2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42"

Transkript

1 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom å vise celleverdier (her ) og formler i regnearket. ) Den vanlige kalkulatoren skulle takle dette ) I en Excel celle: = *(+) (6+)/+*^ ) I inntastingsfeltet til GeoGebra: *(+) (6+)/+*^ (gange) er * : (dele) er / Potens er ^ og vises først etter du har tastet tallet: Shift samtidig med, så. Brøkregning 8 0 I en Excel celle: =8/0 Høyre-klikk celle, velg Formater celler, Tall, Brøk, Opptil to sifre (vises som /5) Vær oppmerksom på brøkavrunding : Dersom du velger Opptil ett siffer, vises eksempelvis =/00 som /7 i stedet for / I en Excel celle: =+5/6+/9 Høyre-klikk celle, velg Formater celler, Tall, Brøk, Opptil to sifre (vises som 5/8). Rette linjer med digitale verktøy y= x I GeoGebra: Skriv i inntastingsfeltet: y=x Størrelsen på koordinatsystemet (alternativer til V-Window): Bruk rullehjulet på musa Høyreklikk i Grafikkfeltet, velg Egenskaper, og sett Min og Max Høyreklikk og dra vil zoome inn rektangelet når du slipper opp og dra i aksene Shift + og dra i aksene Ola Lie Side av

2 Sinus T uten grafisk kalkulator.5 Grafisk avlesning x+ = 5 I GeoGebra: ) Skriv y=/x / og y=5 i inntastingsfeltet og linjene a og b vises. ) Skriv skjæring[a,b] og skjæringspunktet vises. Les av x-koordinaten til som er. lternativt kan vi bruke verktøyknappen som er vist på figuren til høyre og klikke på skjæringspunktet. ) For å lese av y for x=.5 skriv x=.5, sett inn skjæringspunktet som ovenfor og les av y-koordinaten til B som er.75.6 Grafisk løsning av lineære likningssett Som.5. Løsningen er x=00 og y=8: Ola Lie Side av

3 Sinus T uten grafisk kalkulator.7 Innsettingsmetoden x y = 8 x + y = For meg er det uklart hva dette har med innsettingsmetoden å gjøre annet enn å sjekke at vi har regnet ut riktig. Her vises hvordan vi kan bruke Excel til å finne løsningen. Fyll inn i tallene regnearkmodellen: som vist nedenfor eller gå fram som beskrevet i Vedlegg Løsning av likningssett med Problemløser Vedlegg Løsning av likningssett med matriseformler B anx+bny=cn a 5 6 C D E F b c 8 X= Y= G. Funksjonsbegrepet f (x) = x x + Når du skal tegne grafer, trenger du ikke regne ut verdiene i tabellen for hånd. I Excel: Når du har skrevet inn formelen i celle B, kan du dra i håndtaket i cellens nedre, høyre hjørne for å kopiere innholdet til cellene B:B8. I GeoGebra: Tilsvarende: vslutt med å merke område :B7, høyreklikke i området og velge Lag liste med punkter Ola Lie Side av

4 Sinus T uten grafisk kalkulator. Nullpunkt, toppunkt og bunnpunkt g(x) = x + x + I inntastingsfeltet til GeoGebra: g(x)= x^+x+ x,6 ogy,6 Velg vindu med å dra i aksene, [ ] [ ] I inntastingsfeltet til GeoGebra: nullpunkt[g] Les av nullpunktene x=- () og x= (B) på grafen eller i lgebrafeltet I inntastingsfeltet til GeoGebra: ekstremalpunkt[g] Les av toppunktet x= og y= (C) på grafen eller i lgebrafeltet. Dersom g(x) bare er definert for x [,6], skriver vi g(x) =Funksjon[ x² + x +,, 6]. ndregradformelen + + = x x 0 I Excel: Fyll inn i regnearkmodellen: b± b ac Som benytter formelen x = : a B C D E ax + bx + C = 0 a b c x,00,00 Ola Lie Side av

5 Sinus T uten grafisk kalkulator I GeoGebra: Se. Nullpunkter, bunnpunkter og toppunkter 5. Tall på standardform, 0 5 I Excel: Skriv i celle :,e5 Formatet vil automatisk endres fra Standard til Eksponentielt med to desimaler og vises som... Skriv i celle : =00000*0000 Formatet forblir Standard og svaret vises som... Skriv i celle : =8/500 Formatet forblir Standard og svaret vises som... Skal tallet vises på standardform, må vi høyre-klikke cellen, velge Formater celler, Tall og Eksponentielt ( desimaler)...,0e+05 7,6E+ 0,0008 8,00E 0 5. Kvadratrøtter og røtter av høyere orden For å finne røtter av høyere orden i Excel, kan vi benytte oss av følgende skrivemåte: 6 = 6 = 6 = 6 = =56^(/) 56 = 56 = regnes ut og vises som... =6^(/) =6^(/) Ola Lie Side 5 av

6 Sinus T uten grafisk kalkulator 6. Sinus til en vinkel π Sinus funksjonen i Excel regner med radianer som er Grader 80 =SIN(9*PI()/80) regnes ut og vises som... 0, Mer om sinus a) Finn sin ν når ν = 8 b) Finn ν når sin ν = 0,85 =SIN(8*PI()/80) =RCSIN(0,85)*80/PI() regnes ut og vises som... 0,785 58, Lineær regresjon I Excel: Fyll inn tallene, merk område :E og velg Sett inn, Diagrammer, Punkt Høyre-klikk på et punkt og velg Legg til trendlinje Velg Lineær og huk av for både Vis formel i diagrammet og Vis R kvadrert verdi i diagrammet. Klikk Lukk Ola Lie Side 6 av

7 Sinus T uten grafisk kalkulator 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 y =,765x + 8, R² = 0, y Lineær (y) Den lineære funksjonen som passer best. Er gitt ved f( x) =,765x+ 8, I GeoGebra: ) Velg Vis, Regneark og skriv inn tallene som vist i figuren til høyre. ) Merk området :B, høyre-klikk i området og velg Lag liste med punkter ) Skriv inntastingsfeltet: regpoly[liste,] og tilpass størrelsen på koordinatsystemet som beskrevet i avsnitt. Rette linjer med digitale verktøy Ola Lie Side 7 av

8 Sinus T uten grafisk kalkulator ) Velg Innstillinger, vrunding, desimaler) 5) Les av i lgebrabrafeltet at f( x) =,765x + 8, 6) Skriv inntastingsfeltet: Korrelasjonskoeffisient[liste] og verifiser i lgebrafeltet at korrelasjonskoeffisienten (a) er Momentan vekstfart I GeoGebra: ) Skriv i inntastingsfeltet: f(x)=x^ x+ og tilpass størrelsen på koordinatsystemet som vist i figuren til høyre ) Skriv i inntastingsfeltet: f () og les av i lgebravinduet at den momentane vekstfarten (a) er ) Dersom du ønsker å spore vekstfarten for ulike x-verdier, begynn med å sette et punkt på funksjonen med knappen. ) Opprett så en tangent til funksjonen i punktet med knappen. 5) Legg til tangents stigning med knappen. 6) Velg knappen og dra punktet med musepekeren. Observer endringen i den momentane vekstfarten m. 7.5 En matematisk modell I GeoGebra(se figuren på neste side): ) Legg i tallene i Regnearket som vist i figuren over og lag listen med punkter ved å bruke samme fremgangsmåte som beskrevet i 7. Lineær regresjon. ) Skriv inntastingsfeltet: regpoly[liste,] og tilpass størrelsen på koordinatsystemet som beskrevet i avsnitt. Rette linjer med digitale verktøy ) Velg Innstillinger, vrunding, 0 desimaler) ) Les av i lgebrafeltet at f( x ) = x³ x² x ) Skriv inntastingsfeltet: Korrelasjonskoeffisient[liste] og verifiser i lgebrafeltet at korrelasjonskoeffisienten er tilnærmet 0.98 (Høyre-klikk objektet a og gi det navnet Korrelasjonskoeffisient). 6) Skriv i inntastingsfeltet: f (0) og les av i lgebravinduet at den momentane vekstfarten (a) er (Høyre-klikk objektet a og gi det navnet fderivertv0). ) Dersom du ønsker å spore vekstfarten for ulike x-verdier, gå fram som beskrevet i 7. Momentan vekstfart Ola Lie Side 8 av

9 Sinus T uten grafisk kalkulator 9. Forsøk og simuleringer I Excel: B C D E F Øyne 5 ntall Terningkast ) I skriv: =TILFELDIGMELLOM(;6) ) Kopiere denne formelen i 00 celler nedover ved å dra i håndtaket på cellen. ) Skriv tallene til 6 i B til B6 ) I C skriv: =FREKVENS(:00;B:B6) 5) Merk C:C6, Trykk F og deretter Ctrl+Shift+Enter (Matriseformel) 6) Sett inn og tilpass Diagram 7) Simuler 00 nye terningkast ved å trykke på F9 Ola Lie Side 9 av

10 Sinus T uten grafisk kalkulator Vi kunne også laget de tilfeldige tallene på Casio måten : =HELTLL(TILFELDIG()*6+) I stedet for matriseformelen kunne vi også brukt =NTLL.HVIS(:00;) i celle C, =NTLL.HVIS(:00;) i celle C, =NTLL.HVIS(:00;) i celle C, osv. Vi kunne også ha merket området :00, høyre-klikket inni området og valgt Navngi et område Deretter gir vi området navnet X og bytter ut :00 med X i formelene, f.eks =NTLL.HVIS(X;) i celle C Erfaringsmessig oppstår det problemer hvis brukerne ikke taster Enter ( ) før de går videre. Et alternativ er å bruke ESC som avbryter inntastingen i cellen eller på formellinjen. Tilsvarende kan vi dobbeltklikke eller trykke F for å redigere den aktive cellen. I GeoGebra: ) Vis Regneark ) I skriv: =floor(random() *6 + ) ) Kopiere denne formelen i 00 celler nedover ved å dra i håndtaket på cellen. ) Merk :00, høyre-klikk og velg Lag liste, som får navnet L_ 5) I inntastingsfeltet skriv: søylediagram[l_, ] 6) Simuler 00 nye terningkast ved å trykke på F9 Ola Lie Side 0 av

11 Sinus T uten grafisk kalkulator 9. Ordnede og uordnede utvalg 7 5 I en Excel celle: =KOMBINSJON(7;5) regnes og vises som... ntall er totalt antall elementer Valgt_antall er antall elementer i hver kombinasjon 9. Bionomiske forsøk I en Excel celle: =BINOM.FORDELING(0;00;0,;USNN) regnes ut og vises som... 0, =BINOM.FORDELING(0;00;0,;SNN) regnes ut og vises som... 0,5960 ntall_s er antall vellykkede forsøk Forsøk er antall uavhengige forsøk Sannsynlighet_s er sannsynligheten for å lykkes i hvert forsøk Kumulativ er en logisk verdi. For kumulativ fordeling bruker du SNN, for punktsannsynlighet bruker du USNN. Ola Lie Side av

12 Sinus T uten grafisk kalkulator Vedlegg Løsning av likningssett med Problemløser x y = 8 x + y = I Excel: Skriv inn X,Y,L, L og Mål i cellene :E, merk :E og velg Formler Opprett fra utvalg Velg OK i vinduet Lag navn fra merket område. Vi x y= 8 til x y 8= 0 gjør dette for å bruke X og Y i stedet for cellereferanse x + y = til x + y = 0 i formlene. Dessuten må vi gjøre om formlene som vist i figuren til høyre. Tankegangen er at vi skal finne x og y som gjør summen av likningene lik null med begrensningene at hver av dem skal være lik null. Skriv inn i :E som vist nedenfor: B C D E X Y L L Mål 0 0 =*X-Y-8 =*X+*Y- =L_+L_ Hvis du ikke ser valget Data Problemløseren på menylinja, må du velge Verktøy Tillegg og huke av for Problemløseren. Legg til opplysningene som vist i figuren til høyre og klikk Løs. Vi finner x= og y=-: B C D E X Y L L Mål,00 -,00 0,00 0,00 0,00 Ola Lie Side av

13 Sinus T uten grafisk kalkulator Vedlegg Løsning av likningssett med matriseformler x y = 8 x + y =.x= b hvor =, x x = y og b 8 = Løsningen finnes av x=.b og vi bruker matriseformler for å regne ut og.b ) Legg inn tallene for i celler :B, merk området, høyre-klikk i området, velg navngi et område og gi det navnet. ) Klikk i C og skriv = MINVERS(), merk område C:D, klikk F og deretter Shift+Ctrl+Enter. Matriseformler vises i på formellinjen med krøllparentesen { }, som du ikke skal skrive, men settes automatisk: ) Merk området C:D, høyre-klikk i området, velg navngi et område og gi det navnet invers. ) Legg inn tallene for b i celler E:E, merk området, høyre-klikk i området, velg navngi et område og gi det navnet b. 5) Klikk i F og skriv = MMULT(invers;b), merk område F:F, klikk F og deretter Shift+Ctrl+Enter. 6) Les av løsningen x= og y=- B C D E F G invers b x - =MINVERS() =MINVERS() 8 =MMULT(invers;b) X =MINVERS() =MINVERS() =MMULT(invers;b) Y B C D E F G invers b x - 0,6 0,09 8 X -0,7 0,8 - Y Ola Lie Side av

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar

Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar Kalibreringskurver; på jakt etter statistisk signifikante datapar v/rune Øverland, Trainor Elsikkerhet A/S Den siste artikkelen om kalibrering og statistikk tar for seg praktisk bruk av Microsoft Excel

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

GeoGebra. Tor Espen Kristensen. 1 Innstallering av GeoGebra 2. 2 Litt om programmets oppbygning 2. 3 Funksjoner i GeoGebra 3

GeoGebra. Tor Espen Kristensen. 1 Innstallering av GeoGebra 2. 2 Litt om programmets oppbygning 2. 3 Funksjoner i GeoGebra 3 GeoGebra Tor Espen Kristensen Februar 2009 Innhold 1 Innstallering av GeoGebra 2 2 Litt om programmets oppbygning 2 3 Funksjoner i GeoGebra 3 4 Skjæringspunkt mellom to grafer 7 5 Arealet under en graf

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

STATPED SKRIFTSERIE NR

STATPED SKRIFTSERIE NR Matematikk på PC Forslag til hvordan svaksynte elever kan bruke PC i matematikk Hilde Havsjømoen og Randi Kvåle Huseby kompetansesenter Oslo 2009 STATPED SKRIFTSERIE NR 72 Matematikk på PC Forslag til

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e

Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Un d er s ø ken d e mat emat ikkun d er v is n in g i v id er eg å en d e s ko l e Ko mmun ik a s j o n - mo t iva s j o n - f o r s t å el s e Anne-Mari Jensen og Kjersti Wæge 2010 Matematikksenteret,

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup)

Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) Sette opp påmelding til Medarbeideren (NewRegToGroup) I medarbeideren Opprett gruppe eller grupper som de påmeldte skal inn i. Flere grupper vil bli et valg for den som melder seg på. NB! Husk å krysse

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer