 = 0, Brøk Et desimaltall består av et helt tall, etterfulgt av desimaltegnet og én eller flere desimaler. Eksempel Desimaltall Tiere Enere Tideler Hundredeler Tusendeler 8, 7 Tall på utvidet form Tall kan skrives på utvidet form på denne måten: 8,7 = , + 7 0,0 + 0,00 Tall og tallforståelse

33 Partall og oddetall Partall er de naturlige tallene som kan deles på uten at det blir rest: (Annet hvert hele positive tall) Oddetall er alle de andre naturlige tallene, de som ikke kan deles på uten at det blir rest: 7 9 (Annet hvert hele positive tall) Partall kan tegnes på denne måten: 6 Oddetall kan tegnes på denne måten: Oddetall + oddetall = partall Partall + partall = partall Oddetall + partall = oddetall Sammensatte tall og primtall Tall som kan skrives som et multiplikasjonsstykke der faktorene er hele tall større enn, kalles sammensatte tall. Sammensatt tall < 0 = 0 = De tallene som ikke kan skrives som andre multiplikasjonsstykker enn og tallet selv, kalles primtall. Primtall < 9 = 9

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk

2000-2003. Fra Norsk til Nordisk 2000-2003 Fra Norsk til Nordisk Oppgavesamling fra KappAbel- konkurransene 2000-2003 Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk. Ingvill M. Stedøy Faglig ansvarlig: Ingvill

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Årsprøve 205 8. trinn Del Navn: Informasjon for del Prøvetid: Hjelpemidler på del : Andre opplysninger: Fremgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 skal deles ut samtidig. Del skal du levere

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer