Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "18.07.2013 Manual til Excel. For mellomtrinnet. Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS"

Transkript

1 Manual til Excel 2010 For mellomtrinnet Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

2 Innhold Husk Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen En formel skal alltid begynne med = Husk å bruke komma (,) i desimaltall Vi kan skrive en tallrekke på en rask måte Endre bredden til en kolonne Sette inn en ny kolonne eller en ny rad... 3 Gjøre utregninger... 4 Lage en formel... 4 Når vi får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 6 Endre antall desimaler... 6 Kopiere en formel ved å bruke rullegardin-kopiering... 7 Summere flere celler ved å bruke Autosummer-funksjonen... 7 Regne med prosent... 8 Formelvisning... 8 Beskjæring til utskrift... 9 Tegne diagrammer Tegne et søylediagram/stolpediagram Sette inn overskrift og navn på aksene Forstørre eller forminske diagrammet Forandre fargen og utseende på søylene i diagrammet Forandre ramma og bakgrunnsfargen rundt diagrammet Tegne et sektordiagram Sette inn overskrift og plassere ordene inni sektorene Tegne et linjediagram når observasjonene ikke er tall Tegne et linjediagram når observasjonene er tall Endre enhet på aksene Gjennomsnitt Side 1 av 32

3 Husk 1. Det kan bare være tall i cellene som skal brukes i formelen. Det betyr at vi ikke kan skrive et pengebeløp som f.eks. 269 kr i en celle vi skal bruke i utregningen. I cellen skal det bare stå 269. Skal vi ha med kr, må vi skrive det i neste kolonne. 2. En formel skal alltid begynne med =. Husk at en formel alltid skal begynne med =. 3. Husk å bruke komma (,) i desimaltall. blir til: Skriver vi punktum (.) i stedet for komma (,) i et desimaltall, tolker regnearket det som at vi skriver en dato. 4. Vi kan skrive en tallrekke på en rask måte. Vi skriver tallene 1 og 2 i kolonne A. Vi klikker i cellen A1 og holder venstre musetast inne mens vi drar markøren ned til cellen A2. Da har vi merket cellene med 1 og 2 i slik at det blir ei ramme rundt disse cellene. + Vi fører markøren til nedre, høyre hjørne av de merkete cellene. Da forandrer markøren seg til en stor pluss. Hold venstre musetast nede mens du drar markøren nedover kolonnen. Da fylles de neste tallene i tallrekken (3, 4 og 5) inn i cellene i kolonnen. o Prøv det samme ved å skrive tallene 2 og 4 i cellene A1 og A2. o Prøv det samme ved å skrive mandag og tirsdag i cellene A1 og A2. Side 2 av 32

4 Endre bredden til en kolonne Noen ganger skriver vi mer i en celle enn det er plass til i bredden. Vi kan endre bredden til en kolonne på to måter. Enten: Eller: Vi fører markøren til linjen mellom to kolonner til markøren blir slik. Så dobbeltklikker vi på venstre musetast. Da innstilles kolonnebredden slik at den akkurat passer til det som står i cellen. Vi fører markøren til linjen mellom to kolonner til markøren blir slik. Så holder vi venstre musetast nede mens vi drar til den kolonnebredden vi ønsker. 5. Sette inn en ny kolonne eller en ny rad Noen ganger ønsker vi å sette inn en kolonne mellom to kolonner vi allerede har skrevet noe i. Vi vil sette inn en ny kolonne mellom kolonne B og kolonne C. Vi fører markøren over C til den blir til ei pil. Så klikker vi én gang på venstre musetast. Da blir hele kolonnen markert. Vi høyreklikker i kolonnen som er merket blå. Da får vi opp flere valg. Klikk på Sett inn. Da settes det inn en ny kolonne foran den kolonnen vi merket. Vi kan sette inn en ny rad på samme måte. Side 3 av 32

5 Gjøre utregninger Lage en formel Eksempel 1 Bestemor kjøper is til de 4 barnebarna sine. Én is koster 17 kr. Hvor mye koster isene til sammen? Vi skriver inn opplysningene i regnearket. Her har vi laget en kolonne for varen vi kjøper (is), en kolonne for hvor mange vi kjøper (antall), en kolonne for prisen for 1 stykk og en kolonne for hva bestemor må betale for isene til sammen. Når vi skal regne ut hvor mye de 4 isene koster til sammen, må vi multiplisere 4 og 17. Bruker vi regnearket til utregningen, regner vi ikke direkte med tallene, men bruker navnet på cellene som tallene står i. Formler vi bruker, må alltid begynne med =. Når vi skal lage formelen, klikker vi først i cellen med 4-tallet. Da kommer navnet på denne cellen (B2) i formelen. Vi skriver gangetegnet ved å bruke tastaturet. Vi klikker i cellen med 17 slik at navnet på denne cellen (C2) kommer inn i formelen. Nå er formelen ferdig, og da trykker vi på Enter-tasten på tastaturet. Svaret (68) står i cellen som vi skrev formelen i. Vi har regnet ut at bestemor må betale 68 kr for isene. Side 4 av 32

6 Eksempel 2 Magnus kjøper en fotball som koster 269 kr. Han betaler med en 500-kroneseddel. Hvor mye får han igjen? Vi skriver inn opplysningene i regnearket. Her har vi laget en kolonne vi kan skrive kr i. Husk at det bare må være tall i cellene (B1 og B2) som vi skal bruke i formelen. Vi skriver = først i formelen. Når vi skal regne ut svaret, regner vi Da må vi først klikke i cellen med tallet 500, så skrive med tastaturet og deretter klikke i cellen med 269. For å få fram svaret klikker vi på Entertasten. Vi har regnet ut at Magnus får igjen 231 kr. Side 5 av 32

7 Når vi får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle Dersom vi skriver punktum (.) i stedet for komma (,) i et desimaltall, vil Excel automatisk tolke det som en dato. Da vil den cellen bli formatert til datoformat. En celle du skriver % i, vil automatisk formateres til prosent. For å endre på dette må du formatere cellen tilbake til Standard. Høyreklikk i cellen du vil formatere. Velg deretter Standard. Velg Formater celler. Endre antall desimaler Vi vet at det bare skal være to desimaler i et pengebeløp. I noen utregninger kan vi få flere eller færre enn to desimaler. Vi kan bruke regnearket til å endre antall desimaler. Klikk i cellen med tallet du skal endre antall desimaler i. Klikk på knappen Reduser desimaler. Antall desimaler reduseres med én for hver gang du klikker på denne knappen. Klikk i cellen med tallet du skal endre antall desimaler i. Klikk på knappen Øk desimaler. Antall desimaler økes med én for hver gang du klikker på denne knappen. Side 6 av 32

8 Kopiere en formel ved å bruke rullegardin-kopiering Dersom formelen for utregning er den samme for flere rader under hverandre, kan formelen lages én gang og kopieres nedover til de andre radene. Regnearket endrer da automatisk cellene i formelen til den linjen som formelen kopieres til. Vi lager formelen for å regne ut hva brødene koster til sammen. + Vi klikker i cellen som inneholder formelen vi skal kopiere. Vi fører markøren nederst i høyre hjørne av denne cellen til den forandrer seg til +. Vi holder deretter venstre musetast nede mens vi drar ned over cellene i kolonnen så langt som vi skal kopiere formelen. I dette tilfellet er det cellene D3 og D4. Summere flere celler ved å bruke Autosummer-funksjonen Når vi skal summere tallene i flere celler, kan vi bruke Autosummer-funksjonen. Vi merker de cellene som inneholder tallene vi skal summere. Det gjør vi ved å klikke i den øverste cellen og holde venstre musetast nede mens vi drar markøren nedover. Deretter klikker vi på Autosummer. Side 7 av 32

9 Da kommer svaret i cellen under tallene som summeres. Regne med prosent Når vi bruker %-tegnet i Excel, deles tallet automatisk med 100 (/100). Formelvisning Vi får fram formlene vi har brukt i regnearket, på to måter. Enten: Vi holder Ctrl-tasten nede og trykker samtidig på J-tasten. Når vi skal tilbake til tallene i utregningen, bruker vi de samme tastene en gang til. Eller: Vi kan regne ut prosentdelen på to måter. Enten: Vi skriver prosenttallet og %-tegnet i samme celle. Da vil det automatisk bli delt med 100 når vi legger denne cellen inn i en formel. Eller: Vi skriver bare prosenttallet uten %-tegnet i cellen vi skal bruke i formelen. Da må vi huske på å dele med 100 i formelen vi lager. Vi kan også få fram formlene ved å gå til Formler. Deretter klikker vi på Vis formler. Side 8 av 32

10 Beskjæring til utskrift Hvis vi skal levere en utskrift av oppgaven vi har løst, må vi ha med både løsningen av oppgaven og en utskrift av formlene vi har brukt. Vi bruker Utklippsverktøy som vi finner på PC-en. Vi finner det ved å klikke på i nedre, venstre hjørne, søke opp utklippsverktøyet og starte programmet. Vi plasserer musepekeren i det ene hjørnet av området vi skal skjære ut, holder venstre musetast nede og drar over det området vi skal skjære ut. Husk at vi må ha med raden med navnene på kolonnene (A, B, C osv.) og kolonnen med nummeret på cellene (1, 2, 3 osv.). Vi limer utklippet inn i et Word-dokument. Vi trykker på Ctrl-tasten og J-tasten slik at vi får visning av formlene. Vi aktiverer utklippsverktøyet og velger Ny. Vi gjør det samme utklippet som med utregningene. Det er viktig at vi tar med raden med navnene på kolonnene (A, B, C osv.) og kolonnen med nummeret på radene (1, 2, 3 osv.) her også. Først da blir det tydelig hvilke formler vi har brukt, siden formlene inneholder cellenavnene. Vi limer dette utklippet inn i samme Worddokument som det forrige utklippet. Side 9 av 32

11 Tegne diagrammer Tegne et søylediagram/stolpediagram Eksempel Linnea gjorde en spørreundersøkelse i klassen. Hun spurte om hvilket av de fire kjæledyrene hund, Tegne katt, et sektordiagram undulat og marsvin hver av elevene ville valgt dersom de skulle få et kjæledyr. Resultatet står i tabellen. Kjæledyr Antall Hund 10 Katt 6 Undulat 2 Marsvin 3 Vi skriver inn tabellen i regnearket. Vi merker den delen som vi skal bruke til å tegne diagrammet. I dette tilfellet er det cellene der navnet på kjæledyrene står, og cellene der det står hvor mange det er av hvert kjæledyr. Side 10 av 32

12 Vi skal nå lage diagrammet. Vi klikker på Sett inn. Vi velger Stolpe. Vi velger stolpediagrammet øverst til venstre. Da får vi opp dette diagrammet. Når vi skal arbeide videre med diagrammet, må det ha ei ramme rundt slik det har her. Vi får fram ramma ved å klikke i diagrammet. Side 11 av 32

13 Sette inn overskrift og navn på aksene Nå skal vi sette inn overskrift (Diagramtittel) og navn på aksene (Aksetittel). Vi velger Utforming. Husk at diagrammet må ha denne ramma rundt dersom vi skal få tilgang til Diagramverktøy. Vi klikker på merket som pila peker på, for å få opp alle valgene for diagramtittel og aksetittel. Vi velger denne. Side 12 av 32

14 Da får vi fram Aksetittel på begge aksene og Diagramtittel. Vi klikker i Diagramtittel, skriver Kjæledyr og trykker på Entertasten. Da står det Kjæledyr som overskrift. Vi klikker i Aksetittel ved den vannrette aksen, skriver Kjæledyr og trykker på Entertasten. Vi gjør det samme med Aksetittel ved den loddrette aksen. Der skriver vi Antall og trykker på Enter-tasten. Serie 1 er unødvendig. Vi klikker på den og trykker deretter på enten Backspace eller Delete på tastaturet. Side 13 av 32

15 Da er diagrammet ferdig og ser slik ut. Forstørre eller forminske diagrammet Diagrammet kan gjøres større eller mindre ved å skyve det sammen eller trekke det ut. Plasser markøren til den blir til en rett strek med pil i begge retninger. Hold venstre mustast nede, og dra markøren utover hvis du vil forstørre og innover hvis du vil forminske diagrammet. Prøv å forstørre og forminske diagrammet ved å dra i alle punktene som pilene peker på. Vi holder venstre musetast inne når vi gjør dette. Husk at diagrammet må være merket (ha ramme rundt). Vi merker diagrammet ved å klikke i det. Side 14 av 32

16 Forandre fargen og utseende på søylene i diagrammet Vi kan endre farge og utseende på søylene i diagrammet. Vi merker søylene ved å klikke én gang i én av dem. Vi velger Format. Vi klikker på pilspissen ved Figurfyll, slik at vi får opp valgene. Vi velger fargen vi ønsker. Vi kan også "lage" vår egen farge. Prøv deg fram med de forskjellige fargene. Side 15 av 32

17 Diagrammet ser slik ut dersom vi velger lilla farge på søylene. Ved å velge Gradering eller Tekstur kan vi lage mønster i søylene. Husk at vi må merke søylene først ved å klikke én gang i én av søylene. Dette diagrammet er laget ved å bruke Gradering. Side 16 av 32

18 Forandre ramma og bakgrunnsfargen rundt diagrammet Vi kan endre fargen på ramma og/eller bakgrunnsfargen til diagrammet. Vi merker diagrammet ved å klikke i det slik at vi får ramme rundt. Vi velger Format. Vi klikker på merket som pila peker på, for å få opp alle valgene. Klikk på de forskjellige valgene for å se hvordan diagrammet blir seende ut. Side 17 av 32

19 Tegne et sektordiagram Vi skriver tabellen inn i regnearket. Vi merker den delen som vi skal bruke til å tegne diagrammet. I dette tilfellet er cellene der navnet på kjæledyrene står, og cellene der det står hvor mange det er av hvert kjæledyr. Vi skal nå lage diagrammet. Vi klikker på Sett inn. Side 18 av 32

20 Vi velger Sektor. Vi velger sektordiagrammet øverst til venstre. Da får vi opp dette diagrammet. Når vi skal arbeide videre med diagrammet, må det ha ei ramme rundt slik det har her. Vi får fram ramma ved å klikke i diagrammet. Side 19 av 32

21 Sette inn overskrift og plassere ordene inni sektorene Nå skal vi sette inn overskrift (Diagramtittel) og plassere kjæledyrene inni sektorene de hører til. Vi velger Utforming. Husk at diagrammet må ha denne ramma rundt dersom du skal få tilgang til Diagramverktøy. Vi klikker på merket som pila peker på, for å få opp alle valgene for diagramtittel og plasseringen av teksten til sektorene. Vi velger denne. Side 20 av 32

22 Da får vi fram Diagramtittel, og navnene på dyrene står inni sektorene de hører til. Vi klikker i Diagramtittel, skriver Kjæledyr og trykker på Entertasten. Da står det Kjæledyr som overskrift. Vi kan endre størrelsen på diagrammet og fargene på samme måte som vi gjorde for søylediagrammet. Øv deg på å gjøre dette med sektordiagrammet også. Side 21 av 32

23 Tegne et linjediagram når observasjonene ikke er tall Eksempel: Her er en oversikt over hvor mange elever som var fraværende hver dag i en uke. Ukedag Antall Mandag 2 Tirsdag 4 Onsdag 3 Torsdag 1 Fredag 0 Vi skriver inn tabellen i regnearket. Vi merker den delen som vi skal bruke til å tegne diagrammet. I dette tilfellet er det cellene der navnet på ukedagene står, og cellene der det står hvor mange fraværende det er hver av dagene. Vi klikker på Sett inn. Side 22 av 32

24 Vi velger Linje. Vi velger linjediagrammet øverst til venstre. Da får vi opp dette diagrammet. Når vi skal arbeide videre med diagrammet, må det ha ei ramme rundt slik det har her. Vi får fram ramma ved å klikke i diagrammet. Nå skal vi sette inn overskrift (Diagramtittel) og navn på aksene (Aksetittel). Vi velger Utforming. Side 23 av 32

25 Vi klikker på merket som pila peker på, for å få opp alle valgene for diagramtittel og aksetittel. Vi velger denne. Da får vi fram Aksetittel på begge aksene og Diagramtittel. Vi klikker i Diagramtittel, skriver Fravær og trykker på Entertasten. Da står det Fravær som overskrift. Vi klikker i Aksetittel ved den vannrette aksen, skriver Ukedag og trykker på Enter-tasten. Vi gjør det samme med Aksetittel ved den loddrette aksen. Der skriver vi Antall. Serie 1 er unødvendig. Vi klikker på den og trykker deretter på enten Backspace eller Delete på tastaturet. Side 24 av 32

26 Nå skal vi sette inn loddrette streker i diagrammet slik at vi får et rutenett. Vi høyreklikker på en av ukedagene som står under den vannrette aksen. Da får vi opp valgene. Vi klikker på Legg til hovedstøttelinjer. Vi ser at punktet som markerer at det er 2 fraværende mandag, ligger mellom de loddrette strekene (hovedstøttelinjene). Det samme gjør punktene for de andre dagene. Vi kan flytte punktene slik at de blir liggende på hovedstøttelinjene. Vi høyreklikker på en av ukedagene som står under den vannrette aksen. Da får vi opp valgene. Vi klikker på Formater akse. Side 25 av 32

27 Da får vi opp dette bildet. Helt nederst i bildet ser vi at det er merket av for at aksen er plassert mellom aksemerker. Vi vil ha aksen på aksemerker. Klikk slik at det blir et rundt merke inni sirkelen ved På aksemerker. Deretter klikker du på Lukk. Nå ser diagrammet slik ut. Vi ser at alle punktene for fravær hver av dagene ligger på de loddrette linjene (hovedstøttelinjene). Side 26 av 32

28 Tegne et linjediagram når observasjonene er tall Vi bruker linjediagram når observasjonene forandrer seg over tid. Det betyr at observasjonene ofte kan være tall. Når observasjonene er tall, tegner regnearket dem som en linje i diagrammet. Akseetikettene kommer heller ikke automatisk inn, så dem må vi legge inn etterpå. Vi skriver inn tabellen og merker den delen av tabellen som vi skal bruke til å tegne diagrammet. Vi klikker på Sett inn og velger Linje. Velg linjediagrammet øverst til venstre. Siden observasjonene er tall (årstall), tolker regnearket det slik at det skal tegnes et diagram av disse observasjonene også. Det blå diagrammet er tegnet av årstallene. Vi skal nå fjerne det blå linjediagrammet. Klikk i diagrammet slik at det blir merket. Høyreklikk i diagrammet slik at du får opp disse valgene. Klikk på Merk data. Side 27 av 32

29 Klikk på Serie 1 slik at den blir merket. Deretter klikker vi på Fjern. Da fjerner vi det blå diagrammet som er tegnet av årstallene. Klikk på Rediger. Da kommer denne lille boksen opp. Klikk i feltet der det står Område for akseetiketter: Klikk i cellen der det står 1899 i tabellen, hold venstre mustast nede, og dra nedover slik at tallene merkes med stiplet linje rundt cellene. Klikk OK og OK. Nå er det blå diagrammet fjernet, og vi har satt inn årstallene som akseetiketter. Her er det også satt inn aksetitler på begge aksene. (Se ev. s for forklaring på hvordan vi setter inn aksetitler.) Nå skal vi legge til hovedstøttelinjer (linjer som går loddrett). Høyreklikk på ett av årstallene under førsteaksen. Klikk på Legg til hovedstøttelinjer. Side 28 av 32

30 Vi ser at årstallene ligger mellom hovedstøttelinjene. Vi er vant til å legge disse på hovedstøttelinjene når vi tegner diagrammet for hånd. Det kan vi gjøre her også. Høyreklikk på ett av årstallene under førsteaksen. Klikk på Formater akse. Da får vi opp dette bildet. Helt nederst i bildet ser vi at det er merket av for at aksen er plassert mellom aksemerker. Vi vil ha den på aksemerker. Klikk slik at det blir et rundt merke inni sirkelen ved På aksemerker. Deretter klikker du på Lukk. Endre enhet på aksene Nå ligger årstallene på hovedstøttelinjene. Enheten på andreaksen er 5. Den kan vi forandre til den enheten vi ønsker. Det gjør vi ved å høyreklikke på ett av tallene på andreaksen. Velger Formater akse. Side 29 av 32

31 Da kommer dette bildet opp. Her kan vi gjøre endringer som å bestemme hva det minste tallet på andreaksen skal være. Ved å velge et tall større enn 0, vil vi få en akse som ikke begynner på 0. Den høyeste frekvensen vi har i frekvenstabellen, er 30. Setter vi inn 30 som Maksimum, blir dette det største tallet på andreaksen. Hvis vi skal forandre hovedenheten, klikker vi i Fast utenfor Hovedenhet og skriver tallet for enheten vi velger. Her er det valgt 2. Klikker deretter Lukk. Nå ser diagrammet slik ut. Side 30 av 32

32 Gjennomsnitt Regnearket har en funksjon for å regne ut gjennomsnittet. Vi klikker i cellen under tallene vi skal finne gjennomsnittet av. Deretter klikker vi på pila ved Autosummer og velger Gjennomsnitt. Nå kommer formelen for å regne ut gjennomsnittet i cellen. Vi klikker på Enter-tasten på tastaturet slik at tallet som viser gjennomsnittet, vises i cellen. Side 31 av 32

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

13.03.2013 Manual til Excel. For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 13.03.2013 Manual til Excel 2010 For ungdomstrinnet ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innholdsfortegnelse Huskeliste... 3 Lage en formel... 3 Når du får noe uønsket som f.eks. en dato i en celle... 3

Detaljer

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller

Excel. Excel. Legge inn tall eller tekst i en celle. Merke enkeltceller Excel Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co Side 1

Bruk SUMMER-funksjonen i formelen i G9. Oppgave 14. H. Aschehoug & Co  Side 1 Repetisjon fra kapittel 2: Summere mange tall, funksjonen SUMMER() Regnearket inneholder en mengde innebygde funksjoner. Vi skal her se på en av de funksjonene vi oftest bruker. Funksjonen SUMMER() legger

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Formellinje. Nytt ark

Formellinje. Nytt ark 1 Bli kjent med regnearket Et regnearkdokument er bygd opp som ei arbeidsbok med flere ark. Du gir arbeidsboka navn når du lagrer filen. Du kan legge til flere ark og du kan gi arkene navn som sier noe

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2

Veiledning til OpenOffice. Tekstbehandling 2 Veiledning til OpenOffice Tekstbehandling 2 Innføring i OpenOffice.org Writer Grunnskolen i Nittedal Tekstbehandling 2 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Klippe og lime tekst Midtstille, høyre

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet

September 2003 MATEMATIKK IKT. Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet September 2003 MATEMATIKK OG IKT Innføring i bruk av regneark i matematikk på ungdomstrinnet 1 Forord Heftet er utarbeidet av Benedikte Grongstad og Ketil Tveito, Sandgotna skole, Bergen på oppdrag fra

Detaljer

Stolpediagragram og histogram med regneark

Stolpediagragram og histogram med regneark Stolpediagragram og histogram med regneark I underkapittel 4C i læreboka for Matematikk 2P forklarer vi hvordan du går fram når du skal tegne stolpediagram og histogram. Her viser vi hvordan du kan bruke

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 2P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Dypbukt Mustaparta Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 2 Regning 4 2.1 Tallregning................................... 4 2.2

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Bli kjent med regnearket... 2 Rader, kolonner, celler... 2 Organisering av regnearkmodellen... 3 Regning i regneark... 4 Formler... 4 Vise formler, utskrift... 7 Utskrift av regnearket... 7 Kopiere

Detaljer

Matematikk for ungdomstrinnet

Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Hva er regneark?... 4 Bli kjent med regnearket... 5 Rader, kolonner, celler... 5 Organisering av regnearkmodellen... 6 Regning i regneark... 7 Formler... 7 Vise formler, utskrift... 11 Utskrift

Detaljer

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS

03.10.2013 Manual til. GeoGebra. Ungdomstrinnet. Ressurs til. Grunntall 8 10. Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS 03.10.2013 Manual til GeoGebra Ungdomstrinnet Ressurs til Grunntall 8 10 Bjørn Bakke og Inger Nygjelten Bakke ELEKTRONISK UNDERVISNINGSFORLAG AS Innhold Verktøy... 4 Hva vinduet i GeoGebra består av...

Detaljer

3 GeoGebra 1. Fartsdiagrammer 2. Likningsett 3. Funksjoner Maks og min punkter

3 GeoGebra 1. Fartsdiagrammer 2. Likningsett 3. Funksjoner Maks og min punkter 3 GeoGebra 1. Fartsdiagrammer 2. Likningsett 3. Funksjoner Maks og min punkter MKH Innholdsfortegnelse 1. Graftegner - GeoGebra... 2 1.1 Introduksjon GeoGebra... 2 1.2 Endre innstillinger på aksene...

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Lage silhuetter i Excel

Lage silhuetter i Excel Lage silhuetter i Excel Anne Kari Aschim Lesemester Forlag Innhold Innledning... 1 Lage silhuetter i Excel... 2 Skrive ut silhuetter fra Excel... 6 Fjerne støttelinjer fra Excel... 6 Finne fram utklippsverktøyet

Detaljer

NUMMER8910. Excel. Verktøyopplæring til elev

NUMMER8910. Excel. Verktøyopplæring til elev - NUMMER8910 Excel Verktøyopplæring til elev Innhold BLI KJENT MED REGNEARKET... 3 Rader, kolonner, celler... 4 Organisering av regnearkmodellen... 4 REGNING... 7 Formler... 7 Regneuttrykk i regneark...

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Utforming av innendeltakerdesign grafer i Microsoft Excel TM 2007*

Utforming av innendeltakerdesign grafer i Microsoft Excel TM 2007* Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 37 (2010), nr 2, 55 67. Utforming av innendeltakerdesign grafer i Microsoft Excel TM 2007* Gunn E. H. Løkke 1, Fie Olsen 2, Jon A. Løkke 1 og Børge Strømgren

Detaljer

Excel-tips. KnowledgeGroup PC-HELP - Excel tips detaljer. http://knowledgegroup.no/utskrift.asp?id=6008&cboprogram=&cbokategori=&cbok...

Excel-tips. KnowledgeGroup PC-HELP - Excel tips detaljer. http://knowledgegroup.no/utskrift.asp?id=6008&cboprogram=&cbokategori=&cbok... Side 1 av 9 Excel-tips Tekst på flere linjer i en regnearkcelle Har du behov for i Excel å kunne splitte opp teksten i en(1) celle på flere linjer i den samme cellen, ja kanskje til og med at oppsplittingen

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet Innhold BLI KJENT MED REGNEARKET... 3 Rader, kolonner, celler... 4 Organisering av regnearkmodellen... 4 REGNING... 7 Formler... 7 Regneuttrykk i regneark... 10 VISE FORMLER, UTSKRIFT... 12 Vise formler...

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer 2.1 Læreplanmål for 2P-Y 1 2.1 Frekvenstabeller 2 2.2 Kumulative frekvenstabeller 6 2.3 Digitale tabeller 9 2.4 Kurvediagram (Linjediagram) 15 2.5 Søylediagram (Stolpediagram) 20

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2010-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket.

Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Nivå Tema Beskrivelse Merk! Celle er rutene i regnearket. Kompetansemål Calc Dette beskriver det du må kunne i Calc når du er ferdig med de ulike trinnene på Framnes. Generelt 1 Celle Celleadresse Celle er rutene i regnearket. Forteller adressen til cella eller

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal

Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc. Regneark 1. Grunnskolen i Nittedal Veiledning og oppgaver til OpenOffice Calc Regneark 1 Grunnskolen i Nittedal Regneark 1 Når du er ferdig med heftet skal du kunne: Vite hva et regneark er. Oppstart og avslutning av OpenOffice Calc. Flytting

Detaljer

Kapittel 4. Statistikk

Kapittel 4. Statistikk Kapittel 4. Statistikk Dette kapitlet handler blant annet om: Beregne gjennomsnitt og andre sentralmål. Framstille data i frekvenstabeller. Beregne standardavvik og andre spredningsmål. Framstille data

Detaljer

Simulering på regneark

Simulering på regneark Anne Berit Fuglestad Simulering på regneark Trille terninger eller kaste mynter er eksempler som går igjen i sannsynlighetsregningen. Ofte kunne vi trenge flere forsøk for å se en klar sammenheng og få

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet

Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurs i MS Excel 2003 Kurset bygger på fagplan for Datakortet Kurset i Word, Excel og Powerpoint er utviklet for bruk sammen med nettstedet: www.digitalkompetanse.net/public På nettstedet finner du instruksjonsvideoer

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Oppgave 1 H. Goldstein Januar 2008 Innføring i Excel Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Den beste og raskeste måten å lære seg et nytt program på er på forhånd å ha en oppgave man ønsker å bruke programmet

Detaljer

Simulering - Sannsynlighet

Simulering - Sannsynlighet Simulering - Sannsynlighet Når regnearket skal brukes til simulering, er det et par grunninnstillinger som må endres i Excel. Hvis du får feilmelding om 'sirkulær programmering', betyr det vanligvis at

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Geometri med GeoGebra

Geometri med GeoGebra Geometri med GeoGebra GeoGebra er et dynamisk geometriprogram. Det vil si at vi kan gjøre en del endringer på figurene vi tegner uten å måtte tegne dem på nytt. Dette gir oss mange muligheter til å utforske

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

SINUS R1, kapittel 1-4

SINUS R1, kapittel 1-4 Løsning av noen oppgaver i SINUS R1, kapittel 1-4 Digital pakke B TI-Nspire Enkel kalkulator (Sharp EL-506, TI 30XIIB eller Casio fx-82es) Oppgaver og sidetall i læreboka: 1.13 e, side 13 1.31 a, side

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

En brukerveiledning til. PowerPoint 2007. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

En brukerveiledning til. PowerPoint 2007. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. En brukerveiledning til PowerPoint 2007 Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 En brukerveileding til PowerPoint 2007 INNHOLD 1 Hvor finner

Detaljer

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3

Merke objekt Kapittel 3. Merke objekt Kapittel 3 DDS-CAD 10 Merke objekt Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 Merke objekt... 3 Endre parametre for merket objekt... 3 Merke objekt innenfor og som berøres av et rektangel... 5 Merke alle objekt innenfor

Detaljer

GEOGEBRA (Versjon 5.0.150.12.september 2015)

GEOGEBRA (Versjon 5.0.150.12.september 2015) 1 INNFØRING GEOGEBRA (Versjon 5.0.150.12.september 2015) Østerås 12. september 2015 Odd Heir 2 Innhold Side 3-10 Innføring i GeoGebra 10-12 Utskrift 12-13 Overføring til Word 13-15 Nyttige tips 15-16 Stolpediagram

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer

Bruksanvisning hjemmesiden

Bruksanvisning hjemmesiden Bruksanvisning hjemmesiden Pålogging. Nederst til høyre på hjemmesiden ligger påloggingen. Trykk på «logg inn». Du får opp dette bildet : Fyll inn brukernavn og passord som du har fått tilsendt, og trykk

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Brukermanual, kartløsning

Brukermanual, kartløsning Innhold 1. Oversikt over funksjoner i kartløsningen... 3 2. Månedsvelger... 6 3. Vis i kart (Kartlagsvelger 1)... 6 4. Jeg vil se utslag på (ressursvelger)... 7 5. Søk... 8 6. Generelle knapper... 9 7.

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool.

Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool. Grunnleggende redigering Selection Tool Markere objekter med Selection Tool. Flere objekter kan markeres samtidig ved åholde Shift tasten nede. Kopiere objekter ved åholde Ctrl tasten nede samtidig med

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial )

Innføring i Excel. Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) H. Goldstein Revidert 2011 Innføring i Excel Et lite selv-instruksjons kurs ( tutorial ) Den beste og raskeste måten å lære seg et nytt program på er på forhånd å ha en oppgave man ønsker å bruke programmet

Detaljer

Komme i gang. Skrift o Pass på størrelsen Den må være lesbar o Ikke alt for mye farger Bilder o De bør ha noe med presentasjonen å gjøre

Komme i gang. Skrift o Pass på størrelsen Den må være lesbar o Ikke alt for mye farger Bilder o De bør ha noe med presentasjonen å gjøre PowerPoint 3 1 2 1. Her vil alle lysbildene våre dukke opp. Hver gang vi legger til et nytt lysbilde, så vil vi få en ny firkant som representerer det lysbildet i denne listen. Dersom vi vil endre rekkefølge

Detaljer

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Oppgave 1: Lotte har satt opp utstyr som hun kan måle nedbørsmengden med. Hun målte nedbøren hver dag en uke i april. Resultatet av målingene ser du nedenfor. Ukedag Nedbør (mm) Søndag 10 Mandag 15 Tirsdag

Detaljer

Komme i gang med programmet Norgeshelsa

Komme i gang med programmet Norgeshelsa Komme i gang med programmet Norgeshelsa Norgeshelsa er en database og et Windowsbasert presentasjonsprogram for helsestatistikk fra 1970 og framover. Programmet kan blant annet brukes til å framstille

Detaljer

Klare mål hyppig rettleiing

Klare mål hyppig rettleiing Klare mål hyppig rettleiing Tilbakemelding og framovermelding Mål del 1 Elevane kan omarbeida ein hypertekst slik at dei kan lesa og forstå. Elevane kan følgja ein instruksjon og laga plakat. Gjer Utført

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets

Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets 2 Geometri Verktøylinja i GeoGebra Konstruksjon / tegning Konstruksjonsforklaring Normaler, paralleller og vinkler Mangekant, areal og omkrets Eksamensoppgaver 0 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON GEOGEBRA...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Layout og publisering

Layout og publisering Layout og publisering Målet for denne kursomgangen er at du skal: - Bli kjent med menyene i ArcMap - Gjøre enkle forandringer i et eksisterende prosjekt - Lage et kart basert på prosjektet, som kan skrives

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

GeoGebra i 1T. Grafer. Å tegne grafen til en funksjon. GeoGebra tegner grafen til f(x) = 0,5x 2 for 0 x 10.

GeoGebra i 1T. Grafer. Å tegne grafen til en funksjon. GeoGebra tegner grafen til f(x) = 0,5x 2 for 0 x 10. 2 Grafer Å tegne grafen til en funksjon Akser Rutenett Avrunding GeoGebra tegner grafen til f(x) = 0,5x 2 for 0 x 10. Funksjonen får automatisk navnet f. Hvis grafen ikke vises, kan du høyreklikke i grafikkfeltet

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen).

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen). Nå har du mange karakterer i spillverdenen din, men det er ikke noe spennende hvis du ikke kan prate med dem! I dette oppdraget lærer du å legge til dialog til karakterene, slik at du kan snakke med dem.

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF

Til arrangører av drillkonkurranser i NMF Til arrangører av drillkonkurranser i NMF - Veiledning til utfylling av dommerpapirer før konkurransen Denne veiledningen består av tre deler: 1. Oversikt over hvilke skjemaer som trengs og hvor mange

Detaljer

Innføring i regnearkprogrammet Excel

Innføring i regnearkprogrammet Excel Innføring i regnearkprogrammet Excel Innholdet i dette notatet er rettet mot kursopplegget i emnet IT-verktøy ved HiTs Avdeling for teknologisk fag, og det tar for seg grunnleggende bruk av regneark med

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser

1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser 1 Geometri i kunsten: 1 Introduksjon GeoGebra 2 Speiling, rotasjon og parallellforskyvning 3 Perspektivtegning 4 Symmetriakser MKH GeoGebra - Geometri i kunsten Innhold 1 Introduksjon GeoGebra... 1 1.1

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

FORELESING KVELD 10. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 10. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 10 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? DIAGRAM Grafisk fremstilling av to eller flere størrelser Merke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3

Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 18.11.2008 Kapittel 2... 1 DDS-CAD 6.5 Undersøke modellen Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 - Undersøke modellen...3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer