En konstant er et symbol med en fast verdi. 2 og er eksempler pô konstanter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En konstant er et symbol med en fast verdi. 2 og er eksempler pô konstanter."

Transkript

1 Algebra Variabel Konstant trekke sammen Algebra er bokstavregning. Det er et verktöy som forenkler regneoperasjonene i forskjellige omrôder av matematikken. Bokstavene er symboler for tall og skal behandles som tall. En variabel er en bokstav som symboliserer et vilkôrlig tall. a og b er eksempler pô variabler. En konstant er et symbol med en fast verdi. og er eksempler pô konstanter. trekke sammen er Ô forenkle et uttrykk ved Ô slô sammen ledd av samme type. a + a +a =3a + a Fortegn Minustegn foran et bokstavledd betyr at dette leddet skal trekkes fra. FÔr vi et negativt fortegn i svaret, betyr det at uttrykket er negativt. I b b =0 II b b = b III 3b a 4b = a b Pluss- eller minustegnet foran leddet fölger alltid leddet. regne med Er det plusstegn foran parentesen, kan vi ta bort parentesen og sô trekke parenteser sammen. For alle tall a, b og har vi: a + ðb + Þ = a + b + a + ðb Þ = a + b Dersom det er minustegn foran en parentes, mô alle leddene inne i parentesen skifte fortegn nôr vi fjerner parentesen. For alle tall a, b og har vi: a ðb + Þ = a b a ðb Þ = a b + 98

2 multiplisere NÔr vi multipliserer bokstaver eller bokstaver og tall, dropper vi som bokstaver regel multiplikasjonstegnet mellom bokstavene og mellom bokstavene og tallene.vi multipliserer tallene og setter bokstavene i alfabetisk rekkefölge. 5 a b =5ab Bokstaver i en potens Potenser kan ha bokstaver som grunntall. Potensen a 3 leser vi a i tredje. Det betyr at a skal multipliseres med seg selv 3 ganger. a 3 = a a a Dersom grunntallet er et produkt av et tall og e n eller ere bokstaver, mô vi sette parentes rundt hele grunntallet for Ô markere at det er hele grunntallet som skal opphöyes i eksponenten. ð3aþ 3 =3a 3a 3a =7a 3 multiplisere Skal du multiplisere potenser med likt grunntall, beholder du grunntallet potenser og adderer eksponentene. a a 3 = a + 3 = a 5 Skal du multiplisere faktorer som bestôr av tall og potenser med ulikt grunntall, multipliserer du först tallene, og sô adderer du eksponentene til de potensene som har samme grunntall. Produktet ordner du slik at tallene kommer först, og deretter kommer bokstavene i alfabetisk rekkefölge. 6a 3 b a 4 b =6 a 3 a 4 b b =6 a 3+4 b + = 4a 7 b 3 99

3 dividere Skal du dividere potenser med samme grunntall, beholder du grunntallet potenser og subtraherer eksponentene. x 5 : x 3 = x 5 3 = x Skal du dividere uttrykk med bôde tall og potenser, dividerer du först tallene og sô subtraherer du eksponentene i de potensene som har samme grunntall. 5x 3 y : 3x =5x 3 y = 5xy addere og Det er bare ledd av samme type som kan adderes og subtraheres. subtrahere Ledd av samme type kan for eksempel v re potenser med like potenser grunntall og eksponenter. x 3 + x +x 3 x = 3x 3 x multiplisere NÔr vi skal multiplisere et tall eller en bokstav med en parentes, en faktor med multipliserer vi tallet eller bokstaven med hvert ledd i parentesen. en parentes I aðb + Þ =a ðb + Þ = a b + a = ab + a II ða + bþ = a + b = a + b III aðb + Þ = ða b + a Þ = ab a IV aðb Þ = ða b a Þ = ab + a multiplisere NÔr vi skal multiplisere to parenteser, löser vi opp den förste parentesen, to parenteser og sô multipliserer vi hvert ledd i den ene parentesen med hvert ledd i den andre parentesen. ð a + bþð + dþ = a ð + dþ + b ð + dþ = a + a d + b + b d = a + ad + b + bd FÖrste kvadrat- ða + bþ = a +ab + b setning 00

4 Andre kvadrat- ða bþ = a ab + b setning Konjugat- ða + bþða bþ = a b setningen Verdien av et uttrykk Ved Ô sette inn tallverdier for bokstavene i et algebraisk uttrykk, kan vi regne ut en verdi for uttrykket. Dersom a =og b =3,kanvi regne ut a + b. a + b =+3=5 BrÖk med bokstaver En brök kan ha bokstaver bôde i teller og nevner.vi kan ogsô ha brökuttrykk med ere ledd i teller og nevner. x Bokstav i teller 3 Bokstav i nevner y x Flere ledd i teller 3 Fellesnevner Skal vi addere og subtrahere bröker med bokstaver, mô brökene ha samme nevner. Skal vi utvide et brökuttrykk for Ô fô felles nevner, multipliserer vi teller og nevner med den samme faktoren. subtrahere Skal vi subtrahere bröker med ere ledd i telleren, mô leddene brökuttrykk i brökuttrykket etter minustegnet skifte fortegn. a +b a + b a +b a b = = a + b faktorisere faktorisere et uttrykk er Ô skrive et uttrykk som et produkt av to eller ere faktorer, altsô skrive det som et multiplikasjonsstykke. Faktorisering er helt nödvendig for Ô kunne behandle og forenkle uttrykk. Produkt = faktor faktor faktor a b = a a b 0

5 forkorte et forkorte et brökuttrykk betyr Ô dividere teller og nevner med samme brökuttrykk tall eller bokstav. For Ô kunne forkorte et brökuttrykk med ere ledd, mô vi faktorisere det först. a b a = 6 a a b = a b 6 a a b = a b = 6 ða bþ 6 = a b multiplisere Vi multipliserer brökuttrykk med bokstaver pô samme môte som brökuttrykk tallbröker ^ teller med teller og nevner med nevner. a b d = a b d dividere Skal du dividere to bröker med hverandre, multipliserer du den förste brökuttrykk bröken med den inverse av den andre bröken. a b : = a b d = a d d b 0

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler.

Vi bruker desimaltall for Ô oppgi verdiene mellom de hele tallene. Tall med komma kaller vi desimaltall, og sifrene bak komma kaller vi desimaler. 196 FAKTA De naturlige tallene bestôr av ett eller ere sifre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,...Alle de hele positive tallene kaller vi naturlige tall, og tallmengden kaller vi N. NÔr vi tar med 0 og

Detaljer

löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente verdien som gjör at venstresiden blir lik höyresiden.

löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente verdien som gjör at venstresiden blir lik höyresiden. Likning En likning inneholder alltid et likhetstegn og minst e n ukjent. Den ukjente kaller vi som regel eller y, men alle bokstavene i alfabetet kan brukes. löse likninger gôr ut pô Ô nne den ukjente

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue

wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue wxmaxima Brukermanual for Matematikk 1T Bjørn Ove Thue Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si

Detaljer

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2%

Brøk-, desimalog prosentplater 1 = 1:7 = 0,143 0,143 100 = 14,3% = 1:24 = 0,042 0,042 100 = 4,2% Brøk-, desimalog prosentplater = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0, 0, 00 =,% = : = 0,0 0,0 00 =,% = : = 0,0 0,0 00

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

Komplekse tall Forelesningsnotat til Matematikk 10 ved HiG, høst 2004. Hans Petter Hornæs Versjon per 26.10.04.

Komplekse tall Forelesningsnotat til Matematikk 10 ved HiG, høst 2004. Hans Petter Hornæs Versjon per 26.10.04. Komplekse tall Forelesningsnotat til Matematikk 10 ved HiG, høst 004. Hans Petter Hornæs Versjon per 6.10.04. I Matematikk 10 er en kort innføring i komplekse tall pensum. Dette er dekket i Lorentzen,

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor 3. Grunnbok

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor 3. Grunnbok Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner Faktor 3 Grunnbok Bokmål # J.W. Cappelens Forlag AS, Oslo 2007 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

FAKTA. Det gylne snitt. Det gylne snitt er tiln rmet lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte tallet for 5. det gylne snitt er + 1 5

FAKTA. Det gylne snitt. Det gylne snitt er tiln rmet lik 1,618 eller 0,618. Det eksakte tallet for 5. det gylne snitt er + 1 5 Det gylne snitt Det gylne snitt er forholdet mellom lengder. Dersom det pô et linjestykke AB er merket av et punkt C slik at forholdet mellom AB og AC er lik forholdet mellom AC og CB, da har linjestykket

Detaljer

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8

Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 Lokal læreplan i Matematikk Trinn 8 1 Trinn 8 Hovedtema 1 og 2 Tall og algebra Kompetansemål Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: samanlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille

Detaljer

KodeX Innhold. Repetisjonsoppgaver Etter hvert emne er det repetisjonsoppgaver. I tillegg er det ekstra repetisjonsoppgaver i ressurspermen.

KodeX Innhold. Repetisjonsoppgaver Etter hvert emne er det repetisjonsoppgaver. I tillegg er det ekstra repetisjonsoppgaver i ressurspermen. 5 Forord Forord L reverket KodeX er utarbeidet etter et matematikkforsök pô So emyrtoppen skole 2003^2006. De positive erfaringene med emnebasert undervisning er blitt til l reverket KodeX. KodeX er emnebasert

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Innledning. Kartleggingstest. Helhetlig matematisk kompetanse. Differensiering OM BØKENE

Innledning. Kartleggingstest. Helhetlig matematisk kompetanse. Differensiering OM BØKENE 7 Innledning I dette l reverket har vi lagt spiralprinsippet litt pô hylla. Det vil ikke si at vi har gôtt helt bort fra spiralprinsippet, men det gôr ikke fullt sô fort i svingene. Flere elever har derfor

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2015/ 2016 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 20.08.2015 Faglærere:

Detaljer

8 Likninger med to ukjente rette linjer

8 Likninger med to ukjente rette linjer 8 Likninger med to ukjente rette linjer 8. Likninger med to ukjente Per vil teste kameratens matematiske kunnskaper. Han forteller at han har ni mnter med en samlet verdi på 40 kroner i lommeboken sin.

Detaljer

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man

System av likninger. Den andre likningen løses og gir x=1, hvis man setter x=1 i første likning får man System av likninger System av likninger er en mengde likninger med flere ukjente. I økonomiske sammenheng er disse svært vanlige ved optimering. Ofte må vi kreve deriverte lik null for å optimere. I kurset

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN 2014/ 2015 Læreverk: Faktor 2 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 18.08.2014 Faglærere:

Detaljer