Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor mye koster 10 kurver plommer?"

Transkript

1 Hvor mye koster 10 kurver plommer?

2 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet skal du lære om metoder for hoderegning avrunding av hele tall og desimaltall KOPIERINGSORIGINALER 13.1 Multiplikasjon med tiere 13.5 Memory 13.2 Multiplikasjon med hundrere 13.6 Felles problemløsing 13.3 Hvilket tall tenker jeg på? 13.4 Fire på rad Hoderegning og avrunding 141

3 Dette stykket er lett å regne i hodet. Hoderegning med addisjon og subtraksjon = Jeg vet en lur måte å regne mitt stykke på! = Hvordan vil du regne i hodet? Forklar. Når vi skal regne i hodet, er det mange måter å tenke på. Her er forslag til noen framgangsmåter i addisjon og subtraksjon: = Legge til tierne først = = 2600 Legge til hundrerne først = = = Trekke fra tierne først = = 510 Trekke fra hundrerne først = =

4 Regn i hodet. 1 a) = c) = b) = d) = 2 3 a) = c) = b) = d) = a) = c) = b) = d) = Se hvilke plasser sifrene står på før du legger sammen! 4 a) = c) = b) = d) = 5 a) = b) = c) = d) = 6 a) = c) = b) = d) = 7 a) = c) = b) = d) = 8 a) = c) = b) = d) = 9 a) = c) = b) = d) = Hoderegning og avrunding 143

5 10 a) = c) = b) = d) = 11 a) = c) = b) = d) = 12 a) = c) = b) = d) = 13 a) = c) = b) = d) = 144

6 Noen gode måter å regne i hodet på Hvis du gjør om 298 til 300, blir det lett! Det blir for mange minnetall til at jeg klarer å regne i hodet! = = Hvordan vil du regne ut stykkene på tavla i hodet? Når vi regner i hodet, kan vi tenke på samme måte som når vi stiller opp stykkene. Men ofte finnes det enklere måter å gjøre det på = Hvis vi legger til 300 i stedet for å legge til 298, blir det enkelt å regne. Da må vi huske å trekke fra 2 i svaret = = = Denne framgangsmåten er lur når tallene er nær 10 eller 100! På samme måte blir det enkelt å regne hvis vi trekker fra 300 i stedet for 298. Da må vi huske å legge til 2 i svaret = = 394 Hoderegning og avrunding 145

7 Regn i hodet. 14 a) = c) = b) = d) = 15 a) = c) = b) = d) = 16 a) = c) = b) = d) = 17 a) = c) = b) = d) = 18 a) = c) = b) = d) = 19 a) = c) = b) = d) = Se hvordan jeg gjør om til hele tiere når jeg regner i hodet! = = = > = = 12 2 = 14 >

8 Regn i hodet. 20 a) = c) = b) = d) = 21 a) = c) = b) = d) = 22 a) = c) = b) = d) = 23 a) = c) = b) = d) = 24 a) = c) = b) = d) = 25 a) = c) = b) = d) = Hoderegning og avrunding 147

9 Multiplikasjon med 10 og 100 Jeg har ti 100-kronesedler. Jeg har hundre 5-kroner. Jeg har ti 5-kroner. Jeg har hundre 20-kroner. Hvor mange kroner har hver? Når vi multipliserer et tall med 10, blir tallet 10 ganger større. Er tallet helt, får vi derfor svaret ved å legge til en null = 60 Når vi multipliserer et tall med 100, blir tallet 100 ganger større. Er tallet helt, får vi derfor svaret ved å legge til to nuller = 600 Regn i hodet. 26 a) 6 10 = c) 9 10 = b) 3 10 = d) 8 10 = 27 a) 4 10 = c) 7 10 = b) = d) = 148

10 Regn i hodet. 28 a) = c) = b) = d) = 29 a) = c) = b) = d) = Når vi skal regne ut 4 70, kan vi tenke 4 7 = 28 og legge til en null i svaret: 4 70 = 280 { > På samme måte gjør vi når vi skal regne ut Da legger vi til to nuller i svaret: = 2800 { > Regn i hodet. 30 a) 40 7 = c) 90 5 = b) 50 4 = d) 60 3 = 31 a) = c) = b) = d) = 32 a) = c) = b) = d) = Hoderegning og avrunding 149

11 Regn i hodet. 33 a) 8 30 = c) = b) = d) = 34 Lag en regel for hvordan vi kan multiplisere et helt tall med a) 10 b) 100 kopi Multipliser med 10 på arbeidsarket, og skriv inn svarene. kopi Multipliser med 100 på arbeidsarket, og skriv inn svarene. 37 Hvor mye er og ? Hvordan kan Patrik og Mia tenke? Forklar. Det er enkelt. Du må bare passe på å få med alle nullene! Regn i hodet. 38 a) = c) = b) 6 10 = d) = 39 a) 10 7 = c) = b) = d) = 40 a) = c) = b) = d) = 150

12 Regn i hodet. 41 a) = c) = b) = d) = 42 Jeg tenker på et tall. Dette tallet multipliserer jeg med 10 og trekker så fra 4. Da får jeg tallet 76. Hvilket tall tenker jeg på? Hm. Hvordan er det lurt å tenke? kopi Arbeid sammen to og to, og løs oppgavene på arbeidsarket. Gi ett poeng for hvert riktige svar. kopi Spill «Fire på rad» med multiplikasjon. Hoderegning og avrunding 151

13 Avrunding av kjøpesum Vær så god, her er 1,50 kr tilbake! Du fikk 10 kr. Hvorfor får jeg bare 1,50 kr tilbake da? Kan du forklare hvorfor Julie bare fikk 1,50 kr tilbake? Når vi kjøper en vare i butikken, blir summen rundet av til nærmeste 50-øre. Hvis det er 25 øre eller mer, runder vi av oppover. Hvis det er mindre enn 25 øre, runder vi av nedover. > > > 8,0 8,2 8,3 8,5 8,75 9,0 > Vi viser avrunding slik: 8,25 kr 8,50 kr Tegnet betyr: er tilnærmet lik 152

14 45 Mia betalte kontant da hun handlet disse varene. Hva har hun betalt hver av gangene? a) b) c) d) 46 Hvor mye må du betale kontant hvis summen på kassalappen er a) 7,65 kr c) 25,85 kr b) 15,25 kr d) 36,75 kr Hoderegning og avrunding 153

15 47 Jon skal kjøpe frukt i butikken. a) Hvor mye koster frukten til sammen? b) Hvor mye skal han betale når han betaler kontant? c) Hvor mye skulle han betalt hvis bananene hadde kostet 6,40 kr? Kr 8,90 Kr 7,90 Kr 6,50 48 a) Hva er den minste summen du kan ha kjøpt varer for hvis du skal betale 18 kr kontant? b) Hva er den største summen du kan ha kjøpt varer for hvis du skal betale 18 kr kontant? 49 Patrik betalte kontant da han handlet disse varene. Hva har han betalt hver av gangene? a) b) c) 154

16 Hvordan kan vi runde av til nærmeste titall? Avrunding til nærmeste titall eller hundretall Da må vi se på sifferet på enerplassen! Hvordan kan Kaja og Simen runde av tallene? Avrunding til nærmeste titall Hvis sifferet på enerplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på enerplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover > > Avrunding til nærmeste hundretall Hvis sifferet på tierplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på tierplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover > Hoderegning og avrunding 155

17 Rund av tallene til nærmeste titall. 50 a) 16 b) 52 c) 65 d) a) 225 b) 196 c) 45 d) a) 65 b) 321 c) 2495 d) Rund av tallene til nærmeste hundretall. 53 a) 243 b) 279 c) 399 d) a) 149 b) 950 c) 72 d) a) 1450 b) 2950 c) 1999 d) Rund av til nærmeste titall. a) 73 kg b) 265 m c) 898 m d) 1452 kr 57 Rund av til nærmeste hundretall. a) 603 liter b) 51 m c) 955 kg d) 143 dl 58 Rund av til nærmeste hundretall. a) 249 cm c) 115 mil b) tonn d) 3698 kr kopi Spill «Memory» med avrunding til nærmeste titall. 156

18 Det står at vi trenger 1,8 liter melk til suppen og 3,25 kg kjøtt til gryteretten! Avrunding av desimaltall til hele tall Jeg syns vi skal runde av til hele liter og kilogram! Hvor mye melk og kjøtt trenger Mia og Patrik til middagen? Når vi skal runde av et desimaltall til et helt tall, må vi se på sifferet på tidelsplassen. Hvis sifferet er 5 eller større, runder vi av oppover til nærmeste hele tall: 1,8 liter 2,0 liter 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 > Hvis sifferet er mindre enn 5, runder vi av nedover til nærmeste hele tall: 3,25 kg 3 kg 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 > Hoderegning og avrunding 157

19 Rund av til nærmeste hele tall. 60 a) 43,5 b) 84,2 c) 17,8 d) 1,9 61 a) 2,49 b) 6 51 c) 0,26 d) 32,89 Rund av til nærmeste hele tall. 62 a) 36,7 dl b) 2,49 m c) 120,95 mil d) 0,6 cm 63 a) 5,49 dm b) 4,511 km c) 6,449 g d) 0,547 hg 64 Rund av til nærmeste titall. a) 24,30 kr b) 168,78 kr c) 38,52 kr d) 3,50 kr 65 Rund av til nærmeste hundretall. a) 278,34 kr b) 250,00 kr c) 236,99 kr d) 476,45 kr kopi Klart for felles problemløsing! Klipp ut kortene på arbeidsarket. Gå sammen i grupper, og fordel kortene. Finn løsningen sammen. 158

20 Kan jeg? Regn i hodet. Oppgave 1 a) = c) = b) = d) = Oppgave 2 a) = c) = b) = d) = Oppgave 3 a) = c) = b) = d) = Oppgave 4 a) = c) = b) = d) = Oppgave 5 a) = c) = b) = d) = Oppgave 6 Rund av tallene til nærmeste titall. a) 26 b) 43 c) 75 d) 277 Oppgave 7 Rund av tallene til nærmeste hundretall. a) 347 b) 250 c) 499 d) 50 Hoderegning og avrunding 159

21 Oppgave 8 Patrik handler brød i to bakerier. I den ene butikken kjøper han et brød som koster 12,40 kr, og i den andre butikken et brød som koster 12,20 kr. Hva betaler han for det a) første brødet b) andre brødet Oppgave 9 Rund av desimaltallene til nærmeste hele tall. a) 3,49 b) 5 51 c) 0,38 d) 43,61 Oppgave 10 Rund av desimaltallene til nærmeste titall. a) 34,20 kr b) 186,78 kr c) 28,52 kr d) 4,50 kr Oppgave 11 Sant eller usant? a) = 840 b) Når jeg skal regne i hodet, kan jeg velge om jeg vil legge til tierne eller hundrerne først. c) Når jeg skal regne i hodet, må jeg legge til tierne først. d) Når jeg skal legge 98 til et tall, kan jeg først legge til 100 og deretter trekke fra 2. e) Når jeg skal legge 98 til et tall, kan jeg først legge til 100 og deretter legge til 2. f) = 602 g) =

22 Jeg regner mer Regn i hodet. 67 a) = c) = b) = d) = 68 a) 7 80 = c) = b) 80 6 = d) = Regn i hodet: 69 a) = c) = b) = d) = 70 a) = c) = b) = d) = 71 a) = c) = b) = d) = 72 Rund av beløpene til nærmeste titall. a) 243 kr b) 652 kr c) 139 kr d) 175 kr 73 Rund av beløpene til nærmeste hundretall. a) 243 kr b) 652 kr c) 139 kr d) 175 kr Hoderegning og avrunding 161

23 74 Rund av til nærmeste hele tall. a) 2,14 b) 3,51 c) 1,99 d) 2,49 75 Rund av til nærmeste hele titall. a) 35,13 b) 34,66 c) 12,67 d) 24,99 76 Rund av til nærmeste hele hundretall. a) 55,3 b) 436,14 c) 163,1 d) 999,12 77 Sirkus Appendix skal ha to forestillinger. Til første forestilling er det solgt 100 billetter til voksne og 200 til barn. Hvor store er billettinntektene? Voksne kr 80 Barn kr årsjubileum Gratis is til alle barn i pausen! 78 Se på oppgave 77. Til andre forestilling er det solgt halvparten så mange billetter til voksne og en og en halv ganger så mange til barn. a) Hvor mange voksne kommer til andre forestilling? b) Hvor mange barn kommer til andre forestilling? c) Hvor store er billettinntektene til denne forestillingen? 79 Sirkus Appendix har 10-årsjubileum og vil spandere is på alle barna til begge forestillingene. Hvor mye må sirkuset betale for isen når hver is koster 10 kr? Bruk svarene du fikk i oppgave 77 og

24 Regn i hodet. 80 a) = b) = c) = d) = 81 a) = c) = b) = d) = 82 a) = c) = b) = d) = 83 a) = c) = b) = d) = 84 Rund av til nærmeste titall. a) 155 b) 1248 c) 795 d) Rund av til nærmeste hundretall. a) 155 b) 1248 c) 795 d) Rund av til nærmeste hele tusentall. a) 155 b) 1248 c) 795 d) 5764 Rund av til nærmeste hele tall. 87 a) 14,6 b) 123,2 c) 7,95 d) 24,33 88 a) 2,50 kr c) 9,575 m b) 0,75 liter d) 149,60 kr Hoderegning og avrunding 163

25 Rund av til én desimal. 89 a) 12,36 b) 1,44 c) 23,798 d) 55,49 90 a) 15,333 b) 22,16 c) 7,86 d) 99,96 91 Rund av til et desimaltall med to desimaler. a) 5,436 b) 2,463 c) 12,938 d) 45, Julie kjøper 2 penner. a) Hvor mye koster pennene til sammen? b) Hvor mye får Julie tilbake hvis hun betaler med en 20-kronemynt? 93 Patrik har 19 kr og 50 øre i lommen. Han vil kjøpe en brus til kr 12,50 og smågodt for resten. Hvor stort beløp kan Patrik kjøpe smågodt for? 164

26 94 En lastebil er lastet med 50 kasser appelsiner, og hver kasse inneholder 20 kg. Det er fem appelsiner i hvert kilogram. Hvor mange appelsiner er lastebilen lastet med? Nå kan vi lage appelsinjus! 95 Et glass appelsinjus koster 5 kr. Hvor mange glass må Julie og Jon selge for å få inn a) 1000 kr b) 1215 kr 96 Kaja vil kjøpe en genser som er satt ned med 200 kr. Den opprinnelige prisen er 456 kr. Hva må hun betale for genseren? 97 Vang skole vil kjøpe inn tre kurvballstativ og fire husker til skolegården. Et kurvballstativ koster 600 kr og en huske 1200 kr. Hva vil utstyret til skolegården koste i alt? Hoderegning og avrunding 165

27 Oppsummering Hoderegning Framgangsmåter i addisjon: Legge til tiere først = = = 4600 Legge til hundrere først = = = 4600 Veien om hundre = = = 990 Framgangsmåter i subtraksjon: Trekke fra tiere først = = = 710 Trekke fra hundrere først = = = 710 Veien om hundre = = = 394 Multiplikasjon med 10 Når vi multipliserer et tall med 10, blir tallet 10 ganger større. For hele tall legger vi til en null for å få svaret = 60 Multiplikasjon med 100 Når vi multipliserer et tall med 100, blir tallet 100 ganger større. For hele tall legger vi til to nuller i svaret =

28 Avrunding av kjøpesum Når vi kjøper en vare i butikken, blir summen rundet av til nærmeste 50-øre. Hvis antall øre er 25 øre eller mer, runder vi av oppover. Hvis antall øre er mindre enn 25 øre, runder vi av nedover. 6,25 kr 6 kr 6,50 kr 7,00 kr 6,75 kr 7,00 kr Avrunding til nærmeste titall Hvis sifferet på enerplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på enerplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover Avrunding til nærmeste hundretall Hvis sifferet på tierplassen er 5 eller større, runder vi av oppover Hvis sifferet på tierplassen er mindre enn 5, runder vi av nedover Avrunding av desimaltall til hele tall Hvis sifferet på tidelsplassen er 5 eller større, runder vi av oppover til nærmeste hele tall: 3,8 liter 4 liter Hvis sifferet er mindre enn 5, runder vi av nedover til nærmeste hele tall: 4,25 kg 4kg Hoderegning og avrunding 167

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte: Sett inn støtet er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer