Fasit. Funksjoner Vg1T. Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fasit. Funksjoner Vg1T. Innhold"

Transkript

1 Fasit Innhold 4.1 Funksjonsbegrepet Lineære funksjoner Andre funksjoner Andregradsfunksjoner Polynomfunksjoner Rasjonale funksjoner Potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner Vekstfart og derivasjon Drøfting av polynomfunksjoner på grunnlag av derivasjonsregler Eksamensoppgaver Løsning Stein Aanensen og Olav Kristensen 1

2 4.1 Funksjonsbegrepet A 4,3, B 1, 4, C 0,, 4, 1, 1, 0, 3, 1 D E F 0, 4, 3, 4, 4,0 G H I Avstanden fra origo til punktet H er Df,1, V f 0,4 Dh R, Vh, Dg 6, 6, Vg 1,1 Di R, Vi,5 d) D 0,4 V 5,5 f D 0,1 V 60, 30 g D 0,1 V 40,160 h d) D 0,5 V 60,1000 i i f g h

3 4.15 DB 0,100 VB 1,5, 5,7 D 0,1 V 100,170 S S D 0,5 V ,40000 R d) D 0,60 V 0,50 E R E D 50,000 V 5,150 L D 5,150 V 50,000 E D 0,5 V 0,5 V d) D 1,8 V 3,5 M M V E L Dette er ikke en funksjon. Til flere av x-verdiene svarer det mer enn én y-verdi. Dette er en funksjon. Til hver x-verdi svarer det én y-verdi. Dette er ikke en funksjon. Til flere av x-verdiene svarer det mer enn én y-verdi. d) Dette er en funksjon. Til hver x-verdi svarer det én y-verdi f( x) 1,40x f( t) 80t f( x) x18 x d) 3000 fx ( ) x 3

4 4.1.9 d) e) f) Distanse per minutt: 4 195m 340m 14 d t t 340 D 0,14 d) f t dt e) f) V 0, 4195 d 4

5 Antall timer i et døgn er 4. Funksjonen gjelder for et døgn. Definisjonsmengden er da fra og med 0 til og med 4. Temperaturen er 6 C omtrent klokka og klokka d) V, 8, T D 50, 00 k t kt 13,50 148,00 17,50 d) Camilla har ringt i ca 15 minutt når kostnaden er 160 kroner. e) V 13,50, 197,00 k 5

6 x 50 x h 50 x A gh x 50 x x 50x D 0,50 V 0,65 A d) Den største verdien er 65 m. A e) Arealet blir 400 m når x er 10 meter og når x er 40 meter. 4. Lineære funksjoner 4..1 f x x Stigningstall Konstantledd 3x g x Stigningstall 3 Konstantledd hx x Stigningstall 1 Konstantledd 0 Stigningstallet forteller hvor raskt grafen til funksjonen vokser eller avtar. Jo større stigningstallet er, jo brattere er grafen. Konstantleddet forteller hvor grafen skjærer andreaksen. Når grafen skjærer andreaksen, er variabelen x lik 0. 6

7 4.. 0,5x f x Verditabell x fx Punkter og linje x g x Verditabell x gx Punkter og linje 6 0 h x x Verditabell x hx Punkter og linje

8 4..3 Konstantleddet til fx er 1. Grafen til Konstantleddet til Konstantleddet til gx er. Grafen til hx er 3. Grafen til Funksjonene har samme stigningstall. Linjene er derfor parallelle. f x skjærer dermed andreaksen i punktet 0, 1. g x skjærer dermed andreaksen i punktet 0,. h x skjærer dermed andreaksen i punktet 0, Konstantleddet er dermed 1. Konstantleddet er da lik Stigingstallet er 1 f x x 1 1,0 8

9 4..7 f x x 1 Blå graf x g x hx Gul graf x Rød graf ix Grønn graf 4..8 Funksjonsuttrykket til den røde grafen kan skrives som f x 3 Funksjonsuttrykket til den blå grafen kan skrives som g x x Funksjonsuttrykket til den svarte grafen kan skrives som hx 4x 1 Funksjonsuttrykket til den lilla grafen kan skrives som i x 3x Funksjonsuttrykket til den grønne grafen kan skrives som j x 1 3 x 4..9 Stigningstallet er gitt ved yx 1 y x y x

10 yx x 5 g x 4..1 a 100 y100x a 7,0 y7,0x 0,9 10

11 4..14 y0,01x 0, Vi ser grafisk at skjæringspunktet mellom grafene er (, ). Skjæringspunktet er,. d) Funksjonen f har nullpunkt for x 3,3 og funksjonen g har nullpunkt for x 1 11

12 4..16 Ls 10s 105 Vi ser av grafen ovenfor at Per da har hatt 7 salg. d) Verdimengden blir V 105, 55 L T x 0,09x 5 13,1 C d) Vi kan se grafisk at temperaturen i vannet var 14 C etter 100 minutt, altså etter 1 time og 0 minutt. e) Temperaturen i vannflasken til Anette er dermed 6,5 C ved prøvestart. 1

13 4..18 Løsning på likningssettet er 0,. Løsning på likningssettet er,. d) Løsning på likningssettet er 0,. 4 Alle punkt som ligger på linja y x 3 3 er løsninger av likningssettet. e) Siden linjene har samme stigningstall og ulikt konstantledd er de parallelle og vil ikke skjære hverandre. Likningssettet har ingen løsning. 13

14 4..19 f x 0,04x 3,315 Økningen i folkemengde per år er 0,04 millioner, altså individer. Folkemengden i Norge vil være i år 050 etter denne modellen f x 0,095x 1,4 Folkemengden i Mandal i år 050 vil være etter denne modellen. Folkemengden vil altså passere i år S x 5,39x 158 Utslippet av SO er 100 tusen tonn omtrent 11 år etter 1973, dvs. i S 37 5, ,43 d) 14

15 4.3 Andre funksjoner Andregradsfunksjoner f x x 7x 1 Når og a 0 f() x ax bx c, vil grafen vende sin hule side opp (smile). Grafen vil da ha et bunnpunkt. Grafen skjærer andreaksen i 1 fordi konstantleddet, c 1. Symmetrilinja er b 7 x a Bunnpunkt har koordinater Verdimengden blir da 1, (, f( )) (, ) 4 Nullpunktene er 3 og 4. g x x x 4 Når og a 0 f() x ax bx c, vil grafen vende sin hule side ned (sur). Grafen vil da ha et toppunkt. Grafen skjærer andreaksen i 4 fordi konstantleddet, c 4. Symmetrilinja blir 1 x Toppunktet har koordinater Verdimengden blir da 19, (, g( )) (, ) 4 Nullpunktene er -1 og. x h x Når 8 og a 0 f() x ax bx c, vil grafen vende sin hule side ned (sur). Grafen vil da ha et toppunkt. Grafen skjærer andreaksen i 8 fordi konstantleddet, c 8. 15

16 b 0 Symmetrilinja: x 0 a Toppunkt faller da sammen med skjæring med andreaksen: (0, 8) Verdimengden:, 8 Grafen til h ligger under x-aksen. V =, 8. Funksjonen har derfor ingen nulpunkt. f i x 3x 1x Når og a 0 f() x ax bx c, vil grafen vende sin hule side opp (smile). Grafen vil da ha et bunnpunkt. Grafen skjærer andreaksen i 0 fordi konstantleddet, c 0. Symmetrilinja blir b 1 x a 3 Bunnpunktet har koordinater (, i( )) (, 1) Verdimengden blir da 1, Nullpunktene er - 4 og 0. 16

17 4.3. Bunnpunktet blir 0.5, 6.5 Grafen til f skjærer førsteaksen i 3, 0 og,0. Grafen til f skjærer andreaksen i 0, 6. d) Skjæringspunkt 0, 6. Grafen skjærer førsteaksen i punktene 3, 0 og, 0. e) Verdimengden f V blir dermed V 6.5, f Ballen er 10 meter over bakken etter 0,8 sekund og etter,1 sekund. Ballen treffer bakken etter ca. 3 sekund. Den negative løsningen er ikke en løsning av den praktiske oppgaven. d) Likningen har ikke løsning. Det betyr at ballen aldri når denne høyden. e) Ballen når sitt høyeste punkt etter ca. 1,4 sekund og den er da 1,0 meter over bakken. f) Verdimengden V h til h er Vh 0, B A C x f x x x f x x x f x x x f x x x f x f 0,5 0,5x x 6 x x

18 Polynomfunksjoner Toppunkt i 3,4, 7,8. Bunnpunkt i 0,6,,. Skjæring med førsteaksen i 5,1, 0. Skjæring med andreaksen i 0,3. Toppunkt i 0,4. Bunnpunkt i, 3,. Skjæring med førsteaksen i,0. Skjæring med andreaksen i 0, Dette er en tredjegradsfunksjon. d) Volumet er 1,1 liter når høyden er 1,0 dm. e) Høyden kan være 0,39 dm eller 1, dm for at volumet skal bli 1,0 liter. f) Radius i sylindrene er 0,53 dm eller 0,91 dm d) Overflaten er minst når høyden er 1,08 dm. Radius er 0,54 dm. e) Forholdet mellom diameter og høyde er da 0,54 1. Det betyr at høyden er lik diameteren. 1,08 18

19 Rasjonale funksjoner Vertikal asymptote x Horisontal asymptote blir y 1 Vertikal asymptote x Horisontal asymptote blir y 3 Vertikal asymptote x Horisontal asymptote blir y 0 (altså x-aksen). d) Vertikal asymptote x 1 Her har vi i tillegg en skrå asymptote yx Når Morten ringer svært mye, vil den faste månedsavgiften bety lite og kostnadene per minutt vil nærme seg 49 øre. y 0,49 d) Vi ser av grafen at prisen per minutt blir 69 øre dersom han ringer 300 minutt i måneden. e) Vi ser av grafen at Morten må ringe 536 minutt dersom prisen per minutt skal bli 60 øre. 19

20 Potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner Når eksponenten er større enn 1, vil grafen stige sterkere og sterkere. Når eksponenten er mindre enn 1, vil grafen stige svakere og svakere Når x 0, vil vekstfaltoren opphøyd i 0 bli 1 og grafene vil da skjære andreaksen i 3. Når vekstfaktoren er større enn 1, vil grafen stige mot høyre. Når vekstfaktoren er mindre enn 1, vil grafen synke mot høyre. 0

21 4.3.1 Vi ser av grafen at scooterens verdi etter 3 år er ca kroner. Vi ser av grafen at det tar ca. 7,4 år før scooterens verdi er kroner Temperaturen i kjøleskapet ved strømbruddet er 4 C. Vi ser grafisk at det går ca. 14 timer før det er 10 grader i kjøleskapet. d) Vi ser at temperaturen stiger sterkt etter et døgn, og at modellen er urealistisk å bruke dersom strømbruddet er over en lengre periode Vi ser av grafen at treet er ca.,3 meter høyt etter 3 år. Vi ser av grafen at treet er 4 meter høyt etter ca. 7,5 år. 1

22 4.4 Vekstfart og derivasjon y Vekstfart x 0 Vi ser at vekstfarten er lik stigningstallet. y Vekstfart 1 x Vi ser at vekstfarten er lik stigningstallet. y Vekstfart 1 x 1 1 Vi ser at vekstfarten er lik stigningstallet. 4.4.

23 4.4.3 a 1 a a Vi ser grafisk (stigningstallet til sekanten y) at treet i gjennomsnitt vokste 88 cm per år i perioden 1994 til Vi ser grafisk (stigningstallet til sekanten y) at treet i gjennomsnitt vokste 4 cm per år i perioden fra 003 til Gjennomsnittlig vekstfart for funksjonen f fra x1 1 til x 1 f f 1,5 g Gjennomsnittlig vekstfart for funksjonen g fra x1 1 til x f Gjennomsnittlig vekstfart for funksjonen f fra x1 1 til x 1,1 g Gjennomsnittlig vekstfart for funksjonen g fra x1 1 til x 1,1 Vi får mest riktig verdi for vekstfarten når vi lar x øke fra 1 til 1,1. g 1 1 0,4 1,1 f1 1,1 1 1,1 g1 1,1 1 1,65 0, Den gjennomsnittlige vekstfarten fra år 1 til 4 er cm 3 år 3

24 4.4.8 Kostnadene per minutt avtar gjennomsnittlig med 1,5 øre/minutt for hvert ekstra minutt han ringer mellom 0 og 00 minutt. Kostnadene per minutt avtar gjennomsnittlig med 0,08 øre/minutt for hvert ekstra minutt han ringer mellom 00 og 400 minutt. Kostnadene per minutt avtar gjennomsnittlig med 0,01 øre/minutt for hvert ekstra minutt han ringer mellom 400 og 100 minutt. d) Kx måles i kr min mindre blir kostnadene per minutt. kr. x måles i minutt. Benevningen blir per minutt. Jo mer han ringer, jo min 4.4.9,8 Prisen avtar gjennomsnittlig med,80 kroner per deltaker når antall festdeltakere øker fra 50 til Den momentane vekstfarten når x er 3. Den momentane vekstfarten når x 1 er 1. Den momentane vekstfarten når x 0 er 1. Den momentane vekstfarten når x 1 er 3. Når fortegnet til den momentane vekstfarten er negativt, synker grafen når vi går fra venstre mot høyre. Når fortegnet til den momentane vekstfarten er positivt, stiger grafen når vi går fra venstre mot høyre. 4

25 Den deriverte når x 1 er 6. Den deriverte når x 0 er. Den deriverte når x 1 er. Den deriverte når x er 6. Når fortegnet til den deriverte er negativt, så synker grafen når vi går fra venstre mot høyre. Når fortegnet til deriverte er positivt, så stiger grafen når vi går fra venstre mot høyre Den deriverte når x 50 er 3,4. Det betyr at en ekstra festdeltaker da vil redusere stykkprisen med ca. 3,40 kroner. Den deriverte når x 60 er,36. Det betyr at en ekstra festdeltaker da vil redusere stykkprisen med ca,36 kroner f x x 1 f 5 gx 4x d) g 6 e) f x 0 f x 0 f x f x 3 f x f x 5 5

26 f x 5x 5x f x 7x 7x f x 36x 36x 18x f x 3x x 0 3x 4x f t 4t 30 8t 3 1 f x 3x 5x 4 0 6x 10x f x x x x x f x x x 4 0 x x 4 x x f x x 10 x 4 0 3x 5x x 5x 4x 9 6x 10x t t t t t x 5 10x 3 19x x 4 30x f x 6x 4x y x 6

27 4.4.1 f f f Tangentlikningen i punktet 0, blir y x Tangentlikningen i punktet 1, 3 blir y 3 Tangentlikningen i punktet, blir yx 6 d) Når veksthastigheten er negativ, vil grafen synke. Ved 0 vil den verken stige eller synke. I vårt tilfelle vil det si bunnpunktet. Når veksthastigheten er positiv, vil grafen vokse g g 1 0 g 0 Tangentlikningen i punktet, blir yx Tangentlikningen i punktet 1, 1 blir y 1 Tangentlikningen i punktet 0, blir y x d) Når veksthastigheten er negativ, vil grafen synke. Ved 0 så er det ingen stigning. I vårt tilfelle vil det si toppunktet. Når veksthastigheten er positiv, vil grafen vokse. 7

28 4.4.3 Treet vokser med 15 cm per år etter 5 år. Treet vokser med 59 cm per år etter 7 år K '(0) 0,1475 K '(00) 0, K '(400) 0, K '(100) 0, Benevningen blir kr min per minutt. 4.5 Drøfting av polynomfunksjoner på grunnlag av derivasjonsregler fx stiger når x 3 fx synker når x 3 fx har toppunkt når x 3. Toppunktet er 3, f 3 3, 4.5. fx synker når x 1 fx stiger når x 1 fx har bunnpunkt når x 1. Bunnpunktet er 1, f 1 1, 4 8

29 4.5.3 fx stiger når x 1 og når x 3 fx synker når 1 x 3 fx har toppunkt når x 1. Toppunktet er 1, f 1 1,15 3 f fx har bunnpunkt når x 3. Bunnpunktet er 3, f 3 3, fx stiger når x 0 og når x fx synker når 0 x fx har toppunkt når x 0 0, f 0 0, 0. Toppunktet er 3 f fx har bunnpunkt når x. Bunnpunktet er, f, Steinen er i sitt høyeste punkt etter,6 sekunder. Steinens maksimale høyde er h t 3 m ht 59,8 v t v t m at 9,8 per sekund s d) t maks Maksimalverdi for overskuddet når x 500 9

30 4.5.7,8 0,8 f f V x 000 x 180x 4x 3 Esken får sitt største volum når x 7,4 cm 3 Vx 6564 cm 4.6 Eksamensoppgaver 4.6.1X (Eksamen 1MX med IKT, Våren 00) Arealet et størst når x 7, X (Eksamen 1MX, Våren 004) Du kan bruke linjene i koordinatsystemet til høyre for å løse et likningssystem. Løsningen blir x og y 1. 1 y x y x 1 30

31 4.6.3X (Eksamen 1MX, Våren 004) Punktene ligger ikke på ei rett linje X (Eksamen 1MX, Våren 004) Bunnpunktet (,). Dersom D,6, vil verdimengden være,18 d) x1 og x 4 f e) Maksimalverdien er, X (Eksamen 1MY, Våren 004) Treet var da 0,15 meter høyt. 45 % d) Treet vokser raskt til å begynne med, men etter år flater veksten ut for så å øke igjen etter ca. 6 år. e) Vi ser grafisk at treet er,5 meter høyt etter ca. 6,4 år X (Eksamen 1MY, Høsten 004) Luftrykket 1000 meter over havet er 891 millibar. d) Finner av grafen at lufttrykket på Galdhøpiggen er 738,8 millibar og på Mount Everest 36,8 millibar. e) Leser av grafen at vi da er 1,847 kilometer dvs meter over havet. 31

32 4.6.7X (Eksamen 1MY, Våren 005) kr d) Produksjon av 49 hjelmer blir 171 kroner. e) y X (Eksamen 1MX, Våren 006) t 0 t 4,1 Ballen når sitt høyeste punkt etter ca sekund og er da 64 meter over havet. d) Det tar 13,3 sekund før ballen når havflaten X (Eksempeloppgave 1T+T, April 007) Stigningstallet til tangenten er X (Eksempeloppgave 1T +T, April 007) D R\ 1 f g( x) x d) x1 og x x 1, x e) X (Eksempeloppgave 1P +P, Desember 007) Situasjon 1: f( x),50x 60 Situasjon : A( x) 1,60x 15 Situasjon 3: g( x) 1,10x 40 3

33 Situasjon 4: hx ( ) , ,5 x x 00 Situasjon 5: B( x) ( x) x 100x x Situasjon 6: Cx ( ) , ,95 x x 4.6.1X (Eksempeloppgave 1P+P, Desember 007) f( x) 0,66x 06,31 Forskjellen er størst når x 15. Da er den ca. 8,6. Grafene skjærer hverandre for x X (Eksempelsett 1T+T, Desember 007) f ( x) 0 for x, x 0,5 og x 1 f ( x) 0 for x, 0,5 og for x 1, X (Eksempelsett 1T+T, Desember 007) Summen av x-verdiene til skjæringspunktene blir Det ser ut som om summen av x-verdiene blir tilnærmet lik 3 i hvert tilfelle. d) Hypotese: Summen av x- koordinatene til de tre skjæringspunktene mellom en linje og grafen til en tredjegradsfunksjon er 3. 33

34 4.6.15X (Eksamen 1P+P, Våren 008) 1) Vi har en lineær funksjon som minker. Graf C. ) Vi har en eksponentialfunksjon som synker. Graf F. 3) Hvis sidene i kvadratet er lik x, vil arealet være lik x. Dette er en andregradsfunksjon med positivt andregradsledd. Når x 0 er funksjonsverdien 0. Graf A. 4) Dette er en andregradsfunksjon med negativt andregradsledd. Når x 0 er funksjonsverdien 1,8. Graf E X (Eksamen 1T+T, Våren 008) f( x) 0 for x 0 og for x 6 (Nullpunkt) f ( x) 0 for x 3 (Toppunkt) (Stigningstall til tangent i punktet f ( x) for x f ( x) for x 4,8.) (Stigningstall til tangent i punktet 4,8.) X (Eksamen 1T+T, Våren 008) Toppunkt 1,3 Bunnpunkt 3, 1 Stigningstallet blir

35 4.6.18X (Eksamen 1T+T, Høsten 008) Grafen har toppunkt for x 3. Grafen har bunnpunkt for x 1. Grafen har et stasjonært punkt/terrassepunkt når x X (Eksamen 1T+T, Høsten 008) f(3) f() d) f ( x) x f () 4 y 0 ( x 3) y x X (Eksamen 1T+T, Våren 009) Graf 3) er den eneste som har toppunkt. Funksjonsuttrykket må ha negativt fortegn foran andregradsleddet, altså g. Graf 1) har y-aksen som symmetrilinje. Da må den mangle førstegradsledd, altså f. Graf ) må da være grafen til h. (Kan kontrollere at bunnpunktet stemmer.) 4.6.1X (Eksamen 1T+T, Våren 009) Når t 7 er høyden 6,8 dm. Ca. 1 dm/min for t. Ca. 0,7 dm/min for t 8. Tank 1. 35

36 4.6.X (Eksamen 1T+T, Våren 009) Det ble solgt like mye diesel og bensin i 004. Bensinforbruket var altså høyest i andre halvdel av 00. d) Det totale salget passerte 3500 millioner liter per år i

Løsningsforslag. Funksjoner Vg1T

Løsningsforslag. Funksjoner Vg1T Løsningsforslag Innhold 4.1 Funksjonsbegrepet... 4. Lineære funksjoner... 19 4.3 Andre funksjoner... 44 Andregradsfunksjoner... 44 Polynomfunksjoner... 53 Rasjonale funksjoner... 57 Potensfunksjoner og

Detaljer

Løsningsforslag. Funksjoner Vg1T-Y. Innhold

Løsningsforslag. Funksjoner Vg1T-Y. Innhold Løsningsforslag Innhold 4.1 Funksjonsbegrepet... 4. Lineære funksjoner... 0 4.3 Andre funksjoner... 48 4.4 Vekstfart og derivasjon... 60 4.5 Eksamensoppgaver... 7 Noen av oppgavene er merket med symbolet

Detaljer

Funksjoner løsninger. Innhold. Funksjoner S1

Funksjoner løsninger. Innhold. Funksjoner S1 Funksjoner løsninger Innhold.1 Funksjoner.... Lineære funksjoner... 9 Ettpunktsformelen... 18 Skjæringspunkt mellom rette linjer. Nullpunkt for en funksjon... 3.3 Andregradsfunksjon... 8.4 Tredjegradsfunksjon...

Detaljer

Løsningsforslag. Innhold. Funksjoner i praksis Vg2P

Løsningsforslag. Innhold. Funksjoner i praksis Vg2P Løsningsforslag Innhold Modul 1: Lineære funksjoner... Modul : Andregradsfunksjoner... 1 Modul 3: Tredjegradsfunksjoner... 6 Modul 4: Potensfunksjoner og rotfunksjoner... 3 Modul 5: Eksponentialfunksjoner...

Detaljer

Oppgaver. Innhold. Funksjoner Vg1T. Innhold

Oppgaver. Innhold. Funksjoner Vg1T. Innhold Oppgaver Innhold Innhold 4.1 Funksjonsbegrepet... 4. Lineære funksjoner... 10 4.3 Andre funksjoner... 18 Polynomfunksjoner... 1 Rasjonale funksjoner... Potensfunksjoner og eksponentialfunksjoner... 3 4.4

Detaljer

Løsninger. Innhold. Funksjoner Vg1P

Løsninger. Innhold. Funksjoner Vg1P Løsninger Innhold Innhold... 1 Modul 1. Funksjonsbegrepet... Modul. Lineære funksjoner... 9 Modul 3. Mer om lineær vekst... 16 Modul 4. Andregradsfunksjoner... 5 Modul 5. Andre funksjoner... 30 Polynomfunksjoner...

Detaljer

Oppgavesamling. Innhold. Funksjoner Vg1T Y

Oppgavesamling. Innhold. Funksjoner Vg1T Y Oppgavesamling Innhold 4.1 Funksjonsbegrepet... 4. Lineære funksjoner... 8 4.3 Andre funksjoner... 17 4.4 Vekstfart... 0 4.5 Eksamensoppgaver... 4 Noen av oppgavene er merket med symbolet Disse oppgavene

Detaljer

Funksjoner oppgaver. Innhold. Funksjoner S1

Funksjoner oppgaver. Innhold. Funksjoner S1 Funksjoner oppgaver Innhold.1 Funksjoner.... Lineære funksjoner... 5 Ettpunktsformelen.... 9 Skjæringspunkt mellom rette linjer. Nullpunkt for en funksjon... 11.3 Andregradsfunksjon... 1.4 Tredjegradsfunksjon...

Detaljer

Oppgaver. Innhold. Funksjoner i praksis Vg2P

Oppgaver. Innhold. Funksjoner i praksis Vg2P Oppgaver Innhold Modul 1: Lineære funksjoner... Modul : Andregradsfunksjoner... 10 Modul 3: Tredjegradsfunksjoner... 1 Modul 4: Potensfunksjoner og rotfunksjoner... 14 Modul 5: Eksponentialfunksjoner...

Detaljer

Oppgaver. Innhold. Funksjoner Vg1P

Oppgaver. Innhold. Funksjoner Vg1P Oppgaver Innhold Innhold... 1 Modul 1. Funksjonsbegrepet... Modul. Lineære funksjoner... 6 Modul 3. Mer om lineær vekst... 10 Modul 4. Andregradsfunksjoner... 13 Modul 5. Andre funksjoner... 16 Polynomfunksjoner...

Detaljer

Funksjoner 1T Quiz. Test, 4 Funksjoner

Funksjoner 1T Quiz. Test, 4 Funksjoner Test, 4 Funksjoner Innhold 4.1 Funksjonsbegrepet... 4. Lineære funksjoner... 6 4.3 Andre funksjonstyper... 14 4.4 Vekstfart og derivasjon... 0 4.5 Drøfting av funksjoner på grunnlag av egenskaper hos den

Detaljer

Test, 5 Funksjoner (1P)

Test, 5 Funksjoner (1P) Test, 5 Funksjoner (1P) 5.1 Funksjonsbegrepet 1) f ( x) = 16x + 0 f (0) = 0 16 0 ) f ( x) = 4x 6 f ( ) = 14 6 3) f er en funksjon av x dersom hver verdi av x gir nøyaktig en verdi av f. Riktig Galt 4)

Detaljer

Funksjoner med og uten hjelpemidler

Funksjoner med og uten hjelpemidler Funksjoner med og uten hjelpemidler Plan for i dag og i morgen Dag 1: 09.00-11.45 Del 1: teori. 11.45-12.30 Lunsj 12.30-13.15 Del 2: bruk av GeoGebra. 13.15-15.15 Oppgaveregning, del 1. Dag 2: 09.00-10.45

Detaljer

Funksjoner med og uten hjelpemidler

Funksjoner med og uten hjelpemidler Funksjoner med og uten hjelpemidler Plan for i dag og i morgen Dag 1: 09.00-11.45 Del 1: teori med oppgaver. 11.45-12.30 Lunsj 12.30-13.15 Del 2: bruk av GeoGebra. 13.15-15.15 Oppgaveregning. Dag 2: 09.00-11.45

Detaljer

Funksjoner S2 Oppgaver

Funksjoner S2 Oppgaver Funksjoner S Funksjoner S Oppgaver. Derivasjon... Den deriverte til en konstant funksjon... Den deriverte til en potensfunksjon... Den deriverte til et produkt av to funksjoner... 4 Den deriverte til en

Detaljer

Funksjoner oppgaver. Innhold. Funksjoner R1

Funksjoner oppgaver. Innhold. Funksjoner R1 Funksjoner oppgaver Innhold 3.1 Funksjoner... 3. Kontinuitet, grenseverdier og asymptoter til funksjoner... 3 Grenseverdier... 3 Rasjonale funksjoner og asymptoter... 6 Kontinuitet... 8 Funksjoner med

Detaljer

Stigningstall og konstantledd, løsningsforslag

Stigningstall og konstantledd, løsningsforslag Stigningstall og konstantledd, løsningsforslag Oppgave: Løsningsforslag Listen [1] Oppgave Oppgave 1 a) Skriv ned stigningstallet og konstantleddet i de tre funksjonene under. 1. f(x) = x + Stigningstall

Detaljer

Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging kap. 4 Modellering

Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging kap. 4 Modellering Basisoppgaver til Tall i arbeid Påbygging kap. 4 Modellering 4.1 Mer om lineær vekst 4.2 En lineær modell på øyemål 4.3 Lineær regresjon 4.4 Modellering med polynomfunksjoner 4.5 Modellering med eksponentialfunksjoner

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 88 4 Funksjoner og andregradsuttrykk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder løse likninger, ulikheter

Detaljer

Funksjoner løsninger. Innhold. Funksjoner R1

Funksjoner løsninger. Innhold. Funksjoner R1 Funksjoner løsninger Innhold. Funksjoner.... Kontinuitet, grenseverdier og asymptoter til funksjoner... 6 Grenseverdier... 6 Rasjonale funksjoner og asymptoter... 5 Kontinuitet... 4 Funksjoner med delt

Detaljer

S1 kapittel 5 Funksjoner Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 5 Funksjoner Løsninger til oppgavene i boka S1 kapittel 5 Funksjoner Løsninger til oppgavene i boka 5.1 a f( x) = 4x+ 0 I GeoGebra skriver vi f(x)=funksjon[-4x+0,-5,5]. Grafen viser at [ 0, 40] V =. f b gx ( ) =,5x+ 10 I GeoGebra skriver vi f(x)=funksjon[,5x+10,-10,4].

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging kapittel 3 Funksjoner Løsninger til innlæringsoppgavene

Tall i arbeid Påbygging kapittel 3 Funksjoner Løsninger til innlæringsoppgavene Tall i arbeid Påbygging kapittel 3 Funksjoner Løsninger til innlæringsoppgavene 3.1 a Origo er skjæringspunktet mellom x-aksen og y-aksen. Koordinatene til origo er altså. (0, 0) b Førstekoordinaten til

Detaljer

Funksjoner 1T, Prøve 1 løsning

Funksjoner 1T, Prøve 1 løsning Funksjoner 1T, Prøve 1 løsning Del 1 Tid: 60 min Hjelpemidler: Skrivesaker Oppgave 1 Figuren viser utviklingen i en populasjon av harer på en øy fra 1880 til 000. a) Hvor mange harer var det på øya i 1880?

Detaljer

5 Matematiske modeller

5 Matematiske modeller Løsning til KONTROLLOPPGAVER 5 Matematiske modeller OPPGAVE 1 a) Endringen i lengden på lyset i løpet av de 100 minuttene er 12 cm 27 cm = 15 cm Endringen per minutt blir da 15 cm 0,15cm/ min 100 min Når

Detaljer

Når du har arbeidet deg gjennom dette kapittelet, er målet at du skal kunne

Når du har arbeidet deg gjennom dette kapittelet, er målet at du skal kunne Funksjoner i praksis Innhold Kompetansemål Funksjoner i praksis, Vg2P... 1 Modul 1: Lineære funksjoner... 2 Modul 2: Andregradsfunksjoner... 8 Modul 3 Tredjegradsfunksjoner... 12 Modul 4: Potensfunksjoner...

Detaljer

Oppgave 1 a) Tegn grafene til de tre funksjonene nedenfor i samme koordinatsystem i GeoGebra

Oppgave 1 a) Tegn grafene til de tre funksjonene nedenfor i samme koordinatsystem i GeoGebra kompetansemålet: Funksjoner - undersøkje funksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å fastsetje nullpunkt, ekstremalpunkt og skjeringspunkt og tolke den praktiske verdien av resultata. Oppgave 1

Detaljer

2P kapittel 2 Modellering Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

2P kapittel 2 Modellering Utvalgte løsninger oppgavesamlingen P kapittel Modellering Utvalgte løsninger oppgavesamlingen 01 a Av tabellen ser vi at y minker like mye hver gang x øker med 1. Tallene passer derfor med en lineær funksjon. b Hver gang x øker med 1, minker

Detaljer

4 Funksjoner. Innhold

4 Funksjoner. Innhold 4 Funksjoner Innhold Kompetansemål - Funksjoner, Vg1T... 3 4.1 Funksjonsbegrepet... 4 Funksjoner representert ved formler... 5 Definisjonsmengde... 6 Funksjoner representert ved grafer og verditabeller...

Detaljer

Funksjoner med og uten hjelpemidler

Funksjoner med og uten hjelpemidler Funksjoner med og uten hjelpemidler Plan for dagen Del 1: 09:00-11:45 Lunsj: 11:45-12:15 Del 2: 12:15-14:30 Eksamensinformasjon: 14:30-15:00 Plan for tiden før lunsj Økt 1: 09:00-09:45 Økt 2: 10:00-10:45

Detaljer

Funksjoner og andregradsuttrykk

Funksjoner og andregradsuttrykk 4 110 Funksjoner og andregradsuttrykk Studentene skal kunne benytte begrepet funksjoner og angi definisjonsmengde og verdimengde til funksjoner regne med lineære funksjoner og andregradsfunksjoner og bestemme

Detaljer

Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner

Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner Basisoppgaver til 1P kap. 5 Funksjoner 5.1 Funksjoner og grafer 5.2 Førstegradsfunksjoner 5.3 Lineær vekst 5.4 Proporsjonalitet 5.5 Andregradsfunksjoner 5.6 Mer om funksjoner Basisoppgaver 5.1 Funksjoner

Detaljer

Funksjoner og grafiske løsninger

Funksjoner og grafiske løsninger 8 1 Funksjoner og grafiske løsninger Mål for opplæringen er at eleven skal kunne tolke, bearbeide og vurdere det matematiske innholdet i ulike tekster bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse

Detaljer

R1 kapittel 4 Funksjonsdrøfting. Løsninger til oppgavene i boka ( 1) 5 ( 2) = = = = = = = ( ) 1 1. f ( a)

R1 kapittel 4 Funksjonsdrøfting. Løsninger til oppgavene i boka ( 1) 5 ( 2) = = = = = = = ( ) 1 1. f ( a) R kapittel 4 Funksjonsdrøfting Løsninger til oppgavene i boka 4. a 4 f( ) f ( ) 4 4 b g ( ) 6 c d e f 4. a b c d e f 4. a g ( ) 0 h ( ),8 4 h ( ),8,8 i ( ),8,8 i 0 ( ) j ( ) π j ( ) 0 k ( ) k ( ) f( )

Detaljer

Funksjoner 1T, Prøve 2 løsning

Funksjoner 1T, Prøve 2 løsning Funksjoner 1T, Prøve løsning Del 1 Tid: 60 min Hjelpemidler: Skrivesaker Oppgave 1 I koordinatsystemet ovenfor er det tegnet fire rette linjer, j, k, m og n. Finn likningen for hver av de fire linjene.

Detaljer

Løsning 1P, funksjoner

Løsning 1P, funksjoner Løsning 1P, funksjoner Del 1 Tid: 50 min Hjelpemidler: Skrivesaker Oppgave 1 En funksjon er gitt ved f x 3x 6. a) Bestem funksjonens stigningstall og skjæring med koordinataksene. Stigningstallet er -3.

Detaljer

1P kapittel 5 Funksjoner Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

1P kapittel 5 Funksjoner Utvalgte løsninger oppgavesamlingen 1P kapittel 5 Funksjoner Utvalgte løsninger oppgavesamlingen 50 a Vi ser at grafen har et toppunkt i (11, 380). Det var altså flest besøkende 11. juni. Antall besøkende var da 380. b Vi ser at grafen har

Detaljer

Grafer og funksjoner

Grafer og funksjoner 14 4 Grafer og funksjoner Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke matematiske metoder og hjelpemidler til å løse problemer fra ulike fag og samfunnsområder omforme en praktisk problemstilling

Detaljer

S1 eksamen våren 2017 løsningsforslag

S1 eksamen våren 2017 løsningsforslag S1 eksamen våren 017 løsningsforslag Tid: 3 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (5 poeng) Løs likningene a) x 5x 0 xx ( 5) 0 x 0 x 5 0

Detaljer

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009 Eksempeloppgave 1T, Høsten 009 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) a) Bruk opplysningene nedenfor til å finne

Detaljer

Kompetansemål - Funksjoner, Vg1P Modul 1: Funksjonsbegrepet Modul 2: Lineære funksjoner Modul 3: Mer om lineær vekst...

Kompetansemål - Funksjoner, Vg1P Modul 1: Funksjonsbegrepet Modul 2: Lineære funksjoner Modul 3: Mer om lineær vekst... Funksjoner Innhold Kompetansemål - Funksjoner, Vg1P... 1 Modul 1: Funksjonsbegrepet... Modul : Lineære funksjoner... 6 Modul 3: Mer om lineær vekst... 1 Modul 4. Andregradsfunksjoner... 0 Modul 5: Andre

Detaljer

S1 eksamen våren 2016 løsningsforslag

S1 eksamen våren 2016 løsningsforslag S1 eksamen våren 016 løsningsforslag Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (4 poeng) Løs likningene a) x x 0 4 1 x 1 9 8 x 1 x x 1

Detaljer

2P kapittel 2 Modellering Løsninger til innlæringsoppgavene

2P kapittel 2 Modellering Løsninger til innlæringsoppgavene P kapittel Modellering Løsninger til innlæringsoppgavene.1 a c d e y = 4x+ 1 Stigningstallet er 4. Konstantleddet er 1. Linja skjærer altså y-aksen i punktet (0,1). y = 3x 4 Stigningstallet er 3. Konstantleddet

Detaljer

f (x) = a x k der tallet a og eksponenten k kan være både positive og negative tall. Et eksempel på en potensfunksjon med negativ eksponent er

f (x) = a x k der tallet a og eksponenten k kan være både positive og negative tall. Et eksempel på en potensfunksjon med negativ eksponent er 7.5 Potensfunksjoner Funksjonen f gitt ved f () = 3 er et eksempel på en potensfunksjon. For alle potensfunksjoner er funksjonsuttrykket på formen f () = a k der tallet a og eksponenten k kan være både

Detaljer

4 Funksjoner. Innhold

4 Funksjoner. Innhold 4 Funksjoner Innhold Kompetansemål - Funksjoner, Vg1T-Y... 4.1 Funksjonsbegrepet... 3 Funksjoner representert ved formler... 3 Definisjonsmengde... 5 Koordinatsystemet... 5 Funksjoner representert ved

Detaljer

1T eksamen høsten 2017 løsning

1T eksamen høsten 2017 løsning 1T eksamen høsten 017 løsning Tid: 3 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform. 105000 0,15

Detaljer

Sti 1 Sti 2 Sti 3 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 610 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 623, 624, 625, 626, 627 630, 631, 632 634, 635

Sti 1 Sti 2 Sti 3 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 610 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 623, 624, 625, 626, 627 630, 631, 632 634, 635 6 Derivasjon Kompetansemål: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beregne gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved

Detaljer

GeoGebra 6 for Sinus 1T

GeoGebra 6 for Sinus 1T SIGBJØRN HALS TORE OLDERVOLL GeoGebra 6 for Sinus 1T Sinus 1T ble skrevet med utgangspunkt i GeoGebra 5. I boka er det også lagt opp til at elevene har en enkel lommeregner i tillegg til datamaskin. I

Detaljer

Funksjoner S1, Prøve 1 løsning

Funksjoner S1, Prøve 1 løsning Funksjoner S1, Prøve 1 løsning Del 1 Tid: 60 min Hjelpemidler: Skrivesaker, passer og linjal. Oppgave 1 Gitt funksjonen 3 f 3. a) Bestem koordinatene til skjæringspunktet mellom grafen til f og y-aksen.

Detaljer

Oppgaver i funksjonsdrøfting

Oppgaver i funksjonsdrøfting Oppgaver i funksjonsdrøfting To av oppgavene er merket med *. Det betyr at de er ekstra interessante. Oppgave 1 Gitt funksjonen f(x) = x + 4. a) Finn nullpunktene til funksjonen. b) Bruk definisjonen på

Detaljer

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet Innhold FUNKSJONSTEGNER... 3 Skjermbildet i GeoGebra... 3 Verktøylinja... 4 Verktøyet Flytt eller velg objekt... 4 Oppsett av skjermbildet... 5 Flytte tegneflaten, endre enheter på aksene... 5 Mer øving

Detaljer

Eksamen S1 høsten 2014 løsning

Eksamen S1 høsten 2014 løsning Eksamen S1 høsten 014 løsning Tid: timer Hjelpemiddel: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) x 10 xx 5 x x 10 x 5x 7x 10 0 7 49 40

Detaljer

Eksamen S1 høsten 2015 løsning

Eksamen S1 høsten 2015 løsning Eksamen S1 høsten 015 løsning Oppgave 1 (5 poeng) Løs likningene nedenfor a) x 3x 0 x(x3) 0 x 0 x 3 0 3 x 0 x b) 3x1 17 4 x lg 3 1 34 lg 3 x1 34 3x 1 lg 34lg 3x 1 lg lg 34 lg lg 3x 1 34 3 x 33 3 3 x 11

Detaljer

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet Innhold FUNKSJONSTEGNER... 3 Skjermbildet i GeoGebra... 3 Verktøylinja... 4 Verktøyet Flytt eller velg objekt... 4 Oppsett av skjermbildet... 5 Flytte tegneflaten, endre enheter på aksene... 5 Flytt inntastingsfeltet

Detaljer

Funksjoner. Innhold. Funksjoner R1

Funksjoner. Innhold. Funksjoner R1 Funksjoner Innhold Kompetansemål Funksjoner, R1... 3 Innledning... 4 3.1 Funksjoner... 5 3. Grenseverdier, asymptoter og kontinuerlige funksjoner... 6 Grenseverdier... 6 Rasjonale funksjoner og asymptoter...

Detaljer

GeoGebra-opplæring i Matematikk 1T

GeoGebra-opplæring i Matematikk 1T GeoGebra-opplæring i Matematikk 1T Emne Underkapittel Rettvinklede trekanter 2.4 Ikke-rettvinklede trekanter I 2.6 Ikke-rettvinklede trekanter II 2.7 Graftegning 3.2 Graftegning med definisjonsmengde 3.2

Detaljer

Kapittel 7. Funksjoner

Kapittel 7. Funksjoner Kapittel 7. Funksjoner Mål for kapittel 7: Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne redegjøre for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske eksempler,

Detaljer

S2, Funksjoner Quiz. Test, 2 Funksjoner

S2, Funksjoner Quiz. Test, 2 Funksjoner Test, Funksjoner Innhold. Derivasjon... 1.3 Funksjonsdrøfting... 6.4 Økonomiske optimeringsproblemer... 13.5 Modellering... 15.6 Bestemte integraler og arealer under kurver... 1 Grete Larsen. Derivasjon

Detaljer

Eksamen REA3022 R1, Våren 2009

Eksamen REA3022 R1, Våren 2009 Eksamen REA0 R, Våren 009 Del Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave a) Deriver funksjonene ) f x x 4 4 8 f x x x x x ) g x x

Detaljer

2P, Modellering Quiz fasit. Test, 3 Modellering

2P, Modellering Quiz fasit. Test, 3 Modellering Test, 3 Modellering Innhold 3.1 Lineære modeller og lineær regresjon... 3. Modell for svingetiden til en pendel... 8 3.3 Potensfunksjon som modell... 8 3.4 Eksponentialfunksjon som modell... 18 3.5 Polynomfunksjoner

Detaljer

1P, Funksjoner løsning

1P, Funksjoner løsning 1P, Funksjoner løsning Del 1 Tid: 60 min Hjelpemidler: Skrivesaker Oppgave 1 I koordinatsystemet ovenfor er det tegnet fire rette linjer, j, k, m og n. Finn likningen for hver av de fire linjene. j : y

Detaljer

Oppgaver om derivasjon

Oppgaver om derivasjon Oppgaver om derivasjon Oppgave 1 Gitt funksjonen g(x) = x 3 6x 48x + 13 a) Finn g (x). b) Bruk den deriverte til å finne x-koordinaten til topp/bunn-punktene til grafen. Finn også de tilhørende y-koordinatene,

Detaljer

R2 kapittel 3 Funksjoner. Løsninger til oppgavene i boka Når sin x = 1 har f( x ) sin minste verdi. π 2. 2 k

R2 kapittel 3 Funksjoner. Løsninger til oppgavene i boka Når sin x = 1 har f( x ) sin minste verdi. π 2. 2 k R kapittel Funksjoner Løsninger til oppgavene i boka. a f( ) = 7 + sin, D f = R Når sin =, har f( ) sin største verdi. sin = for = + k f( ) maks = 7+ = 8 Toppunktene på grafen til f er, Z k +,8 k. Når

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging Kapittel 3 Funksjoner Løsninger til innlæringsoppgavene

Tall i arbeid Påbygging Kapittel 3 Funksjoner Løsninger til innlæringsoppgavene Tall i arbeid Påbygging Kapittel 3 Funksjoner Løsninger til innlæringsoppgavene 3.1 a Koordinatene til origo er (0, 0). b Vi leser av førstekoordinaten langs x-aksen og andrekoordinaten langs y-aksen for

Detaljer

Eksamen R2, Våren 2011 Løsning

Eksamen R2, Våren 2011 Løsning R Eksamen, Våren 0 Løsning Eksamen R, Våren 0 Løsning Del Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeng) a) Deriver funksjonene

Detaljer

Eksempelsett R2, 2008

Eksempelsett R2, 2008 Eksempelsett R, 008 Del Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave a) Deriver funksjonen f x x cosx f x cosx x s x f x cosx 6x sinx

Detaljer

Kapittel 7. Funksjoner

Kapittel 7. Funksjoner Kapittel 7. Funksjoner Mål for kapittel 7, funksjoner. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne redegjøre for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske

Detaljer

Løsningsforslag for eksempeloppgave REA3026 Matematikk S1 - April 2007. eksamensoppgaver.org

Løsningsforslag for eksempeloppgave REA3026 Matematikk S1 - April 2007. eksamensoppgaver.org Løsningsforslag for eksempeloppgave REA3026 Matematikk S1 - April 2007 eksamensoppgaver.org eksamensoppgaver.org 2 Om løsningsforslaget Løsningsforslaget for matematikk eksamen i S1 er gratis, og det er

Detaljer

Eksamen S2 va ren 2015 løsning

Eksamen S2 va ren 2015 løsning Eksamen S va ren 05 løsning Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Oppgave (5 poeng) Deriver funksjonene. a) x f x e x f x e e x b) gx x x x x x

Detaljer

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2015

Eksamen MAT1015 Matematikk 2P Va ren 2015 Eksamen MAT1015 Matematikk P Va ren 015 Oppgave 1 ( poeng) Dag Temperatur Mandag 4 C Tirsdag 10 C Onsdag 1 C Torsdag 5 C Fredag 6 C Lørdag Tabellen ovenfor viser hvordan temperaturen har variert i løpet

Detaljer

Eksamen S1, Høsten 2013

Eksamen S1, Høsten 2013 Eksamen S1, Høsten 013 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) Funksjonen f er gitt ved Bestem f. f x 3x 3x 1, Df f

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1008 Matematikk 2T Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1008 Matematikk 2T Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1008 Matematikk T Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1008 Matematikk T HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2013

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 750 000 0,005 5 7,510 7,5 5 3 8 3 10 1,5 10 510 5 Oppgave (1 poeng) Løs likningssystemet x3y7 5xy8 Velger å løse likningen

Detaljer

Eksamen REA3026 S1, Høsten 2010

Eksamen REA3026 S1, Høsten 2010 Eksamen REA6 S, Høsten Del Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave (8 poeng) a) Løs likningene ) x 7 x 6 6 x6 x 6 7 6 6 6 x 7 x

Detaljer

Eksamen 1T våren 2016 løsning

Eksamen 1T våren 2016 løsning Eksamen T våren 06 løsning Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform,8 0 0,0005,8 0,8 0 3,6 0 0,5 0 0,5 3 3 5 Oppgave (3 poeng) A B C D E F G H I J K L På tallinjen ovenfor er det merket

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 10 5 000 0,15 Oppgave ( poeng) Løs likningen grafisk 1 1 9 x x Oppgave 3 ( poeng) Løs ulikheten x x 1 0 Oppgave 4 ( poeng)

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 2014 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Va ren 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform,5 10 3,0 10 15 5 15 ( 5) 10,5 3,0 10 7,5 10 Oppgave ( poeng) Regn ut og skriv svaret så enkelt som mulig

Detaljer

1T eksamen våren 2018 løsningsforslag

1T eksamen våren 2018 løsningsforslag 1T eksamen våren 018 løsningsforslag DEL 1 Uten hjelpemidler Tid: Del 1 skal leveres inn etter timer. Hjelpemidler: Del 1 Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler. Oppgave 1

Detaljer

GeoGebra-opplæring i Matematikk S1

GeoGebra-opplæring i Matematikk S1 GeoGebra-opplæring i Matematikk S1 Emne Underkapittel Utregning av algebraiske uttrykk 1.4 Forenkle uttrykk 1.5 Faktorisering 1.5 Kvadratsetningene 1.6 Grafisk løsning av eksponentiallikninger 1.8 Grafisk

Detaljer

Eksamen R1, Va ren 2014, løsning

Eksamen R1, Va ren 2014, løsning Eksamen R1, Va ren 014, løsning Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (4 poeng) Deriver funksjonene a) f x lnx x Vi bruker

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Høsten 2014

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Høsten 2014 Eksamen MAT1013 Matematikk 1T Høsten 01 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 50000000000,0005 10 10 ( ) 6 7,510 5,010,55,010 1,510 1,510 Oppgave (1 poeng) Løs likningen 16 lg lg16

Detaljer

Fagdag CAS-trening

Fagdag CAS-trening Fagdag 03.12.2015 - CAS-trening Innhold: Viktige kommandoer på side 1. Eksempler på bruk av CAS side 1-4. Arbeidsoppgaver på side 5 og utover. Viktige kommandoer: Se oversiktene side 444 og side 446 i

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 ( poeng) Løs likningssystemet 5x y x y 9 Oppgave ( poeng) Skriv så enkelt som mulig x x x 1 Oppgave 3 ( poeng) Løs ulikheten x x 3 10 Oppgave 4 ( poeng) Løs likningen

Detaljer

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 3

Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R2 kapittel 3 Løsning av utvalgte øvingsoppgaver til Sigma R kapittel.a cos + + sin + = cos cos sin sin + sin cos + cos sin = cos sin + sin + cos = cos + = cos = cos b sin + = sin sin sin = sin = sin = sin =,7 =,7 +

Detaljer

1T eksamen våren 2017 løsningsforslag

1T eksamen våren 2017 løsningsforslag 1T eksamen våren 017 løsningsforslag Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,710 6010

Detaljer

Løsning eksamen R1 våren 2008

Løsning eksamen R1 våren 2008 Løsning eksamen R våren 008 Oppgave a) f ( ) ln f ( ) ( ) ln (ln ) ln ln b) c) d) e) ( 4 6) : ( ) 4 6 6 0 64 ( 8) ( 8) 8 8 8 6 lim lim lim 8 8 6 8 ( 8) 8 lg( y ) lg y lg lg lg y lg y lg lg y lg lg y y

Detaljer

Kapittel 1. Funksjoner

Kapittel 1. Funksjoner Kapittel 1. Funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet skal vi se nærmere på to typer funksjoner, lineære

Detaljer

Eksamen matematikk S1 løsning

Eksamen matematikk S1 løsning Eksamen matematikk S1 løsning Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 6 4 0 6 6 44 6 36 3 4 6 4 1 b) lg lg lg4 lg lg4 lg 10 10 lg4 4 8 0 4 4 8 6 4 må være større enn null fordi den opprinnelige likningen

Detaljer

R1 eksamen høsten 2015 løsning

R1 eksamen høsten 2015 løsning R1 eksamen høsten 15 løsning Løsninger laget av Tid: 3 timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 (5 poeng) Deriver funksjonene a) f

Detaljer

Kapittel 3. Funksjoner

Kapittel 3. Funksjoner Kapittel 3. Funksjoner Mål for kapittel 3, funksjoner. Kompetansemål Mål for opplæringen er at eleven skal kunne redegjøre for begrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske

Detaljer

S1 Eksamen våren 2010 Løsning

S1 Eksamen våren 2010 Løsning S1 Eksamen våren 010, Løsning S1 Eksamen våren 010 Løsning Del 1 Oppgave 1 f x x x. a) Gitt polynomfunksjonen 3 1) Regn ut f 1 og f 1 3 f 1 1 1 1 f x 3x x f 1 3 1 1 4 ) Bruk 1) til å beskrive hvordan grafen

Detaljer

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet

Innhold. Matematikk for ungdomstrinnet Innhold Funksjonstegner... 3 Skjermbildet i GeoGebra... 3 Verktøylinja... 3 Verktøyet Flytt eller velg objekt... 4 Oppsett av skjermbildet... 4 Flytte tegneflaten, endre enheter på aksene... 5 Mer øving

Detaljer

DEL1 Uten hjelpemidler

DEL1 Uten hjelpemidler DEL1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Brukopplysningenenedenfortilåfinneuthvaénballkoster,oghvaén hockeykølle koster. 500 kroner 100kroner b) Figuren viser grafene til tre andregradsfunksjoner f, g og h.

Detaljer

DEL 1 Uten hjelpemidler

DEL 1 Uten hjelpemidler DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Oppgave 1 Variasjonsredden: 6 C ( 6 C) = 6 C+ 6 C= 12 C Gjennomsnittet: 2 C+ 0 C + ( 4 C) + (

Detaljer

Eksamen REA3026 S1, Våren 2013

Eksamen REA3026 S1, Våren 2013 Eksamen REA306 S1, Våren 013 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) Løs likningene a) lg x 3 5 lg x 3 5 lg x

Detaljer

Funksjoner med GeoGebra

Funksjoner med GeoGebra Funksjoner med GeoGebra Wallace Anne Karin 2015 G e o G e b r a 5. 0 Innhold Oppsett for arbeid med funksjoner... 2 Flytte tegneflaten, endre enheter på aksene... 4 Flytt inntastingsfeltet øverst... 4

Detaljer

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009

Eksempeloppgave 1T, Høsten 2009 Eksempeloppgave 1T, Høsten 009 Del 1 Tid: timer Hjelpemidler: Vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler er tillatt. Oppgave 1 ( poeng) a) Bruk opplysningene nedenfor til å finne

Detaljer

S1 eksamen høsten 2016 løsningsforslag

S1 eksamen høsten 2016 løsningsforslag S1 eksamen høsten 016 løsningsforslag Oppgave 1 (4 poeng) Løs likningene a) x 1 3 x 5 3 4 6 Fellesnevner blir 1 x1 3x 5 1 1 1 3 4 6 (x 1)4 (3x )3 5 8x 4 9x 6 10 x 10 6 4 0 x 0 b) lg(x 6) 10 10 lg(x6) x

Detaljer

GeoGebra 6 for Sinus 1P

GeoGebra 6 for Sinus 1P SIGBJØRN HALS TORE OLDERVOLL GeoGebra 6 for Sinus 1P SINUS 1P ble skrevet med utgangspunkt i GeoGebra 5. I boka er det også lagt opp til at elevene har en enkel lommeregner i tillegg til datamaskin. I

Detaljer