Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plassere positive og negative tall på tallinjen KOPIERINGSORIGINAL 2.1. Navn: KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse. Oppgave 4a. Oppgave 4b."

Transkript

1 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere positive og negative tall på tallinjen Navn: Oppgave 4a 0 1 Oppgave 4b Oppgave 4c Oppgave 5a Oppgave 5b Oppgave 5c 2,5 0 1 side 183 B

2 KOPIERINGSORIGINAL 2.2 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Plassere desimaltall og brøk på tallinjen Navn: Oppgave 9a Oppgave 9b Oppgave 9c Oppgave 9d side 184 B

3 KOPIERINGSORIGINAL 2.3 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Partall og oddetall Navn: Sett kryss for partall eller oddetall. Naturlig tall Partall Oddetall Naturlig tall Partall Oddetall side 185 B

4 KOPIERINGSORIGINAL 2.4 KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse Sammensatte tall og primtall Navn: Fyll inn multiplikasjonsstykker i skjemaet og kryss av for sammensatt tall eller primtall. Tall Multiplikasjonsstykker Faktorer Sammensatt tall Primtall og 3 4 1, 12, 3 og 4 x og ingen flere og og og og og og og og og og og og og og og og og og og side 186 B

5 KOPIERINGSORIGINAL 2.5 a KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse 2.5 a 2.5 a Er tallet et primtall? Er tallet et primtall? For å finne tallet starter du med svaret på regnestykket =. Multipliser med a 2.5 a Er tallet et primtall? Er tallet et primtall? Divider på 4. Etter å ha multiplisert og dividert, 5 subtraherer du a 2.5 a Er tallet et primtall? Er tallet et primtall? Det nest siste du skal gjøre, er å addere det du har til nå med det dobbelte. Til slutt adderer du 1,5 til det du har fra før. side 187 B

6 KOPIERINGSORIGINAL 2.5 b KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse 2.5 b 2.5 b Hva er tallet? Hva er tallet? Start med det minste tallet som er delelig med både 6 og 4. Legg til et tall som er 10 mindre enn b 2.5 b Hva er tallet? Hva er tallet? Trekk fra det tallet som multiplisert med seg selv gir 16. Etter at dere har lagt til og trukket fra, multipliserer dere tallet med seg selv. 2.5 b 2.5 b Hva er tallet? Hva er tallet? Det nest siste dere skal gjøre, er å Til slutt skal dere trekke fra multiplisere tallet tverrsummen av det med kvadratet av 7. dere har fått til nå. side 188 B

7 KOPIERINGSORIGINAL 2.5 c KAPITTEL 2 Tall og tallforståelse 2.5 c 2.5 c Hvor gammel er rektor Andersen? Hvor gammel er rektor Andersen? Andersen begynte på skolen da han var 7 år. Han gikk på skole og studerte i to år mer enn det dobbelte av alderen hans da han begynte. 2.5 c 2.5 c Hvor gammel er rektor Andersen? Hvor gammel er rektor Andersen? Andersen var ett år i militæret. Andersen arbeidet i et U-hjelpsprosjekt like mange år som han har vært rektor 2.5 c 2.5 c Hvor gammel er rektor Andersen? Hvor gammel er rektor Andersen? Han var lærer i Norge i så mange år som er lik det minste kvadrattallet større enn 10. Andersen har vært rektor i år. side 189 B

8 KOPIERINGSORIGINAL 3.1 KAPITTEL 3 Multiplikasjon Multiplikasjonstabell Navn: Fyll inn tallene som mangler side 190 B

9 KOPIERINGSORIGINAL 3.2 KAPITTEL 3 Multiplikasjon Oppstilling av multiplikasjon med desimaltall Navn: Fyll in sifrene som mangler. 3, 7 9, 2 2 desimaler til sammen i faktorene , desimaler til sammen i svaret 4, 9 1, 6 3 desimaler til sammen i faktorene , desimaler til sammen i svaret 9, 6 8, 9 4 desimaler til sammen i faktorene , desimaler til sammen i svaret 1 3, 7 3, 8 6 desimaler til sammen i faktorene , desimaler til sammen i svaret side 191 B

10 KOPIERINGSORIGINAL 3.3 a KAPITTEL 3 Multiplikasjon MULTIPLIKASJON 3.3 a MULTIPLIKASJON 3.3 a Still opp multiplikasjonsstykket og regn ut. Still opp multiplikasjonsstykket og regn ut. Det er to tosifrete tall som skal multipliseres. Begge tallene har en desimal. På enerplassen i det første tallet står sifferet 3. MULTIPLIKASJON 3.3 a MULTIPLIKASJON 3.3 a Still opp multiplikasjonsstykket og regn ut. Still opp multiplikasjonsstykket og regn ut. På tidelsplassen i det første tallet står sifferet 7. Den siste desimalen i svaret er 1. MULTIPLIKASJON 3.3 a Still opp multiplikasjonsstykket og regn ut. På enerplassen i det andre tallet er et siffer som er tre ganger mer verdt enn sifferet på tidelsplassen i svaret. side 192 B

11 KOPIERINGSORIGINAL 3.3 b KAPITTEL 3 Multiplikasjon MULTIPLIKASJON 3.3 b MULTIPLIKASJON 3.3 b Still opp multiplikasjonsstykket og finn svaret. Rund av svaret til nærmeste tier. Still opp multiplikasjonsstykket og finn svaret. Rund av svaret til nærmeste tier. Det er et tresifret tall som skal multipliseres med et tosifret tall. Ingen av sifrene er delelige med 2, og alle sifrene er ulike. MULTIPLIKASJON 3.3 b MULTIPLIKASJON 3.3 b Still opp multiplikasjonsstykket og finn svaret. Rund av svaret til nærmeste tier. Still opp multiplikasjonsstykket og finn svaret. Rund av svaret til nærmeste tier. Tallet med to siffer har det største sifferet først. Tallet med tre siffer er mindre enn 15. MULTIPLIKASJON 3.3 b MULTIPLIKASJON 3.3 b Still opp multiplikasjonsstykket og finn svaret. Rund av svaret til nærmeste tier. Still opp multiplikasjonsstykket og finn svaret. Rund av svaret til nærmeste tier. Det tosifrete tallet er mindre enn 8. Begge tallene har en desimal. side 193 B

12 KOPIERINGSORIGINAL 3.3 c KAPITTEL 3 Multiplikasjon MULTIPLIKASJON 3.3 c MULTIPLIKASJON 3.3 c Hva kostet turen? Hva kostet turen? En gruppe elever skulle på tur. Bussturen kostet 135 kr Det var 17 elever i gruppen. per person. Det var to voksne med. MULTIPLIKASJON 3.3 c MULTIPLIKASJON 3.3 c Hva kostet turen? Hva kostet turen? De seks guttene i gruppen lå Det var én overnatting. i ei hytte. Det kostet 550 kr Jentene lå på gulvet i en sal. å leie hytta én natt. De betalte 40 kr per person. MULTIPLIKASJON 3.3 c MULTIPLIKASJON 3.3 c Hva kostet turen? Hva kostet turen? De kjøpte to måltider. De voksne hadde hvert sitt rom Frokost kostet 50 kr per person, som kostet 200 kr per stk. og middag 75 kr per person. side 194 B

13 KOPIERINGSORIGINAL 3.4 KAPITTEL 3 Multiplikasjon Hva ser du? Navn: Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Se på det svarte feltet. Nå skal du multiplisere tallet i det ene hjørnet med tallet i det hjørnet som står diagonalt. Eksempel 2 18 = = 64 Differansen mellom tallene er: = 28 Bruk det samme svarte feltet og flytt det til nye tall. Multipliser tallene i de motsatte hjørnene. Finn differansen mellom tallene. Prøv flere ganger. Hva ser du? side 195 B

14 KOPIERINGSORIGINAL 4.1 KAPITTEL 4 Divisjon 1 Divisjon, tosifrede tall med ensifrede tall Navn: 8 5 : 5 = 9 2 : 4 = 8 4 : 7 = 7 2 : 6 = 5 2 : 4 = 8 4 : 6 = 9 0 : 5 = 5 6 : 4 = side 196 B

15 KOPIERINGSORIGINAL 4.2 KAPITTEL 4 Divisjon 1 Divisjon, tresifrede tall med ensifrede tall Navn: : 2 = : 3 = : 4 = : 4 = : 5 = : 5 = side 197 B

16 KOPIERINGSORIGINAL 4.3 KAPITTEL 4 Divisjon 1 Divisjon, tresifrede tall med ensifrede tall Navn: : 8 = : 6 = : 9 = : 5 = : 9 = : 5 = side 198 B

17 KOPIERINGSORIGINAL 4.4 KAPITTEL 4 Divisjon 1 Divisjon, tresifrede tall med tosifrede tall Navn: : 1 4 = : 1 1 = : 1 5 = : 1 6 = : 1 2 = : 1 4 = side 199 B

18 KOPIERINGSORIGINAL 4.5 KAPITTEL 4 Divisjon 1 Divisjon, desimaltall med ensifret tall Navn: 1 9, 6 : 7 = 1 4, 4 : 4 = 1 6, 2 : 6 = 1 8, 4 : 8 = 3 3, 6 : 8 = 3 7, 1 : 7 = side 200 B

19 KOPIERINGSORIGINAL 4.6 KAPITTEL 4 Divisjon 1 Divisjon, desimaltall med ensifret tall Navn: 3 4 3, 9 2 : 6 = 1 7 0, 6 6 : 7 = 3 7 0, 8 8 : 8 = 3 3 6, 5 6 : 8 = 1 4 4, 1 6 : 4 = 1 8 6, 2 4 : 3 = side 201 B

20 KOPIERINGSORIGINAL 4.7 a KAPITTEL 4 Divisjon a 4.7 a Hvilket divisjonsstykke regnet Patrik? Hvilket divisjonsstykke regnet Patrik? Patrik dividerte et tresifret tall på et tosifret tall. Divisjonen gikk opp. 4.7 a 4.7 a Hvilket divisjonsstykke regnet Patrik? Hvilket divisjonsstykke regnet Patrik? Det var tre enere i tallet han delte på. I svaret var det fire tiere. 4.7 a 4.7 a Hvilket divisjonsstykke regnet Patrik? Hvilket divisjonsstykke regnet Patrik? Det var like mange enere i svaret som det var tiere i tallet han delte på. Tallet som skulle deles, var større enn 600. side 202 B

21 KOPIERINGSORIGINAL 4.7 b KAPITTEL 4 Divisjon b 4.7 b Hva blir svaret på divisjonsstykket? Hva blir svaret på divisjonsstykket? Et tresifret tall skal deles på Det er åtte hundrere i tallet et ensifret tall. som skal deles. 4.7 b 4.7 b Hva blir svaret på divisjonsstykket? Hva blir svaret på divisjonsstykket? Det ensifrete tallet er Når vi deler hundrerne, større enn 4. får vi 2 til rest. 4.7 b 4.7 b Hva blir svaret på divisjonsstykket? Hva blir svaret på divisjonsstykket? Antallet enere i tallet som Tverrsummen av kvotienten skal deles, er lik tallet er 6. det blir delt på. side 203 B

22 KOPIERINGSORIGINAL 4.7 c KAPITTEL 4 Divisjon c 4.7 c Hvilket tall er divisor i dette stykket? Hvilket tall er divisor i dette stykket? Et tosifret tall skal deles på et ensifret tall. Stykket har 2 til rest. 4.7 c 4.7 c Hvilket tall er divisor i dette stykket? Hvilket tall er divisor i dette stykket? Svaret er et tosifret tall. Det er seks flere tiere i tallet som skal deles enn i svaret. 4.7 c 4.7 c Hvilket tall er divisor i dette stykket? Hvilket tall er divisor i dette stykket? Svaret er større enn 15 og mindre enn 20. Det er dobbelt så mange enere i svaret som i tallet som skal deles. side 204 B

23 KOPIERINGSORIGINAL 5.1 a KAPITTEL 5 Avrunding og overslag 5.1 a 5.1 a Hvor mye betalte Simen? Hvor mye betalte Simen? Simen kjøpte fem bøker. Han rundet av prisen på Han gjorde et overslag de tre dyreste bøkene for å finne ut om han til nærmeste hundrer. hadde nok penger. 5.1 a 5.1 a Hvor mye betalte Simen? Hvor mye betalte Simen? Han rundet av prisen på Den billigste boken kostet 78 kr de to billigste bøkene og den nest billigste 49 kr mer. til nærmeste tier. 5.1 a 5.1 a Hvor mye betalte Simen? Hvor mye betalte Simen? De tre dyreste bøkene kostet Simen betalte bare med 189 kr per stk. hundrelapper og fikk 28 kr tilbake. side 205 B

24 KOPIERINGSORIGINAL 5.1 b KAPITTEL 5 Avrunding og overslag 5.1 b 5.1 b Gjør et overslag over hvor mye Julie betalte da hun kjøpte inn til vennefesten. Gjør et overslag over hvor mye Julie betalte da hun kjøpte inn til vennefesten. Julie kjøpte 18 flasker drikke. Hun kjøpte ni poser nøtteblanding. 5.1 b 5.1 b Gjør et overslag over hvor mye Julie betalte da hun kjøpte inn til vennefesten. Gjør et overslag over hvor mye Julie betalte da hun kjøpte inn til vennefesten. Drikken kostet 9,70 kr per flaske. Nøtteblandingen kostet tre ganger så mye som drikken. 5.1 b 5.1 b Gjør et overslag over hvor mye Julie betalte da hun kjøpte inn til vennefesten. Gjør et overslag over hvor mye Julie betalte da hun kjøpte inn til vennefesten. Mat og drikke kostet fem ganger så mye som duker, pynt og utstyr. Julie rundet av alle beløp og antall oppover til nærmeste tier. side 206 B

25 KOPIERINGSORIGINAL 5.1 c KAPITTEL 5 Avrunding og overslag 5.1 c 5.1 c Gjør et overslag over hvor mye hver av deltakerne betalte for turen. Gjør et overslag over hvor mye hver av deltakerne betalte for turen. Seks personer dro på en hyttetur med to overnattinger. Hver betalte 280 kr per person for skyss hver vei. 5.1 c 5.1 c Gjør et overslag over hvor mye hver av deltakerne betalte for turen. Gjør et overslag over hvor mye hver av deltakerne betalte for turen. En av dem kjøpte inn matvarer for 475 kr for alle sammen til frokost og lunsj. De betalte 60 kr hver per natt for overnatting. 5.1 c 5.1 c Gjør et overslag over hvor mye hver av deltakerne betalte for turen. Gjør et overslag over hvor mye hver av deltakerne betalte for turen. De brukte like mye på å kjøpe inn til middag som på overnatting. For drikke betalte de 100 kr hver. side 207 B

26 KOPIERINGSORIGINAL 5.2 KAPITTEL 5 Avrunding og overslag Overslag Navn: Vare Antall Pris per stk. Overslag Nøyaktig sum Brød 3 12,60 kr 3 15 kr = 45 kr 3 12,60 kr = 37,80 kr Leverpostei Melk Slangeagurk Kaffe Ørret Gulost Brus Sum side 208 B

27 KOPIERINGSORIGINAL 6.1 KAPITTEL 6 Geometri 1 Tangram Navn: side 209 B

28 KOPIERINGSORIGINAL 6.2 KAPITTEL 6 Geometri 1 Parallellogram og omkrets Navn: Tegn parallellogrammene og regn ut omkretsen. Jeg skal lage et parallellogram der ingen vinkler er 90! 1 Sidene er 5 cm og 6 cm. Høyden er 4 cm. Omkretsen = 4 cm 2 Alle sidene er 5 cm. Høyden er 3 cm. Omkretsen = 3,0 cm side 210 B

29 KOPIERINGSORIGINAL 6.3 KAPITTEL 6 Geometri 1 Parallellogram og areal Navn: Tegn parallellogrammene og regn ut omkretsen. Jeg skal lage et parallellogram der ingen vinkler er 90! 1 Sidene er 4,4 cm og 5,2 cm. Høyden er 3,7 cm. Omkretsen = Arealet = 3,7 cm 2 Sidene er 5,4 cm og 6,5 cm. Høyden er 4,5 cm. Omkretsen = Arealet = 4,5 cm side 211 B

30 KOPIERINGSORIGINAL 6.4 a KAPITTEL 6 Geometri 1 GEOMETRI a GEOMETRI a Tegn figuren. Tegn figuren. Figuren består av tre deler. Én del er et rektangel med lengde 6 cm og bredde 3 cm. GEOMETRI a GEOMETRI a Tegn figuren. Tegn figuren. Til høyre for rektangelet ligger De felles sidene på 3 cm ligger en trekant med sider til høyre i rektangelet 3 cm, 4 cm og 5 cm. og til venstre i trekanten. GEOMETRI a GEOMETRI a Tegn figuren. Tegn figuren. Siden på 4 cm i trekanten er Under trekanten ligger en fortsettelse av lengden et kvadrat med felles side nederst i rektangelet. på 4 cm med trekanten. side 212 B

31 KOPIERINGSORIGINAL 6.4 b KAPITTEL 6 Geometri 1 GEOMETRI b GEOMETRI b Tegn denne figuren. Tegn denne figuren. Figuren består av et kvadrat Tegn et kvadrat med side 8 cm. og to sirkler. GEOMETRI b GEOMETRI b Tegn denne figuren. Tegn denne figuren. Skjæringspunktet mellom Radiusen i den minste sirkelen de to diagonalene er er lik halvparten av ei side sentrum i to sirkler. i kvadratet. GEOMETRI b Tegn denne figuren. Radiusen i den største sirkelen er lik halvparten av en diagonal i kvadratet. side 213 B

32 KOPIERINGSORIGINAL 6.4 c KAPITTEL 6 Geometri 1 GEOMETRI c GEOMETRI c Tegn hele figuren og finn arealet av den. Tegn hele figuren og finn arealet av den. Grunnlinja i en rettvinklet trekant er 5 cm, og høyden er 4 cm. Forlengelsen av grunnlinja i trekanten er grunnlinja på 5 cm i et parallellogram. GEOMETRI c GEOMETRI c Tegn hele figuren og finn arealet av den. Tegn hele figuren og finn arealet av den. Den lengste siden i trekanten er også en av de to lengste sidene i parallellogrammet. Halvsirkelen ligger inntil de to andre figurene, men dekker dem ikke. GEOMETRI c GEOMETRI c Tegn hele figuren og finn arealet av den. Tegn hele figuren og finn arealet av den. Sentrum i en halv sirkel ligger der de to grunnlinjene møtes. Radius i sirkelen er lik grunnlinja i trekanten. side 214 B

33 KOPIERINGSORIGINAL 7.1 a KAPITTEL 7 Statistikk STATISTIKK 7.1 a STATISTIKK 7.1 a Hvor mange var borte fra gruppen på torsdag? Hvor mange var borte fra gruppen på torsdag? En gruppe elever ved Sund skole lagde et stolpediagram over hvor mange som var borte fra skolen hver dag i en uke. På mandag var ingen borte. STATISTIKK 7.1 a STATISTIKK 7.1 a Hvor mange var borte fra gruppen på torsdag? Hvor mange var borte fra gruppen på torsdag? På fredag var halvparten så mange elever borte som på onsdag. På onsdag var seks elever borte. STATISTIKK 7.1 a STATISTIKK 7.1 a Hvor mange var borte fra gruppen på torsdag? Hvor mange var borte fra gruppen på torsdag? Det var like mange borte på tirsdag og torsdag. Typetallet i undersøkelsen var 4. side 215 B

34 KOPIERINGSORIGINAL 7.1 b KAPITTEL 7 Statistikk STATISTIKK 7.1 b STATISTIKK 7.1 b Hva var medianen i undersøkelsen? Hva var medianen i undersøkelsen? Jon kastet en terning med seks sider 30 ganger. Jon gjorde en undersøkelse over hvor mange enere, toere, osv. han fikk. STATISTIKK 7.1 b STATISTIKK 7.1 b Hva var medianen i undersøkelsen? Hva var medianen i undersøkelsen? Han fikk åtte firere. Han fikk halvparten så mange femmere som firere. STATISTIKK 7.1 b STATISTIKK 7.1 b Hva var medianen i undersøkelsen? Hva var medianen i undersøkelsen? Han fikk bare to enere, men tre ganger så mange toere. Han fikk like mange treere som seksere. side 216 B

35 KOPIERINGSORIGINAL 7.1 c KAPITTEL 7 Statistikk STATISTIKK 7.1 c STATISTIKK 7.1 c Lag et sektordiagram som viser salget av ulike biltyper i løpet av året. Lag et sektordiagram som viser salget av ulike biltyper i løpet av året. Et år ble det solgt til sammen 90 biler i Ås. Det ble solgt personbiler, varebiler, lastebiler og busser. STATISTIKK 7.1 c STATISTIKK 7.1 c Lag et sektordiagram som viser salget av ulike biltyper i løpet av året. Lag et sektordiagram som viser salget av ulike biltyper i løpet av året. Halvparten av bilene var personbiler. Det ble solgt 30 varebiler. STATISTIKK 7.1 c Lag et sektordiagram som viser salget av ulike biltyper i løpet av året. Det ble solgt dobbelt så mange lastebiler som busser. side 217 B

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

KAN MÅ ARBEIDE MER MED

KAN MÅ ARBEIDE MER MED MÅLARK 1 KAPITTEL 1 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut fra tallinjer Kunne tegne en tallinje og dele den riktig opp

Detaljer

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å "legge sammen" tall.

Ordliste matematikk. Addere (addisjon) Areal. Divisjon. Addere er å legge sammen tall. Ordliste matematikk Addere (addisjon) Addere er å "legge sammen" tall. Regnetegnet for addisjon er +. 3+4 er en addisjon. Summen er 7. Tallene som adderes kalles ledd. Areal Areal er et mål for hvor stor

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2016/17 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst ut

Detaljer

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18

ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18 ÅRSPLAN MATEMATIKK 7. TRINN 2017/18 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 36 God start Kunne avgjøre hvilken nevner brøken har ut fra oppdeling av helheten. Kunne avgjøre hvilken brøk som er størst

Detaljer

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1.

KAPITTELPRØVE 1. KAPITTEL 1 God start. Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit. Hva er størst av. a) og 2 10. b) og. c) og 3 1. KAPITTELPRØVE 1 KAPITTEL 1 God start 1 Hvor stor del av figuren er a) grå b) hvit 2 Hva er størst av 1 6 a) og 2 10 1 5 b) og 2 10 2 4 c) og 3 10 3 1 d) og 4 3 3 a) Hvordan deler vi inn området mellom

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form.

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 Tegn tallinjer og merk av brøkene. Skriv tallene på utvidet form. 1 Skriv av og sett inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Tegn en tallinje fra 6 til 6. Merk av tallene så nøyaktig som mulig. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Tegn tallinjer og merk av brøkene. 1 3

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr?

Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? Vi får 20 kr for hver kasse med epler vi plukker! Hvor mange kasser må vi fylle for å tjene 1800 kr? 4 356 : 10 = Jeg vet om en lur måte å regne på MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon med 10

Detaljer

99 matematikkspørsma l

99 matematikkspørsma l 99 matematikkspørsma l TALL 1. Hva er et tall? Et tall er symbol for en mengde. Et tall forteller om antallet i en mengde. 5 sauer eller 5 epler eller 5.. 2. Hvilket siffer står på eneplassen i tallet

Detaljer

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall

Målark 1. Kapittel 1 God start. Navn: Delmål Kan Må arbeide mer med. TUSEN MILLIONER 6A Målark. Kunne forskjellen på siffer og tall Målark 1 Kapittel 1 God start Kunne forskjellen på siffer og tall Kunne plassverdiene for hele tall i titallsystemet Kunne plassverdiene for desimaltall Vite hva desimaltegnet betyr Kunne stille opp og

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Kapittel 1 God start Læreplanen Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene etter 4. trinn kunne beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative

Detaljer

Husker du hele multiplikasjonstabellen?

Husker du hele multiplikasjonstabellen? Husker du hele multiplikasjonstabellen? 3 3 + 3 + 3 + 3 = 4 3 Multiplikasjon MÅL I dette kapitlet skal du lære om multiplikasjon med tall som ender på null multiplikasjon av flersifrede tall multiplikasjon

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Hvordan kan du skrive det som desimaltall?

Hvordan kan du skrive det som desimaltall? 7 0 av jordoverflaten er vann. Hvordan kan du skrive det som desimaltall? 9 Alle disse tre har samme verdi! Brøk og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om likeverdige brøker multiplikasjon av

Detaljer

Hvor mye er 1341 kr delt på 2?

Hvor mye er 1341 kr delt på 2? Hvor mye er 1341 kr delt på 2? 10 1 4 = 1 : 4 Divisjon 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om divisjon som gir rest divisjon der svaret er et desimaltall avrunding av desimaler divisjon av desimaltall

Detaljer

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte.

Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. 3. trinn Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. Unneberg skole ÅRSPLAN I MATEMATIKK. trinn 2016-2017 Rød skrift marker det som er fra utviklende matte. KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 5

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 5 LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 5 Gol kommune side 1 Kjennetegn på måloppnåelse Læringsmål Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal kunne: Eleven skal

Detaljer

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL

ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL Anne Rasch-Halvorsen Oddvar Aasen Illustratører: Bjørn Eidsvik og Gunnar Bøen 7A NY UTGAVE ALTERNATIV GRUNNBOK BOKMÅL CAPPELEN DAMM AS, 200 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens

Detaljer

MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017

MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017 UKE MATEMATIKK HALVÅRSPLAN 7. TRINN HØSTEN 2017 TEMA KAPITTEL 1 «TALL» 33 Arbeidsrutiner Tall 34 Titallsystemet / Desimaltall/Tekstoppgaver 35 Addisjon og subtraksjon / BLÅ: LÆRINGSSTØTTENDE PRØVE 36 Negative

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B

SAMMENDRAG OG FORMLER. Nye Mega 9A og 9B SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 9A og 9B 1 Sammendrag og formler Nye Mega 9A Kapittel A GEOMETRI Regulære mangekanter Når alle sidene er like lange og alle vinklene er like store i en mangekant, sier vi

Detaljer

Periode Tema Kompetansemål Læringsaktiviteter Vurdering Uke 34-38

Periode Tema Kompetansemål Læringsaktiviteter Vurdering Uke 34-38 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 7. TRINN 2018-2019 Periode Tema Kompetansemål Læringsaktiviteter Vurdering 34-38 Hele tall Titallsystemet Addisjon og subtraksjon Multiplikasjon og divisjon Regning med parenteser

Detaljer

Spill om kort 1) Førstemann som har samlet inn et avtalt antall kort (f.eks 10 stk) uansett tema og vanskegrad, har vunnet.

Spill om kort 1) Førstemann som har samlet inn et avtalt antall kort (f.eks 10 stk) uansett tema og vanskegrad, har vunnet. Spillevarianter Basis spillevarianter er presentert i elevboka, Tema B tall side 54. Her finner du også spillebrettet. I elevboka er spillet knyttet til desimaltall, men ved bruk av spillekortene kan man

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020

Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020 Årsplan matematikk 6. trinn 2019/2020 Årsplanen tar utgangspunkt i kunnskapsløftet. I planen tar vi utgangspunkt i kompetansemåla for 7.klasse. I matematikk lærer en litt av et tema på 5.trinn, litt mer

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORMLER

SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER SAMMENDRAG OG FORMLER Nye Mega 8A Kapittel A GEOMETRI LINJE, LINJESTYKKE OG STRÅLE linje stråle linjestykke VINKLER VINKELBEIN OG TOPPUNKT En vinkel har et toppunkt. Denne vinkelen

Detaljer

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler.

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler. 196 FAKTA De naturlige tallene bestôr av ett eller ere sifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...Alle de hele positive tallene kaller vi naturlige tall, og tallmengden kaller vi N. NÔr vi tar med 0 og

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte: Sett inn støtet er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Multiplikasjon og divisjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U/VGS Multiplikasjon og divisjon 1 Multiplikasjon

Detaljer

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn

Oppgaver der du bruker regneark Forslag på oppgaver: 8.trinn Oppgave 1: Lotte har satt opp utstyr som hun kan måle nedbørsmengden med. Hun målte nedbøren hver dag en uke i april. Resultatet av målingene ser du nedenfor. Ukedag Nedbør (mm) Søndag 10 Mandag 15 Tirsdag

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgaver i matematikk, 9-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Øvingshefte. Velge regneart

Øvingshefte. Velge regneart Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart Copyright Grieg Multimedia AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1 Sett inn riktig regnetegn

Detaljer

Er hvitveisen speilsymmetrisk?

Er hvitveisen speilsymmetrisk? Er hvitveisen speilsymmetrisk? 11 Geometri 2 MÅL I dette kapitlet skal du lære om flytting av figurer ved speiling, parallellforskyving og dreining speilingssymmetri KOPIERINGSORIGINALER 11.1 Speiling

Detaljer

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK. VÅREN 2019 TRINN: 5

HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK. VÅREN 2019 TRINN: 5 UKE TEMA KUNNSKAPSLØFTET LÆRINGSMÅL METODER VURDERING 3 Geometri Todimensjonale figurer Egenskaper ved trekanter 4 Egenskaper ved firkanter Sammensatte figurer 5 Måle og tegne vinkler 6 Regne ut størrelse

Detaljer

Øvingshefte. Multiplikasjon og divisjon

Øvingshefte. Multiplikasjon og divisjon Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Multiplikasjon og divisjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U/VGS Multiplikasjon og divisjon 1 Multiplikasjon og

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn

Årsplan Matematikk 3.trinn Årsplan Matematikk 3.trinn 2016-2017 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 34 35 Kap. 1 Data og statistikk Samle og sortere objekter i passende kategorier. Illustrere

Detaljer

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B

Lokal læreplan Sokndal skole. Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Lokal læreplan Sokndal skole Fag: Matematikk Trinn: 5.trinn Lærebok: Grunntall 5A og 5B Uke Tema Komp.mål (direkte fra læreplanen) Læringsmål Uke 34 42? Uke 42-46 Repetisj on tidligere tema. Forbere dende

Detaljer

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn

Addisjon og. subtraksjon. Muntlig tilbake- - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig regning - Addisjon. enn ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. TRINN 2016/2017 Læreverk: Multi 5a og b Lærer: Ruben Elias Austnes Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING - Finne verdien av et siffer HELE TALL Titallsystemet Tallinjer

Detaljer

Kapittel 1 Koordinatsystemet. godt Kommentarer. Kan. ganske godt. Kan. Kan litt. Kompetanseoversikt i matematikk, 4. trinn for: Klasse/gruppe:

Kapittel 1 Koordinatsystemet. godt Kommentarer. Kan. ganske godt. Kan. Kan litt. Kompetanseoversikt i matematikk, 4. trinn for: Klasse/gruppe: Kapittel 1 Koordinatsystemet Kommentarer finne rutehenvisningen til en rute i et rutenett, og finne ruta til en oppgitt rutehenvisning finne koordinatene til et punkt i et koordinatsystem i første kvadrant,

Detaljer

Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket.

Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11 Geometri 2 11.13 1 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.14 2 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.15 3 Tegn speilbildet til hver figur på arbeidsarket. 11.1 4 Parallellforskyv

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2005 2006

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2005 2006 okmål Niels Henrik bels matematikkonkurranse 005 006 Første runde 3. november 005 Ikke bla om før læreren sier fra! belkonkurransens første runde består av 0 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017

Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Årsplan i matematikk 6.trinn 2016/2017 Faglærere: Anne Kristin Helland og Marte Hegg Hellebø Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34 /37 Tall og tallforståelse

Detaljer

Årsplan Matematikk 3.trinn Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier:

Årsplan Matematikk 3.trinn Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Årsplan Matematikk 3.trinn 2018-2019 Uke: Tema: Kunnskapsløftet sier: Kompetansemål: Læringsmål: Innhold i timene: 33 35 Kap. 1 Data og statistikk samle, sortere, notere og illustrere data på hensiktsmessige

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

Brøker med samme verdi

Brøker med samme verdi Kapittel 7 Brøk Mål for det du skal lære: regne om mellom blandet tall og uekte brøk forkorte og utvide brøker, finne fellesnevner regne om mellom brøk og desimaltall ordne brøker etter størrelse og plassere

Detaljer

Multiplikasjon 1. Introduksjonsoppgave:

Multiplikasjon 1. Introduksjonsoppgave: Multiplikasjon 1 Multiplikasjon er en av de fire regneartene som i mange tilfeller er en effektiv måte å skrive og regne ut gjentatt addisjon på. Svaret i et multiplikasjonsstykke kalles produkt, og tallene

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

Kapittel 1 Tall og tallregning Mer øving Oppgave 1 Hva er verdien av hvert av sifrene i tallene? a 123,45 b 305,29 c 20,406 d 0,235

Kapittel 1 Tall og tallregning Mer øving Oppgave 1 Hva er verdien av hvert av sifrene i tallene? a 123,45 b 305,29 c 20,406 d 0,235 Kapittel 1 Tall og tallregning Mer øving Oppgave 1 Hva er verdien av hvert av sifrene i tallene? a 123,45 b 305,29 c 20,406 d 0,235 Oppgave 2 Skriv tallene med sifre a To hundrere, en tier, fem enere og

Detaljer

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen.

1 p 1.1 Kryss av for hvilket av sifrene i tallet som står på tierplassen. Faktor Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2008 bokmål Navn: Oppgavesettet består av tre deler som alle skal besvares. Bruk blyant på figurer og konstruksjoner - ellers bruker du sort eller blå

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Periodeplan. Skolens fag mål

Periodeplan. Skolens fag mål OPPVEKST MOTTAK Kristiansand 8.1.2018 Periodeplan Periode: våren 2018 Fag og uketimer: matematikk, 3-4 timer pr uke Gruppe: B Læremidler: Hovedverk: - Radius (Dahl, Dalby og Nohr) - Multi 1a,1b, 2a (Alseth)

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: KRLE. Lærer: Marit Valle. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: KRLE. Lærer: Marit Valle. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: KRLE Trinn: 2 Lærer: Marit Valle Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Vi fokuserer hele tiden på matematiske sammenhenger og emnene vil dermed gå

Detaljer

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING

(K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING HALVÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2016-2017 Læreverk: Multi 6a Lærer: Anita Nordland Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-39 - Finne verdien av et siffer avhengig av hvor i tallet det

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 2, UKE 44 52 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: utvikle, og bruke metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning,

Detaljer

Lærerveiledning. Oppgave 1. Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire små trekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten?

Lærerveiledning. Oppgave 1. Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire små trekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten? Oppgave 1 Tallene på figuren viser omkretsen av hver av de fire små trekantene. Hva er omkretsen av den store trekanten? A 43 B 59 C 55 D 67 E 91 Hvilke linjestykker er en del av omkretsen til den store

Detaljer

Ny GIV 12. april 2012

Ny GIV 12. april 2012 Ny GIV 12. april 2012 1 «NY GIV I HEL KLASSE.» Den matematiske samtalen God matematikkundervisning skjer i møtet mellom læreren, elevene og det matematiske fagstoffet. 2 Aktivt språkbruk Grunnleggende

Detaljer

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 %

A)8 B) 10 C) 14 D) 20 E) Sidekantene i en terning økes med 20%. Hvor mye øker terningens volum? A) 20 % B) 44 % C) 56,2 % D) 60 % E) 72,8 % SETT 29 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. Per er i butikken for å kjøpe frukt. En appelsin koster 3 kroner, en banan koster 2 kroner, og et eple koster 1 krone. Per skal kjøpe for nøyaktig

Detaljer

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44

Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 3 (10 (-4) 9 + 1) = 3 (10 + 36 + 1) = 3 47 = -44 Hjemmearbeid matematikk eksamensklassen Ark 23 Leveres mandag 27. januar 2014 Løsningsforslag Oppgave 1. Regn ut. a) 8 + 3 (2 6) + 16 : 2 = 8 + 3 (-4) + 8 = 8 12 + 8 = 4 b) + - = 4 + 5 10 = -1 c) 5 + 5

Detaljer

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8

a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 1 Skriv av og set inn < eller >. a) 5 5 b) 7 9 c) 1 0 d) 5 10 2 Teikn ei tallinje frå 6 til 6. Merk av tala så nøyaktig som mogleg. 2,6 3,8 5 5,9 5,6 0,1 3,8 3 Teikn tallinjer og merk av brøkane. 1 3 6

Detaljer

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT

JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT JULETENTAMEN, 9. KLASSE, 2015. FASIT DELPRØVE 1. OPPGAVE 1.1: 367 + 254 = 621 c: 67. 88 536 536 = 5896 e: 18,4-9,06 = 9,34 24,8 + 7,53 = 32,33 d: 3,2 : 0,8 = 32 : 8 = 4 32 f: 12 2. 5 2 = 12 2. 25 = 12

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk

ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk ÅRSPLAN for skoleåret 2015 /-2016 i Matematikk Faglærer: Nina Gausdal Fagbøker/lærestoff: Grunntall 6a og 6b Uke 35-36 Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Addere tall med addere to tall ved

Detaljer

Terminprøve i matematikk for 8. trinn

Terminprøve i matematikk for 8. trinn Terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2006 bokmål Til noen av oppgavene skal du bruke opplysninger fra informasjonsheftet. Disse oppgavene er merket med dette symbolet: Navn: DELPRØVE 1 Maks. poengsum:

Detaljer

Halvårsplan i matematikk Vår 5. trinn 2011-2012

Halvårsplan i matematikk Vår 5. trinn 2011-2012 Halvårsplan i matematikk Vår 5. trinn 2011-2012 UKE 1 EMNE / PÅ SKOLEN Varmt og kaldt Tallinjen SIDE TALL RØD 12 13 SIDE TALL Gul 22 23 HJEMMELEKSE GRØNN RØD SVART Du skal vite hvordan man setter opp en

Detaljer

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6

Oppgave 1. Del A. (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. som desimaltall. 3x 6 Oppgave 1 (i) Skriv de to desimaltallene 0, 7 og 3, 12 som vanlig brøk og forkort hvis mulig. (ii) Skriv 314 100 og 4 5 (iii) Forkort brøkene som desimaltall. 12 15 og 3x 6 9x. (iv) Sorter disse seks tallene

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2016 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse KJØP OG SALG Lære om : - Sedler og mynters

Detaljer

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018

LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 LÆREPLAN I MATEMATIKK 3. TRINN RYE SKOLE VÅR 2018 TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER Høy Middels Lav måloppnåelse måloppnåelse måloppnåelse J A N U A R KJØP OG SALG Læringsstrategier:

Detaljer

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Geometri. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 1 Geometri Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke geometri i planet til å analysere og løse sammensatte teoretiske og praktiske problemer knyttet til lengder, vinkler og areal 1.1 Vinkelsummen

Detaljer

Øvingshefte. Velge regneart

Øvingshefte. Velge regneart Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1

Detaljer

Brøk Vi på vindusrekka

Brøk Vi på vindusrekka Brøk Vi på vindusrekka Brøken... 2 Teller og nevner... 3 Uekte brøk... 5 Blanda tall... 6 Desimalbrøk... 8 Pluss/minus... 9 Multiplikasjon... 11 Likeverdige brøker... 12 Utviding... 13 Forkorting... 14

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok.

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand og Line Maria Bratteng Læreverk: Multi 3A og 3B, Multi oppgavebok. Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2017/2018 Faglærer: Margrethe Biribakken Strand

Detaljer

Fasit til øvingshefte

Fasit til øvingshefte Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave

Detaljer

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Lokal læreplan i Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Grunnskolen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedområder.. side 3 Gjennomføring.. side 10 Målark. side 11 Digitale ressurser.. side 19 2 HOVEDOMRÅDER Matematikkplanen

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord og June Brattfjord Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

Kompetansemål etter 2. trinn

Kompetansemål etter 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Tall: 1. telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper 2. bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser 3. gjøre overslag

Detaljer

Årsplan i Matematikk 7. trinn

Årsplan i Matematikk 7. trinn Årsplan i Matematikk 7. trinn 2018-2019 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Eleven skal: Eleven skal: Tall og tallforståelse Uke 34-37 -Kunne beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Øvingshefte. Multiplikasjon og divisjon

Øvingshefte. Multiplikasjon og divisjon Øvingshefte Matematikk Mellomtrinn Multiplikasjon og divisjon Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk M.trinn Multiplikasjon og divisjon 1 Multiplikasjon og divisjon

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk

ÅRSPLAN. Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk ÅRSPLAN Skoleåret: 16/17 Trinn: 6.trinn Fag: Matematikk Periode med tema Uke 33 35 Tall og regning Titallsystemet, avrunding uke 36 Hoderegning, Addisjon og subtraksjon Uke 37 Negative tall, Kompetansemål

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Statistikk: Elevene skal kunne samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige

Detaljer

Posisjonsystemet FRA A TIL Å

Posisjonsystemet FRA A TIL Å Posisjonsystemet FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til posisjonsystemet P - 2 2 Grunnleggende om posisjonsystemet P - 2 3 Titallsystemet P - 3 4 Posisjonsystemet

Detaljer

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2

OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET SETT 27 DAG 1 DAG 2 SETT 27 OPPGAVER FRA ABELS HJØRNE I DAGBLADET DAG 1 1. På figuren er de to små sirklene like store. Hva er forholdet mellom arealene av det skraverte og det ikkeskraverte området? A) 1:1 B) 1:2 C) 3:4

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Laila Helene Ween og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for

Detaljer

INNHOLD SAMMENDRAG TALL OG TALLREGNING

INNHOLD SAMMENDRAG TALL OG TALLREGNING SAMMENDRAG TALL OG TALLREGNING INNHOLD TALL OG TALLREGNING... 2 PLASSVERDISYSTEMET... 2 PLASSERING PÅ TALLINJE... 2 UTVIDET FORM... 3 REGNESTRATEGIER... 3 DELELIGHETSREGLER... 3 SKRIFTLIG REGNING... 4

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Matematikk 8. trinn Områder Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Samanlikne

Detaljer

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44

7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 1 7. TRINN MATEMATIKK PERIODEPLAN 1 - Uke 34-44 KOMPETANSEMÅL Tall og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile

Detaljer

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning Elevhefte Til eleven. Du skal i en periode arbeide med fotball og matematikk. Først skal dere besøke VilVite, hvor dere får flere praktiske oppgaver som dere skal gjøre. Dere skal for eksempel: måle hastigheten

Detaljer

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY)

Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Tall, forståelse og eksamen Videregående skole (1P, 2P og 2PY) Oslo, 16.-17.10.14 Astrid Bondø 19-Nov-15 Bygda Alvfjord Eksamen har i dag 5000 innbyggere. 2P 2014 Man regner med at innbyggertallet vil

Detaljer

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken <

Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Kengurukonkurransen 2008 > Et sprang inn i matematikken < Benjamin (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2008 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for fjerde gang i Norge.

Detaljer