Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria Terje Kolderup

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for webapplikasjonen. Mathemateria 01.02.2015. Terje Kolderup"

Transkript

1 Brukerveiledning for webapplikasjonen Mathemateria Terje Kolderup

2 Innhold Brukerveiledning for webapplikasjonen...1 Mathemateria...1 Introduksjon...3 Typisk eksempel og bryterstyring...3 Innlogging...4 Aktivitetslogg og brukerliste...5 Innstillinger...6 Addisjon...7 Subtraksjon...8 Multiplikasjon...10 Divisjon...12 Omgjøring mellom enheter for distanse...13 Omgjøring av enheter for distanse...14 Omgjøring mellom enheter for areal...15 Omgjøring mellom enheter for volum...16 Omgjøring mellom enheter for tid...16 Omgjøring mellom enheter for fart...18 Omgjøring mellom brøk, desimaltall og prosent...19 Primtall, faktorisering og brøk...21 Ligninger...23

3 Introduksjon Mathemateria er matematikk for alle, interaktive matematikkoppgaver med et enkelt brukergrensesnitt med lite tekst, og spesielle tilpasninger som bryterstyring, opplesing og talestyring. De matematiske emnene i Mathemateria er hentet fra lærerplanen i matematikk for trinn og fra områdene «tall» og «algebra», samt noe fra «måling». Utviklingen av Mathemateria er støttet av Utdanningsdirektoratet gjennom tilskuddsordningen for «multifunksjonelle og særskilt tilrettelagde læremidler». Videre i dette dokumentet følger et kapittel for hver av menyvalgene i hovedmenyen. De fem første er matematikk-innhold: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon Omgjøring Primtall og brøk Ligninger Resten er annen funksjonalitet: Innlogging Aktivitetslogg Brukerliste Innstillinger Hvert matematikkemne og hver funksjonalitet er omtalt i et eget kapittel. Aller først kommer et eksempel på en typisk bruk av Mathemateria. Denne brukerveiledningen og annen informasjon ligger ute på infosiden til applikasjonen: Typisk eksempel og bryterstyring Hovedmenyen i Mathemateria har adressen webapp.mathemateria.com og ser slik ut:

4 For å holde tekstmengden på et minimum benyttes ikoner. Ved å holde musepekeren over et valg, vises en tekst som beskriver dette menyvalget. Toppmenyen har disse valgene fra venstre mot høyre: Logg inn (eventuelt logg ut), innstillinger aktivitetslogg, brukerliste, informasjon. Hovedmenyen for matematikkinnholdet har tre rader med fire valg på hver.: Rad 1: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon Rad 2: Omgjøring mellom enheter; distanse, areal, volum, tid Rad 3: Omgjøring mellom enheter for fart, omgjøring mellom brøk, prosent og desimaltall, primtall og brøk, ligninger Innlogging Man kan bruke Mathemateria helt uten å logge inn. Men det gir likevel noen fordeler å logge inn. For det første lagres innstillinger man gjør. Uten innlogging mister man disse når man lukker nettleservinduet. Med innlogging lagres de på brukerkontoen din, og man får tilbake innstillingene sine når man logger inn på nytt. Innlogging gir også en aktivitetslogg som man kan bruke selv og også dele med foreldre og lærer. For å logge inn må man ha en FEIDE-konto. Dette får man på grunnskole, videregående skole og høgskole/universitet. På sikt vil det komme mulighet for å logge inn på andre måter.

5 Aktivitetslogg og brukerliste Aktivitetsloggen er tilgjengelig hvis du har logget inn. Den viser hvilke oppgaver du har gjort, hvor lang tid du har brukt, hvor mange hint og hvor mange interaksjoner du har hatt med oppgaven: Loggen er i utgangspunktet bare tilgjengelig for deg selv, men under innstillinger kan du sette loggen til åpen. Hvis du da kopierer adressefeltet til loggen og deler dette med foreldre eller lærer, så kan de følge med på loggen din. Loggen viser en og en dato, og du velger dato i menyfeltet øverst.

6 Innstillinger Innstilling-menyen ser slik ut: Logg - Åpen brukerlogg Om din aktivitetslogg skal være åpen eller lukket. Liste - Være med på liste over brukere Setter man denne til «på», er man med på brukerlisten. Den er foreløpig ganske banal, den lister bare opp alle som er med. Dette gjør det mulig å ta kontakt på e-post. På sikt skal dette være en enkel profil ala sosiale nettverk, og at man kan søke etter andre profiler etter forskjellige kriterier. Les - Opplesing Sett denne på, og menyvalg og sideinnhold leses opp ved hjelp av syntetisk tale. Tale - Talestyring Sette denne på, og du får «talestyrt bryterstyring». Si «neste» eller et hvilket som helst ord med vokalen «e» og bryterstyringen går videre til neste valg, som om du hadde trykket mellomrom. Si «ja» eller et hvilket som helst ord med vokalen «a», og det som er markert velges, på samme måte som når man trykker enter. I tillegg nummereres alle valgene i menyen, og du kan si dette tallet for å hoppe direkte til hvert valg. Tallene fra og med 21 er valgt fordi tale-til-tekst-modulen kjenner dem lett igjen det blir mindre misforståelser enn med tallene fra og med 1.

7 Tegn - Eget matematikk-alfabet Her kan man endre de matematiske symbolene. Hvis man vil bytte ut «x» med «Terje» og «5» med «fem», skrives det inn slik: x:terje,5:fem Språk Her kan man velge bokmål eller nynorsk. På sikt kommer også engelsk. Styre - Bryterstyringsmodus Her velger man om man vil velge rad først, eller bare en og en rute helt fra start. Scan - Autoscanning Her velger man om Mathemateria skal simulere trykk på mellomrom med et gitt tidsintervall, feks. hvert sekund. Man kan skrive inn antall millisekunder selv. Addisjon Pluss-modulen har fire vanskelighetsgrader, og direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3: https://webapp.mathemateria.com/play/addition/0 Vanskelighetsgrad 0 tall opptil 5 Vanskelighetsgrad 1 tall opptil 9 Som forrige, men tallene kan være opptil 9, og svaret opptil 18.

8 Vanskelighetsgrad 2 Tosifrede tall uten mente Oppstilt addisjon hvor man summerer en og en kolonne, men med oppgaver hvor summen alltid blir under 10, slik at det ikke blir mente. Vanskelighetsgrad 3 tosifrede tall med mente Som over, men med mente. Subtraksjon Subtraksjon-modulen har også fire vanskelighetsgrader, og direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3:

9 Vanskelighetsgrad 0 svar opptil 5 Som for addisjon. Enkle oppgaver med svar opptil 5. Vanskelighetsgrad 1 svar opptil 9 Som forrige nivå, men med svar opptil 9. Vanskelighetsgrad 2 tosifret uten lån Oppstilt tosifret subtraksjon, hvor man regner ut kolonne for kolonne. På dette nivået får man ikke oppgaver hvor det er behov for å låne.

10 Vanskelighetsgrad 3 tosifret med lån Som forrige, men at man må låne i tillegg.

11 Multiplikasjon Multiplikasjon-modulen har også fire vanskelighetsgrader, og direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3: Vanskelighetsgrad 0 tall opptil 5 Enkle oppgaver hvor hver av faktorene er opptil 5. Vanskelighetsgrad 1 tabell med tall opptil 9

12 Vanskelighetsgrad 2 oppstilt tosifret multiplisert med ensifret Her multipliserer man først den ensifrede tallet med det siste sifferet i det tosifrede, og deretter med det første. Dersom man får mente, vises dette, og det må hensyntas i den siste multiplikasjonen. Vanskelighetsgrad 3 tosifret multiplisert med tosifret Her er begge faktorer tosifrede, og man gjentar operasjonen fra forrige nivå to ganger. I tillegg avslutter man med å summere resultatet av hver av delmultiplikasjonene.

13 Divisjon Multiplikasjon-modulen har også fire vanskelighetsgrader, og direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3: Vanskelighetsgrad 0 Enkel divisjon med svar opptil 9 Vanskelighetsgrad 1 Tosifret tall og svar, siffer for siffer Tosifret dividert med ensifret, og svaret er alltid tosifret. Her dividerer man siffer for siffer, og ser utregnet resten underveis.

14 Vanskelighetsgrad 2 Tresifret tall, tosifret svar, siffer for siffer Vanskelighetsgrad 3 Firesifret tall Omgjøring mellom enheter for distanse Modulen for omgjøring mellom enhetene for distanse har fire nivåer; 0, 1, 2 og 3. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3: Vanskelighetsgrad 2 Tresifret tall Tresifret tall, og tosifret svar. Her dividerer man siffer for siffer, og ser utregnet resten underveis.

15 Vanskelighetsgrad 3 Firesifret tall og tresifret svar Som tidligere, men større tall. Omgjøring av enheter for distanse Omgjøring av enheter for distanse-modulen har fire vanskelighetsgrader, og direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3:

16 Vanskelighetgrad 0 gjør om meter til desimeter Her kan man gjøre om meter til 10dm, 100cm eller 1000mm og så gange sammen tallene. Ikonene i operasjonsmenyen vise kun faktoren, slik at man må tenke seg om for å finne ut hvilken faktor som tar en til riktig benevning. Vanskelighetgrad 1 gjør om desimeter til meter Her går vi nøyaktig motsatt vei, og dm kan gjøres om til 0,1m. Vanskelighetgrad 2 gjør om meter til centimeter Her kan man velge om man først gjør om til desimeter eller om man går direkte. Vanskelighetgrad 3 gjør om centimeter til meter Her går vi nøyaktig motsatt vei, og cm kan gjøres om til 0,01m, eller man kan gå via desimeter. Omgjøring mellom enheter for areal Modulen for omgjøring mellom enhetene for areal har tre nivåer; 0, 1 og 3. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3: Vanskelighetgrad 0 kvadratcentimeter til kvadratmeter Fungerer på tilsvarende måte som for distanse. Man velger en faktor, og får så den enheten som tilsvarer denne faktoren.

17 Vanskelighetgrad 1 gjør om til kvadratmeter Her får man ulike enheter som skal gjøres om til kvadratmeter. Vanskelighetgrad 2 gjør om til kvadratcentimeter Her får man ulike enheter som skal gjøres om til kvadratcentimeter. Omgjøring mellom enheter for volum Modulen for omgjøring mellom enhetene for volum har tre nivåer; 0, 1 og 3. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3: Vanskelighetgrad 0 kubikkcentimeter til kubikkmeter Fungerer på tilsvarende måte som for distanse. Man velger en faktor, og får så den enheten som tilsvarer denne faktoren. Vanskelighetgrad 1 gjør om til kubikkmeter Her får man ulike enheter som skal gjøres om til kubikkmeter. Vanskelighetgrad 2 gjør om til kubikkcentimeter Her får man ulike enheter som skal gjøres om til kubikkcentimeter. Omgjøring mellom enheter for tid Modulen for omgjøring mellom enhetene for tid har tre nivåer; 0, 1 og 2. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1 eller 2:

18 Vanskelighetgrad 0 gjør om minutter til sekunder Gjør om et antall minutter til sekunder ved å gjøre om minutt til 60 sekunder og så gange sammen. Vanskelighetgrad 1 gjør om sekunder og minutter til timer Her går vi motsatt vei og gjør om sekunder og minutter til timer ved å gjøre om sekund til 1/60 minutt og minutt til 1/60 time, eller sekund til 1/60*60 time. Vanskelighetgrad 2 gjør om sekunder og minutter til timer Her gjør vi om sekunder og minutter til timer. Følgende operasjoner er tilgjengelige: Minutt til 1/60 time Sekund til 1/60 minutt Sekund til 1/60*60 time Gange sammen

19 Vanskelighetgrad 3 gjør om til timer Som i forrige nivå, men nå skal også dager og uker kunne gjøres om til timer. Omgjøring mellom enheter for fart Modulen for omgjøring mellom enhetene for fart har to nivåer; 0 og 1. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0 eller 1: Vanskelighetgrad 0 gjør om m/s til km/t Her gjør vi om m/s til km/t, men omgjøring mellom alle enhetene er tilgjengelige, slik at brukeren må tenke ut hvilken faktor som blir den riktige. Fire enheter er med: m/s, m/t, km/t, km/s.

20 Vanskelighetgrad 1 gjør om km/t til m/s Her går vi den andre veien. Omgjøring mellom brøk, desimaltall og prosent Modulen for omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall har 5 nivåer; 0, 1, 2, 3 og 4. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2, 3 eller 4: Vanskelighetgrad 0 prosent til desimaltall Her kan man gjøre om prosentsymbolet til 1/100 eller 0,01, og så gange sammen. Vanskelighetgrad 1 desimaltall til prosent Her gjør vi om desimaltall til et tall multiplisert med 0,01. Deretter kan 0,01 gjøres om til %.

21 Vanskelighetgrad 2 brøk til prosent Her starter vi med en brøk. Denne kan så gjøres om til desimaltall og deretter om til prosent som på forrige vanskelighetgrad. Vanskelighetgrad 3 prosent til brøk Her gjør man om % til 1/100 og gjør om n*1/100 til n/100. Deretter forenkler man brøken.

22 Vanskelighetgrad 4 desimaltall til brøk Her gjør vi om desimaltall til brøk ved å gjøre om et desimaltall til et heltall multiplisert med et desimaltall på formen 10 opphøyd i minus n, hvor n er 1, 2, 3 osv. Deretter kan dette desimaltallet gjøres om til 1/10, 1/100 osv. Tallene slås sammen og brøken forenkles. Primtall, faktorisering og brøk Modulen for omgjøring mellom enhetene for distanse har fire nivåer; 0, 1, 2 og 3. Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0, 1, 2 eller 3:

23 Vanskelighetgrad 0 Primtallsfaktorisering Sfdjg Vanskelighetgrad 1 Forenkle brøk Her forenkler vi brøk ved å primtallsfaktorisere teller og nevner og deretter forkorte like faktorer. Der det er mer enn en faktor igjen må disse så multipliseres sammen. Vanskelighetgrad 2 addisjon av brøker med lik nevner Her adderer vi to brøker med ulik nevner ved å sette dem på felles brøkstrek. Deretter adderes tallene i nevneren, og brøken forenkles så på samme måte som i forrige nivå.

24 Vanskelighetgrad 3 addisjon av brøker med ulik nevner, enkel metode Som i forrige nivå, men brøkene har ulik nevner og må utvides med nevneren til den andre brøken før de kan slås sammen. Vanskelighetgrad 4 addisjon av brøker med ulik nevner, minste felles multiplum Ligninger Modulen for ligninger 17 nivåer; Direktelenke til hvert nivå er som under, men tallet til slutt kan være 0 16:

25 Vanskelighetgrad 0 På dette enkleste nivået øver vi på å addere to tall som allerede er på samme side av ligningen. Vanskelighetgrad 1 Så er tallene på hver sin side av ligningen, og det som er på samme side som den ukjente, må trekkes fra på begge sider. Så må tallene slås sammen som på forrige nivå. Vanskelighetgrad 2 Så er det også to ledd med ukjente. På dette nivået er de på samme side av ligningen, og de skal bare slås sammen før ligningen kan løses på samme måte som på forrige nivå. Vanskelighetgrad 3 Så er også ukjentleddene på hver sin side, og det minste av dem må trekkes fra på begge sider.

26 Vanskelighetgrad 4 Så ser vi på tilfellet der vi ender opp med mer enn bare en ukjent alene, nemlig n*x. Da må vi dele begge sider av ligningen på faktoren som den ukjente er multiplisert med. Deretter må vi forkorte brøkene på begge sider av ligningen. Vanskelighetgrad 5 Her ser vi på tilfellet der svaret på en ligning blir en brøk, som kan forenkles. Da må vi primtallsfaktorisere teller og nevner, forkorte felles faktorer, og så eventuelt multiplisere sammen igjen dersom det er mer enn en faktor i teller eller nevner. Vanskelighetgrad 6 Med ferdighetene lært til nå, kan alle ligninger på formen ax+b=cx+d løses, og det er nettopp det vi gjør på dette nivået. Ingen nye operasjoner innføres, men alt som er lært til nå kreves brukt i hver oppgave.

27 Vanskelighetgrad 7 Her øver vi på å trekke ut felles faktor av en sum. I 2x-6, kan 6 faktoriseres til 2*3, og deretter kan faktoren 2 trekkes ut av summen, slik at 2x-6 blir til 2(x-3). Så er oppgaven lagt opp slik at dette utgjør telleren i en brøk, hvor nevneren er slik at den kan forkortes bort etter omskrivingen av telleren. Vanskelighetgrad 8 Så ser vi på det motsatte, å multiplisere en faktor inn i en sum, dvs. inn i en parentes. Det gjøres i to operasjoner. Først ganges faktoren inn i hvert ledd i parentesen. Deretter løses parentesen opp, og hvis den har negativt fortegn, vil leddene dens bytte fortegn. Vanskelighetgrad 9 Så ser vi på ligninger med konstanter i nevneren. Disse fjernes ved å gange begge sider av ligningen med dette tallet og så forkorte.

28 Vanskelighetgrad 10 Så går vi videre til å ha en ukjent i nevneren, og så løse dette ved å multiplisere begge sider av ligningen med den ukjente, og så forkorte. Vanskelighetgrad 11 Så har vi ligninger med et førstegrads-polynom i nevneren, og det løses som i forrige nivå, ved å multiplisere begge sider av ligningen med dette.

29 Vanskelighetgrad 12 Så ser vi på de enkleste annengradsligningene. x*x kan gjøres om til x^2, og så får man bruke kvadratrotfunksjonen på begge sider av ligningen. Her får vi bare tall som har heltallig kvadratrot. Vanskelighetgrad 13 Her får vi ligninger med et førstegrads-polynom opphøyd i annen på den ene siden og et kvadrattall på den andre. Dette løses som i forrige nivå, men etter å ha tatt kvadratrot på begge sider, sitter vi igjen med noen konstantledd som må samles og slås sammen. Vanskelighetgrad 14 Her får vi annengradsligninger på formen ax^2+bx+c=0. Disse løses ved å lage et fullstendig kvadrat. Først flyttes konstantleddet over til den andre siden. Så legges til et konstantledd som gir et fullstendig kvadrat. Deretter kan ligningen løses ved hjelp av andre kvadratsetning baklengs. Vanskelighetgrad 15 Som forrige, men her løses ligningen vha. den generelle formelen for løsning av annengradsligninger.

30 Vanskelighetgrad 16 Ligninger med både vanlig ukjentledd men også et førstegrads-polynom i en nevner. Løses ved å gange begge sider av ligningen med polynomet i nevneren. Så forkortes, parentesen løses ut, og man sitter igjen med en ordinær annengradsligning, som løses som tidligere.

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Lærerveiledning Versjon 1.0

Lærerveiledning Versjon 1.0 Lærerveiledning Versjon 1.0 F orord Jeg jobbet som mattelærer i fem år, og har sett hvor mange unge barn som sliter med matte. Det er veldig lett for elevene å miste motivasjonen og gi opp, og de blir

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Tall og algebra 7. årstrinn

Tall og algebra 7. årstrinn side 1 Tall og algebra 7. årstrinn Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet "!

TIN15. Tømme, rette og tilbakestille w. Displayindikatorer. Generell informasjon. Grunnleggende operasjoner. Bla i displayet ! TIN15 Kalkulator og regnetrener Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Opphavsrett

Detaljer

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B

Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Veiledning til kapitlene i TM 7A og 7B Kapittel 1 God start Læreplanen Ifølge Kunnskapsløftet skal elevene etter 4. trinn kunne beskrive plassverdisystemet for de hele tallene, bruke positive og negative

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering

Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering Kompendium til TOD065 - Diskret matematisk programmering Jon Eivind Vatne Institutt for data- og realfag, HiB, Tlf: 55587112, Mob: 90203117, jev@hib.no 27. oktober 2011 2 Introduksjon Emnet vårt tar for

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den?

Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? side 1 Detaljert eksempel om Likninger - en introduksjon på 8. trinn Hva er en likning og hva betyr å løse den? Dette er et forslag til undervisningsopplegg der utgangspunktet er sentrale problemstillinger

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1

Logikk. Utsagn. Kapittel 1. Kapittel 1 LOGIKK Side 1 Kapittel 1 Logikk Logikk er viktig i mange sammenhenger, for eksempel når vi skal argumentere for en sak, når vi skal bygge, programmere og bruke datamaskiner og når vi skal gjennomføre bevis i matematikken.

Detaljer

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING...

AVANSERTE TING LEVETID, BRUKSOMRÅDE OG KONVERTERING... Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Variabler, konstanter og datatyper Svend Andreas Horgen Lærestoffet er utviklet for faget IINI1004 Programmering i Visual Basic Resymé: Denne

Detaljer

Nasjonale prøver 18.09.2013

Nasjonale prøver 18.09.2013 Nasjonale prøver 18.09.2013 Veiledning til lærere Regning 8. og 9. trinn. Del 2 Bokmål Innhold Hvordan bruke resultatene i undervisningen?... 3 Oversikt over oppgavene til nasjonal prøve i regning 2013...

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Dette er en FORELØBIG versjon fra 13. juni 2001, for korrektur og kommentarer!

Dette er en FORELØBIG versjon fra 13. juni 2001, for korrektur og kommentarer! MATEMATIKK Dette er en FORELØBIG versjon fra 3. juni 00, for korrektur og kommentarer! Det har tatt adskillig mer tid å skrive dette enn antatt. Noen konsekvenser av dette: Kapittel 8, lineær algebra,

Detaljer

Matematikk med leselist

Matematikk med leselist Matematikk med leselist Metodisk veiledning for lærere til elever på 5. - 7. trinn, som bruker punktskrift Hilde Havsjømoen, Ole Erik Jevne, Randi Kvåle, Oddvar Øyan STATPED SKRIFTSERIE NR. 43 Forord

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt

Visma Unique. Unique Ansatt. Rapportgenerator. Rapporteringsgener ator - Visma ansatt Rapporteringsgener ator - Visma ansatt ID STB.HR.1.6.24 Versjon 1.00 Gyldig fra 10.07.2014 Forfatter Åse Eriksen Åkerøy Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av Visma Unique Unique Ansatt

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel

Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen. Digitalt verktøy for Sigma 1P. Microsoft Excel Øgrim Bakken Pettersen Skrindo Thorstensen Thorstensen Digitalt verktøy for Microsoft Excel Innhold 1 Om Excel 4 1.1 Utvide området kopiere celler....................... 4 1.2 Vise formler i regnearket...........................

Detaljer