Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ingrid A. Medby 1. Finnes det en egen arktisk identitet?"

Transkript

1 1. Finnes det en egen arktisk identitet? (navn etc.) Dette var et spørsmål jeg selv ble interessert i fr flere år siden sm student nesten så langt unna Arktis man kmme, nemlig i Australia, da jeg gang på gang frsøkte å frklare fr flk der hvr jeg var ifra. Til flk sm knapt visste hvr Nrge lå, g i hvert fall ikke Nrd-Nrge, endte jeg fte pp med å frklare at fr eksempel min fødeby Kirkenes lå nrd fr Plarsirkelen (the Arctic Circle) altså i «Arktis». Det gledet meg derfr veldig å bli invitert til denne knferansen, da jeg tar dette sm et tegn på at det er flere enn meg sm er interessert i dette spørsmålet. Jeg mener det faktisk er et uhyre viktig spørsmål å stille, frdi identitet, eller tilhørighet, kan være både ytterst plitisk g meget kraftfull. I en tid da Arktis er høyt på både den nasjnale g internasjnale agendaen kan det få stre knsekvenser hvem sm blir sett på sm innenfr, g hvem sm blir utenfr, ikke minst når det gjelder plitisk legitimitet g handlerm. 2. Arktis? Sm vi alle vet, får Arktis i disse dager veldig høy ppmerksmhet fra både fjern g nær i all hvedsak pga. klimaendringer: Både de negative knsekvensene, trusler g utfrdringer, samt de ssiøknmiske knsekvensene, sm av nen ppfattes sm nye muligheter. (Økt ppmerksmhet (Muligheter vs. Utfrdringer)) Mange definisjner (Klimatlgisk, bilgisk, gegrafisk, plitisk ) Plitisk sett: 8 arktiske stater Arktisk Råd; 5 kyststater Man kan sikkert snakk m arktiske identiteter i alle disse g gså på tvers av landegrenser, men jeg skal i dag fkusere på en av disse, nemlig landet vi nå befinner ss i, Nrge. Har vi her i Nrge en arktisk identitet? 1

2 3. Nrge: en «arktisk stat» At Nrge er en arktisk stat er vel ganske ukntrversielt: Gegrafisk sett har vi: Landmråder nrd fr Plarsirkelen (sm gjør ss til et av de åtte medlemene av Arktisk råd), samt Kystgrense mt Plhavet (sm gjør ss til en av fem arktiske kyststater, g med bla. Kntinentalskkelrettigheter i følge FNs Havrettsknvensjn) Plitisk sett har Nrdmrådene fått høy priritet både under tidligere g nåværende regjering. Den nåværende har fr eksempel uttalt at: «Nrdmrådene er Nrges viktigste utenriksplitiske interessemråde.» (U.D. 2014) Sm den kjente frfatteren Charles Emmersn i sin bk The Future Histry f the Arctic skrev er: Arktis er både Nrges kilde fr fremtidig rikdm såvel sm vårt krav til histrisk strhet. (Emmersn, 2011: 7) 4. Nrge: en «arktisk stat» Utenriksminister Børge Brende, Arctic Frntiers 2015: As a natin f seafarers and fishermen, Nrwegians have always lived ff the sea. Plar explratin is an integral part f ur natinal identity. [ ] Almst 90 % f ur exprt revenues cme frm resurces and ecnmic activity and in ur sea areas. Our lng castline, traditins and innvatin g hand in hand. «Sm en nasjn av sjøfarere g fiskere, nrdmenn har alltid livnært seg av havet. Plare ppdagelsesreiser er en vesentlig del av vår nasjnalidentitet. Nesten 90% av våre eksprtinntekter kmmer fra ressurser g øknmisk aktivitet i våre havmråder. Vår lange kystlinge, tradisjner, g innvasjn går hånd-i-hånd.» 2

3 5. «Banal arktiskhet?» Låner Billigs kjente knsept: banal nasjnalisme hvr daglig, nasjnen indikeres eller påminnes i beflkningens hverdagsliv, fte på nesten umerkbare måter vi ikke tenker ver. I tillegg er «Arctic» et brand/merkevare sm selger. Ikke minst brukes det i markedsføring mt turister, g på den måten ved å bli ubevisst påminnet m vår «arktiskhet», g ved å se vårt arktiske speilbilde reflektert fra utenfrstående blir vi gså gjrt ppmerksmme på vår plass i verden. 6. Men Nasjn stat.. Brukes fte sm synnymer, selv m de egentlig refererer til litt frskjellige ting: Nasjn: et såkalt imaginært fellesskap; et selvdefinert flk på bakgrunn av fr eksempel kulturtrekk. Land: et avgrenset gegrafisk mråde. Stat: Den plitiske myndigheten/styret/administrasjnen ver dette gegrafiske mrådet, eller landet, sm i tillegg er internasjnalt anerkjent sm en legitim g uavhengig stat. Føler nasjnen/beflkningen seg arktiske? Er det en følelse av tilhørighet til en arktisk regin? Og, i så fall, er dette en -sub-nasjnal, nrdnrsk identitet? -nasjnal identitet? -pst-nasjnal, cirkumplar identitet? Det var dette jeg ønsket å finne ut! Og fr å gjøre det 3

4 7. Frskningsrsjektet: Diskursanalyse av nøkkeldkumenter, feks. Nrdmrådene Visjner g virkemidler (U.D. 2011) (sm nevnt: Nrge sm et helhetlig arktisk land; verdiskapning fr hele nasjnen Men, til sammenligning ønsket jeg å se hvrdan denne arktiske identiteten ble mttatt, g jeg distribuerte derfr et spørreskjema ver nett). Online spørreskjema: Unge nrdmenn: år (selv-definerte nrdmenn) dvs. hvedsakelig pst-svjet generasjnen (etter Kalde Krigen, andre/mer relevante erfaringer av den geplitiske situasjnen i nrd Samt Jnas Gahr Støre har fte kalt Nrdmrådesatsningen et «generasjnsprsjekt» - hva tenker så den innkmmende generasjnen m det?) «Snøballmetde» (dvs. deltakere rekrutterte nye deltakere ved å dele g spre rdet; jungeltelegraf) Både åpne g flervalgsspørsmål 239 deltakere (fra hele landet; dg litt flere fra Nrd-Nrge. Gjennmmsnittsalder 24 år, g litt flere jenter enn gutter). Påstår ikke at dette er generaliserbart fr hele den nrske beflkningen; en kvalitativ studie av individers egen frståelse av seg selv. Interessant erkjennelse av feks. gegrafiske g etniske subjektiviteter (ny dimensjn) 8. Arktis: Oppfatninger Umiddelbare asssiasjner til rdet «Arktis»: Først, nrsk territrium. Sekundært, bredere internasjnal regin. Definisjner terminlgisk frvirring: Nrdmrådene? Arktis? Barents? Nrden? Skandinavia? Nrdkaltten? (hvrdan kan man føle seg tilknyttet en regin man ikke riktig vet hvr er?) Arktis ansett sm viktig både øknmisk g kulturelt, men førstnevnte sterkere (ma. en bevissthet på materielle frhåpninger i reginen.) 4

5 9. Arktis: Legitimitet Tilknytningsfølelse til en arktisk nasjn, g bare litt svakere til en arktisk regin. Innenriks hierarki av «arktiskhet» / arktisk legitimitet Nen sm er «mer arktiske» enn seg selv: Basert på relativ nrdlighet g urbeflkningsstatus. Arktis ansett sm viktig i frtid, nåtid, g fremtid, men histrisk mer: Nevnte fte fr eksempel Nansen g Amundsens betydning fr nasjnsbyggingen g -følelsen på begynnelsen av 1900-tallet, da Nrge fikk sin uavhengighet. knytter Nrges nasjnalfrtelling til nåværende engasjement, g felles fremtid. 10. Arktis: (plitiske) Relasjner Nrge sm «Lagspiller» i Arktis; samarbeid; multilateralitet Men skepsis til internasjnale rganisasjners plitiske påvirkningskraft ver stater. Skepsis til ikke-arktiske staters mtivasjner, så vel sm stre/mektige aktører Likevel, heldigvis, ingen frykt fr knflikt: Tr på fredelig samarbeid eller kanskje fredelig kmmersiell knkurranse? Men slående kunnskapsmangel, usikkerhet, ambivalens. 11: Knklusjner: Så fr å ppsummere Følelse av arktisk identitet blant unge nrdmenn er alt annet enn statisk, eller singulær. Den kan endre nivå (mellm lkal, nasjnal, internasjnal), g situasjnsavhengig eksistere på flere av disse samtidig. Nrge er dermed en arktisk stat frmelt, men en arktisk nasjn kun kntekstuelt. Så finnes det en egen arktisk identitet her i Nrge? Nja, tja: avgtil! 5

6 12: Hva betyr så dette fr plitikk? Før jeg avslutter ville jeg gså nevne litt hvrdan jeg har frtsatt arbeidet mitt rundt dette spørsmålet. (Nåværende Frskningsprsjekt) Hvis det er så at den arktiske identiteten til beflkningen er situasjnsavhengig g høyst subjektiv, hvrdan er så den plitiske eller statlige arktiske identiteten; selvbildet til staten Nrge? Arktisk statlig identitet hvrdan frstår g artikulerer ansatte på statlig nivå (statsfrvaltning, regjering) et lands «arktiskhet»? Hvilke plitiske knsekvenser har en arktisk identitet på statlig nivå? Hvrdan påvirker fkuset på en arktisk nasjnalidentitet plitisk legitimitet? En sammenlignende studie av tre arktiske stater: Nrge, Island, Canada ; Intervjuer med plitikere g ansatte i statsfrvaltningen. (valgte disse på grunn av deres meget frskjellige frhld til Arktis, samtidig sm de alle tre uttalt benytter sin arktiske status i plitiske sammenhenger. Derfr interessant å se på både likheter g ulikheter i måten ansatte i staten reflekterer rundt dette) (Hittil har jeg hatt 47 intervjuer med en rekke mennesker, g håper frtsatt på nen flere. Kanskje m et par år kmmer jeg tilbake hit til Kirkenes fr å frtelle mer m dette?) 13: Takk fr meg! (hvis dere er interessert i å lese hele studien ble den publisert i Plar Gegraphy i fjr) 6

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge

Kostnader og brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Norge Kstnader g brukererfaringer fra et utvalg av mindre flisfyringsanlegg i Nrge Cst and user experiences frm a selectin f small chip heating plants in Nrway UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

DE USYNLIGE INNVANDRERNE

DE USYNLIGE INNVANDRERNE DE USYNLIGE INNVANDRERNE En sosiologirapport om å flytte til Norge etter å ha tilbrakt store deler av barne- og ungdomstiden i utlandet April 2013 1 Innholdsfortegnelse DEL 1-INTRODUKSJON...3 1.1 Innledning...3

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort»

«Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» «Hvis man gjør en god jobb, så går ryktet fort» 2/2013 - Tiltak for å øke andelen personer med etnisk minoritetsbakgrunn i styrer i offentlig eide foretak Foto: Harj Panesar KUN senter for kunnskap og

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Nest-Sotra United mer enn et fotballag

Nest-Sotra United mer enn et fotballag Nest-Sotra United mer enn et fotballag Intervju med Tove Iren Vindenes Nest-Sotra United er plukket ut til å delta i Special Olympic 2011. Special Olympics er verden største idrettsarrangement i 2011.

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid

Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid This is a pre-copy-editing, author-produced PDF of an article accepted for publication in Norges barnevern with the title: Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av de andre hindrer samarbeid following

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle

Lastebildekk og drivstoffbesparelser. fa klarhet i begrepene én gang for alle www.prinfhbr.dk 130092 NO Sant eller usant? Lastebildekk g drivstffbesparelser fa klarhet i begrepene én gang fr alle Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand,

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014

Løfte Håndverket Oslo 12.november 2014 Løfte Håndverket Osl 12.nvember 2014 Tema: Hvr blir håndverket av i fag- g yrkespplæringen Dørstkkmila mellm praksisfeltet g fagpplæringen Jeg tar utgangspunkt i mitt eget fag men jeg vet at mine utfrdringer

Detaljer

Vitenskapen noe helt for seg selv? May-Lill Thorkelsson

Vitenskapen noe helt for seg selv? May-Lill Thorkelsson Vitenskapen noe helt for seg selv? May-Lill Thorkelsson Naturvitenskaplig forskning defineres ved bestemte kjennetegn, satt av vitenskapen selv. Vitner det om vitenskapens enestående karakter, eller er

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer