Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang Komme i gang Kapittel 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1"

Transkript

1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start for første gang et nytt prosjekt... 6 Prosjektkatalog... 7 Opprette nytt prosjekt fra prosjektmeny... 7 Prosjektinformasjon... 8 Prosjektmeny... 8 Plan 1. etasje... 9 Hvordan - når det ikke stemmer... 9 Feil! Bokmerke er ikke definert.

2 2 Kapittel 1 Komme i gang DDS-CAD Arkitekt 10

3 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 3 Velkommen Velkommen som bruker av tegne- og prosjekteringsverktøyet fra Data Design System ASA. Som profesjonell planlegger vet du hvor viktig det er å ha godt verktøy og, ikke minst, hvor viktig det er å forstå og lære seg verktøyets funksjoner, krav og muligheter. DDS-CAD som består av flere applikasjoner som håndterer Arkitekt, Konstruksjon, Terreng, Elektro og VVS og som er utviklet for - og sammen med - byggebransjens fagfolk og planleggere. Alle er bygget over samme lest og åpner dermed for effektiv tverrfaglig prosjektering. Mange års erfaring har vist, at de som helt fra starten av tar seg tid til å sette seg grundig inn i programmenes virkemåte, logikk og mange muligheter, etter meget kort tid oppnår store gevinster mht økt effektivitet, mer tid til interessant og kreativt arbeid og ikke minst bedre kvalitet på det underlag som blir produsert. Vi anbefaler alle nybegynnere å delta på et grunnkurs og regner med at du deltar/har deltatt på et slikt kurs. Denne håndboka er ment å være et supplement til kurset, og ikke en lærebok for selvstudium. Konkrete eksempler er brukt for å gi tips og råd til hvordan man enklest og best løser forskjellige oppgaver. Som oftest finnes det imidlertid mange forskjellige veier til målet, og vi oppfordrer derfor den enkelte til å forsøke flere metoder, for dermed bedre å forstå DDS-CADs virkemåte og kunne utnytte de muligheter for effektivisering som ligger innebygget. Skulle du mot formodning stoppe opp eller få problemer du ikke ser løsning på, så vil fagfolkene hos Data Design System ASA gjerne hjelpe deg. En telefon eller e-post vil i de fleste tilfeller være nok. Gjennom Vedlikeholdsavtalen vil slike tjenester, samt fortløpende oppgradering av programvaren, være dekket. Som nybegynner vil du kanskje føle at det er mye nytt. Det er mange som de første dagene etter et kurs føler det slik. Praksis har imidlertid vist, at om man bare står på og ikke gir seg, så vil man etter ganske få dager oppleve gleden ved å produsere plantegninger, fasader, snitt, perspektivtegninger og mye, mye mer på vesentlig kortere tid og med bedre kvalitet sammenlignet med situasjonen før DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon ble tatt i bruk. Lykke til og med vennlig hilsen fra DDS Building Innovation AS

4 4 Kapittel 1 Komme i gang DDS-CAD Arkitekt 10

5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 5 Kapittel 1 Komme i gang Denne introduksjonen vil vise de grunnleggende ferdigheter og begreper som behøves for å kunne tegne et enkelt bygg i DDS-CAD Arkitekt. Øvingsoppgaven skal resultere i to ark, nemlig plan og snitt samt fasader. Er DDS-CAD Arkitekt installert? Installasjon av programmet utføres i henhold til veiledning i skjermen via installasjonsrutinene.

6 6 Kapittel 1 Komme i gang DDS-CAD Arkitekt 10 Operativmiljøet Windows DDS-CAD er basert på Windows. Lær derfor det mest grunnleggende om Windows før start. Lær å arbeide med mus, med flere vinduer og åpne/lukke filer. Alle operasjoner utføres enten ved hjelp av musen og/eller tastaturet. Begreper Ved bruk av mus brukes begrepene peke (posisjonere) og trykke (klikke). Ved å peke (posisjonere) menes at musen flyttes for å plassere pekeren et sted på skjermen. Trykk (klikk) raskt på musen når et element i skjermen som det pekes på skal aktiveres. I instruksjonen brukes bl.a. ordrene Velg og Klikk. Velg viser til å bla i en meny (rullegardinsmeny, knapperad, verktøyboks) eller listen med data. Klikk viser til en av verktøyknappene som vanligvis er merket med et symbol. Det er mulig at tastene på tastaturet er merket noe anderledes enn som beskrevet. Alle tastenavn blir beskrevet i hakeparanteser, noen er i tillegg forkortet. Eksempler er Escape som skrives [Esc] og Control som skrives [Ctrl]. Piltastene kan beskrives [Pil opp], [Pil ned] evnt [ ] eller [ ] osv.. Ellers brukes ofte [Mellomromstasten] som er det samme som [Enter]. Tasten øverst til høyre for bokstavrekken kalles [Backspace]. Denne er vanligvis i dobbel bredde og merket med pil som peker til venstre eller går tilbake. Ved skjermtips kan tekster som: Gjenoppfrisk skjerm [F5] vises. Bokstavene i hakeparantesen viser til hurtigtaster som utfører som utfører samme operasjon det vil si istedenfor å peke i skjerm og aktivere via museklikk, kan en bruke tastaturet til å utføre det samme. Etter hvert vil en se at en kan lære seg flere av disse valgene og dette resulterer i en god og effektiv arbeidsmetode. Start DDS-CAD Arkitekt Installasjonsprogrammet oppretter automatisk en egen programgruppe for Data Design Systems programikoner. I Windows vil ikonene for de forskjellige programmene vises i gruppen merket Data Design System. Start DDS-CAD Arkitekt ved å peke på ikonet og dobbeltklikk. Start for første gang et nytt prosjekt Første gang DDS-CAD Arkitekt startes etter en ny installasjon, vil programmet opprette et startprosjekt og følgende tegningsliste vises i skjermen.

7 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 7 Dette viser prosjektmenyen (tegningslisten) som er utgangspunkt for et nytt prosjekt. Opprett nytt prosjekt ved å skrive inn prosjektnavnet i feltet øverst til venstre, merket Prosjekt. Skriv inn prosjektnavnet. Ikke bruk punktum i prosjektnavnet. Vær forsiktig med bruk av de norske tegnene Æ - Ø Å. I ikke-norskoppsatte maskiner kan en risikere at disse ikke blir gjenkjent. Trykk [Opprett]. Programmet vil på grunnlag av inngitte karakterer opprette en katalog (mappe) under katalog..\prosjekter 10 - samt et prosjektnavn som danner grunnlaget for alle filene (tegningene) som opprettes for prosjektet. Prosjektinformasjonen så som byggherrens navn, adresse, tegningsliste, mm. blir lagret i prosjektfilen som får navn som det inngitte prosjektnavn og etternavn PRJ. Prosjektnavn og katalognavn blir det samme. Prosjektkatalog Det opprettes egen katalog for hvert prosjekt. Dette gir god oversikt over alle tegningene i prosjektet. Prosjektnavnet kan bestå flere karakterer. Programmet bruker de fire første til tegningsnavnene som tilhører prosjektet. Prosjektnavn og katalognavn bør være det samme. Prosjektkatalogene legges under katalogen..\prosjekter 9. Opprette nytt prosjekt fra prosjektmeny Dialogboksen nedenfor viser prosjektmeny. Via denne kan nye prosjekt opprettes, en kan starte nye og gamle prosjekt, samt åpne og opprette selvstendige tegninger som er uavhengige av et prosjekt så som systemfiler, figurer og symboler. Skriv inn det nye prosjektnavnet i feltet merket prosjekt - her kalt Kurs. Trykk på Opprett. Ny katalog er opprettet under katalog \Prosjekter 10 med navnet Kurs dvs \Prosjekter 10\Kurs Kurs.

8 8 Kapittel 1 Komme i gang DDS-CAD Arkitekt 10 Prosjektinformasjon Det skal inngis informasjon om prosjektet som oppdragsgiver, tegningens innhold, o.l. Disse opplysningene kommer senere automatisk ut i tittelfelt på tegningene knyttet til prosjektet. Trykk på Info... oppe til høyre i dialogboksen se ovenfor. Skriv inn som foreslått - OK. Prosjektmeny I prosjektmenyen vises en tegningsliste for prosjektet. Her er forslag til tegninger som kan brukes. Etter hvert som nye tegninger blir opprettet, vil disse bli tilføyd i listen. Tegningsnummer knyttes til hver enkelt tegning. Det finnes maksimum 1000 tegninger pr prosjekt, fra tegningsnummer 000 til tegningsnr Programmet fyller ut ledende nuller slik at hvis det blir inngitt tegningsnr. 5, vil det i programmet bli omgjort til 005. Når et nytt prosjekt opprettes, vil programmet søke etter en prosjektmal og kopiere de tilhørende filene inn i den nyopprettede prosjektmappen. Navn på alle filer tilpasses automatisk det nye prosjektnavnet. Dette kan en se i tegningslisten ved at det er kommet et plusstegn (+) foran flere av filene i listen. Hver av filene i listen som har + (plusstegn) foran seg, er kopiert fra prosjektmalen og fått med innstillinger definert i de tilhørende filene. Dette er en mal som kan tilpasses det enkelte firma og innholdet består i forhåndsdefinert grunnunderlag som veggtype, romhøyde, ramme for ark,

9 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 9 tittelfelt, o.l. tilpasset brukers behov - dvs en mal for den aktuelle tegningen (modellen) og som kopieres inn automatisk i et nyopprettet prosjekt. I prosjektmenyen vises forslag til aktuelle tegninger. Tegningsnummer kan velges med å bla i listen med mus/piltaster eller skrive nummeret inn i øverste venstre felt. Ønsket tegning i listen markeres og åpnes ved å dobbeltklikke - eller markere og så trykke på Åpne. Plan 1. etasje Pek i listen på tegningsnummer 1. etasje og trykk Åpne. Tegneprogrammet er i gang. Ved valget "1. etasje", blir endel "standardverdier" som gjelder den aktuelle etasjen lagt først i tegningen. Disse verdier er opprettet via malprosjektet hvor dette ble kopiert inn fra en egen fil tilknyttet aktuelt tegningsnummer. Verdiene er nødvendige ved tegnearbeidet og skal i dette tilfelle ikke forandres. Tilpassinger i malen utføres i samsvar med de enkelte firma som bruker programmet. Hvis slike tilpassinger allerede er gjort på den maskinen hvor denne oppgaven utføres, kan resultatet av oppgaven bli noe anderledes enn vist i dette heftet. Det kan være endringer i veggtype, takutstikk, o.l.. Dette skal likevel ikke kunne gjøre de store utslag - oppgaven er basert på en standard installasjon uten firmatilpassing. Hvordan - når det ikke stemmer Er resultatet i skjermen underveis i tegneprosessen anderledes enn forventet, er det nødvendig å gjøre endringer - evnt slette og så tegne på nytt. Dette er beskrevet i omrammede avsnitt. Se eksempel som vist her: Hvis feil lengde inngis eller linjen som viser veggen går i feil retning, kan dette rettes opp ved å trykke på tasten [Backspace]. Denne er merket [ ] og ligger vanligvis over tasten [Enter] på høyre side av tastaturet. Hver gang tasten [ ] brukes, går programmet et trinn tilbake. Denne muligheten for å rette opp feil kan nyttes så lenge meldingen nederst i skjermen er: Inngi neste punkt i vegg...

10 10 Kapittel 1 Komme i gang DDS-CAD Arkitekt 10

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Supernova 11 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 97 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen

Hvis det er et Word-dokument du vil ha opplest kan du bare sette markøren et sted i dokumentet og stemmen leser til du stopper den med stoppknappen Bli kjent med CD-ORD Les med CD-ORD Les opp CD-ORD kan gi opplesning fra alle Windows-program. Du kan f.eks få lest opp fra Internett, Word, notisblokk, mail, Facebook eller en læringsplattform. CD-ORD

Detaljer

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no

Brukerhåndbok. 3. utgave, mai 2006. Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no Brukerhåndbok 3. utgave, mai 2006 Copyright 2003, 2004, 2006 terje.lohne@online.no EW Bruksanvisning - 1-3. utgave, mai 2006 Forord EasyWorship er etter min mening det beste programmet som er laget for

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer

1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer Innhold Innhold... 1 1.0 Lingdys og Lingright er skrivestøtteprogrammer... 2 1.1 Lingdys hjelp med norsk rettskriving... 2 1.2 Lingright hjelp med engelsk rettskriving... 2 1.3 Strategier for skriving...

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009

En smak av web Østfoldbibliotekene 2009 Ting 2: Blogging De fleste blogger man finner på internett publiseres med et bloggverktøy. Det finnes en rekke slike tjenester fra ulike tilbydere. De fleste er gratis, og reklamefinasiert, mens noen koster

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket.

Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Velkommen til EDB på 123! Den som er kursansvarlig, har en viktig funksjon for at kurset skal bli vellykket. Oppgavene vil være å lage en kurssplan som gir tid til gjennomføringen å informere IKT-ansvarlig

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer