2P kapittel 4 Statistikk Løsninger til oppgavene i læreboka

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2P kapittel 4 Statistikk Løsninger til oppgavene i læreboka"

Transkript

1 P kapittel 4 Statistikk Løsninger til oppgavene i læreoka 4.1 a Det er = 13 elever som ruker inntil 119 minutter på sosiale medier. Da er det 5 13 = 1 elever som ruker minutter på sosiale medier. Den relative frekvensen for 0 59 minutter er 5 0,0 0 % 5 = =. Den relative frekvensen for minutter er 8 0,3 3 % 5 = =. Den relative frekvensen for minutter er 1 0,48 48 % 5 = =. 4. a Vi lager en taell og teller opp antall jenter i hver klasse. Tid i minutter Tellekolonne Antall (frekvens) Relativ frekvens ,1 % 15 9, % ,3 % 45 59, % ,1 % Sum % Frekvensene er gitt i den tredje kolonnen av taellen. c De relative frekvensene for de fem klassene er 1 0,111 11,1% 9 = =, 0,, % 9 = =, 3 0,333 33,3 % 9 = =, 0,, % 9 = = og 1 0,111 11,1% 9 = =. 4.3 a Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Tid i sekunder Antall (frekvens) Relativ frekvens [79, ,4 % [81, ,7 % [83, ,4 % [85, 87 14,3 % [87, ,1 % Sum % Aschehoug Side 1 av 44

2 c 4.4 a c d e 4.5 a = 8 utøvere hadde en total tid som var edre enn 83 sekunder = 6 utøvere hadde en total tid som var 83 sekunder eller dårligere. Det svarer til 6 = 0,49 = 4,9 % av utøverne = 0,5= 5 %. Påstanden er riktig. 8 3 = 0,30 = 30 %. Påstanden er gal = 0,35= 35 %. Påstanden er gal = 0,375= 37,5 %. Påstanden er riktig = 0,333= 33,3 %. Påstanden er riktig. 1 Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Tid i minutter Antall (frekvens) Relativ frekvens ,0 % ,3 % ,7 % ,3 % ,7 % Vi ruker Excel til å kontrollere frekvensene i oppgave a. (Framgangsmåten er gitt på sidene i læreoka.) Vi ser at frekvensene stemmer med dem vi fant i oppgave a. Aschehoug Side av 44

3 4.6 Vi skriver av taellen og fyller ut de tallene som mangler. Tid i sekunder Antall (frekvens) Relativ frekvens [10,70,10,80 5,0 % [10,80,10, ,5 % [10,90,11,00 1 1,5 % [11,00,11,10 5,0 % Sum % 4.7 Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Karakterer Antall (frekvens) Relativ frekvens 1 9,5 % 4 19,0 % 3 5 3,8 % 4 6 8,6 % ,3 % 6 1 4,8 % Sum % 4.8 a Vi skriver av taellen. Alder Antall (frekvens) Relativ frekvens 0 9 år 619 1,3 % år 635 1,6 % 0 9 år ,3 % år ,5 % år ,6 % år 635 1,6 % år ,9 % år 305 6,0 % år 181 3,6 % 90 år og oppover 41 0,8 % Sum % = 154. Det var 154 tusen personer under 0 år = 57. Det var 57 tusen personer som var 70 år eller mer = 505. Det var til sammen 505 tusen personer i Norge. Aschehoug Side 3 av 44

4 Vi regner ut de relative frekvensene som mangler i taellen ,16 1,6% 505 = =, 736 0,146 14,6% 505 = =, 181 0,036 3,6% 505 = = Vi summerer de relative frekvensene: 1,3 + 1,6 + 13,3 + 13,5 + 14,6 + 1,6 + 10,9 + 6,0 + 3,6 + 0,8 = 100, 100 Summen av de relative frekvensene er 100 %. c 1 1,3+ 1,6 + 13,3 = 38,. Altså er 38, % av efolkningen var under 30 år. 3,6 + 0,8 = 4, 4. Altså er 4,4 % av efolkningen var 80 år eller mer. Løsninger 4.9 a Vi lager en taell for frekvens og relativ frekvens: Høyde Antall (frekvens) Relativ frekvens cm 1 3,3 % cm 6,7 % cm 6 0,0 % cm 1 40,0 % cm 5 16,7 % år 3 10,0 % cm 1 3,3 % Sum % Vi ruker et regneark til å kontrollere frekvensene i oppgave a, og ser at resultatet et det samme. (Framgangsmåten er gitt på sidene i læreoka.) Aschehoug Side 4 av 44

5 4.10 Vi lager en taell som viser frekvens og relativ frekvens: Antall søsken Antall (frekvens) Relativ frekvens , % ,8 % 6 3,1 % 3 1 3,8 % Sum % 4.11 a Vi lager en taell som viser frekvens og relativ frekvens: Utslipp (tonn) Antall (frekvens) Relativ frekvens [0,,5 5,3 % [,5, ,4 % [5,0, 7, , % [7,5,10,0 8 1,1 % [10,0,1,5 6 15,8 % [1,0,,5 5,3 % Sum % 1 Vi leser av taellen at det er + 7 = 9 land som har et utslipp per innygger som er mindre enn 5 tonn. Vi leser av taellen at det er = 30 land som har et utslipp per innygger som er mindre enn 10 tonn. 3 Vi leser av taellen at det er 6 + = 8 land som har et utslipp per innygger som er 10 tonn eller mer. c 1 9 = 0, 37 = 3,7 %. Den relative frekvensen er 3,7 % for land som har mindre enn 38 5 tonn utslipp per innygger 30 = 0,789 = 78,9%. Den relative frekvensen er 78,9 % for land som har mindre enn tonn utslipp per innygger. 3 8 = 0, 11 = 1,1%. Den relative frekvensen er 1,1 % for land som har 10 tonn eller 38 mer utslipp per innygger. Aschehoug Side 5 av 44

6 4.1 a Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Tid i sekunder Kumulativ Kumulativ Frekvens frekvens relativ frekvens 11, % 11, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 13, % 1 Det er 6 av guttene som har en personlig rekord som er 1,3 sekunder eller edre. Det er 8 av guttene som har en personlig rekord som er 1,6 sekunder eller edre. c 1 Det er 60 % av guttene som har en personlig rekord som er 1,3 sekunder eller edre. Det er 80 % av guttene som har en personlig rekord som er 1,6 sekunder eller edre Vi lager en taell som viser frekvens, kumulativ frekvens og kumulativ relativ frekvens: Karakter Frekvens Kumulativ Kumulativ frekvens relativ frekvens ,8 % 3 14,3 % ,1 % , % , % ,0 % Aschehoug Side 6 av 44

7 4.14 a Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Alder Antall Kumulativ Kumulativ (i tusen) frekvens relativ frekvens 0-9 år ,3 % år ,8 % 0-9 år ,1 % år ,6 % år ,1 % år ,7 % år ,6 % år ,6 % år , % 90 år og over ,0 % 1 Det er 605 tusen personer som var 39 år eller yngre = Det er 1711 tusen personer som var 50 år eller eldre. c 1 38,1 % av den norske efolkningen var yngre enn 30 år. 100, 0 78, 7 = 1,3. 1,3 % av den norske efolkningen var minst 60 år a Den kumulative frekvensen er 300 for intervallet [30,40 minutter. Det etyr at 300 elever ruker mindre enn 40 minutter til skolen. Den kumulative frekvensen er 150 for intervallet [0,30 minutter. Det etyr at 150 elever ruker mindre enn 30 minutter til skolen. Dermed er det = 5 elever som ruker 30 minutter eller mer til skolen. c = 150 elever ruker mellom 30 og 40 minutter til skolen. Hvis reisetidene til disse 150 elevene fordeler seg noenlunde jevnt over intervallet [30,40 minutter, vil det være omtrent 75 elever i intervallet [30,35 minutter. Da vil det være omtrent = 5 elever som ruker mindre enn 35 minutter til skolen. Aschehoug Side 7 av 44

8 4.16 a Den kumulative frekvensen er 3. Påstanden er gal. c d e Den kumulative relative frekvensen er 60 %. Påstanden er riktig. Den kumulative frekvensen er 4. Påstanden er riktig. Den kumulative relative frekvensen er 100 %. Påstanden er gal. Den kumulative relative frekvensen er 80 %. Påstanden er riktig a Vi fyller inn de tallene som mangler i taellen. c Høyde i cm Frekvens Kumulativ Kumulativ frekvens relativ frekvens ,5 % ,0 % ,5 % ,5 % ,0 % De kumulativere relative frekvensene som mangler er: 0,5 5,0 % 8 = =, 5 0,65 6,5 % 8 = = og 8 1,00 100,0 % 8 = =. jenter var 165 cm eller kortere. 6,5 % var 167 cm eller kortere. d 100, 0 6,5 = 37,5. 37,5 % av jentene var 173 cm eller høyere a Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Antall jenter i Antall familier Kumulativ Kumulativ i familien (frekvens) frekvens relativ frekvens 0 16,7 % ,7 % ,7 % ,0 % c Kumulative relative frekvenser som mangler: 0,167 16,7 % 1 = =, 11 0,917 91,7 % 1 = =. Det etyr at det er 8 familier som har ingen eller én jente. Det er = 4 familier som har flere jenter enn gutter. Det utgjør 4 = 0,333 = 33,3 % av familiene. 1 Aschehoug Side 8 av 44

9 d Vi kontrollerer eregningene i Excel. (Framgangsmåten er gitt på sidene i læreoka.) Vi ser at frekvensene, de kumulative frekvensene og de kumulative relative frekvensene stemmer med dem vi fant i oppgave a a Vi skriver av taellen og fyller inn tallene som mangler. Tid i minutter Antall (frekvens) Kumulativ frekvens Kumulativ relativ frekvens ,3 % ,7 % ,0 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,0 % c d e Kumulative relative frekvenser som mangler er: 3 0,5 5,0 % 1 = =, 5 0, ,7 % 1 = =, 6 0,50 50,0 % 1 = =, 8 0,667 66,7 % 1 = =, 9 0,75 75,0 % 1 = =, 11 0,917 91,7 % 1 = =. 3 gutter rukte mindre enn en halv time på dataspill. 7 gutter rukte mindre enn én time på dataspill. Altså rukte 1 7 = 5 gutter rukte minst én time på dataspill. 3 = 0, 50 = 5,0 %. Altså rukte 5,0 % av guttene mindre enn en halv time på dataspill. 1 5 = 0, 417 = 41,7 %. Altså rukte 41,7 % av guttene rukte minst én time på dataspill. 1 Aschehoug Side 9 av 44

10 4.0 Vi ruker Excel til å gjøre eregningene. (Framgangsmåten er gitt på sidene i læreoka.) 4.1 a Det var 60 ansatte som tjente mindre enn kroner = 80. Det var 80 ansatte som tjente minst kroner. c = 30 ansatte tjente mellom og kroner. Hvis lønna til disse 30 ansatte fordeler seg noenlunde jevnt over intervallet [500,600 tusen kroner, vil det være omtrent 15 ansatte i intervallet [500,550 tusen kroner. Da vil det være omtrent = 75 ansatte som tjener mindre enn kroner. d 60 0 = 40 ansatte tjente mellom og kroner. Hvis lønna til disse 40 ansatte fordeler seg noenlunde jevnt over intervallet [400,500 tusen kroner, vil det være omtrent 10 ansatte i intervallet [400,45 tusen kroner. Da vil det være omtrent = 70 ansatte som tjener mindre enn kroner. 4. Vi tegner histogrammet. Aschehoug Side 10 av 44

11 4.3 Vi tegner stolpediagrammet Antall familier Antall søsken 4.4 Vi tegner stolpediagrammet. 30 Relativ frekvens (%) Karakter 4.5 Vi regner ut høydene for klassene: 10 høyde for klassen [70,80 : 1 15 høyde for klassen [90,100 : 1,5 10 =, 0 høyde for klassen [80,90 : 10 =, 10 =, 5 høyde for klassen [100,10 : 0, 5 0 = Aschehoug Side 11 av 44

12 Så tegner vi histogrammet. 4.6 Vi tegner histogrammet. Aschehoug Side 1 av 44

13 4.7 Vi tegner stolpediagrammet. 6 5 Antall familier Antall arn 4.8 Vi tegner histogrammet. Antall jenter Høyde (cm) Aschehoug Side 13 av 44

14 4.9 Vi tegner histogrammet Vi tegner stolpediagrammet. Antall kamper Antall mål Aschehoug Side 14 av 44

15 4.31 Vi regner ut høydene for klassene: 0 høyde for klassen [0,,5 : 8,0,5 =, 1 høyde for klassen [,5, 5, 0 : 4,8,5 =, 6 høyde for klassen [5,0, 10,0 : 1, høyde for klassen [10,0, 0, 0 : 0,5 3 høyde for klassen [0,0, 30, 0 : 0,3 Så tegner vi historammet. 5 =, 5 10 = 10 =, høyde for klassen [30,0, 45, 0 : 0,13 15 = 4.3 Vi skriver antall tekstmeldinger i stigende rekkefølge: Det er til sammen 9 meldinger. Medianen er den midterste av den, dvs. melding nummer 5. Median er 7 meldinger Vi skriver timelønna i stigende rekkefølge: Det er til sammen 10 timelønner. Midtpunktet ligger mellom timelønn nummer 5 og timelønn nummer = 107,50 Medianen av timelønnene er 107,50 kroner. Aschehoug Side 15 av 44

16 4.34 Det er = 3 elever i klasse B. Den kumulative relative frekvensen for karakteren er = = 0,087 = 8,7 %. 3 3 karakteren 3 er = = 0,348 = 34,8 %. 3 3 karakteren 4 er = = 0,696 = 69,6 %. 3 3 Den kumulative relative frekvensen passerer 50 % for karakteren 4. Derfor er karakteren 4 medianen av karakterene a Vi tar utgangspunkt i kumulativ relativ frekvens 50 % på andreaksen og trekker en vannrett linje til den treffer grafen. Fra det punktet der den vannrette linja treffer grafen, trekker vi en loddrett linje ned til førsteaksen. Der den loddrette linja treffer førsteaksen, leser vi av medianen. Av figuren ser vi at medianen for antall timer foran TV-en er ca. 9 timer. Halvparten av elevene ser på TV mindre enn 9 timer i løpet av én uke og halvparten ser på TV mere enn det. Aschehoug Side 16 av 44

17 4.36 a Av taellen ser vi at medianen ligger i fartsklassen 80, 90 km/h. Løsninger Vi ser på den rette linja y = ax + som er slik at y = 0 når x = 80 og y = 60 når x = 90. Vi finner: c a = = = 4, = y ax = 0 4,0 80 = 300 Medianen er løsningen av likningen ax + = 50. Det gir ( 300) x = = = 87,5 a 4,0 Medianfarten er 87,5 km/h. At medianfarten er 87,5 km, etyr at halvparten av ilene kjørte saktere enn 87,5 km/h, og halvparten av ilene kjørte fortere enn 87,5 km/h Vi skriver høydene i stigende rekkefølge: Det er til sammen 5 høyder. Midtpunktet er høyde nummer 3. Medianen av høydene er 163 cm Vi skriver tidene til TV-titting i stigende rekkefølge: Det er til sammen 9 tider. Midtpunktet er tid nummer 5. Medianen av tidene til TV-titting er 41 minutter Vi skriver antall fyrstikker i stigende rekkefølge: Det er til sammen 10 fyrstikkesker. Midtpunktet ligger mellom antall fyrstikker i eske nummer 5 og antall fyrstikker i eske nummer = 50 Medianen er 50 fyrstikker. Aschehoug Side 17 av 44

18 4.40 Den kumulative relative frekvensen for 0 mål per kamp er 4 0,133 13,3 % 30 = = 1 mål per kamp er = = 0, 433 = 43,3 % mål per kamp er = = 0,633 = 63,3 % Den kumulative relative frekvensen passerer 50 % for mål per kamp. Derfor er medianen mål per kamp a Vi tar utgangspunkt i kumulativ relativ frekvens 50 % på andreaksen og trekker en vannrett linje til den treffer grafen. Fra det punktet der den vannrette linja treffer grafen, trekker vi en loddrett linje ned til førsteaksen. Der den loddrette linja treffer førsteaksen leser vi av medianen. Av figuren ser vi at medianinntekten lir ca. 415 tusen kroner. c Halvparten av norske kvinner i full jo tjente mindre enn kroner i året og halvparten tjente mer enn kroner. Medianlønnen til norske menn i full jo er kr, som er kroner høyere enn medianlønnen til norske kvinner i full jo. Aschehoug Side 18 av 44

19 4.4 Vi kan løse oppgaven manuelt eller med et regneark. Her viser vi hvordan du kan løse oppgaven med GeoGera. Da skriver vi karakterene inn i regnearket til GeoGera, klikker på «Analyse av en variael» og velger «Analyser». Av figuren nedenfor til høyre ser vi at medianen er karakteren Vi skriver farten til ilene i stigende rekkefølge Siden 16 er et partall, er medianen gjennomsnittet av verdi nummer 16 = 8 og verdi nummer =. Medianen er = 89 km/h. Halvparten av ilene kjørte fortere enn 89 km/h og halvparten kjørte saktere enn 89 km/h Vi regner ut kumulativ relativ frekvens for hver klasse: kumulativ relativ frekvens for klassen [10, 0 : 5 0, 067 6, 7 % 375 = = kumulativ relativ frekvens for klassen [0,30 : = 0, 40 = 40 % 375 kumulativ relativ frekvens for klassen [30, 40 : = 0,80 = 80 % 375 kumulativ relativ frekvens for klassen [40,50 : = 1, 00 = 100, 0 % 375 Aschehoug Side 19 av 44

20 Vi tegner grafen av de kumulative relative frekvensene slik det er forklart på sidene i læreoka. Da får vi grafen nedenfor. Vi tar så utgangspunkt i kumulativ relativ frekvens 50 % på andreaksen og trekker en vannrett linje til den treffer grafen. Fra det punktet der den vannrette linja treffer grafen, trekker vi en loddrett linje ned til førsteaksen. Der den loddrette linja treffer førsteaksen leser vi av medianen. Av figuren ser vi at mediantiden lir 3,5 minutter a Vi regner ut kumulativ relativ frekvens for hver klasse: 13 kumulativ relativ frekvens for klassen [0, 1, 0 : 0, 035 3,5 % 367 = = kumulativ relativ frekvens for klassen [1,0,, 0 : = 0, 97 = 9, 7 % kumulativ relativ frekvens for klassen [,0, 3, 0 : = 0, 7380 = 73,8 % kumulativ relativ frekvens for klassen [3,0, 7, 0 : = 0,954 = 95, 4 % kumulativ relativ frekvens for klassen 7,0 og mer: = 1,00 = 100,0 % 367 Vi tegner grafen av de kumulative relative frekvensene slik det er forklart på sidene i læreoka. Da får vi grafen på neste side. Vi tar så utgangspunkt i kumulativ relativ frekvens 50 % på andreaksen og trekker en vannrett linje til den treffer grafen. Fra det punktet der den vannrette linja treffer grafen, trekker vi en loddrett linje ned til førsteaksen. Der den loddrette linja treffer førsteaksen leser vi av medianen. Av figuren på neste side ser vi at medianprisantydningen lir ca.,5 millioner kroner. Aschehoug Side 0 av 44

21 Medianprisantydningen ligger i intervallet,0,3,0. c Vi ser på den rette linja y = ax + som er slik at y = 9,7 når x = og y = 73,8 når x = 3. Vi finner: 73,8 9,7 44,1 a = = = 44,1 3 1 = y ax = 9,7 44,1 = 58,5 Medianen er løsningen av likningen ax + = 50. Det gir ( 58,5) x = = =,46 a 44,1 Medianprisantydningen er,46 millioner kroner. Halvparten av leilighetene hadde en prisantydning under,46 millioner kroner og halvparten hadde en prisantydning over,46 millioner kroner. Aschehoug Side 1 av 44

22 4.46 Vi ruker Excel for å finne medianen. Vi legger først CO -utslippene inn cellene B:B39 i regnearket (se nedenfor). Så gir vi kommandoen MEDIAN(B:B39). Vi ser at medianen er 6,547 tonn CO per innygger Timelønnen elevene får til sammen, er = = 108,5 10 Gjennomsnittlig timelønn er 108,50 kroner. Aschehoug Side av 44

23 4.48 a Vi skriver av taellen og fyller inn de tallene som mangler. Fart (km per time) Midtpunkt x m Frekvens f [70, [80, [90, [100, Sum xm f Vi finner midtpunktene som mangler: = 85 og = 110 Vi finner de produktene av midtpunkt og frekvens som mangler: = 1700 og = 550. Summen av produktene er ,5 50 =. Gjennomsnittsfarten er 88,5 km/h Gjennomsnittskarakteren er: 1 0, , , , , ,076 = 3, Vi teller opp antall jenter i hver familie. Seks familier har 1 jente, og det er det vanligste antall jenter. Typetallet er 1 jente Vi skriver verdiene i stigende rekkefølge: a Typetallet er. Påstanden er gal. Medianen er 3. Påstanden er gal. c Gjennomsnittet er = 3. Påstanden er riktig. 9 d Medianen og gjennomsnittet er egge lik 3. Påstanden er riktig. Aschehoug Side 3 av 44

24 = Gjennomsnittshøyden for jentene er 164 cm = 49,9. 10 Gjennomsnittlig antall fyrstikker er Vi samler opplysningene i en taell. Karakterer (x) Frekvens (f) x f SUM = 3, 7. Gjennomsnittskarakteren er 3, er den vanligste karakteren. Typetallet er Vi ruker Excel til å finne gjennomsnittet. (Framgangsmåten er gitt på sidene i læreoka.) Gjennomsnittlig antall timer elevene ser på TV er 10,8 timer. Aschehoug Side 4 av 44

25 4.56 a Åtte elever fikk karakteren 4, og det er den vanligste karakteren. Typetallet er 4. Gjennomsnittskarakteren er = 3, Vi skriver opp verdiene i stigende rekkefølge. Løsninger a Midtpunktet ligger mellom tid nummer 6 og tid nummer 7. Medianen er gjennomsnittet av de to tidene på hver side av midtpunktet = 44,5 Medianen av tiden rukt til dataspill er 44,5 minutter = 61, 4 1 Gjennomsnittstiden er 61,4 min. c Det er noen tider som er klart større enn de andre. Disse vil trekke gjennomsnittet opp, men vil ikke ha noe etydning for medianen. Derfor er gjennomsnittet større enn medianen a, Vi ruker Excel for å finne median og gjennomsnitt. Først legger vi høydene inn i cellene A1:A30 i regnearket (se nedenfor). Så gir vi kommandoen MEDIAN(A1:A30) for å finne medianen og kommandoen GJENNOMSNITT(A1:A30) for å finne gjennomsnittet.. c Medianhøyden er 166 cm og gjennomsnittshøyden er 166,7 cm. Høydene til jentene er noenlunde symmetrisk fordelt, og da vil medianen og gjennomsnittet være ganske like. Aschehoug Side 5 av 44

26 4.59 a Midtpunktet ligger mellom verdi nummer 4 og verdi nummer 5. Medianen er gjennomsnittet av de to utslippene på hver side av midtpunktet. 3, 4 + 3, 4 = 3, 4. Medianutslippet er 3,4 tonn per innygger. c 3,5 = 6,7. Gjennomsnittet er 6,7 tonn per innygger. 48 I oppgave 3.31 tegnet vi et histogram for utslippsdataene. Histogrammet er langt fra å være symmetrisk. Det er derfor klar forskjell på median og gjennomsnitt a Vi ruker et regneark til å finne gjennomsnittet. (Framgangsmåten er gitt på sidene i læreoka.) 66 =,. Strømsgodset skåret, mål i gjennomsnitt per kamp. 30 I ni kamper skåret Strømsgodset 1 mål, og det er det vanligste antallet. Typetallet er 1 mål per kamp Vi ruker et regneark slik det er vis på sidene i læreoka. 8,5 = 7,4. Gjennomsnittlig utslipp for landene var 7,4 tonn per innygger Vi finner at gjennomsnittlig antall jenter for firearnsmødrene er 0 0, ,65 + 0, , ,063 = 1,9 jenter. Aschehoug Side 6 av 44

27 4.63 Vi ruker et regneark til å finne gjennomsnittet. Gjennomsnittsalderen for kvinnene var 30,4 år. Nedenfor er det vist hva det står i cellene i regnearket Gjennomsnittet for alle elevene på Vg er 0 3, ,50 = 3, Vi skriver verdiene i stigende rekkefølge: Siden vi har 10 verdier, ligger medianen mellom verdi nummer 5 og verdi nummer 6. Første halvdel av dataene som kommer før medianen er: Første kvartil er medianen for disse fem verdiene, dvs. 85 km/h. Andre halvdel av dataene som kommer etter medianen er: Tredje kvartil er medianen for disse fem verdiene, dvs. 93 km/h. Aschehoug Side 7 av 44

28 4.66 Vi skriver verdiene i stigende rekkefølge: Siden vi har ni verdier er medianen tall nummer 5. Første halvdel av dataene som kommer før medianen er: Første kvartil er medianen for disse fire verdiene, dvs = 14 tekstmeldinger. Andre halvdel av dataene som kommer etter medianen er: Tredje kvartil er medianen for disse fem verdiene, dvs = 39 tekstmeldinger. Løsninger 4.67 a Den høyeste farten er 98 km/h og den laveste farten er 80 km/h. Variasjonsredden er 98 km/h 80 km/h = 18 km/h. Første kvartil er 85 km/h og tredje kvartil er 93 km/h Kvartilredden er 93km/h 85km/h = 8 km/h a Minste verdi er 11 tekstmeldinger og største verdi er 53 tekstmeldinger. Variasjonsredden er = 4 tekstmeldinger. Første kvartil er 14 tekstmeldinger og tredje kvartil er 39 tekstmeldinger. Kvartilredden er = 5 tekstmeldinger a Gjennomsnittshøyden for rødrene er = 180 cm. 3 Vi lager en taell som viser høydene, avvikene og kvadratavvikene. Navn Høyde Avvik Kvadratavvik Per = 1 ( 1) = 1 Pål = 4 4 = 16 Espen = 3 ( 3) = 9 c d Summen av kvadratavvikene er = 6 cm = 13 = 3, Standardavviket for høydene til rødrene er 3,6 cm. Aschehoug Side 8 av 44

29 4.70 Vi ruker regnearket i GeoGera til å kontrollere utregningen på side 158. (Framgangsmåten er gitt på sidene 13 og 160 i læreoka.) Vi ser at standardavviket s = 5,5 cm som stemmer med det vi fant på sidene Vi ruker også regnearket i GeoGera til å kontrollere utregningen i oppgave Vi ser at standardavviket s = 3,6 cm, som er det samme som vi fant i oppgave Av taellen ser vi at elevene fikk disse karakterene: 1, 1,,,,, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6. Vi skriver verdiene inn i regnearket i GeoGera og ruker analyseverktøyet til å finne standardavviket, se resultatet til høyre. (Bare den øverste delen av vinduet fra GeoGera er vist.) Standardavviket er s = 1,35. Aschehoug Side 9 av 44

30 4.7 Vi legger inn verdiene i regnearket til GeoGera og ruker analyseverktøyet til å svare på oppgavene. a Variasjonsredden er 5 1= 4. Påstanden er riktig. Standardavviket er 1,4. Påstanden er gal. c Første kvartil er. Påstanden er gal. d Tredje kvartil er 4. Påstanden er riktig. e Kvartilredden er 4 =. Påstanden er riktig a Variasjonsredden er = 13 cm. Vi skriver høydene i stigende rekkefølge: Første halvdel av dataene som kommer før medianen er: Første kvartil er medianen for disse to verdiene, dvs = 159 cm. Andre halvdel av dataene som kommer etter medianen er: Tredje kvartil er medianen for disse to verdiene, dvs = 168,5 cm Vi legger inn verdiene i regnearket til GeoGera og ruker analyseverktøyet til å svare på oppgavene. a Variasjonsredden er 5 47 = 5 fyrstikker. Første kvartil er 49 og tredje kvartil er 51. Kvartilredden er = fyrstikker c Standardavviket er 1,7 fyrstikker. Aschehoug Side 30 av 44

31 4.75 Vi legger inn verdiene i regnearket til GeoGera og ruker analyseverktøyet til å svare på oppgavene. a Variasjonsredden er = 58 minutter. Første kvartil er 5,5 minutter og tredje kvartil er 50 minutter. Kvartilredden er 50 5,5 = 4,5 minutter. c Standardavviket er 17,1 minutter Vi legger inn verdiene i regnearket til GeoGera og ruker analyseverktøyet til å svare på oppgavene. a Variasjonsredden er = 18 minutter. Første kvartil er 9,5 minutter og tredje kvartil er 91,0 minutter. Kvartilredden er 91 9,5 = 61,5 minutter. c Standardavviket er 43,5 minutter Karakterene på matematikkprøven i stigende rekkefølge: Karakterene på norskprøven i stigende rekkefølge: (Medianen er markert med rødt for egge prøvene.) a Variasjonsredden er 6 1= 5 for egge prøvene. Første halvdel av karakterene for matematikkprøven er: Første kvartil er medianen for disse ti verdiene, dvs. + =. Andre halvdel av karakterene for matematikkprøven er: Tredje kvartil er medianen for disse ti verdiene, dvs = 4. Kvartilredden for matematikkprøven er 4 =. Første halvdel av karakterene for norskprøven er: Første kvartil er medianen for disse ti verdiene, dvs = 3. Aschehoug Side 31 av 44

32 Andre halvdel av karakterene for norskprøven er: c Tredje kvartil er medianen for disse ti verdiene, dvs = 4,5. Kvartilredden for norskprøven er 4,5 3= 1,5. Kvartilredden viser at karakterene varierer mindre for norskprøven en for matematikkprøven. At variasjonsredden er 5 viser are at hele karakterskalaen er rukt Vi skriver inn verdiene i Excel, og ruker regnearket til å løse oppgavene. a Medianen er timer og gjennomsnittet er 3, timer. Det er noen elever som trener mye mere enn de andre. Disse vil trekke gjennomsnittet opp, men vil ikke ha noe etydning for medianen. Så her er det medianen som gir est uttrykk for «sentrum» i dataene. Første kvartil er 0 timer og tredje kvartil er 3,5 timer. At første kvartil er 0 timer, etyr at (minst) en firedel av elvene ikke trente siste uke. At tredje kvartil er 3,5 timer, etyr at omtrent en firedel av elevene trente minst 3,5 timer siste uke. c Variasjonsredden er 16 0 = 16 timer. Kvartilredden er 3,5 0 = 3,5 timer. Variasjonsredden lir sterkt påvirket av at én elev trente 16 timer. Kvartilredden lir ikke påvirket av at én elev trente spesielt mye. Kvartilredden er et edre spredningsmål enn variasjonsredden. Aschehoug Side 3 av 44

33 4.79 Vi skriver inn karakterene i Excel og ruker regnearket til å finne gjennomsnitt og standardavvik. Gjennomsnittet er 4,0 og standardavviket er 1, Vi skriver inn høydene i Excel åde i cm og i meter og ruker regnearket til å finne standardavviket. a Standardavviket for høydene målt i cm er 5,1 cm. Standardavviket for høydene målt i meter er 0,051 m. 5,1 cm er det samme som 0,051 m. Standardavviket lir det samme om vi måler høydene i cm eller meter. c Standardavviket er gitt ved formelen summen av kavadratavvikene s = n 1 Nå er summen av kavadratavvikene i cm = 100 (summen av kavadratavvikene i meter) slik at standardavvik i cm = 100 (standardavvik i meter) Det stemmer med det vi fant i oppgavene a og. Aschehoug Side 33 av 44

34 4.81 a Variasjonsredden er 40,1 0,1 = 40,0 tonn. Det er 48 verdier, så første halvdel av dataene er de 4 minste verdiene. Første kvartil er medianen av disse 4 verdiene, dvs. gjennomsnittet av verdi nummer 1 og verdi nummer 13. Første kvartil er 0,9 + 0,9 = 0,9 tonn. Andre halvdel av dataene er de 4 største verdiene. Tredje kvartil er medianen av disse 4 verdiene, dvs. gjennomsnittet av verdi nummer 36 og verdi nummer 37. Tredje kvartil er 7,7 + 9,3 = 8,5 tonn. Kvartilredden er 8,5 0,9= 7,6 tonn. c Vi tegner et oksplott for CO utslippene. 4.8 Vi legger inn verdiene i regnearket til GeoGera og ruker analyseverktøyet til å svare på oppgavene. a Variasjonsredden er = 9 cm. Første kvartil er 16 cm og tredje kvartil er 171 cm. Kvartilredden er = 9 cm. c d Boksplott for høydene er gitt til høyre. Standardavviket er 6,4 cm Aschehoug Side 34 av 44

35 4.83 a 1 Det er til sammen elever. De relative frekvensene for taco, pizza og pølser er henholdsvis: 10 0, 45 =, 7 0,3 = og 5 0, 3 = Det gir følgende gradtall for sirkelsektorene: Taco: ,6 =, Pizza: ,5 =, Pølser: ,8 = Vi tegner et sektordiagram.. Løsninger Vi tegner et stolpediagram Vi tegner et stolpediagram. Aschehoug Side 35 av 44

36 4.85 Et linjediagram (kurvediagram) god framstilling av endringene i røykevanene: Andel (%) Dagligrøykere Av-og-til røykere Ikke-røykere 4.86 Vi regner ut de relative frekvensene i Excel. Nedenfor er det vist hva det står i cellene i regnearket. Aschehoug Side 36 av 44

37 Vi tegner et stolpediagram i Excel. Vi ser at Oslo har en større andel av efolkningen i aldersgruppen 0 4 år, mens Akershus har en større andel i de andre aldersgruppene a Vi tegner et linjediagram. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris har steget med = 0700 kroner for delte oliger og med = kroner for leiligheter. Leilighetene har hatt den største prisøkningen på gjennomsnittlig kvadratmeterpris. En grunn til det er at det er en større andel leiligheter i de store yene, og der har prisstigningen vært størst Det er flere enere, toere, femmere og seksere i spansk enn det er i internasjonal engelsk, og det er flere treere og firere i internasjonal engelsk enn det er i spansk. Karakterene i spansk fordeler seg mer jevnt over hele skalaen enn karakterene i internasjonal engelsk. Aschehoug Side 37 av 44

38 4.89 Diagrammet til venstre gir det este ildet av hvordan folketallet har utviklet seg i de to verdensdelene. For diagrammet til høyre starter andreaksen ved 400 millioner, og det kan derfor gi inntrykk av at folketallet i Afrika har steget mer enn det som er tilfellet a Vi finner at gradtallet for tysk er =, gradtallet for fransk er = og gradtallet for spansk er =. Vi tegner sektordiagrammet i Excel a Vi finner at gradtallet for svart kaffe er 0, = 7 0, = 144, gradtallet for espresso er 0, = 108 0, = 36. Vi tegner et sektordiagram., gradtallet for cappuccino er og gradtallet for kaffe latte er Aschehoug Side 38 av 44

39 Vi tegner et stolpediagram. 4.9 a Boksplottene viser verdien til største og minste verdi, første kvartil, tredje kvartil og median. 1 Medianen for ensinprisen er minst i A-y. Medianen for ensinprisen er størst i C-y. 3 Bensinstasjonen som selger illigst ensin ligger i B-y. 4 Bensinstasjonen som selger dyrest ensin ligger i C-y. c Det er «priskrig» i B-y Vi tegner et stolpediagram. Diagrammet viser at det er en større andel enere, toere og treere i sidemål, mens det er en større andel firere, femmere og seksere i hovedmål. Aschehoug Side 39 av 44

40 4.94 a Vi ruker Excel for å finne gradtallene for sirkelsektorene. Vi tegner sektordiagrammet i Excel Vi tegner et linjediagram (kurvediagram) som viser utviklingen i ruk av Internett en gjennomsnittsdag i perioden Andel (%) År 9-15 år 16-4 år 5-44 år år Aschehoug Side 40 av 44

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

Sti 1 Sti 2 Sti 3 4.1 Koordinatsystemet 4.2 Funksjonsbegrepet 4.3 Grafen til en funksjon 400, 401, 402, 404, 405, 407, 411, 413 415, 416, 419, 420

Sti 1 Sti 2 Sti 3 4.1 Koordinatsystemet 4.2 Funksjonsbegrepet 4.3 Grafen til en funksjon 400, 401, 402, 404, 405, 407, 411, 413 415, 416, 419, 420 4 Funksjoner Kompetansemål: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne undersøke funksjoner som eskriver praktiske situasjoner ved å estemme skjæringspunkter, nullpunkter, ekstremalpunkter og stigning

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet

Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL. Matematikk 1P. forenklet Odd Heir John Engeseth Håvard Moe Ørnulf Borgan BOKMÅL Matematikk P forenklet 0 Funksjoner Funksjoner Koordinatsstemet Andreaksen (-aksen) På figuren til venstre ser du et vanlig koordinatsstem. Den vannrette

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

MATEMATIKKEN RUNDT OSS

MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1 MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1.1 Matematikk er mer enn bare Ô kunne regne Du skal l re ^ hvorviktigdeterôanslôsvar,gjöreoverslagogvurdererimelighetenavsvar ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhold

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Kengurukonkurransen 2012

Kengurukonkurransen 2012 Kengurukonkurransen 2012 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2012 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for åttende gang i Norge.

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P dekker målene i læreplanen av 005 for Matematikk VgP i studieforberedende utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. (W.

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Øvingshefte. Statistikk

Øvingshefte. Statistikk Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Statistikk Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U/VGS Statistikk 1 Statistikk Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn Jensen selger

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål DEL 1 Oppgave 1 63023 a) Gjør overslag: 101 699 b) Tallet 11011 er skrevet i totallssystemet. Gjør det om til

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer