Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004"

Transkript

1 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i unevisningen. Lag figuen fø u lese viee. Betteoppskiften stå som et tillegg akest. Den le oppinnelig funnet på aessen [I], men e neppe å oppive e lenge. Jeg ha efo tatt meg fiheten til å tegne en på nytt ette este evne. Du kan også se en inteaktiv moell av enne på nettaessen [I] esom u ønske å sammenlikne. Nå en e feig skal en se slik ut: Fotogafi av fugletetaeeet Du vil kanskje tenke litt selv på oppgavene vi kan lage me enne figuen. Vi kan lage aktivitete e åe kommuniseing av matematikk, geometi i to og te imensjone og algea komme inn. Se fo eksempel på følgene spøsmål: Oppgave Finn et "matematisk" navn på figuen. (Vi ha ukt etegnelsen fugletetaeeet i oveskiften, men ette e ae et kallenavn. Hva kan foesten ette navnet komme av? Oppgave Finn geometiske stee og egepe som ukke opp une og ette etting av enne figuen. Oppgave 3 Beskiv symmetiene på figuen. Oppgave 4 Finn en fomel fo volumet av figuen nå ugåutfaatsiekantenpåpapietustatetmee s. Hvis u fo eksempel egynte me å lage et kvaat av et A4-ak, vil et eav følgene kvaatiske aket ha en siekant som e like lang som kotsien av et A4-ak. Detealtsåenneukankalles. Navnsetting Ettesom figuen estå av seks sie, se vi at vi kan kalle en et heksaee. Denne figuen kan også kalles tiangulæ ipyamie. Navnet skyles a at figuen estå av to pyamie me tekantet gunnflate. Sett sammen isse to pyamiene gunnflate mot gunnflate, og u få en tiangulæ i-pyamie. Betegnelsen tekantet oelpyamie elle oel tekantpyamie kunne også litt ukt. Vi uke gjene navnet "fugletetaee" sien tiangulæ ipyamie e litt me konglete. Navnet "fugletetaee" ha sannsynligvis kommet av at figuen, nå en holes me gunnflaten i miten vannett, likne på et fuglene, og samtiig av at en tilsynelatene - me litt klemming - ville væt et tetaee (et av e platonske legemene - som kan også kalles fiesiet tekantpyamie). I et ettefølgene uke vi okstavene som e lagt på fotogafiet. På aksien av figuen ha vi også ett hjøne (speililet av D e speilingsflaten e M ABC). Vi komme ikke til å sette noe navn på enne, a vi i eegningene ikke enytte ette hjønet. 3 Geometiske egepe En kjapp opplisting av egepene man kan finne på enne figuen: Rettvinklet tekant, høye i tekant, høye i pyamie, gunnflate, gunnlinje, ette vinkle (halvpaten av ette vinkle), likeeint tekant, kvaat, akefom, likesiet tekant, speilsymmeti, otasjonssymmeti... Pøv og finn isse! Vi få senee også uk fo Pytagoas og fomlike tekante, samt egenskapene til tekante me vinkle

2 på 30,60 og 90 gae. 4 Symmetie Tenke vi fotsatt på figuen som sammensatt av to pyamie kan vi tenke oss en akse som gå gjennom egge spissene i pyamiene. Dette li a en otasjonsakse, hvo vi kan otee figuen 0 gae te gange. Vi få også te otasjonsakse i gunnflaten 4ABC, nemlig gjennom mitnomalene på siene AB, BC og AC. He kan vi otee 80 gae to gange. Vi finne også speilsymmeti. Alle e likeeinte tekantene vi finne e jo speilsymmetiske. Vi kan også snakke om speilsymmeti i ommet; hele en teimensjonale figuen e speilsymmetisk om 4ABC. Hvilkeaneflate kan figuen væe speilet om? 5 Beegning av volumet 5. Beegning av gunnflatens aeal Vi skal nå eegne volumet av et slikt fugletetaee. Vi innse føst at figuen estå av to pyamie me tekantet gunnflate. Vi kan efo nøye oss me å eegne volumet av en slik tekantpyamie, nemlig pyamien ABCD. Minne om at fomel fo volum av pyamie e V = 3 gh, e g e aealet av gunnflaten ABC i pyamien og h e høyen. Teffpunktet til loelinja fa pyamietoppen D på gunnflaten g kalle vi fo E. Høyenig teffe viee gunnflaten AB i punktet F, slik at høyen i g li linjestykket CF. La oss etakte figuen ovenfa slik at gunnflaten G e en likesiet tekant (hvoan vet vi et?), og skive på okstavene vi ha så langt. Vi egne føst ut CF. Vifikk oppgitt at siekanten på et kvaatiske aket vi egynte ettingen me va s. Se vi på en teimensjonale figuen se vi eme at DB = s. Pytagoas gi a AD + BD = AB s + s = AB AB = s = s. Vi kan så finne høyen CF igunnflaten g. Da vil CF ele gunnflaten AB inn i to tekante me vinkle på 30, 60 og 90 gae (hvofo?). En slik tekant ha som kjent egenskapen at koteste sie e halvpaten av en lengste. Pytagoas igjen gi a: AF + CF = AC AB + CF = AB ³ s + CF = s s 4 + CF = s CF = = s s 3 3 s = s. Vi kan a finne gunnflaten i pyamien, g = AB CF = 3 3 s s = s. 5. Beegning av høyen i pyamien En litt støe utfoing e et å finne høyen i pyamien. He få vi uk fo å kunne foestille oss hvo h (= DE) teffe g inni figuen, altså plasseingen til punktet E. Vi kan finne toppvinklen ]AEB. Vi vet at ett helt omløp e 360, og et e he te like toppvinkle som tilsammen li 360. Hve vinkel (og en av em e ]AEB) li eme 0. Ve å halvee enne vinklen, som på figuen ove, få vi en tekant 4EFA me vinkle på 30,60 og 90 gae. Vi kan a finne sien EF

3 i en slik tekant: AF + EF = AE AB + EF = (EF) s + EF = (EF) s + EF = 4EF EF = 6 s = s. 6 Dette e avstanen fa gunnlinjen AB og ut til punktet E e pyamiens høye h e oppeist. Vi tenge også sien DF i 4ABD. Denne tekanten e ettvinklet og likeeint, og må a ha to vinkle på 45 gae. AF + DF = AD AB + DF = s s + DF = s DF = = s. Da kan vi finne høyen h ipyamien s s EF + DE = FD µ µ s s 6 + h = på siste sie. Ane femgangsmåte fins, fo lant annet å ette figuen av ett ak i steet fo te. I oka [TF, s.38] finne vi ane mulighete fo å lage me komplisete figue me fugletetaeee. Man kan gjene utføe ettingen sammen me elevene - et e en imelig lett og ovesiktlig moell me få ettinge. Den e også lett å læe utenatt og gei å emonstee me aket i løse lufta. Man kan uneveis føe kontinuelig samtale me elevene om hvilke geometiegepe som ukke opp uneveis og ettepå. Ønske man at et skal gå askee kan te eleve gå sammen og lage hvet sitt ak, fo så og sette e sammen. Buk gjene te foskjellige fage, a e moellen enklee å måle på og å hole ovesikten ove. Den li også mye penee a! Et foslag kan væe å folange at figuene skal ha te fage, og enest ele ut faget papi slik at elevene må øe seg litt fo å finne to ane me ane fage på papiet. Det ligge fine mulighete fo iffeensieing he; Man kan finne volumet ve symolsk fomel, slik vi gjoe he, elle ve å måle siekantene - egge ele utfoe evnen til å foestille seg figue i ommet. Figuen gi goe mulighete fo å veksle mellom to- og teimensjonale synsvinkle. State man me et kvaatisk ak som e tjue m i iamete vil figuen omme en tejeels lite nå en e feig. Elle man kan gi en oppgave om hva fomelen fo volumet ville litt esom vi hae valgt kotsien av A4-aket til å væe s isteet fo s? Det fins også så små utgave av fugletetaeeet som li ukt som øepynt. Klae elevene å lage så ittesmå figue? Noen læestuente tok utfoingen på stak am, som ilet vise. Elle kanskje man kan uke fugletetaeee som julepynt? h = s s 6 h = s Sammenfatning Tilslutt finnes volumet av figuen: V = gh = 3 3 s 3 s 3 = 3 s3. 6 Kommentae og utvielse av oppgaven Det fins flee måte å ette fugletetaeeet på. Beegningene ovenfo asee seg på ettingen som e tegnet Fonøye læestuente Figuen ha seks sie, hvoan kan vi nummeee siene fo at enne skal kunne ukes som en tening 3

4 (en lane jo ali me ae en sie opp...)? Figuen kan jo minne om teninge ukt i fo eksempel ollespill. Kan vi lage en spill-tening av figuen ve å skive tall på kantene elle siene? Og - litt vanskeligee - klae vi å sette tall på siene på en slik måte at e to siene som vene opp ette et kast tilsammen vil kunne vise tallene fa til 6? 7 Refeanse [I] [I] [TF] Fuse, Tomoko; Unit oigami - multiimensional tansfomations, Japan puliations in. (990) 4

5 a FUGLETETRAEDERET Kile: (Tegmet på nytt på MSVisio) Dette e en foholsvis enkel moell, som u kan finne i flee øke. Den lages av te kvaatiske ak, som alle ettes likt og settes sammen tilslutt. Bett iagonalt, så a møte Benytt gjene te ak me foskjellige fage. Hvis man ønske å samaeie, kan man gå sammen te pesone, og ette en el hve. Bett på miten, så møte, og ett ut igjen. a a Bett kantene inn mot miten, så og møte a og. Bett ut igjen. Gjenta så ettingen så langt me to ak til. a a Sett sammen to ele på enne måten. Legg meke til at e to elene stå motsatt til hveane -et e to spisse som peke opp på ene elen, mens et kun e en spiss på en ane elen. Det e to tagge og på figuen til venste, som skal inn i to lomme på figuen til høye. Føy til slutt til en teje elen på tilsvaene måte som u satte sammen e to føste.

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren

Steg 1: JafseFisk følger musepekeren JafseFisk Introduksjon Vi skal nå lage et JafseFisk-spill! Målet i spillet er å hjelpe JafseFisk med å spise alle byttedyrene som svømmer rundt i havet. Steg 1: JafseFisk følger musepekeren Først skal

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet

Kurshefte GeoGebra. Ungdomstrinnet Kurshefte GeoGebra Ungdomstrinnet GeoGebra Geometri og algebra Dynamisk geometriverktøy Algebraisk verktøy Gratis Brukes på alle nivåer i utdanningssystemet Finnes på både bokmål og nynorsk Kan lastes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer