Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3"

Transkript

1 Kapittel DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet Windows... 4 Begreper... 5 Start DDS-CAD Arkitekt... 5 Start for første gang et nytt prosjekt... 5 Prosjektkatalog... 6 Opprette nytt prosjekt fra prosjektadministrator... 6 Prosjektinformasjon... 7 Prosjektmeny... 7 Plan 1. etasje... 8 Hvordan - når det ikke stemmer... 8

2 2... Kapittel Komme i gang DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7

3 Kapittel DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel 1 - Komme i gang Velkommen Komme i gang Velkommen som bruker av tegne- og prosjekteringsverktøyet fra Data Design System ASA. Som profesjonell planlegger vet du hvor viktig det er å ha godt verktøy og, ikke minst, hvor viktig det er å forstå og lære seg verktøyets funksjoner, krav og muligheter. DDS-CAD som består av flere applikasjoner som håndterer Arkitekt, Konstruksjon, Terreng, Elektro og VVS og som er utviklet for - og sammen med - byggebransjens fagfolk og planleggere. Alle er bygget over samme lest og åpner dermed for effektiv tverrfaglig prosjektering. Mange års erfaring har vist, at de som helt fra starten av tar seg tid til å sette seg grundig inn i programmenes virkemåte, logikk og mange muligheter, etter meget kort tid oppnår store gevinster mht økt effektivitet, mer tid til interessant og kreativt arbeid og ikke minst bedre kvalitet på det underlag som blir produsert. Vi anbefaler alle nybegynnere å delta på et grunnkurs og regner med at du deltar/har deltatt på et slikt kurs. Denne håndboka er ment å være et supplement til kurset, og ikke en lærebok for selvstudium. Konkrete eksempler er brukt for å gi tips og råd til hvordan man enklest og best løser forskjellige oppgaver. Som oftest finnes det imidlertid mange forskjellige veier til målet, og vi oppfordrer derfor den enkelte til å forsøke flere metoder, for dermed bedre å forstå DDS-CADs virkemåte og kunne utnytte de muligheter for effektivisering som ligger innebygget. Skulle du mot formodning stoppe opp eller få problemer du ikke ser løsning på, så vil fagfolkene hos Data Design System ASA gjerne hjelpe deg. En telefon eller e-post vil i de fleste tilfeller være nok. Gjennom Vedlikeholdsavtalen vil slike tjenester, samt fortløpende oppgradering av programvaren, være dekket. Som nybegynner vil du kanskje føle at det er mye nytt. Det er mange som de første dagene etter et kurs føler det slik. Praksis har imidlertid vist, at om man bare står på og ikke gir seg, så vil man etter ganske få dager oppleve gleden ved å produsere plantegninger, fasader, snitt, perspektivtegninger og mye, mye mer på vesentlig kortere tid og med bedre kvalitet sammenlignet med situasjonen før DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon ble tatt i bruk. Lykke til og med vennlig hilsen fra Data Design System ASA

4 4... Kapittel Komme i gang DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Denne introduksjonen vil vise de grunnleggende ferdigheter og begreper som behøves for å kunne tegne et enkelt bygg i DDS-CAD Arkitekt. Øvingsoppgaven skal resultere i to ark, nemlig plan og snitt samt fasader. Plan og snitt Fasader Er DDS-CAD Arkitekt installert? Installasjon av programmet utføres i henhold til veiledning i skjermen via installasjonsrutinene. Operativmiljøet Windows DDS-CAD er basert på Windows. Lær derfor det mest grunnleggende om Windows før start. Lær å arbeide med mus, med flere vinduer og åpne/lukke filer. Alle operasjoner utføres enten ved hjelp av musen og/eller tastaturet.

5 Kapittel DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Begreper Komme i gang Ved bruk av mus brukes begrepene peke (posisjonere) og trykke (klikke). Ved å peke (posisjonere) menes at musen flyttes for å plassere pekeren et sted på skjermen. Trykk (klikk) raskt på musen når et element i skjermen som det pekes på skal aktiveres. I instruksjonen brukes bl.a. ordrene Velg og Klikk. Velg viser til å bla i en meny (rullegardinsmeny, knapperad, verktøyboks) eller listen med data. Klikk viser til en av verktøyknappene som vanligvis er merket med et symbol. Det er mulig at tastene på tastaturet er merket noe anderledes enn som beskrevet. Alle tastenavn blir beskrevet i hakeparanteser, noen er i tillegg forkortet. Eksempler er Escape som skrives [Esc] og Control som skrives [Ctrl]. Piltastene kan beskrives [Pil opp], [Pil ned] evnt [ ] eller [ ] osv.. Ellers brukes ofte [Mellomromstasten] som er det samme som [Enter]. Tasten øverst til høyre for bokstavrekken kalles [Backspace]. Denne er vanligvis i dobbel bredde og merket med pil som peker til venstre eller går tilbake. Ved skjermtips kan tekster som: Gjenoppfrisk skjerm [RP] vises. Bokstavene i hakeparantesen er en kommando som også kan inngis direkte fra tastaturet. Start DDS-CAD Arkitekt Installasjonsprogrammet oppretter automatisk en egen programgruppe for Data Design Systems programikoner. I Windows vil ikonene for de forskjellige programmene vises i gruppen merket Data Design System. Start DDS-CAD Arkitekt ved å peke på ikonet og dobbeltklikk. Start for første gang et nytt prosjekt Første gang DDS-CAD Arkitekt startes etter en ny installasjon, vil programmet opprette et startprosjekt og følgende tegningsliste vises i skjermen. Dette viser prosjektmenyen som er utgangspunkt for et nytt prosjekt. Opprett nytt prosjekt ved å skrive inn prosjektnavnet i feltet øverst til venstre, merket Prosjekt. Skriv inn prosjektnavnet. Ikke bruk punktum i prosjektnavnet. Vær forsiktig med bruk av de norske tegnene Æ - Ø Å. I ikke-norskoppsatte maskiner kan en risikere at disse ikke blir gjenkjent. Trykk [Opprett].

6 6... Kapittel Komme i gang DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Programmet vil på grunnlag av inngitte karakterer opprette en katalog (mappe) under katalog..\prosjekter - samt et prosjektnavn som danner grunnlaget for alle filnavnene (tegningene) som opprettes for prosjektet. Prosjektinformasjonen så som byggherrens navn, adresse, tegningsliste, mm. blir lagret i prosjektfilen som får navn som det inngitte prosjektnavn og etternavn PRJ. Prosjektnavn og katalognavn blir det samme. Prosjektkatalog Det opprettes egen katalog for hvert prosjekt. Dette gir god oversikt over alle tegningene i prosjektet. Prosjektnavnet kan bestå flere karakterer. Programmet bruker de fire første til tegningsnavnene som tilhører prosjektet. Prosjektnavn og katalognavn bør være det samme. Prosjektkatalogene legges under katalogen..\prosjekter 7. Opprette nytt prosjekt fra prosjektmeny Dialogboksen som viser prosjektmeny. Via denne kan nye prosjekt opprettes, en kan starte nye og gamle prosjekt, samt åpne og opprette selvstendige tegninger som er uavhengige av et prosjekt så som systemfiler, figurer og symboler. Skriv inn det nye prosjektnavnet i feltet merket prosjekt - her kalt Kurs. Trykk på Opprett. Ny katalog er opprettet under katalog \Prosjekter med navnet Kurs dvs \Prosjekter 7\Kurs.

7 Kapittel DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Prosjektinformasjon Komme i gang Det skal inngis informasjon om prosjektet som oppdragsgiver, tegningens innhold, o.l. Disse opplysningene kommer senere automatisk ut i tittelfelt på tegningene knyttet til prosjektet. Trykk på Info... oppe til høyre i dialogboksen se ovenfor. Skriv inn som foreslått. Trykk OK. Prosjektmeny I prosjektmenyen vises en tegningsliste for prosjektet. Her er forslag til tegninger som kan brukes. Etter hvert som nye tegninger blir opprettet, vil disse bli tilføyd i listen. Tegningsnummer knyttes til hver enkelt tegning. Det finnes maksimum 1000 tegninger pr prosjekt, fra tegningsnummer 000 til tegningsnr Programmet fyller ut ledende nuller slik at hvis det blir inngitt tegningsnr. 5, vil det i programmet bli omgjort til 005. I prosjektmenyen vises eksisterende tegninger og evnt forslag til aktuelle tegninger. Tegningsnummer kan velges med å bla i listen med mus/piltaster eller skrive nummeret inn i øverste venstre felt. Opprettede tegninger som er lagret blir markert i listen med tegnet + helt til venstre.

8 8... Kapittel Komme i gang DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Ønsket tegning i listen markeres og åpnes ved å dobbeltklikke - eller markere og så trykke på Åpne. Plan 1. etasje Pek i listen på tegningsnummer 1. etasje og trykk Åpne. Tegneprogrammet er i gang. Ved valget "1. etasje", blir endel "standardverdier" som gjelder den aktuelle etasjen lagt først i tegningen. Disse verdier ligger lagret i en egen fil som automatisk blir kopiert inn i den nye tegningen. Dette kalles en forhåndsfil. Verdiene er nødvendige ved tegnearbeidet og skal i dette tilfelle ikke forandres. Tilpassinger i forhåndsfilen utføres i samsvar med de enkelte firma som bruker programmet. Hvis slike tilpassinger allerede er gjort på den maskinen hvor denne oppgaven utføres, kan resultatet av oppgaven bli noe anderledes enn vist i dette heftet. Det kan være endringer i veggtype, takutstikk, o.l.. Dette skal likevel ikke kunne gjøre de store utslag - oppgaven er basert på en standard installasjon uten firmatilpassing. Hvordan - når det ikke stemmer Er resultatet i skjermen underveis i tegneprosessen anderledes enn forventet, er det nødvendig å gjøre endringer - evnt slette og så tegne på nytt. Dette er beskrevet i omrammede avsnitt. Se eksempel som vist her: Hvordan når det ikke stemmer? Hvis feil lengde inngis eller linjen som viser veggen går i feil retning, kan dette rettes opp ved å trykke på tasten [Backspace]. Denne er merket [ ] og ligger vanligvis over tasten [Enter] på høyre side av tastaturet. Hver gang tasten [ ] brukes, går programmet et trinn tilbake. Denne muligheten for å rette opp feil kan nyttes så lenge meldingen nederst i skjermen er: Inngi neste punkt i vegg...

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1

Kapittel. Kapittel 1. Komme i gang... 5. Komme i gang Kapittel 1 DDS-CAD Arkitekt 10 Komme i gang Kapittel 1 1 Kapittel Side Kapittel 1 Komme i gang... 5 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 5 Operativmiljøet Windows... 6 Begreper... 6 Start DDS-CAD Arkitekt... 6 Start

Detaljer

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon

D DD DS-CA AD D 9 Nyyheter i DDS-CAD Arkitekt DDS-CAD Konstruksjon DDS-CAD 9 Nyheter i DDS-CAD Arkit tekt DDS-CAD Konstruksjon Innhold... Side Velkommen til DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon... 4 Før installasjonn... 4 2 Installasjon... 4 Drivere for skjermkort og printer...

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0

Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Hurtigstartguide - NS-basert Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

Starthjelp i MINITAB R

Starthjelp i MINITAB R Starthjelp i MINITAB R Versjon 16 for Windows September 2010 Avdeling for Statistikk Matematisk Institutt Universitetet i Oslo Innhold 1 Innledning 1 2 Notasjon 2 3 Inn i og ut av Minitab 3 4 En oversikt

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4

Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Brukerveiledning JOINT ProsjektHotell versjon 7.4.4 Sist revidert Oktober 2012 Innholdsfortegnelse Hva er JOINT ProsjektHotell?...3 Pålogging til JOINT ProsjektHotell...4 Hva er eroom plug-in?...5 Hvordan

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt

Systems AS. Brukerhåndbok. Prosjekt Brukerhåndbok Prosjekt Maritech AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Ettertrykk, lagring i noen form, videreformidling eller annen bruk utover lisensavtalen er forbudt. Produsert og utgitt av Maritech

Detaljer

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Version 4.30. ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørhåndbok Version 4.30 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.ep.se www.episerver.com Redaktørshåndbok for EPiServer 4.30 Rev A Opprettet den 14. september 2004 Sist lagret den

Detaljer