Heftet tar utgangspunkt i Excel Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark."

Transkript

1 Heftet tar utgangspunkt i Excel Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme på regneark. Excel vil koste en del, men det finnes gode alternativer. Andre aktuelle regneark kan for eksempel være: OpenOffice.Calc som kan lastes ned gratis fra OpenOffice.org. Her er det også mulig å laste ned en omfattende (gratis) brukerveiledning på norsk. Anbefales! (OpenOffice.org tilbyr en helhetlig pakke med regneark, tekstbehandler, presentasjonsverktøy osv. Meget bra og gratis!) Du kan få adgang til en (noe redusert) versjon av Excel (Office 365) via Portalen. Framgangsmåten for det er: Logg inn på Portalen. Velg Lagring under E-post og lagring for elever. Deretter velger du og Excel-arbeidsbok. nytt Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 1

2 Ta godt vare på heftet. Du vil få bruk for det senere på ungdomsskolen. Sett det inn i Regelbokpermen. Innholdsfortegnelse KORT INNFØRING, SKJERMBILDET... 4 FORMLER Aritmetiske operatorer... 5 Referanseoperatorer... 5 OPPGAVER Oppgave 1- «Kalkulator»... 6 Oppgave 2 - Trekantareal... 7 Oppgave 3 - Sirkel... 7 Oppgave 4 - Budsjett... 8 Oppgave 5 Omgjøring, enheter... 9 MERKE OMRÅDE Oppgave 6 - Handletur KOPIERING AV CELLER Oppgave 7 - Hundegård RELATIVE OG ABSOLUTTE CELLEREFERANSER DIAGRAM Oppgave 8 - Diagram FORMELVISNING PROSEDYRE FOR UTSKRIFTER TIL EKSAMEN Oppgave 9 - Prøveresultat Oppgave 10 - Næringsinnhold Oppgave 11 - Strømforbruk STATISTIKK. BEHANDLING AV DATA FUNKSJONER Et eksempel Oppgave 12 - Fraværsstatistikk HJELPEFUNKSJON Oppgave 13 - Temperaturer Oppgave 14 - Utlån Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 2

3 Oppgave 15 - Kafebesøk Oppgave 16 - Mobilabonnement Oppgave 17- Vekstfaktor Oppgave 18 Volum av prisme Oppgave 19 - Fartsmåling Oppgave 20 - Rabatt Oppgave 21 - Papirbretting Oppgave 22 - Trekantside Oppgave 23 - Vekstfaktor Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 3

4 KORT INNFØRING, SKJERMBILDET. Når du starter Excel vil du få opp dette skjermbildet Menyfaner Meny «Hjem» Radoverskrift Kolonneoverskrift Celler Øverst finner du menyer med et vell av muligheter. Menyene er gruppert ved hjelp av Faner. Hoveddelen av regnearket består av celler (mange) som utgjør arbeidsområdet. Adressefelt I disse cellene kan du skrive inn blant annet tekst, tall, datoer, formler og funksjoner. Hver celle har sin adresse som vanligvis kalles en cellereferanse. Adressen består av kolonneoverskrift (en eller flere bokstaver) og radoverskrift (et tall). I figuren under er cellen B3 markert (kolonne B og rad 3). Legg merke til at cellereferansen også framkommer i adressefeltet. ( I tillegg «lyses» rad- og kolonnenavn opp når en eller flere celler markeres.) Markert celle: B3 Fordelene med regnearket er at det lynraskt kan foreta matematiske beregninger. Forutsetningen for å få til dette, er at regnearket får riktige data og de rette instruksjonene for å behandle dem. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 4

5 FORMLER. Dette er måten vi instruerer regnearket til å gjøre det vi ønsker. Alle formler/beregninger må begynne med = (likhetstegn). For øvrig kan formelen inneholde tall, cellereferanser, operatorer og funksjoner. Aritmetiske operatorer Anvendelse Operator (regnetegn) Eksempel Kommentar Addisjon + =12+34 =A4+A5 Subtraksjon - =25-13 Bindestrek. =A3-A4 Multiplikasjon * =52*0,25 Stjerne. =A2*A3 =A4*0,25 Divisjon / =230/24 NB! Skråstrek. =A7/A9 Prosent % =235*25% =A2*12% =A4*B3% Potens ^ =3^2 =A3^4 =A4^A5 Kombineres med *. Gjør om fra % til desimalform. For eksempel: 25% = 0,25. Legg merke til at ^ er en stum tast. Du trykker <Shift>+^ (ved siden av Å), deretter Mellomromstasten. Referanseoperatorer Operator Eksempel Kommentar : A4:B6 Angir området med celle A4 øverst til venstre og celle B6 nederst til høyre. =summer(a4:b6) ; A4:B7;C3:D5 =summer(a4:b7;c3:d5) =summer(a1;b4;c7;c9) Funksjonen vil summere alle tall i cellene i dette området. Angir to områder. Funksjonen summerer alle tall i cellene i begge områdene. Funksjonen summerer alle tall i lista over cellereferanser. NOTATER: Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 5

6 OPPGAVER. Oppgave 1- «Kalkulator» Legg inn tekst og tall slik det er gjort i figuren. I celle E6 skriver du inn formelen som skal beregne summen av tallene i cellene A6 og B6. (Formelen blir: =A6+B6). Tips! I stedet for å skrive cellereferansen, kan du klikke på den aktuelle cella. Deretter regnetegn eller Entertasten. Fortsett å fylle inn formler i E7: E9. Tilslutt sjekker du hva som skjer når du gjør endringer på tallene i A6 og B6. Velg noen tilfeldige tall og observer. Prøv deg fram og finn svar på oppgavene: Finn to tall som gir differansen -8. Finn to nye tall som gir produktet 54. Finn to nye tall som gir kvotienten 9. Prøv å finne to tall som gir produkt 72 og differanse 6. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 6

7 Oppgave 2 - Trekantareal Vi skal lage et regneark som skal brukes til å beregne arealet av en trekant når vi får oppgitt lengden på grunnlinja og høyden i trekanten. Start med å legge inn tekst slik det gjort i figuren: Skriv inn forslag til lengder i cellene B3 og B4. Sett inn passelig formel i celle B6. Hvor stort er arealet av en trekant der Areal av trekant: A = g h 2 I regnearket: =B3*B4/2 Grunnlinja = 4,5 cm, høyden = 3,5 cm? Grunnlinja = 18 cm, høyden = 6,3 cm? Lag to forslag til lengde på grunnlinje og høyde når arealet skal være 25 cm 2. Test løsningene i regnearket. Oppgave 3 - Sirkel I denne oppgaven lager vi et regneark som beregner areal og omkrets for en sirkel når radius er oppgitt. Skriv inn kolonneoverskrifter slik det er gjort i figuren: Sirkelareal: A = π. r. r Sirkelomkrets: O = π. d Skriv inn de nødvendige formlene i cellene B4:D4. Husk at det er strengt forbudt å skrive tallet 5 (fra A4) inn i cellene!! Prøv å endre verdien i A4 (radius); se hva som skjer! Tips! Tallet π ligger innebygd og kan hentes fram ved å skrive inn pi() i formelen. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 7

8 Oppgave 4 - Budsjett (SIRKEL 8A, 2.40/2.41) Vi skal sette opp et budsjett og regnskap for Holmlia klatregruppe. a: Finn summen av inntektene og utgiftene i budsjettet. b: Finn det budsjetterte overskuddet. På slutten av året lager idrettsklubben et regnskap som viser inntektene og utgiftene de faktisk har. Regnskapet viser at klubben har disse avvikene fra budsjettet: Fått 8150 kr mindre enn budsjettert i kontingent og treningsavgift Fått 3000 kr mer enn budsjettert i sponsing Brukt 4400 kr mer i reiseutgifter Brukt 1750 kr mer på utstyr Tips! Du kan tilpasse kolonnebredden ved klikk og dra eller dobbeltklikke mellom kolonnene. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 8

9 c: Skriv disse avvikene inn i regnearket og lag en oversikt over virkelige inntekter og utgifter. d: Finn det faktiske overskuddet. Oppgave 5 Omgjøring, enheter I dette regnearket skal vi lage en kalkulator som regner om fra amerikanske (US) måleenheter til norske lengdeenheter. Skriv inn: a: Lag passelige formler i F9 og G9. I USA kan man få oppgitt høyden til en person slik: 5 4 (5 feet and 6 inches). b: Hvor høy er denne personen? (Svar både i meter og centimeter.) Lengden på båter oppgis ofte i fot (norsk) som tilsvarer foot. c: Hvor lang er en båt på 26 fot? (Svar i cm og m.) d: Hvor langt er 2 miles 105 yards? Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 9

10 MERKE OMRÅDE. Du vil svært ofte ha behov for å merke områder når du arbeider i regneark. Den kjappeste metoden er som regel Dra og slipp: Start med markøren i øverste venstre celle. Klikk (venstre mustast og hold inne) og dra musa til nederste høyre hjørne. Slipp mustasten. Da kan resultatet for eksempel bli slik som på figuren. Her er området A2:C5 merket. (Legg merke til måten området betegnes på. Jmf s. 3.) Oppgave 6 - Handletur Vi skal føre regnskap for en liten handletur. Tenk deg at du har en handlelapp og 200,- kr. På handlelappen står det at du skal handle: 3 liter melk, 1 brød, 1 pakke smør, 2 kg mel, 0,5 kg kjøttdeig, 1,5 kg epler, 1 liter saft og 1,5 liter Juice. Lag regnskap for hele handleturen. Du kan starte regnearket slik: PRISLISTE: Melk: 10,40 kr pr liter Brød: 27,80 pr stk Smør: 19,80 pr pakke Mel: 7,90 pr kg Kjøttdeig: 64,- kr pr kg Epler: 17,50 pr kg Saft: 23,70 pr liter Juice: 6,50 pr liter Hvor mye koster varene til sammen? Lag en oppstilling (med tekst) som viser hvor mye penger du har igjen etter handlingen. Formater cellene med korrekt antall desimaler (to) for kronebeløp: Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 10

11 Merk aktuelt område. Bruk knappene som er angitt på figuren Test gjerne Valuta-knappen også KOPIERING AV CELLER. I mange tilfeller ønsker man å gjenta samme type regneoperasjon flere ganger. Det så du kanskje i oppgave 3, der vi skulle multiplisere antall med pris pr enhet flere ganger. Det er unødvendig å skrive inn «samme» formel gang etter gang. Kopiering kan gjøres på flere ulike måter: Kopier og lim inn: med hurtigtaster: Ctrl+C (kopier) og Ctrl+V (Lim inn). Brukes gjerne på enkeltceller. Merke område (kolonner) der cellene som skal kopieres er i første rad i området, deretter Ctrl+D (kopier nedover D -> Down). Merke område (rader) der cellene som skal kopieres er i første kolonne i området, deretter Ctrl+R (kopier mot høyre R -> Right). Sett markør på cellen du ønsker å kopiere og pek på det lille kvadratet i nederste høyre hjørne av cellemarkeringen (til du får opp et plusstegn). Klikk venstre musknapp og merk det området du ønsker å kopiere til. Antakelig vil du få mest bruk for den siste av disse. Oppgave 7 - Hundegård Per skal sette opp et gjerde rundt en hundegård. Gjerdet er 40 m langt. Hvilken form skal han velge på hundegården for at arealet skal bli størst mulig? Vi forutsetter at hundegården skal være rektangulær. (I utgangspunktet forenkler vi litt med å si at sidelengdene skal være heltall.) Vi skal bruke regnearket til å vise hvordan arealet endres når lengden på sidene varierer. Start regnearket slik figuren viser. For å sette inn serien av tall for lengde bruker du menyvalget Fyll Serie. (Se figur til høyre). Husk å merke området du vil ha tallene i først. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 11

12 Sett inn formel for å beregne bredden i B5 og formel for å beregne arealet i C5. Her er det en utfordring i å bruke B2 som referanse for omkretsen! Kopier deretter formlene nedover i alle cellene der beregningene skal gjøres. Sjekk om formelen i B5 kan være =B2/2-A5 eller =(B2-2*A5)/2. Her fikk du nok problemer med kopieringen. Prøv å finne ut hva som skjer av endringer i formelen når den kopieres nedover (sammenlign innholdet i B5 og B6, deretter B7). Les neste kapittel før du prøver å endre formlene. Hvilke verdier på lengde og bredde ga det største arealet? Hvilken form er det da på hundegården? RELATIVE OG ABSOLUTTE CELLEREFERANSER. Når du kopierer nedover, vil cellereferansene også forskyve seg ett hakk nedover (linjenummeret øker), og tilsvarende et hakk mot høyre (kolonnenavnet øker ) dersom du kopierer mot høyre. Dette kalles relative cellereferanser (referansen endres i den retningen du kopierer). Av og til har du behov for å låse cellereferansen slik at formlene i alle cellene du kopierer til refererer til samme celle i formelen. Dette kaller vi absolutte cellereferanser. Sørg for å låse før du gjennomfører kopieringen! Vi gjør cellereferansene absolutte ved å sette inn $-tegn i cellereferansen. $-tegn låser til celle B2 Studer de to eksemplene ved siden av: Her gikk alt galt i kopieringen I begge eksemplene er celle B5 kopiert nedover Skjønte du forskjellen? Den enkleste måten å låse på er å trykke F4-tasten idet du har skrevet inn cellereferansen.) Hvis du skal rette opp etter at formelen er skrevet, må du sette markør i cellereferansen først.) Trykk på F4-tasten fører til at referansen endrer seg i rekkefølgen: låse både kolonne og rad (eksempel: $A$7) låse linje (eksempel: A$7) låse kolonne(eksempel: $A7) ingen låsing (eksempel: A7) Ofte er det greit å låse begge. F4 fungerer som en nøkkel for å låse cellereferansen. Det å lære seg å låse cellereferansene krever litt øvelse og forståelse. Vær litt tålmodig! Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 12

13 DIAGRAM. Regnearket inneholder mange finesser for å lage gode diagrammer av alle mulige slag. Oppgave 8 - Diagram Fyll inn data i regnearket som vist på figuren. Merk området A3:B7. Åpne menyfanen Sett inn. Velg Stående stolpediagram og deretter en av diagramtypene Til høyre for selve diagrammet får du tilgang til hurtigmenyer som gir deg anledning til å forbedre diagrammet. Dersom hurtigmenyene ikke vises, kan du få de tilbake ved å klikke på diagrammet. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 13

14 Sett inn Diagramtittel og Aksetitler. Prøv også å lage et Sektordiagram med utgangspunkt i den samme tabellen. Her er det mange muligheter! For å lære seg finessene her, er det viktig å prøve seg fram med de ulike alternativene. Husk at den viktigste tanken du må ha i hodet er at diagrammet skal kommunisere. Tenk deg at en person, som i utgangspunktet ikke kjenner til det materialet du har basert diagrammet på, skal skjønne både tema og innhold så raskt som mulig. (Vurder: Diagramtype, Diagramtittel, Aksetitler, Rutenett, fargebruk etc.) FORMELVISNING. Når du markerer en celle som inneholder en formel vil formelen vises i Formellinja. Der kan den også redigeres. Det er fra tid til annen hensiktsmessig å få full oversikt over formler i regnearket. Dette oppnår du ved å åpne fanen Formler, deretter klikke på Vis formler. (Denne knappen virker som av/på-bryter.) PROSEDYRE FOR UTSKRIFTER TIL EKSAMEN. Til eksamen (og av og til andre prøver) kreves det at du leverer utskrift av regnearket både i Normalvisning og Formelvisning. Formelvisning vil ofte gi veldig breie kolonner og fordeler seg på flere ark. Det er derfor behov for å redigere formelvisningen for seg. I tillegg må det skrives ut Støttelinjer og Overskrifter for begge visningene. Når det kreves utskrift av formelvisning, kan det være greit å følge denne prosedyren: (Hensikten er å lage to identiske kopier av regnearket. Den ene kopien bearbeider vi for Formelvisning.) Gjør deg ferdig med arket i normalvisning Kopier og Lim inn på et nytt ark. o Merk alt ved å klikke på dette feltet o Ctrl+C kopierer. o Åpne nytt ark ved å klikke på Plussymbolet for å åpne ny Arkfane. o Ctrl+V limer inn regnearket ditt i nytt ark. Gjør det nye arket om til formelvisning (se over) og formater: o Juster kolonnebredder. Eventuelt kan du også vurdere å gjøre om til liggende A4. Den innstillingen finner du under fanen Sideoppsett. Velg Retning og Liggende. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 14

15 o o o Fjern eventuelle diagrammer Sett inn Støttelinjer (rutenett) og Overskrifter på rad og kolonne. Dette gjør du ved å klikke på fanen Sideoppsett. Deretter setter du haker ved Skriv ut). Sjekk Forhåndsvisning! Sett inn Støttelinjer og Overskrifter i arket som har Normalvisning. Oppgave 9 - Prøveresultat KAR 6 ANTALL 2 PROSENT Team 8A har hatt en matematikkprøve med følgende resultat (se tabell). 5 7 Lag en frekvenstabell, som viser disse resultatene, i et regneark I den tredje kolonnen beregner du den prosentvise fordelingen av 2 7 karakterene. (For å gjøre det må du summere antall husk også absolutt 1 1 cellereferanse når du kopierer.) Lag et diagram som viser karakterfordelingen på denne prøva. Legg vekt på å lage et diagram som kommuniserer. Det vil si at du må vurdere diagramtype. Sett inn overskrift og aksetitler. Oppgave 10 - Næringsinnhold En sjokolade veier 100 gram og har følgende næringsinnhold Protein 9 Fett 38 Karbohydrat 36 Annet Tallene er oppgitt i gram. a: Skriv dataene fra tabellen inn i et regneark. Velg en passende overskrift. b: Legg til en kolonne der du beregner den prosentvise andel av de tre næringsstoffene. (Prøv å bruke kopieringsfunksjonen husker du låsing av cellereferanse?) Når du skal summere tall kan det ofte lønne seg å bruke hurtigknappen Σ Autosummer. Den finner du oppe til høyre (i Hjem-menyen). Plasser markøren i cella du vil ha summen, klikk Σ og juster området (Dra og slipp) dersom forslaget ikke er i orden. c: Lag tilslutt et sektordiagram som viser fordelingen. Lag diagramoverskrift og legg inn dataetiketter. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 15

16 Oppgave 11 - Strømforbruk Knut, Pål og Ine eier en hytte sammen. De skal betale utgiftene til strøm i forhold til forbruket. De leser av målerstanden hver gang de kommer på hytta og hver gang de reiser fra hytta. Første halvår 2008 var avlesningene: Navn Ankomst, kwh Avreise, kwh Forbruk Å betale Knut Ine Pål Ine Prisen for strøm var 0,78 kr pr kwh. Sett dataene inn i et regneark og sett inn formler for å regne ut forbruket for hver enkelt og hvor mye de må betale. (Merk at Ine har to besøk på hytta.) STATISTIKK. BEHANDLING AV DATA. Excel (og andre regneark) inneholder mange kraftige funksjoner for behandling av små og store datamengder. Vi skal ta i bruk noen av disse funksjonene. De har det til felles at de har et navn som etterfølges av en parentes. Parentesen inneholder såkalte argumenter. Svært ofte må vi oppgi et område. Under vil du finne en tabell som inneholder de mest sentrale funksjonene vi vil ha behov for når vi arbeider med statistikk på ungdomsskolen. FUNKSJONER FUNKSJON SYNTAKS (eksempel) Kommentar Gjennomsnitt (middelverdi) =gjennomsnitt(a4:c8) Funksjonene beregner de aktuelle Median =median(a4:c8) verdiene for tall i området der a4 er Typetall =modus(a4:c8) øverste venstre hjørne og c8 nederste høyre hjørne. Største verdi =størst(a4:c8) Gir største verdi i området. Minste verdi =min(a4:c8) Gir minste verdi i området. Variasjonsbredde Kombiner funksjonene for største og minste verdi. (Variasjonsbredden = Største Minste). Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 16

17 Et eksempel. SJEKK FORMLER! For å veksle mellom formelvisning (under) og normalvisning (til venstre), klikker du Formler og Vis formler. TIPS! Når du skriver inn funksjonen, merker du området ved hjelp av musa. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 17

18 Oppgave 12 - Fraværsstatistikk En lærer i 8B laget denne oversikten over fraværet i april: 0, 3, 4, 6, 2, 0, 3, 3, 3, 7, 2, 1, 0, 0, 9, 4, 5, 2, 0, 1. Bruk regnearket til å regne ut: Det gjennomsnittlige fraværet i april Medianverdien Typetallet Husker du hva gjennomsnitt, median og typetall er? En alternativ måte å finne gjennomsnittet på er å gå fram slik vi er vant til å gjøre når vi regner manuelt. Da trenger vi summen av alle observasjonene og antall observasjoner. Da har vi: Gjennomsnittet = Summen av observasjonene Antall observasjoner Summen av observasjonene finner du greit ved å merke dataene og klikke Σ Autosummer. (Du kan også skrive inn funksjonen SUMMER(område)). For å finne antall observasjoner kan du bruke den nyttige funksjonen ANTALL(område). Prøv dette på dataene i oppgave 3. HJELPEFUNKSJON. For å få tilgang til den innebygde hjelpefunksjonen trykker du F1. Du får da opp vinduet til høyre. Skriv inn stikkord for det du ønsker hjelp til i søkefeltet. (I noen sammenhenger vil et trykk på F1 gi deg hjelp til akkurat det du holder på med i regnearket.) Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 18

19 Oppgave 13 - Temperaturer Den første uka i april noterte Tone utetemperaturene hver dag. Temperaturene var: 6 o C, -3 o C, -2 o C, 4 o C, 0 o C, 4 o C og 2 o C. a: Skriv inn måleresultatene slik det er gjort på figuren til høyre. b: Framstill måleresultatene i et linjediagram. c: Sett inn diagramoverskrift og aksetittel på 2. aksen. d: Beregn gjennomsnittstemperatur, typetall og median. Oppgave 14 - Utlån Et bibliotek førte statistikk over utlånene. Tallene for de første 10 månedene ser du her: Skriv dataene inn i et regneark. Bruk deretter regnearket til å finne løsning på oppgavene. a: Lag et stolpediagram som viser utlånene for januar til oktober. Sett inn diagramtittel og aksetittel. b: Beregn det gjennomsnittlige utlånet. c: Finn summen av utlån for 1. kvartal. d: I hvilken måned var utlånet størst? Minst? e: Hvor stor var forskjellen i utlån for januar og juli? HUSK! Funksjonene STØRST(område) og MIN(område) finner den største og minste verdien i et gitt område! Oppgave 15 - Kafebesøk Skriv skjemaet til høyre inn i et regneark. Legg en passende formel inn i rute D4 og kopier den nedover. Legg også inn en passende formel i D9. Bruk regnearket (ved å sette inn passelige verdier i kolonnen for Antall) til å finne svar på følgende spørsmål: a: Hva må du betale for to baguetter og en brus? b: Hva må du betale for fire baguetter, to vafler, to kaffe og fire juice? c: Lag et forslag til hva du kan handle av mat og drikke for nøyaktig 152 kr. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 19

20 Oppgave 16 - Mobilabonnement (EKSAMEN 2007: oppgave 11) Malin har et mobiltelefonabonnement. Tabellen viser en oversikt over prisene (i kroner) for abonnementet. Startprisen regnes med hver gang hun bruker telefonen. Startpris Ringepris pr min SMS MMS 0,59 1,99 0,69 1,99 En måned betaler Malin for 60 samtaler, hver på 2 minutter 110 SMS-er 20 MMS-er a: Vis på en oversiktlig måte hvor mye bruken av telefonen kostet Malin denne måneden. Lars har samme abonnement. b: Regn ut hvor mange 2-minutters samtaler han kan få for 100 kr. Oppgave 17- Vekstfaktor (EKSAMEN 2007: oppgave 3D) Anne hadde en snill bestefar som ville hjelpe henne med penger til høyere utdanning når hun blir gammel nok. Bestefaren hadde satt 5000 kr i banken ved årsskiftet 1987/88. Deretter satte han inn 5000 kr ved hvert årsskifte, i alt 18 innskudd. Banken ga fast rente hele tiden på 5,5 prosent per år. Hvor mye sto på Annes konto etter 18 år? Oppgave 18 Volum av prisme (EKSAMEN 2006: oppgave 2G) Arne skal lage en prismeformet eske der bredden skal være halvparten av lengden og høyden det dobbelte av lengden Hvor lang vil du anbefale Arne at esken skal være når den skal romme 2,0 liter? Oppgi lengden i cm med en desimal. Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 20

21 Oppgave 19 - Fartsmåling (EKSAMEN 2006: oppgave 2D) Elevene i klassen din skal undersøke fartsnivået til bilene på veien ved skolen. Lag en tabell som viser tiden på 100 meter, farten i m/s og farten i km/h. La tiden variere fra 5,0 til 12,0 s som vist i tabellen Tid og fart avrundes til én desimal. Begynn gjerne tabellen slik: Tid på 100 m (s) Fart i m/s Fart i km/h 5,0 5,2 5,4.. Oppgave 20 - Rabatt (EKSAMEN 2006: oppgave 3A) Gunn klipper håret hos en frisør som normalt tar 340 kr per gang. Hun får rabatt etter følgende skjema: 1. gang 0 % 2. gang 5 % 3. gang 10 % 4. gang 15 % 5. gang 20 % 6. gang 25 % 7. gang 30 % Deretter 30 % Etter en stund regnet Gunn ut at hun i gjennomsnitt hadde fått 23 % rabatt. Hvor mange ganger har hun vært der i alt? Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 21

22 Oppgave 21 - Papirbretting Tenk deg at du skal brette et papirark. For hver gang arket brettes blir tykkelsen fordoblet. Hvor tykt blir det hvis vi bretter ti ganger? 20 ganger? Kan vi klare å brette det 40 ganger? Hvor tykt vil det i så fall bli? Papirtykkelsen kan nok variere en del, men vi kan jo f. eks. ta utgangspunkt i en tykkelse på 0,1 mm. (Da vil en bunke på ti ark være 1 mm tykk.) Kan hende det er greit å oppgi tykkelsen i meter?! Km? Oppgave 22 - Trekantside (Nye Fakta, Oppgavebok 10, 3.55) Regn ut lengden av AF. Her kan det passe og ta i bruk funksjonen ROT(). Den gir kvadratroten av innholdet i parentesen. Eks: =ROT(A2^2+B2^2) Dette eksemplet skulle være nyttig i forbindelse med bruk av Pytagoras. (A2) 2 = A2^2 (Sjekk side 3 i heftet.) Oppgave 23 - Vekstfaktor (Sirkel 8B, 5.33) Biltrafikken økte med 5 % i året på hovedveien. Hvor mange år går det før trafikken er doblet? Hvor mange prosent må trafikken øke hvert år hvis den skal dobles på ti år? Ivar Richard Larsen, KURS I BRUK AV REGNEARK, excel 2013, Side 22

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller Excel Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 18.07.2013 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Husk... 2 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen.... 2 2. En

Detaljer

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co Side 1

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co  Side 1 Repetisjon fra kapittel 2: Summere mange tall, funksjonen SUMMER() Regnearket inneholder en mengde innebygde funksjoner. Vi skal her se på en av de funksjonene vi oftest bruker. Funksjonen SUMMER() legger

Detaljer

September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet

September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet September 2003 MATEMATIKK OG IKT Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet 1 Forord Heftet er utarbeidet av Benedikte Grongstad og Ketil Tveito, Sandgotna skole, Bergen på oppdrag fra

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Hva er regneark?... 4 Bli kjent med regnearket... 5 Rader, kolonner, celler... 5 Organisering av regnearkmodellen... 6 Regning i regneark... 7 Formler... 7 Vise formler, utskrift... 11 Utskrift

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Oppgave 1: Lotte har satt opp utstyr som hun kan måle nedbørsmengden med. Hun målte nedbøren hver dag en uke i april. Resultatet av målingene ser du nedenfor. Ukedag Nedbør (mm) Søndag 10 Mandag 15 Tirsdag

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Simulering på regneark

Simulering på regneark Anne Berit Fuglestad Simulering på regneark Trille terninger eller kaste mynter er eksempler som går igjen i sannsynlighetsregningen. Ofte kunne vi trenge flere forsøk for å se en klar sammenheng og få

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Bli kjent med regnearket... 2 Rader, kolonner, celler... 2 Organisering av regnearkmodellen... 3 Regning i regneark... 4 Formler... 4 Vise formler, utskrift... 7 Utskrift av regnearket... 7 Kopiere

Detaljer

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket.

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket. Kompetansemål Calc Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Generelt 1 Celle Celleadresse Celle er rutene i regnearket. Forteller adressen til cella eller

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Formellinje. Nytt ark

Formellinje. Nytt ark 1 Bli kjent med regnearket Et regnearkdokument er bygd opp som ei arbeidsbok med flere ark. Du gir arbeidsboka navn når du lagrer filen. Du kan legge til flere ark og du kan gi arkene navn som sier noe

Detaljer

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å "legge sammen" tall.

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å legge sammen tall. Ordliste matematikk Addere (addisjon) Addere er å "legge sammen" tall. Regnetegnet for addisjon er +. 3+4 er en addisjon. Summen er 7. Tallene som adderes kalles ledd. Areal Areal er et mål for hvor stor

Detaljer

99 matematikkspørsma l

99 matematikkspørsma l 99 matematikkspørsma l TALL 1. Hva er et tall? Et tall er symbol for en mengde. Et tall forteller om antallet i en mengde. 5 sauer eller 5 epler eller 5.. 2. Hvilket siffer står på eneplassen i tallet

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 12 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali EXCEL FORMLER Summer Gjennomsnitt Tellenumre Maks Min Hvis Er de som må sitte ABSOLUTT REFERANSE Vil være med i eksamen Dvs. referansen

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men del

Detaljer

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2 Veiledning til OpenOffice Tekstbehandling 2 Innføring i OpenOffice.org Writer Grunnskolen i Nittedal Tekstbehandling 2 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Klippe og lime tekst Midtstille, høyre

Detaljer

Stolpediagragram og histogram med regneark

Stolpediagragram og histogram med regneark Stolpediagragram og histogram med regneark I underkapittel 4C i læreboka for Matematikk 2P forklarer vi hvordan du går fram når du skal tegne stolpediagram og histogram. Her viser vi hvordan du kan bruke

Detaljer

Kompendium Excel 2007

Kompendium Excel 2007 Kompendium Excel 2007 Utarbeidet av: Magnus Nohr (2001), oppdatert av Lars Vemund Solerød (2007) Fag: Excel Avdeling: Avdeling for lærerutdanning, 2007 Kompendium til internt bruk fremstilt av Høgskolen

Detaljer

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler)

Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) Del 1 Skal leveres etter senest 2 timer. Maks: 51 poeng Hjelpemidler: Skrivesaker, passer, linjal og gradskive (vinkelmåler) 2 p Oppgave 1.1 Regn ut. a) 2,88 + 0,12 = c) 4,8 : 1,2 = b) 3,4 2,7 = d) 16

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole

Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Årsprøve i matematikk for 9. trinn Kannik skole Våren 2013 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir delt ut samtidig, men

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000

Oppgave 6. Tabellen nedenfor viser folketallet i en by fra 1960 til 2010. 1960 1970 1980 1990 2000 2010 35 000 41 000 43 000 47 000 48 000 56 000 GS3 Forberedelse til tentamen. Ark 38 Løsninger deles ut fredag 19. april. Oppgave 1. Løs ligningene og ulikhetene. a) + = 3 b) 3x > -9 6 (x + 3) c) 3 (x - ) = 2 - d) 3x < - (1 - ) Oppgave 2. Løs ligningssettet.

Detaljer

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Kapittel 2. Algebra. Kapittel 2. Algebra Side 29

Kapittel 2. Algebra. Kapittel 2. Algebra Side 29 Kapittel. Algebra Algebra kalles populært for bokstavregning. Det er ikke mye algebra i Matematikk P-Y. Det viktigste er å kunne løse enkle likninger og regne med formler. Kapittel. Algebra Side 9 1. Forenkling

Detaljer

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1.1: 367 + 254 = 621 c: 67. 88 536 536 = 5896 e: 18,4-9,06 = 9,34 24,8 + 7,53 = 32,33 d: 3,2 : 0,8 = 32 : 8 = 4 32 f: 12 2. 5 2 = 12 2. 25 = 12

Detaljer

Tema. Beskrivelse. Husk!

Tema. Beskrivelse. Husk! Dette er ment som en hjelpeoversikt når du bruker boka til å repetisjon. Bruk Sammendrag etter hvert kapittel som hjelp. Verktøykassen fra side 272 i boka er og til stor hjelp for repetisjon til terminprøve.

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Kapittel 2. Algebra. Mål for Kapittel 2, Algebra. Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Kapittel 2. Algebra. Mål for Kapittel 2, Algebra. Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel. Algebra Mål for Kapittel, Algebra. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjøre overslag over svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail.

NY PÅ NETT. E-post, med Gmail. NY PÅ NETT E-post, med Gmail. 180311 ELEKTRONISK POST : E-POST... 3 Registrering av konto... 3 Bruk av gmail... 7 Innboksen lese e-post... 7 Skrive e-post... 8 Vil du sende samme e-post til flere mottagere?...

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

TENTAMEN, VÅR FASIT MED KOMMENTARER.

TENTAMEN, VÅR FASIT MED KOMMENTARER. TENTAMEN, VÅR 017. FASIT MED KOMMENTARER. DELPRØVE 1. OPPG 1 556 + 1555 = 111 3 85 = - (85 3) 85-3 6 3 85 = - 6 C: 30. 9 718 108 = 1798 D: 68 : 3 = 16 6 3 18 18 OPPG 3 50 mm = 3,50 m 0, h = 0,. 60 = 1

Detaljer

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b. KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b 40 0 40 Oppgave 4c 20 0 20 Oppgave 5a 6 3 0 1 4 Oppgave 5b 2 1 0

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial )

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) H. Goldstein Revidert 2011 Innføring i Excel Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Den beste og raskeste måten å lære seg et nytt program på er på forhånd å ha en oppgave man ønsker å bruke programmet

Detaljer

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Tall og enheter. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Tall og enheter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne anslå svar, regne med og uten tekniske hjelpemidler i praktiske oppgaver og vurdere rimeligheten av resultatene 1.1 Regnerekkefølge På ungdomsskolen

Detaljer

ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, FASIT

ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, FASIT ÅRSPRØVE, 9. KLASSE, 016. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1: 187 + 9 = 16 9,4-15,6 = 13,8 c: 4,. 1,7 94 4 7,14 d: 3,4 : 0,9 = 34 : 9 = 6 18 54 54 OPPGAVE : -. (- 3) = 6 5. () = 5 4 = 1 c: 3. (- ) (- 4) = - 6

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Faktor REGNEARK & GRAFTEGNER ØVINGSOPPGAVER FOR. Bokmål. Flere oppgaver finns i Faktor Fordypningshefte og Faktor Eksamensforberedende hefte.

Faktor REGNEARK & GRAFTEGNER ØVINGSOPPGAVER FOR. Bokmål. Flere oppgaver finns i Faktor Fordypningshefte og Faktor Eksamensforberedende hefte. Bokmål Faktor ØVINGSOPPGAVER FOR REGNEARK & GRAFTEGNER Flere oppgaver finns i Faktor Fordypningshefte og Faktor Eksamensforberedende hefte. Cappelen Damm AS 1 Oppgaver for REGNEARK Oppgavene er hentet

Detaljer

Årsprøve 2015 8. trinn Del 22

Årsprøve 2015 8. trinn Del 22 Årsprøve 2015 8. trinn Del 22 Informasjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Andre opplysninger: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Plan for opplæring i regneark- Calc

Plan for opplæring i regneark- Calc Plan for opplæring i - Framnes ungdomsskole Planen tar utgangspunkt i oppgaver i læreboka, som noe tillegg med bakgrunn i eksamensoppgaver med Forkunnskaper 8 1. Sette opp tabeller i) Planlegge tabeller

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Datakortet a.s 14.11.2006

Datakortet a.s 14.11.2006 Introduksjon Kunnskapsløftet har definert bruk av elektroniske hjelpemidler i de fleste fag i løpet av den 10 årige grunnskolen og i den videregående utdanningen. I tillegg er mer og mer informasjon tilgjengelig

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1 H. Goldstein Januar 2008 Innføring i Excel Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Den beste og raskeste måten å lære seg et nytt program på er på forhånd å ha en oppgave man ønsker å bruke programmet

Detaljer

Kapittel 4. Statistikk

Kapittel 4. Statistikk Kapittel 4. Statistikk Dette kapitlet handler blant annet om: Beregne gjennomsnitt og andre sentralmål. Framstille data i frekvenstabeller. Beregne standardavvik og andre spredningsmål. Framstille data

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012

Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Eksamen MAT1011 1P, Våren 2012 Del 1 Tid: 2 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (18 poeng) a) 14,90 kroner per flaske 48,20 kroner

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

SINUS R1, kapittel 1-4

SINUS R1, kapittel 1-4 Løsning av noen oppgaver i SINUS R1, kapittel 1-4 Digital pakke B TI-Nspire Enkel kalkulator (Sharp EL-506, TI 30XIIB eller Casio fx-82es) Oppgaver og sidetall i læreboka: 1.13 e, side 13 1.31 a, side

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2014 2015

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2014 2015 Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 204 205 Første runde. november 204 Ikke bla om før læreren sier fra! Abelkonkurransens første runde består av 20 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av 00 minutter.

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen.

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 bokmål Navn: Oppgavesettet består av tre deler som alle skal besvares. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 9. trinn

Terminprøve i matematikk for 9. trinn Terminprøve i matematikk for 9. trinn Våren 2007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Innføring i regnearkprogrammet Excel

Innføring i regnearkprogrammet Excel Innføring i regnearkprogrammet Excel Innholdet i dette notatet er rettet mot kursopplegget i emnet IT-verktøy ved HiTs Avdeling for teknologisk fag, og det tar for seg grunnleggende bruk av regneark med

Detaljer

Excel-tips. KnowledgeGroup PC-HELP - Excel tips detaljer. http://knowledgegroup.no/utskrift.asp?id=6008&cboprogram=&cbokategori=&cbok...

Excel-tips. KnowledgeGroup PC-HELP - Excel tips detaljer. http://knowledgegroup.no/utskrift.asp?id=6008&cboprogram=&cbokategori=&cbok... Side 1 av 9 Excel-tips Tekst på flere linjer i en regnearkcelle Har du behov for i Excel å kunne splitte opp teksten i en(1) celle på flere linjer i den samme cellen, ja kanskje til og med at oppsplittingen

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger.

Menylinje og de vanligste funksjonene. Her gjør du de tilpasningene du trenger. GeoGebra GeoGebra 1 GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Ved hjelp av dette programmet kan du framstille forskjellige geometriske figurer, forskjellige likninger (likningssett) og ulike funksjonsuttrykk,

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FORSLAG TIL FAGPLAN I MATEMATIKK 8. KLASSE- Justert 27.09.2011 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering August og September (ca. 6 uker) Tall og

Detaljer

NUMMER8910. Excel. Verktøyopplæring til elev

NUMMER8910. Excel. Verktøyopplæring til elev - NUMMER8910 Excel Verktøyopplæring til elev Innhold BLI KJENT MED REGNEARKET... 3 Rader, kolonner, celler... 4 Organisering av regnearkmodellen... 4 REGNING... 7 Formler... 7 Regneuttrykk i regneark...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 31 Leveres mandag 7. april 2014 Oppgave 1. Vanlig pris for en reise med buss mellom to byer er 80 kr. På bussen er det 14 voksne, 6 barn og 9 studenter. Hvor

Detaljer

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97

Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Hurtigtaster, Microsoft Excel 97 Skrive inn data ved hjelp av hurtigtaster Fullføre innskrivingen av data i en celle Avbryte innskrivingen av data i en celle Gjenta den siste handlingen Starte en ny linje

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 007 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks.

Detaljer