Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015"

Transkript

1 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34 UKE 39 Tema: Tall og algebra Kunne skrive tall på ulike måter. Skrive veldig store og små tall på standardform og som potenser. Læriingsmål: Kunne skrive tall i ulike posisjonssystemer Kunne skrive store og små tall på standardform Skal kunne egenskaper ved spesielle tall som to-tallsystemet Skal kunne proporsjoner Skal kunne regne med variabler Periode 2: UKE 41 UKE 46 Tema: Geometri og beregninger Kunne regne ut sider i trekant Konstruere trekanter og firkanter Kjenne til viktige begreper om sirkelen Kjenne til viktige begreper ved kongruens, speiling og parallellforskyvning Kan anvende prinsippene til perspektivtegning

2 Skal kunne Pytagorassetningen Skal kunne egenskaper ved spesielle trekanter Skal kunne konstruere trekanter og firkanter Skal kunne gjøre rede for sekant, korde, tangent, sirkelsektor Skal kunne gjøre rede for formlikhet og kongruens Skal kunne gjøre rede for geometri i teknologi og arkitektur Periode 3: UKE 47 - UKE 51 Tema: Funksjoner Skal kunne funksjoner i praktiske situasjoner er. Uttrykt i tabeller, bokstavuttrykk, formler og grafer Skal kunne stigningstall og konstantledd Skal kunne kvadratiske funksjoner Skal kunne proporsjonale størrelser Skal kunne omvendte proporsjonale størrelser Skal kunne merke av punkter i et koordinatsystem Skal kunne lage verditabell og tegne grafen til en funksjon på grunnlag av et funskjonsuttrykk Skal kunne kjenne igjen et funksjonsuttrykk der grafen til funksjonen går gjennom origo Skal kunne tegne grafen til y = a/b*x Skal kunne finne stigningstallet og konstantleddet i et funksjonsuttrykk Skal kunne bruke stigningstallet og konstantleddet i et funksjonsuttrykk til å tegne en graf Skal kunne tegne grafen til en kvadratisk funksjon Skal kunne tegne en graf på grunnlag av en tabell og forstå hva som menes med proporsjonale størrelser Skal kunne kjenne igjen omvendt proporsjonale størrelser på grunnlag av et funksjonsuttrykk Skal kunne tegne en hyperbel med utgangspunkt i et funksjonsuttrykk Periode 4: UKE 2 UKE 6 Tema: Økonomi og repetisjon til eksamen

3 Du skal ha kunnskap om: Privatøkonomi som skatt, lån og forsikringer Enkle budsjetter og regnskap Regning med valuta Du skal kunne: Foreta enkle beregninger om lønn Foreta enkle beregninger om lønn og skatt Regne ut nettolønn når skatt og andre fradrag er trukket fra Foreta enkle beregninger i forbindelse med serielån Foreta enkle beregninger i forbindelse med annuitetslån Kjenne de vanlige forsikringsordningene Foreta enkle beregninger i forbindelse med forsikringer Sette opp et enkelt regnskap Gjøre om fra utenlandske penger til norske kroner Gjøre om fra norske kroner til utenlandske penger Løse mer sammensatte oppgaver med omgjøring fra utenlandsk valuta til norske kroner Periode 5: UKE 7 UKE 10 Tema: Romgeometri og massetetthet Skal kunne volum av pyramide Skal kunne volum av kjegle Skal kunne volum og overflate av en kule Skal kunne massetetthet Skal vite hvordan vi bruker formler i problemløsning Du skal kunne: Skall kjenne igjen romgeometriske former på grunnlag av tegninger eller bilder Skal kunne regne ut volumet av et firkantet prisme og og en sylinder Skal kunne regne ut overflaten til et firkantet prisme og en sylinder Skal kunne regne ut volumet av et trekantet prisme Skal kunne regne ut volumet av pyramider

4 Skal kunne regne ut volumet av kjegler Skal kunne regne ut volumet av kuler Skal kunne regne ut overflaten av kuler Skal kunne regne ut massetettheten til et stoff når vi kjenner volum og masse Skal kunne regne ut massen til et stoff når vi kjenner volumet og massetettheten Skal kunne bruke formler som likninger for å regne ut den ukjente størrelsen i formlene Periode 6: UKE 11 UKE 15 (Uke 16 er påskeferie) Tema: Statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk Skal kunne statistiske undersøkelser Skal kunne presentere data i tabeller og diagrammer Skal kunne kildekritikk Skal kunne vurdere diagrammer Skal kunne kombinatorikk Skal kunne sannsynlighetsregning Skal kunne fremstille observasjoner i et stolpediagram og finne gjennomsnittsverdi, median, typetall og variasjonsbredde Skal kunne lage en frekvenstabell med både frekvens og relativ frekvens og kunne tegne et sektordiagram Skal kunne tegne et linjediagram Skal kunne tolke eller forklare hva diagrammer viser Skal kunne regne ut antall kombinasjoner Skal kunne finne sannsynligheten i forbindelse med enkle problemer Skal kunne finne sannsynligheten for hendelser som kommer etter hverandre Skal kunne beskrive enkelte forsøk der vi kan finne sannsynligheten for en hendelse

5 Periode 7: UKE 17 UKE 19 Tema: Likninger og ulikheter Skal kunne løse likninger med parenteser og brøker Skal kunne løse enkle likninger grafisk Skal kunne løse to likninger med to ukjente Skal kunne løse enkle ulikheter Skal kunne bruke likninger i problemløsning Skal kunne løse enkle likninger og sette prøve på svaret Skal kunne løse likninger med parenteser og sette prøve på svaret Skal kunne løse likninger som inneholder brøker, og sette prøve på svaret Skal kunne løse enkle problemer ved å sette opp en likning og løse den Skal kunne løse en likning med en ukjent grafisk Skal kunne løse et likningssett med to ukjente ved regning Skal kunne løse et likningssett med to ukjente grafisk Skal kunne løse enkle ulikheter Skal kunne omforme formler og bruke dette i utregning Periode 8: UKE 20 UKE 25 Tema: Repetisjon til eksamen Mål: Bli trygg på alle emnene i faget. (Dvs. regne mange oppgaver) Lære deg strategier ved oppgaveløsning på eksamen (Ta de oppgavene du kan først, osv.)