Oppgaver i naturfag, 9-åringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgaver i naturfag, 9-åringer"

Transkript

1 Oppgver i nturfg, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS Oppgvene til 9- åringene er innelt i isse emnene: Biologi Fysikk/kjemi Geofg Emnetilhørighet er ngitt forn hver oppgve. S Hos mennesker lir syn, hørsel, smk og lukt tolket i hjernen ryggmrgen reseptorer huen S Hvis kroppen får mer mt enn en trenger, lir pusten rskere. mister mn vekt. slår hjertet fortere. lir mten lgret som fett. S Hvilken plnte lir yrket til mt? Ris Tokk Orkié Bomull 7

2 S Hvorn kn vsk v henene gjøre t u ikke lir syk? Bkteriene vskes ort. Henene ser penere ut. Huen tørker ikke ut. Henene lir vrmere. S Hv hr mest å si for hvor høy u lir når u lir voksen? Høyen til forelrene ine Høyen til søsknene ine Hårfrgen in Vekten in S Hvor lir et v luft som et menneske puster inn? Den går til hjertet. Den går til mgesekken. Den går til lungene. Den går til leveren. 8

3 S Hvilken el v plnten tr opp MEST vnn? Del A Del B Del C Del D Del A Del B Del C Del D S Hvilket v isse yrene legger IKKE egg? Høne Hun Frosk Skilpe S Like før og etter u løper 60 m måler u pulsen og hvor fort u puster. Hvilke fornringer vil u vente å finne? e Ingen fornring i puls, men sktere pusting Rskere puls, men ingen fornring i pusting Rskere puls og rskere pusting Sktere puls og sktere pusting Ingen fornringer 9

4 S Hv skjer me plnter og fisker i ei elv når en frikk slipper ut store menger me vrmt vnn i elv? S Hvilket yr spiser re plnter? Ktt Hun Løve Knin S Overkjeven 4 4 Unerkjeven De tennene som vi ruker til å tygge mten me, er merket på ilet som og 2 3 og 4 10

5 S Hvilket v isse insektene er riktig plssert smmen me en yngre form v seg selv? Husflue Mygg Gresshoppe Sommerfugl S Bete spiller fotll. Hun lir velig vrm. Nevn én ting som kroppen gjør for å li vkjølt. 11

6 S Hvilken v isse typene plnter vokser normlt i en tropisk regnskog? S Brn vokser og lir høyere og tyngre når e utvikler seg til voksne. Beskriv en nnen fysisk fornring som skjer me rns kropp når e lir voksne. 12

7 S Hvilke v isse er insekter? Bre 1 og 3 Bre 1 og 4 Bre 2 og 4 Bre 3 og 4 S Mennesker trenger å eskytte seg mot for mye sol. Nevn én ting som kn skje me kroppen ersom mn ikke eskytter seg mot sol. S Hvilken gruppe inneholer re ting som lever? Knin, frø, fugl Frø, fugl, vin Vulkn, sterinlys, knin Vin, sterinlys, vulkn 13

8 S Skriv ne to grunner til t menneskekroppen trenger å være ekket v hu. Grunn 1: Grunn 2: S frosk hun menneske sommerfugl fugl hvl Noen v orgnismene vist ovenfor føer unger som hr utviklet seg inne i moren. Anre får unger som klekkes ut v egg utenfor morens kropp. Skriv ne nvnet på e orgnismene som tilhører hver gruppe i tellen neenfor. Føer levene unger Legger egg 14

9 S En plnte hr gule lomster. Hv forklrer est hvorfor lomstene er gule? Sollyset frget lomstene gule. Plntene en stmmer fr, he gule lomster. Det vr velig vrmt e lomstret. Det regnet hver g. S Dyrenes kropp hr vnligvis egenskper som hjelper em til å leve på estemte steer. Se på ilet ovenfor. Dette yret lever i en vrm ørken. Hvilket kjennetegn ve kroppen hjelper yret å li kvitt vrme? En tykk pels En uskete hle Små øyne Store ører 15

10 S Sol Hegre Flyteplnter Fisk Rumpetroll Bilet ovenfor viser en m og noen v orgnismene som lever i og runt mmen. Alle er vhengige v hvernre for å få mt. Hv tror u rumpetrollene får mten sin fr? Sol Fiskene Flyteplntene Hegrene S Er plnter levene eller ikke-levene? (Sett kryss i én rute.) C Levene C Ikke-levene Forklr svret itt. 16

11 S Krl er forkjølet. En uke senere le noen v vennene hns også forkjølet. Nevn to måter hn kn h smittet vennene sine på S sekk me ris lrver ris I en sekk me ris le et funnet lrver. Hv forklrer est hvorn lrvene kom it? De kom fr vnn i sekken. De kom fr luft i sekken. De kom fr selve risen. De kom fr egg som vr lgt er v insekter. 17

12 S Reekk flyttet inn i et nytt hus. Hun ønsket å plnte på forskjellige områer v hgen sin. A. Reekk vet t plnter trenger lys for å vokse. Hvorfor trenger plnter lys for å vokse? B. Plnter trenger også vnn for å vokse. Nevn en nnen ting plnter trenger for t e skl vokse r. (Se også neste oppgve.) S (Bygger på forrige oppgve.) Neenfor er et en tegning v Reekks hus og hge. Hun ønsker å plnte på fire forskjellige områer. (Områe 1, 2, 3 og 4.) Områe 4 Vest Nor Øst Områe 1 Hus Områe 3 Sør Eiketrær Områe 2 Dm Hvilken sie v huset til Reekk vil få mest sol om morgenen? (Sett kryss i én rute.) C C Østsien (Områe 3) Vestsien (Områe 4) Forklr hvorfor. (Se også neste oppgve.) 18

13 S (Bygger på forrige oppgve.) Reekk ønsket å plnte forskjellige plnter på e ulike områene. Hun skffet seg iler v e plntene hun likte est, og fnt ut hvor mye sol e trengte. Bilene og informsjonen hun fnt, limte hun inn i en ok. Se neenfor. Krv til lys Krv til lys Bregne Busk Skygge Ettermigssol Rose Snøklokke Sol hele gen Morgensol Rierspore Tomtplnte Hlvskygge Sol hele gen A. Reekk ønsket å h roser uner eiketrærne på områe 1. Venninnen Guro vr ikke enig. Hun s t roser ikke vil vokse r på områe 1. Forklr hvorfor Guro s ette. (Se også neste oppgve.) 19

14 Nor Områe 4 Vest Øst Områe 1 Hus Områe 3 Sør Eiketrær Områe 2 Dm B. Se på informsjonen om plntene i Reekks ok, og tegningen v hgen hennes. Skriv nvnene på e plntene som vil trives est på hvert områe i tellen neenfor. Områe 1 Områe 2 Områe 3 Områe 4 (Se også neste oppgve.) 20

15 S (Bygger på forrige oppgve.) Reekk plntet i hgen sin. Etter noen få måneer oppget hun t et vokste plnter hun ikke he plntet. Hun visste t plntene måtte h vokst frm fr frø. Hun tok noen frø fr én v plntene. Plnten og frøene er vist neenfor. Plnte Frø Hvorn he frøene snnsynligvis kommet inn i hgen hennes? (Se også neste oppgve.) S (Bygger på forrige oppgve.) Reekk l merke til t lene på roseuskene le spist v insekter, som vist på ilet neenfor. insekter Reekk plnl å repe insektene me insektmiel. Venninnen Guro s t hun ikke syntes Reekk skulle ruke insektspry, fori en kunne t livet v nre insekter som er viktige for noen v e lomstrene plntene i hgen. Hvorfor er noen insekter viktige for lomstrene plnter? 21

16 S En sterk mgnet vil skille en lning v klrt glss og grønt glss. ppirkrus og plstkrus. jernspiker og luminiumspiker. sn og slt. S Hvis u kster isse tingene, hvilken v em vil råtne fortest? En glssflske En likkoks En plstflske En epleskrott S På ilet ser u tre like store ting som flyter i et kr me vnn. Ting A Ting B Ting C Hvilken v isse tre tingene veier mest? Ting A Ting B Ting C Alle tre veier like mye. 22

17 S Hv skjer me vnn når et koker? Det fornrer frge. Det lir tyngre. Det går over til vnnmp. Det slutter å ole. S Hvilke v isse tingene til smmen gjør t vi kn se en regnue? Tåke og skyer Regn og snø Skyer og is Solskinn og regn S Når u låser såpeoler, hv tror u er inni olene? Luft Såpe Vnn Ingenting 23

18 S Den smme mursteinen lir lgt på en vekt på tre forskjellige måter Hv v ette er riktig? 1 veier mest. 2 veier mest. 3 veier mest. Alle veier like mye. S En fornyr energikile er en kile som lri tr slutt. Hv er et eksempel på ruk v en slik kile? En kullovn vrmer opp et hus En vinmølle pumper vnn på en går En prfinlmpe lyser opp et rom En il ruker ensin S Åse lurte på hvorfor mnge kjeler og pnner lir lget v koer. Hvilken forklring er riktig? Koer er en go vrmeleer. Koer er lett å smelte. Koer er vnskelig å forme. Koer løses opp i vrmt vnn. 24

19 S Egenskpene til tre mteriler er smmenlignet i tellen neenfor. Ett v mterilene er tre, ett er stein og ett er jern. Egenskp Mterile 1 Mterile 2 Mterile 3 Synker i vnn? J Nei J Brenner lett? Nei J Nei Tiltrekkes v en mgnet? J Nei Nei Bestem e tre mterilene ve å fylle ut neenfor. Tre er mterile nummer: Stein er mterile nummer: Jern er mterile nummer: S En lukket glssflske fylt me vnn le lgt i fryseren over ntt. Om morgenen vr glsset knust. Hvorfor le flsk knust vnnet frøs? 25

20 S Figur 1 S N N S Figur 2 S N S N Figur 3 N S N S Figur 4 N S S N Hvilke v figurene ovenfor viser en situsjon er to mgneter frstøter hvernre? Figurene 1 og 3 Figurene 2 og 3 Figurene 1 og 4 Figurene 1, 2, 3 og 4 26

21 S Figuren ovenfor viser en oks som inneholer et stoff som kn være et fst stoff, en væske eller en gss. Stoffet lir så ttt over i en oks som er fire gnger så stor. Se på figurene neenfor. De viser hvorn stoffet vil se ut når et er i en store oksen. A. Bestem hvilken figur som viser et fst stoff, hvilken som viser en væske, og hvilken som viser en gss. (Skriv orene fst stoff, væske eller gss på linj ve sien v hver figur. Bruk hvert or re én gng.) B. Forklr svrene ine. 27

22 S Bilene viser en lyspære kolet til et tteri. Hvilken lyspære vil lyse? S Mnge ting er lget v metll (som kopper, jern og gull). Dette skyles t metller hr mnge nyttige egenskper. A. Nevn én ting som er lget v metll. B. Hvilken egenskp ve metllet gjør et egnet til å lge enne tingen? S Hv v ette vil løse seg opp i vnn? Jern Trefliser Sn Sukker 28

23 S I hvilket v isse tilfellene nnes et et nytt stoff? En spiker ligger ute og ruster. Et glss slippes og lir knust i småiter. En strikk strekkes til en ryker. En lynt spisses. S Skriv ne en forskjell mellom fste stoffer og væsker. S Hv kn få gjenstner til å frstøte hvernre? Tyngekrft Mgnetisme Båe tyngekrft og mgnetisme Verken tyngekrft eller mgnetisme S Hvilket utsgn er snt for lle ting? Alle ting er lnke. Alle ting er hre. Alle ting er ujevne. Alle ting hr msse. 29

24 S To ting er feil me skyggen til mnnen på ilet ovenfor. Skriv ne e to tingene som er feil

25 S Bilet neenfor viser fire like lys som renner. Hvert v em er ekket til v en glsskuppel me ulik størrelse. Hvilket lys vil slukne sist? (Geofg) S Dette ilet viser e tre viktigste lgene v jor. A B C Hvor er et vrmest? Lg A Lg B Lg C Alle tre lgene hr smme tempertur. 31

26 (Geofg) S Se på tegningen Snøekte fjell Fjellvnn Storelv Små ekker Syhvet Vnnet er mest slt i Syhvet Fjellvnnet Storelv De små ekkene (Geofg) S Hv ekker et meste v Jors overflte? Vnn Brt fjell Dyrket mrk Byer og tettsteer (Geofg) S Fossiler v inosurer som leve for millioner v år sien, finnes i hvvnnet. isen på et tjern. trestmmer. stein. 32

27 (Geofg) S Hvert år går jor en gng runt Mrs. Sol. Månen. lle e nre plnetene. (Geofg) S Tron ville unersøke fire steiner for å se hvor hre e er. Hn skrpte hver stein mot et stykke hrt stål i et minutt. Hn lget tegninger v steinene slik som e så ut før og etter t hn skrpte em. Hvilken stein er hrest? Før Etter (Geofg) S Tegn en pil ve Storelv for å vise hvilken retning vnnet renner. Snøekte fjell Fjellvnn Små ekker Storelv Syhvet 33

28 (Geofg) S Bilene viser skyggen v et tre på ulike tier v gen. Skyggen hr forskjellig lenge. Hvilket ile viser skyggen v treet mit på gen (kl.12)? e (Geofg) S Hvilket ile viser BEST hvorn et isfjell flyter i hvet? Hvoverflten Hvoverflten Hvoverflten Hvoverflten (Geofg) S Hvilket v isse yrene legger IKKE egg? Høne Hun Frosk Skilpe 34

29 (Geofg) S På hvilket v isse steene er et vrmest? Jor Mrs Månen Sol (Geofg) S Hvilken gss i luft må vi puste inn for å leve? nitrogen oksygen kronioksi hyrogen e vnnmp (Geofg) S Store menger metller som jern og luminium finner vi i øe trær vnn ein fr yr oljerønner e stein 35

30 (Geofg) S Lise fnt fire steiner v et smme mterilet på en elvere. De he ulik form og størrelse. Hvilken stein hr snnsynligvis litt ført lengst neover elv før en er kommet it? (Geofg) S Skyer Lveste Høyeste på himmelen tempertur tempertur By A nei 10 o C 25 o C By B j 20 o C 30 o C By C nei -10 o C -1 o C By D j -15 o C 5 o C Tellen ovenfor gir informsjon om været i fire yer gjennom et øgn. I hvilken y er et størst sjnse for t et snøe? By A By B By C By D 36

31 (Geofg) S fjell C D ørken B elv A Se på ilet ovenfor. Hvor er et este steet å rive jorruk? Ste A Ste B Ste C Ste D hv (Geofg) S Kine ser t et er fullmåne. Omtrent hvor lng ti vil et gå før neste fullmåne? En uke To uker En måne Et år 37

32 (Geofg) S På en vrm, fuktig g inneholer luft mye vnnmp. Hv skjer me vnnmpen i luft når luft lir velig kl? (Geofg) S Minerler rukes til å lge mnge ting, for eksempel smykker, kritt og etong. Hvor finner vi minerlene som trengs for å lge isse tingene? I luft I trær I ergrter I yrkete plnter (Geofg) S Neenfor er et en tegning v Reekks hus og hge. Hun ønsker å plnte på fire forskjellige områer. (Områe 1, 2, 3 og 4.) Områe 4 Vest Nor Øst Områe 1 Hus Områe 3 Sør Eiketrær Områe 2 Dm Hvilken sie v huset til Reekk vil få mest sol om morgenen? (Sett kryss i én rute.) C C Østsien (Områe 3) Vestsien (Områe 4) Forklr hvorfor. 38

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e

1 c 6. 1 c 2. b Olav får 1500 kr. Trine får 3000 kr. c 4 Oppgave 39 165,50 kr 6 Oppgave 40 a 0 b 28 c 9 d F.eks. 15 8 e Fsit Fsit I gng igjen Oppgve 0 Oppgve > < > < Oppgve 9 Oppgve 6 6 Oppgve = < < < Oppgve 6 0 0 0 0 Oppgve 7 6 6 6 Oppgve 0,7 000 Oppgve 9 0,09 700 0,79 7 Oppgve 0 0, 0, 0, 0, Oppgve 0,07 0,7,,7 Oppgve Oppgve

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskpitler til Klkulus 3. utgve Universitetsforlget, Oslo 3. utgve Universitetsforlget AS 2006 1. utgve 1995 2. utgve 1996 ISBN-13: 978-82-15-00977-3 ISBN-10: 82-15-00977-8 Mterilet

Detaljer

Oppgaver i naturfag, 13-åringer

Oppgaver i naturfag, 13-åringer Oppgaver i naturfag, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene under

Detaljer

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Eksamensdato: 25. mai. I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 25. mi Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-11 Del 3: oppgve 12-13 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03

Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING. August 2014 v03 Innervegg og himling PROSJEKTERINGS- OG MONTERINGSVEILEDNING August 2014 v03 Generelt INNERVEGGER Konstruksjonsprinsipp Veggtyper 3 Generelt 5 Lynøkkel 6 Veggteller 10 Konstruksjonsoppygging 22 Euroflex

Detaljer

Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen?

Problemløsning eller matematiske idéer i undervisningen? Prolemløsning eller mtemtiske idéer i undervisningen? n Lksov Något som oft förekommer i diskussionen om skolns mtemtikundervisning är vvägningen melln prolemlösning och teori. I denn rtikel poängterr

Detaljer

1P kapittel 8 Eksamenstrening

1P kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr 4 300 kr. For fire overnttinger

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO

Uraneck Barnas Første. Idébok. Patentkontoret CURO O s k k B h o B v N o o d L o Uraneck Barnas Første Idébok D i M m o I a D N e a Patentkontoret CURO Dette er Iderika Dette er Iderik IDERIK er den av guttene som får flest idéer når en oppgave skal løses.

Detaljer

Hvorfor råtner eplet fortere når man stikker hull på det?

Hvorfor råtner eplet fortere når man stikker hull på det? Hvorfor råtner eplet fortere når man stikker hull på det? Nysgjerrigperoppgave levert av: Emilie, Lillian, Linn, Helene, Magnus, Mathias, Olve og Bastian Vevelstadåsen skole, år 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012

HANGAREN. av Toril Solvang. For DUS 2012 HANGAREN av Toril Solvang For DUS 2012 1 PERSONER: (PLEIER) (PLEIER) SIRI (PLEIER) VAKTER 2 PROLOG Hvitt støv virvler i luften. Som gjennom solstrålene fra et kjøkkenvindu og du sitter på gulvet og leker.

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Eventyrvennene. Et møte på kaféen

Eventyrvennene. Et møte på kaféen Eventyrvennene Et møte på kaféen Langt, langt borte, bak dype daler og høye fjell, ligger Mellomskogen. Den er så stor at det tar flere dager å gå igjennom den, og det er ikke noen vanlig skog, heller.

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn

Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva. Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn Hvem bor i elva di? Elevhefte til bruk før og etter et besøk i elva Kunnskapssenter for laks og vannmiljø Statens naturoppsyn 2 Hvem bor i elva di? Hvem bor i elva di? 3 Forord En hjerneforsker ved navn

Detaljer

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år

EU BARN Online II (31/03/2010) 11-16 år OPY I NUMERS FROM SUMMRY ONTT SHEET OUNTRY OE SMPLE POINT NUMER RESS NUMER INTERVIEWER NME & NUMER RESS: POSTL OE TELEPHONE NUMER EU RN Online II (31/03/2010) 11-16 år HVORN FYLLE UT ENNE ELEN V UNERSØKELSEN

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger...

Slik får du livet du ber om!... 3. Den dagen da alt forandrer seg... 5. Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9. Fokus er det du trenger... Innholdsfortegnelse Slik får du livet du ber om!... 3 Den dagen da alt forandrer seg... 5 Å gjøre drømmen om til virkelighet... 9 Fokus er det du trenger... 12 Hva mer tror du at du trenger... 14 Slik

Detaljer

ElEv olen ersk 1 ak Regnm

ElEv olen ersk 1 ak Regnm Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører:

BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM. Tilhører: BARNEHEFTET HEL HUD - LEVE MED ATOPISK EKSEM Tilhører: INNHOLD FORORD... 3 FARGELEGGING... 4 LITT OM DEG SELV... 5 SANSER, SNØ OG SMÅ TUBER... 6 MERKELIGE KULER OG IS... 8 HVA ER ATOPISK EKSEM?... 9 KRYSTALLFIOLETT...

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten. De rare dyrene i Oslo

Oslo kommune Friluftsetaten. De rare dyrene i Oslo Oslo kommune Friluftsetaten De rare dyrene i Oslo Den spennende hagen Foto Trude H. Olsen/Friluftsetaten 02 Har du tenkt på hva dyr spiser? De kan jo ikke kjøpe mat i butikken eller finne noe godt i kjøleskapet.

Detaljer

ElEv en 1 akerskol gnm Re

ElEv en 1 akerskol gnm Re Elev Regnmakerskolen 1 innhold Regnmakerskolen 03 Noen fakta om energi 07 Energikilder 14 Regnmakerskolen 15 Regnmakeraktivitet nr 1 Lese bøkene 21 Regnmakeraktivitet nr 2 Energioppgaver gjøre eksperimenter

Detaljer

Din nabo er en drage!

Din nabo er en drage! Din nabo er en drage! Bli med på en reise i naturen og dammene som finnes i ditt nærmiljø. Ferskvann er ikke bare viktig for vannlevende arter, men også for alle andre dyr og planter. Alle fugler, flaggermus,

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer