Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler."

Transkript

1 196 FAKTA De naturlige tallene bestôr av ett eller ere sifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...Alle de hele positive tallene kaller vi naturlige tall, og tallmengden kaller vi N. NÔr vi tar med 0 og de hele negative tallene fôr vi tallmengden som vi kaller heltall. Titallssystemet er et plassverdisystem. Den plassen si eret stôr pô, sier noe om hvilken verdi det har. For hver plass vi gôr mot venstre i et tall, Öker si erets verdi ti ganger. Utvidet form: 4583 = Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler. ADDISJON ledd + ledd = sum = 6 SUBTRAKSJON ledd ledd = differens 6 4 = 2 MULTIPLIKASJON faktor faktor = produkt 5 3 = 15 DIVISJON dividend : divisor = kvotient 18 : 3 = 6 Addere og subtrahere: Enere mô stô under enere og tiere mô stô under tiere nôr vi adderer og subtraherer. Komma mô ogsô alltid stô rett under hverandre. Multiplikasjon med desimaltall: Produktet skal ha like mange desimaler som faktorene har til sammen. Dekadisk enhet: Et tall som bestôr av 1 som förste si er og resten nuller, for eksempel 10,100,1000 osv. Prioritetsreglene:. Regn ut parentesene.. Multipliser og divider.. Adder og subtraher. Er det potenser inne i en parentes, regner vi ut potensene först.

2 197 Overslag: gjöre overslag gir deg det omtrentlige svaret. Overslag skal v re lett Ô ta som hoderegning. NÔr vi runder av, bruker vi tegnet &, som betyr avrundet til eller tiln rmet lik. NÔr du skal gjöre overslag med addisjon og multiplikasjon, blir svaret mest nöyaktig nôr du runder av noen tall oppover og noen nedover. Er det bare to tall, sô runder du av det ene oppover og det andre nedover.ved overslag med subtraksjon og divisjon blir svarene mest nöyaktige hvis du runder av samme vei. NÔr du skal runde av, gjelder to regler: 1) Hvis det förste si eret som ikke skal v re med, er mindre enn 5, det vil si 4, 3, 2, 1 eller 0, gjör vi ingenting med si eret foran. 2) Hvis det förste si eret som ikke skal v re med, er 5 eller större enn 5, det vil si 5, 6, 7, 8 eller 9, adderer vi 1 til si eret foran. De naturlige tallene grupperer vi etter de egenskapene de har.vi kan dele dem inn i partall og oddetall.. Partall: Alle tall som ender pô 2, 4, 6, 8 eller 0, er partall. Alle partallene er delelig med 2.. Oddetall: Alle tall som ender pô 1, 3, 5, 7 eller 9, er oddetall. Oddetall er ikke delelig med 2. Vi kan ogsô dele inn de naturlige tallene i primtall og sammensatte tall.. Primtall:Tall som bare er delelig med seg selv og 1, er primtall.tallet 1 regnes ikke som primtall. De förste primtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,... Tallet 2 er det eneste primtallet som er et partall.. Sammensatte tall: Alle tall som ikke er primtall, er sammensatte tall. BÔde partall og oddetall kan v re sammensatte tall. Tallet 12, som er et partall, er produktet av faktorene 2, 2 og 3.Tallet 25, som er et oddetall, er produktet av faktorene 5 og 5. skrive produktet 36 som kaller vi Ô faktorisere. faktorisere er Ô nne faktorene til et tall. Er alle faktorene primtall, kaller vi det primtallsfaktorisering. Multiplisere: Faktorisere: 4 9=36 36 =

3 198 NÔr du skal faktorisere store tall, kan det v re lurt Ô vite dette:. Slutter tallet pô 0, 2, 4, 6 eller 8, er det delelig med 2.. Slutter tallet pô 0 eller 5, er det delelig med 5.. Hvis tverrsummen av tallet er delelig med 3, er tallet delelig med 3. Tverrsummen av tallet 147 er 1+4+7=12) 1+2=3.Tallet 3 er delelig med 3, derfor er 147 delelig med 3. Potenser: Potensen 3 6 leser vi tre i sjette. Et helt tall som kan skrives som et produkt av ere like faktorer, kan skrives som en potens. 729= = =9 9 9= =27 27 = = Vi kan multiplisere potenser ved Ô beholde grunntallet og addere eksponentene: =3 4+2 =3 6 Vi kan dividere potenser ved Ô beholde grunntallet og subtrahere eksponentene: =25 2 =2 3 Uansett hvilket tall vi opphöyer i 0, fôr vi produktet =1 Skal vi addere eller subtrahere to potenser med forskjellig grunntall med hverandre, mô vi först regne ut potensene hver for seg =ð3 3 3Þ ð3 3Þ =27 9=18

4 199 Vi har potensen Skal vi regne ut potensen, fôr vi: 10 6 = = Standardform: NÔr vi skriver tallet som 2,4 10 6, sier vi at vi har skrevet tallet pô standardform. Kvadrattall: 2 2 sier vi er kvadratet av 2. Produktet 4 er et kvadrattall. Det tallet vi fôr nôr vi multipliserer et naturlig tall med seg selv, kaller vi et kvadrattall. Kvadratrot: Kvadratroten av et tall er det positive tallet som multiplisert med seg selv p ffiffi blir det tallet vi skal nne kvadratroten av. 9 =3fordi 3 3=9. Romertallene:I=1,V=5,X=10,L=50,C=100,D=500,M=1000. Totallssystemet, ogsô kalt det bin re tallsystemet, har bare tallene 0 og 1 som grunntall. Titallssystemet Totallssystemet i totallssystemet = 5 i titallssystemet i totallssystemet = 10 i titallssystemet. regnemedtid: Det er 60 sekunder i ett minutt og 60 minutter i en time. Positive og negative tall: (minus) er det negative fortegnet, mens + er det positive fortegnet. Negative tall setter vi parentes rundt: ð 2Þ.. Pluss og minus etter hverandre blir + = minus. + =. Minus og pluss etter hverandre blir = + minus.. Minus og minus etter hverandre blir + + = + pluss.. Pluss og pluss etter hverandre blir pluss. To regnetegn skal aldri stô ved siden av hverandre. Da mô du bruke parentes.

5 200 + = + = = = + + : = : + = : = + + : + = + positivt tall med et negativ tall, blir svaret negativt. negativt tall med et positivt tall, blir svaret negativt. negativt tall med et negativt tall, blir svaret positivt. positivt tall med et positivt tall, blir svaret positivt. Ulikt er negativt, mens likt er positivt.

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente verdien som gjör at venstresiden blir lik höyresiden.

löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente verdien som gjör at venstresiden blir lik höyresiden. Likning En likning inneholder alltid et likhetstegn og minst e n ukjent. Den ukjente kaller vi som regel eller y, men alle bokstavene i alfabetet kan brukes. löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Innledning. Kartleggingstest. Helhetlig matematisk kompetanse. Differensiering OM BØKENE

Innledning. Kartleggingstest. Helhetlig matematisk kompetanse. Differensiering OM BØKENE 7 Innledning I dette l reverket har vi lagt spiralprinsippet litt pô hylla. Det vil ikke si at vi har gôtt helt bort fra spiralprinsippet, men det gôr ikke fullt sô fort i svingene. Flere elever har derfor

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

FAKTA. Det gylne snitt. Det gylne snitt er tiln rmet lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte tallet for 5. det gylne snitt er + 1 5

FAKTA. Det gylne snitt. Det gylne snitt er tiln rmet lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte tallet for 5. det gylne snitt er + 1 5 Det gylne snitt Det gylne snitt er forholdet mellom lengder. Dersom det pô et linjestykke AB er merket av et punkt C slik at forholdet mellom AB og AC er lik forholdet mellom AC og CB, da har linjestykket

Detaljer

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012

REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 REGNETRAPPA FOR BARNEHAGE OG SKOLE 2012 2 INNHOLD Innledning.. s. 3 Regneferdigheter kan læres... s. 4 Antall, rom og form i barnehagen.. s. 6 Plan for antall, rom og form i barnehagen.. s. 7 Overgang

Detaljer

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte:

Inneholder ett oppslag fra hvert hefte: Sett inn støtet er en serie hefter som gir systematisk opplæring og trening i utvalgte tema innenfor matematikk. Heftene har enkle instruksjoner og god progresjon i vanskelighetsgrad. Oppgavene er laget

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Les selv om matematikkens spennende verden

Les selv om matematikkens spennende verden Erik Bjerre og Pernille Pind Lærerveiledning til Les selv om matematikkens spennende verden Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Kari Haukås Lunde og Olav Lunde Info Vest Forlag, 2011 Om de fem

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler

2007-2009. Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler 2007-2009 Innledende runder, semifinaler, finaler og nordiske finaler Bruk boka til glede og inspirasjon, til samarbeid og moro med matematikk Ingvill Merete Stedøy-Johansen Faglig ansvarlig og oppgavedesigner:

Detaljer

Kunnskap om posisjonssystemet

Kunnskap om posisjonssystemet Elisabet Lindland Kunnskap om posisjonssystemet sammenheng med leseferdighet? Kunnskap om posisjonssystemet ser ut til å være essensielt i elevenes kunnskap om matematikk, [5]. I addisjon, subtraksjon,

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Oppfatninger av desimaltall

Oppfatninger av desimaltall Oppfatninger av desimaltall Gard Brekke I Nämnaren 22(3) beskrevs KIM-projektet. I denna artikel redovisas hur man kartlägger missuppfattningar hur man diagnostiserar elevers ofullständiga tankar kring

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer