Fasit til øvingshefte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fasit til øvingshefte"

Transkript

1 Fasit til øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Velge regneart Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

2 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 1 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.1 Fyll ut med riktige ord eller tall i tomrommene under. a) Gange er det samme som å multiplisere. b) Legge sammen er det samme som å addere. c) Trekke ifra kan vi også kalle å subtrahere. d) Når vi deler, dividerer vi. e) Når jeg adderer tallene 4 og 6 får jeg 10. f) Jeg multipliserer 3 og 5. Da får jeg 15. g) Tallet 4 subtraheres fra tallet 12. Da får jeg 8. h) Jeg dividerer tallet 30 på 5. Da får jeg 6. Oppgave 1.2 Hvilken regneart skal du bruke i stykkene under. Svar med matematikkordene addere, subtrahere, multiplisere eller addere. a) 1 kg epler koster 15 kr. Hvor mye koster da 4 kg? Svar: Jeg må multiplisere. b) Du kjøper tre ting på butikken. Prisen på de tre tingene er 24 kr, 18 kr og 6 kr. Hvor mye skal du betale? Svar: Jeg må addere. c) Jeg var uheldig og mistet 20 kr av de 80 kr jeg fikk av morfar. Hvor mye penger hadde jeg igjen? Svar: Jeg må subtrahere. d) Fire gutter fikk 200 kr av bestefaren sin da de var på besøk. Bestefar sa at de skulle ha like mye hver. Hvor mye fikk hver? Svar: Jeg må dividere.

3 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 2 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.3 Finn riktig svar i stykkene: a) Du starter med tallet 2. Så adderer du 5. Fra svaret du får da subtraherer du 1. Hvilket tall får du da? Svar: 6 b) Denne gangen starter du med tallet 100. Fra dette tallet subtraherer du 50. Deretter dividerer du svaret på 10. Hvilket tall får du nå? Svar: 5 c) 12 er det tallet du starter med. Multipliser dette tallet med 2. Deretter adderer du 6. Svaret du nå får dividerer du på 2. Og da får du hvilket tall? Svar: 15 d) Du dividerer først 6 med 2. Svaret i dette regnestykket multipliserer du med 6. Det tallet du nå får halverer du. Da får du et svar som er? Svar: 9 Oppgave 1.4 Regn ut svarene a) Familien Johnsen består av 5 personer. Til middag spiser hver i familien 3 kjøttkaker og 2 poteter hver. Hvor mange kjøttkaker og poteter må far lage til middagen? Svar: 15 kjøttkaker og 10 poteter b) Klassen hadde klassefest. Jone satt opp regnskap for festen og fant ut at alle utgiftene til sammen var på 800 kr. Utenom Jone var det 24 elever i klassen. Hvor mye måtte hver elev betale for festen? Svar: 32 kr

4 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 3 Velge regneart Seksjon 1 Oppgave 1.5 Kjell Anders hadde kjøpt seg bil. Han lurte på hvor mye bensin bilen brukte per mil. Han fylte opp tanken på bilen, helt full. 2 uker senere var tanken nesten tom. Han kjørte inn på bensinstasjonen og fylte opp tanken. På bensinpumpa noterte han seg hvor mye han hadde fylt. Det var 45 liter. I løpet av de to ukene hadde han kjørt i alt 50 mil. Hvor mye (oppgitt i liter) brukte bilen hans per mil? Svar: 0,9 liter Oppgave 1.6 For 8 kartonger med juice betalte Line 68 kr. Hun betalte med en hundrelapp. a) Hvor mye kostet en liter juice? Svar: 8,50 kr b) Hun betalte med en 200-lapp. Hvor mye fikk hun igjen i kassen? Svar: 132 kr Oppgave 1.7 Turid skulle slutte i klassen etter 5 år. Hun var blitt glad i klassekameratene sine og ville spandere is på dem siste dag på skolen. Det var 27 elever i klassen. Hun kjøpte 2 hele pakker med ispinner. I tillegg måtte hun kjøpe 3 løse ispinner. Hvor mange ispinner var det i hver pakke? Svar: 12 ispinner Oppgave 1.8 Halvparten av det et bestemt tall pluss 10 er 35. Hvilket bestemt tall er det da som var utgangspunktet? Svar: 50

5 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 4 Velge regneart Seksjon 2 Oppgave 2.1 Sett inn riktige regnetegn (+, -, eller :) slik at stykke blir riktige. Regn fra venstre mot høyre! a) = 6 b) = 9 c) = d) = 15 e) 36 : = 10 f) : 5 = 1 g) 250 : = 200 h) : 5 4 = 6 Oppgave 2.2 Finn riktige svar! Bruk matematikkordene addere, subtrahere osv. i svarene dine. a) Hva har jeg gjort med tallet 5 for å få svaret 10? Svar: Jeg har multiplisert det med 2 b) Hva har jeg gjort med tallet 45 for å få svaret 9? Svar: Jeg har dividert med 5 c) Hva har jeg gjort med tallet 20 når jeg får 12 som svar? Svar: Jeg har subtrahert 8. d) Hva har jeg gjort med tallet 5,5 når jeg får svaret 11? Svar: Jeg har multiplisert med 2.

6 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 5 Velge regneart Seksjon 2 Oppgave 2.3 Tor Inge og familien hans var på ferie på Kreta. I Hellas bruker de pengeenheten euro. En euro er like mye som 8 norske kroner. Tor Inge kjøpte en Adidas treningsdrakt på Kreta. Dem kostet 64 euro. a) Hvor mye blir dette i norske penger? Svar: 512 kr Han hadde brukt opp alle pengen sine og fikk derfor 500 norske kroner av far. Disse vekslet han i resepsjonen på hotellet. c) Hvor mange euro fikk han for denne 500-lappen? Svar: 62,50 euro Oppgave 2.4 De to hundre elevene på Storhagen skole skal på utflukt. Utgiftene til turen kommer på kr. På Med på turen skal tvillingparet, Ine og Kjell Andre og storebroren deres, Leif Endre, være. med. Hvor mye må søsknene betale til sammen for turen? Svar: 255 kr Oppgave 2.5 En åker har form som et rektangel. Den er 70 m lang og har en bredde på 50 m. Rundt hele åkeren skal det settes opp et gjerde med 2 m mellom hver stolpe. a) Hvor mange stolper går det med på hver langside? Svar: 36 stolper b) Hvor mange går det med i alt? Svar: 121 stolper

7 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 6 Velge regneart Seksjon 2 Oppgave 2.6 På MEGA hadde de en uke to typer røykte vakuumpakkede reinsdyrpølser i plast. De to typene pakker hadde ulik vekt og pris. Type 1 hadde vekten 1280 g og kostet 131,40 kr Type 2 veide 810 g og kostet 71,80 kr Hvor stor forskjell var det i kilopris på de to typene? Rund av til nærmeste hele kr. Svar: 14 kr Oppgave 2.7 Finn tallene! a) Summen av to tall er 10. Differansen mellom de to samme tallene er 2. Finn de to tallene! Svar: 6 og 4 b) Summen av to tall er 15. Differansen mellom de to samme tallene er 9. Finn de to tallene! Svar 12 og 3 c) Summen av to tall er 250. Differansen mellom de to samme tallene er 150. Finn de to tallene! Svar: 200 og 50 d) Summen av to tall er 80. Differansen mellom de to samme tallene er 50. Finn de to tallene! Svar: 65 og 15 e) Summen av to tall er 5,7. Differansen mellom tallene er 3,3. Finn de to tallene! Svar: 4,5 og 1,2

8 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 7 Velge regneart Seksjon 3 Oppgave 3.1 En pakke med 3 tørkeruller koster på tilbud 29,90. I hver rull er det 12,5 m tørkepapir. Regn ut hvor mye en meter av tørkepapiret koster. Rund av til nærmeste tiøre. Svar: 0,80 kr Oppgave 3.2 Hege Kristin skal ha selskap. Til selskapet handler hun disse varene: 2 3,450 kg poteter, 0,980 kg mørbradbiff, 6 l brus, 3,5 kg appelsiner og l 3 fløte. Denne dagen gir butikken 7,5 % rabatt på alle varer, unntatt på kjøttvarer. Priser: Appelsiner kr 15,50 per kg Fløte kr 32,75 per l Poteter kr 4,30 per kg Mørbradbiff kr 79,90 per kg Brus kr 14,50 per l Regn ut hva Hege Kristin skulle betale for alle varene. Svar: 242,88 kr Oppgave 3.3 Tre gutter har fått sommerjobb hos Teleselskapet. De skal grave grøfter, 30 cm dype for å legge ned kabel til breibånd. De første uka graver de tre guttene 390 m grøft på de 5 arbeidsdagene. I uke 2 blir en av guttens syk de tre første dagene av uka. Hvor mange meter grøft vil de grave denne uka? Svar: 312 m

9 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 8 Velge regneart Seksjon 3 Oppgave 3.4 Studer tallrekkene! Forklar hva som er gjort med ett tall for å få det neste tallet i rekka. Bruk matematikkordene addere, subtrahere osv. i svarene dine! Eksempel: Svar: addere 4 a) Svar: subtrahere 11 b) 0,2 0,6 1,8 5,4 16,2 Svar: multiplisere med 3 c) ,6 0,72 Svar: dividere med 5 d) 0,29 0,41 0,53 0,65 0,77 Svar: addere 0,12 e) Svar: addere 3 f) 0,9 0,81 0,6561 0, Svar: multiplisert med seg selv g) Svar: addere de to foregående tallene i rekka

10 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 9 Velge regneart Seksjon 3 Oppgave 3.5 Fyll ut med riktige regnetegn i brøkstykkene a) = b) - = b) = d) : = e) = f) - = g) = 9 2 h) = 9 4 Oppgave 3.6 Du og 4 venner skap på påsketur. Det blir din jobb å kjøpe inn frukt til turen. Dere har bl.a. bestemt å kjøpe inn 5 kg appelsiner. Du gjør en runde på noen på noen butikker og undersøker prisen på appelsiner. Her er resultatet av prisundersøkelsen: Butikk 1: Appelsiner til 12kr pr. kg Butikk 2: Appelsiner: Vanlig pris 16 kr pr. kg. Nå med 20 % rabatt. Butikk 3: Appelsiner: 16 kr kg. Kjøp 5 og betal for 4. Butikk 4: 5 kg appelsiner for 62 kr. a) Hvilken butikk har de billigste appelsinene? Svar: Butikk 1 kr 12,00 b) Hvilken har de dyreste appelsinene? Svar: Butikk 2 og 3 kr 12,80

11 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 10 Velge regneart Seksjon 4 Oppgave 4.1 Det var foreldremøte på Livangen skole. Som på mange andre skoler var heller ikke foreldre på Livangen skole veldig flinke til å stille på foreldremøter. Skolen har 496 elever. Ingen foreldre har mer enn én elev på skolen. Slik var frammøtet: 44 par (dvs. både mor og far) og 36 enslige (enten mor eller far) møtte opp. a) Hvor stor prosentdel av elevene var representert på møtet? Rund av til nærmeste hele prosent. Svar: 16 % b) Hvor stor prosentdel av elevene var representert med både mor og far på møtet? Rund av til nærmeste hele prosent. Svar: 9 % c) Hvor mange elever var det som verken hadde mor eller far på foreldremøtet? Svar: 416 elever Oppgave 4.2 a) En forretning kjøpe inn et parti sko. Innkjøpsverdien på hele partiet var kr. Innkjøpskostnader var kr. Regn ut inntakskost Svar: kr b) Forretningen regnet 80 % avanse. Finn salgsverdien. Svar: kr c) Merverdiavgiften er 25 %. Finn utsalgspris for hele partiet. Svar: kr. d) Partiet besto av 65 par sko. Finn utsalgsprisen per par. Rund av til nærmeste hele krone. Svar: 831 kr

12 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 11 Velge regneart Seksjon 4 Oppgave 4.3 Regn om: a) 450 svenske kroner til norske kr. Kurs 89. Svar: 400,50 norske kroner b) 4500 norske kroner til engelske pund. Kurs 11,90. Svar: 378 engelsk pund c) norske kroner til danske kroner. Kurs 110. Svar: danske kroner d) 96 euro til norske kroner. Kurs 8,25. Svar: 792 euro e) norske kroner australske dollar. Kurs 4,90. Svar: 408 australske dollar f) norske kroner til sveitsiske frank. Kurs 528. Svar: 3788 sveitsiske frank Oppgave 4.4 Kari arbeider i en storkiosk som er åpne alle dager i uka. Hun har en timelønn på 124 kr. på søndager får hun et tillegg på 40 %. a) Hva er Kari sin timelønn på søndager? Svar: 173,60 kr b) En uke arbeider hun 6 timer mandag, onsdag og fredag. På søndag jobber hun 7,5 time. Finn lønna hennes denne uka. Svar: 3534 kr

13 Kartleggeren fasit Matematikk U-trinn/VGS Velge regneart 12 Velge regneart Seksjon 4 Oppgave 4.5 Skihopperen Bjørn Einar Romøren hoppet 239 m og satte verdensrekord i skiflyging slovenske Planica mars Han brukte 7,2 sekunder fra hoppkanten til han landet. Vi regner med at svevkurven er 15 % lengre enn den målte hopplengden. Finn gjennomsnittsfarten til Romøren i km/t. Svar: 137,5 km/t Oppgave 4.6 Jo Inge Karlsen kjørte fra Voss til Bergen. Han brukte 1 time 45 minutter på turen. Kjørecomputeren i bilen hans viste at han hadde holdt en gjennomsnittsfart på 66 km/t på turen. a) Hvor lang strekning hadde han kjørt? Svar: 115,5 km Kjørecomputeren viste et gjennomsnittsforbruk av bensin på 0,73l. pr. mil. b) Hvor mange liter drivstoff brukte han på turen fra Voss til Bergen? Runda av til nærmeste halve liter. Svar: 8,5 liter c) Hvor mange minutt tidligere hadde han kommet til Bergen dersom gjennomsnittsfarten hans hadde vært 80 km/t? Rund av til nærmeste hele minutt. Svar: 19 minutter

Øvingshefte. Matematikk i dagliglivet

Øvingshefte. Matematikk i dagliglivet Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Matematikk i dagliglivet Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Matematikk i dagliglivet 1 Matematikk i dagliglivet

Detaljer

Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si?

Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si? Hastigheten til bob-en er 120 km/t. Hva vil det si? 12 Hm, ett britisk pund koster 11,45 kr! Sammensatte enheter MÅL I dette kapitlet skal du lære om fart priser lønn valuta KOPIERINGSORIGINALER 12.1 Felles

Detaljer

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner?

Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? Hvor mye må jeg betale for 2 kg appelsiner? 5 Jeg har omtrent 380 kr 400 kr! Avrunding og overslag MÅL I dette kapitlet skal du lære om avrunding av hele tall avrunding av desimaltall overslag i addisjon

Detaljer

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse

Grunnskoleeksamen 2002. Innholdsfortegnelse Grunnskoleeksamen 2002 Innholdsfortegnelse Delprøve 1...1 Oppgave 1 (2p)...1 Oppgave 2...1 Oppgave 3...1 Oppgave 4...2 Oppgave 5...2 Oppgave 6...2 Oppgave 7 (1p)...3 Oppgave 8 (1p)...3 Oppgave 9 (1p)...4

Detaljer

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK

Tall og algebra Vg1P MATEMATIKK Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1: Regnerekkefølgen... 2 Modul 2: Overslagsregning og hoderegning... 3 Modul 3: Brøkregning... 9 Modul 4: Koordinatsystemet... 12 Modul 5: Forhold... 14 Modul 6: Proporsjonale

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall?

90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 90 % av isfjellet ligger under vann. Hvordan kan du skrive det med desimaltall? 3 Hm, hva må jeg betale da? Prosent og desimaltall MÅL I dette kapitlet skal du lære om prosentbegrepet brøk og prosent prosentvis

Detaljer

MATEMATIKKEN RUNDT OSS

MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1 MATEMATIKKEN RUNDT OSS 1.1 Matematikk er mer enn bare Ô kunne regne Du skal l re ^ hvorviktigdeterôanslôsvar,gjöreoverslagogvurdererimelighetenavsvar ^ Ô tolke, vurdere og diskutere matematisk innhold

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Hvor mye koster 10 kurver plommer?

Hvor mye koster 10 kurver plommer? Hvor mye koster 10 kurver plommer? 13 Jeg runder av tallene til 50 kr, 200 kr og 350 kr for å se om jeg har nok! Smart, ikke sant!? Kr 48,- Kr 199,- Kr 353,- Hoderegning og avrunding MÅL I dette kapittelet

Detaljer

Kapittel 4. Prosentregning

Kapittel 4. Prosentregning Kapittel 4. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere og utvide prosentregningen fra grunnskolen. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst

3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 3 Prosentregning vekstfaktor og eksponentiell vekst 1 Hvis 64 % av elevene på en skole får gjennomsnittskarakteren 4 på avgangsvitnemålet, og det totalt er 200 elever på skolen, hvor mange elever får da

Detaljer

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT DEL 1 OPPGAVE 1 Ole har fått seg ekstrajobb. I oppsettet nedenfor finner du opplysninger om Oles skatteprosent og inntekt

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Øvingshefte. Statistikk

Øvingshefte. Statistikk Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Statistikk Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U/VGS Statistikk 1 Statistikk Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn Jensen selger

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning

Brann i matteboken. Elevhefte Tall og regning Elevhefte Til eleven. Du skal i en periode arbeide med fotball og matematikk. Først skal dere besøke VilVite, hvor dere får flere praktiske oppgaver som dere skal gjøre. Dere skal for eksempel: måle hastigheten

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

for ungdomstrinnet matte i media

for ungdomstrinnet matte i media 6689 Mattepass U B 29-08-06 12:51 Side 1 BOKMÅL MATTEPASS for ungdomstrinnet matte i media Navn: www.avisiskolen.no 6689 Mattepass U B 29-08-06 12:51 Side 2 REGLER Kunnskaper i matematikk en del av din

Detaljer

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE

LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE LÆRERVEILEDNING FØRSTE LÆREPENGE: Gjennom den første lærepengen vil elevene få en forklaring på hvorfor vi bruker penger og hvorfor prisene stiger. Du vil kunne gi dem

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt.

42 elever sykler til skolen hver dag, mens 30 tar bussen. 26 går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. elever sykler til skolen hver dag, mens 0 tar bussen. går og 10 blir kjørt med bil. Da kan vi lage et diagram som gir en oversikt. 7 Hm, er det så mange satellitter over år?! Statistikk MÅL I dette kapitlet

Detaljer

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag John Engeseth Odd Heir BOKMÅL fo re nk Håvard Moe l t e Særtrykk Matematikk for yrkesfag Innhold 1 Tall Vi øver på å legge sammen og trekke fra 4 Regning med positive og negative tall 5 Vi øver på å gange

Detaljer

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no

Grunnleggende Excel 2010. Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Grunnleggende Excel 2010 Tor Espen Kristensen torkri6@hfk.no Innhold iii Innhold 1 Litt om Excel............................... 1 2 Formler i regneark............................ 1 3 Grafisk framstilling

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer