HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3"

Transkript

1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett... 8 Systemansvarlig penntabell Automatisk vektorfilgenerering Vannmerke på ark Modulnett... 16

2 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014

3 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Tips og triks 1 Meny Fil i hovedknapperad Legg merke til at her lagres prosjektmodeller som er åpnet og hvor det er gjort endringer. Sikkerhetslagring Å endre innstillinger for sikkerhetskopiering. Denne funksjonen lagrer kun endringer foretatt i prosjektet til en skjult undermappe (.git) under prosjektmappen hver gang prosjektet lagres. I tillegg er det mulig å duplisere undermappen (.git) til et eksternt område for å sikre seg mot harddisksvikt. Dette er kun nødvendig om prosjektene lagres på et område hvor det ikke brukes jevnlig sikkerhetskopiering (backup). Undermapper til prosjektmappen som er opprettet manuelt, vil også bli tatt med ved sikkerhetskopieringen. Det er også mulig å gjenopprette en sikkerhetskopi til en annen mappe for å ha en "normal" kopi av en eldre status.

4 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Presentasjonsegenskap Å inngi hvordan presentasjonen av modellen skal utføres dvs definere hvilket detaljog lagoppsett som skal brukes. Detaljoppsett Detaljeringsnivå kan justeres etter eget ønske ved å editere detaljoppsettet fra Vismenyen. Se meny Vis Editer detaljoppsett

5 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Bruk skraurtype 98 for å fylle ut flater skravur skala 0. Flere forskjellige detaljnivå for visningen av modellen kan defineres og lagres med ønsket navn fra Vis-menyen. Informasjonen blir lagret i initialiseringsfilen med navn BUAMAIN.INI, under avsnittet [DetailLevel]. Lagoppsett Egne lagoppsett kan defineres og eksisterende kan endres via funksjonen Vis lag fra hovedknapperaden. Programmet viser de sist aktiverte lag som er gitt enten via Detaljoppsett, Vis lag eller diverse Lagoppsett.

6 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Skriv ut lag av/på Skal lagoppsett oppdateres ved å gjøre endringer i listen - f.eks. som i eksempelet hvor en skal markere et lag som aldri skal skrives ut, utføres dette i rekkefølge som beskrevet - og vist nedenfor: Sjiktet definert som vindtetting og i blå farge, skal aldri skrives ut. 1. Marker i lagoppsettfeltet aktuelt lagoppsett - her Plantegning. 2. Utfør endring i listen - her er skriv ut slått av. 3. Lagre lagoppsettet - dette blir da lagret i gjeldende prosjekt. 4. Skal dette være standard oppsett, må dette så overføres til aktuell brukers Brukermappe. Hvis endringer utføres av systemansvarlig hvor flere brukere har felles brukermappe, må oppdaterte lagoppsett kopieres manuelt til felles brukermappe.

7 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Linjen som representerer vindtetting er ikke med i utskriften når lagoppsett Plantegning er aktiv. Lagpenn av/på Penndefinisjon kan også kobles til det enkelte lag i tegningen. Eksempelet viser baderomsseksjon med vask - og det er tilfeller hvor en ønsker selve seksjonen stiplet, men heltrukket penn/strek på kun vasken. For å finne ut hvilket lag seksjonen tilhører, kan en velge i hovedknapperaden Finn lag ved å peke. Ja, da peker en på aktuelt objekt og lagnavn vises i skjermen. Velg i hovedknapperaden Vis lag og finn aktuelt lag for seksjonene (som vist ovenfor). Se lagnavnet i listen vist nedenfor - og en klikker i kolonnen Lagpenn og dobbelklikker i kolonnen Penndefinisjon og velg Svart stiplet linje.

8 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Resultat: Husk å lagre aktuelt lagoppsett med denne informasjonen. Pennoppsett Pennoppsettet kontrollerer hvordan et prosjekt/presentasjon skal vises i skjermen og hvordan resultatet skal skrives ut. Det kan nyttes et oppsett for presentasjon i skjerm og annet oppsett for utskrift. Penn har definert opplysning om farge, tykkelse, linjetype, mm. Pennoppsett som gjelder for visning i skjerm aktiveres via Prosjekt/Presentasjons egenskaper som er å finne i Format-menyen. Skal det være et annet pennoppsett ved utskrift, velges dette i utskriftprogram. Velg ønsket pennoppsett i listen, marker for Penn og velg [Endre ] Pennoppsett Arkitekt & Konstruksjon standard er forslaget levert fra DDS-CAD. Dette kan endres eller det kan lages egne alternativer via [Lagre som] som beskrevet om font ovenfor. Aktiver Lagre som før du begynner og endre. Tilføye egne penner

9 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 I eksempelet skal det inngis en rød stiplet linje. I pennlisten i typen Arkitekt er det tillagt flere stiplede svarte penner som kan være utgangspunktet for en ny rød penn. Klikk på knappen som vist ovenfor for å tilføye ny penn. Klikk på Ny penn og skriv navnet på ny penn i øverste felt og velg innstillinger. Pennen er nå tilføyd i listen og er å finne i pennlisten til bruk for andre objekt.

10 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Ny penninformasjon til alle penntabeller Ny penn er nå tillagt alle penntabeller med den første definerte tykkelsen. Skal denne pennen også brukes med forskjellig tykkelse, må tykkelsen defineres i de enkelte penntabellene. Velg i meny Format Prosjektets penn-, lag-, fonttabell. Velg type Arkitekt øverst i dialogboksen. Det er markert for Penntabell og Penn, trykk Endre. Tykkelsen på pennen er her 0. Oppdatere andre penntabeller Velg Utskrift for å oppdatere ønskede pennoppsett. Som et eksempel sjekker her ut pennoppsett 0_30.

11 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Tykkelsen for den nye røde pennen oppdateres med tykkelse og lukkes så igjen. Slik kan andre pennoppsett også oppdateres. Overføre pennoppsett til/fra Brukermappen Skal de oppdaterte pennoppsettene også brukes i andre prosjekt, må pennoppsettet overføres til Brukermappen. Dette gjøres i samme dialogboks. For å få de oppdaterte pennoppsett aktive i andre eksisterende prosjekt, aktiveres dette via samme Overførknapp: Systemansvarlig penntabell Endringer i penntabeller, sletting og nyopprettede oppsett og penner osv blir lagret i det aktive prosjektet. Disse filene starter med P og har etternavn SHR. Overføring utføres via funskjonen [ Overfør ] som er beskrevet tidligere.

12 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Firma med flere brukere har ofte - foruten en lokal brukermappe i tillegg en felles brukermappe i nettverk. Skal så disse oppsettene overføres fra systemansvarligs brukermappe til nettverk, velges overføring i Overføringsdialogen via [Utvidet] samme rutine som beskrevet ovenfor for font. Automatisk vektorfilgenerering Full gjennomgang og oppdatering av alle vektorfiler kan kjøres automatisk på et prosjekt etter en endring. Alle vektorfiler som tilhører prosjektet kan genereres i en engang etter du har gjort en endring. En kan lett glemme et og annet trinn i prosessen, f.eks. linjeskjuling av fasader, og da vil ikke fasadene på arket være oppdatert selv om en har generert vektorfiler av selve fasadene. Hele gjennomgangen kan kjøres i en omgang slik at en får seg en liten kaffepause. Valget finner du bl.a. i hurtigmenyen for Verktøysett for høsting fra modellen. Filer som skal genereres Listen viser tegning som det kan lages vektorfil av. Hver enkelt ordre kan slås av/på. Når du dobbelklikker på det enkelte valg i listen vil et kryss slås av eller på i kolonnen for Aktiver. Når krysset er på, lages det vektorfil av tilhørende tegning. I listen vil hvert valg også ha tilknyttet detaljoppsett og lagoppsett slik en kjenner disse fra Presentasjonsegenskaper. Listen er i dag satt opp med den mest brukte kombinasjonen av filer og detaljnivå samt lagoppsett. Det kan for hver gang før automatisk vektorfilgenerering uftøres, tilføyes nye tegninger og evnt makroer (eksisterende brukertilpassing) samt gjøre endringer på detaljoppsett og lagoppsett.

13 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Hvis du høyreklikker på mus når markøren er plassert i fillisten, vil en egen meny dukke opp. Ved å sette inn ny tegning, kommer den nye linjen inn foran den markerte. Oppsett for automatisk generering Listen som viser tegningene det kan lages vektorfil av (aktiv eller ikke aktiv) samt tilhørende detalj- og lagoppsett, kan lagres ut som et eget oppsett. Inngi ønsket navn i feltet og klikk på Lagre. Ønsker du å gå tilbake til utgangspunktet dvs DDS standardforslag, klikker du på knappen Standard. Tilgjengelige oppsett velges ved å klikke på listepilen til høyre for oppsettnavnet. De enkelte oppsettene blir lagret i Ini-mappen vanligvis i mappe \Dds...\...\Bruker med navn: xxxxx.autovecgen. Bildet viser to oppsett med navn mitt og ditt. Vannmerke på ark I enkelte tilfeller ønskes det et vannmerke på arket som skrives ut og leveres til kunden. Dette kan jo løses på flere vis og i utgangspunktet er det en logo (bilde) som settes inn på arket. Bildet kan være i lys grå farge og må settes inn på arket før selve vektorfilene som skal med. Underlagstegning Lag et ark i samme størrelse som aktuelt ark som det skal plasseres på. Lagre dette i Brukermappen slik at det kan nyttes i alle prosjekt. Her lagres det med navn A3- merke.bim (maksimum 8 karakterer).

14 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Arket består kun av de bildene/logoene som settes inn. Her vises et eksempel hvor en Jpg-fil er satt inn flere ganger på arket. Husk at også denne Jpg-filen må lagres i Bruker-mappen. Hente inn vannmerke i prosjektark Åpne aktuelt ark i et prosjekt. Vannmerket kan hentes inn i arket som underlagstegning. Da er det enkelt og slå på/av slik en kjenner via plantegninger og underlagstegning. Selve knappen for Underlagstegning er ikke synlig i knapperaden for ark, men er å finne i meny Sett inn Diverse Underlagstegning.

15 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Velg Legg til Som tegningsnummer kan en referere til et nummer i prosjektet. Som navn kan en skrive inn fritt bare det er i samsvar med filer som ligger i prosjektmappen eller Brukermappen. Her skrives inn tegningsnavnet som er lagret ovenfor: A3-merking. Marker for at denne skal inkluderes i vektorfil da blir den med i utskriften av arket.

16 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Via å dobbelklikke på logoene (Underlagstegningen), kan dette merket enkelt slås av. Alternativt kan en bruke Sett inn fil og referere til samme - eller vannmerket kan også tilføyes i malen. Modulnett Å konstruere modulnett som redigeres etter at det er plassert i modellen. Modulnettet settes inn i en standardstørrelse som justeres ved å dobbelklikke på nettet - for så å spesifisere bokstaver/nummer som betegner linjene i nettet. Størrelse tilpasses ved å flytte knekkpunktene i nedre venstre hjørne - og totalstørrelse ved å flytte knekkpunkt i øvre høyre hjørne. Velg i meny Sett inn Modulnett.

17 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Marker modulnettet som kommer inn via meny. Punktene som markerer modulnettet: 1 = her starter snitt beskrivelsene i X- og Y-retning. 2 = første skjæringspunkt i modulnettet 3 = markering av nettstørrelse det kan tilføyes mange nye knekkpunkter for å forme nettet slik at aksene kan ha mange forskjellige avstander 4 = markerer utstrekningen av modulnettet Dobbelklikk på modulnettet for å endre egenskaper.

18 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Se hjelpe-knapp for nærmere beskrivelse.

19 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Punktene som markerer modulnettet: 1 = her starter snitt beskrivelsene i X- og Y-retning. 2 = første skjæringspunkt i modulnettet 3 = markering av nettstørrelse det kan tilføyes mange nye knekkpunkter for å forme nettet slik at aksene kan ha mange forskjellige avstander 4 = markerer utstrekningen av modulnette Se neste side for detaljene i dialogboksen.

20 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014

21 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett... 8 Systemansvarlig penntabell Automatisk vektorfilgenerering Vannmerke på ark Modulnett... 16

22 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014

23 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Tips og triks 1 Meny Fil i hovedknapperad Legg merke til at her lagres prosjektmodeller som er åpnet og hvor det er gjort endringer. Sikkerhetslagring Å endre innstillinger for sikkerhetskopiering. Denne funksjonen lagrer kun endringer foretatt i prosjektet til en skjult undermappe (.git) under prosjektmappen hver gang prosjektet lagres. I tillegg er det mulig å duplisere undermappen (.git) til et eksternt område for å sikre seg mot harddisksvikt. Dette er kun nødvendig om prosjektene lagres på et område hvor det ikke brukes jevnlig sikkerhetskopiering (backup). Undermapper til prosjektmappen som er opprettet manuelt, vil også bli tatt med ved sikkerhetskopieringen. Det er også mulig å gjenopprette en sikkerhetskopi til en annen mappe for å ha en "normal" kopi av en eldre status.

24 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Presentasjonsegenskap Å inngi hvordan presentasjonen av modellen skal utføres dvs definere hvilket detaljog lagoppsett som skal brukes. Detaljoppsett Detaljeringsnivå kan justeres etter eget ønske ved å editere detaljoppsettet fra Vismenyen. Se meny Vis Editer detaljoppsett

25 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Bruk skraurtype 98 for å fylle ut flater skravur skala 0. Flere forskjellige detaljnivå for visningen av modellen kan defineres og lagres med ønsket navn fra Vis-menyen. Informasjonen blir lagret i initialiseringsfilen med navn BUAMAIN.INI, under avsnittet [DetailLevel]. Lagoppsett Egne lagoppsett kan defineres og eksisterende kan endres via funksjonen Vis lag fra hovedknapperaden. Programmet viser de sist aktiverte lag som er gitt enten via Detaljoppsett, Vis lag eller diverse Lagoppsett.

26 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Skriv ut lag av/på Skal lagoppsett oppdateres ved å gjøre endringer i listen - f.eks. som i eksempelet hvor en skal markere et lag som aldri skal skrives ut, utføres dette i rekkefølge som beskrevet - og vist nedenfor: Sjiktet definert som vindtetting og i blå farge, skal aldri skrives ut. 1. Marker i lagoppsettfeltet aktuelt lagoppsett - her Plantegning. 2. Utfør endring i listen - her er skriv ut slått av. 3. Lagre lagoppsettet - dette blir da lagret i gjeldende prosjekt. 4. Skal dette være standard oppsett, må dette så overføres til aktuell brukers Brukermappe. Hvis endringer utføres av systemansvarlig hvor flere brukere har felles brukermappe, må oppdaterte lagoppsett kopieres manuelt til felles brukermappe.

27 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Linjen som representerer vindtetting er ikke med i utskriften når lagoppsett Plantegning er aktiv. Lagpenn av/på Penndefinisjon kan også kobles til det enkelte lag i tegningen. Eksempelet viser baderomsseksjon med vask - og det er tilfeller hvor en ønsker selve seksjonen stiplet, men heltrukket penn/strek på kun vasken. For å finne ut hvilket lag seksjonen tilhører, kan en velge i hovedknapperaden Finn lag ved å peke. Ja, da peker en på aktuelt objekt og lagnavn vises i skjermen. Velg i hovedknapperaden Vis lag og finn aktuelt lag for seksjonene (som vist ovenfor). Se lagnavnet i listen vist nedenfor - og en klikker i kolonnen Lagpenn og dobbelklikker i kolonnen Penndefinisjon og velg Svart stiplet linje.

28 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Resultat: Husk å lagre aktuelt lagoppsett med denne informasjonen. Pennoppsett Pennoppsettet kontrollerer hvordan et prosjekt/presentasjon skal vises i skjermen og hvordan resultatet skal skrives ut. Det kan nyttes et oppsett for presentasjon i skjerm og annet oppsett for utskrift. Penn har definert opplysning om farge, tykkelse, linjetype, mm. Pennoppsett som gjelder for visning i skjerm aktiveres via Prosjekt/Presentasjons egenskaper som er å finne i Format-menyen. Skal det være et annet pennoppsett ved utskrift, velges dette i utskriftprogram. Velg ønsket pennoppsett i listen, marker for Penn og velg [Endre ] Pennoppsett Arkitekt & Konstruksjon standard er forslaget levert fra DDS-CAD. Dette kan endres eller det kan lages egne alternativer via [Lagre som] som beskrevet om font ovenfor. Aktiver Lagre som før du begynner og endre. Tilføye egne penner

29 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 I eksempelet skal det inngis en rød stiplet linje. I pennlisten i typen Arkitekt er det tillagt flere stiplede svarte penner som kan være utgangspunktet for en ny rød penn. Klikk på knappen som vist ovenfor for å tilføye ny penn. Klikk på Ny penn og skriv navnet på ny penn i øverste felt og velg innstillinger. Pennen er nå tilføyd i listen og er å finne i pennlisten til bruk for andre objekt.

30 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Ny penninformasjon til alle penntabeller Ny penn er nå tillagt alle penntabeller med den første definerte tykkelsen. Skal denne pennen også brukes med forskjellig tykkelse, må tykkelsen defineres i de enkelte penntabellene. Velg i meny Format Prosjektets penn-, lag-, fonttabell. Velg type Arkitekt øverst i dialogboksen. Det er markert for Penntabell og Penn, trykk Endre. Tykkelsen på pennen er her 0. Oppdatere andre penntabeller Velg Utskrift for å oppdatere ønskede pennoppsett. Som et eksempel sjekker her ut pennoppsett 0_30.

31 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Tykkelsen for den nye røde pennen oppdateres med tykkelse og lukkes så igjen. Slik kan andre pennoppsett også oppdateres. Overføre pennoppsett til/fra Brukermappen Skal de oppdaterte pennoppsettene også brukes i andre prosjekt, må pennoppsettet overføres til Brukermappen. Dette gjøres i samme dialogboks. For å få de oppdaterte pennoppsett aktive i andre eksisterende prosjekt, aktiveres dette via samme Overførknapp: Systemansvarlig penntabell Endringer i penntabeller, sletting og nyopprettede oppsett og penner osv blir lagret i det aktive prosjektet. Disse filene starter med P og har etternavn SHR. Overføring utføres via funskjonen [ Overfør ] som er beskrevet tidligere.

32 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Firma med flere brukere har ofte - foruten en lokal brukermappe i tillegg en felles brukermappe i nettverk. Skal så disse oppsettene overføres fra systemansvarligs brukermappe til nettverk, velges overføring i Overføringsdialogen via [Utvidet] samme rutine som beskrevet ovenfor for font. Automatisk vektorfilgenerering Full gjennomgang og oppdatering av alle vektorfiler kan kjøres automatisk på et prosjekt etter en endring. Alle vektorfiler som tilhører prosjektet kan genereres i en engang etter du har gjort en endring. En kan lett glemme et og annet trinn i prosessen, f.eks. linjeskjuling av fasader, og da vil ikke fasadene på arket være oppdatert selv om en har generert vektorfiler av selve fasadene. Hele gjennomgangen kan kjøres i en omgang slik at en får seg en liten kaffepause. Valget finner du bl.a. i hurtigmenyen for Verktøysett for høsting fra modellen. Filer som skal genereres Listen viser tegning som det kan lages vektorfil av. Hver enkelt ordre kan slås av/på. Når du dobbelklikker på det enkelte valg i listen vil et kryss slås av eller på i kolonnen for Aktiver. Når krysset er på, lages det vektorfil av tilhørende tegning. I listen vil hvert valg også ha tilknyttet detaljoppsett og lagoppsett slik en kjenner disse fra Presentasjonsegenskaper. Listen er i dag satt opp med den mest brukte kombinasjonen av filer og detaljnivå samt lagoppsett. Det kan for hver gang før automatisk vektorfilgenerering uftøres, tilføyes nye tegninger og evnt makroer (eksisterende brukertilpassing) samt gjøre endringer på detaljoppsett og lagoppsett.

33 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Hvis du høyreklikker på mus når markøren er plassert i fillisten, vil en egen meny dukke opp. Ved å sette inn ny tegning, kommer den nye linjen inn foran den markerte. Oppsett for automatisk generering Listen som viser tegningene det kan lages vektorfil av (aktiv eller ikke aktiv) samt tilhørende detalj- og lagoppsett, kan lagres ut som et eget oppsett. Inngi ønsket navn i feltet og klikk på Lagre. Ønsker du å gå tilbake til utgangspunktet dvs DDS standardforslag, klikker du på knappen Standard. Tilgjengelige oppsett velges ved å klikke på listepilen til høyre for oppsettnavnet. De enkelte oppsettene blir lagret i Ini-mappen vanligvis i mappe \Dds...\...\Bruker med navn: xxxxx.autovecgen. Bildet viser to oppsett med navn mitt og ditt. Vannmerke på ark I enkelte tilfeller ønskes det et vannmerke på arket som skrives ut og leveres til kunden. Dette kan jo løses på flere vis og i utgangspunktet er det en logo (bilde) som settes inn på arket. Bildet kan være i lys grå farge og må settes inn på arket før selve vektorfilene som skal med. Underlagstegning Lag et ark i samme størrelse som aktuelt ark som det skal plasseres på. Lagre dette i Brukermappen slik at det kan nyttes i alle prosjekt. Her lagres det med navn A3- merke.bim (maksimum 8 karakterer).

34 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Arket består kun av de bildene/logoene som settes inn. Her vises et eksempel hvor en Jpg-fil er satt inn flere ganger på arket. Husk at også denne Jpg-filen må lagres i Bruker-mappen. Hente inn vannmerke i prosjektark Åpne aktuelt ark i et prosjekt. Vannmerket kan hentes inn i arket som underlagstegning. Da er det enkelt og slå på/av slik en kjenner via plantegninger og underlagstegning. Selve knappen for Underlagstegning er ikke synlig i knapperaden for ark, men er å finne i meny Sett inn Diverse Underlagstegning.

35 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Velg Legg til Som tegningsnummer kan en referere til et nummer i prosjektet. Som navn kan en skrive inn fritt bare det er i samsvar med filer som ligger i prosjektmappen eller Brukermappen. Her skrives inn tegningsnavnet som er lagret ovenfor: A3-merking. Marker for at denne skal inkluderes i vektorfil da blir den med i utskriften av arket.

36 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Via å dobbelklikke på logoene (Underlagstegningen), kan dette merket enkelt slås av. Alternativt kan en bruke Sett inn fil og referere til samme - eller vannmerket kan også tilføyes i malen. Modulnett Å konstruere modulnett som redigeres etter at det er plassert i modellen. Modulnettet settes inn i en standardstørrelse som justeres ved å dobbelklikke på nettet - for så å spesifisere bokstaver/nummer som betegner linjene i nettet. Størrelse tilpasses ved å flytte knekkpunktene i nedre venstre hjørne - og totalstørrelse ved å flytte knekkpunkt i øvre høyre hjørne. Velg i meny Sett inn Modulnett.

37 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Marker modulnettet som kommer inn via meny. Punktene som markerer modulnettet: 1 = her starter snitt beskrivelsene i X- og Y-retning. 2 = første skjæringspunkt i modulnettet 3 = markering av nettstørrelse det kan tilføyes mange nye knekkpunkter for å forme nettet slik at aksene kan ha mange forskjellige avstander 4 = markerer utstrekningen av modulnettet Dobbelklikk på modulnettet for å endre egenskaper.

38 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014 Se hjelpe-knapp for nærmere beskrivelse.

39 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Punktene som markerer modulnettet: 1 = her starter snitt beskrivelsene i X- og Y-retning. 2 = første skjæringspunkt i modulnettet 3 = markering av nettstørrelse det kan tilføyes mange nye knekkpunkter for å forme nettet slik at aksene kan ha mange forskjellige avstander 4 = markerer utstrekningen av modulnette Se neste side for detaljene i dialogboksen.

40 Tips og triks 1 HBF Drammen 2014

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn... 4 2 Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer...

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema

DDS-CAD 6.5. Introduksjon Elektro. Installasjon og skjema Introduksjon Elektro Installasjon og skjema DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 16.12.2008 1 Innhold Kapittel Innhold...Side KAPITTEL

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september 2013. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Generell del og Kalkulator Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner. Denne

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer