Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn"

Transkript

1 Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig). Hjelpemidle: Klkulto, vedlgt fomelsmlig (bkest i oppgvesettet), L97 og LK06. Kotolle t du h fått lle kee. Les oppgvetekstee øye. Buk ege k på hve oppgve. Begu lle sv. Alle delspøsmål telle like mye. Oppgve ) Pimtllsfktoise 533. Redegjø fo femggsmåte du buke. Fi støste felles fkto og miste felles multiplum fo 533 og 00 = c) Gjø ede fo hvod du vil fokle begepee støste felles fkto og miste felles multiplum fo eleve i skole. T gjee utggspukt i e pktisk situsjo. Oppgve Tbelle edefo vise tllfølge : ) Fi e ekusiv fomel fo. Fi e eksplisitt fomel fo. Nedefo se du e epesetsjo v de te føste tllee i e følge v figutll vi k klle hitllee.

2 c) Hvis vi klle det -te hitllet fo H k vi vise t H = Fomele k utledes ved t m dele opp figutllet på e hesiktsmessig måte. Beskiv e oppdelig v H og utled fomele. Oppgve 3 ) E psiet skl t to type medisi ette følgede møste: Medisi A skl ts hve tedje dg, medisi B skl ts hve sjette dg. Medisi A ts føste gg på e tisdg, og medisi B føste gg fedg smme uke. De to typee medisi skl ikke ts smme dg fo ofte, i hvet fll ikke me e e gg i måede. Doktoe øske defo å fosike seg om t så ikke skje, og sette opp følgede kogues: + 3x x(mod 7). i) Løs koguese doktoe h stt opp. ii) Fokl smmehege mellom poblemet doktoe ville løse og koguese, og edegjø fo hv løsige v koguese fotelle om det pktiske poblemet. Beskiv hvilke tll som gi est ved divisjo med både 5 og 3? c) Fi este å deles på 3. d) Vis hvod du k buke Eules teoem til å fie de te siste sifee i Oppgve 4 ) Odet L J A G e e del v e kodet meldig. Meldige e kodet med fomele y 3x + 5(mod 9). Fi ut hv L J A G e i kltekst. I RSA-systemet gis det e såklt offetlig økkel fo kode, otet ( k, ). Sikkehete i systemet kyttes til t det e svæt vskelig å fktoisee tllet. Fokl hvofo det e ødvedig å fktoisee fo å kue dekyptee meldige lget med dette systemet. Oppgve 5 ) Fi lle positive heltllige løsige til ligige x + 9y = 700. Beskiv e pktisk situsjo hvo poblemstillige l seg fomulee som e dioftisk ligig. Situsjoe skl væe slik t de e begipelig fo eleve i guskole. Hvilke fedighete og begepe k skoleeleve utvikle gjeom dette beidet? c) Vi betkte ligige 9x + 5y = c. Hvilke kv må du sette til c fo t ligige skl h løsig?

3 Oppgve 6 ) Reg ut summe L Fokl hvofo det be k fies ett pytgoeisk tippel hvo det ee tllet e 7. c) E det iktig t ( + b ) ( +? d) Vis t 4 ( b ) desom og b e odde heltll. e) Vis t 5 e delelig med 5 fo lle vlg v positive. (Hit: Fktoise slik 5 = (( ) ) = ( )( + ) osv., elle buk mtemtisk iduksjo) Oppgve 7 I tikkele Pisippe fo utfomig v udevisig sette Al Bell opp oe hovedpukte m bø t hesy til ved plleggig v udevisig. H eve blt et situsjo, feedbck og efleksjo og tilbkeblikk. Redegjø i kote tekk hv Bell sie om dette. 3

4 Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig FORMELSAMLING FOR MATEMATIKK 3, MODUL DIVISJONSALGORITMEN: Hvis, b N, fies q, Z, slik t = q b +, hvo 0 < b INDUKSJONSPRINSIPPET L P( ) væe et mtemtisk utsg som vhege v N. D e P( ) s fo lle N desom:. P () e s.. P( ) P( + ) (hvis det stemme fo, så må det også stemme fo + ) STØRSTE FELLES FAKTOR OG MINSTE FELLES MULTIPLUM: mfm (, = b sff (, LØSNING FOR DIOFANTISK LIGNING De lieæe dioftiske ligige x + by = c h løsig hvis og be hvis sff (, c. Desom løsige eksistee, og ( x0, y 0) e e spesiell løsig, e de geeelle løsige: b x = x0 + t t Z sff (, y = y0 t t Z sff (, TALLTEORIENS FUNDAMENTALTEOREM Ethvet helt tll støe e, k skives som et podukt v pimtllspotese. Dette poduktet klles pimtllsfktoiseige til tllet. Pimtllsfktoiseige e etydig å m se bot f ekkefølge v fktoee. REGLER OG PRØVER FOR 9 OG L væe et helt positivt tll, og T ( ) tvesumme til. Nieegele: T ( )(mod 9) T ( + b + L ) T ( ) + T ( + L (mod9 Niepøve fo multipliksjo: T ( b L) [ T ( ) T( L] (mod9) Niepøve fo ddisjo: [ ] ) L væe et helt positivt tll, og A( ) de lteeede tvesumme til. Elleveegele: A( )(mod) A ( + b + L ) A( ) + A( + L (mod Ellevepøve fo ddisjo: [ ] ) 4

5 Ellevepøve fo multipliksjo: A ( b L) [ A( ) A( L] (mod) SUMMEFORMELEN FOR DE FØRSTE HELTALLENE: k = ( + ) k = GEOMETRISK REKKE: k 3 x = + x + x + x + L + x = k = 0 + x x ( + ) ARITMETISK REKKE: = ( + ) ( + ) (Altetiv fom: L + = ) + L, hvo = FIBONACCI-TALLENE Vi l F væe det -te Fibocci-tllet. Vi h F = og F =, og følge e videe beskevet ved t F + = F + F. DERIVERTE OG DOBBELTDERIVERTE FØLGER Gitt e følge, =,,3,... Deivet følge: = +. Dobbeltdeivet følge: = + KONGRUENSREGNEREGLENE. (mod ). b(mod ) b (mod ) 3. b(mod ) og b c(mod ) c(mod ) 4. b(mod ) og c d(mod ) + c b + d(mod ) og c bd(mod ) 5. b(mod ) + c b + c(mod ) og c bc(mod ) 6. b(mod ) k k b (mod ) EKSISTENS AV LØSNING FOR LINEÆRE KONGRUENSER x b(mod ) h løsig hvis og be hvis sff (, ) b. Hvis sff (, ) =, e løsige etydig. Hvis sff (, ) = d > fies det d ibydes ikoguete løsige modulo. Hvis x e e hvilke som helst løsig, e de esteede gitt ved x + d, x +, LL x + ( d ) d d FORKORTNINGSLOVENE FOR KONGRUENSREGNINGEN. Desom c cb(mod ) og sff ( c, ) =, så e b(mod ). Desom c cb(mod c), så e b(mod ) INVERS MODULO Desom et tll c e slik t c (mod ), sie vi t c e ivese til modulo. 5

6 POTENSREKKER ( + )( + ) L + = ( + ) L + = DET KINESISKE RESTTEOREMET L 3,,,..., væe tulige tll, og t t ( i, j ) = å i j. D h settet x (mod ) x (mod ) M x (mod ) e felles løsig modulo poduktet N = 3, og dee løsige k gis ved X = x N + xn x N, hvo Ni = N / i, og Nixi (mod i ) TALLTEORETISKE FUNKSJONER k k k Vi l = p p L p væe pimtllsfktoiseige til et tulig tll. D e: τ ( ) = tll fktoe i = ( + k )( + k ) L ( + k ) (vi telle både og tllet selv som fktoe) k + k + k + p p p σ ( ) = summe v fktoee i = L p p p ( og tllet selv skl væe med i summe) φ( ) = L p p p = tll tll f og med til og med som e ibydes pimiske med FERMATS LILLE TEOREM: Desom p e et pimtll og p /, så e p (mod p) WILSONS TEOREM: Desom p e et pimtll, så e ( p )! (mod p) EULERS TEOREM: Desom sff (, ) =, så e φ ( ) (mod ) RSA-KRYPTERING De offetlige økkele (, k ), hvo k e kodigsekspoete, og poduktet v i pisippet to stoe pimtll, må velges slik t sff ( k, φ ( )) =. 6

7 Dekodigsekspoete j bestemmes ved t de skl tilfedsstille kj (mod φ( )). RIKE, FATTIGE OG PERFEKTE TALL Desom summe v fktoee i, uttt selv, e lik, klles et pefekt tll. Desom dee summe e mide e, klles tllet fttig, og hvis de e støe klles ikt. Det k beskives slik: e ikt σ ( ) > e fttig σ ( ) < e pefekt σ ( ) = PYTAGOREISKE TRIPLER Alle pimitive pytgoeiske tiple, ( x, y, z ) k uttykkes ved fomlee x = st y = s t z = s + t de s og t e hele tll slik t s > t > 0, sff ( s, t ) = og s t + (mod ). Demed k lle pytgoeiske tiple uttykkes ved: x k st y k s t z = k s + t = = ( ) ( ) TILORDNINGEN AV TALL TIL BOKSTAVENE I ALFABETET 7

STK1100: Kombinatorikk

STK1100: Kombinatorikk 1100: ombiatorikk auar 2009 Ørulf orga Matematisk istitutt Uiversitetet i Oslo 1 Uiform sasylighetsmodell: t stokastisk forsøk har N utfall Det er de mulige utfallee for forsøket i atar at de N utfallee

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for MATEMATIKK 1 (8.-13. trinn) med hovedvekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Dette studiet er beregnet for lærere på ungdomstrinnet som

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

Løsningsforslag eksamen R2

Løsningsforslag eksamen R2 Løsningsforslag eksamen R Vår 010 Oppgave 1 a) f (x) = x cos(3x) f (x) = x cos(3x) + x ( sin(3x) 3) = x cos(3x) 3x sin(3x) b) 1. Bruker delvis integrasjon med u = 5x og v = 1 ex slik at u = 5 og v = e

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 21.05.2013. REA3024 Matematikk R2. Nynorsk/Bokmål Eksame 21.05.2013 REA3024 Matematikk R2 Nyorsk/Bokmål Nyorsk Eksamesiformasjo Eksamestid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: 5 timar: Del 1 skal leverast i etter 2 timar. Del 2 skal leverast

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer

Oppgaver i matematikk, 9-åringer Oppgver i mtemtikk, 9-åringer Her er gjengitt e frigitte oppgvene fr TIMSS 2003. For 4. klsse enyttes nå etegnelsen mønstre for et som i 1995 le omtlt som lger. Oppgvene er innelt i isse emnene: Tll Geometri

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til: 0900-1400

E K S A M E N : FAG: Matematikk 1 MA-154 LÆRER: MORTEN BREKKE. Klasse(r): Alle Dato: 1. des 11 Eksamenstid, fra-til: 0900-1400 UNIVERSITETET I AGDER Grimstad E K S A M E N : FAG: Matematikk MA-54 LÆRER: MORTEN BREKKE Klasse(r): Alle Dato:. des Eksamestid, fra-til: 0900-400 Eksamesoppgave består av følgede iklusive forside Atall

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11

Kongsvingerguiden Nr. 5 mai 2011. Årgang 11 Kogsvigerguide Nr. 5 mi 2011. Årgg 11 INFORMASJON Vårmrke Kremmertorg Fr ærigslivet Det skjer i Kogsviger. Prti fr Georg Stgsgte i Øvrebye. Georg Stg (1858-1907) vr forsvrsmiister 1900-1903 og rbeidet

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel.

Det finnes mange måter og mange hjelpemidler til å illustrere brøk. Ofte brukes sirkelen som symbol på en hel. Brøk Hvis vi spør voksne mennesker som ikke har spesiell interesse for matematikk om hva de syntes var vanskelig i matematikk på skolen, får vi ofte svaret: Brøk. Vår påstand er at hvis innføring av brøk

Detaljer

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X Problemløsing Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade Einar Andreas Rødland 199X Innhold 1 Innledning 3 2 Logikk og notasjon 3 3 Reductio ad absurdum 5 4 Induksjon 5 4.1 Induksjonsbevis.................................

Detaljer

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE

nr. 10-2014 169. årgang ORDET BLE MENNESKE misj on tidende n. 10-2014 169. ågang ORDET BLE MENNESKE s lede Nytt å, nye veie Ået næme seg slutten. Da gå ofte tankene litt bakove fo å kunne gjøe opp en slags status fø man ta fatt på det neste. Det

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Vurderingsveiledning 2010

Vurderingsveiledning 2010 Vurderingsveiledning 00 Mtemtikk, sentrlt gitt eksmen Studieforberedende og yrkesfglige utdnningsrogrm Kunnsksløftet LK06 Bokmål Vurderingsveiledning til sentrlt gitt skriftlig eksmen 00 Denne veiledningen

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer