September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet"

Transkript

1 September 2003 MATEMATIKK OG IKT Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet 1

2 Forord Heftet er utarbeidet av Benedikte Grongstad og Ketil Tveito, Sandgotna skole, Bergen på oppdrag fra Læringssenteret. Heftet er selvinstruerende og ment som en innføring i bruk av regneark. Det er beregnet både på lærere og elever. 2

3 Kapittel 1 Å bruke regneark en kort innføring Vi kommer i dette heftet til å konsentrere oss om programmet Microsoft Excel (når det dreier seg om å bruke regneark). Når du starter programmet, får du opp et blankt regneark som ser ut omtrent som dette (kan variere litt avhengig av hvilken versjon du bruker): Regnearket består av celler. I hver celle kan du skrive tekst, tall eller formler. For å skrive Noe i en celle klikker du i den aktuelle cellen. Her har vi skrevet Noe i celle A1: 3

4 4

5 Legg merke til at cellens fulle innhold kan sees i det lange hvite feltet øverst på siden (så lenge cellen er markert). På den neste figuren har vi skrevet inn noen tall i cellene C1 og C2: Siden cellemerkingen gjelder celle C1, vil 2-tallet vises i det lange skrivefeltet over cellene Vi vil gjerne addere de to tallene ved hjelp av regnearket. Vi ber derfor maskinen om å addere innholdet i celle C1 og C2. Dette gjør vi ved å bruke en formel, som vi plasserer i celle C3. I de fleste tilfeller begynner formler med tegnet = (eller + hvis du foretrekker det), deretter følger selve regnestykket. Formelen for å addere innholdet i celle C1 og C2 vil være: =C1+C2 Se figuren under: NB! Formelen +C1+C2 ville gitt samme svar Markøren må stå i den cellen hvor vi vil ha svaret Trykk enter, og regnearket vil gi deg svaret. Det går også an å addere tall ved å bruke sumtegnet Σ. Dette kommer vi tilbake til i kapittel 2. 5

6 Vi vil også forsøke å multiplisere innholdet i de to cellene, og vi skriver derfor en ny formel i celle C3. (se figuren under) ALTERNATIV METODE: stå i celle C3 skriv inn tegnet = klikk på C1 skriv inn tegnet * klikk på celle C2 trykk enter Trykk enter, og svaret vises. Dersom du ønsker å endre kolonnebredden; klikk mellom kolonnene (venstre museknapp), hold inne, og dra kolonnen til ønsket bredde. Hvis du dobbelklikker mellom kolonnene vil de tilpasse seg etter det lengste ordet / uttrykket. Du kan også sette inn tall i stedet for navn på celler i en formel. Skriver du =C2*5 vil innholdet i celle C2 bli multiplisert med 5. Litt om formler I stedet for å skrive navnet på en celle i en formel kan du bare klikke på den cellen du vil ha med i formelen For å subtrahere bruker du tegnet - For å dividere bruker du tegnet / Hvis du skal regne med potenser kan du bruke tegnet ^. For eksempel vil formelen =3^2 gi svaret 9. For å finne kvadratrot bruker du formelen =ROT. Kvadratroten av tallet 9 finner du ved å skrive =ROT(9). Du kan også finne kvadratroten av innholdet i en celle, f. eks. =ROT(A3). Du vil da få opp kvadratroten av tallet som står i celle A3. Pass på at du bruker komma i formler, ikke punktum. Bruker du punktum, vil regnearket ofte tro at du vil formatere cellen til datovisning Noen ganger kan det være greit å angi hvor mange desimaler som skal vises i en celle. For å gjøre det, må man først merke de aktuelle cellene. Dersom to desimaler skal vises i cellene C1, C2 og C3 fra eksempelet over, merker du disse cellene (se figur neste side). (For å merke celler: Trykk inn venstre knapp i en yttercelle, hold knappen inne, og dra markøren over de cellene du vil merke. Når alle cellene er merket, slipper du knappen. NB! Den cellen du startet i vil forbli hvit.) 6

7 Trykk så høyre museknapp. Følgende kommer opp: Velg formater celler, og du får opp en ny meny: 7

8 Her velger du tall. Maskinen vil foreslå to desimaler, og hvis du synes det er greit, trykker du OK. Hvis du har gjort alt riktig, vil følgende skjermbilde vise seg: Du velger hvilke verktøylinjer du vil se ved å bruke menyknappen Vis. Trykk deretter verktøylinjer. Her kan du øke antall desimaler. Knappen ved siden av reduserer antall desimaler. MRK! Det å endre antall desimaler kan også gjøres på andre måter. For eksempel kan man bruke hjelpeknappene øk desimaler eller reduser desimaler på en av verktøylinjene. Det er selvsagt viktig at du lagrer arbeidet ditt. Dette gjør du ved å velge fil på verktøylinjen. Deretter velger du lagre som. Du kan så velge et filnavn på arbeidet, og du kan velge hvilken stasjon du vil bruke til lagringen. 8

9 Kopiering av formler En formel kan kopieres. Dette kan gjøres på mange ulike måter, men vi vil her vise den enkleste metoden. Den vil du kunne bruke i mange sammenhenger i matematikken. La oss bruke følgende eksempel: Du skal handle litt, og på butikken kjøper du: 2 cola à kr 9,- 3 aviser à kr 10,- 8 epler à kr 3,- 5 appelsiner à kr 5,- Dette kan settes opp på følgende måte: Teksten i cellene A1, B1 og C1 er venstrejustert. Ønsker du å midtstille eller høyrejustere tekst bruker du justeringsknappene over. Tall kommer vanligvis frem høyrejustert. Du ønsker nå å regne ut hvor mye du må betale for hvert av vareslagene. Vi lager derfor en formel i celle D2, der vi ber regnearket multiplisere innholdet i B2 med innholdet i C2. Formelen vil bli =B2*C2 Celle D2 vil nå vise tallet 18 (etter at du trykker enter). Vi ønsker så å kopiere den formelen vi brukte i D2, slik at den fungerer på samme måte også på linjene 3, 4 og 5. Metoden blir som følger: klikk i celle D2 Hold markøren over nedre høyre hjørne i cellen til du får opp et plusstegn, trykk inn venstre musknapp, og hold denne inne mens du merker hele kolonnen (til og med celle D5, se figuren under). (Dersom du dobbelklikker på plusstegnet kopieres formelen langs hele tallrekken). TIPS! Dobbelklikker du her, kopieres formelen langs hele tallrekken. 9

10 Når du nå slipper museknappen, vil regnearket vise kostnaden for alle vareslagene. Formelen du kopierer vil gjøre tilsvarende operasjoner på de linjene du kopierer den til. Den opprinnelige formelen i D2 var =B2*C2 mens den på linje D3 har blitt til =B3*C3 osv. Tidsbesparende og greit! Endring av variabler La oss ta utgangspunkt i følgende eksempeloppgave: Frank skal kjøre fra Bergen til Bulken. Reiselengde er 90 kilometer, og han bruker 1 time og 12 minutter på turen. a) Hvor stor gjennomsnittsfart har han holdt? b) Hva vil gjennomsnittsfarten bli dersom han bruker ti minutter ekstra? For å løse a) må vi først regne om 12 minutter til desimaltall. Vi kan da sette opp følgende skjema: I celle B5 har vi regnet om tiden ved hjelp av formelen: =B1+B2/60 (Det spiller ingen rolle om du bruker store eller små bokstaver når du skal angi cellenavn.) Skjermbildet med formler vi se slik ut: 10

11 Neste skritt blir å regne ut farten. Dette gjør vi ved å dividere strekningen med tiden som er brukt. Vi utvider skjemaet til dette: Trykker du enter etter å ha skrevet formelen i B10 (som vist over), vil du få frem svaret 75 (skjermbildet under). 11

12 Vi har nå løst oppgave a, og med dette regnearket som utgangspunkt, vil det gå svært raskt å løse oppgave b. Alt vi trenger å gjøre er å bytte tallet 12 i celle b2 med tallet 22 (Frank skulle bruke 10 minutter ekstra). Alle regneoperasjoner vil da ta hensyn til at antall minutter er endret, og vi vil få følgende oppsett: Står du fast? Denne knappen vil ofte være til stor hjelp. Det kan her være naturlig å runde av til heltall eller med 1 desimal (se tidligere i kapitlet). Regnearket vil regne med alle desimaler selv om du har rundet av. Den nye gjennomsnittsfarten vil altså bli omtrent 65,9 km/h. Du kan også gå inn og endre antall kilometer; farten vil da igjen endre seg tilsvarende. Veien videre Det som hittil er vist, er kun en ørliten smakebit på de mulighetene regnearket gir. For å bli en mester må du selv sitte ved maskinen og øve deg, prøve og feile, og ikke minst søke hjelp når det trengs. Bruk Hjelp -funksjonen på menylinjen, her kan du finne ut av det meste! I de neste kapitlene i dette heftet kan du trene deg i noen regnearksfunksjoner som er viktige i forhold til matematikkfaget på ungdomstrinnet. Kapitlene legges opp på den måten at vi gjennomgår løsningsforslag til noen eksempeloppgaver. MRK! Løsningsforslagene i dette heftet er bare eksempler på hvordan det kan gjøres, det er viktig at du selv bruker de metodene du selv synes er mest fornuftige, særlig i forhold til layout og presentasjon. Mange av operasjonene som vises, kan også gjøres enklere, alt etter hvilke verktøylinjer du velger å bruke osv. Vi vil hele tiden likevel presentere små tips, så det kan lønne seg å følge dette heftet kronologisk. Kapitlet Statistikk inneholder f. eks. flere tips i forhold til utskrifter, referanse til celle med fast innhold osv. I slutten av hvert kapittel vil du finne øvingsoppgaver Lykke til! ET LITE TIPS.. Dersom du ønsker å lagre skjermbildet ditt, trykker du knappen PrintScrn på tastaturet. Du kan deretter lime skjermbildet inn i f. eks. et dokument, eller lagre det som et bilde. 12

13 KAPITTEL 2 - GRAFISKE FREMSTILLINGER - LITT OM UTSKRIFTER Eksempeloppgave 2.1: Elevene i klasse 10b var ute og spiste. I tabellen under er en oversikt over hva de valgte: RETT ANTALL ELEVER SOM VALGTE RETTEN Pizza 14 Hamburger 8 Lasagne 5 a) Hvor mange elever går i klasse 10b? b) Lag en grafisk fremstilling av tabellen over. Bruk stolpediagram. For å løse a) kan vi åpne et nytt regneark (den hvite knappen helt til venstre på verktøylinjen). Du kan fylle inn opplysningene på følgende måte: KLIKK HER FOR Å ÅPNE ET BLANKT REGNEARK For å addere tallene i kolonne B kan du gjøre følgende: Plasser markøren i celle B7, og trykk på sumtegnet (Σ). Følgende kommer opp: 13

14 Trykk enter, og du vil få opp antall elever i klassen. Svaret føres så med full tekst. Du vil da få opp et skjermbilde som ligner dette: For å løse b) må du først merke av det du vil ha med i diagrammet (NB! Ikke ta med de cellene som viser summen). Deretter trykker du på diagramknappen (den med søyler på verktøylinjen). Du får følgende skjermbilde: 14

15 Velg et av stolpediagrammene (vi har valgt det første som kommer opp), og klikk neste. Du får da opp følgende meny: KLIKK HER Her må vi fortelle regnearket hvilke opplysninger som skal markere førsteaksen (x-aksen), og hvilke verdier som skal angi andreaksen (y-aksen). På y-aksen ønsker vi å angi hvor mange som har spist de forskjellige rettene. Vi klikker da til høyre for feltet dataområde, og får opp dette: 15

16 Nå må vi merke de verdiene vi vil ha med i diagrammet, altså cellene B4, B5 og B6 (se under). NB! Pass på at du ikke tar med celle B7 som viser summen. Du vil da få et meningsløst diagram. Klikk enter, og du vil få opp den menyen du hadde litt tidligere. Velg så serie (øverst til høyre på menyen som kommer frem), og du får dette bildet: KLIKK HER Her skal vi angi hvilke opplysninger som skal stå på førsteaksen. Klikk til høyre for ruten merket Etiketter for kategoriakse (x). 16

17 Denne gangen markerer du den kolonnen der vi finner rettene, altså celle A4, A5 og A6. Trykk enter, og du kommer tilbake til diagrammenyen. Denne skal nå se ut som dette: Klikk neste, og du vil få opp en meny som lar deg gjøre visse formateringer av diagrammet, blant annet kan du sette navn på aksene osv. Det er mye du kan gjøre her, prøv deg frem når du løser øvingsoppgavene! Skjermbildet vil etter hvert se ut omtrent som dette: Dette begynner å ligne på det ønskede resultat, og vi klikker derfor neste igjen. Du får da opp en liten meny som ser slik ut: 17

18 Vi velger her å sette diagrammet inn som et objekt i regnearket, og trykker fullfør. Diagrammet vil nå bli satt inn i regnearket. Du kan plassere det hvor du vil ved å holde venstre museknapp inne over diagrammet og dra det i den retningen du ønsker. NB! Metoden vi har vist, følger hele veiviseren for diagram. I tilfellet med matrettene kunne du brukt Fullfør -knappen på et tidligere tidspunkt. Det kan likevel være greit å kunne den lange veien, den får du bruk for for eksempel når du har et tallmateriale også på førsteaksen. 18

19 Denne oppstillingen vil være god nok f eks ved innleveringer og prøver, men det er klart at her er mye som kan gjøres f eks i forhold til rammer, skriftstørrelser, diagramlayout osv. Igjen blir rådet at du prøver deg frem på egen hånd. Vi er nå kommet så langt at oppgaven kan skrives ut. Det gjør du ved å velge utskriftsknappen på verktøylinjen. Det kan likevel ofte være gunstig å gjøre enkelte små håndgrep før du skriver. Et av disse er å sørge for at oppgaven din holder seg på ett ark. Dette kan du gjøre på denne måten: Velg fil fra menyen (øverst til venstre). Deretter velger du utskriftsformat. Menyene her kan variere litt i utseende, men det som er målet her, er å merke av i ruten for tilpass til 1 side. Du vil da få oppgaven din skrevet ut på en oversiktlig måte. (NB! Dersom du har laget en stor oppgave, bør du selvfølgelig ikke bruke denne funksjonen. Du må vurdere hvor mye du vil ha inn på ett ark.) Som et vedlegg til selve besvarelsen, kan du også lage en formelutskrift. Velg Verktøy fra menylinjen oppe. Velg så alternativer (se figuren under). 19

20 I skjermbildet som kommer opp markerer du for formler, som vist her : Klikk ok, og du vil se hvilke formler du har brukt (figuren under). Skriv ut også dette, og legg det ved oppgavebesvarelsen. 20

21 Legg merke til at kolonnene er blitt bredere. Disse kan du justere tilbake hvis du vil (se tidligere i kapitlet). For å få vekk formelvisningen gjør du bare samme operasjon en gang til (verktøy alternativer formler). Snarveien CTRL + J kan også brukes for å slå på / av formelvisning. Eksempeloppgave 2.2 Klasse 10A fikk tilbake juletentamen i matematikk. Tabellen viser en oversikt over karakterfordelingen: Karakter Antall elever a) Lag en tabell der du regner ut prosentvis fordeling av karakterene. Lag også en kolonne der du regner ut sektorstørrelser. b) Tegn et sektordiagram som viser karakterfordelingen. For å løse a) setter vi opp en frekvenstabell etter følgende mønster: 21

22 For å kunne regne ut prosent og grader trenger vi å vite hvor mange elever som går i klassen. Dette regner vi ut ved hjelp av sumtegnet Σ (se tidligere i kapitlet). Summen kan vi plassere i celle B10. Skjermbildet blir da: Her vises summen av antall elever i klassen Vi skal nå sette inn en formel som viser prosentvis fordeling av karakterene. Denne formelen setter vi i celle C4. Formelen blir som følger: =B4/B$10*100 (vanlig formel for å finne prosent, B4 er antall elever med karakteren 6, B10 forteller oss totalt antall elever) Legg merke til $-tegnet i formelen. Dette gjør at formelen bindes opp til denne eksakte cellen også når den blir kopiert (ellers ville den forskjøvet tallet for hver linje, slik som vi viste i kapittel 1). Skriv inn formelen i C4, og kopier den til og med linjen som har karakteren 1 (for kopiering, se kapittel 1). $ - tegnet finner du vanligvis ved å holde nede knappen som heter Alt Gr og samtidig trykke 4. Skjermbildet vil da se slik ut: 22

23 Her kan det være greit å runde av til en desimal, og det kan du gjøre på samme måte som vi viste i kapittel 1. For å regne ut sektorstørrelsene, gjør vi så å si det samme, med det unntak at vi i stedet for å multiplisere med 100 i formelen multipliserer med 360 (pga det er 360 grader i en sirkel). Formelen i D4 blir da: =B4/B$10*360 Fyll ut, kopier formelen hele veien ned, og du vil få følgende bilde: 23

24 Vi er nå ferdige med første del av oppgaven, og det som gjenstår, er å tegne sektordiagrammet. Dette gjør du på samme måte som når du tegnet stolpediagrammet i eksempeloppgave 2.1. MRK! For å tegne sektordiagrammet trenger du bare opplysningene i kolonnene A og B. Merk cellene på følgende måte: Som du ser, merker vi KUN navn på karakteren og antall elever som har fått karakteren. De øvrige opplysningene kan du sette inn når du går gjennom veiviseren for diagram. Dette gjør du på samme måte som i eksempeloppgave 2.1. Når du har gjennomgått diagrammenyene, vil du få opp et skjermbilde som ligner på dette (avhengig av hvilken type sektordiagram du har valgt). Igjen vil vi påpeke at dette er en relativt enkel presentasjon, du står selvsagt fritt til å prøve ut menyene i forhold til rammer, farger osv. Oppgaven kan nå skrives ut. Husk formelutskrift! 24

25 ØVINGSOPPGAVER TIL KAPITTEL 2 Øvingsoppgave 2.1 Klasse 10A laget en oversikt over hvilket TV-program elevene regnet som sine favorittprogrammer. Tabellen viser resultatet: TV-PROGRAM FREKVENS (Antall elever) Dagsrevyen 4 Hotell Cæsar 1 Idol 7 Nytt på nytt 6 Sporten 4 Sone 2 3 a) Hvor mange elever går i klasse 10A? b) Lag et stolpediagram som viser resultatet av undersøkelsen. Øvingsoppgave2.2 Klasse 9C hadde avstemning over hvor de skulle på klassetur i 10. klasse. Resultatet ble slik: Danmark 7 England 12 Polen 5 Frankrike 3 a) Hvor mange elever deltok i avstemmingen? b) Lag en frekvenstabell som også viser prosentvis fordeling av elevene (relativ frekvens) c) Lag en grafisk fremstilling av resultatet. Du velger selv hvilken diagramtype du vil bruke. Øvingsoppgave 2.3 En skole hadde tegnekonkurranse, og 5 tegninger gikk til finalen. Ved avstemming om hvilken tegning som var den beste ble resultatet slik:

26 a) Lag en frekvenstabell over avstemningsresultatet. Du kan begynne på denne måten: b) Hvor mange elever var med på avstemningen? c) Vis resultatet i et sektordiagram. Finn også størrelsen (antall grader) av hver sirkelsektor. Dette kan du gjøre i samme tabell som du brukte i a) Øvingsoppgave 2.4 Klasse 10G hadde en undersøkelse om hvor mange søsken hver elev i klassen hadde. Slik ble resultatet: a) Lag en frekvenstabell b) Regn ut den relative frekvensen c) Finn størrelsen (antall grader) av hver sirkelsektor d) Vis resultatet i et sektordiagram 26

27 Øvingsoppgave 2.5 Du har lovet mor å handle. Handlelappen ser slik ut: 2 liter melk 2 brød 3 pakker smør 4 pakker gjær 1,2 kg kjøttdeig 1,5 kg epler 2,5 liter saft 1,5 liter cola Prisliste melk kr 10,20 pr liter brød smør gjær kjøttdeig epler saft cola kr 16,00 pr stk kr 20,00 pr pakke kr 2,50 pr pakke kr 79,80 pr kilo kr 16,50 pr kilo kr 19,90 pr liter kr 12,90 pr liter a) Hvor mye koster varene til sammen? b) Hvor mye får du tilbake dersom du betaler med en 500 kr seddel? Øvingsoppgave 2.6 Skolen skal kjøpe inn nye lærebøker i samfunnsfag. Læreverket består av tre bøker med tilhørende oppgavehefter. Prisene er: Lærebok Oppg.bok Geografi kr 295,00 kr 170,00 Historie kr 315,00 kr 175,00 Samfunnskunnskap kr 280,00 kr 180,00 Det er 123 elever på trinnet, og alle skal ha hver sin lærebok i alle tre emner. a) Hva koster det å kjøpe bøker til alle elevene? Leverandøren bestemmer seg for å gi rabatt på bøkene. Det gis 15% rabatt på lærebøkene, og 10% rabatt på oppgavebøkene. b) Hva vil bøkene koste etter at rabatten er trukket fra? Leverandøren bestemmer seg for å øke rabatten på lærebøkene til 20%. Rabatten på oppgavebøker økes til 12%. c) Hva vil bøkene koste med de nye rabattsatsene? 27

28 Øvingsoppgave 2.7 På Fjellheia skole var det valg på elevrådsleder. Resultatene fordelte seg slik: Navn Ant. Stemmer Fred 21 Jon 3 Bob 7 Ellen 32 Kjell 11 Finn 2 Nils 12 Liv 43 Siv 5 Kari 8 Svein 20 Jan 54 Petter 2 Silje 8 a) Hvor mange personer avga stemme ved valget? b) Hvor mange prosent av stemmene fikk hver av kandidatene? c) Ta for deg de fem elevene som fikk flest stemmer, og vis stemmefordelingen for disse i et sektordiagram. Regn ut sektorstørrelsene. Resultatet i a) utgjorde 80 prosent av det totale elevantallet ved skolen. d) Hvor mange elever går på Fjellheia skole? Øvingsoppgave 2.8 Sigrun kjører i 80 km/t Hvor langt kjører hun på a) 15 min? b) 30 min? c) 1t og 30 min? 28

29 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.1: Formler: Vi ser at litt av teksten forsvinner når vi viser formler. Dette gjør ingenting, det er formlene som er interessante i denne visningen. 29

30 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.2 NB! Rund av disse tallene før du leverer inn. Se kap. 1. Formler 30

31 Løsningsforslag 2.3: Formler: 31

32 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.4: Her kan det være naturlig gjøre avrundinger. Se kapittel 1. Formler: 32

33 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.5: Formelutskrift: 33

34 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.6: Formelutskrift: 34

35 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.7: Formelutskrift: 35

36 Løsningsforslag øvingsoppgave 2.8: NB! Vi har her brukt en prøve-og-feile metode. Oppgaven kan selvsagt også regnes direkte ut (se kap. 1) Formelutskrift: 36

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller Excel Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Stolpediagragram og histogram med regneark

Stolpediagragram og histogram med regneark Stolpediagragram og histogram med regneark I underkapittel 4C i læreboka for Matematikk 2P forklarer vi hvordan du går fram når du skal tegne stolpediagram og histogram. Her viser vi hvordan du kan bruke

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket.

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket. Kompetansemål Calc Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Generelt 1 Celle Celleadresse Celle er rutene i regnearket. Forteller adressen til cella eller

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co Side 1

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co  Side 1 Repetisjon fra kapittel 2: Summere mange tall, funksjonen SUMMER() Regnearket inneholder en mengde innebygde funksjoner. Vi skal her se på en av de funksjonene vi oftest bruker. Funksjonen SUMMER() legger

Detaljer

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 12 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali EXCEL FORMLER Summer Gjennomsnitt Tellenumre Maks Min Hvis Er de som må sitte ABSOLUTT REFERANSE Vil være med i eksamen Dvs. referansen

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Formellinje. Nytt ark

Formellinje. Nytt ark 1 Bli kjent med regnearket Et regnearkdokument er bygd opp som ei arbeidsbok med flere ark. Du gir arbeidsboka navn når du lagrer filen. Du kan legge til flere ark og du kan gi arkene navn som sier noe

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Simulering på regneark

Simulering på regneark Anne Berit Fuglestad Simulering på regneark Trille terninger eller kaste mynter er eksempler som går igjen i sannsynlighetsregningen. Ofte kunne vi trenge flere forsøk for å se en klar sammenheng og få

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

3 GeoGebra 1. Fartsdiagrammer 2. Likningsett 3. Funksjoner Maks og min punkter

3 GeoGebra 1. Fartsdiagrammer 2. Likningsett 3. Funksjoner Maks og min punkter 3 GeoGebra 1. Fartsdiagrammer 2. Likningsett 3. Funksjoner Maks og min punkter MKH Innholdsfortegnelse 1. Graftegner - GeoGebra... 2 1.1 Introduksjon GeoGebra... 2 1.2 Endre innstillinger på aksene...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

FORELESING KVELD 10. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 10. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 10 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? DIAGRAM Grafisk fremstilling av to eller flere størrelser Merke

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Hva er regneark?... 4 Bli kjent med regnearket... 5 Rader, kolonner, celler... 5 Organisering av regnearkmodellen... 6 Regning i regneark... 7 Formler... 7 Vise formler, utskrift... 11 Utskrift

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Bli kjent med regnearket... 2 Rader, kolonner, celler... 2 Organisering av regnearkmodellen... 3 Regning i regneark... 4 Formler... 4 Vise formler, utskrift... 7 Utskrift av regnearket... 7 Kopiere

Detaljer

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2 Veiledning til OpenOffice Tekstbehandling 2 Innføring i OpenOffice.org Writer Grunnskolen i Nittedal Tekstbehandling 2 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Klippe og lime tekst Midtstille, høyre

Detaljer

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad

IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad IKT-plan for skolene og barnehagene i Krødsherad Utarbeidet våren 2005 Barnehagene i Krødsherad: Bli kjent med datamaskinen. Alle må få prøve minst 3 ganger i løpet av siste barnehageår. Dette må gjøres

Detaljer

GEOGEBRA (Versjon 5.0.150.12.september 2015)

GEOGEBRA (Versjon 5.0.150.12.september 2015) 1 INNFØRING GEOGEBRA (Versjon 5.0.150.12.september 2015) Østerås 12. september 2015 Odd Heir 2 Innhold Side 3-10 Innføring i GeoGebra 10-12 Utskrift 12-13 Overføring til Word 13-15 Nyttige tips 15-16 Stolpediagram

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

GeoGebra-opplæring i Matematikk 2P

GeoGebra-opplæring i Matematikk 2P GeoGebra-opplæring i Matematikk 2P Emne Underkapittel Graftegning 2.1 Linje gjennom to punkter 2.1 Å finne y- og x-verdier 2.1 Lineær regresjon 2.3 Andregradsfunksjoner 2.4 Polynomregresjon 2.4 Eksponential-

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Tema. Beskrivelse. Husk!

Tema. Beskrivelse. Husk! Dette er ment som en hjelpeoversikt når du bruker boka til å repetisjon. Bruk Sammendrag etter hvert kapittel som hjelp. Verktøykassen fra side 272 i boka er og til stor hjelp for repetisjon til terminprøve.

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Sandvold Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Geogebra for Sigma matematikk 1P Innledning Denne bruksanvisningen er ment som en beskrivelse av dataprogrammet

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet Innhold FUNKSJONSTEGNER... 3 Skjermbildet i GeoGebra... 3 Verktøylinja... 4 Verktøyet Flytt eller velg objekt... 4 Oppsett av skjermbildet... 5 Flytte tegneflaten, endre enheter på aksene... 5 Mer øving

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

CAS GeoGebra. Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet CAS GeoGebra Innhold CAS GeoGebra... 1 REGNING MED CAS-VERKTØYET... 2 Rette opp feil, slette linjer... 3 Regneuttrykk... 4 FAKTORISERE TALL... 4 BRØK... 4 Blandet tall... 5 Regneuttrykk med brøk... 5 POTENSER...

Detaljer

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Funksjonstegner... 3 Skjermbildet i GeoGebra... 3 Verktøylinja... 3 Verktøyet Flytt eller velg objekt... 4 Oppsett av skjermbildet... 4 Flytte tegneflaten, endre enheter på aksene... 5 Mer øving

Detaljer

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Oppgave 1: Lotte har satt opp utstyr som hun kan måle nedbørsmengden med. Hun målte nedbøren hver dag en uke i april. Resultatet av målingene ser du nedenfor. Ukedag Nedbør (mm) Søndag 10 Mandag 15 Tirsdag

Detaljer

GeoGebra 6. GeoGebra 6 kan lastes ned fra:

GeoGebra 6. GeoGebra 6 kan lastes ned fra: GeoGebra 6 Den vanlige GeoGebra brukeren må bruke litt tid til å sette seg inn i GeoGebra 6. Noen viktige endringer blir vist i dette dokumentet. Tema er valgt spesielt med tanke på arbeid med elever.

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

GeoGebra 4.2 for Sinus 1P. av Sigbjørn Hals

GeoGebra 4.2 for Sinus 1P. av Sigbjørn Hals GeoGebra 4.2 for Sinus 1P av Sigbjørn Hals Innhold Litt om GeoGebra... 3 GeoGebra som kalkulator. Eksempel side 55... 3 Omforming av formler. Side 82 i læreboka... 4 Rette linjer. Side 89 i læreboka...

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Hurtigstart. Hva er GeoGebra? Noen fakta

Hurtigstart. Hva er GeoGebra? Noen fakta Hurtigstart Hva er GeoGebra? En dynamisk matematisk programvare som er lett å ta i bruk Er egnet til læring og undervisning på alle utdanningsnivå Binder interaktivt sammen geometri, algebra, tabeller,

Detaljer

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial )

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) H. Goldstein Revidert 2011 Innføring i Excel Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Den beste og raskeste måten å lære seg et nytt program på er på forhånd å ha en oppgave man ønsker å bruke programmet

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

www.kristiansund.no/supportweb

www.kristiansund.no/supportweb Målsetting Dette kursheftet viser de grunnleggende nyhetene i Microsoft Office 2007. Det kan brukes som et grunnkurs, men er ment for deg som allerede har brukt Office fra før. Følgende blir gjennomgått:

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1 H. Goldstein Januar 2008 Innføring i Excel Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Den beste og raskeste måten å lære seg et nytt program på er på forhånd å ha en oppgave man ønsker å bruke programmet

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Sprettende ball Introduksjon Processing PDF

Sprettende ball Introduksjon Processing PDF Sprettende ball Introduksjon Processing PDF Introduksjon: I denne modulen skal vi lære et programmeringsspråk som heter Processing. Det ble laget for å gjøre programmering lett for designere og andre som

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel Du kan dele regneark

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Kort innføring i timeplan og romsystemet

Kort innføring i timeplan og romsystemet 1 Versjon 14.07.2011 Kort innføring i timeplan og romsystemet HSF har innført et nytt rom og timeplansystem. Målet er at dette systemet skal gjøre det enklere for deg som student og for dem som skal legge

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer