Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS"

Transkript

1 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

2 Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3 Kopiere en formel ved å bruke rullegardin-kopiering... 4 Låse en celle som skal brukes i alle utregningene, før du rullegardin-kopierer en formel... 4 Summere flere celler ved å bruke Autosummer-funksjonen... 5 Regne med prosent... 5 Formelvisning... 6 Beskjæring til utskrift... 7 Tegne diagrammer... 8 Stolpediagram... 8 Sektordiagram... 9 Tegne diagrammer når observasjonene er tall Linjediagram Gjennomsnitt Median Typetall (Modus) Tegne grafen til en funksjon Tegne grafen til en lineær funksjon Tegne grafen til to lineære funksjoner i samme koordinatsystem Side 2 av 21

3 Huskeliste Lage en formel Vi lager en formel slik: Klikk i cellen der formelen skal stå. Skriv først =. Deretter klikker du i cellene som inneholder tallene du skal bruke, og skriver inn riktig regnetegn i mellom dem. Når formelen er ferdig, trykker du på Enter-tasten på tastaturet. Da kommer svaret fram. Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle Dersom du skriver punktum (.) i stedet for komma (,) i et desimaltall, vil Excel automatisk tolke det som en dato. Da vil den cellen bli formatert til datoformat. En celle du skriver % i, vil automatisk formateres til prosent. For å endre på dette må du formatere cellen tilbake til Standard. Det gjøres slik: Høyreklikk i cellen du vil forandre. Velg deretter Standard. Velg Formater celler Side 3 av 21

4 Kopiere en formel ved å bruke rullegardin-kopiering Dersom formelen for utregning er den samme for flere rader under hverandre, kan formelen lages en gang og kopieres nedover til de andre radene. Regnearket endrer da automatisk cellene i formelen til den linjen som formelen kopieres til. Det gjøres slik: Klikk i cellen som inneholder formelen som du skal kopiere. Før markøren nederst i høyre hjørne av denne cellen til den forandrer seg til +. Hold deretter venstre musetast nede mens du drar nedover cellene i kolonnen så langt som du skal kopiere formelen. Låse en celle som skal brukes i alle utregningene, før du rullegardin-kopierer en formel I noen oppgaver skal innholdet i en celle brukes i flere utregninger. Da må denne cellen låses før vi kopierer formelen, ellers vil rullegardin-kopiering endre den cellen som blir brukt i utregningen. Å låse en celle gjøres slik: I denne oppgaven er det tre personer som har samme timelønn. Timelønna, som står i B1, skal brukes til å regne ut hvor mye hver av dem får i lønn. Begynn cellen som du skal lage formelen i, med =, og klikk på de tallene du skal bruke, slik at du får inn cellenavnene (husk gangetegn i mellom). Nå skal celle B1 låses. Det gjøres ved å klikke på F4 på tastaturet. Da kommer symbolet $ foran både B og 1 ($B$1), noe som betyr at celle B1 vil brukes i alle utregningen når vi kopierer formelen. Side 4 av 21

5 Når vi rullegardin-kopierer formelen i celle C4, ser vi at $B$1 som inneholder timelønna, brukes i alle formlene, mens antall timer endres ved at B4 forandres til B5 og B6 på de neste linjene. Summere flere celler ved å bruke Autosummer-funksjonen Når vi skal summere tallene i flere celler, kan vi bruke Autosummer-funksjonen. Det gjøres slik: Vi merker de cellene som inneholder tallene vi skal summere. Deretter klikker vi på Autosummer. Du finner også Autosummer under fanen Formler. Da kommer svaret i cellen under tallene som summeres. Regne med prosent Det ligger delt med 100 (/100) ferdig programmert i %-tegnet. Vi skriver prosenttallet og %-tegnet i samme celle. Da vil det automatisk bli delt med 100 når vi legger denne cellen inn i en formel. Vi kan også velge å løse oppgaven ved å skrive bare prosenttallet uten %-tegnet i cella vi skal bruke i formelen. Da må vi huske på å dele med 100 i formelen vi lager. Side 5 av 21

6 Formelvisning Du får fram formlene du har brukt i regnearket, ved å holde Ctrl-tasten nede og samtidig trykke på J-tasten. Når du skal tilbake til tallene i utregningen, bruker du de samme tastene en gang til. Du kan også få fram formlene ved å gå til Formler og deretter klikke på Vis formler. Side 6 av 21

7 Beskjæring til utskrift Når du skal levere en utskrift av oppgaven du har løst, må du ha med både løsningen av oppgaven og en utskrift av formlene du har brukt. Bruk Utklippsverktøy som du finner på PC-en din. Du finner det ved å klikke på i nedre venstre hjørne, og søke på det der. Hold venstre musetast nede og dra over det området du skal skjære ut. Husk at du må ha med raden med navnene på kolonnene og kolonnen med nummeret på cellene. Lim utklippet inn i Word. Trykk på Ctrl-tasten og J-tasten slik at du får visning av formlene. Gjør samme utklippet som med utregningene. Det er viktig at du tar med raden med navnene på kolonnene og kolonnen med nummeret på cellene her også. Først da blir det tydelig hvilke formler du har brukt, siden formlene inneholder cellenavnene. Lim dette utklippet inn i samme Word-dokument som det forrige utklippet. Side 7 av 21

8 Tegne diagrammer Stolpediagram Skriv inn frekvenstabellen, og merk den delen som du skal bruke til å tegne diagrammet. Klikk på Sett inn, og velg Stolpe. Velg stolpediagrammet øverst til venstre. Diagrammet du får, ser slik ut. Serie 1 kan du fjerne fordi det har ingen mening i dette diagrammet. For at vi skal vite hva diagrammet viser, må vi sette inn forklaring på aksene (aksetitler). Klikk på diagrammet slik at det blir merket med ei ramme rundt. Velg Oppsett og deretter Aksetitler. Side 8 av 21

9 Klikk på Aksetitler, velg Tittel på primær vannrett akse og deretter Tittel under akse. Da står det Aksetittel under førsteaksen i diagrammet du har laget. Skriv «Vare» (det samme som står over observasjonene i frekvenstabellen) i feltet for aksetittelen. Sett inn aksetittel på andreaksen, og skriv «Antall» i aksetittelen. Nå er diagrammet ferdig og ser slik ut. Sektordiagram Skriv inn frekvenstabellen, og merk den delen som du skal bruke til å tegne diagrammet. Klikk på Sett inn, og velg Sektor. Velg sektordiagrammet øverst til venstre. Side 9 av 21

10 Diagrammet ser nå slik ut. På grunn av at det er fargekoder som viser hvilken vare som hører til hvilken sektor, vil en sort/hvitt-utskrift av dette diagrammet ikke bli lett å lese. Det finnes flere måter som en kan gjøre det tydelig på, hvilken observasjon som hører til hver av sektorene. Klikk på diagrammet slik at det blir merket. Klikk på Utforming og deretter på pil på Diagramoppsett for å få fram alle valgene for hvordan man kan vise hva som hører til hvilken sektor. Da kommer det opp flere valg for hvordan du plasserer observasjonene ved eller i sektorene. Når du velger den nest siste øverst til høyre, skrives observasjonene direkte i sektorene. Diagrammet kan gjøres enda tydeligere for en sort/hvitt-utskrift ved at man velger et sort/hvitt-diagram under Diagramstiler. Hvis du velger denne, blir det helt tydelig hvor skillet mellom sektorene er. Side 10 av 21

11 Tegne diagrammer når observasjonene er tall Når observasjonene er tall, skjønner ikke regnearket det og tegner diagram av dem i stedet for å sette dem som akseetiketter. Dette diagrammet skal vise hvor mange elever som fikk de ulike karakterene på en prøve. Vi skriver inn frekvenstabellen og tegner et stolpediagram på vanlig måte. Da ser vi at karakterene som står i første kolonne i frekvenstabellen, kalt Serie 1, er blitt tegnet som blå søyler. Vi skal nå fjerne de blå søylene. Klikk i diagrammet slik at det blir merket. Høyreklikk i diagrammet slik at du får opp disse valgene. Klikk på Merk data. Klikk på Serie 1 slik at den blir merket. Deretter klikker du på Fjern og så OK. Side 11 av 21

12 Nå ser diagrammet slik ut. Vi ser at de blå søylene som symboliserte karakterenes verdi, er fjernet, og at det bare er søylene for frekvensen (antallet) for hver karakter som står igjen. Dette er slik vi ønsket det. Akseetikettene er fortsatt feil. De skal være 6, 5, 4 osv., altså i synkende rekkefølge. Nå skal vi sette inn riktige akseetiketter. Høyreklikk i diagrammet, og velg Merk data en gang til. Klikk på Rediger. Da kommer denne lille boksen opp. Klikk i feltet der det står Område for akseetiketter: Klikk i cellen der 6-tallet står i frekvenstabellen, hold venstre musetast nede, og dra nedover slik at tallene 6 1 merkes med stiplet linje rundt cellene. Klikk OK og OK. Side 12 av 21

13 Nå er riktige akseetiketter på plass. Husk å sette inn aksetitler (Karakter og Frekvens). Linjediagram Vi bruker linjediagram når observasjonene forandrer seg over tid. Det betyr at observasjonene ofte kan være tall, og at regnearket derfor tegner dem som en linje i diagrammet. Akseetikettene kommer heller ikke automatisk inn. Skriv inn frekvenstabellen, og merk den delen som du skal bruke til å tegne diagrammet. Klikk på Sett inn, og velg Linje. Velg linjediagrammet øverst til venstre. Siden observasjonene er tall (årstall), tolker regnearket det slik at det skal tegnes et diagram av det også. Hvordan vi fjerner det blå diagrammet og legger inn riktige akseetiketter, forklares på side 10 og 11. På de neste sidene blir dette forklart videre for linjediagrammet. Det blir også forklart hvordan man kan legge inn hovedstøttelinjer, endre enheten på andreaksen m.m. Side 13 av 21

14 Vi skal nå fjerne det blå linjediagrammet. Klikk i diagrammet slik at det blir merket. Høyreklikk i diagrammet slik at du får opp disse valgene. Klikk på Merk data. Klikk på Serie 1 slik at den blir merket. Deretter klikker du på Fjern. Klikk på Rediger. Da kommer denne lille boksen opp. Klikk i feltet der det står Område for akseetiketter: Klikk i cellen der det står 1899 i frekvenstabellen, hold venstre musetast nede, og dra nedover slik at tallene merkes med stiplet linje rundt cellene. Klikk OK og OK. Nå er det blå diagrammet fjernet, og vi har satt inn riktige akseetiketter. Det er også satt inn aksetitler på begge aksene. Side 14 av 21

15 Nå skal vi legge til hovedstøttelinjer (linjer som går loddrett). Høyreklikk på ett av årstallene under førsteaksen. Klikk på Legg til hovedstøttelinjer. Vi ser at årstallene ligger mellom hovedstøttelinjene. Vi er vant til å legge disse på hovedstøttelinjene når vi tegner diagrammet for hånd. Det kan vi gjøre her også. Høyreklikk på et av årstallene under førsteaksen. Klikk på Formater akse. Da får vi opp dette bildet. Helt nederst i bildet ser vi at det er merket av for at aksen er plassert mellom aksemerker. Vi vil ha den på aksemerker. Klikk slik at det blir et rundt merke inne i sirkelen ved På aksemerker. Deretter klikker du på Lukk. Side 15 av 21

16 Nå ligger årstallene på hovedstøttelinjene. Enheten på andreaksen er 5. Den kan vi forandre til den enheten vi ønsker. Det gjør vi ved å høyreklikke på ett av tallene på andreaksen. Velg Formater akse. Da kommer dette bildet opp. Her kan du gjøre endringer som å bestemme hva det minste tallet på andreaksen skal være. Ved å velge et tall større enn 0, vil du få brutt akse. Den høyeste frekvensen vi har i frekvenstabellen, er 30. Setter vi inn 30 som Maksimum, blir dette det største tallet på andreaksen. Hvis vi skal forandre hovedenheten, klikker vi i Fast utenfor Hovedenhet og skriver tallet for enheten vi velger. Her er det valgt 2. Klikk deretter Lukk. Nå ser diagrammet slik ut. Side 16 av 21

17 Gjennomsnitt Regnearket har en funksjon for å regne ut gjennomsnittet. Klikk i cellen under tallene du skal finne gjennomsnittet av. Klikk på pila ved Autosummer, og velg Gjennomsnitt. Nå kommer formelen for å regne ut gjennomsnittet i cellen. Klikk på Enter-tasten på tastaturet slik at tallet som viser gjennomsnittet, vises i cellen. Median Vi kan finne medianen i tallmaterialet på samme måte som vi finner gjennomsnittet. Klikk i cellen under tallene du skal finne medianen av. Klikk på pila ved Autosummer, og velg Flere funksjoner. Velg Median, og klikk OK. Klikk OK på det neste du får opp i skjermbildet også. Typetall (Modus) Vi kan finne typetallet eller modus som det blir kalt i Excel, på samme måten som vi finner medianen. Velg Modus når du har trykket på Flere funksjoner. Side 17 av 21

18 Tegne grafen til en funksjon Tegne grafen til en lineær funksjon Vi skal tegne grafen til funksjonen y = 50x Velg tre x-verdier der både den minste og den største x-verdien du trenger, er med. Lag formelen som skal regne ut y-verdiene. Husk at regnearket ikke skjønner at det skal være gange mellom 50 og x, så det må du skrive inn. Deretter rullegardin-kopierer du formelen til B3 og B4. Merk hele tabellen, også funksjonsuttrykket. Velg Sett inn og Punkt. Velg det nederste punktdiagrammet. Grafen ser slik ut. Fordi vi merket funksjonsuttrykket, kommer det som kode til grafen til funksjonen. Den kommer med som overskrift også, men den kan vi slette. Nå må vi legge inn hovedstøttelinjer til x-aksen, og vi kan gjerne også endre maksimum for både x- og y-aksen. Høyreklikk på et tall på x-aksen. For å legge til hovedstøttelinjer, velg Legg til hovedstøttelinjer. For å endre maksimum og enhet på x-aksen, velg Formater akse. Det står forklart hvordan på side 15. Side 18 av 21

19 Her er det lagt til hovedstøttelinjer og maksimumsverdien er satt til 25 siden det skulle være den høyeste x-verdien. Vi kunne også forandret hovedenheten på x-aksen til f.eks. 1. Vær obs når du forandrer hovedenheten. Hovedenheten må være delelig med maksimumsverdien du setter. Tegne grafen til to lineære funksjoner i samme koordinatsystem Når vi skal tegne to grafer i samme koordinatsystem, lager vi en kolonne for x- verdiene vi velger, en kolonne der vi regner ut y-verdiene for den ene funksjonen, og en kolonne der vi regner ut y-verdiene for den andre funksjonen. Vi bruker x-verdien fra kolonne A til begge funksjonene. Deretter rullegardin-kopierer vi begge formlene. Vi merker hele tabellen og velger punktdiagram. Diagrammet ser slik ut. Her har regnearket tegnet diagram av radene i stedet for av kolonnene. Dette må vi endre. Side 19 av 21

20 Klikk i diagrammet slik at det blir merket. Høyreklikk i diagrammet og velg Merk data. Klikk Bytt rad/kolonne. Klikk på OK. Diagrammet ser nå slik ut. Ved å endre enheten på begge aksene, sette inn hovedstøttelinjer og dra litt eller skyve sammen ramma rundt, vil diagrammet kunne få et omtrentlig kvadratisk rutenett. Se neste side. Side 20 av 21

21 Side 21 av 21

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011?

Klarer dere disse abel-nøttene fra 2011? 2: Lineære funksjoner VG1-T - teoretisk retning En del av dere synes nok at innføringa i kapittel 1 er i vanskeligste laget. Trass i at vi stort sett har repetert foreløpig, ser jeg at dere merker overgangen

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Funksjoner, likningssett og regning i CAS Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement...

Detaljer

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark

EXCEL. 1.1 Arbeidsbøker og regneark 1 EXCEL Excel er et regnearkprogram som utgjør en del av programpakken Microsoft Office. Dette dataprogrammet har blitt utviklet gjennom mange år og er i dag det regnearkprogrammet som dominerer markedet.

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Grunnleggende brukerveiledning

Grunnleggende brukerveiledning Grunnleggende brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 31/8 2012 Finne riktig

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals

Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra. Av Sigbjørn Hals Løsning av typeoppgaver og eksamensoppgaver med Microsoft Mathematics, WordMat og GeoGebra Av Sigbjørn Hals 1 Innhold Innledning... 3 Typeoppgave 1... 3 Oppgaven... 3 Fremgangsmåten... 4 Løsningen... 4

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole

Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole Eksempler på bruk av IKT i matematikk i videregående skole FORORD Formålet med dette heftet er å vise noen anvendelser av digitale hjelpemidler til å løse matematikk oppgaver i videregående skole. Du kan

Detaljer