D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon"

Transkript

1 DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon

2 Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer... 4 Generelle nyheter og oppdateri inger... 4 Lisens oppdateres... 4 Prosjekt og filer fra eldre versjoner... 4 Menyer og knapperader... 5 Endringer i hurtigtaster... 5 Vertikalt listefelt... 6 Verktøysett... 6 Panorere... 6 Zoom område Rotere 3D-modellen... 7 Rendering (OpenGL)... 7 Rendermetoder ved realistisk/dynamisk rendering... 8 Fargetemperatur (Kelvin) Nye materialerr... 9 Markering og flytting av objekt i dynamisk render Fjernet dobbelstyring av lag, farge og materialvalg i flere JavaScript Gruppering av objekt Raderingsområde Polylinje slettt ved å tegne over Polylinje lukket kontur nå med AREALberegning Sikkerhetskopiering og gjenoppretting DDS-CAD Arkitekt med nyheterr og oppdateringer Forhåndsfiler Malprosjekt Ny veggdatabase Nye vegger og nye muligheter med eksisterende vegger Løsrevet vegg og justeringer Brukerdefinerte veggdefinisjoner og DDS veggdefinisjoner Brukerdefinerte farge- og lagvalg via PA må oppdateres... 15

3 3 Gulv og taktyper Romdefinisjon Prosjektnummer og tittelfelt Tegningsliste Visning av lag Energiberegning og TEK-sjekk Energi Unike deltegninger Nytt dør- og vindusskjema Vindutype 64 er utvidet til å håndteree 3 fag Flere søylevarianter Symboler og JavaScript Produksjonsgrupper Nytt detaljoppsett med tett t veggskravur DDS-CAD Terreng i versjon Vektorfil DDS-CAD Konstruksjon Innstillinger for veggenerering i forhåndsfiler Utsnitt for produksjonsgrupper Eksport fra DDS-CAD Arkitekt til DDS-CAD Konstruksjon Vektorvisning - VecView Generer alt Manuell behandling av vegg Vis ferdig generert vektorfil som underlag Erstatt innhold i vegg/gulv/tak-element ved manuell behandling Utvidet maskineksport... 26

4 4 Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt januar Les gjennom de d forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye n funksjonene selv om du føler det er tidkrevende. Flere nye muligheter er tilføyd for å forbedre programmet slik at det blir enklere å bruke. Instruksjonshefte for Arkitekt & Konstruksjon kann åpnes medd Hjelp i DDS-CAD fra menyen Hjelp. Før installasjon Vær oppmerksom på at USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Ved oppdatering kobles USB-låsen fra. Installasjon Driveree for skjermkort og printer Vanligvis aksepteress forslag til mapper for installasjonn av programvaren. Under installasjonen er det to forespørsler om hvor innholdet i Brukermappen skal ligge. Skal S installasjonen være lokalt på din PC, brukes som foreslått. NB - Imidlertid er det viktig hvor det er flere brukere knyttet til samme s Brukermappe på nett, at det i tillegg blir opprettet en Brukermappe også lokalt. Denne bruker systemett til temporære filer. Brukermappen er som standardd plassert på C:\Users\ \Public\Documents\DDS\Bruker 9. Enkleste måten å åpne mappen på er å velge Vis Systeminformasjon fraa menyen Hjelp. I dialogen som åpnes velges fanenn DDS-Info. Velg der Utforsk Bruker/User-mappen i feltet Utforsk DDS- mapper.. Det kan svare seg fra tid til annen å sjekke ut driverversjonen som s er i bruk i ditt system. Ved oppdatering av ny DDS-versjon er dette meget viktig. DDS vil utnytte dagens versjon av diverse standarddrivere for å få best mulig effekt i programmet. Denne gangen gjelder det spesielt skjermdriver. Det er lagt inn i programmet versjon 9 en oppdatertt versjon for realistisk visning og rendering. Denne kan slå negativt ut på eldre driverversjonen avv skjermkortet. Både skjermkort- og skriverdrivere kan oppdateres gratis viaa Internett. Sjekk på nettsiden til leverandøren av den type driver som du bruker og søk fram til ønsket driver og oppdater. Generelle nyheter og oppdateringer Lisens oppdateres Ved oppstart av versjon 9 må lisenslås oppdateres. Dette utføres via den første dialogboks som dukker opp i skjerm. Velg knappen Oppdater og følg instrukser. Oppdatertt lisens ligger klar på Internett - så dette forutsetter at du er koblet opp. Prosjekt og filer fra eldre versjonerr Prosjekter fra eldre versjoner av DDS-CADD kan åpnes i denne versjonen. v Er de åpnet i denne versjonenn kan de senere IKKE åpnes igjenn i en eldree versjon. Kopier K hele prosjektmappen fra området de ligger for den eldre versjonen til dit prosjektene til versjon 9 ligger.

5 Menyer og knapperader Endel forbedringer i menyer og hovedknapperad er foretatt. Ved å høyreklikke oppe i hovedknapperaden kan en velge hvilke menyer ogg felt i listefeltet som skal vises. 5 Øverste del er for hovedknapperad, meldingsliste, kommandofelt og verktøysett øverst i skjermen. Nederste del for hva som skal vises i listefeltet. Det er nå mulig å flytte menyer og hovedknapperadenn til andre posisjoner i skjermen. Det er også mulig å plassere en menylinje eller verktøylinje utenfor DDS-CAD på p en annenn skjerm. Innholdet i listefeltet kan flyttes eller skjules om ønskelig. Se video av hvordan flytte, skjule eller vise igjen felt i listefeltet. Når en peker på pilene som vises i skjermen får enn forhåndsvisning på hvor det plasseres om musetasten slippes. Se meny Hjelp Hjelp for f DDS-CADD Arkitekt DDS-CAD Konsept Skjermen. Noen funksjoner som alltid varr tilgjengeligg øverst i verktøysette t er nå flyttet ned i nederste til venstre i skjermen. Dette gjelder funksjonene: * Bruk snappunkt * Bruk gitter * Bruk smart snapping * Bruk flatemodus * Bruk automatisk rotasjon * Bruk ortho modus (Smart snapping brukes ikke i Arkitekt & Konstruksjon) Funksjonene virker på samme måte som før. Endringer i hurtigtaster Noen funksjoner har fått nye eller endret hurtigtast Funksjonn Gjennoppfrisk skjerm Skriv ut område Flytt Mål mellom to punkt Målsetting Hurtigtast [F5] Shift + P Shift + M Ctrl + M Shift + D Hva gjør den Gjennoppfrisker skjermbildet tidligere kjent som RP Skriver ut området gitt medd to diagonale punkt Flytter markert( (e) komponenter Måler avstanden mellom too valgte punkt Målsetter et gittt antall punkt

6 Vertikalt listefelt Det kan ligge et vertikalt listefelt til venstree i skjermen.. Dette kan slås s av/på. Hva som skal vises i listen velges i de øverste fanene se beskrivelse øverst på siden. 6 Utforsk lister opp åpnede modeller og presentasjoner. Vindu lister opp åpnede vindu. Angre/gjør om viser ordrene etter hvert som de blir utført og kommer inn i listen. Her kan en angre/gjøre om (dvs fjerne) ordrene som er inngitt. Listen tømmess hver gang en avslutter tegningen, og en kan begynne på nytt å bygge opp en ny ordrelistee Kommandofil viser innhold i modellens kommandofil - Quick Edit - QE. Hjelp - hjelpefil som forteller om tegnekonseptet eller annet. Verktøysett Hovedverktøylinjen vil inneholde en knapp for hver av de aktuelle verktøysettene som det er aktuelt å arbeide med. Verktøysettene er merket med en ring rundt symbolet på knappen og en liten sort markering nederst til høyre. Det er ryddet opp i flere verktøysett. Panorere Panorering utføres nå med venstre musetast. Hold nedee venstre musetast i 1 sekund (til en hånd viser) og flytt mus. Da flyttes altt innholdet i skjermen = panorere. Zoom område Hold nede venstre musetast samtidig som [Shift]-tasten holdes nede - og dra rektangel = markere område som skal forstørres opp i skjermen (zoom). Eller bruk midttast som tidligere.

7 Rotere 3D-modellen Hold nede venstre musetast og dra (viser grønn stjerne) = roterer modellen om markørenss posisjon (grønn stjerne) i skjerm. 7 Rendering (OpenGL) Realistisk og dynamisk rendering brukes i vanlig 3D-navigering. Det er tilføyd flere varianter for presentasjon av 3D-modellen. Metoden utnytter flere prosessorer og gir raskere rendering. Ved visning i 3D, vil listefeltet til t venstre i utgangspunktet være delt i to. Øverste del viser listen som er aktivert via knappen øverst i feltet.. Den nederste delen viser aktuell modell settt ovenefra og med tydelig markering for øyet og siktepunktets plassering, samt de to ytterste linjene som viser synsfeltet. I oversiktsvinduet er det mulig å flytte øyepunktet ved å peke ny n posisjon og så klikke venstre musetast. Presentasjonsbildet vil da oppdateres for hver gang en klikker k venstre musetast. Ved isometrisk fremstilling i skjermen, vises samme bildet av presentasjonen med markering rundt bildet. NB ikke utfør Utskrift når OpenGL (realistisk visning) dvs «Oversiktsvinduet» - err aktiv.

8 Rendermetoder ved realistisk/dynamisk rendering 8 Render konturmodell med og uten skravur aktiv Render sjattert med og uten skravur aktiv Render tegneserie Render skyggelagt tegneserie

9 Fargetemperatur (Kelvin) Fargetemperaturen vil påvirke utseende på materialenes fargerr i det renderte bildet. Dette er oppdatert i materialfilen slik at det renderte bildet vil få et enda bedre realsitisk uttrykk. Denne verdien kan reguleres i fanen Lys/skygge i dialogboksen for både Sollys S og Himmellys. 9 Hvitt lys kan ha forskjellig farge som er et resultat av temperaturen fargetemperaturen. Det vil si at hvitt lys kan ha forskjellig varme. Noe mer rødt/gult og hvittt lys synes varmere. Blåere lys virker kaldere. Dette kan reguleres via fargetemperaturen som måles i grader Kelvin. Hvis du tenker deg fargetemperaturen som fargen på en jernklump mens denn blir oppvarmet til forskjellige høye temperaturer. Et varmt, rødlig lys ligger på ca Kelvin, og når man kommer opp over 6000 Kelvin, blir lyset mer blålig. Sollys ligger omkring Kelvin. Ja, det vil da si at vi oppfatter fargen på varmen noe feil. Selv om rød/gult lys virker varmere, såå er det kalde faktisk varmere enn det varme! Verdi 0 angir at Kelvin temperaturen IKKEE er i bruk. Noen eksempler på fargetemperaturer: 2000 K: Stearinlys K: Glødelampe K: Lysrør 3000 K: Halogenlampe 5500 K: Blits K: Vanlig sollys 6500 K: Overskyet himmel I versjon 9 er standard K = 5500 på sollys og 6500 på himmellys. Nye materialer Det er lagt til en rekke nye materialer farger panelplater gulvmaterialer fliser takstein t tepper (floss), som kan kobles till vegg, gulv,, bilder, tak osv.

10 Markering og flytting av objekt i dynamisk render Når realistisk render er aktiv, vil markering av objekter markere hele objektett med farge, Det er er også mulig å flytte objekter (f.eks. vindu) i 3D-modellen. Pek midt i aktuell flate og klikk venstre. 10 Fjernet dobbelstyring av lag, fargee og materialvalg i flere JavaScript En del av JavaScriptene som nyttes til å sette inn diverse symboler, målsetting, osv hadde tidligere valg av lag, farge og material i hoveddialogen. Dettee er fjernett og nå velges tilsvarende i den generellee fanen Egenskap hvor en kan definere lag, penn og materialvalg. Gruppering av objekt Objekter som innredningssymboler kan nå grupperes og behandles som et objekt flytting, rotering, speilvendig, kopiering og sletting. Gruppen kan igjen deles opp til opprinnelige objekt. Brukes ikke på vegg/vindu/dør/ åpningsobjekt!

11 Raderingsområde Det er tilføyd et JavaScript som inneholder r mulighet for å radere innenfor eller utenfor en kontur tidligere kjent som ES punkt EE (Erase Start/End). Dette er tilgjengelig i verktøysett for Dekorering av fasader og snittt samt verktøysett for Plassering på p ark. 11 Konturenn er markert i skjermen i grått, men vil aldri væree med i utskrift/vektorfil. Gjør oppmerksom på at en modell kan kun inneholde en variant av de to t mulige. Polylinje slett ved å tegne over «Slett ved å tegne over» brukes når en skal slette f.eks. en strek i en vektorfil. Streken vil bli markert med en lys grå strek og vil være helt borte ved utskrift. Polylinje lukket kontur nå medd AREALberegning Det er tilføyd valget om å kalkulere arealett som ingis som en lukket kontur.. Dette valget ligger i alle verktøysett andre rad.

12 Knekkpunktet for teksten kan flyttes etter at den er plassert i modellen. 12 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Å endre innstillinger for sikkerhetskopieringg som vanligvis foretass ved lagringg av fil. Dette gjør det mulig å lagre ut fleree varianter av en modell. Funksjonen lagrer kun endringer foretattt i prosjektet til en skjult s undermappe (.git) under prosjektmappen hver gang prosjektet lagres. I tillegg er det muligg å dupliseree undermappen (.git) til et eksternt område for å sikre seg mot harddisksvikt. Dette err kun nødvendig om prosjektene lagres på et område hvor det ikke brukes jevnlig sikkerhetskopiering (backup).. Oppsettess aktiveres via meny Fil:

13 Undermapper til prosjektmappen som er opprettet manuelt, vil ogsåå bli tatt med ved 13 sikkerhetskopieringen. Det er også mulig å gjenopprette en sikkerhetskopi til en annen mappe for å ha en "normal" kopi av en eldre status ved valget Gjenopprett t inn i vil følgende mappe m/undermapper oppstå. DDS-CAD Arkitekt med nyheterr og oppdateringer Forhåndsfiler I tidligeree versjon er det brukt såkalte forhåndsfiler som hentes inn når en nyy tegning (modell) i et prosjekt opprettes. Disse forhåndsfilene kan inneholde et mye brukt grunnunderlag som veggtype, romhøyde, ramme forr ark, tittelfelt, o.l. tilpasset brukerss behov. Forhåndsfilenee kopieres enten fra filer opprettet i et malprosjekt (DDS_BUA) eller via v enkle filer (BUAnnn). Disse tilpassingsfilene skal ligge i Brukermappen. Fortsatt tilpasses malprosjektet til brukers behov se beskrivelse i neste avsnitt. Forhåndsfilene BUAnnn.BIM (nnn = tegningsnummer) utgår i versjon v 9. Dermed må firmatilpassinger defineres via malprosjektet DDS_BUA.prj. Se neste avsnitt. Malprosjekt Når et nytt prosjekt opprettes, vil programmet søke etter prosjektmalen og kopiere de tilhørende t filene innn i den nyopprettet prosjektmappen. Navn på alle filer tilpasses automatisk det nye prosjektnavnet. Dette kan en se i tegningslisten ved at det er kommet et plusstegn (+) foran f flere av filene i listen. Alle filene i listen som har + (plusstegn), er kopiert fra prosjektmalen og fått med innstillinger definert i de tilhørende filene. Hver fil som tilhører malprosjektet kan tilpasses. Grunnlag for tilpassing er jo å få f på plass de endringer du eventuelt gjør hver gang du starter et prosjekt - det kan være inngii u-verdi for vindu, veggtype det skal startes med, romhøyde, plassering på ark, arbeidstegning, osv. Herr defineres også lag og detaljnivå, hvilke modeller som skal være åpnet, gitter av/på, mm. Skal det gjøres tilpassing av filene i malprosjektet, utføres dette direkte i malprosjektet. Her skal en viss fremgangsmåte brukes. Når rettelser er utført, skal bestemte filer i prosjektet kopieres til Bruker-mappen. Det er disse filene som danner utgangspunktet for de påfølgende prosjektetne som opprettes. Malprosjektet følger installasjonen og ligger klar for tilpassing.. Dette ligger i en egen mappe navngitt Malprosjekt i den oppsatte prosjektmappen i installasjonen - eksempelvis: D:\Users\Public\Documents\DDS\Prosjekter 9\DDS_Malprosjekt. Se nærmere beskrivelse via Hjelpesystemets første side via Hjelpemenyen i øverst i skjermen. Det er tilføyd forhåndsfiler til alle filenee i prosjektet. Enkelte justeringer er gjort i de tilsvarende filene f som var med i versjon 7.

14 14 Ny veggdatabase Når et prosjekt opprettes, vil det umiddelbart bli opprettet en egen veggdatabase i prosjektmappen som får navn som prosjektet + Wall.DefDb. Først F kopieres innholdet i DDS- ligger i veggdatabasen fra mappe Sys og så kopieres innholdet fra brukers veggdatabase som Brukermappen. Dette danner innholdet i prosjektets veggdataba se. Brukers veggdefinisjoner har høyeste prioritet. Brukers egen veggdatabase fra versjon 7 må konverteres over til t ny veggdatabase i versjon 9. Brukers veggdatabase (BuaPan01.dat) brukt i versjon 7 og eldre kan konverteres over til ny veggdatabase (BuaWall.DefDb). Se første side i hjelpesystemet hvordan dettee utføres.

15 Ved ny installasjon vil programmet sjekke om det finnes en tidligere versjon av programmet. Er det så, vil det bli spurt om Brukermappen fra forrige versjon skal kopieres over til ny versjon. Når dette er bekreftet og installasjon fullført, vil også brukers egen veggdatabase med navn BuaPan01.dat følge med og være klar for konvertering. I firma hvor flere brukere bruker samme veggdatabase, utføres dette av den systemansvarlige. 15 Nye vegger og nye muligheter medd eksisterende vegger Det er lagt inn en del nye veggdefinisjoner samt at de beskrivende tekstene som følger de eksisterende er også endret. Selve veggnummeret er ikke endret. De D eksisterende veggene er også oppdatert med U-verdier, plassering av åpninger i vegg, hjørnebord og veggjusteringer defineres direkte i veggobjektet. Løsrevet vegg og justeringer Veggdefinisjoner kan løsrives fra veggdatabasen og alle felt kan justeres. Det kan jo være at denne veggen ønskes brukes videre i andre prosjekt. Det er nå muligg å tilføye den brukertilpassede veggdefinisjonen innn i veggdatabasen igjen. Programmet vil foreslå neste ledige veggdef.nummer. Brukerdefinerte veggdefinisjoner og DDS veggdefinisjoner Brukernes veggdefinisjon skal fortsatt bruke nummering fra DDS veggdefinisjon er også som før i serien, men disse veggene er nå sperret for å kunnee redigeres og slettes. Disse danner et godt underlag for å kopieres og justeres til brukerss egne veggdefinisjoner. Brukerdefinerte farge- og lagvalg via PA må oppdatereo es Gulv- og taktyper Det er tilføyd nye gulv- og takdefinisjoner hvor U-verdier er tilføyd. Vær obs på at taktypene bruker sjiktdimensjonene i taket ved generering av snitt. Romdefinisjon Marker aktuell a vegg, g, høyreklikk og velg. De av brukerne som har definert egne valg for farge og lag via PA , må overføre denne informasjonen til et JavaScript. Dette scriptet blir aktivert automatisk i modellen - via Forhåndsinnstillinger. Dette forutsetter att dette valget ligger foran i modellen. NB! Brukere som har PA i sine modeller, må slette dette d via QE (Quick Edit) i alle modeller etterhvertt som eldre prosjekt hentes inn. Kontroller forhåndsfilef ene som err i bruk. Overføring av informasjon i PA til JavaScriptett BUA_PA11000.js utføres via kommando UD (Update Data Base). Se nærmere beskrivelse via hjelpesystemets første side dvs via Hjelpemenyen i øverst i skjermen. Det er gitt mulighet for å justeree høyde og høydeplassering av romkonturen. Det vil si hvis gulv i et rom ligger f.eks. 1 meter over hovedgulvet t, så kan via romdefinisjonen løftet hele romkonturen

16 opp tilsvarende i denne dialogboksen. Himling vil også bli justert løftet opp. Se mer informasjon via dialogboksens Hjelpeknapp. 16 Prosjektnummer og tittelfelt Det er gitt mulighet for å inngi prosjektnummer etter ønske fra f mange brukere. Det vil si at prosjektet opprettes i mappe og med navn etter eget behov, menn det nå mulighet å få skrevet ut et nummer i tittelfeltet. Dette nummeret skriver bruker inn selv som prosjektinformasjon. Prosjektnavnet skrives automatisk til nederst til høyre i tittelfeltet. Tegningsliste En oversiktlig tegningsliste kan skrives ut via menyen Eksport. Det er tilføydd ekstra tekstfelt som kan fylles ut via tegningslisten Informasjon for modell marker aktuell modell i listen og klikk på [Endre]. Tegningslisten aktiveres via verktøysett for høsting fra modellen Tegnings- og distribusjonsliste.

17 17 Marker aktuelle filer som skal med i listen og velg Utfør. Tittelfeltet i tegningslisten er oppdatert. Visning av lag Ved innhenting av prosjekt laget i versjon 7 eller tidligere, kan det forekomme at enkelte lag ikke viser første gang en åpner prosjektet. Dette skyldes at lagtabellen ikke er oppdatert ihht DDS- oppdateringer i versjon 6.5 og versjon 7. Sjekk derfor ut visning med å sette på at alle lag skal vises i Presentasjonsegenskaper. Vi anbefaler sterkt at lagtabellene oppdateres ihht beskrivelse i Hjelpesystemet. Dette er nå dett dukker oppp tall - røde eller sorte i lagtabellen. Se neste bilde som viser FØR til venstre og ETTER oppdateringen til høyre.

18 Energiberegningg og TEK-sjekk Energi Det er mulig å klargjøre for eksport til Ifc energiberegning. Dette forutsetter imidlertid at U- verdier er innlagt i diverse objekter samt himmelretning er inngitt. Energiberegning utføres via 3D-modellen. Når evt tilpassinger er gjort, genereres dette og data blir overført til TEK-sjekk regneark.. Det forutsetter at en har abonnement på Sintef Byggforsk TEK-sjekk. 18 NB - Excel-arket som nyttes MÅ ligge i...\bruker TEK-sjekk_Energi.xlsm. Dette blir automatisk kopiert over energiberegning foretas. 9-mappenn og ha navnet: til aktuell prosjektmappe når Vindu, dør, vegg, standard tak og gulv er oppdatert med aktuell U-verdi. Programmet ivaretar også utspring for de enkelte vinduer. Det er geometri like utenfor vinduene som begrenser synsfeltett - f.eks. takutstikk, balkong ovenfor, utspring i vegg osv. Dette skaper solskygger som redusererr solvarmetilskuddet. Alt dette blir hensyntattt i regnearket. Aktiver via Verktøysett for høsting fra modellen Klargjør for eksport til Ifcc energiberegning. Unike deltegninger Ved eksport til Ifc skal hver enkelt objekt i en modell få tilføyd sin egen unike identifikasjon i Ifc- Dette filen. Denne identifikasjonen har gjerne betegnelsen GUID (Global Unique Identification). gjelder også objekter som settes inn i en modell via deltegninger og valget Sett inn fil. I

19 utgangspunktet er det gjerne en og sammee vegg som settes inn flere f gangerr som deltegning (det være gjentakelse av et rom, en fløy, ol), men via Gjør deltegninger unike vil disse så bli håndert med en unik identifikasjon for Ifc.. Dette valges finnes i Verktøysett for høsting av modellen. 19 Nytt dør- og vindusskjema Det genereres dør- og vindusskjema i dett gjeldende prosjektet via 3D-modellen. Det vil si at modellen må vises som 3D- eller rommodell med alle etasjer aktive. Vær også obs på at fremstillingen av objektene i skjema s vil påvirkes av aktivt detaljnivå og lagoppsett. Dette er aktivert via Verktøysett for høsting fra modellen > Dør- og vindusskjema. Alle vinduer og dører i modellen blir listet opp. Ved å markere et objekt i listen, vil det forhåndsvises i øverste høyre felt samt hvordan skjemaet fremstilles, vil visee i det nederste høyre felt. I listen vises all nødvendig informasjon om dør og vindu og det kan tilføyess mer informasjon og mål. Det bildet som genereres for f det enkelte vindu eller dør øverst til høyre kan åpnes som egen modell hvor det da kan tilføyes informasjon. Dette blir automatisk endret og kan justeres ved senere anledning. Det tas hensyn både til produksjons- og klaringsmål. Løse sprosserr blir også registrertt i skjemaet. Vindutype 64 er utvidet til å håndtere 3 fag Det er tilføyd spesialparameter 5 i dette vinduet som gir følgende muligheter.

20 Flere søylevarianter Det er lagt til et par nye søylevarianter og dermed er det tre varianter med dekkbord. 20 Tresøyle med dekkbord Laminert søyle med dekkbordd Sammensatt tresøyle med dekkbord. Symboler og JavaScript Alle symboler som settes inn i modellen har nå fått JavaScript-overbygg. Det vil si at verdierr og typer inngis via dialogboks hvor en merker av for type osv, og inngir verdier i et eller flere felt. De fleste f har også fått tilføyd en egen fane i dialogboksen hvor en merker av for i hvilken presentasjop n/eksportfil aktuelt symbol skal medtas i. Produksjonsgrupper Det er tilføyd en ny knapp i nest nederstee knapperad i Verktøysett for høsting fra modellen. Denne nyttes ved å definere produksjonsgrupper. Denne nyttes til å markere deler i et bygg (plan) som skal produseres samtidig. Det vil si å markere et område i plann som definerer en produksjonsgruppe som overføres og nyttes i DDS-CAD Konstruksjon. Se mer informasjon om dette i DDS-CAD Konstruksjon. Nytt detaljoppsett med tett veggskravur Det er tilføyd nye detaljoppsett sompresenterer veggene i plan med tett skravur i grå farge.

21 21 For øvrig er isolasjonsskravuren nå i grå farge. NB nyttt detaljnivå er også tilgjengelig vedd automatisk genereringg av vektorfiler. DDS-CAD Terreng i versjon 8 Vektorfil Tilleggsmodulen DDS-CAD Terreng som nyttes for kart og terrenglinjer er utgitt i versjon 8. Dette tilsier at vektorformatet som denne modulen håndterer ikke håndterer vektorfil av versjon 9. Derfor er det tilføyd et eget valg i verktøysettet som brukes til å lage vektorfil av plan som skal overføres til DDS-CAD Terreng. Se nederst i Verktøysett for høsting fra modellen Lag vektorfil av plan for Terreng..

22 DDS-CAD Konstruksjon 22 Innstillinger for veggenerering i forhåndsfiler I forhåndsfilen ligger valget «Innstillinge er for veggenerering». Denne er oppdatert med nye biblioteker gamle bibliotek er utgått. Bibliotekene blir aktivert i denne. Brukere som har speisialbibliotek må ivareta disse via LU (Library Use) kommando i forhåndsfilen. Veggkonstruksjonsløsninger kan nå tilpasses i hvert prosjekt. Gjøres samme tilpassing hver gang, bør forhåndsfilen/malen for firma tilpasses. Innstillinger for veggenerering Her kan standarløsninger for vegg og åpninger samt løsning rundt vindu/dør/åpning justeres fra gang til gang. Hvis en skal overstyre globale innstillinger for vegg, må valget øverst til venstre Veggelement være aktiv. Sjikt på/av Her velges hvilke sjikt som skal være med i genereringen. NB! Dette må velges før vegger lastess inn. Har ikke «tilbakevendende kraft» Selvv om det i Innstilling for vegg- må generering velges elementvegg, disse sjiktene settes i tillegg.

23 23 Diverse Herr defineres diverse innstillinger for tekst som bjelke- og platenummer, målsettingstekst og hvordan stendermålsetting skal utføres. Maskineksport Her inngis diverse innstillinger som skal med i eksport av informasjon for maskinbehandling dvs markering av fresing og merking.

24 Globale innstillinger for vegg 24 Diverse globale innstillinger for vegg kan defineres, avvik kontrolleres og justeres i forhold til det som ble overført fra DDS-CAD Arkitekt. Det forutsetter imidlertid at dette er veggelement, som spesifiseres i fanen Innstillinger for veggenerering Veggelement. Det forutsettes at lisensen har tilgang til alle sjikt. Utsnitt for produksjonsgrupper Det kan opprettes egne grupperr i modellen produksjonsgrupper som inneholder markerte objekt som skal samles for produksjon.. Disse gruppene pekes inn og kan opprettes i DDS-CAD Arkitekt og overføres automatisk til Konstruksjon hvor det er mulighet til å justere eller slette disse. Eksport fra DDS-CAD skal overføres fraa Arkitekt til Konstruksjon,, vil programmet sjekke ut alle etasjer automatisk og sørge for at alt a bli med i eksporten og Arkitekt til DDS-CAD Konstruks sjon Når informasjon lager nødvendige vektorfiler som nyttes i Konstruks sjon. Vektorvisning - VecView Det er tillagt flere muligheter ved vektorfilvisningen. Det er mulig å speilvende/snu snitt. Ekstra figurer/symboler/dwg/ /bilder kan settess inn på arket. Det er tilføyd flere arkoppsett. Generer alt Via Prosjektmenyen kan en definere alt som skal genereres i en engang.

25 Markeree for hva som skal genereres også mengdefiler blir generert.. 25 Manuell behandling av vegg Det er mulig å generere flere snitt av samme vegg selv omm disse aktivertt og generert i automatisk generering av vegg. ikke ble Vis ferdig generert vektorfil som underlag Ved behandling av manuell vegg kan ønsket ø sjikt velges i underlagstegning. Marker hvilket sjikt som skal med kun ett sjikt og marker for Ferdig generert vektorfil. Dette legge gjør det bedre/enklere å behandlee manuell vegg, bl.a for å kunne ferdig ark «bak» - dvs gir tilgang til å se det ferdige ark & tittelfelt. Erstatt innhold i vegg/gulv/tak-element ved manuell behandling Det er tillagt mulighet å kopiere all informasjon i en enkel vegg over i en annen vegg. F..eks. en gavlveggg som er ferdig behandlet kan kopieres direkte over til gavlvegg nr 2.

26 26 To nye valg i menyen Verktøy er tilføyd: Erstatt innhold i vegg/gulv/takelement Opprydding i vegg/gulv/takelement Utvidett maskineksport Det kan settes opp flere innstillinger til forskjellige maskintyper for produksjon. Marker type maskin og høyreklikk for å gjøre tilpassinger. Pek på maskin og høyreklikk. Det kan da velges mellom Eksport, Konfigurering ellerr Innstillinger.

27 27

28 28 DDS Building Innovation AS Øksnevad Næringspark N-4353 Klepp st. Tel.: Faks:

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy

Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Takk for at du har valgt LabOra Gudstjeneste som ditt planleggingsverktøy Vi er glade for å ha deg som bruker av programmet og vet at du har fått et verktøy som blir til nytte i ditt daglige arbeid i kirken.

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på.

imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. imovie 08 Komme i gang Bli kjent med imovie, og lær helt nye måter å spille av, vise, arkivere og dele video på. 1 Innhold Kapittel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grensesnittet 5 Ett videobibliotek

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer