D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon"

Transkript

1 DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon

2 Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer... 4 Generelle nyheter og oppdateri inger... 4 Lisens oppdateres... 4 Prosjekt og filer fra eldre versjoner... 4 Menyer og knapperader... 5 Endringer i hurtigtaster... 5 Vertikalt listefelt... 6 Verktøysett... 6 Panorere... 6 Zoom område Rotere 3D-modellen... 7 Rendering (OpenGL)... 7 Rendermetoder ved realistisk/dynamisk rendering... 8 Fargetemperatur (Kelvin) Nye materialerr... 9 Markering og flytting av objekt i dynamisk render Fjernet dobbelstyring av lag, farge og materialvalg i flere JavaScript Gruppering av objekt Raderingsområde Polylinje slettt ved å tegne over Polylinje lukket kontur nå med AREALberegning Sikkerhetskopiering og gjenoppretting DDS-CAD Arkitekt med nyheterr og oppdateringer Forhåndsfiler Malprosjekt Ny veggdatabase Nye vegger og nye muligheter med eksisterende vegger Løsrevet vegg og justeringer Brukerdefinerte veggdefinisjoner og DDS veggdefinisjoner Brukerdefinerte farge- og lagvalg via PA må oppdateres... 15

3 3 Gulv og taktyper Romdefinisjon Prosjektnummer og tittelfelt Tegningsliste Visning av lag Energiberegning og TEK-sjekk Energi Unike deltegninger Nytt dør- og vindusskjema Vindutype 64 er utvidet til å håndteree 3 fag Flere søylevarianter Symboler og JavaScript Produksjonsgrupper Nytt detaljoppsett med tett t veggskravur DDS-CAD Terreng i versjon Vektorfil DDS-CAD Konstruksjon Innstillinger for veggenerering i forhåndsfiler Utsnitt for produksjonsgrupper Eksport fra DDS-CAD Arkitekt til DDS-CAD Konstruksjon Vektorvisning - VecView Generer alt Manuell behandling av vegg Vis ferdig generert vektorfil som underlag Erstatt innhold i vegg/gulv/tak-element ved manuell behandling Utvidet maskineksport... 26

4 4 Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt januar Les gjennom de d forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid til å se inn i de nye n funksjonene selv om du føler det er tidkrevende. Flere nye muligheter er tilføyd for å forbedre programmet slik at det blir enklere å bruke. Instruksjonshefte for Arkitekt & Konstruksjon kann åpnes medd Hjelp i DDS-CAD fra menyen Hjelp. Før installasjon Vær oppmerksom på at USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Ved oppdatering kobles USB-låsen fra. Installasjon Driveree for skjermkort og printer Vanligvis aksepteress forslag til mapper for installasjonn av programvaren. Under installasjonen er det to forespørsler om hvor innholdet i Brukermappen skal ligge. Skal S installasjonen være lokalt på din PC, brukes som foreslått. NB - Imidlertid er det viktig hvor det er flere brukere knyttet til samme s Brukermappe på nett, at det i tillegg blir opprettet en Brukermappe også lokalt. Denne bruker systemett til temporære filer. Brukermappen er som standardd plassert på C:\Users\ \Public\Documents\DDS\Bruker 9. Enkleste måten å åpne mappen på er å velge Vis Systeminformasjon fraa menyen Hjelp. I dialogen som åpnes velges fanenn DDS-Info. Velg der Utforsk Bruker/User-mappen i feltet Utforsk DDS- mapper.. Det kan svare seg fra tid til annen å sjekke ut driverversjonen som s er i bruk i ditt system. Ved oppdatering av ny DDS-versjon er dette meget viktig. DDS vil utnytte dagens versjon av diverse standarddrivere for å få best mulig effekt i programmet. Denne gangen gjelder det spesielt skjermdriver. Det er lagt inn i programmet versjon 9 en oppdatertt versjon for realistisk visning og rendering. Denne kan slå negativt ut på eldre driverversjonen avv skjermkortet. Både skjermkort- og skriverdrivere kan oppdateres gratis viaa Internett. Sjekk på nettsiden til leverandøren av den type driver som du bruker og søk fram til ønsket driver og oppdater. Generelle nyheter og oppdateringer Lisens oppdateres Ved oppstart av versjon 9 må lisenslås oppdateres. Dette utføres via den første dialogboks som dukker opp i skjerm. Velg knappen Oppdater og følg instrukser. Oppdatertt lisens ligger klar på Internett - så dette forutsetter at du er koblet opp. Prosjekt og filer fra eldre versjonerr Prosjekter fra eldre versjoner av DDS-CADD kan åpnes i denne versjonen. v Er de åpnet i denne versjonenn kan de senere IKKE åpnes igjenn i en eldree versjon. Kopier K hele prosjektmappen fra området de ligger for den eldre versjonen til dit prosjektene til versjon 9 ligger.

5 Menyer og knapperader Endel forbedringer i menyer og hovedknapperad er foretatt. Ved å høyreklikke oppe i hovedknapperaden kan en velge hvilke menyer ogg felt i listefeltet som skal vises. 5 Øverste del er for hovedknapperad, meldingsliste, kommandofelt og verktøysett øverst i skjermen. Nederste del for hva som skal vises i listefeltet. Det er nå mulig å flytte menyer og hovedknapperadenn til andre posisjoner i skjermen. Det er også mulig å plassere en menylinje eller verktøylinje utenfor DDS-CAD på p en annenn skjerm. Innholdet i listefeltet kan flyttes eller skjules om ønskelig. Se video av hvordan flytte, skjule eller vise igjen felt i listefeltet. Når en peker på pilene som vises i skjermen får enn forhåndsvisning på hvor det plasseres om musetasten slippes. Se meny Hjelp Hjelp for f DDS-CADD Arkitekt DDS-CAD Konsept Skjermen. Noen funksjoner som alltid varr tilgjengeligg øverst i verktøysette t er nå flyttet ned i nederste til venstre i skjermen. Dette gjelder funksjonene: * Bruk snappunkt * Bruk gitter * Bruk smart snapping * Bruk flatemodus * Bruk automatisk rotasjon * Bruk ortho modus (Smart snapping brukes ikke i Arkitekt & Konstruksjon) Funksjonene virker på samme måte som før. Endringer i hurtigtaster Noen funksjoner har fått nye eller endret hurtigtast Funksjonn Gjennoppfrisk skjerm Skriv ut område Flytt Mål mellom to punkt Målsetting Hurtigtast [F5] Shift + P Shift + M Ctrl + M Shift + D Hva gjør den Gjennoppfrisker skjermbildet tidligere kjent som RP Skriver ut området gitt medd to diagonale punkt Flytter markert( (e) komponenter Måler avstanden mellom too valgte punkt Målsetter et gittt antall punkt

6 Vertikalt listefelt Det kan ligge et vertikalt listefelt til venstree i skjermen.. Dette kan slås s av/på. Hva som skal vises i listen velges i de øverste fanene se beskrivelse øverst på siden. 6 Utforsk lister opp åpnede modeller og presentasjoner. Vindu lister opp åpnede vindu. Angre/gjør om viser ordrene etter hvert som de blir utført og kommer inn i listen. Her kan en angre/gjøre om (dvs fjerne) ordrene som er inngitt. Listen tømmess hver gang en avslutter tegningen, og en kan begynne på nytt å bygge opp en ny ordrelistee Kommandofil viser innhold i modellens kommandofil - Quick Edit - QE. Hjelp - hjelpefil som forteller om tegnekonseptet eller annet. Verktøysett Hovedverktøylinjen vil inneholde en knapp for hver av de aktuelle verktøysettene som det er aktuelt å arbeide med. Verktøysettene er merket med en ring rundt symbolet på knappen og en liten sort markering nederst til høyre. Det er ryddet opp i flere verktøysett. Panorere Panorering utføres nå med venstre musetast. Hold nedee venstre musetast i 1 sekund (til en hånd viser) og flytt mus. Da flyttes altt innholdet i skjermen = panorere. Zoom område Hold nede venstre musetast samtidig som [Shift]-tasten holdes nede - og dra rektangel = markere område som skal forstørres opp i skjermen (zoom). Eller bruk midttast som tidligere.

7 Rotere 3D-modellen Hold nede venstre musetast og dra (viser grønn stjerne) = roterer modellen om markørenss posisjon (grønn stjerne) i skjerm. 7 Rendering (OpenGL) Realistisk og dynamisk rendering brukes i vanlig 3D-navigering. Det er tilføyd flere varianter for presentasjon av 3D-modellen. Metoden utnytter flere prosessorer og gir raskere rendering. Ved visning i 3D, vil listefeltet til t venstre i utgangspunktet være delt i to. Øverste del viser listen som er aktivert via knappen øverst i feltet.. Den nederste delen viser aktuell modell settt ovenefra og med tydelig markering for øyet og siktepunktets plassering, samt de to ytterste linjene som viser synsfeltet. I oversiktsvinduet er det mulig å flytte øyepunktet ved å peke ny n posisjon og så klikke venstre musetast. Presentasjonsbildet vil da oppdateres for hver gang en klikker k venstre musetast. Ved isometrisk fremstilling i skjermen, vises samme bildet av presentasjonen med markering rundt bildet. NB ikke utfør Utskrift når OpenGL (realistisk visning) dvs «Oversiktsvinduet» - err aktiv.

8 Rendermetoder ved realistisk/dynamisk rendering 8 Render konturmodell med og uten skravur aktiv Render sjattert med og uten skravur aktiv Render tegneserie Render skyggelagt tegneserie

9 Fargetemperatur (Kelvin) Fargetemperaturen vil påvirke utseende på materialenes fargerr i det renderte bildet. Dette er oppdatert i materialfilen slik at det renderte bildet vil få et enda bedre realsitisk uttrykk. Denne verdien kan reguleres i fanen Lys/skygge i dialogboksen for både Sollys S og Himmellys. 9 Hvitt lys kan ha forskjellig farge som er et resultat av temperaturen fargetemperaturen. Det vil si at hvitt lys kan ha forskjellig varme. Noe mer rødt/gult og hvittt lys synes varmere. Blåere lys virker kaldere. Dette kan reguleres via fargetemperaturen som måles i grader Kelvin. Hvis du tenker deg fargetemperaturen som fargen på en jernklump mens denn blir oppvarmet til forskjellige høye temperaturer. Et varmt, rødlig lys ligger på ca Kelvin, og når man kommer opp over 6000 Kelvin, blir lyset mer blålig. Sollys ligger omkring Kelvin. Ja, det vil da si at vi oppfatter fargen på varmen noe feil. Selv om rød/gult lys virker varmere, såå er det kalde faktisk varmere enn det varme! Verdi 0 angir at Kelvin temperaturen IKKEE er i bruk. Noen eksempler på fargetemperaturer: 2000 K: Stearinlys K: Glødelampe K: Lysrør 3000 K: Halogenlampe 5500 K: Blits K: Vanlig sollys 6500 K: Overskyet himmel I versjon 9 er standard K = 5500 på sollys og 6500 på himmellys. Nye materialer Det er lagt til en rekke nye materialer farger panelplater gulvmaterialer fliser takstein t tepper (floss), som kan kobles till vegg, gulv,, bilder, tak osv.

10 Markering og flytting av objekt i dynamisk render Når realistisk render er aktiv, vil markering av objekter markere hele objektett med farge, Det er er også mulig å flytte objekter (f.eks. vindu) i 3D-modellen. Pek midt i aktuell flate og klikk venstre. 10 Fjernet dobbelstyring av lag, fargee og materialvalg i flere JavaScript En del av JavaScriptene som nyttes til å sette inn diverse symboler, målsetting, osv hadde tidligere valg av lag, farge og material i hoveddialogen. Dettee er fjernett og nå velges tilsvarende i den generellee fanen Egenskap hvor en kan definere lag, penn og materialvalg. Gruppering av objekt Objekter som innredningssymboler kan nå grupperes og behandles som et objekt flytting, rotering, speilvendig, kopiering og sletting. Gruppen kan igjen deles opp til opprinnelige objekt. Brukes ikke på vegg/vindu/dør/ åpningsobjekt!

11 Raderingsområde Det er tilføyd et JavaScript som inneholder r mulighet for å radere innenfor eller utenfor en kontur tidligere kjent som ES punkt EE (Erase Start/End). Dette er tilgjengelig i verktøysett for Dekorering av fasader og snittt samt verktøysett for Plassering på p ark. 11 Konturenn er markert i skjermen i grått, men vil aldri væree med i utskrift/vektorfil. Gjør oppmerksom på at en modell kan kun inneholde en variant av de to t mulige. Polylinje slett ved å tegne over «Slett ved å tegne over» brukes når en skal slette f.eks. en strek i en vektorfil. Streken vil bli markert med en lys grå strek og vil være helt borte ved utskrift. Polylinje lukket kontur nå medd AREALberegning Det er tilføyd valget om å kalkulere arealett som ingis som en lukket kontur.. Dette valget ligger i alle verktøysett andre rad.

12 Knekkpunktet for teksten kan flyttes etter at den er plassert i modellen. 12 Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Å endre innstillinger for sikkerhetskopieringg som vanligvis foretass ved lagringg av fil. Dette gjør det mulig å lagre ut fleree varianter av en modell. Funksjonen lagrer kun endringer foretattt i prosjektet til en skjult s undermappe (.git) under prosjektmappen hver gang prosjektet lagres. I tillegg er det muligg å dupliseree undermappen (.git) til et eksternt område for å sikre seg mot harddisksvikt. Dette err kun nødvendig om prosjektene lagres på et område hvor det ikke brukes jevnlig sikkerhetskopiering (backup).. Oppsettess aktiveres via meny Fil:

13 Undermapper til prosjektmappen som er opprettet manuelt, vil ogsåå bli tatt med ved 13 sikkerhetskopieringen. Det er også mulig å gjenopprette en sikkerhetskopi til en annen mappe for å ha en "normal" kopi av en eldre status ved valget Gjenopprett t inn i vil følgende mappe m/undermapper oppstå. DDS-CAD Arkitekt med nyheterr og oppdateringer Forhåndsfiler I tidligeree versjon er det brukt såkalte forhåndsfiler som hentes inn når en nyy tegning (modell) i et prosjekt opprettes. Disse forhåndsfilene kan inneholde et mye brukt grunnunderlag som veggtype, romhøyde, ramme forr ark, tittelfelt, o.l. tilpasset brukerss behov. Forhåndsfilenee kopieres enten fra filer opprettet i et malprosjekt (DDS_BUA) eller via v enkle filer (BUAnnn). Disse tilpassingsfilene skal ligge i Brukermappen. Fortsatt tilpasses malprosjektet til brukers behov se beskrivelse i neste avsnitt. Forhåndsfilene BUAnnn.BIM (nnn = tegningsnummer) utgår i versjon v 9. Dermed må firmatilpassinger defineres via malprosjektet DDS_BUA.prj. Se neste avsnitt. Malprosjekt Når et nytt prosjekt opprettes, vil programmet søke etter prosjektmalen og kopiere de tilhørende t filene innn i den nyopprettet prosjektmappen. Navn på alle filer tilpasses automatisk det nye prosjektnavnet. Dette kan en se i tegningslisten ved at det er kommet et plusstegn (+) foran f flere av filene i listen. Alle filene i listen som har + (plusstegn), er kopiert fra prosjektmalen og fått med innstillinger definert i de tilhørende filene. Hver fil som tilhører malprosjektet kan tilpasses. Grunnlag for tilpassing er jo å få f på plass de endringer du eventuelt gjør hver gang du starter et prosjekt - det kan være inngii u-verdi for vindu, veggtype det skal startes med, romhøyde, plassering på ark, arbeidstegning, osv. Herr defineres også lag og detaljnivå, hvilke modeller som skal være åpnet, gitter av/på, mm. Skal det gjøres tilpassing av filene i malprosjektet, utføres dette direkte i malprosjektet. Her skal en viss fremgangsmåte brukes. Når rettelser er utført, skal bestemte filer i prosjektet kopieres til Bruker-mappen. Det er disse filene som danner utgangspunktet for de påfølgende prosjektetne som opprettes. Malprosjektet følger installasjonen og ligger klar for tilpassing.. Dette ligger i en egen mappe navngitt Malprosjekt i den oppsatte prosjektmappen i installasjonen - eksempelvis: D:\Users\Public\Documents\DDS\Prosjekter 9\DDS_Malprosjekt. Se nærmere beskrivelse via Hjelpesystemets første side via Hjelpemenyen i øverst i skjermen. Det er tilføyd forhåndsfiler til alle filenee i prosjektet. Enkelte justeringer er gjort i de tilsvarende filene f som var med i versjon 7.

14 14 Ny veggdatabase Når et prosjekt opprettes, vil det umiddelbart bli opprettet en egen veggdatabase i prosjektmappen som får navn som prosjektet + Wall.DefDb. Først F kopieres innholdet i DDS- ligger i veggdatabasen fra mappe Sys og så kopieres innholdet fra brukers veggdatabase som Brukermappen. Dette danner innholdet i prosjektets veggdataba se. Brukers veggdefinisjoner har høyeste prioritet. Brukers egen veggdatabase fra versjon 7 må konverteres over til t ny veggdatabase i versjon 9. Brukers veggdatabase (BuaPan01.dat) brukt i versjon 7 og eldre kan konverteres over til ny veggdatabase (BuaWall.DefDb). Se første side i hjelpesystemet hvordan dettee utføres.

15 Ved ny installasjon vil programmet sjekke om det finnes en tidligere versjon av programmet. Er det så, vil det bli spurt om Brukermappen fra forrige versjon skal kopieres over til ny versjon. Når dette er bekreftet og installasjon fullført, vil også brukers egen veggdatabase med navn BuaPan01.dat følge med og være klar for konvertering. I firma hvor flere brukere bruker samme veggdatabase, utføres dette av den systemansvarlige. 15 Nye vegger og nye muligheter medd eksisterende vegger Det er lagt inn en del nye veggdefinisjoner samt at de beskrivende tekstene som følger de eksisterende er også endret. Selve veggnummeret er ikke endret. De D eksisterende veggene er også oppdatert med U-verdier, plassering av åpninger i vegg, hjørnebord og veggjusteringer defineres direkte i veggobjektet. Løsrevet vegg og justeringer Veggdefinisjoner kan løsrives fra veggdatabasen og alle felt kan justeres. Det kan jo være at denne veggen ønskes brukes videre i andre prosjekt. Det er nå muligg å tilføye den brukertilpassede veggdefinisjonen innn i veggdatabasen igjen. Programmet vil foreslå neste ledige veggdef.nummer. Brukerdefinerte veggdefinisjoner og DDS veggdefinisjoner Brukernes veggdefinisjon skal fortsatt bruke nummering fra DDS veggdefinisjon er også som før i serien, men disse veggene er nå sperret for å kunnee redigeres og slettes. Disse danner et godt underlag for å kopieres og justeres til brukerss egne veggdefinisjoner. Brukerdefinerte farge- og lagvalg via PA må oppdatereo es Gulv- og taktyper Det er tilføyd nye gulv- og takdefinisjoner hvor U-verdier er tilføyd. Vær obs på at taktypene bruker sjiktdimensjonene i taket ved generering av snitt. Romdefinisjon Marker aktuell a vegg, g, høyreklikk og velg. De av brukerne som har definert egne valg for farge og lag via PA , må overføre denne informasjonen til et JavaScript. Dette scriptet blir aktivert automatisk i modellen - via Forhåndsinnstillinger. Dette forutsetter att dette valget ligger foran i modellen. NB! Brukere som har PA i sine modeller, må slette dette d via QE (Quick Edit) i alle modeller etterhvertt som eldre prosjekt hentes inn. Kontroller forhåndsfilef ene som err i bruk. Overføring av informasjon i PA til JavaScriptett BUA_PA11000.js utføres via kommando UD (Update Data Base). Se nærmere beskrivelse via hjelpesystemets første side dvs via Hjelpemenyen i øverst i skjermen. Det er gitt mulighet for å justeree høyde og høydeplassering av romkonturen. Det vil si hvis gulv i et rom ligger f.eks. 1 meter over hovedgulvet t, så kan via romdefinisjonen løftet hele romkonturen

16 opp tilsvarende i denne dialogboksen. Himling vil også bli justert løftet opp. Se mer informasjon via dialogboksens Hjelpeknapp. 16 Prosjektnummer og tittelfelt Det er gitt mulighet for å inngi prosjektnummer etter ønske fra f mange brukere. Det vil si at prosjektet opprettes i mappe og med navn etter eget behov, menn det nå mulighet å få skrevet ut et nummer i tittelfeltet. Dette nummeret skriver bruker inn selv som prosjektinformasjon. Prosjektnavnet skrives automatisk til nederst til høyre i tittelfeltet. Tegningsliste En oversiktlig tegningsliste kan skrives ut via menyen Eksport. Det er tilføydd ekstra tekstfelt som kan fylles ut via tegningslisten Informasjon for modell marker aktuell modell i listen og klikk på [Endre]. Tegningslisten aktiveres via verktøysett for høsting fra modellen Tegnings- og distribusjonsliste.

17 17 Marker aktuelle filer som skal med i listen og velg Utfør. Tittelfeltet i tegningslisten er oppdatert. Visning av lag Ved innhenting av prosjekt laget i versjon 7 eller tidligere, kan det forekomme at enkelte lag ikke viser første gang en åpner prosjektet. Dette skyldes at lagtabellen ikke er oppdatert ihht DDS- oppdateringer i versjon 6.5 og versjon 7. Sjekk derfor ut visning med å sette på at alle lag skal vises i Presentasjonsegenskaper. Vi anbefaler sterkt at lagtabellene oppdateres ihht beskrivelse i Hjelpesystemet. Dette er nå dett dukker oppp tall - røde eller sorte i lagtabellen. Se neste bilde som viser FØR til venstre og ETTER oppdateringen til høyre.

18 Energiberegningg og TEK-sjekk Energi Det er mulig å klargjøre for eksport til Ifc energiberegning. Dette forutsetter imidlertid at U- verdier er innlagt i diverse objekter samt himmelretning er inngitt. Energiberegning utføres via 3D-modellen. Når evt tilpassinger er gjort, genereres dette og data blir overført til TEK-sjekk regneark.. Det forutsetter at en har abonnement på Sintef Byggforsk TEK-sjekk. 18 NB - Excel-arket som nyttes MÅ ligge i...\bruker TEK-sjekk_Energi.xlsm. Dette blir automatisk kopiert over energiberegning foretas. 9-mappenn og ha navnet: til aktuell prosjektmappe når Vindu, dør, vegg, standard tak og gulv er oppdatert med aktuell U-verdi. Programmet ivaretar også utspring for de enkelte vinduer. Det er geometri like utenfor vinduene som begrenser synsfeltett - f.eks. takutstikk, balkong ovenfor, utspring i vegg osv. Dette skaper solskygger som redusererr solvarmetilskuddet. Alt dette blir hensyntattt i regnearket. Aktiver via Verktøysett for høsting fra modellen Klargjør for eksport til Ifcc energiberegning. Unike deltegninger Ved eksport til Ifc skal hver enkelt objekt i en modell få tilføyd sin egen unike identifikasjon i Ifc- Dette filen. Denne identifikasjonen har gjerne betegnelsen GUID (Global Unique Identification). gjelder også objekter som settes inn i en modell via deltegninger og valget Sett inn fil. I

19 utgangspunktet er det gjerne en og sammee vegg som settes inn flere f gangerr som deltegning (det være gjentakelse av et rom, en fløy, ol), men via Gjør deltegninger unike vil disse så bli håndert med en unik identifikasjon for Ifc.. Dette valges finnes i Verktøysett for høsting av modellen. 19 Nytt dør- og vindusskjema Det genereres dør- og vindusskjema i dett gjeldende prosjektet via 3D-modellen. Det vil si at modellen må vises som 3D- eller rommodell med alle etasjer aktive. Vær også obs på at fremstillingen av objektene i skjema s vil påvirkes av aktivt detaljnivå og lagoppsett. Dette er aktivert via Verktøysett for høsting fra modellen > Dør- og vindusskjema. Alle vinduer og dører i modellen blir listet opp. Ved å markere et objekt i listen, vil det forhåndsvises i øverste høyre felt samt hvordan skjemaet fremstilles, vil visee i det nederste høyre felt. I listen vises all nødvendig informasjon om dør og vindu og det kan tilføyess mer informasjon og mål. Det bildet som genereres for f det enkelte vindu eller dør øverst til høyre kan åpnes som egen modell hvor det da kan tilføyes informasjon. Dette blir automatisk endret og kan justeres ved senere anledning. Det tas hensyn både til produksjons- og klaringsmål. Løse sprosserr blir også registrertt i skjemaet. Vindutype 64 er utvidet til å håndtere 3 fag Det er tilføyd spesialparameter 5 i dette vinduet som gir følgende muligheter.

20 Flere søylevarianter Det er lagt til et par nye søylevarianter og dermed er det tre varianter med dekkbord. 20 Tresøyle med dekkbord Laminert søyle med dekkbordd Sammensatt tresøyle med dekkbord. Symboler og JavaScript Alle symboler som settes inn i modellen har nå fått JavaScript-overbygg. Det vil si at verdierr og typer inngis via dialogboks hvor en merker av for type osv, og inngir verdier i et eller flere felt. De fleste f har også fått tilføyd en egen fane i dialogboksen hvor en merker av for i hvilken presentasjop n/eksportfil aktuelt symbol skal medtas i. Produksjonsgrupper Det er tilføyd en ny knapp i nest nederstee knapperad i Verktøysett for høsting fra modellen. Denne nyttes ved å definere produksjonsgrupper. Denne nyttes til å markere deler i et bygg (plan) som skal produseres samtidig. Det vil si å markere et område i plann som definerer en produksjonsgruppe som overføres og nyttes i DDS-CAD Konstruksjon. Se mer informasjon om dette i DDS-CAD Konstruksjon. Nytt detaljoppsett med tett veggskravur Det er tilføyd nye detaljoppsett sompresenterer veggene i plan med tett skravur i grå farge.

21 21 For øvrig er isolasjonsskravuren nå i grå farge. NB nyttt detaljnivå er også tilgjengelig vedd automatisk genereringg av vektorfiler. DDS-CAD Terreng i versjon 8 Vektorfil Tilleggsmodulen DDS-CAD Terreng som nyttes for kart og terrenglinjer er utgitt i versjon 8. Dette tilsier at vektorformatet som denne modulen håndterer ikke håndterer vektorfil av versjon 9. Derfor er det tilføyd et eget valg i verktøysettet som brukes til å lage vektorfil av plan som skal overføres til DDS-CAD Terreng. Se nederst i Verktøysett for høsting fra modellen Lag vektorfil av plan for Terreng..

22 DDS-CAD Konstruksjon 22 Innstillinger for veggenerering i forhåndsfiler I forhåndsfilen ligger valget «Innstillinge er for veggenerering». Denne er oppdatert med nye biblioteker gamle bibliotek er utgått. Bibliotekene blir aktivert i denne. Brukere som har speisialbibliotek må ivareta disse via LU (Library Use) kommando i forhåndsfilen. Veggkonstruksjonsløsninger kan nå tilpasses i hvert prosjekt. Gjøres samme tilpassing hver gang, bør forhåndsfilen/malen for firma tilpasses. Innstillinger for veggenerering Her kan standarløsninger for vegg og åpninger samt løsning rundt vindu/dør/åpning justeres fra gang til gang. Hvis en skal overstyre globale innstillinger for vegg, må valget øverst til venstre Veggelement være aktiv. Sjikt på/av Her velges hvilke sjikt som skal være med i genereringen. NB! Dette må velges før vegger lastess inn. Har ikke «tilbakevendende kraft» Selvv om det i Innstilling for vegg- må generering velges elementvegg, disse sjiktene settes i tillegg.

23 23 Diverse Herr defineres diverse innstillinger for tekst som bjelke- og platenummer, målsettingstekst og hvordan stendermålsetting skal utføres. Maskineksport Her inngis diverse innstillinger som skal med i eksport av informasjon for maskinbehandling dvs markering av fresing og merking.

24 Globale innstillinger for vegg 24 Diverse globale innstillinger for vegg kan defineres, avvik kontrolleres og justeres i forhold til det som ble overført fra DDS-CAD Arkitekt. Det forutsetter imidlertid at dette er veggelement, som spesifiseres i fanen Innstillinger for veggenerering Veggelement. Det forutsettes at lisensen har tilgang til alle sjikt. Utsnitt for produksjonsgrupper Det kan opprettes egne grupperr i modellen produksjonsgrupper som inneholder markerte objekt som skal samles for produksjon.. Disse gruppene pekes inn og kan opprettes i DDS-CAD Arkitekt og overføres automatisk til Konstruksjon hvor det er mulighet til å justere eller slette disse. Eksport fra DDS-CAD skal overføres fraa Arkitekt til Konstruksjon,, vil programmet sjekke ut alle etasjer automatisk og sørge for at alt a bli med i eksporten og Arkitekt til DDS-CAD Konstruks sjon Når informasjon lager nødvendige vektorfiler som nyttes i Konstruks sjon. Vektorvisning - VecView Det er tillagt flere muligheter ved vektorfilvisningen. Det er mulig å speilvende/snu snitt. Ekstra figurer/symboler/dwg/ /bilder kan settess inn på arket. Det er tilføyd flere arkoppsett. Generer alt Via Prosjektmenyen kan en definere alt som skal genereres i en engang.

25 Markeree for hva som skal genereres også mengdefiler blir generert.. 25 Manuell behandling av vegg Det er mulig å generere flere snitt av samme vegg selv omm disse aktivertt og generert i automatisk generering av vegg. ikke ble Vis ferdig generert vektorfil som underlag Ved behandling av manuell vegg kan ønsket ø sjikt velges i underlagstegning. Marker hvilket sjikt som skal med kun ett sjikt og marker for Ferdig generert vektorfil. Dette legge gjør det bedre/enklere å behandlee manuell vegg, bl.a for å kunne ferdig ark «bak» - dvs gir tilgang til å se det ferdige ark & tittelfelt. Erstatt innhold i vegg/gulv/tak-element ved manuell behandling Det er tillagt mulighet å kopiere all informasjon i en enkel vegg over i en annen vegg. F..eks. en gavlveggg som er ferdig behandlet kan kopieres direkte over til gavlvegg nr 2.

26 26 To nye valg i menyen Verktøy er tilføyd: Erstatt innhold i vegg/gulv/takelement Opprydding i vegg/gulv/takelement Utvidett maskineksport Det kan settes opp flere innstillinger til forskjellige maskintyper for produksjon. Marker type maskin og høyreklikk for å gjøre tilpassinger. Pek på maskin og høyreklikk. Det kan da velges mellom Eksport, Konfigurering ellerr Innstillinger.

27 27

28 28 DDS Building Innovation AS Øksnevad Næringspark N-4353 Klepp st. Tel.: Faks:

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Veggdatabase - administrering

Veggdatabase - administrering Page 1 of 5 Veggdatabase - administrering Å administrere veggdatabaser - dvs kopiere fra/til eller flette sammen med andre veggdatabaser samt konvertere annen type veggdatabase eller eksportere veggdefinisjoner

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3

Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 18.02.13 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Stenderverk/bindingsverk Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Stenderverk/bindingsverk... 3 Generelle anbefalinger... 3 Beskrivelse

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON

DDS-CAD 6.5 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 18.03.2009 1 DDS-CAD 6.5 DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON INSTALLASJON DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.03.2009 Installasjon

Detaljer

Vektorfil og linjeskjuling... 3

Vektorfil og linjeskjuling... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vektorfil og linjeskjuling Kapittel 11 1 Innhold Side Kapittel 11 Vektorfil og linjeskjuling... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark...

Plasser på ark. Kapittel 13 - Plasser på ark... 3. Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 19.07.2012 Kapittel 13... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Plasser på ark Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 - Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon

DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Nyheter i versjon 7 2011 - november Nyheter i DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Før installasjonen Dette heftet beskriver viktig informasjon vedrørende oppdatering av versjon

Detaljer

DDS-CAD 10. Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

DDS-CAD 10. Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 10 Nyheter DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon Velkommen til DDS-CAD 10 Velkommen til DDS-CAD 10 utgitt mars 2015. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6.

Romtekster. Kapittel 10 - Romtekster... 3. Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8. DDS-CAD Arkitekt FP 6. 27.10.2009 Kapittel 10... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 -... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 2... Kapittel 10 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 10... 3

Detaljer

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009

INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 INSTALLASJON DDS-CAD ARKITEKT & KONSTRUKSJON 6.5 PR. DESEMBER 2009 DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 10.12.2009 Installasjon

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 30.01.2012 Kapittel 2... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Vegg/gulv Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 13 - Perspektiv D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 27.10.2009 Kapittel 2... 11 Kapittel Innhold... Side Kapittel 13 -...3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 13 27.10.2009 27.10.2009

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12

DDS-CAD Arkitekt 9. Tak. Side. Innhold. Kapittel. k underlagstegning Fjern. Koble. Kvist/ark... 12 DDS-CAD Arkitekt 9 Tak Kapittel 4 1 Innhold Kapittel 4 Tak Side k... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3 Tak... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen... 10 Fjern underlagstegning...

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10

2 Kapittel 8 Loftsetasjen DDS-CAD Arkitekt 10 DDS-CAD Arkitekt 10 Loftsetasjen Kapittel 8 1 Innhold Side Kapittel 8 Loftsetasjen Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 2 Kapittel 8 Loftsetasjen

Detaljer

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2

Kapittel 2. Vegg/gulv... 3. Vegg/gulv. Vegg/gulv Kapittel 2 DDS-CAD Arkitekt 10 Vegg/gulv Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Vegg/gulv Vegg/gulv... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 12 Hvordan ser veggene ut?... 18 Angre/gjøre om... 20 Tips og triks vegg...

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3

Plasser på ark. Kapittel 14 - Plasser på ark...3 27.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -...3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Skriv ut arket... 7 Fasader på ark... 8 Perspektiv... 8 Skriv tekst i tegning... 10 2...

Detaljer

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3

Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 17.02.13 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelagstegning Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Bjelkelagstegning... 3 Generelle anbefalinger... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 20.01.2010 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 5 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 7 Yttervegg... 9 Bærevegg...

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8

Romdefinisjon. Kapittel 10 - Romdefinisjon Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og type... 8 30.01.2012 Kapittel 10... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Romdefinisjon Kapittel Innhold... Side Kapittel 10 - Romdefinisjon... 3 Rektangulære rom... 3 Ikke rektangulære rom... 7 Teksthøyde og

Detaljer

Stenderverk/bindingsverk

Stenderverk/bindingsverk 28.12.2011 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold...Side Kapittel 2-... 3 Koblingspunkt for vegg... 4 Søylepunkt... 6 Generer vegg... 7 Forklaring til funksjonen generer vegg... 8 Yttervegg... 10 Bærevegg...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt...3 27.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -...3 Fasade... 3 Raderingsområde... 6 Vektorfil... 7 Skriv ut fasaden... 7 Figur som raderer bort... 8 Snitt... 10 Takstol... 12 2... Kapittel

Detaljer

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side

22.10.2009 Kapittel 3... 1. Kapittel Innhold... Side 22.10.2009 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon FP 6.5 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelagstegning... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 17.02.13 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 3 Underlag fra Arkitekt... 4 Dragere... 5 Forhåndsinnstillinger...

Detaljer

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3

Innredning. Kapittel 7 - Innredning...3 21.10.2009 Kapittel 7... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 -...3 Møbler... 3 Automatisk rotasjon... 5 Se inn i rommodellen... 7 Pipe... 7 Trapp... 10 Kjøkkeninnredning... 12 Speilvende objekt... 18

Detaljer

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3

Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 19.07.2012 Kapittel 15... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Utvidet målsetting Kapittel Innhold... Side Kapittel 15 - Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke

Detaljer

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3

Underetasje. Kapittel 11 - Underetasje... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 11 -... 3 Plan i underetasje... 3 Underlagstegning... 3 Yttervegg... 4 Vindu... 6 Bærevegg... 8 Dør... 10 Pipe... 12 Trapp... 12 Gulv i underetasjen...

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1

Brukersamling DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Brukersamling 2015 DDS-5; Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner DDS-5 1 Tips og triks 2 - Arbeidsrutiner Malprosjekt Malprosjekt - konfigurasjonsdatabase Tittelfelt Revisjoner Skapvarianter Romdefinisjon Vannstokk

Detaljer

Utvidet målsetting... 3

Utvidet målsetting... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Utvidet målsetting Kapittel 15 1 Innhold Side Kapittel 15 Utvidet målsetting... 3 Målsettingsområde... 5 Hvordan når det ikke stemmer?... 6 Dør - vindu - åpning... 6 Område... 7 Skjæringspunkt...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 12.12.2011 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 12.12.2011 12.12.2011 3... 5 Kopiere installasjon

Detaljer

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg

Nyhet i DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 januar 2010 ***** Det er lagt inn utvidet funksjonalitet for koblingspunkter på vegg Kjære Kunde Velkommen til oppdatering versjon av DDS-CAD Konstruksjon versjon 6.5 (utgitt januar 2010). Bla deg gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 26.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Tilpasse vegg til gulv på grunn... 11 Innervegg... 13 Hvordan ser veggene ut?... 19 Referansepunkt i vegg

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 18.10.2010 1 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 18.10.2010 Installere på TerminalServer 18.10.2010

Detaljer

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon

DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 Import og eksport av Ifc Introduksjon DDS-CAD 10 BIM Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Nytt prosjekt... 5 Ny modell... 7 Modellinformasjon...

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLASJON VIA NETTVERK. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 25.10.2010 1 INSTALLASJON VIA NETTVERK DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 25.10.2010 Installere via nettverk 25.10.2010 3 Installere

Detaljer

Konstruksjon Versjon 11

Konstruksjon Versjon 11 Konstruksjon Versjon 11 Tips & Triks Sperre prosjektering Et par ting å være klar over: Hvis en tar over prosjekt fra v10 til v11 må en huske på i v11 Arkitekt å generere ny "Lag info for Konstruksjon

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge...

Perspektiv. Kapittel 14 - Perspektiv... 3. 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 21.10.2009 Kapittel 14... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 14 -... 3 3D modell... 3 Siktepunkt og kameraposisjon... 3 Linjeskjult til dekor... 5 Med og uten skygge... 9 2... Kapittel 14 21.10.2009 21.10.2009

Detaljer

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side Kapittel 1 - Prosjektmeny... 6 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Prosjektmeny...

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13

Kapittel 13. Plasser på ark... 3. Plasser på ark Kapittel 13 DDS-CAD Arkitekt 10 Plasser på ark Kapittel 13 1 Innhold Side Kapittel 13 Plasser på ark... 3 Tittelfelt... 3 Prosjektinformasjon... 6 Modell (tegnings) informasjon... 6 Alternative tittelfelt... 7 Skriv

Detaljer

IFC eksport av takvolumer

IFC eksport av takvolumer 08.03.09 Kapittel 1... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Opptegning takflater... 3 Takdefinisjoner... 3 Hovedtak: 3 Yttertak: 4 Innertak: 5 Mengdekoder... 6 Bruk av AY og HP 34... 7 Hovedtak: 7 Kvisttak,

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro

DDS-CAD 9. Nyheter i VVS & elektro DDS-CAD 9 Nyheter i VVS & elektro 2 Velkommen til DDS-CAD 9 Velkommen til DDS-CAD 9 utgitt september 2013. Les gjennom de forskjellige temaene som er presentert nedenfor. Det er viktig at du tar deg tid

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3

Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 17.02.13 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Konstruksjon innføring i versjon 7 Bjelkelag I-bjelker Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Bjelkelag I-bjelker... 3 Start for første gang et nytt prosjekt... 3 Prosjektinformasjon...

Detaljer

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon

DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Elektro Installasjon og automasjon Introduksjon DDS-CAD 11 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 5 Prosjektmeny... 5 Ny modell... 6 Inndeling av modellnummer og disipliner... 7

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3

Takplan. Kapittel 4 - Takplan... 3 20.01.2010 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Konstruksjon 6.5 Takplan Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Takplan... 3 Tilpassing i Arkitekt... 3 Lag underlag for Konstruksjon... 3 DDS-CAD Konstruksjon... 4 Underlag

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon

DDS-CAD 10. Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Rør & Ventilasjon Introduksjon DDS-CAD 10 Innhold 3 Kapittel Innhold Side - Prosjektmeny... 6 Prosjektmeny... 6 Ny modell... 7 Inndeling av modellnummer... 7 Modellinformasjon... 8 Nytt prosjekt...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer