Simulering - Sannsynlighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Simulering - Sannsynlighet"

Transkript

1 Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at de nødvendige grunninnstillingene ikke er valgt riktig. Vi går frem på følgende måte: Velg i menyen: Verktøy/Alternativer/Beregning Velg her Manuell og Gjentakelse I ruta for Maks. antall gjentakelser skriver du 1 Klikk til sist på OK Husk å stille grunninnstillingene tilbake når du skal bruke regnearket til andre ting, ellers kan uventede ting skje! Programmet er nå klargjort for sirkulær programmering. Valget av Manuell betyr at regnearket ikke vil bli gjennomregnet hver gang du har fylt ut en rute. Dette kan være nyttig, men er ikke nødvendig. I så å si alle simuleringer er det viktig å vite hvor mange ganger regnearket er blitt gjennomregnet. Det vil vanligvis angi hvor mange ganger vi har utført et eksperiment, kastet en terning eller en mynt. Hvis du vil bruke rute B2 til opptellingsrute, skriver du i rute B2 formelen =B2+1. Det betyr at tallet i denne ruta øker med en enhet hver gang arket gjennomregnes. Når en har valgt Manuell, vil arket gjennomregnes hver gang du taster F9- tasten. Prøv dette og se at tallet i rute B2 øker. Ved bruk av simuleringer blir noen funksjoner i funksjonslisten viktige. Det gjelder: =TILFELDIG() Denne funksjonen vil gi et tilfeldig tall mellom 0 og 1 =HELTALL Stryker alle desimaler i et tall. NB! Tallet vil ikke avrundes på vanlig måte. Heltall brukt på tallet 2,9 vil gi resultatet 2 =HVIS(B2>5;1;0) Skriver vi denne funksjonen inn i rute B3, vil tallet i denne ruta være 0 så lenge tallet i telleruta B2 er mindre eller lik 5. Hvis 1

2 betingelsen B2>5 er oppfylt blir tallet i denne ruta 1, ellers blir tallet 0. =TILFELDIG()*2 vil gi oss et tilfeldig desimaltall mellom 0 og 2 =TILFELDIG()*6 vil gi oss et tilfeldig desimaltall mellom 0 og 6 =TILFELDIG()*6+1 vil gi oss et tilfeldig desimaltall mellom 1 og 7 Kombinasjon av funksjoner =HELTALL(TILFELDIG()*2) vil gi oss med like stor sannsynlighet enten 0 eller 1. Hver gang TILFELDIG()*2 gir et desimaltall mellom 0 og 1, vil desimalene strykes og resultatet blir 0. Tilsvarende vil alle desimaltall mellom 1 og 2 etter at vi har brukt heltallfunksjonen gi 1. Hvis vi derfor tenker oss at 0 betyr mynt og 1 betyr krone, så vil denne kombinerte funksjonen simulere myntkast, og det er like stor sannsynlighet for å få mynt som krone. =HELTALL(TILFELDIG()*6+1) vil på tilsvarende måte med like stor sannsynlighet gi oss et av tallene 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Denne kombinerte funksjonen vil derfor simulere kast med en terning. Vi skal nå se på hvordan vi kan bruke disse funksjonen til å simulere to oppgaver: 1. Hva er sannsynligheten til å få 8 ved kast med to terninger? 2. Hva er sannsynligheten for at det i en 10-barns familie er 5 gutter og 5 jenter? 2

3 Kast med to terninger Kolonne A og B på figuren viser regnearket. I kolonne D er skrevet de funksjonene som er bruk i B-kolonnen. Opptelling av antall kast som er foretatt foregår i rute B5. I rutene B7 og B8 finner vi utfallet av kastet for hver terning. B10 viser summen av øyne (B7+B8). Legg merke til at det er kolon mellom B7 og B8. Det betyr at alle tall mellom disse to rutene skal adderes. I rute B12 spør vi om tallet i rute B10 er 8. Hvis svaret er 'ja' skrives 1, hvis svaret er 'nei', skrives 0. Legg her merke til at tegnet mellom tallene er semikolon. Rute B13 viser summen av alle gangene vi har fått 8, og endelig viser rute B15 prosentvis hvor mange ganger vi har fått 8 i forhold til antall kast. Legg her merke til at i regneark er multiplikasjon og divisjon likestilt. Formelen beregnes fra venstre mot høyre, først utføres divisjonen, dernest blir resultatet multiplisert med 100. Tilsvarende gjelder for addisjon og subtraksjon. Kjøring av en simulering Hver gang du taster F9-tasten vil arket gjennomregnes én gang. Det betyr at du har utført et kast med 2 terninger. Da vil telleren (rute B5) økes med 1. Hvis du får en 8-er, vil også rute B13 øke med 1. Får du ikke en 8-er, vil verdien i rute B13 bli den samme som før. 3

4 Hvis du vil utføre mange kast holder du bare F9-tasten nede til du får det antall kast (rute B5) som du ønsker. Kjør en serie på 100 kast. Nullstilling av opptellingsruter Hvis du vil starte på nytt, er det viktig å få nullstilt rutene B5 og B13. Dette er noe tungvint i Excel, og gjøres på følgende måte: Aktiver rute B13 (dvs klikk på denne ruta), og formelen kommer til syne i innskrivningsfeltet Klikk nå i innskrivningsfeltet Tast <ENTER>-tasten. Du vil nå se at det står 0 i ruta Aktiver rute B5 Klikk i innskrivningsfeltet Tast <ENTER>. Her vil du nå få 1 i ruta. Det betyr at arket er gjennomregnet 1 gang. Makro Hvis du vil kjøre flere serier på f.eks. 500 kast, er det nyttig å lagre en makro som utfører nettopp dette. Dessuten går forsøksserien mye raskere med å bruke en makro. En makro lager du lettest ved å vise datamaskinen hva du vil makroen skal gjøre. Vi ønsker å nullstille rutene B13 og B5. Deretter ønsker vi å utføre 500 kast. Utførelsen foregår slik: Velg Verktøy / Makro / Registrer ny makro Skriv inn makronavn 'Kast500' og skriv 's' i ruta for hurtigtast. Klikk til sist på 'OK' Utfør nå nullstilling av rutene B13 og B5 som beskrevet ovenfor Hold F9-tasten nede til telleren viser 500 Klikk på Stopp registrering 4

5 Makroen er nå opprettet. Test dette ved å taste Ctrl+s, dvs hold Ctrl-tasten nede mens du taster s. Arket vil nå automatisk utføre 500 kast med 2 terninger. Du vil se at du får forskjellige verdier for hvor mange prosent 8-ere du får i hver serie. Notér svarene og se hvor mye de varierer fra gang til gang. OPPGAVE Hvor ofte vil en i 10-barns familier få akkurat 5 gutter og 5 jenter? Simulér i regneark Kort beskrivelse: Skriv 'Barn 1' i rute A5 Kopiér nedover til du får 'Barn 10' Skriv formelen =HELTALL(TILFELDIG()*2) i rute B5 Kopiér 10 ruter nedover. Anta at 0 står for gutt og 1 for jente Summer rutene B5-B14 Hvis denne summen er 5 vil vi ha 5 jenter og 5 gutter Antall suksesser summeres (jf Kast med 2 terninger) Forholdet mellom antall suksesser og antall barnekull (teller) vil da vise hvor ofte akkurat denne fordelingen vil forekomme hvis vi antar at sannsynligheten for å få gutt er den samme som for å få jente. Lag en makro for et passende antall familier. Referanser til L-97: 9. klasse: 5

6 Arbeide med å utvikle mer presise begreper og uttrykksmåter for sannsynlighet og med å tallfeste sannsynligheter Gjøre erfaringer med at relativ frekvens noen ganger må brukes som et anslag for sannsynlighet Undersøke situasjoner der det må regnes med usikkerhet, risiko og sjanse. F eks spill, forsikring, etterforskning og medisin Prøve ut simulering i praktiske situasjoner der tilfeldighet inngår 10. klasse: Arbeide videre med begreper i sannsynlighet Excel-filer: To terninger - ToTern.xls Ti-barns familier - BarnFord.xls 6

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning MATEMATIKK: 6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning 6.1 Forsøk. Utfallsrom. Sannsynlighet (sjanse). Sannsynlighetsmodell Ved ett kast med en terning vet vi at terningen vil vise enten ett, to,

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Bruke Skriv ut og hold 1

Bruke Skriv ut og hold 1 Bruke Skriv ut og hold 1 Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet og ikke skrive den ut med en gang. Når du er klar til å skrive ut,

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer