Funksjoner, likningssett og regning i CAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funksjoner, likningssett og regning i CAS"

Transkript

1 Funksjoner, likningssett og regning i CAS MKH, TUS 2014, GeoGebra 4.4

2 Innholdsfortegnelse Funksjoner og likningssett i GeoGebra... 2 Introduksjon til lineære funksjoner... 2 Oppgave om mobilabonnement... 2 Omvendt proporsjonale funksjoner... 3 Du skal arrangere en busstur for håndballaget... 3 Kvadratiske funksjoner... 4 Vi slipper en ball ned fra en høy blokk... 4 Oppsummering: Funksjon, definisjonsmengde, ekstremalpunkt og nullpunktpunkt... 5 Fartsdiagrammer i GeoGebra... 6 Likninger ved regning i CAS og grafisk løsning Løs likningen i GeoGebra CAS... 7 Likningssett CAS... 8 Oppgave sett opp to likninger og finn pris... 9 Ulikheter CAS til faktorisering og regning med formler Statistikkberegninger i regnearket I GeoGebra Side 1 av 11

3 Funksjoner og likningssett i GeoGebra Introduksjon til lineære funksjoner a) Skriv inn enter, enter og Etter 10. årstrinn: Løse likninger og ulikheter av første grad og likningssystemer med to ukjente Når øker med 1 på grafen, hvor mye øker med? Hvilken sammenheng ser du med tallene og? b) Høyreklikk på, og velg Vis objekt. Gjør det samme med. Du får nå to glidere der du kan variere og. Hva tror du skjer når du lar øke? Prøv og se. c) Hva tror du skjer hvis du lar være lik null eller negativ? d) Hva tror du skjer hvis du endrer? Prøv og se. e) Endre og slik at grafen både går gjennom og. Hva er og nå? f) Gjør tilsvarende for andregradsfunksjonen når du varierer og? og den omvendt proporsjonale funksjonen. Hvordan ser disse grafene ut Oppgave om mobilabonnement a) Et mobiltelefonabonnement koster 200 kr per måned pluss 0.89 kr per ringeminutt. b) Forklar at likningen beskriver hvor mye vi må betale når vi ringer minutter. Skriv inn likningen i GeoGebra. c) Velg verktøyet Flytt, ta tak i -aksen, og dra den nedover til grafen blir synlig. Trekk også sammen - aksen slik at vi ser -verdier helt opp til 200 minutter. d) Hvor mye må vi betale dersom vi ringer i 93 minutter? Hint: skriv inn og bruk verktøyet Skjæring mellom to objekter. Punktet vil gi deg svaret. e) Hvor lenge kan vi snakke for 250 kr? Hint: skriv inn og gjør som i oppgaven over. f) Dersom vi skal skrive ut grafen, er det viktig at grafene har navn og benevning: Høyreklikk i koordinatsystemet, og velg Grafikkfelt. Under fanen xakse, fyll inn Enhet: min, Navn på aksen: tid. Under fanen yakse, fyll inn Enhet: kr, Navn å aksen: pris. Svar: Svar direkte på oppgaven, skrivesvar - husk benevninger Side 2 av 11

4 Omvendt proporsjonale funksjoner Etter 10. årstrinn: Lage, på papiret og digitalt, funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar, tolke dei og omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar, som grafar, tabellar, formlar og tekst Identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjonar, og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane Du skal arrangere en busstur for håndballaget Prisen for å leie en buss med plass til 60 personer viser seg å være 6000 kr. a) Forklar at prisen per person blir kr, der x er antall personer som blir med. b) Tegn grafen i GeoGebra for -verdier mellom 0 og 60. c) Bruk grafen til å finne ut hvor mye hver person må betale dersom 37 personer blir med på turen. d) Prisen per person ble 125 kr per person. Hvor mange personer var med på bussen? Løsningsforslag Skriv inn: Funksjon[6000/x,0,60] Prøv også å skrive inn Dersom[0<x<60,6000/x], hva ser du i algebrafeltet? Bruk verktøyet Flytt grafikkfeltet, og trekk sammen y-aksen til du ser grafen. Skriv inn x = 37. Bruk verktøyet Skjæring mellom to objekter, og les av punktet. Skriv inn y = 125. Bruk verktøyet Skjæring mellom to objekter, og les av punktet. Høyreklikk og velg Grafikkfelt 1. Under fanen x-akse, skriv inn navn på aksen: Antall personer Under fanen y-akse, skriv inn navn på aksen: Pris per pers, og enhet kr. Grafisk løsning NB husk forklaring, navn på akser og koordinater Svar: Svar direkte på oppgaven, skrivesvar - husk benevninger Side 3 av 11

5 Kvadratiske funksjoner +GeoGebra: Funksjoner, likningssett grafisk og ved regning, statistikk kalkulator i CAS Etter 10. årstrinn: identifisere og utnytte eigenskapane til proporsjonale, omvendt proporsjonale, lineære og enkle kvadratiske funksjonar, og gje døme på praktiske situasjonar som kan beskrivast med desse funksjonane bruke, med og utan digitale hjelpemiddel, tal og variablar i utforsking, eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design Vi slipper en ball ned fra en høy blokk Vi måler hvor langt ballen har falt etter 1 sekund, 2 sekunder og etter 3 sekunder. Resultatet finner du i tabellen til høyre. Tid Fallengde 1 sek 5 m 2 sek 18 m 3 sek 42 m a) Skriv navn på aksene (x-tid i sek, y-fallengde i m) og skriv inn punktene (1,5) (2,20) og (3,45) i GeoGebra, i innskrivingsfeltet. Bruk verktøyet Flytt grafikkfeltet, og trekk sammen y-aksen til du ser alle punktene. b) Vi skal nå forsøke å finne en funksjon som beskriver hele bevegelsen. Vi gjetter på at funksjonen er på formen, der ligger et sted mellom 1 og 10. Skriv inn Høyreklikk på og velg Vis objekt. Skriv inn, hvis du ønsker kan du bruke Funksjon[ c) Trekk i glideren for og forsøk deg frem med ulike a-verdier til funksjonen passer med punktene. d) Finn ut hvor langt har ballen har falt etter 1.5 sekunder. e) Finn ut hvor lang tid det tar før ballen har falt 40 meter. f) Ballen treffer bakken etter 3.2 sekunder. Hvor høyt var huset? Svar: Svar direkte på oppgaven, skrivesvar - husk benevninger Side 4 av 11

6 Oppsummering: Funksjon, definisjonsmengde, ekstremalpunkt og nullpunktpunkt En kan også bruke Side 5 av 11

7 Fartsdiagrammer i GeoGebra Side 6 av 11

8 Likninger ved regning i CAS og grafisk løsning. Etter 10. årstrinn: løse likninger og ulikheter av første grad og likningssystemer med to ukjente Løs likningen Løsning: i GeoGebra CAS Du kan skrive inn problemet slik det står. Da vil GeoGebra løse problemet og si, og tegne den rette linja. Selv om dette er løsningen på problemet, forventet vi kanskje å få tegnet opp høyre side og venstre side av likningen som to rette linjer. For å få til dette, skriv inn venstre og høyre side hver for seg CAS er godkjent som løsningsmetode når det står regn ut i del 2 av tentamen og eksamen, NB husk forklaring a) Skriv inn trykk enter b) Skriv inn trykk enter c) Marker til venstre i begge felter som du har skrevet inn i Bruk verktøyet d) Bruk verktøyet Skjæring mellom to objekter, og klikk på de to rette linjene. GeoGebra setter inn et punkt. Altså er og Svar: Svar direkte på oppgaven, skrivesvar - husk benevninger Side 7 av 11

9 Likningssett CAS Etter 10. årstrinn: løse likninger og ulikheter av første grad og likningssystemer med to ukjente Løs likningsettet I) II) Løsning: CAS er godkjent som løsningsmetode når det står regn ut i del 2 av tentamen og eksamen, NB husk forklaring Grafisk løsning NB husk forklaring, navn på akser og koordinater a) Skriv inn trykk enter b) Skriv inn trykk enter c) Marker til venstre i begge felter som du har skrevet inn i og bruk verktøyet svaret blir da oppgitt nøyaktig med brøker i svaret (3). Marker felt 1 og 2 og bruk verktøyet da blir svaret oppgitt som et desimaltall (4) d) Bruk verktøyet Skjæring mellom to objekter, og klikk på de to rette linjene. GeoGebra setter inn et punkt. Altså er og. Svar: Svar direkte på oppgaven Side 8 av 11

10 Oppgave sett opp to likninger og finn pris Oppgave sett opp to likninger og finn antall Svar: Svar direkte på oppgaven Side 9 av 11

11 Ulikheter +GeoGebra: Funksjoner, likningssett grafisk og ved regning, statistikk kalkulator i CAS Etter 10. årstrinn: løse likninger og ulikheter av første grad og likningssystemer med to ukjente Løs ulikheten a) Skriv inn b) Bruk kommandoen løs og merk for visning i grafikkfelt c) For hvilke x verdier er? Svar: Svar direkte på oppgaven CAS til faktorisering og regning med formler Svar: Svar direkte på oppgaven Side 10 av 11

12 Statistikkberegninger i regnearket i GeoGebra n - antall og x - sum Gjennomsnitt Median Variasjonsbredde: maks-min Typetall: Høyeste stolpe i stolpediagram Side 11 av 11

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Geogebra Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Geogebra Innhold 1 Om Geogebra 4 1.1 Innstillinger................................... 5 2 Regning 5 2.1 Tallregning...................................

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10

Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 Lokal læreplan i Matematikk Trinn10 1 10. trinn Hovedtema 1 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 8.-10. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgåver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhald Kva er GeoGebra?... 2 Kva nytte har elevane av å bruke GeoGebra?... 2 Kvar finn vi GeoGebra?... 2 Oppbygginga av programmet... 3 Løysing

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner Grafer og funksjoner Fredrik Meyer Sammendrag Vi går raskt igjennom definisjonen på hva en funksjon er. Vi innfører også begrepet førstegradsfunksjon. Det forutsettes at du husker hva et koordinatsystem

Detaljer

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning.

MATEMATIKK MED TI-83. GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. 01.05.98 TEXAS INSTRUMENTS Eystein Raude, EMC eraude@c2i.net MATEMATIKK MED TI-83 GrunnKurs på AF/ØK/ADstudieretning. Eystein Raude Texas Instruments Kjære bruker av TI-83. Matematikk er både en vitenskap

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Årsplan Matematikk 2014 2015

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 10. årstrinn Ole Andrè Ljosland, Anne-Guro Tretteteig og Peter Sve Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringa

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Årsplan for Matematikk 2013/2014 Klasse 10A, 10B og 10C Lærere: Lars Hauge, Rayner Nygård, Hans Dillekås og Ina Hernar/Petter Wiese-Hansen Folkedal Læreverk: Nye Mega 10A og 10B Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer