Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?"

Transkript

1 Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

2 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger i et regneark hvordan du kan redusere antall desimaler i et tall hvordan du kan summere innholdet i celler Regneark 167

3 Det er lett å summere mange tall i regnearket! Hva er et regneark? Jeg vil lære å bruke formler! Hva kan vi bruke et regneark til? Et regneark er et program som kan brukes til å lage oversiktlige oppsett, for eksempel for regnskap og budsjett. Vi kan også bruke det til avanserte matematiske beregninger og til å lage diagrammer. Siden mange i dag bruker Microsoft Excel, har vi valgt å bruke dette programmet i Tusen millioner. Skjermbildet av et regneark kan se slik ut: rad kolonne formellinje celle 168

4 Regnearket er delt i et rutenett av loddrette kolonner og horisontale rader. Over hver kolonne står det en bokstav og foran hver rad et tall. Hver rute i regnearket kalles en celle. Over rutenettet ligger en linje om viser innholdet til en avmerket celle. Denne linja kalles formellinje. I regnearket kan vi skrive tekst, tall eller regnearkformler. Når vi vil skrive i en celle, setter vi musepekeren i denne cellen og venstreklikker. Da markerer vi cellen. Her ser du de viktigste regnetegnene vi bruker i et regneark: Addisjon: + Subtraksjon: Multiplikasjon: Divisjon: / Når vi vil at regnearket skal gjøre en utregning, skriver vi en formel, det vil si at vi lager en slags kommando. Vi starter alltid en formel med å skrive et likhetstegn først. Eksempel Hvis vi skal addere tallene 12 og 14, kan vi skrive tallet 12 i celle B2, og tallet 14 i celle B3. Så skriver vi formelen =B2+B3 i celle B4. Når vi nå trykker på linjeskifttasten, vises summen i celle B4. Regneark 169

5 Utfør regnestykkene i et regneark. Husk å skrive likhetstegnet foran formlene og bruke riktig regnetegn! 1 a) = b) = 2 a) = b) = 3 a) 9 12 = b) = 4 a) 144 : 8 = b) 238 : 34 = Justere antallet desimaler Vi kan velge hvor mange desimaler regnearket skal vise i hver celle. Oppsettet nedenfor viser hvor mye 4 brød til 13,65 kr per stykk koster til sammen. Vi ser at regnearket oppgir summen 54,60 kr som 54,6. Hvis vi ønsker å ha med to desimaler i summen, som er vanlig når vi regner,0 med penger, trykker vi på knappen,00. For hver gang vi trykker på denne tasten, legges det til én desimal. På samme måte kan vi trykke på knappen desimaler.,00,0 når vi ønsker færre 170

6 5 1 kg pærer koster 13,45 kr. Lag en oppstilling i et regneark som viser hvor mye 3 kg pærer koster. Juster svaret til to desimaler. 6 En pose med fire epler koster 12,65 kr. Lag en oppstilling i et regneark som viser hvor mye ett eple koster. Juster svaret til to desimaler. 7 Skriv inn tallene nedenfor i et regneark.,0,00 Bruk knappene eller slik at tallene får to desimaler.,00,0 a) 2,1 c) 24 e) 100 b) 13,475 d) 200,1275 f) 3, Budsjett og regnskap Vi kan bruke et regneark til å sette opp budsjett og regnskap. Regnearket gjør alle utregningene for oss. Eksempel Du skal arrangere en fest og vil kjøpe inn varene nedenfor. 8 flasker brus til 18,50 kr per stykk 12 pizzaer til 21,50 kr per stykk 2 pakker servietter til 13,80 kr per stykk 4 lys til 14,50 kr per stykk Først lager du en oppstilling i et regneark som viser hvor mye varene koster i alt. Du bestemmer at det skal være én kolonne for vare, én kolonne for antall, én kolonne for pris og én kolonne for sum per vare. Så legger du inn overskriftene i regnearket og skriver navnet på varene, antallet varer og hva varene koster. Regneark 171

7 Du skal nå regne ut summen per vare og starter med brusen. Når du skriver =B2 C2 i celle D2 og trykker på linjeskifttasten, regner programmet ut summen. Brusen koster 148 kr i alt. For å regne ut summen av de andre varene, klikker du i celle D2 og plasserer markøren på den lille firkanten i nederste høyre hjørne slik at denne forandres til et kryss. Hold så venstre museknapp inne og trekk krysset nedover til alle cellene fra D2 til D5 er merket. Når du slipper museknappen, har regnearket regnet ut summen for hver enkelt vare. Nå skal du legge sammen prisene for alle varene. Det gjør du ved å merke alle cellene som skal legges sammen, pluss en ekstra celle. Trykk på, og summen vises i den ekstra cellen. Det går også an å klikke på celle D6 og skrive formelen =SUMMER(D2:D5) direkte i cellen. 172

8 Summen vises i celle D6! En av de største fordelene med regneark er at det er lett å gjøre forandringer. Tenk deg at du vil kjøpe inn 6 flasker brus i stedet for 8. Du kan da forandre tallet i celle B2 fra 8 til 6 ved å dobbeltklikke i celle B2 og forandre tallet til 6. Når du gjør forandringen og trykker linjeskifttasten, ser du at flere av tallene i oppsettet ditt forandres. Disse tallene er merket med rødt under. Når vi gjør en forandring i oppsettet, vil programmet automatisk forandre informasjonen i de andre cellene som henger sammen med den cellen der vi gjorde forandringen. Vi ser at programmet sparer oss for mye arbeid. Regneark 173

9 8 Julie skal handle mat. På lappen hennes står følgende: 2 brød til 8,90 kr per stykk 3 liter melk til 9,40 kr per liter 1 boks leverpostei til 11,60 kr 1 pakke ris til 22,80 kr 2 kyllinger til 29,90 kr per stykk 1 pakke saus til 6,90 kr a) Før opp varene med priser i et regneark. b) Skriv inn en formel for hvor mye brødene koster til sammen. c) Kopier formelen over til de andre varene på denne måten: Plasser markøren på den lille firkanten i nederste høyre hjørne av cellen som viser hvor mye brødene koster til sammen. Firkanten gjøres om til et kryss. Hold venstre museknapp inne og trekk krysset nedover til alle cellene er merket. Når du slipper museknappen, har programmet regnet ut summen for de andre varene. d) Varene Julie vil kjøpe, koster i alt 147,50 kr, men hun har bare med seg 120 kr. Forandre på antall varer slik at summen ikke blir høyere enn 120 kr. Ser du at summen endrer seg? 174

10 9 Patrik ønsker høyere ukelønn og må gjøre mer husarbeid. Han har laget en oppstilling i et regneark som viser regnskapet for husarbeid i én uke: a) Lag en tilsvarende oppstilling i et regneark. b) Du ønsker nå at regnearket skal regne ut lønna for en hel uke automatisk. Trykk på eller skriv inn formelen =SUM- MER(B2:B8) i celle B9. Regneark 175

11 10 Julie setter opp et regnskap i et regneark. Regnskapet viser hvilke aktiviteter og innkjøp hun planlegger i neste uke. 11 a) Skriv det samme regnskapet inn i et regneark. b) Hvilken formel må stå i celle D9 for at regnearket skal regne ut summen av utgiftene automatisk? 12 Du skal endre på utgiftene til Julie i oppgave 16 slik at de til sammen ikke blir høyere enn a) 30 kr b) 40 kr c) 50 kr 176

12 Å lage diagrammer Hvis vi skriver inn resultatene fra en undersøkelse i et regneark, kan vi lage diagrammer som viser resultatet av undersøkelsen. Eksempel Kaja har undersøkt hvilke fritidsaktiviteter elevene i gruppa hennes liker best. Nedenfor ser du resultatet av undersøkelsen. Nå ønsker hun å lage et diagram som viser resultatet av undersøkelsen. Hun merker da hele tabellen og klikker på det diagrammet hun ønsker. Hvis hun trykker på stolpediagram, får hun dette diagrammet: Regneark 177

13 Hvis hun klikker på sektordiagram, får hun dette diagrammet: 13 Jon har undersøkt hvordan elevene i gruppa hans kommer til skolen. Her ser du resultatet av undersøkelsen: Til skolen Antall elever Går 15 Sykler 4 Tar bussen 5 Blir kjørt 2 Lagre diagrammene, og skriv dem ut på en skriver. a) Skriv inn i tabellen i et regneark. b) Lag et stolpediagram. c) Lag et sektordiagram. 178

14 Kan jeg? Ta utskrift av oppgavene. Oppgave 1 Før regnestykkene inn i et regneark, og lag formler for utregning av svarene. a) = c) 38 4 = b) = d) 378 : 12 = Oppgave 2 a) Skriv tallet 3,465 inn i en celle i et regneark. Reduser antall desimaler til to. b) Skriv tallet 3,4 inn i en celle i et regneark. Øk antall desimaler til fire. Oppgave 3 Du skal handle disse varene: 3 blader til 24,50 kr per stk. 5 penner til 9,90 kr per stk. 4 bøker til 79,50 kr per stk. a) Lag en oppstilling i et regneark som viser summen for hver vare og hva varene koster i alt. b) Juster antall blader til 6 og antall bøker til 2. Hvor mye koster varene i alt nå? Oppgave 4 Julie har notert fargen på bilene på en parkeringsplass. Her ser du hva hun noterte: a) Skriv inn i tabellen i et regneark. b) Lag et stolpediagram. c) Lag et sektordiagram. Farge Antall biler Rød 10 Grønn 12 Blå 14 Andre 8 Regneark 179

15 Litt av hvert 1 Trekk pil fra tallene til riktig plass på tallinja > Skriv som brøk. a) 0,5 = b) 0,8 = c) 0,2 = 3 Regn i hodet. a) = b) = 4 Julie observerer temperaturen over en periode på 14 dager om sommeren. Her ser du resultatet av undersøkelsen: 14 C 16 C 15 C 18 C 16 C 19 C 22 C 18 C 15 C 22 C 24 C 25 C 22 C 19 C a) Hva er den høyeste observasjonen? C 180

16 b) Hva var gjennomsnittstemperaturen? (Bruk kalkulator) Regn her: c) Hva er typetallet for observasjonene? C 5 Regn ut. Kontroller svarene med kalkulator. a) b) Regn i hodet. a) 24 : 4 8 : 4 = c) 45 : : 8 = b) 28 : : 4 = d) 56 : 8 36 : 6 = 6 Julie arbeider noen timer hver uke hos en skredder. Den første uka arbeider hun 5 timer og får utbetalt 120 kr. Hvor stor er timelønna denne uka? Regn her: Regneark 181

17 7 Regn ut. a) b) : 8 = : 1 4 = 8 Skriv som brøk og som desimaltall. a) 25 % = = 10 % = = 0, b) 56 % = = c) 4 % = = d) 99 % = = 182

18 9 Hvor mye er 1 % av a) 300 kr? kr d) 800 kr? kr b) 100 kr? kr e) 600 kr? kr c) 400 kr? kr f) 1000 kr? kr 10 Hvor mye er 50 % av a) 100 kr? kr d) 9 kr? kr b) 1200 kr? kr e) 35 kr? kr c) 450 kr? kr f) 1424 kr? kr 11 Julie, Mia og Kaja arrangerer lotteri. Av 300 lodd er det 30 som gir gevinst. Hvor mange prosent av loddene er vinnerlodd? Regn her: 14 Simen vil kjøpe en gitarbok. Den koster 258 kr, men prisen er nå satt ned med 25 %. Hvor stort er avslaget? Regn her: Regneark 183

19 Oppsummering Hva er et regneark? Et regneark er et program som kan brukes til å lage oversiktlige oppsett, for eksempel for regnskap og budsjett. Det kan også brukes til avanserte matematiske beregninger og til å lage diagrammer. rad kolonne formellinje celle Regnearket er delt i et rutenett av loddrette kolonner og horisontale rader. Over hver kolonne står det en bokstav og foran hver rad et tall. Hver rute i regnearket kalles en celle. Over rutenettet har vi en linje med forskjellige symboler. Denne linja kalles formellinje og er nyttig når vi bruker regneark. Å gjøre utregninger Her er de viktigste regnetegnene vi bruker i et regneark: Addisjon + Subtraksjon Multiplikasjon Divisjon / Når vi vil at regnearket skal gjøre en utregning, skriver vi en formel. Vi starter alltid en formel med likhetstegnet. Eksempel Formelen =B2+C2 regner ut summen av celle B2 og C2. 184

20 Å summere celler Merk cellene du vil summere, pluss en ekstra celle, og trykk på. Nå vil regnearket summere innholdet i cellene. Eksempel Justering av antall desimaler Vi kan justere antall desimaler i et tall ved å klikke på knappene,00 og.,0,00,0 Å lage diagrammer Vi kan lage stolpediagram og sektordiagram i et regneark ved å merke cellene vi vil vise, og så klikke på symbolet for riktig diagram. Eksempel søylediagram Tusen millioner takk for denne gang! Regneark 185

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Oppgave 1: Lotte har satt opp utstyr som hun kan måle nedbørsmengden med. Hun målte nedbøren hver dag en uke i april. Resultatet av målingene ser du nedenfor. Ukedag Nedbør (mm) Søndag 10 Mandag 15 Tirsdag

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter

Veiledning: Dag/polikliniske pasienter Veiledning: Dag/polikliniske pasienter 1. Registrering av pasienten: 1.1 Personalia Man lagrer pasienten som vanlig i skillearket Generelt i Personalia, med den informasjonen man har behov for å legge

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer