OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer"

Transkript

1 OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk 1P-Y HØSTEN 011 Privtister Yrkesfg Alle yrkesfglige utdnningsprogrmmer Les opplysningene på neste side

2 Eksmenstid: 4 timer. Del 1 og del leveres ut smtidig. Del 1 leveres inn etter 1 time, og først d gjøres hjelpemidler tilgjengelig. Tilltte hjelpemiddel: Del 1: Ingen. Del : Alle skriftlige hjelpemidler og klkultor. Andre opplysninger: Oppgvesettet hr 8 tekstsider med forsiden. Disse vedleggene er lgt ved oppgveteksten: Ingen Disse vedleggene skl leveres inn smmen med din esvrelse: Ingen VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN: Når du løser oppgven må du eskrive de forutsetningene du ntr og egrunne disse En esvrelse som er preget v orden og oversikt lir honorert Din kompetnse i fget ut fr kompetnsemålene i læreplnen viser du ved å: o presentere og ruke fgstoff, og egrunne dine synspunkter og forslg til løsning på oppgven o trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevnte for oppgvens prolemstillinger o gjøre rede for resulttet/konsekvensene v dine fglige vlg o mestre relevnte grunnleggende ferdigheter o ruke eksempler der det er relevnt o ruke fgterminologi og eventuelle hjelpemiddel og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig måte

3 Delprøve 1 Ingen hjelpemidler er tilltt ortsett fr vnlige skrivesker og linjl Oppgve 1. Regn ut og skriv svrene med en desiml: 3, 1,6 33 :1 Oppgve. Regn ut: 1) 7 3 ) ( 1) ( ) Regn ut: 1) ) 5 4 3) 5 : 3 6 Skriv tllene i økende rekkefølge: 4 3 1,3 0,67 0,89 0,667 π 3 4 Oppgve 3. Skriv på stndrdform: , Skriv som heltll () og desimltll (d): 4 5, 10 d,

4 Oppgve 4. Regn ut og gi svret i m: 00 mm + 8 dm + 50 m = Regn ut og gi svret i dm 3 : 1 m m liter = Oppgve 5. Tellen og grfen nedenfor viser hvordn ntll personiler endret seg i Norge fr 003 til 007: Hvor mnge personiler vr det i Norge i 1960? I hvilket år vr det personiler i Norge? Hvilket fylke hdde færrest personiler pr innyggere i 004? d Hvilket fylke hdde færrest personiler pr innyggere i 007? 4

5 Delprøve Alle hjelpemidler er tilltt unnttt utstyr som tillter elevene å kommunisere med ndre Oppgve 6. Krl plnter en lomst i hgen sin. Etter x uker er høyden på lomsten (målt i m): h =,5 x + 1 Hvor høy er lomsten etter 4 uker? Hvor lenge hr lomsten vokst når den er 47 m høy? Oppgve 7. Trekntene ABC og DEF er formlike. I ΔDEF er DE = 8,6 m, DF = 5,8 m og EF = 1,4 m. I ΔABC er AB = 1,9 m. Beregn AC. Beregn BC. Finn omkretsen v ΔABC. Oppgve 8. Egil selger åde poteter og tomter. Du kn kjøpe poteter i poser med ulik vekt. Tellen nedenfor viser smmenhengen mellom vekten x i kilogrm og prisen y i kroner: x (kg) y (kr) 17 4,50 59, ) Forklr hvorfor x og y er proporsjonle. ) Finn en formel for prisen y uttrykt ved vekten x. 3) Du kn også få kjøpt poser med 3 kg poteter. Hv er prisen på posen med 3 kg poteter? 5

6 Egil vrierer ofte prisen pr kg tomter fr uke til uke, noe som innvirker på slget v tomter. Dersom prisen er x kroner pr kg, selger hn y kg tomter pr uke. Tellen nedenfor viser smmenhengen mellom x og y: x (kr/kg) y (kg) ) Vis t x og y er omvendt proporsjonle størrelser. ) Egil ønsker å selge 10 kg tomter pr uke. Hv koster et kilogrm tomter d? Oppgve 9. Figuren nedenfor viser en treknt ABC. Det er nedfelt en norml CD fr C til forlengelsen v grunnlinjen AB. På figuren er AB = 4,5 m, BD = 3,0 m, AC = 8,5 m og CD = 4,0 m. Regn ut lengden v BC. Finn relet v treknten ABC. Trekk en rett linje fr B som dnner 90 o med linjen AC. Hvor lng er denne linjen? 6

7 Oppgve 10. I 006 og 007 vr den nominelle lønnen (årslønnen) til Trygve og konsumprisindeksen som vist i tellen nedenfor: År: Årslønn i kroner: Konsumprisindeks: , ,6 Hvor mnge prosent økte årslønnen til Trygve fr 006 til 007? Beregn Trygves rellønn i 006 og 007. Økte eller vtok Trygves kjøpekrft fr 006 til 007? Begrunn svret ditt. Oppgve 11. En sirkelformet pizz er 30 m i dimeter. Kjellug deler pizzen i 8 like store deler. Finn omkretsen v pizzen. Hvor mnge grder er hvert stykke på? Hvor stort rel hr hvert pizzstykke? Oppgve 1. Timeglsset på figuren nedenfor estår v to identiske kjegler inne i en rett sylinder. Høyden i sylinderen er 15 m, og rdien i grunnflten er 5 m. d Regn ut volumet v de to kjeglene. Regn ut volumet v rommet mellom kjeglene og sylinderen. Snden i timeglsset renner fr den ene kjegl til den ndre med frten 0,04 ml/s (milliliter per sekund). Hvor mye snd renner fr den ene kjegl til den ndre i løpet v ett minutt? Timeglsset skl rukes til å måle timer. Det tr én time for snden å renne fr den øverste kjegl til den nederste. Hvor mnge prosent v volumet v kjegl er fylt med snd? 7

8 Oppgve 13. Nedenfor er tegnet en del v et hus med fltt tk sett på skrå forfr i topunktsperspektiv. De tre synlige nedre hjørnene på huset er A, B og C. D og E er to v de tre synlige øvre hjørnene til huset. F er det høyre forsvinningspunktet. Tegn ferdig de to synlige frontsidene på huset og finn det venstre forsvinningspunktet F 1. Tegn en dør på høyre frontside og et vindu på venstre frontside. 8

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram.

Lokal gitt eksamen 2012. Del 1: oppgave 1-5 Del 2: oppgave 6-10 Del 3: oppgave 11-12 I del 3 skal du gjøre oppgavene for ditt utdanningsprogram. Lokl gitt eksmen 2012 Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 15. jnur 2013 Del 1: oppgve 1-5 Del 2: oppgve 6-10 Del 3: oppgve 11-12 I del 3 skl du gjøre oppgvene

Detaljer

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1P-Y for yrkesfag for elever og privatister. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gitt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1P-Y for yrkesfg for elever og privtister Fgkode: MAT1001 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Del 1: oppgve 1 6 Del 2: oppgve 7 12 Antll sider til smmen i del 1 og 2 inkl. forside:

Detaljer

1P kapittel 8 Eksamenstrening

1P kapittel 8 Eksamenstrening Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 8 Eksmenstrening Løsninger til oppgvene i ok Uten hjelpemidler E1 Vi ytter ut 7,60 kr med 8 kr og 104 euro med euro. Det gir: 8 kr 4 300 kr. For fire overnttinger

Detaljer

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksmensveiledning om vurdering v eksmensbesvrelser 015 Mtemtikk. Sentrlt gitt skriftlig eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Ny eksmensordning fr og med våren 015

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgver i mtemtikk, 13-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri Alger Dtrepresentsjon og snnsynlighet Målinger Proporsjonlitet Emnetilhørighet

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

IKT-basert eksamen i matematikk

IKT-basert eksamen i matematikk IKT-basert eksamen i matematikk Hvordan besvare Del 2 av eksamen i matematikk? Vi viser til beslutningen om innføring av revidert eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og

Detaljer

Kapittel 7. Matematiske modeller

Kapittel 7. Matematiske modeller Kapittel 7. Matematiske modeller En matematisk modell er en funksjon som mer eller mindre bra beskriver en praktisk situasjon. Dette kapitlet handler blant annet om: Hvordan lage en matematisk modell ved

Detaljer

Øvingshefte. Geometri

Øvingshefte. Geometri Øvingshefte Matematikk Ungdomstrinn/VGS Geometri Copyright Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS Kartleggeren øvingshefte Matematikk U-trinn/VGS Geometri 1 Geometri Seksjon 1 Oppgave 1.1 Finn omkrets (O)

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer

Oppgaver i matematikk, 13-åringer Oppgaver i matematikk, 13-åringer Her er gjengitt de frigitte oppgavene fra TIMSS 95. Oppgavene fra TIMSS 2003 ventes frigitt i løpet av sommeren 2004 og vil bli lagt ut kort tid etter dette. Oppgavene

Detaljer

10 Funksjoner. Lineære funksjoner

10 Funksjoner. Lineære funksjoner 10 Funksjoner Lineære funksjoner 1 En bedrift skal produsere postkasser og kalkulerer med faste kostnader på 15 000 kroner og variable kostnader på 50 kroner per kasse. a) Hva koster det totalt å produsere

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT

Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT Læringssenteret September 2003 SIJ EKSEMPELOPPGAVER I MATEMATIKK MED BRUK AV IKT DEL 1 OPPGAVE 1 Ole har fått seg ekstrajobb. I oppsettet nedenfor finner du opplysninger om Oles skatteprosent og inntekt

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co.

MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P. Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe. Bokmål. Tall i arbeid P H. Aschehoug & Co. MATEMATIKK Yrkesfag TALL I ARBEID P Odd Heir / John Engeseth / Håvard Moe Bokmål Del 4 av 4 Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag

Detaljer

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer.

5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du levere innen 5 timer. Årsprøve 205 8. trinn Del Navn: Informasjon for del Prøvetid: Hjelpemidler på del : Andre opplysninger: Fremgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del og Del 2 skal deles ut samtidig. Del skal du levere

Detaljer

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark.

Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Heftet tar utgangspunkt i Excel 2013. Prinsippene vil være de samme i andre regneark. Det vil være en stor fordel om du har tilgang til regneark hjemme. Du må regne med å få oppgaver som må løses hjemme

Detaljer

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012

Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 Forslag til ny eksamensordning med kommentarer 2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Forslag til ny eksamensordning fra våren 2015: Del 1: 2 timer Del 2: 3 timer Nye minstekrav til digitale

Detaljer