DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR KR. 1.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID NR. 1 1973 KR. 1.00"

Transkript

1 M!STANDRN DISKUSJONSBLAD UTGITT AV ARBIDRKOMITN MOT OG DYRTID NR KR. 1. STOR OPPGAVR I DT NY ÅRT arbeiderkmiteens 2. landsmøte februar Det nye året vil bringe stre g vanskelige ppgaver fr ss mtstandere. Stre frdi ppgavene vil gå ut på å sikre den største seieren det nrske flket har vunnet ver kapitalkreftene etter siste verdenskrig. Vanskelige frdi tilhengernes taktikk vil bli sluere g ikke sa lett fr ss å Fra fjrårets landsmøte finne ut av sm tidligere. Samtidig er det et faktum at aktiviteten i mtstandsarbeidet er sørgelig lav. Det vil bli en vanskelig ppgave i seg sjøl å fa hevet aktiviteten til det nivået sm er nødvendig dersm vi gså i framtida skal vinne seirer. Sm freløpig eneste mtstandsrganisasjn sm ppretthlder en nenlunde frsvarlig beredskap, stiller dette stre krav til Arbeiderkmiteen mt g dyr*:id. Vi vet gdt at vi aldri vil klare å slå tilhengernes framstøt tilbake aleine. Når vi nå skal lage et handlingsprgram fr kampen framver, stille krav til avtalen med, utfrme et nytt parlegrunnlag.s.v. må vi ha dette klart fr øye. Hele frnten skal kunne benytte handlingsprgrammet. Hele frnten skal kunne slutte pp m kravene g parlene. Den eneste måten vi kan få reist aktiviteten i mtstandsfrnten på, er ved sjøl å gå i spissen fr å gjennmføre en plitikk sm alle mtstandere kan slutte pp m. T grunnleggende vilkår må ppfylles dersm vi skal ppnå dette. Fr det første ma vi kmme fram til en plitikk sm hele rganisasjnen slutter helhjertet pp m. Fr det andre må vi få skikkelig liv i Arbeiderkmiteen igjen. Det er ingen grunn til å legge skjul på at det i dag finnes uenigheter i Arbeiderkmiteen. Bl.a. på så sentrale spørsmål sm vår plass i frnten g vår hldning til frihandel. Landsmøtet 3.4. februar vil bli nødt til å ta pp disse spørsmålene g gi et svar på dem. Det eneste sm kan sette landsmøtet i stand til å klare det, er at så mange sm verhdet mulig av medlemmene gjennmfører grundige diskusjner på spørsmålene fram mt landsmøtet. Valget av delegater er ikke minst viktig i denne sammenheng. Delegatene skal legge fram det standpunktet de enkelte kmiteene kmmer fram til, g ønsket m enhet må være den innstillinga alle delegatene kmmer til landsmøtet med. At landsmøtet kmmer fram til enhet er den viktigste frutsetningen fr a fa Arbeiderkmiteen i skikkelig aktivitet igjen. Bare et enhetlig landsmøte kan utfrme et gdt handlingsprgram med klart definerte ppgaver. Frrige landsmøte lærte ss at et slikt knkret handlingsprgram er et av de viktigste midlene fr å få liv i mtstandsarbeidet. Det er ikke kampvilje, men klare arbeidsppgaver sm mangler i dag. t gdt landsmøte er nødvendig fr å e TIL SID

2 arbeiderkmiteen i øknmisk krise Vår trykkerigjeld fra valgkampen var på 7 krner, fr løpesedler, brsjyrer g plakater sm våre tusener av aktive medlemmer spredte i løpet av den hektiske valgkampen. Derfr satte vi igang innsamlingsaksjnen»1 krner til Arbeiderkmiteen» den 1. desember. Til nå (31/1272) har vi fått inn kr. 6349,55. M.a.. gjenstår knapt 64 krner av vår valgkampgjeld, sm trykkeriene må ha raskt fr selv å greie seg. Dette er den sørgelige situasjnen nå ved årsskiftet: HVORDAN SKAL VI LØS KRISA Vi trr at støtte fra hvert enkelt medlem kan bidra bra til å løse øknmiprblemene våre. Syns du sm leser dette at Arbeiderkmiteens innsats i valgkampen var bra? Syns du det var ille at JAflkene fikk 1112 milliner i statsstøtte, Flkebevegelsen bare 1,25 milliner g Arbeiderkmiteen ingenting? Syns du Arbeiderkmiteen bør frtsette 25ØRRULLING PÅ UNGDOMSSKOL I OSLO Alle vet at ungdmsskleelever har tynt med penger g er blakke støtt. Derfr ble vi verrasket da en ungdmsskleelev km innm Arbeiderkmiteens Oslkntr g leverte kr. 31,5 sm han hadde samlet inn til innsamlingsaksjnen blant elevene i løpet av nen få krte friminutter. Og hvrdan han gjrde det, trr vi at våre kmiteer på andre skler kan lære litt av:»jeg fant ut at det ikke gikk an å selge støttefemmern på sklen min fr ingen, ikke jeg heller, vil gi brt alle ukepengene til Arbeiderkmiteen. Så derfr gikk jeg rundt til alle jeg visste var mt g ba dem gi 25 øre til den videre kampen. De fleste var trege g mente at kampen var slutt nå. Dermed måtte det en diskusjn til før de skjønte at tilhengerne henger i g vil ha ss inn fremdeles. Og når de skjønte det, så måtte de j støtte det videre mtstandsarbeidet med en 25øring. Mange ga mer gså. Når jeg gikk videre, så frtsatte diskusjnene i gjengene det var kanskje det viktigste med hele innsamlingsaksjnen.» UTLODNING R TINGN Fra en i styret i Arbeiderkmiteen i Sandefjrd har vi fått hyggelig rapprt m hvrdan de har lagt pp innsamlingsaksjnen der:»n rask titt i kassa vår etter flkeavstemninga gjrde at styret fikk nesten hjerteinfarkt. Ne måtte gjøres men HVA? Krnerullinger kunne vi ikke satse videre på, da alle rullbare krner allerede lå (eller hadde ligget) i kassa.»hør her,» var det en sm sa på et medlemsmøte,»hvrfr ikke ei kakeutldning til?» Og så henviste han til ei utldning vi hadde i smmer, da»husmravdelinga» i Arbeiderkmiteen vår hadde bakt kaker av nabens (en JAmanns) epler. Selv m ikke de sm måtte spise kakene var så frnøyde, så ble i hvert fall kassa feit. Vel vi diskuterte dette g km arbeidet fr å hindre nrsk medlemskap i? Ja, da ber vi deg sende ss øknmisk bidrag etter evne. ØKT INNSATS FRA KOMITN Av ntisene på denne sida ser dere at mange kmiteer er kmmet igang med innsamlingsaksjner g nådd bra resultater. Alle lkalkmiter sm ikke er kmmet i gang, kan lære mye av hvrdan andre har gått fram: utldning, 25ørerulling, listeinnsamling på jbben, plitisk runde til passive medlemmer, fest, innsamling på alle møter g stands, sv.... DÅRLIG ØKONOMI T HINDR Det er klart at den svære gjelda er en klamp m ften på det videre arbeidet fr å frhindre Nrges medlemskap. Vi må være svært måtehldne med å gi ut aviser, løpesedler g plakater, selv m vi nå går mt atskillig hardere klima i saken når frhandlingene i Brussel starter g vår kamp mt»utviklingsklausul» i avtalen fr alvr tar til. Dette betyr gså at Arbeiderkmiteen sm den eneste aktive mtstandsrganisasjn nå, kan få gjrt svært fram til at her skulle det ikke bli nen kakeutldning (epletreet til naben var sørgelig tmt), men et r'ntli' kunstltteri. n gammel sveiser skjenket»stille flyter Dn» i 4 bind, ei ftgruppe ble rganisert g nen tegninger g grammfnplater km gså til. Fr å unngå tidssløsing g bråk med plitiet, kalte vi det»medlemsltteri», dvs. at lddene bare kan selges til medlemmer, men alle arbeidskamerater, venner g gamle tanter er selvsagt frlengst blitt medlemmer, så det betyr ingenting. I dag smiler kassa gdt g frnøyd g vi sender ei ppfrdring til andre lkale Arbeiderkmiteer m å rganisere utldning. Hilsen styremedlem i Sandefjrd AKMD.» D IZY)ii POLITIT GIR.TILLAT155'. AR.RAKJQR utlodnir16, r,la OT« STØTTFMMRN lite med å vekke de andre mtstandsrganisasjnene til liv igjen. Den dårlige øknmien er et alvrlig plitisk hinder fr den videre virksmheten. Alle dere sm ser at JAflkene prøver å verse flkets nei den 25. september g finne nye veier fr å få Nrge inn i, kan være med g hindre at dette skjer ved å sende et bidrag til»kampfondt MOT» BOKS 3829 ULLVÅL HAGBY. OSLO 8 POSTGIRO Send ditt bidrag i dag! SL. "Ai.m> 'FMM Rg"! er ikke så lett å selge på gata, viser en del erfaringer. På aksjnsdagen 16. desember i Osl km det inn bare litt ver 4 krner på femmersalget fra 1314 stands. Men samme dag gikk de aktive i en Oslkmite rundt til gamle medlemmer fr å selge støttefemmern. De fikk inn 4 krner på denne måten. Og samtidig fikk de diskutert Arbeiderkmiteens plitikk med de passive. FNALÅRUTLODNING har Arbeiderkmiteen på Universitetet i Osl hatt like før jul. n meget blid kasserer frtelle at verskuddet ble på 8 krner. MOTSTANDRN Diskusjnsblad fr Arbeiderkmiteen mt g dyrtid. Adr.: Bks 3829 Ullevål Hageby, Osl 8. Pstgir Ansv. red. Dagfinn Valle. Redaksjnen tar med glede imt artikler, innlegg g kmmentarer, både fra Arbeiderkmiteens medlemmer g andre sm stemte NI 25. september. Arbeiderkmiteen mt g dyrtid er en landsmfattende rganisasjn. De største underavdelingenes adresser er: Trndheim AKMD, / Studentersamfundet, 7 Trndheim. Bergen AKMD, Bks 16, 514 Universitetet i Bergen. Stavanger AKMD, Bks 254, 41 Stavanger.

3 PÅ D TR FØLGND SIDR FINNR DU STUDR STOFFT GRUNDIG OG STOFF TIL LANDSMØTT DISKUTR DT! ARBIDR KOMITNSuker fr VDTKTR Arbeiderkmiteens vedtekter ble vedtatt av vårt første landsmøte i februar i fjr, men de har i liten grad kmmet ut til hvert enkelt medlem frdi de bare er blitt stensilert i et lite pplag. Delegatene til årets landsmøte i februar må ta stilling til m våre vedtekter må endres i den nye plitiske situasjn vi er ver i. Lkalkmiteer g enkeltmedlemmer kan kmme med kmmentarer g endringsfrslag pr. brev innen 2 uker før landsmøtet. Her følger så vedtektene: 1 Arbeiderkmiteen mt g dyrtid er en frntrganisasjn med frmål å frsvare nrsk sjølråderett g hindre nrsk medlemskap i. 2 Retningslinjer fr Arbeiderkmiteens arbeid er gitt i den plitiske plattfrmen sm landsmøtet har vedtatt. Dersm spesielle situasjner skulle gjøre plattfrmen utjenlig, har landsutvalget fullmakt til å utarbeide midlertidige retningslinjer sm gjelder inntil nytt landsmøte kan sammenkalles. 3 Arbeiderkmiteen bygger på enkeltmedlemskap. Lkale kmiteer rganisert på arbeidsplasser, i bligmråder, på undervisningsinstitusjner, i militærfrlegninger, g andre steder, er grunnrganisasjnene i frnten. 4 Lkalkmiteene skal ha minst 5 medlemmer g velger et styre på 3 medlemmer. 5 1 mråder sm gegrafisk g kmmunikasjnsmessig er nært knyttet sammen, kan lkalkmiteene samrdne sitt arbeid gjennm en distriktsrganisasjn. Distriktsrganisasjnen ' FRA SID 4&5 Vi mener at plitikken vi skal følge både før g etter avtalen er ledes av et styre sm frtrinnsvis er sammensatt av representanter fr lkalkmiteenes st) r!r. I alle fylker hvr arbeiderkmiteen mt g dyrtid har flere lkalkmiteer g hvr disse er spredd ver et gegrafisk større mråde, skal det dannes fylkesutvalg. Fylkesutvalgenes ppgave er å samrdne g lede arbeidet mt g dyrtid i vedkmmende fylke. Fylkesrganisasjnens høyeste myndighet er fylkesmøtet, sm er sammensatt av 1 representant fr hver påbegynt 1. medlem i hver lkalkmite. Fylkesrganisasjnenes årsmøter velger et styre på 5 medlemmer. Styret innkaller til mter i fylkesrganisasjnen med minst 2 ukers varsel. 6 7 Landsmøtet i arbeiderkmiteen mt g dyrtid er den høyeste myndighet i rganisasjnen på landsbasis. Landsmøtet innkalles av sentralstyret nrmalt en gang årlig, g ellers når 1/4 av medlemmene av landsutvalget eller 1/1 av lkalkmiteene krever landsmøtet innkalt. Landsmøtet behandler beretning g plitisk plattfrm, regnskap fr hvedrganisasjnen, innkmne frslag g vedtekter. Landsmøtet velger et landsutvalg, sm er rganisasjnens høyeste myndighet mellm landsmøtene. Landsmøtet innkalles med 2 måneders varsel. Sentralstyret skal i gd tid på frhånd, helst 3 undertegna (1. april eller seinere), må bygge på disse tre sentrale punktene. Før avtalen undertegnes, må vi arbeide raskt fr å spre kravene til frihandelsavtalen g frberede aksjner fr å støtte pp m dem. Dette, mtner vi, blir Arbeiderkmiteens viktigste pp gave etter landsmøtet. tter at avtalen er kmmet i stand, må vi være på vakt g mtarbeide ethvert frsøk fra tilhengerne på å utvikle avtalen mt medlemskap. Særlig dersm vi ikke klarer å frhindre at en utviklingsklausul kmmer med. På lengre sikt ser landsmøtet, sende ut dkumenter til landsmøtet. Frslag til vedtak g uttalelser fra lkalkmiteene må være sendt landsutvalget/ sentralstyret senest 2 uker før landsmøtet. Lkalkmiteene kan sende representanter til landsmøtet etter følgende frdelingsnøkkel: I representant fra kmiteer med 2 representanter n» 3»»» 4»»» 5»»» 9 Landsutvalget velger et sentralstyre til å lede Arbeiderkmiteens daglige virksmhet medl. 21 4» 41 7» 71 1» ver 1» Grupper sm ikke fyller disse krav til representasjn, kan sende 1 bservatør sm får tale g frslagsrett på landsmøtet. 8 Landsmøtet velger et landsutvalg sm er representativt fr rganisasjnen i landsmålestkk. Landsutvalget kmmer sammen når sentralstyret bestemmer det eller når minst 1/4 av landsutvalgets medlemmer frlanger det. De valgte rganer er bundet av landsmøtets vedtak. Ingen valgte rganer kan fre en linje i arbeidet sm er i strid med landsmøtets vedtak. 11 Landsmøtet fastsetter medlemskntingenten. ventuell frdeling av kntingenten på rganisasjnsleddene fastsettes av landsmøtet. 12 Arbeiderkmiteen mt g dyrtid kan bare ppløses når landsmøtet med 3/4 flertall beslutter det eller når minst 3/4 av lkalkmiteene gjør vedtak m det. hvedfaren ut til å bli medlemskapsvedtak i Strtinget, altså at flkeavstemninga settes til side. t uklart punkt er: Hvilken rlle vil strtingsvalget spille i kampen, g hvrdan skal vi stille ss til valget? Arbeid su tvalget/sentrals tyret KRAV TIL AVTALN OG PAROLFORSLAG Fr å møte den situasjnen vi har skissert venfr, vil Arbeiderkmiteens landsmøte vedta et fullstendig handlingsprgram sm kan benyttes av alle mtstandere. Freløpig vil arbeidsutvalget i Arbeiderkmiteens sentralstyre uttale at de nrske frhandlerne må stå fast på følgende tre grunnprinsipper under frhandlingene m en avtale med : 1. NORG SKAL IKK BLI MDLM AV. 2. AVTALN SKAL UTLUKKND VÆR N AVTAL OM VARHANDL. 3. INGN SUVRNITTSAVSTÅLSR PÅ VSNTLIG OMRÅDR MÅ FOR KOMM. Utifra dette grunnlag fremmer Arbeiderkmiteen mt g dyrtid følgende frslag m krav til en avtale med : 1. NORG SKAL IKK BLI MDLM AV. Derfr: Ingen utviklingsklausul tilsvarende artikkel 32 i Sveriges avtale med skal med i den nrske avtalen. N AVTAL OM VARHANDL. Derfr: Handel med jrdbruksvarer skal hldes utenfr avtalen. Bestemmelser m valutasamarbeid g industriplitikk skal ikke inngå i avtalen. Bestemmelser m utenriksplitiske knsultasjner skal ikke inngå i avtalen Spørsmål m samarbeid i frbindelse med skipsfart, miljøvern, frskning g andre mråder utenfr det rent handelsplitiske skal være gjenstand fr egne frhandlinger utenm avtalen. 3. INGN SUVRNITTSAVSTÅLSR PÅ VSNTLIG OMRÅDR MÅ FOR KOMM Derfr: Bestemmelser sm begrenser mulighetene fr ffentlig støtte i distrikts g industriplitikken må ikke frekmme i avtalen. Ingen binding av Nrges sleklare rett til selv å bestemme ver utvidelse av fiskerigrensa. Ingen bestemmelser m fritt arbeidsmarked, TIL SID 6 3

4 J..Y. 4.;) Z a ' 4 ; 4... e,,2 `,' 4 = rg.;...,...,.,1;:., bffin Li.1 :,'. Q.. 2, <I> ' 7 F ø. 'l. )_,b 71>.) i..) &,s A g :Sl. X å 1.,7> 44,..,.,, 1.) T4124 g > '.)..g.., '4)...' 2 >... "l g S in 1:4 (J.5.,.1.4 g. g Z.. b <1.> r..., `",n ad) " , X, a),,, 4.1 nl. +. L.T. (4 ' a). + B bl) ',Ø,.....,i.1.).. W1...Q.., ''''' >n 51'.;., 4 V>.,.j4'). ",... r 7,,,. >. i s.,. 4.1 >....,...13 > rt:>4..:" <1.) /) n, J.) '"'..L',.4, g < 5,, 7, O 2 2 ',g >.g <, ,. ø "' /1 w4 ' 1 9, e,, i,.4 d) 2",'4 4, 5, g :. : :,,!7.. n.,,,s a,. 1.).2, a) 41,..Sø. X :23 17) : " a.. 6) x 'W ).+ a. p :4 W,..,.7'.. >r, ' ' '.. 6.' g.. 7:i :<:, >..., a.. 'ap 'I)... a, '.5, u ""'.,.., 9.> v, '1'..,_ ''' " g P,',,, p...a,... i., m )1>,,,,......'. li.) = '.,.I) 4.6. ' 1 ir *bi,..... a) a. > 4 9 ry z, 9/ ). `"'.15 F s',..w.p y."'"'i P ),) Ø. et g... g. `' Z."."... ø '..4 l.) 1." Z (:) ") '.., 6 j:,,.i. W.> ^,..y, "2'5 :4;', '` "'J. j.' ti. g '''', a i k.' e. =,,,,, >,., g r,.,, n> b, U,...,a _... 4 _ ap, Se 4 a. _ Y..,..; RFi '2_51'... ".1> )t ''' ).':T %L z1> ± '..6',,,,%.2 v l'a' Li 2'.1`` a..w.::,,,). < Z, >. 2 f),.,, :;;1 4 & ø t} [4 2,...,... z T.> =:. t,,;).. a, jz.5)...,,,, >, =... '.....>.%4 " e Q,, ") i,, '.) ` g e'' " «1.;) g 2 ''' `" `1";... L2,.L','.. 5? d "'' s P4.6 LI. 'L"' I 4 w )4 ''' 4) ") '', ''''.,... 'g fa 1 ) <''..., Lill w.") L' P.174 :."..5'.)...% 4 Li,. a.) L> nal. r.>.. u.rn,..,.,..,.2). ',:'....' ø tli X el y..,.... 1> i. '' r.'4 = "" ` «'.,..,,.. g 2, ø a ') 4' ),, 21 ni."., g. 6' ^, Ml n L),.....,_. 17.) ''', n =.. 7, a ;=,.,, L..,. 4 >,.,,. z, _l *.4. 6.) Li a.a...k '',3,,j Q>,. a. a, >..1 bil., > 9, 5 7). 2 1:r *". a) `' ' ) '''..,, t; '',. w... 4,...,... W _....>. x ta...,,,, r.,,,... J 1> '. ' 3' ;P> ' 4 (4 s. er4 '6',,,.; ' 6,, 7. ;:.,... g L 2,),, '7 g) '', x.> >,.., Sz......, L.S, a ",Qs Y :,..,~ r., 4.) ''' ',. X. <D un, y = 4) " 6) 94,_, G,!). n, '. 41..e7:...b4 a. I p 2. >. ' 'L"1 F a + i % ee$,13 ia,,,,/ %.. _. 2' ' : = l.ns 4 7, s,,,,..w..,, <..w :.... "k, SG.>. 4.., x...,u 'd a, > l> >.. in,...9,...=.,...l, ;4 2, 9... Q.4....'..,.) 1.> ") /'.,,a)..z.zt,..p.a g i.":1.'".. a ''' 1;'',2,2,, _ > Q ;1 I. m D., ev,.1 n" ",,,a r :,,, S 1:1,, ), bi) it ,.." ' ) 1) e).) :4 r S.4) '''. : i :a' 64' ',...,,... II.] q 14.1 t,,..,... b, a) t; r,.9... V g DD 4:.... bi)....5)2. ' < ) `2 IO."'.. V:1 n, ii. v> g..., g > a >, l. a >. a ) Q, a i,,... b z >, >,, r?,. FLI g,i) >...:...W. g.,..) ;"w.2 X.. F., 'M b ) ''2, i W. 5.,..', , t) e) t,i. I:1 G v., {1$ r:. å bi,. 5, 7,:... 7) 1?, ') i:i. 5 r L) I.51 Gl.'1 r.> al. j. >, 2 2 (' Fl) :L , Z "'.,.5. F elj.,...%g «a 'ri 2'''' U _v.". ":". : 't ''' j l FLI....' :g3,s4') 2 5 ', 1, 5,'... L ;. ẕ,,, '' _....4 )..) s, M.. e,,, T> 4..,,, " ""' ; "' ia g.... v>, 4> '') r., a.1.,,,, r ". < r,,) LA a...p3 L). :,,, ni à">.5 4), >. ''., 5..., 5.,., :.;,,, r..,4 >. sa Z..'.,, 1,,,,,, I...,,_,... '.'' " '2..'. '.' ;, 4. '. 5 1' :' " 9,,9" g :.%"e" b ' 7,,i % ' '''...1,....1 '] Z.2 F,,.., ċ åme,f.j g..}4 a),..,;' 2 "r " >,..)4 V ' Ø.....%e =... e., ^..., F 'F F ''' '.. '.1 1 ø k' '.. _, ' Q a).,. V. '"' 'im..' %' ',, 's 8 4 M I.6> a) ml, Ly...K i..)..1 )?.,,,... '',...,,4, e,4,9",..,'sz,,, a.4.. f. Z"'",,,_.i OU. li)... :'.".''''. bl) ''' flg..' ''' '....._, 4`:?,.. 6".,.., ed,,y: ',7,,' :1..). 1, '3.åd =,9. e,.,., ' g w `'..,,,."' Z R ai '<",1 e ' r' 4 ẓ X D,.,...,, F.S a) 1.) n.... ",,,. i, )..1 r >,...K I:4 D... rn,.. t:). a) i, ^ un,... LL2 u., =...«.., :.6> "d:7', 1.)..., F. Li, < g. p '') F. d...v. `' l,, Q g,. I1.4 Z ø..,, P.,..sa = Z to tu.,,,...'''.'l>... '..), ',,.1,_,),4 z < e,.,, i,3 ''',., OD. Ly /,,7: ',, ;_, =.,,.. 5. " ) 4 A )4..,.>, > ii 5 5, " a., :. w,, ),, w A" v, 5,1.,..Y... I:4 W 4 < F > 'fri Z i ; " ')7'),,,,, F. 1..) r:1 II.,.. X A.. >. :, Li. Z > =1,..!,.., k L.. bil Q> ',j;...,,.,..., a....,.., l a :"4'. ø! ' W ) a), > ), l.) t=4 L5 >... r. a, r4 Z... F >. t. W ' I... g Q.._, d),. Ø U 9 " 4 g.] r4 Z,,,...,,r) : w,... /1,a a > ' > Z Lil,, a.>...w,.., )..", 4 x = t) * «I..., ba, LZ.1 r, ''M => '',$ 3 vf.i... ) F.. 1 X '''. :.. V '.;., < >N (...) x 1:" ".1::, ^..~ 2? å....k 4 ø ' :.. 1 a? 1,:; m.: +.9 '5' r> i l'2 lf... ' a " ad),), ), a).,... d,_, 7,,,......, x al,... _a) D Z i.". 1::.1 f..., LT.1) R..W., a, Z W 4> ',$"., 1.,..t..,..., Z '"A 1 x ),,, 2.2 p),1 LL,..1 j: >.5.,, w,.....> bil... "" l).mr.1.1.,5...w.. zr..1,.) W Lij i_ w., <.., : bi)... I.L. >, '. J:3 a.>. = 4 &J 1.. LL1 7:' '7,?.. :4 L.T.J L, e.., `,4 aj 4 ). " Q> a). "....? ' 'å' 4 k.1 4. i:4. :P ". x,;i: a 7.)..<?>.. Q>..,,. :.,r; u > < ''' ) a.,; :I... Lu 2 ', ;,.,...,, i f< F_, r:9 4 g _.7,..7m. 5.,,D ',,,, al ''4 17) '... "' '114...) q.) w 1.. ml _). 4::, f '. t. 4,,,,,... a)...' ' ''),,.) t, Z t 5... i>. `: 'Ti.. t) 7 9, 7% e'; x,:i. w 3 9. % 2 ''' 6' ')..... [14..., ri vn F.... ', ''''i O 7,.:F,,, 2 5 a"> ' a) ø '4 4 ",,' >...n.4 4 = > *".'... *" a),..; > 1.1,. 1, wgi,', a.) <. g,.. 2 ). > %h.,:, "' "e,g ' )...:. ås t.,..,,,..4 "... 'ai g '.:2, :se' i:::,.... ) :,.., ; :._ x...,4. > al >.....v.'.,.., x ",1 Q) (..) > '.', >: r?.4 ti,' ') ;,' 4 Q> a. R a,.'.) ;>,. ;.,.,.,,,,, 2,,,9. I a),,,b, g )... t., '.,4 ' : " ": X v "' «., 44. b1) V., 7.)..s4.L.:...w g.., F '.' '' 4, 4> &) 1 +, t; d ' 4., e. 2 9 bl) 2 r? b,..,..r.._ bi). w...,,..,::, u. a (5, i., r,i. > %. z.r, 1:" ;:a ti.>, 'Tz <L). ^...N., <1..).%4 '''.."' <, V, a.,,, > A:,!,; 4, e '.a2....2,,a.:, A,..,, ','. z g I.. g D,.2...;,i>' 1 '''' ''''' `' '`' 1.) g g,, a.),_ 7,:,,., =..., m,, > 4, p. ',5 '' g OD n.,,,, l., 4: vb 4, > g.1 g 1 4, ~ 6>.,,,,,).. K,...,..%,5, v), '. b aa ea, ' 1) '' ',.. x t,1 i..:. x, x. +; a4 ba 2. >, :, 2 ) Li w,... '''..,.,., ',1 rs..5,_, Yg g' ',..,,_"'..,:g,..2..)2.,,,a).. `. r > ),. b gtu ;.L1 w> a),..,q, 7, 4.,,.,.., b U....5 iii.).._,.6>,).a", :.: 4 Ir>, >), u., L. ',..,..%.n3 '', > x. ',,,,,,, t..., ),i, :.b4.,.., 7.2 'a")' :, 4, 2> '..7,' 1! P,. 2 "4: " 7 a 5' '' b,),, z..).. 7, ;. 4...) L a...), L).,L..,,,.;.i,:, 2 ', ,.,,., eu Q>. 1, (._) z :71 5 bl),,.., V n x,,i..,.., bi) "..., X *,..,.>..., <.. a) g..,4 ) ''' 4> z1 LÆ b., 1;;>.w.,.> '..4" un. b 1.., 44 = 4 1'4.,... ''' i. v>... ".1 " `"'O. <,t_,. n,_ 4,..,x,.., '....,... gi 4:. :a sa (L).!... '. 14) ;,5 (`).54." 4 '''. ''''.~ x,,,'., " ),,.4'.. a, g... 2,),..Y l' ' '5, tq,,. a >',g,,, X. v> 1.). g aj >." 4',PZ.22.g..) r,.22, 7..,,,. 2 _ _.,4,), ; 2> m. r.9, ''.2, :..,. 2 f ±,, ' g 2,5',;'.1), r' : `12. 6),,, 'A 2 2 " X '1 1. kj.. 'ZI,,...,.... e as = 4 '4 1 4', 4 13 "g.,.... ra.,2 >..,4..a:> > 4 ' x' 41 > 4.'..= a'll,.,:,d 8.6) :r.g "> :_, 2 :. A...' "' a) `,2 *."1.... x <aa ''). 5, Y '2., ' ' & X <... år 4 M, a 4 IN rems ill, I.1 I,..., '"',.g ir 4. w v..z 1, V &. 1 1 e Lå bl) 1:11) Fl a ).>. 4 ".,,,,. ) OD Z.21,z, g a.> In n Q> f..t. j 4 m F, e a,, ) ) 4:) '.4 l.) ab '7,' b,.. I., i. (A : v ":1 : ^^ >. OZ... Q?._,..,,....., z Q, ei 4. r,i h.,. x ' L> 4 a) " te I. is is,...:7.)1, r,._..., g."'., g ;, " k ps.e'l) 1., g.' ø).. ø z g >,,,,,,.w.5. g, z. i.. G l..., a,. 2..' 7,.:' : 'r.. a a "g,,,h e, ', 4~ 1.) (11,,,."L:, a.>, = 1.).. r4 n:1..,...n4,...5, = = 7,,' 5v..w n,,,, ir:23... a.> i, z a.> 5 ' 14. a., 11 a),,bd =. a: ''''' "... " ' = z.., =3 L. = 1.>., 1 " = G "'..,,, l,.4, a... n......,n" _ '...: 4 7. >' 1, a,,, 7,,,, yd4 g 2,.. *..,,i... =1 :,, 4 % G ))). W.. u g. in l ;.',.w ? ^,..«a '; 1, ^),u ' Q "1,.., g L. e,..., > Y /...Y i I. 1.> w.. al a V, 2 d. Q 2)),.' : R 2 t, " L) ^. d). b.j,,:i q,, )1~ i g ).,..;,..N4 7,) 2., I 1 :, 6,>.5' ) '! g: :...)!.: 4Z H "1 4 :,3.:.6, ' S d :1 : :.> :... b :' :..!.. :..ff i :;61 ) 4; : :6!.).1 ::.,,....,,.,...>,.,.,5,.,,,...,4 '; ; ) ::., <,... x t.li 2 :. :;' ' ' ' 5: :: '..I,,, I.. a.) 4 :zs ). (.,,...«.:..7j,.I <2,. :5..., i..1.,..,g ''',` ' '') '2) e.), '') ',ri l ' ',.' %.s4 " 4 t."'d _' a > = ,S 6'..=:, 14,,..,, 5,..,.> j4 g 5 al a >.., 2 Q> >...5. x 7...g.D L4 ' ^, nn,. > 1,..,. F );_l.et,,. 1...,,,, aa.,... % T> a) ' a1 ;4,,, '' '2 17 «.: ":" X '. vl D '2 ''). `.,=', % ''; ' tb, L> a.).,), '.).14. p,54, '''''. wa bg) '. b, pe.... F "I p...: 1,'. i, bl) 6i rk,';'n 7)., "" Z 7t3.., '...., a) '''' Z 'W >, z P, g 9., ti * 2." 1:. H e '' ' 1) Q) m zt. e <,,. 2' H '' X ;.., 2.. ' e... 2, = = In, x 4 ", 4) ' `r ,,,,,,,.,,,._,,.1='., 1.1, W.: ' ',.., "'9..,3,,,.7 6 u 77',... g ';'' 1:1, ,4. 5) `" 1 ' 1 5,1. :1 4>.. 7,.,...> < 2 9 '.. '' 51 " 15.Y "ID x x.a.. e, < ' ' " '4 2 e1. a ' " kr> al. 2.,,>..,.. O in ''' '"' 2 x,..%) x > ta..2 g :1" ;'.">:'. 2 W g,...> g g ab g) g 1, L; m;..1.) ).)... a,' b a p, i. 1. 4, " a,... t:.4,, 4, 12,z.,,.4) bi) 1.,,) ) r:.).",?,' g,..,1.) = >.<7.) a.>.. b Q :.s.5. a.,,. z,,,,...,,,,,,,....,,.., > z x... :" = ,g u 'ī,`l).., 4.1, p.>,.,, :' ;'4 ø 71 2 F '''' x ': %.? > `',. _4 Iu v > ' g a) ,,u... 5, :2 2 ). ep. g,,..., vb,.. i ) L)... ).4,, >. a) ), L''' e, 2, = ;1> :.N4. zt,.,.q, >>.,,, x 2 2_,3 a.',1,,,,...,e, L.i.J =.4..4.,u, =ø F pp,... )), F F....' 4 g. g.s.7... '' ''' `",. 5.> al...; n. N a a) '..., 4>...Y.. a "..r.; '' '),. ' '. a... '''..i; ' '., L4 '''' a).,.,.,>..,..4),.. i'>. >.' 1 g 71', 14 5.>., y4 b,.sa.., al ) l> ' 5. j t 17, L.TJ `.. 'Ta ';>'r:;; "'),.Y.,,.9.,.L.,..., >, '..v> a; 'z, 2 ' Q 4> g,). in ( ) _,., i Z <2....., > ba a) g kg W i..,.,... d :1' ',.; T j ' " g,.. '' ' 'n' :,,,,.2 a > g X x edz 2 <,, _, r Q n..,. a. a) ' ba ".'4,.::.2.:.. 4. t 'gi.7) 4:.... i...k,2,,:,,,.., la _,.,,,, > :. ',.>., n.. d a.>.. _ n.). :.=.... yan ",.. ""',s4. : U u.' ' ' 4, 4, 1, t.; "'.". '''. rx..r i!'. n. ' 'z 2 2..) g N b l) Gt] z.`k,",.., L> ' >,..,"... 4$z..,4 l. 4> rn ''<v "),3'.4 'åg... '' ^b,1..b, "54,,, '. g a) Z,t. a.. R b.. å, '.2.2 a '&3Z..>:. (.1.. '..) 14". 9,' å4r

5 , W 1 I I.6,.~,,, Z. 2 t.. t,.,,.;.,,,1.> g,;),.,, a L> '''' I% '&1) '''''.". ''. 2.) '``' > 2 4 > ",.; I R_ "g 4 =9 D9 4...' I ) ' ' g,.,) g,.. :,,,,,,,,,,....'g. 'el 2.. gi,5.,.. ` ' ' '.,, Mi 2 a.. <.,, i,) & I ) ). zi" ".)..14',,.., 4.4. "i2...5.,,'..,,.. «,,' 4...,.,,.>, P.,,,.., 7.; > ii> g..,.. ',5 bil...«.). i. th... i v 7,$...%» A,:=I Z X. ".." > > a). Le.,..... m,, :5,..,...,:=1 " ''' Z '' >, '' ' '..,.2. 2,% u.,..,,..,,...,.,...,.. ; k. 5, 1. ' Y Y z '' 4. > = Y p.q.,? r '''. '" > " 4 :.,,, ' ''...,.. 1 '"),...9, '' IS.,W v z....;.). a ) >.. q:ii. '' ' bi), a'...as i ,_, a) F,.2.." ).=..,;., `.. i') g> g> 'zit i ;. >,) <1.) a) "l b»,,, 9,,,.,,,,.'4... v ;,'",t,..,»» 2..' ib.54 ') >."' r:'4 z, ''' u m 1.,.. t,',,,.,,,...,..,..,. a... "1'2., ", _ z 8?...<.,._., 41 :?: 2 ti i. ',5 'al 6) a' Z.,') '. bl) >,,9, :,),,.), :;.1'..,, :, is'::.7'jt ",g. «g..'g 3 'a 4,?. 7j '''' '' '),).2 <,; "g,,,, P., 1 T.I. u z,.)..,:, Z b.å, 5.. gz"j I "r;,',_,. '''' '') ;., T ' > g ' i'., g, %..,,,.. >, 1z2."' 1 V z l) w g g ',' Z,, 4.1 >.:,,,, _, '''..ti' ( L)4 " > 1. k ' ". '..'s ' 2 > ",. " ' '.' "..1' <<..; 5.> 1,_ >, 4.6.?!., ','`),, i..i iia Ø,... g.)._. «I,.%4. `1.) ba b4. Y.) > 7,,,, L''', ' z, '175 W,, `'',"il ei)..,...::.,>...., izt " r.)..w `.. <D 6) v) i.. > ' ". ''' '' ":: 2 5 l _, '5 a..i i.i) ''', Z... i vi :r.'' a «9. g> >,j i, b ii,... i... G G.. li l ti, 8.": "'.., 'i ;,,5, 2 4 ''' a7. ;:.." 4. > «= ;,. ;'; 9 x4.),»,.., '.,',,, _. > %...44,.4.. <1.,.. '', :2,2.) ''' 2 ''' 5 r> 4.r) _ va i..'. " e g) z P 4). i. `< ' L). ål %. >>.;,2, `'''..., a) b., r. e.,3,.. 6`;')., % tv 52'.?. :45.,, 19., i'.9.. «.),.a) :" ' '» ''' bei...:2 u... k, ø.....a,...,'.,." k '. ' 7,1 5 ' r),..2 g. 5P1.49. ''' a5. g,>,`" "2 ).s..'4,,,,,,ei ''' «.,,., g 4 z g e g " O ".,..., 4,,.:... a) '7) :,) > >.`2,..).. e 59 '.. "..r".> l'' ':' `1" '..''' IS "' _.1. (t) '1.> bø z "; >. i, «>... "2 >... z i,... «.ts ;.%. 2 2 ; 1 '' ' ''' 2,.> % '> :. =, `) es '6',,2 T),L" '' '',. å.' x ' '4 u q ap '' ', ). ~ " ' 'i 2. '>.'" å' :ti, r." 5 r `. (i "R å F å T>>i `) ] ' h å 4 2. '' 3 ''>> Ẹ,.. m 6> 6) O,. ' \ / &. ). <'' '''' i. ' g i. " ''' vi..%6 '. kil,, ii. i.. '2".> x. ':,t' zi..' x i a bi) a) d d <L) bi). G...%4 ;x e GG 4:s ` 4,, a) a) 11 vi..59. Z Z ;` Frihandelsavtalen med plitiske a) 5 a) >,. bi). I> > a) 9, ed %;. <D bd Z i,....' 3 =..,., ),..,4 O 5 b :j,.>,..%4 g..1,4 7 <,, p 2..,,?,..?, ;". x 1.,...._ " `t, "uj d,... >.".,... 9, ;., '.5 'a 5 ' > ''.> ). '''' '. «..w rp " «' '.),>.. %d. R. 7 +,.. v) i., b "..., '' a).,. " 1> ',.. > 5 a).... '... 5 Di...W7; 2 a) al) n "1.5..) a.> a.) 6) td ta) a <L> ) bo L) z Ly LA '12 1 I r.,.5,. 4 >. en...:,..) g,.. i.,.,. v,n.... z ed) g g ' ai.2. "" ri.).. ) < '' % '6. %' g ',5 t. Tty..W,,.... x..."' g a > zi,,.''' 9 I> 2 g 2 '>' <,,L,),. 2 2 i z..;.. 5 t...,.....).4,.,......,_%d....) r>,.t.,,.,.,.., _ a) Y. 4 ', z, ' e> ai g 2). a). '..i' ' z... en a)., e. 5 a, a > >.,. > ' 4 2 " L)' ' '' 8. <. = Z>,, < b,.a.> 4,..,,., «... «...,, ;+,I r'', t,... OP 3...,.:.. g,,,,.,,.,,, %» >.24 en..) ' «ål_ "' r a, 5.>., 4 ' &..,..) a s.,u2),.2. > g > <Ii>. 3 ',.2 ') L7 : ' U e> `1.> ':'' " '1.>.se ";' 'ti :%,,,,, «., 112 5,.. " ''.i.,?, '''. 3.6) g,. '. ',5 L..>..... r)...,,,s, 5' '5,.;...,>,>" 7?> '' '4 'bi...,4 > 2 s'ea `>' Q g>.9. (li,, '" '' Q' ',7' : 1. 2, _ 1..., 4...,. 4 g < el % ), p.,.,q :.1..,. t'.>...,.4 '. b ' Pi) z p,.,, 4... <L>...,... u v >... 1,_,... an b a)., 5,L2 taj'' ' z I = 1, %:$ Z, 7> e....? g g,., i, ::: aa,,, d,,,..y, <2...,.),. 7,.,b :r2, ni.. S 1 '4..; l.,.,. 4, Q a.),w e:),, zg 'w.62 y g :2 2 Z...),'5, '' '..; '2 '''' 5,2... Y '''' z>,u, 'i,).;..j,z. '',,,,,..,, ««a) 2g ' v..,. aii,..,..,, v i.,d..,,, al i i. ii..1',,,,t) t",,' 2,. b..2.), a,,,,, u 4 a,_; 2..."'.. u a).4 2 x > en 1.) 2. Z ar),2.., G b u ' a).)4..%4 O'v 6>,`,1., y v i ṙ> gi.... «gid :.51,,,.... u..4 > "4.,..,,..%4 > g.2., ) % "2. ).. 9 a.< L.5.2 z % >,' ;,' % ',2 2 : ' '.' " '' ',6 =.> : g.. LLI >:' 17;. 2 2,2 'bil.. <.a.r,,. ',,.L,.., u,,,i;..,,_w TI «1.) ml,:u :9 <1.) : zi 1.7 < y) <OD g> r. 4.>.. b yi. ` Z (L) s, "b.) a) % N Q DD 9 1:4,, i,.., 4,,, 1j4. 5 r.,, > a) G.... a) 14 v) > tyd in 1., nil '1 Z'l.. i:. ' 1> 4.., e. g> 4).. 41 Ti 4" 4' m bb 1..) ø O r) Z 1., ;,. IDD 7) va D,, 1.. iitel..w i«,v a, 7; 4 a... a.., w, ' ø n j å 4 > ' : 4 e,y Z = a.....'.. g).'' "ee. u g a,,,, 5: U : s a. l..w I:4 i., va. a) Z rs,... R, a., a > ø r. J. d y... ry a ,,,, ' k i I na ":$ g u..1 al W a) i. ":2.,.. ''''A 'r > ' =..., ai A ai.t.:,.....nd '..* GO Z ø ri' ih IQ "r2i [1.1 l).> > i. 11 DO 6.). 1.,å4 i..... ba 5,,,,,..... ;.., :,.,,.. h4 41 z " ":.1 ''4,,...h,.Z ) i ky = 42 d" Z. i=1 '....W Ø, Z _yd r,. I t a.2 b ai,..; a) ± z FO..., 1«., rn n Z 1«> a.> r L.> x,.,......, =,J 5.S»..5.:: g «> r=1 DO >, z ø.» 'e,..., 4 g,1 61) : ty.. k. :.....,,,, t> Z n:, at..., iii n..., 5,..<.,_, " e. w. >.. DI z =.. a.,... 5 :Q n: a Z <1) 1' V) b. P;' Z 'M.1... ',.. 5 r.a u.., `.,.) al>,,,.. an 1.., Z... r;,.. m... ; 4..., ''... > ,, :r r=.1 = 4 '''...) <1, 5,.) i. P 4,g1 <Li i ba ;Z.1 w ',.. 3 (...)., 2 a),,. a al =,.. >.,U A ry«w 'rg 1. Q [A.7 >.. rj... ''' ". Q,y. W : I4 14 a) l> Li.. 1..%4..s4..., 4. 4» Q «J. ',. V y. y >. L,. > Q..W = '':!..1..:..'.... ''' y, rx izi,... a). > 7a. A4 a,. Q., p: 4 Z <4.«...,. 1,., gi 4 7.> LLI <1.), r, >.' e,...,e a) z 1., 2 '''' 13% >.4 i, em i. Z, LD r.). q,.., ',.w O b. =., i..? u n... Q '.5 RI a)..., Ir 41.),.. '.4 ;." mi g.) 1.>. 4.) Q.''..w..SD SG,åg ø ai g..w.,.,..1:1 5 ii,. a =... b 2 15_,.5 6). ø.. 6 2,..... ' a, S a.,, W' i.r.1..w a) 7,1,..y,,.=.._z n,.4..i al. >, < 1.. n " ''''' 3. a Om a) gb v.) {) r,b a.1) w a Wl. b»"' '" 73, " 1.1 ^ 'r...1:1 Mi. 12 n :,,., Ta ',.).1.7 b " a) b ".,, (I) 4, Ø '....< Z.., Ø A,. u. + '. "A,.., <1.> <L>.. a F;, '' 71 i.)' / ' L> i '.. > '. l ; " :j.. øl w Q "..:, ''.7:,.s 2,:.1..Lu ; ' al.i., ilirri.w ) l ''' :(u "2 I i«b.4,...«a 4. k.1 113'.5 w M TIL SID 3 '., ''.. ',....) > ' >, >,..%4 laki N v,ig a) DA v v u >,,,,...., z, %4 a.)... < Q '' Z),, 12'.. > r..4 ;.1..,_,. em d b ra >.,.,..1) > a a _..,,.., 19 z..,.. Z.,,,, v 7) ' " '' " ''' 7) ' 7.,:i 4).. ), )._ 1 «,L).s4 1.,,, g.,en 42.,.: b) t.4 r7. ai.. 1=1 ',..., u,., <.,,.. ag,,,.,. x.,, : 1.> "7', h> 6.4 ;," ;;)... u,.. u,. >... 8 ', ', 9.,., i 9.se,,, 7.9 >. <.. tzl. «;...,... a, 44 e.1 t 4. <L) `1.),, s4,.. ~ m m i).",l4 = z 6 17).1 z.4 "' 4.>.,, ''',yd 9,41 Q '' <i) z 4 bk, Z,r>.,...%.", 1, " 7.>, > ", a) "." : ''. v n y9, å' _, y x, g... ti," s ",1 bi), :5 gb4,, =..t'... r.:).".4, 4 ;3 ;5'., : Z..<.,.. %4.,...,. = >,..::..._,«p,... _,e. e,.,..,..., 4.,. 'W. 1 b, l G U k.. < i.,is, ei,.).. 4 l>,w a i. % "el, ).,.w in i. " 2, > vi g>... in i. bi) i..., i. a). b.. > ai :.....,... > : a.>..øu z....,,4 å) ') g > (.1. '. '' t,' a. ) 7). «,,, ;JQ a) g>. ".1.> ',j i.'.? g ;,, " 1 ' 'D,," 4 ml ål,y9 '19. >,_, L' : Ti, 4:.,...,.. x..4 ', , ','51., 6,),,,, 4,.> >>. ''".e.)., t :,, «, < 5 '" ev.ṫ 5...,, "ia:1) "..:..)4..= >.>" iri ii>. % B.,..,,......,. Z "',...., Z "..,=.,..,,3..,..,.2.;.. z < a, z, ',,JD..,..,... >,..., > 1:::, ȧ. tg 51...), D.,4.Y.,. 2:,. A 4..),.9.,..2.,A g ;;,.,..,, =,±).,.:.. b» s l L4.....ie A i.),2 <. "' '', &) t:...,$,.., 7.., 41..' '" >.. ". >.> ' '..,*,»,:;» bl)., bl)..,=: a. vi... =,9., ''' mi u `,5 ",",' a S g ai 2 '.. 2, '.4 >,,..,,, '..bd ''' 'B.. "ii L/.... 't 2. ` ,_,... L,,d >,y) U 7),.5 3,z r l.. g 'e,5 3,,? " 4., 4., ø,. u.....w... >. Q>.).,...,, bi) g>.... >.,.! '''...,4 "2.g. "R, 3 4).'''.52 4 g>.,4 T). 1 :I..' g, v.,,... >.S» x $,1.). '..,..,... t. '"" '.. `.,..'":'. '' '' '..1.ti :'4 >,,... ''' ".., 7a1 O iy: 'Wb,4... "O'..?..,4.., '. '1".. i.' 72: 2:, >,'r. 1 '4 flea)..... =. < > 2 v)..r] > g ė ,g,..<... e z y,.. Z I.., Z)..., _,, ba,,,...,.,., ' ".g.. "% ' ,,,,i).. it) '. >.L.,,, it «iv)., i..i,;,,,..%4 ii ' "" )..,å d.,,. J r. p a.,,,,,... ',",.> " 'g,,_%,.1) PL..<:, 9:3 " i, w, x r j5,;),..,.d..,:i.5 9. r,,..,4,.,,4 I,..,. 1.) " '.,, '''''. 'i i ii '.). >, tab :..,...), '''.<7.; e>4 Z,..;._,' i.) `,, `". > A ap e å)...'"'" u (7.') ,, >. M) ' 2 il :.,.«Q 4.7.., LL. a).,u..a)..,> 6 z 2'...' ) Lz v).«4,,,,>,, Li a4.,,, 17zar:4 _, l) g).., v.%), gw %4 :,..: a. 2 ". '' '' ) li p v..,.. 6>.. 1.) Wi),"..; g> F,.,,j,. v '.i ''...rp' Y" 13 A g ' ,,1 1 lg t ' ' "å.; `>)

6 Kampen står frtsatt m MDLMSKAP I! Kampen mt fullt medlemskap, frsvaret av den nrske sjølråderetten, må frtsatt være brennpunktet i Arbeiderkmiteens plitikk. Det er sterke øknmiske interesser i urpa sm ønsker ss sm fullt medlem. Vi vet at de ikke vil gi seg sjøl m vi stemte nei. Våre hjemlige»imperialister», den nrske mnplkapitalen, frtsetter på sin side bevisst arbeidet fr å ppnå fullt VI MÅ LÆR AV FORTIDA Vi har ppsummert at mye av årsaken til at vi vant flkeavstemninga nettpp var flkets rganiserte mtstand på grunnplanet. Med vårt 5punktsprgram, vår analyse av sm en imperialistisk makt g initiativet til bl. a. prøveavstemninger, bidr vi i Arbeiderkmiteen til å heve både det plitiske nivået g aktiviteten innafr hele frnten. Hele frnten st samla m nei til fullt medlemskap. Vi lt ikke underrdna mtsigelser splitte ss. Det ville bare tilhengerne ha tjent på. Dette er allmenne lærdmmer sm vi ikke må glemme. La ss bruke dem når vi i dag er i ferd med å utfrme frntens nye grunnlag fr den videre kampen. AKSJONS DAGN I OSLO Fra diskusjnsbladet»nei til salg av Nrge» fr Osl/Akershus AKMD, har vi sakset denne krte ppsummeringen av aksjnsdagen mt lørdag 16. desember: AKTIVITTN Alt i alt ble det hldt stands 1314 steder i byen på denne aksjnsdagen. Ttalt sett var a. 25 lkalgrupper med i aksjnsdagen. Fem seks lkalkmiteer viste aktivitet fr første gang etter valgkampen. Av materiell ble det spredd 18 løpesedler m kapitalflukt, 6 av siste nummer av»kamp mt g dyrtid», g 15 varigfrntmerker. Støttefemmern til innsamlingsaksjnen km litt i bakgrunnen, men vi slgte fr ppimt 4 krner. RFARINGR Det var lett å dele ut løpesedler flk tk imt g viste str interesse. Svært mange stppet pp g leste det sm st på standsene. Det var mange psitive reaksjner mtstanderne syntes strt sett å være klar ver faren fr snikinnmelding. Også jaflk argumenterte fr at avstemningsresultatet må respekteres. Selv m det var få fiendtlige reaksjner, var det mange sm sukket ppgitt:»står dere nå ARBIDRKOMITN OG FRI HANDL Vi har i dag frihandel med restfta g har hatt det de siste 12 åra. Frihandel med vil ikke medføre at vi får en ny øknmisk situasjn. Det er ikke tvil m at FTAavtalen (frihandel fr industrivarer) har hatt mange uheldige virkninger: gradvis rasering av hjemmeindustrien g av landsbygda sm har de minste g mest utsatte arbeidsplassene. Mange er derfr mtstandere av frihandel, bl. a. alle ssialister. Deler av frnten, sm har str innflytelse, brukte en frihandelsavtale med sm alternativ til medlemskap. Det vil derfr være umulig fr ss å utfrme et grunnlag fr hele frnten dersm vi går mt frihandel. Vi vil splitte frnten mt fullt medlemskap. medlemskap. Om taktikken deres har jeg ikke strt å føye til det sm ble streket pp i lederen i frrige nummer av mtstanderen. Angrepet blir satt inn på tre frnter. Stikkrdene er snikinnmelding gjennm utviklingsklausul, undergraving av flkeavstemninga g øknmisk innstramming (nedleggelser, dyrtid) begrunnet med flkets nei den 25. Vi vil heller ikke klare å gjenreise den aktiviteten i frnten sm er en av frutsetningene fr å vinne seirer i framtida. Bare gjennm sjøl å gå i bresjen fr en plitikk sm kan samle hele frnten kan vi klare det. Alternative løsninger ville vi gså bli nødt til å legge fram. Dette måtte bli handelsavtaler g sjølbergingslinja, ne sm krever en kraftig mstrukturering av nrsk næringsliv. Tanken bak det er vel ssialisme i en eller annen frm. Knsekvensen ville bli å islere seg på venstre fløy, g vi ville aldri makte ppgaven å frhindre nrsk medlemskap g frsvare sjølråderetten. La ss ikke bli svimle av seieren den 25. LOKALKAMPN Det er et faktum at det er her igjen?»»r vi ikke ferdige med nå?» På spørsmålet m bedriftsnedleggelser hadde ne med valgresultatet å gjøre, ppst det til dels harde diskusjner. Ja flk argumenterte hardt fr at det var sammenheng mellm valgresultatet g nedleggelser g brukte det i begrunnelsene fr at medlemskap frtsatt er aktuelt. n gd del var blitt usikre på sitt tidligere standpunkt. Diskusjnene viste at flk er pptatt av dette prblemet g savner infrmasjn m det hele. KONKLUSJON Aksjnsdagen i Osl den 16. desember var en vellykket markering av at ikke hele mtstandsfrnten har»gått i dvale». tter 25. september har det ikke vært så str rganisert antiaktivitet nen gang sm på denne dagen. Fr mange lkalkmiteer var dagen et»fritt fram» etter flkeavstemninga g et puff til videre aktivitet. Grunnlaget fr videre aktivitet er gdt det er strt behv fr mtinfrmasjn. Vi kår, vinne fram, selv m arbeidet nå er mer krevende enn før flkeavstemninga. FRA SID I II frsvare flkets nei. t gdt landsmøte krever grundige frberedelser. n gd del av studiematerialet til landsmøtet er trykket her i avisa. På den måten trr vi det når flere enn m vi sender det ut separat. Dersm det ikke allerede er gjrt, interesse fr lkale saker g aksjner, g at dette flere steder skyldes bevisstgjøring gjennm kampen. Dette frandrer imidlertid ikke styrkefrhldet mellm ss g tilhengerne, mellm flket g mnplkapitalen. Dessuten vil jeg hevde at vi tidligere har sett altfr mye sm frberedende tiltak. På den måten krever vi et»bådeg» fr at flk skal slutte pp m ss. Akmed er danna fr å møte hvedframstøtet mt det nrske flket i dag: nrsk medlemskap. Dette framstøtet vil gså i framtida være det viktigste sm blir retta mt våre levevilkår, g vår taktikk må derfr være retta mt det. Fram fr et enhetlig landsmte Asle sett i gang studiene g diskusjnene på landsmøtet nå. Fram fr et enhetlig landsmøte! Red. FRA SID 3 11 frie kapitalbevegelser g fri etableringsrett i avtalen. Det er å vente at vil frsøke seg med press g trusler verfr de nrske frhandlerne. Det er ingen grunn til at de skal gi etter. trenger nrske varer g tjenester mer enn Nrge trenger det har å tilby. Vårt land er rikt på metaller, lje, billig kraft g fisk. Handelsflåten er str. har underskudd på alle disse viktige varer g tjenester. Press fra må derfr bli besvart med følgende knkrete tiltak: umiddelbar utvidelse av fiskerigrensa til 5 mil øyeblikkelig vedtak m ilandfring av all lje g gass fra den nrske delen av kntinentalskkelen til Nrge ingen nye utmål til selskaper på den nrske delen av kntinentalskkelen eller på Svalbard regjeringa tar pp handelsplitiske frhandlinger med stater utenfr. Arbeidsutvalget i Arbeiderkmiteens sentralstyre freslår at Arbeiderkmiteen mt g dyrtid sammenfatter sine krav til en avtale med under følgende parler: KAMP MOT UTVIKLINGSKLAUSUL KAMP MOT SNIKINNMLDING I UNIONN INGN INNGRP I DISTRIKTSPOLITIKKN INGN BINDING AV FISKRIGRNSA

7 Strtingsvalget g kampen Jeg mener at strtingsvalget til høsten vil bli et valg, både reelt g frmelt. Reelt frdi det vil bli brukt sm bevis på at beflkninga støtter den/de valgtes plitikk gså i spørsmålet. Dette er blitt gjrt av tilhengerne i de siste valg hvr har vært»uaktuell» under valgkampen, men straks etter valget igjen blitt»aktuell». Nmineringa til LOkngressen er et annet eksempel på lignende taktikk. Frmelt frdi det finnes partier sm vil tjene på at spørsmålet blir skjøvet i frgrunnen. Bare fr å gi eksempler: Høyre g SF. De partier sm er splittet i spørsmålet vil sjølsagt ikke være glad fr en slik utvikling i valgkampen. Hvrdan de vil stille seg vil bare tida kunne vise. Arbeiderkmiteen (AK) kan sjølsagt ikke pptre sm m situasjnen ikke eksisterer, sm m det ikke er et Strtingsvalg. Jeg mener at AK må kaste seg aktivt inn i valgkampen. Vi må benytte denne spesielle anledninga hvr massenes plitiske interesse vkser, til å minne dem m at spørmålet slett ikke er avgjrt. Vi så hvr str betydning det var at det var nk mtstandere på Strtinget. Vi må anta at dette var en viktig faktr sm gjrde at vi klarte å tvinge igjennm ei flkeavstemning. Den ble tilhengernes»siste» håp. Dette frklarer hvrfr parlen»full støtte til mtstanderne på Strtinget!» ble frmulert. Vår hvedparle i strtingsvalgkampen br være:»fyll Strtinget med mtstandere!» Men hvrdan går vi så knkret til verks? AKmedlemmene i de frskjellige fylker undersøker hvilke navn sm står øverst på de frskjellige partiers lister i sitt fylke. Deretter gjelder det å finne ut m fr eksempel de fire første er tilhengere eller ikke. Viser det seg f. eks. at de fire første på APs liste i Nrdland er tilhengere, så må AKs medlemmer i Nrdland drive prpaganda fr å få flk til ikke å stemme på AP i Nrdland. Flk sm man ikke er sikker på hvr står i spørsmålet, må man frsøke å røyke ut et standpunkt av. Hvilke partier sm vi vil ppfrdre flk til ikke å stemme på vil sjølsagt variere fra fylke til fylke. Spørsmålet m kumulering mener jeg må avklares. I et kmmunevalg ville det vært realistisk, men i et strtingsvalg vil det kreve et meget strt apparat fr å ha nen virkning. Kumulering har aldri vist seg effektivt ved stre valgkretser. Valgkretsene er stre både gegrafisk g antallsmessig ved strtingsvalget. Vil ikke dette være en fåfengt plitikk sm vil resultere i at vi støter ifra ss fr eksempel APmedlemmer g sympatisører? Jeg mener nei. Flkeavstemninga viste at stre deler av beflkninga sm sympatiserer med partier sm er splittet i spørsmålet, lt saken være viktigere enn partisympatiene. Ja APstemmegiverne lt seg i meget str utstrekning ikke engang presse av Brattelis kabinettspørsmål. Jeg har»prøvd» denne plitikken på en del av min mgangskrets. Det har vist seg at flk sm hadde tenkt å stemme på et tilhengerparti, på trss av at de stemte nei, etter en del diskusjner har sagt at de vil stemme mtstandere inn på Strtinget. Jeg vil anbefale den enkelte å prøve i sin mgangskrets m mine erfaringer er spesielle eller allmenne. Fr å unngå å bli misfrstått vil jeg presisere at AK skal kun ppfrdre flk til ikke å stemme på partier sm har tilhengere øverst på fylkeslista i sitt fylke. AK skal ikke ppfrdre flk til å stemme på bestemte partier. Det vil være et kraftig nederlag fr tilhengerne m Strtingets representasjn ble slik sm frhldene viste seg å være under flkeavstemninga, hvr det verveldende antall fylker hadde en klar vervekt av neistemmer. Frutsetninga fr at dette skal lykkes er at flket skjønner at tilhengerne ikke har gitt pp på nen sm helst måte g at pininen ikke frandrer seg. FORSVAR FOLKTS NI TIL STM MOT STANDR INN PÅ STOR TINGT! Riktig å pprette Arbeiderkmiteen Fra et medlem i Lindås Akmed har vi fått et langt brev sm tar pp flere viktige spørsmål m frhldene i Arbeiderkmiteen mt g dyrtid. Da brevet ville fylle flere sider i avisa dersm vi skulle trykke det i sin helhet, har vi i første mgang tatt ut det sm angår spørsmålet m pprettelsen av Akmed. Andre ting sm blir tatt pp i brevet vil vi kmme tilbake til i et seinere nummer. Med utgangspunkt i nest siste nummer av»mtstanderen» g den kritikken sm er reist fra styremedlem i Trndheim Akmed g de spørsmålene sm redaksjnen sjøl reiser, vil jeg prøve å utdype en del av de prblemstillinger sm er blitt reist. Dette brevet blir hvedsakelig en persnlig vurdering, da vi i Akmed her ikke har diskutert prblemstillingene på den måten. Jeg skal først ta fr meg redaksjnens egne prblemstillinger frdi de spørsmål redaksjnen reiser (14), er avgjørende fr m det i det hele tatt er nen vits i å ppretthlde Akmed. Jeg vil med en gang si at jeg synes spørsmålene er veldig negativt vurdert, særlig på bakgrunn av tidligere plitiske begrunnelser fr virksmheten. Spørsmålet er frmulert sm m Akmed ble pprettet sm en knkurrerende rganisasjn til Flkebevegelsen (FB), g sm m Akmed ble ppfattet sm et fremmedelement. Da FB ble stiftet, skjedde det på en veldig byråkratisk måte ved at en del kjendiser fra en rekke rganisasjner vedtk å pprette en flkebevegelse. Opprettelsen av FB ble med rette sett på med str skepsis av ss både pga. måten det skjedde på g med det kjennskap vi hadde til de persner sm st bak pprettelsen. Hva vi i vår skepsis glemte å ta stilling til, var m de parlene sm ble stilt var riktige. Det viste seg imidlertid at FB fikk en spntan masseppslutning pga. riktig hvedparle g initiativtakernes tillit hs.medlemmene i sine rganisajner. Persnlig meldte jeg meg inn i begge rganisasjnene på et tidlig tidspunkt uten å ppfatte dem sm rivaliserende. Omstendighetene mkring pprettelsen av Akmed kjenner jeg ikke, men jeg mener at parlegrunnlaget km etter en riktig plitisk analyse skjønt det ble gjrt en hel del byråkratiske feil i begynnelsen, så trr jeg den svake mbiliseringen vesentlig skyltes initiativtakernes manglende massebakgrunn. Heller ikke trr jeg vi ville maktet å kmme i kntakt med flere persner m vi hadde deltatt i FB, våre muligheter til massearbeid var den samme i begge tilfeller. I den grad vi gjrde fr lite massearbeid, må feilene her finnes i arbeidsmåten med mange møter med str planlegging g haugevis av ppgaver g plitiske diskusjner. Av g til hadde jeg inntrykk av at vi satt g diskuterte (dvs.»utviklet mindre framskredne mtstandere», sm hadde sluttet pp m Akmeds linje), m var en imperialistisk trusel eller ikke etter direktiver fra sentralt hld i stedet fr å satse maksimalt på å få dem med i praktisk arbeid, g mens tilhengerne kjørte på med sine tiltak. Spørsmål 2 g 3 behandler det samme prblemet, m i hvilken grad venstresiden kunne ha spilt en større rlle i mtstandskampen ved å knsentrere sitt arbeid i FB. Det er det uhyre vanskelig å ha nen frmening m, Vi måtte i alle fall ha vært frberedt på at høyrefløyen ville gjrt hva den kunne fr å islere ss. Jeg er ikke i tvil m at våre plitiske analyser ville kunne slå igjennm hs sentrum, det syntes jeg var klart når jeg var ute g agiterte hs flk, men jeg trr at i de tilfeller det km til rganisatriske ppgjør innen frnten, ville våre representanter kmmet til krt mt høyrefløyen av t grunner, a) høyrefløyen har en mye større rganisatrisk massebasis enn ss, b) vi har i slike situasjner en tendens til å kjøre fr hardt ut mt en sterkere fiende g da gjerne i en tne sm m man vil kan kalle»sufsjargng», g den er ikke egnet til å vinne tillit hs TIL SID

8 Vi skal effektivt spre våre krav til handelsavtalen med, frsvare flkeavstemninga mt krefter sm vil sette den til side, g frhindre at pininen snur mt ja, sm følge av agitasjnen m at arbeidsplassene står i fare utenfr. Hvrdan skal vi makte disse ppgavene? Vår rganisasjn er freløpig svekket g sliter med alvrlige øknmiske prblemer. Vi må få flere g større arbeidende lkalkmiteer g skaffe nk penger i kassa. Dette er i siste instans plitiske prblemer, spørsmål m å finne svar på»hvrfr?» g»hvrdan?» Dess nærmere vi kmmer løsninga på dem, dess flere vil bli mtivert fr å gjøre rganisasjnen større g bedre g pengene i kassa flere. Men hvrdan skal vi i praksis vekke pp svende deler av rganisasjnen fr å få klingende mynt i kassa? Vårt svar fram til landsmøtet 2. g 3. februar er: rganiserte studier g en bevisst, planlagt aksjn fr å nytegne medlemmer fr HVORFOR AKSJON NY TGNING 73? Hvert medlemskrt vil gi 1 kr. (eller 2 kr.), likelig frdelt mellm lkale g sentrale rganer. Nytegning er altså en utmerket måte å styrke øknmien på. I tillegg er den en svært viktig metde til å knytte passive medlemmer nærmere rganisasjnen, særlig ved at de aktive setter dem inn i plitikken. Kmmer en slik aksjn i veien fr frberedelsene til landsmøtet? Tvert imt, trr vi. Gjennm aksjnen kan flere bli trukket med i de plitiske frberedelsene. De aktive kan, gjennm samtaler med flest mulig medlemmer, få et bredt g representativt grunnlag fr den plitikken de framfører I I FRA SID 7 sentrum. Slike knfrntasjner ville ikke ha styrket frnten sm sådan. Derimt trr jeg vi kunne ha vunnet på en slik linje hvis vår egen styrke var større i frm av bedre arbeidsmetder g breiere massebasis. Spørsmål 4 er meget vanskelig å besvare. Det vil sikkert finnes ulike mtiver hs den enkelte fr at de har deltatt i Akmed, men slik sm spørsmålet er frmulert, virker det sm m redaktøren er ute etter psyklgiske mtiver hs initiativtakerne, g det vil sikkert få av Akmeds medlemmer kunne svare på. Hvis derimt en slik frmdning m at Akmed var pprettet av frykt fr at vi ikke ville nå fram hs flk med vår linje i frhldet til høyrefløyens er riktig, så var det sjølsagt enda verre å pprette en egen rganisasjn når venstresida sjøl tvilte på gjennmslagskraften i linjen. Fr min egen del tvilte jeg sm delegater på landsmøtet. t landsmøte med mange ljale medlemmer i ryggen vil gi ss større sjøltillit g mt til å sette vår plitikk ut i livet med fynd g klem. MTODR Skal flk nytegne seg sm medlemmer, må de vite hvrfr g hvrdan kampen frtsetter. nnå har relativt få diskutert dette. Ingen vil støtte en rganisasjn plitisk g øknmisk dersm det ikke er nenlunde klart hvilke ppgaver den har. Altså, plitisk mtivering, gjennm diskusjner g samtaler er den viktigste metden fr medlemsverving. Dernest kmmer den praktiske gjennmføringa. Medlemskartteket må brukes bevisst g planmessig. Derfr må det gjennmgås g sjekkes. Det lureste er vel å ppnevne en ansvarlig fr dette. Hvert medlem bør få i ppgave å ppsøke medlemmer sm br i nablaget eller sm jbber på samme sted, ikke på gjennmslagskraften i hvedparlene g syntes ikke det var vanskelig å begrunne dem i diskusjner. Hvis det var frykt fr å tape ledelsen i FB, så var en slik frykt berettiget ut fra de grunner sm er nevnt venfr, g da var det riktig å pprette Akmed sm et rganisert tilbud til venstresiden. Dette var vel litt smått med knklusjner på de spørsmålene sm redaktøren reiste, men jeg syntes ikke spørsmålene hadde fått nen gd frm, så det vil være vanskelig å knkludere entydig. IKK FLINK TIL Å KRITI SR LDLSN Sm ppsummering av arbeidet fra vi startet høsten 71, kan vi si at vi mbiliserte bra med flk til Akmed blant ungdm, altså flk vi ellers km i kntakt med. Vi utviklet dårlig metden fr å vinne tillit hs eldre g flk sm vi ellers ikke til daglig mgås, g BSTILLINGSSDDL fr antimateriell fra Arbeiderkmiteen mt g dyrtid, Bks 3829, Ullevål Hageby, Osl 8. Pstgir Jeg bestiller herved:... stk. studieheftet»hva NÅ?» kr. 1,... stk. Rlf Grvens maleri»nrsk nyrmantikk» (»Willh g Bratteli») 5 x 7 m kr. 1,... stk. Rlf Grvens maleri:»gi ham ei framtid han sjøl rår iver» 5 x 7 m kr. 1,... stk. pstkrt»willh g Bratteli» av Rlf Grven kr. 1,... stk. LPplata»Fløtt deg du står i vegen fr sla» kr. 36,... stk. LPplata»NORG SA NI» (Syngespillgruppa) kr. 4,... stk. diskusjnsbladet»mtstanderen» kr. 1,... stk. avisa»kamp mt g dyrtid» kr. 1, Navn. Adresse. Pststed. eller skle. Da ppnår en at arbeidet blir frdelt, g at en kan spre ringer i vannet ved videre frdeling. Å STT SG MÅL er en gd arbeidsmetde. Da får en rden i arbeidet, g sikrer seg at resultater blir ppnådd. n blir nødt til å vurdere styrken en har g mulighetene til å bygge pp rganisasjnen. Kntrllmulighetene blir gså mye bedre. Vurderinga av situasjnen, framgangsmåten g m alt ble gjrt fr å nå målet kan ppsummeres. Frhldet til hva sm må rettes pp fr å kmme videre, blir mer til å ta g følea. Derfr, sett mål i nytegningsaksjnen! de eldre g arbeiderne sm vi hadde sm medlemmer klarte vi heller ikke å mbilisere til å yte sitt beste. Da de ikke møtte på kmitemøter sm vi innkalte til, gjrde vi dårlige undersøkelser fr å finne ut hvrfr g eventuelt på hvilke andre måter vi kunne dra dem med i utfrmingen av plitikken g i praktisk arbeid. Internt gjennmførte vi ganske bra de plitiske diskusjnene g landsmøtefrberedelsene, det er mulig at vi burde gjrt dette i mindre grad g heller funnet ut hvrdan vi skulle løse de øknmiske prblemene lkalt g sentralt g sikre arbeidet mt smmeren ved å trekke flere enn skleelever med i massearbeidet. Av eksternt materiell slgte vi meget bra av»kamp mt g Dyrtid» g en del av heftene mens vi slgte meget dårlig ukeavisen»nrge fr flket», g vi var ikke flinke til å sende kritikk av ledelsen i Osl g Bergen eller rapprter m arbeidet vårt g de særegne frhldene våre, så når vi Siden øknmien er et så brennende spørsmål, må aksjnen gjennmføres raskt. Helst bør halvparten av medlemmene være nytegna til landsmøtet. Derfr, meld deg til tjeneste eller press på styret ditt fr å få aksjnen i gang! Men la ikke dette hindre at plitikken settes i første rekke. Uten det, blir små resultater ppnådd. BAZBID DIN VNNR. få DM TIL Å NLD S.. 'NU I ARDt br KHITN.I. BurAP 4 km pp i vanskeligheter, kunne vi i liten grad vente at mer sentrale rganer kunne hjelpe ss med råd g veiledning. Fr øvrig slutter jeg meg til det sm styremedlem i Trndheim Akmed har skrevet m plitikk tredd ned ver ørene, priritering fra tppen, urealistiske målsettinger g byråkrati. Når vi har mttatt analyser av den plitiske situasjnen fra Osl, så er det nærmest sm m vi har måpt g trdd at nå er det like før mtstandsarbeidet der brte går ver i en revlusjnær fase mens vi her brte sliter med bønder sm ikke ser nødvendigheten av å rganisere seg en gang. Resultatet ved flkeavstemninga var ikke dest mindre at nesten 75 % stemte nei i Lindås g nesten like mange prsent stemte ja i Osl. Litt mer jrdnære situasjnsanalyser trr jeg ville ha styrket tilliten til rganisasjnen sjøl m det ikke hadde vært så spennende. B.B medlem av Lindås Akmed Trykt i ffset ks A/5 Ouplirykk Osl73

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE

LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE LEIRSKOLE I GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGER UTARBEIDET AV GJØVIK KOMMUNALE FORELDREUTVALG (KFU) VERSJON MAI 2012 Agenda fr freldremøte Leirskle i Gjøvik kmmune Uttalelser fra elever sm har

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper

SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET. Evalueringsrapport for kurs i coachende kommunikasjon og veiledning i grupper SAMORDNA RÅDGIVING I LANDBRUKET Evalueringsrapprt fr kurs i cachende kmmunikasjn g veiledning i grupper Steinkjer kmmune, landbruksfrvaltningen, inviterte i ktber 2010 rådgivere innen landbruket til utprøving

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU

Det Gode Lokallag. Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU Det Gde Lkallag Av: Ola Venås, lagsutviklingsleder NBU 2013-2015 Hva kjennetegner et gdt lkallag? Hvrfr klarer nen lkallag å hlde kken i mange år, mens andre sier takk fr seg veldig frt. Hva gjør at nen

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid. Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen Osl er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de stre utdanningsinstitusjnene g mangfldet gjør Osl til et attraktivt sted å b. Siden 2001 har innbyggertallet i byen økt med 25 prsent.

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Nord - Norge krets Vedtekter fr Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd - Nrge krets Vedtatt av Årsmøtet 17. mars 2015 1 Kretsens navn Kretsens navn er Nrsk Pst- g Kmmunikasjnsfrbund, Nrd -Nrge krets. 2 Frmål g virkemråde Kretsens

Detaljer

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3

DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 HANDLINGSPLAN 2015 INNHOLD HOVEDMÅL... 2 DELMÅL 1: ØKE OPPSLUTNINGEN OM ALKOVETT OG ALKOHOLFRIE SONER GJENNOM HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID... 3 Alkvett... 3 Arbeidsliv:... 4 Båt- g badeliv:... 5 Graviditet:...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter

Amnesty International i Norges landsmøte i Trondheim november Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Amnesty Internatinal i Nrges landsmøte i Trndheim 4.-6. nvember 2016 Arbeidsgruppe III: Menneskerettigheter Innhld MR 1/16 Strategisk mål 1... 2 MR 2/16 Strategisk mål 2... 3 MR 3/16 Strategisk mål 3...

Detaljer

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi

FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne Senter for Krisepsykologi FLYKTNINGEKRISEN I EUROPA - Hva skal vi si til barna? Av psyklgene Atle Dyregrv, Magne Raundalen g Unni Heltne Senter fr Krisepsyklgi Frfatterne har arbeidet pp mt en rekke krigssituasjner i ulike deler

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart

Håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo den 22. juli 2011 ved skolestart Kunnskapsministeren Kmmuner g fylkeskmmuner Grunnskler g videregående skler Deres ref Vår ref Dat 201103688 02.08.11 Håndtering av tragedien på Utøya g i Osl den 22. juli 2011 ved sklestart Vi skal gjenreise

Detaljer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer

Mål: Mål i ord: Nådd? Årsak til avvik: Økt fokus på veiledning av familier med store utfordringer Helsestasjn Mål g målppnåing 2015: Mål: Mål i rd: Nådd? Årsak til avvik: Helsestasjn Auka medvet g kmpetanse i frhld JA til rus i svangerskap g barseltid Helsefremmande ppvekst g livsstil Persnalet har

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara

Til medlemmer og varamedlemmer FAU Lundehaugen. Klasse Navn Medl/ vara REFERAT FAU-MØTE Til medlemmer g varamedlemmer FAU Lundehaugen Dat: Tirsdag 08.09.2015 Tid: Kl. 19:00 19:50 Sted: Lundehaugen Ungdmsskle, persnalrm Fremmøte: Tilstede (X) Klasse Navn Medl/ vara X 8A Ksm,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer.

Stikkord fra cafedialogen i Glåmdalen 20.04.16 med alle formannskapsmedlemmer. 1 Stikkrd fra cafedialgen i Glåmdalen 20.04.16 med alle frmannskapsmedlemmer. Arbeidet var rganisert med 7 cafebrd g der deltagerne deltk 15 minutter pr spørsmål. Frmannskapsmedlemmer fra alle kmmunene

Detaljer

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner

Hele sektoren og forholdet til private ideelle institusjoner Høringsuttalelse fra NLA høgsklen Det ble på høringsknferansen bedt m at en svart på høringen på et verrdnet måte slik at en så på elementer sm er viktig fr hele sektren. Dette er en str sak sm har mange

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt.

Slørdebatten, fordommer og fremmedfrykt. Prsjekt: Afghanistan Samfunnsfag (del 1) Slørdebatten, frdmmer g fremmedfrykt. Hensikten med dette undervisningspplegget er at du skal lære å kjenne igjen frskjellige varianter av muslimske slør få innsikt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE

STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage Strm&Kuling STORM&KULING VARSEL FOR NOVEMBER & DESEMBER PIRATENE FOKUS FOR NOVEMBER: VÆRET Samtale m g ppleve ulike værtyper Samtale m ulike værfenmener Riktig påkledning

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A.

Foreløpig sammendrag av rapport. Norge og EØS: - Eksportmønstere og alternative tilknytningsformer. Menon-publikasjon nr 17/2013. Av Leo A. Freløpig sammendrag av rapprt Nrge g EØS: - Eksprtmønstere g alternative tilknytningsfrmer Menn-publikasjn nr 17/2013 Av Le A. Grünfeld Freløpig sammendrag Hvrfr være pptatt av nrsk eksprt? Nrge er en

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den...

Arbeidsrutiner for klassekontakter Vedtatt i FAU-møte den... Arbeidsrutiner fr klassekntakter Vedtatt i FAU-møte den... FORMELT: Klassekntaktene skal være bindeleddet mellm FAU (Freldrerådets arbeidsutvalg) g alle freldrene (Freldrerådet). Se vedtektene fr Freldrerådet

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

1 Oppsummering og konklusjoner

1 Oppsummering og konklusjoner Rapprt fra Brukerundersøkelse 2009-03-27 Back App 1 Oppsummering g knklusjner Siden våren 2006 har Back App vært markedsført sm et treningsapparat sm trener musklene sm støtter ryggsøylen mens du sitter.

Detaljer

TILLITSVALGTE: Intervjuguide

TILLITSVALGTE: Intervjuguide TILLITSVALGTE: Intervjuguide 1. Om prsjektet, annymitet 2. Bakgrunnsinfrmasjn Erfaring sm tillitsvalgt antall år i vervet, ppgaver Ansatte rganisasjnsgrad, frhld til eventuelle andre klubber i virksmheten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll:

Ettervern og oppfølgingsrutiner nå r student er involvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ettervern g ppfølgingsrutiner nå r student er invlvert i ulykke/hendelse eller ved dødsfåll: Ulykker/hendelser/dødsfall hvr BI student er invlvert må umiddelbart meldes fra m til studenteier Dersm dødsfall

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET l OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i IN 105 - Grunnkurs i prgrammering Eksamensdag: Onsdag 7. juni 1995 Tid fr eksamen: 9.00-15.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg:

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet? 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang

Detaljer

Vi fryser for å spare energi

Vi fryser for å spare energi Vi fryser fr å spare energi Øknmiske analyser 2/13 Vi fryser fr å spare energi Bente Halvrsen* Innetemperaturen er av str betydning fr energifrbruket. I denne artikkelen ser vi på variasjner i innetemperaturen

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge

Fortsatt sterke kjønnsrollemønstre blant unge 25. JANUAR 216 Frtsatt sterke kjønnsrllemønstre blant unge SARA HONARMANDI, MIRJANA RISTIC, ANDJELIKA PEJIC OG HANNAH NYGAARD [DOKUMENTUNDERTITTEL] VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE Innhld 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/

Søndre Auli Velforening (SAV) Årsberetning 2012. 1. Styrets sammensetning i perioden 16.03.2012-21.03.2013. Styremedlem/ Styremedlem/ Søndre Auli Velfrening (SAV) Årsberetning 2012 1. Styrets sammensetning i periden 16.03.2012-21.03.2013 Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem/ Webredaktør Styremedlem/ Lekeplassansvarlig Geir Myhre

Detaljer

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010

Nettverksmøte. Trondheim-Oslo. 26. november 2010 Nettverksmøte Trndheim-Osl 26. nvember 2010 Myldrende samarbeid m gdt inneklima g termitt inspirert byutvikling ved bl.a. MVRDV i Gwanggy Sør-Krea. Hvrfr er vi her? Det er viktige tema sm tas pp g jeg

Detaljer

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.

Saksfremlegg. Ny 4 om disponering av årsoverskudd: Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital. Saksfremlegg Saksnr.: 09/180-16 Arkiv: T00 &00 Sakbeh.: Ommund Heggheim Sakstittel: ALTA KRAFTLAGS VEDTEKTER 2. GANGS BEHANDLING Planlagt behandling: Frmannskapet Kmmunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Sportslig satsning 2015:

Sportslig satsning 2015: Sprtslig satsning 2015: Fr å tilrettelegge best mulig tilbud fr alle, vil BMIL tilby t treningstilbud fr alle spillere i barne-, ungdms- g vksenftballen. Tilbudene skal inkludere alle spillerne g samtidig

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over):

Kontaktdetaljer for ansvarsperson (om annen enn informasjonen over): LAND-SENTER SØKNADSSKJEMA Bli med sm et permakulturelt Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- g Demnstrasjnsprsjekt, g delta i et spennende g inspirerende nettverk av grupper g prsjekter sm viser at permakultur

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter

Ramsøy barnehage - Vi ror i samme båt, mot nye horisonter Ramsøy barnehage - Vi rr i samme båt, mt nye hrisnter Ramsøy barnehage er en kmmunal barnehage, vi jbber etter Askøy kmmune sine felles verdier. Disse verdiene er RAUS- INTERESSERT - MODIG - KOMPETENT.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Saksliste: Tinget 2016

Saksliste: Tinget 2016 Saksliste: Tinget 2016 Lørdag 18. juni 2016. Kl. 1000 Frbundstinget starter! Åpning g hilsener Åpning av Frbundstinget ved President Harald Bråthen Hilsninger Krte rienteringssaker Status i strategi. g

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn

Tiden som aspirant i 1. Kolbotn Intrprgram trppen Side 1 Tiden sm aspirant i 1. Klbtn Det første halvåret i trppen er du aspirant. Ved endt aspiranttid avlegger du speiderløftet g blir tatt pp sm speider i trppen i en høytidelig seremni.

Detaljer

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet

Venstres innspill til politiske samtaler om asylfeltet Strtinget, 11.11.15 Venstres innspill til plitiske samtaler m asylfeltet I. Bred enighet m langsiktige løsninger Venstre går inn i frhandlingene m frlik på asylfeltet, med en ambisjn m å ppnå bred enighet

Detaljer

Gjerpen vår menighet!

Gjerpen vår menighet! Gjerpen vår menighet! På trygg grunn, med åpne dører g mye varme Visjnsdkument 2014 Menighetsprfil (kt. 2013) Pririterte tiltak Sammen m gudstjenestefeiring Gudstjenesten sm viktigste fellesarena i møte

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2015 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring g mestring. 1 INNHOLD Avdelingen vår, side 3 Persnalet på avdelingen, side 3 Vi er pptatt av, side 4-7

Detaljer

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg

Nettverkssamling for gruppen for forbruk og avfall. 13-14 september 2010 Sarpsborg Nettverkssamling fr gruppen fr frbruk g avfall. 13-14 september 2010 Sarpsbrg Dette er ment sm en helt krt ppsummering av nen ppfølgingspunkter fra møtet i Sarpsbrg, sm supplement til at prgram g innlegg

Detaljer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer

FOKUS-virksomhetenes arbeid med flerspråklige barn og ungdommer FOKUS-virksmhetenes arbeid med flerspråklige barn g ungdmmer NAFOs Østfldknferanse 13.11.12 Observasjn g samtaler fra Kjølberg, Os, Malakff g Verket skler, tspråklige lærere g FRIS i Østfld, Kulås g Prestenga

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet?

Så har vi fått et nytt medlem i klubben. Hvordan skal vi beholde medlemmet? Så har vi fått et nytt medlem i klubben Og erfaring viser: Mange slutter før de har vært 3 år De sm blir 3 til 5 år, - blir lenge. Hvrdan skal vi behlde medlemmet? Fadderskapet i Rtary Nen tanker m fadderskapet

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012

Nord-Trøndelag LRS Øvingsforum ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 1 Helsevesenet, Brannvesenet, Plitiet, Sivilfrsvaret, FORF g FM i Nrd-Trøndelag 13.03.12 ETTERSØKINGSSEMINAR 7. MARS 2012 Plitiverbetjent / perasjnsleder Mnica Frst Ravl ønsket velkmmen til seminaret sm

Detaljer