Heftet tar utgangspunkt i Excel Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark."

Transkript

1 Heftet tar utgangspunkt i Excel Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme på regneark. Excel vil koste en del, men det finnes gode alternativer. Andre aktuelle regneark kan for eksempel være: OpenOffice.Calc som kan lastes ned gratis fra OpenOffice.org. Her er det også mulig å laste ned en omfattende (gratis) brukerveiledning på norsk. Anbefales! (OpenOffice.org tilbyr en helhetlig pakke med regneark, tekstbehandler, presentasjonsverktøy osv. Meget bra og gratis!) Du kan få adgang til en (noe redusert) versjon av Excel (Office 365) via Portalen. Framgangsmåten for det er: Logg inn på Portalen. Velg Lagring under E-post og lagring for elever. Deretter velger du og Excel-arbeidsbok. nytt Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 1

2 Ta godt vare på heftet. Du vil få bruk for det senere på ungdomsskolen. Sett det inn i Regelbokpermen. Innholdsfortegnelse KORT INNFØRING, SKJERMBILDET... 4 FORMLER Aritmetiske operatorer... 5 Referanseoperatorer... 5 OPPGAVER Oppgave 1- «Kalkulator»... 6 Oppgave 2 - Trekantareal... 7 Oppgave 3 - Sirkel... 7 Oppgave 4 - Budsjett... 8 Oppgave 5 Omgjøring, enheter... 9 MERKE OMRÅDE Oppgave 6 - Handletur KOPIERING AV CELLER Oppgave 7 - Hundegård RELATIVE OG ABSOLUTTE CELLEREFERANSER DIAGRAM Oppgave 8 - Diagram FORMELVISNING PROSEDYRE FOR UTSKRIFTER TIL EKSAMEN Oppgave 9 - Prøveresultat Oppgave 10 - Næringsinnhold Oppgave 11 - Strømforbruk STATISTIKK. BEHANDLING AV DATA FUNKSJONER Et eksempel Oppgave 12 - Fraværsstatistikk HJELPEFUNKSJON Oppgave 13 - Temperaturer Oppgave 14 - Utlån Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 2

3 Oppgave 15 - Kafebesøk Oppgave 16 - Mobilabonnement Oppgave 17- Vekstfaktor Oppgave 18 Volum av prisme Oppgave 19 - Fartsmåling Oppgave 20 - Rabatt Oppgave 21 - Papirbretting Oppgave 22 - Trekantside Oppgave 23 - Vekstfaktor Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 3

4 KORT INNFØRING, SKJERMBILDET. Når du starter Excel vil du få opp dette skjermbildet Menyfaner Meny «Hjem» Radoverskrift Kolonneoverskrift Celler Øverst finner du menyer med et vell av muligheter. Menyene er gruppert ved hjelp av Faner. Hoveddelen av regnearket består av celler (mange) som utgjør arbeidsområdet. Adressefelt I disse cellene kan du skrive inn blant annet tekst, tall, datoer, formler og funksjoner. Hver celle har sin adresse som vanligvis kalles en cellereferanse. Adressen består av kolonneoverskrift (en eller flere bokstaver) og radoverskrift (et tall). I figuren under er cellen B3 markert (kolonne B og rad 3). Legg merke til at cellereferansen også framkommer i adressefeltet. ( I tillegg «lyses» rad- og kolonnenavn opp når en eller flere celler markeres.) Markert celle: B3 Fordelene med regnearket er at det lynraskt kan foreta matematiske beregninger. Forutsetningen for å få til dette, er at regnearket får riktige data og de rette instruksjonene for å behandle dem. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 4

5 FORMLER. Dette er måten vi instruerer regnearket til å gjøre det vi ønsker. Alle formler/beregninger må begynne med = (likhetstegn). For øvrig kan formelen inneholde tall, cellereferanser, operatorer og funksjoner. Aritmetiske operatorer Anvendelse Operator (regnetegn) Eksempel Kommentar Addisjon + =12+34 =A4+A5 Subtraksjon - =25-13 Bindestrek. =A3-A4 Multiplikasjon * =52*0,25 Stjerne. =A2*A3 =A4*0,25 Divisjon / =230/24 NB! Skråstrek. =A7/A9 Prosent % =235*25% =A2*12% =A4*B3% Potens ^ =3^2 =A3^4 =A4^A5 Kombineres med *. Gjør om fra % til desimalform. For eksempel: 25% = 0,25. Legg merke til at ^ er en stum tast. Du trykker <Shift>+^ (ved siden av Å), deretter Mellomromstasten. Referanseoperatorer Operator Eksempel Kommentar : A4:B6 Angir området med celle A4 øverst til venstre og celle B6 nederst til høyre. =summer(a4:b6) ; A4:B7;C3:D5 =summer(a4:b7;c3:d5) =summer(a1;b4;c7;c9) Funksjonen vil summere alle tall i cellene i dette området. Angir to områder. Funksjonen summerer alle tall i cellene i begge områdene. Funksjonen summerer alle tall i lista over cellereferanser. NOTATER: Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 5

6 OPPGAVER. Oppgave 1- «Kalkulator» Legg inn tekst og tall slik det er gjort i figuren. I celle E6 skriver du inn formelen som skal beregne summen av tallene i cellene A6 og B6. (Formelen blir: =A6+B6). Tips! I stedet for å skrive cellereferansen, kan du klikke på den aktuelle cella. Deretter regnetegn eller Entertasten. Fortsett å fylle inn formler i E7: E9. Tilslutt sjekker du hva som skjer når du gjør endringer på tallene i A6 og B6. Velg noen tilfeldige tall og observer. Prøv deg fram og finn svar på oppgavene: Finn to tall som gir differansen -8. Finn to nye tall som gir produktet 54. Finn to nye tall som gir kvotienten 9. Prøv å finne to tall som gir produkt 72 og differanse 6. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 6

7 Oppgave 2 - Trekantareal Vi skal lage et regneark som skal brukes til å beregne arealet av en trekant når vi får oppgitt lengden på grunnlinja og høyden i trekanten. Start med å legge inn tekst slik det gjort i figuren: Skriv inn forslag til lengder i cellene B3 og B4. Sett inn passelig formel i celle B6. Hvor stort er arealet av en trekant der Areal av trekant: A = g h 2 I regnearket: =B3*B4/2 Grunnlinja = 4,5 cm, høyden = 3,5 cm? Grunnlinja = 18 cm, høyden = 6,3 cm? Lag to forslag til lengde på grunnlinje og høyde når arealet skal være 25 cm 2. Test løsningene i regnearket. Oppgave 3 - Sirkel I denne oppgaven lager vi et regneark som beregner areal og omkrets for en sirkel når radius er oppgitt. Skriv inn kolonneoverskrifter slik det er gjort i figuren: Sirkelareal: A = π. r. r Sirkelomkrets: O = π. d Skriv inn de nødvendige formlene i cellene B4:D4. Husk at det er strengt forbudt å skrive tallet 5 (fra A4) inn i cellene!! Prøv å endre verdien i A4 (radius); se hva som skjer! Tips! Tallet π ligger innebygd og kan hentes fram ved å skrive inn pi() i formelen. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 7

8 Oppgave 4 - Budsjett (SIRKEL 8A, 2.40/2.41) Vi skal sette opp et budsjett og regnskap for Holmlia klatregruppe. a: Finn summen av inntektene og utgiftene i budsjettet. b: Finn det budsjetterte overskuddet. På slutten av året lager idrettsklubben et regnskap som viser inntektene og utgiftene de faktisk har. Regnskapet viser at klubben har disse avvikene fra budsjettet: Fått 8150 kr mindre enn budsjettert i kontingent og treningsavgift Fått 3000 kr mer enn budsjettert i sponsing Brukt 4400 kr mer i reiseutgifter Brukt 1750 kr mer på utstyr Tips! Du kan tilpasse kolonnebredden ved klikk og dra eller dobbeltklikke mellom kolonnene. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 8

9 c: Skriv disse avvikene inn i regnearket og lag en oversikt over virkelige inntekter og utgifter. d: Finn det faktiske overskuddet. Oppgave 5 Omgjøring, enheter I dette regnearket skal vi lage en kalkulator som regner om fra amerikanske (US) måleenheter til norske lengdeenheter. Skriv inn: a: Lag passelige formler i F9 og G9. I USA kan man få oppgitt høyden til en person slik: 5 4 (5 feet and 6 inches). b: Hvor høy er denne personen? (Svar både i meter og centimeter.) Lengden på båter oppgis ofte i fot (norsk) som tilsvarer foot. c: Hvor lang er en båt på 26 fot? (Svar i cm og m.) d: Hvor langt er 2 miles 105 yards? Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 9

10 MERKE OMRÅDE. Du vil svært ofte ha behov for å merke områder når du arbeider i regneark. Den kjappeste metoden er som regel Dra og slipp: Start med markøren i øverste venstre celle. Klikk (venstre mustast og hold inne) og dra musa til nederste høyre hjørne. Slipp mustasten. Da kan resultatet for eksempel bli slik som på figuren. Her er området A2:C5 merket. (Legg merke til måten området betegnes på. Jmf s. 3.) Oppgave 6 - Handletur Vi skal føre regnskap for en liten handletur. Tenk deg at du har en handlelapp og 200,- kr. På handlelappen står det at du skal handle: 3 liter melk, 1 brød, 1 pakke smør, 2 kg mel, 0,5 kg kjøttdeig, 1,5 kg epler, 1 liter saft og 1,5 liter Juice. Lag regnskap for hele handleturen. Du kan starte regnearket slik: PRISLISTE: Melk: 10,40 kr pr liter Brød: 27,80 pr stk Smør: 19,80 pr pakke Mel: 7,90 pr kg Kjøttdeig: 64,- kr pr kg Epler: 17,50 pr kg Saft: 23,70 pr liter Juice: 6,50 pr liter Hvor mye koster varene til sammen? Lag en oppstilling (med tekst) som viser hvor mye penger du har igjen etter handlingen. Formater cellene med korrekt antall desimaler (to) for kronebeløp: Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 10

11 Merk aktuelt område. Bruk knappene som er angitt på figuren Test gjerne Valuta-knappen også KOPIERING AV CELLER. I mange tilfeller ønsker man å gjenta samme type regneoperasjon flere ganger. Det så du kanskje i oppgave 3, der vi skulle multiplisere antall med pris pr enhet flere ganger. Det er unødvendig å skrive inn «samme» formel gang etter gang. Kopiering kan gjøres på flere ulike måter: Kopier og lim inn: med hurtigtaster: Ctrl+C (kopier) og Ctrl+V (Lim inn). Brukes gjerne på enkeltceller. Merke område (kolonner) der cellene som skal kopieres er i første rad i området, deretter Ctrl+D (kopier nedover D -> Down). Merke område (rader) der cellene som skal kopieres er i første kolonne i området, deretter Ctrl+R (kopier mot høyre R -> Right). Sett markør på cellen du ønsker å kopiere og pek på det lille kvadratet i nederste høyre hjørne av cellemarkeringen (til du får opp et plusstegn). Klikk venstre musknapp og merk det området du ønsker å kopiere til. Antakelig vil du få mest bruk for den siste av disse. Oppgave 7 - Hundegård Per skal sette opp et gjerde rundt en hundegård. Gjerdet er 40 m langt. Hvilken form skal han velge på hundegården for at arealet skal bli størst mulig? Vi forutsetter at hundegården skal være rektangulær. (I utgangspunktet forenkler vi litt med å si at sidelengdene skal være heltall.) Vi skal bruke regnearket til å vise hvordan arealet endres når lengden på sidene varierer. Start regnearket slik figuren viser. For å sette inn serien av tall for lengde bruker du menyvalget Fyll Serie. (Se figur til høyre). Husk å merke området du vil ha tallene i først. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 11

12 Sett inn formel for å beregne bredden i B5 og formel for å beregne arealet i C5. Her er det en utfordring i å bruke B2 som referanse for omkretsen! Kopier deretter formlene nedover i alle cellene der beregningene skal gjøres. Sjekk om formelen i B5 kan være =B2/2-A5 eller =(B2-2*A5)/2. Her fikk du nok problemer med kopieringen. Prøv å finne ut hva som skjer av endringer i formelen når den kopieres nedover (sammenlign innholdet i B5 og B6, deretter B7). Les neste kapittel før du prøver å endre formlene. Hvilke verdier på lengde og bredde ga det største arealet? Hvilken form er det da på hundegården? RELATIVE OG ABSOLUTTE CELLEREFERANSER. Når du kopierer nedover, vil cellereferansene også forskyve seg ett hakk nedover (linjenummeret øker), og tilsvarende et hakk mot høyre (kolonnenavnet øker ) dersom du kopierer mot høyre. Dette kalles relative cellereferanser (referansen endres i den retningen du kopierer). Av og til har du behov for å låse cellereferansen slik at formlene i alle cellene du kopierer til refererer til samme celle i formelen. Dette kaller vi absolutte cellereferanser. Sørg for å låse før du gjennomfører kopieringen! Vi gjør cellereferansene absolutte ved å sette inn $-tegn i cellereferansen. $-tegn låser til celle B2 Studer de to eksemplene ved siden av: Her gikk alt galt i kopieringen I begge eksemplene er celle B5 kopiert nedover Skjønte du forskjellen? Den enkleste måten å låse på er å trykke F4-tasten idet du har skrevet inn cellereferansen.) Hvis du skal rette opp etter at formelen er skrevet, må du sette markør i cellereferansen først.) Trykk på F4-tasten fører til at referansen endrer seg i rekkefølgen: låse både kolonne og rad (eksempel: $A$7) låse linje (eksempel: A$7) låse kolonne(eksempel: $A7) ingen låsing (eksempel: A7) Ofte er det greit å låse begge. F4 fungerer som en nøkkel for å låse cellereferansen. Det å lære seg å låse cellereferansene krever litt øvelse og forståelse. Vær litt tålmodig! Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 12

13 DIAGRAM. Regnearket inneholder mange finesser for å lage gode diagrammer av alle mulige slag. Oppgave 8 - Diagram Fyll inn data i regnearket som vist på figuren. Merk området A3:B7. Åpne menyfanen Sett inn. Velg Stående stolpediagram og deretter en av diagramtypene Til høyre for selve diagrammet får du tilgang til hurtigmenyer som gir deg anledning til å forbedre diagrammet. Dersom hurtigmenyene ikke vises, kan du få de tilbake ved å klikke på diagrammet. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 13

14 Sett inn Diagramtittel og Aksetitler. Prøv også å lage et Sektordiagram med utgangspunkt i den samme tabellen. Her er det mange muligheter! For å lære seg finessene her, er det viktig å prøve seg fram med de ulike alternativene. Husk at den viktigste tanken du må ha i hodet er at diagrammet skal kommunisere. Tenk deg at en person, som i utgangspunktet ikke kjenner til det materialet du har basert diagrammet på, skal skjønne både tema og innhold så raskt som mulig. (Vurder: Diagramtype, Diagramtittel, Aksetitler, Rutenett, fargebruk etc.) FORMELVISNING. Når du markerer en celle som inneholder en formel vil formelen vises i Formellinja. Der kan den også redigeres. Det er fra tid til annen hensiktsmessig å få full oversikt over formler i regnearket. Dette oppnår du ved å åpne fanen Formler, deretter klikke på Vis formler. (Denne knappen virker som av/på-bryter.) PROSEDYRE FOR UTSKRIFTER TIL EKSAMEN. Til eksamen (og av og til andre prøver) kreves det at du leverer utskrift av regnearket både i Normalvisning og Formelvisning. Formelvisning vil ofte gi veldig breie kolonner og fordeler seg på flere ark. Det er derfor behov for å redigere formelvisningen for seg. I tillegg må det skrives ut Støttelinjer og Overskrifter for begge visningene. Når det kreves utskrift av formelvisning, kan det være greit å følge denne prosedyren: (Hensikten er å lage to identiske kopier av regnearket. Den ene kopien bearbeider vi for Formelvisning.) Gjør deg ferdig med arket i normalvisning Kopier og Lim inn på et nytt ark. o Merk alt ved å klikke på dette feltet o Ctrl+C kopierer. o Åpne nytt ark ved å klikke på Plussymbolet for å åpne ny Arkfane. o Ctrl+V limer inn regnearket ditt i nytt ark. Gjør det nye arket om til formelvisning (se over) og formater: o Juster kolonnebredder. Eventuelt kan du også vurdere å gjøre om til liggende A4. Den innstillingen finner du under fanen Sideoppsett. Velg Retning og Liggende. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 14

15 o o o Fjern eventuelle diagrammer Sett inn Støttelinjer (rutenett) og Overskrifter på rad og kolonne. Dette gjør du ved å klikke på fanen Sideoppsett. Deretter setter du haker ved Skriv ut). Sjekk Forhåndsvisning! Sett inn Støttelinjer og Overskrifter i arket som har Normalvisning. Oppgave 9 - Prøveresultat KAR 6 ANTALL 2 PROSENT Team 8A har hatt en matematikkprøve med følgende resultat (se tabell). 5 7 Lag en frekvenstabell, som viser disse resultatene, i et regneark I den tredje kolonnen beregner du den prosentvise fordelingen av 2 7 karakterene. (For å gjøre det må du summere antall husk også absolutt 1 1 cellereferanse når du kopierer.) Lag et diagram som viser karakterfordelingen på denne prøva. Legg vekt på å lage et diagram som kommuniserer. Det vil si at du må vurdere diagramtype. Sett inn overskrift og aksetitler. Oppgave 10 - Næringsinnhold En sjokolade veier 100 gram og har følgende næringsinnhold Protein 9 Fett 38 Karbohydrat 36 Annet Tallene er oppgitt i gram. a: Skriv dataene fra tabellen inn i et regneark. Velg en passende overskrift. b: Legg til en kolonne der du beregner den prosentvise andel av de tre næringsstoffene. (Prøv å bruke kopieringsfunksjonen husker du låsing av cellereferanse?) Når du skal summere tall kan det ofte lønne seg å bruke hurtigknappen Σ Autosummer. Den finner du oppe til høyre (i Hjem-menyen). Plasser markøren i cella du vil ha summen, klikk Σ og juster området (Dra og slipp) dersom forslaget ikke er i orden. c: Lag tilslutt et sektordiagram som viser fordelingen. Lag diagramoverskrift og legg inn dataetiketter. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 15

16 Oppgave 11 - Strømforbruk Knut, Pål og Ine eier en hytte sammen. De skal betale utgiftene til strøm i forhold til forbruket. De leser av målerstanden hver gang de kommer på hytta og hver gang de reiser fra hytta. Første halvår 2008 var avlesningene: Navn Ankomst, kwh Avreise, kwh Forbruk Å betale Knut Ine Pål Ine Prisen for strøm var 0,78 kr pr kwh. Sett dataene inn i et regneark og sett inn formler for å regne ut forbruket for hver enkelt og hvor mye de må betale. (Merk at Ine har to besøk på hytta.) STATISTIKK. BEHANDLING AV DATA. Excel (og andre regneark) inneholder mange kraftige funksjoner for behandling av små og store datamengder. Vi skal ta i bruk noen av disse funksjonene. De har det til felles at de har et navn som etterfølges av en parentes. Parentesen inneholder såkalte argumenter. Svært ofte må vi oppgi et område. Under vil du finne en tabell som inneholder de mest sentrale funksjonene vi vil ha behov for når vi arbeider med statistikk på ungdomsskolen. FUNKSJONER FUNKSJON SYNTAKS (eksempel) Kommentar Gjennomsnitt (middelverdi) =gjennomsnitt(a4:c8) Funksjonene beregner de aktuelle Median =median(a4:c8) verdiene for tall i området der a4 er Typetall =modus(a4:c8) øverste venstre hjørne og c8 nederste høyre hjørne. Største verdi =størst(a4:c8) Gir største verdi i området. Minste verdi =min(a4:c8) Gir minste verdi i området. Variasjonsbredde Kombiner funksjonene for største og minste verdi. (Variasjonsbredden = Største Minste). Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 16

17 Et eksempel. SJEKK FORMLER! For å veksle mellom formelvisning (under) og normalvisning (til venstre), klikker du Formler og Vis formler. TIPS! Når du skriver inn funksjonen, merker du området ved hjelp av musa. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 17

18 Oppgave 12 - Fraværsstatistikk En lærer i 8B laget denne oversikten over fraværet i april: 0, 3, 4, 6, 2, 0, 3, 3, 3, 7, 2, 1, 0, 0, 9, 4, 5, 2, 0, 1. Bruk regnearket til å regne ut: Det gjennomsnittlige fraværet i april Medianverdien Typetallet Husker du hva gjennomsnitt, median og typetall er? En alternativ måte å finne gjennomsnittet på er å gå fram slik vi er vant til å gjøre når vi regner manuelt. Da trenger vi summen av alle observasjonene og antall observasjoner. Da har vi: Gjennomsnittet = Summen av observasjonene Antall observasjoner Summen av observasjonene finner du greit ved å merke dataene og klikke Σ Autosummer. (Du kan også skrive inn funksjonen SUMMER(område)). For å finne antall observasjoner kan du bruke den nyttige funksjonen ANTALL(område). Prøv dette på dataene i oppgave 3. HJELPEFUNKSJON. For å få tilgang til den innebygde hjelpefunksjonen trykker du F1. Du får da opp vinduet til høyre. Skriv inn stikkord for det du ønsker hjelp til i søkefeltet. (I noen sammenhenger vil et trykk på F1 gi deg hjelp til akkurat det du holder på med i regnearket.) Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 18

19 Oppgave 13 - Temperaturer Den første uka i april noterte Tone utetemperaturene hver dag. Temperaturene var: 6 o C, -3 o C, -2 o C, 4 o C, 0 o C, 4 o C og 2 o C. a: Skriv inn måleresultatene slik det er gjort på figuren til høyre. b: Framstill måleresultatene i et linjediagram. c: Sett inn diagramoverskrift og aksetittel på 2. aksen. d: Beregn gjennomsnittstemperatur, typetall og median. Oppgave 14 - Utlån Et bibliotek førte statistikk over utlånene. Tallene for de første 10 månedene ser du her: Skriv dataene inn i et regneark. Bruk deretter regnearket til å finne løsning på oppgavene. a: Lag et stolpediagram som viser utlånene for januar til oktober. Sett inn diagramtittel og aksetittel. b: Beregn det gjennomsnittlige utlånet. c: Finn summen av utlån for 1. kvartal. d: I hvilken måned var utlånet størst? Minst? e: Hvor stor var forskjellen i utlån for januar og juli? HUSK! Funksjonene STØRST(område) og MIN(område) finner den største og minste verdien i et gitt område! Oppgave 15 - Kafebesøk Skriv skjemaet til høyre inn i et regneark. Legg en passende formel inn i rute D4 og kopier den nedover. Legg også inn en passende formel i D9. Bruk regnearket (ved å sette inn passelige verdier i kolonnen for Antall) til å finne svar på følgende spørsmål: a: Hva må du betale for to baguetter og en brus? b: Hva må du betale for fire baguetter, to vafler, to kaffe og fire juice? c: Lag et forslag til hva du kan handle av mat og drikke for nøyaktig 152 kr. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 19

20 Oppgave 16 - Mobilabonnement (EKSAMEN 2007: oppgave 11) Malin har et mobiltelefonabonnement. Tabellen viser en oversikt over prisene (i kroner) for abonnementet. Startprisen regnes med hver gang hun bruker telefonen. Startpris Ringepris pr min SMS MMS 0,59 1,99 0,69 1,99 En måned betaler Malin for 60 samtaler, hver på 2 minutter 110 SMS-er 20 MMS-er a: Vis på en oversiktlig måte hvor mye bruken av telefonen kostet Malin denne måneden. Lars har samme abonnement. b: Regn ut hvor mange 2-minutters samtaler han kan få for 100 kr. Oppgave 17- Vekstfaktor (EKSAMEN 2007: oppgave 3D) Anne hadde en snill bestefar som ville hjelpe henne med penger til høyere utdanning når hun blir gammel nok. Bestefaren hadde satt 5000 kr i banken ved årsskiftet 1987/88. Deretter satte han inn 5000 kr ved hvert årsskifte, i alt 18 innskudd. Banken ga fast rente hele tiden på 5,5 prosent per år. Hvor mye sto på Annes konto etter 18 år? Oppgave 18 Volum av prisme (EKSAMEN 2006: oppgave 2G) Arne skal lage en prismeformet eske der bredden skal være halvparten av lengden og høyden det dobbelte av lengden Hvor lang vil du anbefale Arne at esken skal være når den skal romme 2,0 liter? Oppgi lengden i cm med en desimal. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 20

21 Oppgave 19 - Fartsmåling (EKSAMEN 2006: oppgave 2D) Elevene i klassen din skal undersøke fartsnivået til bilene på veien ved skolen. Lag en tabell som viser tiden på 100 meter, farten i m/s og farten i km/h. La tiden variere fra 5,0 til 12,0 s som vist i tabellen Tid og fart avrundes til én desimal. Begynn gjerne tabellen slik: Tid på 100 m (s) Fart i m/s Fart i km/h 5,0 5,2 5,4.. Oppgave 20 - Rabatt (EKSAMEN 2006: oppgave 3A) Gunn klipper håret hos en frisør som normalt tar 340 kr per gang. Hun får rabatt etter følgende skjema: 1. gang 0 % 2. gang 5 % 3. gang 10 % 4. gang 15 % 5. gang 20 % 6. gang 25 % 7. gang 30 % Deretter 30 % Etter en stund regnet Gunn ut at hun i gjennomsnitt hadde fått 23 % rabatt. Hvor mange ganger har hun vært der i alt? Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 21

22 Oppgave 21 - Papirbretting Tenk deg at du skal brette et papirark. For hver gang arket brettes blir tykkelsen fordoblet. Hvor tykt blir det hvis vi bretter ti ganger? 20 ganger? Kan vi klare å brette det 40 ganger? Hvor tykt vil det i så fall bli? Papirtykkelsen kan nok variere en del, men vi kan jo f. eks. ta utgangspunkt i en tykkelse på 0,1 mm. (Da vil en bunke på ti ark være 1 mm tykk.) Kan hende det er greit å oppgi tykkelsen i meter?! Km? Oppgave 22 - Trekantside (Nye Fakta, Oppgavebok 10, 3.55) Regn ut lengden av AF. Her kan det passe og ta i bruk funksjonen ROT(). Den gir kvadratroten av innholdet i parentesen. Eks: =ROT(A2^2+B2^2) Dette eksemplet skulle være nyttig i forbindelse med bruk av Pytagoras. (A2) 2 = A2^2 (Sjekk side 3 i heftet.) Oppgave 23 - Vekstfaktor (Sirkel 8B, 5.33) Biltrafikken økte med 5 % i året på hovedveien. Hvor mange år går det før trafikken er doblet? Hvor mange prosent må trafikken øke hvert år hvis den skal dobles på ti år? Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 22

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag

Microsoft Access. Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no. Sammendrag Microsoft Access Bjørn Kristoffersen Høgskolen i Telemark bjorn.kristoffersen@hit.no Sammendrag Microsoft Access (heretter skriver vi kun Access) er et databasehåndteringsverktøy til bruk for personlige

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Adresseavisens Abelkonkurranse

Adresseavisens Abelkonkurranse Adresseavisens Abelkonkurranse Lille Abel, Store Abel og instituttets nøtt Matematiske nøtter og problemløsningsoppgaver En oppgavesamling fra jubileumsåret 2002 FORORD UKENS STORE- OG LILLE ABEL I forbindelse

Detaljer

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner

iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner iwork Brukerhåndbok for formler og funksjoner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. I henhold til Lov om opphavsrett til åndsverk kan denne brukerveiledningen ikke kopieres, helt eller

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 2 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows

Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Brukerveiledning for Led - Faktura Windows Lindholt Data 2380 Brumunddal/2324 Vang Tlf:62345005 Fax 62343070 E-post: Lindholtdata@online.no Internet www.lindholtdata.no 2 Innhold 1. DIVERSE OPPLYSNINGER...

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Cashkontroll - lærerveiledning

Cashkontroll - lærerveiledning 1 Cashkontroll - lærerveiledning Undervisningsmateriell i økonomisk forståelse til matematikkfaget og verktøy til tverrfaglige prosjekter i grunnskolen på 5. - 10. klassetrinn. 2 Innhold Innhold... 2 Innledning...

Detaljer

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen - med skjermleser Jaws 10 Nelly Kvalvik Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 96 Undervisning i bruk av PC med leselist i grunnskolen

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer