DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS APRIL 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002"

Transkript

1 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS APRL 2002

2 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf Fax Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse: Baneveien 15, 5010 Begen Oslo: Tlf Fax Postadesse: cio Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadesse: Boggt 2b, 0608 Oslo WCb: " " NSTTUTT FOR MENNGSMALNGER SAMFUNNS OG MARKEDSANALYSE,, \ J. \ J j : ;, 1,. }! J : i Li u

3 (. l.' LANDSOMFATTENDE/OMNmUss APRL 2002 TEKNSKE SPESFKASJONER 11:" ii, / i.l Oppdagsgive: ntevjupeiode: Den noske Mediefestival apil 2002, Li l' '., Fomål: ntevjumetode: Spøeskjema: Utvalgsstøelse: Fafall: Vekting: Statistisk feilmagin: Måle holdning til TV -dekning av eliteseien i fotball. Telefonintevju. ntevjuabeidet egjennomføt fa s intevjulokale ved hjelp av databaset telefonintevjupogam. Spøeskjema e utabeidet av i samabeid med oppdagsgive. Spøsmålene og fekvensfodelingene e gjengitt på de neste sidene. Spøsmålene e i tabellveket e blant annet kysskjøt mot alde, kjønn og bosted. Antall spute e ialt 1000 pesone ove 18 å. Utvalget e tukket tilfeldig fa Telenos egiste ove pivate abonnente. Det totale antall telefonnumme som ble bukt, va A v det totale utvalget va det i 572 tilfelle ikke sva i løpet av intevjupeioden. Alle telefonnumme ble fosøkt oppingt inntil seks gange i løpet av intevjupeioden. Vi fikk svanekt i 854 tilfelle. Svanekt innebæe at pesonen ikke ønske å væe med i undesøkelsen. Datamateialet e veid ette kjønns- og aldessammensetningen i befolkningen. enhve utvalgsundesøkelse vil det væe feilmagine. Dess støe utvalget e, dess minde vil feilmaginene væe. denne undesøkelsen med et utvalg på 1000 spute, og med et konfidensnivå på 95 posent vil feilmaginene vaiee fa 2 posentpoeng ved en 10/90 fodeling til 3 posentpoeng ved en 50/50 posent svafodeling.

4 ,,- \ j {-.. i-:: Datainnsamling og kvalitetssiking: Datainnsamlingen e gjennomføt ved buk av CAT (Compute Assisted Telephone nteviewing). Dette innebæe at intevjueen få spøsmålene diekte opp på dataskjem og lese opp spøsmålene fo espondenten. Svaene legges inn ved' at intevjueen makee iktig svaaltenativ elle skive inn espondentens sva. (,\.J Peteste e gjennomføt og eventuelle feil elle mangle e ettet opp fø feltabeidet ble iveksatt. Ansvalig konsulent ha gått gjennom spøeskjemaet med intevjuene fø feltabeidet statet. Gjennomføing av intevjuene og esponsate e blitt løpende sjekket av intevjulede. ntevjuledelsen sjekke også fotløpende at spøeskjema fungee ette hensikten. Alle s intevjuee ha gjennomgått opplæingspogam og avgitt taushetseklæing. Ansvalige tilknyttet undesøkelsen Ansvalig konsulent: Thoe Gaad Olaussen " l, Ande konsulente: T-ansvalig: Tobjøn Astein Pål Fasund Ansvalig feltabeid: Geda Engan Posjektnumme: A t " Begen, 11. apil 2002 ~JDa-.~ Thoe Gaad Olaussen! \ ~

5 )." 1, l li HOVEDTALL OPPSUMMERT l, :.. ' : i! ( l.;: 17. Det e seieåpning i den noske eliteseien i fotball (Tippeligaen) til helgen. Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? 1 : 2: 3: 4: 5: Antall spute Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset => GÅ TL SPM 20 kke inteesset i det hele tatt => GÅ TL SPM 20 kke sikke => GÅ TL SPM % 23 % 22% 39% 0% 1000 " OBS: Svafodelingene fo spøsmål 18 og 19 gjelde pesone som oppgi at man e. svæt elle nokså inteesset i å følge med i nosk eliteseie i fotball: 18. Noges Fotballfobund ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. E du enig elle uenig i denne avgjøelsen? 1 : 2: 3: Enig Uenig kke sikke 18 % 75% 7% Antall spute 385

6 (["] '' L 19. Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? Vil du helle gå på flee av kampene, vil du uansett følge kampene på tv selv om det kun e adioefeate, vil du følge kampene på adio, elle komme du til å følge minde med på eliteseiekampene? ' 1: 'Gå på flee av kampene 2: Følge uansett kampene på tv 3: ' Følge med på adio 4: Følge minde med 5: Følge ikke så godt med uansett 6: kke sikke Antall spute 41 % 17 % 24% 385 Begen, 11. apil 2002 ~JDL Thoe Gaad Olaussen 'li, '',:. " i :1'".\. :1, ; i ' ;. " l \ ' t i l.: i ' i i '

7 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ***,.. Fekvenstabell fo spøsmål 17 \ Hvo inteesset e du å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset 1 23% 22% kke inteesset i det hele tatt 39% kke sikke 0% Sum 100% :. Antall spute 1000 ***.LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** ==========~===================================================== Kjønn Aldesguppe Utdanning Mann Kvinne Unde å og 30 å å å elde ngen 1-3 å 4-6 å Flee enn 6 å : Hvo inteesset e du i å. følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset kke inteesset i det hele tat! 2 14% 20% 13% 14% 15% 13% 14% 31%.15% 21% 21% 29% 20% 1 25% 24% 17% 2 17% 22% 21% 27% 20% 19% 24% 25% 53% 48% 37% 3 38% 48% 43% 37% 20% 1 21% 23% 24% 22% 35% 39% kke sikke 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute i '

8 ... LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** { : -; ( _ i ; Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset En peson Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden Fem Te elle To elle Te elle fie ngen pesone flee Et ban To ban flee pesone ban pesone ban 12% 1 17% 17% 14% 1 19% 20% 1 17% 24% 25% 20% 21% 28% 24% 20% 23% Lite inteesset 22% 21% 21% 24% 23% 1 22% 25% 22% kke inteesset.. i det hele. tatt 47% 39% 3 38% 41% 40% 35% 35% 39% kke sikke 1% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.~, Antall spute LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ===============~================================================ Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene. Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem tiv og politi) 1 19% 12% 21% 17% 18% 8% 22% 1 18% Nokså 21% 2 20% 22% 39% 18% 2 24% 24% 24% inteesset Lite inteesset 22% 18% 2 21% 8% 2 30% 25% 1 20% kke inteesset i det hele tatt 40% 37% 42% 35% 3 39% 3 29% 43% 38% kke sikke 0% 0% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% i Antall spute i

9 l... LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** ========================================================~======= Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Oslo og Akeshu s Region By/landkom m une Øvige Søland Vestlan Tøndel Nod-N Bykom Landko Østland et det ag oge mune mmune 14% 15% 9% 17 ;; 21% 18% 15% 17% 1 24% 21% 21% 22% 2 25% 24% 21% 23% Lite inteesset 15% 22% 23% 27% % 24% 22% kke inteesset i det hele tatt 4 42% 47% 34% 3 31% 42% 37% 39% (- ". (. Sum. kke sikke 0% 1% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** Alig husstandsinntekt PC i husstanden j. ( Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Ha PC Ha PC Ha ikke Unde Ove med uten PCi ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den 12% 1 21% 18% 13% 12% 1 22% 25% 2 23% 28% 18% 23% Lite inteesset 25% 23% 22% 21% 21% 24% 22% kke inteesset i det hele tatt 41% 3 32% 38% 39% 45% 39% ; kke sikke 1% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

10 :. : : ~.! "** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 **. ==========================~===================================== Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Sum Fekvenstabell fo spøsmål 18 Enig Uenig kke sikke Antall spute 18% 75% 7% 100% 385 [ *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** (.,.. Kjønn Aldesguppe Utdaniing ) Holdning til at NFF ha gått i mot å, la noske tv-stasjone Enig Unde å og Mann Kvinne ngen 1-3 å 4-6 å 30 å å å elde 17% 20% 22% 15% i 18% 17% 13% 17% 19% Flee enn 6 å 18% 18% vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Uenig kke sikke 78% 69% 73% 79% 73% 74% 75% 79% 72% 11% 9% 9% 12% 4% 9% 74% 75% 8% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

11 ,.. f'~~ *** LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ***. Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden Fem! Te elle To elle Te elle En fie ngen pesone flee Et ban To ban flee peson pesone ban pesone ban l Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke 27% 15% 15% 23% 20% 15% 10% 22% 18% 65% 7 79% 73% 72% 78% 85% 72% 75% 8% 9% 5% 8%. 7% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *** LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** i. Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene, Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem tiv og politi) 18% 15% 21% 18% 5% 13% 23% 10% 19% 1 73% 80% 69% 75% 91% 79% 62% 81% 7 77% 9% 5% 9% 7% 5% 8% 15% 10% 5% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

12 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** F, L.." Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Oslo og Akeshu s Region By/landkommune Øvige Søland VesUan Tøndel Nod-N Bykom Landko ØsUand et det ag oge mune mmune 2 15% 37% 12% 1 17% 17% 18% 67% 79% 4 81% 78% 73% 74% 7 7% 18% 7% 11% 9% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute B % 75% 7% 100% 385 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** Alig husstandsinntekt PC i husstanden Ha PC Ha PC Ha ikke Unde Ove med uten PC i ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den Holdning til Enig at NFF ha gått i mot å 30% 17% 1 15% 32% 19% 18% la noske tv-stasjone vise Uenig e fa % 78% 60% 75% 75% undens kampe mens kke sikke kampene fotsatt pågå. 4% 17% 4% 7% 8% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

13 ... LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** =======================================~======================= Fekvenstabell fo spøsmål 19, Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? (... ) Gå på flee av kampene Følge uansett kampene på tv Følge med på.adio 41% 17% Følge minde med 24% Følge ikke så godt med uansett kke sikke Sum 100% Antall spute 385,. *H LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ** Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? (... ) Gå på flee av kampene 11% Følge uansett kampene på tv 54% 40% 29% Følge med på adio 13% 18% 14% 41% 17% Følge minde med 13% 28% 9% 24% Følge ikke så godt med uansett 2% 5% 2 kke sikke 7% 4% 21% Sum 100% 100% 100% 100% Antall spute l

14 "*" LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL =====~========================================================== Oppdagsgive: Den noske Medietestival Kjønn Aldesguppe Utdanning Mann Kvinne Unde å og 30 å å å elde ' ngen 1 3 å 4-6 å Flee enn 6 å., " l' )-,-,-', Hva vil det Gå på flee av ha å sita kampene 8% 1% 7% 4% 3% 8% 5% deg nå tv Følge uansett ikke få vise kampene på tv 39% 47% 48% 40% 33% 4 53% 41% 38% e fa Følge med på Eliteseien adio 1 18% 13% 15% 22% 15% 12% 14% 17% tø ette Følge minde kampslutt? med (...) 25% 20% 23% 24% ' 27% 22% 1 290/; 28% Følge ikke så godt med 4% 10% 5% 5% 7% 7% 12% 4% uansett kke sikke 7% 3% 5% 9% 4% 4% 4% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute % 41% 20% 17% '18% 24% 8% 100% 100% l LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002" Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden En peson Fem Te elle To elle Te elle fie ngen pesone. flee Et ban To ban flee pesone ban pesone ban Hva vil det ha å si fo Gå på flee av kampene 13% 5% 4% 7% 7% 8% 5% " i " deg nå tv Følge uansett ikke få vise 37% 47% 39% 38% 42% 45% 38%i 38%,kampene på tv e fa Følge med på 19% 15% 15% 25% 17% 10% 14% 27% Eliteseien adio fø ette Følge minde 21% 23% 29% 12% 23% 23% 34% 13% kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 5% 5%. 8% 5% 8% 3% 10% uansett kke sikke 5% 4% 7% 10% 5% 12% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute % 17% 24% 100% 385 i, i Side 8

15 1.,,_,; t,:, *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** l.;' l'. \.. ~". \ 1.,." Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene. Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem' tiv og politi) Hva v det Gå på flee av ha å si fo kampene 7% 7% 4% 5% 10% 4% 4% 17% 7% Følge uansett 39% 38% 48% 40% 33% 57% 27% 21% 43% 39% ikke få vise kampene på tv e fa Følge med på 25% 15% 12% 28% 12% 17% 13% 15% 1 18% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde 18% 29% 22% 21% 40% 13% 15% 35% 25% 25% kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 3% 5% 9% 2% 5% 4% 11% 7% 5% 5% uansett kke sikke 8% 5% 5% 5% 5% 29% 5% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *- LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *- OPNO~ l: '" Oslo og Akeshu s Region By/landkommune Øvige Søland Vestlan Tøndel Nod-N Bykom Landko Østland et det ag oge mune mmune Hva vil det Gå på flee av ha å si fo kampene 8% 5% 5%. 7% 7% 2% Følge uansett ikke få vise 33% 42% 24% 45% 50% 47% 3 47% 41% kampene på tv e fa Følge med på 23% 12% 22% 13% 22% 15% 17% 1 17% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde kampslutt? med 22% 30% 37% 22% 10% 29% 2 22% 24% (...) Følge ikke så godt med 8% 7% 3% 7% 7% 7% 5% uansett kke sikke 5% 12% 10% 4% 7% 5% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute j. Side 9

16 "** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** 1-- Alig husstandsinntekt pe i husstanden :' i. _, Hape Hape Ha ikke Unde Ove med uten pei ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den Hva v det Gå på flee av ha å si fo kampene 5% 3% 7% 7% 4% 2% Følge uansett ikke få vise 43% 49% 37% 37% 45% 55% kampene på tv e fa Følge med på 13% 12% 18% 1 14%. 22% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde 31% 20% 2 27% 22% 1 kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 7% 5% 8% 3% uansett kke sikke 2% 8% 7% 7% 3% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute ' " % 17% 24% 100% 385,.,, Side 10

17 ..;..: ',':-: \" ~ :-: *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** i. l Fekvenstabell fo spøsmål om bakgunn Kjønn Mann 49% Kvinne 51% Aldesguppe Unde 30 å 23% å 29% å 23% 60 å og elde 2 Utdanning ngen 8% 1-3 å 31% 4-6 å 29% Flee enn 6 å 32% Antall pesone i husstanden En peson 18% To pesone 35% Te elle fie pesone 37% Fem elle flee pesone 11% Ålig husstandsinntekt Unde % Ove % Ykesaktiv Offentlig 27% Pivat 39% kke ykesaktiv 34% Region Oslo og Akeshus 22% Øvige Østland 28% Sølandet 5% Vestlandet 27% Tøndelag 9% Nod-Noge 10% Sum 100% Antall spute 1000!. Side 11

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

egenverd FASE 3: barnehage

egenverd FASE 3: barnehage : egenved banehage Hva kjennetegne bana i fase 3? De voksnes olle Banemøte Gadeobe Måltid Samlingsstund Uteleiken Konfliktløsning Posjekt Vudeing Haug banehage 2011-2012 egenved egenved «Banehagen skal

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni *** Spm. 821 *** Er du helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at det bør innføres et fjellsonevern på lik linje med strandsonevern for å begrense utbygging av

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved 84 8 Eksamenstening 8 Eksamens tening Uten hjelpemidle E1 (Kapittel 1) Polynomfunksjonen P e gitt ved P ( ) = 7 + 14 8, DP = R. a Det kan vises at alle heltallige løsninge av P() = 0 gå opp i konstantleddet

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S HAMMERFET b) a) Fobudssone (sjøkat 9, 09) Fobud mot alle fatøy nå et tankskip /fatøy til teminalen befinne seg de og e undeveis. IKRINFELT (sjøkat 9, 09) Fobud fo alle fatøy uten tillatelse fa teminalen.

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets Side - 1 - Åsmelding 2000 Oslo Bowling Kets Sideegiste: 1. Foside 2. Styets sammensetning 3. Styets intensjone 4. Oganisasjon 5. Klubbene 6. Økonomistying 7. Aktivitete 8. Eksten makedsføing 9. Repesentasjon

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Holdninger til NATO Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Martin Aabech Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also with longer

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018 Intekommunal ehabiliteingsplan 215-218 Food Abeidsguppa fo det intekommunale samabeidet fo ehabiliteing takke fo oppdaget med skive intekommunal ehabiliteingsplan fo kommunene Badu, Lavangen, Salangen

Detaljer

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS

RAPPORT. Endring E014 Flomvurdering eksisterende E6 STATENS VEGVESEN OPPDRAGSNUMMER [ R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS RAPPORT STATENS VEGVESEN Ending E014 Flomvudeing eksisteende E6 OPPDRAGSNUMMER 12143214 [12143214-R01] 29/05/2015 SWECO NORGE AS SAMUEL VINGERHAGEN epo002.docx 2013-06-14 Sweco epo002.docx 2013-06-14

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen

PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME. Omnibus: 23. august 30 august Prosjekt Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen PROSJEKT: UADRESSERT REKLAME Omnibus: 23. august 30 august 2006 Prosjekt 585784 Konsulent for undersøkelsen: Tore Angelsen 2 Om undersøkelsen TNS Gallup har gjennomført en omnibusundersøkelse om uadressert

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Slik bruker du pakken

Slik bruker du pakken Slik buke du pakken Kompetanseutviklingspakken Lesestategie og leseengasjement Dette e infomasjon til deg/dee som skal lede femdiften i kollegiet. He finne du en ovesikt ove pakkens innhold til hjelp i

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Kombinatorikk. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Multiplikasjonssetningen

Kombinatorikk. MAT0100V Sannsynlighetsregning og kombinatorikk. Multiplikasjonssetningen MAT000V Sasylighetsegig og kombiatoikk Kombiatoikk Odede utvalg med og ute tilbakeleggig Uodede utvalg ute tilbakeleggig Pascals talltekat og biomialkoeffisietee Øulf Boga Matematisk istitutt Uivesitetet

Detaljer

For Utvikling av Marsimartnan

For Utvikling av Marsimartnan Levange kommune PROSJEKTPLAN Fo Utvikling av Masimatnan Posjektet i PLP-sammenheng Rådmannen ha vedtatt at vi ved alt posjektabeid skal benytte PLP-modellen/metodikken. Dette posjektet e et FORPROSJEKT

Detaljer

Øving nr. 7. LØSNINGSFORSLAG

Øving nr. 7. LØSNINGSFORSLAG FAG 4 PÅLITELIGHET I ELKRAFTSYSTEMER - GRUNNKURS. Øving n. 7. LØSNINGSFORSLAG Tilstandsdiagam: : Begge enhete i funksjon µ : En av enhetene feile Mek: seiell epaasjon innebæe at ovegangsintensiteten µ,

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

n r : Jf. brevet som følgjer med saka

n r : Jf. brevet som følgjer med saka : Jf. bevet som følgje med saka N Koodiat Sok Objekttype 1 / 2 0 1 3 K O M M U N E ( 1920 Lavage K A R T B L A D : am): GAB-id. (g, b, ad.kode, skivemåtealteativ S=syfaig H=hyd. oig. B=bev spåk el. kvesk

Detaljer

( 6z + 3z 2 ) dz = = 4. (xi + zj) 3 i + 2 ) 3 x x 4 9 y. 3 (6 2y) (6 2y)2 4 y(6 2y)

( 6z + 3z 2 ) dz = = 4. (xi + zj) 3 i + 2 ) 3 x x 4 9 y. 3 (6 2y) (6 2y)2 4 y(6 2y) TMA415 Matematikk 2 Vå 215 Noges teknisk natuvitenskapelige univesitet Institutt fo matematiske fag Løsningsfoslag Øving 11 Alle oppgavenumme efeee til 8. utgave av Adams & Essex Calculus: A Complete Couse.

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 26. januar 28. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 26. januar 28. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Oganisasjonskat 1.2 Ledeteam Stilling Sektosjef Nestlede/kontosjef Avdelingslede Omsog Avdelingslede Bistand Avdelingslede Helse

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lærere 19. januar 14. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 19. januar 14. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen Utval Abeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset, møteom 2. etasje Møtedato: 10.02.2015 MØTEPROTOKOLL Stat kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Leia, abeidsgjevaepesentant Jale Skatun, abeidstakaepesentant

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Fiktive krefter. Gravitasjon og planetenes bevegelser

Fiktive krefter. Gravitasjon og planetenes bevegelser iktive kefte Gavitasjon og planetenes bevegelse 30.04.013 YS-MEK 1110 30.04.013 1 Sentifugalkaft inetialsstem S f N G fiksjon mellom passasje og sete sentipetalkaft passasje bevege seg i en sikelbane f

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 7. TRINN Åstimetallet i faget: _38 Kistendom Hovedomådet kistendom omfatte kistendommen i histoisk pespektiv og hvodan kistendommen bli fostått og paktiset i veden og i Noge i dag, Bibelen som kilde til kultufoståelse

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Åpenhet. Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Åpenh Medlemsundersøkelse blant rektorer og led 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmode: Formål med denne delen av undersøkelsen har

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

Notater. Anne Vedø. Estimering for undersysselsetting i AKU basert på modellbasert imputering 2007/27. Notater

Notater. Anne Vedø. Estimering for undersysselsetting i AKU basert på modellbasert imputering 2007/27. Notater 007/7 Notate Anne Vedø Notate Estimeing fo ndesysselsetting i AKU baset på modellbaset impteing Stabsavdeling/Seksjon fo statistiske metode og standade Innhold. Innledning..... Spøsmål i AKU med patielt

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Holdninger til NATO Oktober 00 Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also

Detaljer

MEDIA Forbruk og holdninger til norske medier LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE FEBRUAR 1999

MEDIA Forbruk og holdninger til norske medier LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE FEBRUAR 1999 MEDIA 2000 Forbruk og holdninger til norske medier LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 8. - 16. FEBRUAR 1999,. " 11.::; LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE U 8. -16. FEBRUAR 1999 n ' j UTVALGET Utvalget omfatter ialt

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Newtons lover i to og tre dimensjoner

Newtons lover i to og tre dimensjoner Newtons love i to og te dimensjone 7..13 innleveing: buk iktige boks! FYS-MEK 111 7..13 1 Skått kast kontaktkaft: luftmotstand langtekkende kaft: gavitasjon initialbetingelse: () v() v v cos( α ) iˆ +

Detaljer

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010

FYSIKK-OLYMPIADEN Andre runde: 4/2 2010 Nosk Fysikklæefoening Nosk Fysisk Selskaps fagguppe fo undevisning FYSIKK-OLYMPIADEN 009 010 Ande unde: / 010 Skiv øvest: Navn, fødselsdato, e-postadesse og skolens navn Vaighet:3 klokketime Hjelpemidle:abell

Detaljer

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak.

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak. av beidsmiljøutvalget Dato 7.08.05 Refeanse 05/89 Notat Til: beidsmiljøutvalget Kopi til: Fa: Heidi Egseth Signatu: Etableing/bygging av lokale til PET adiofomaka St.Olav Eiendom ønske en snalig MU-behandling

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Stivt legemers dynamikk

Stivt legemers dynamikk Stvt legemes dnamkk 03.04.017 snubleguppen må avlses mogen, 4.apl. v plane flee snubleguppe / eksamensvekstede ette Påske YS-MEK 1110 03.04.017 1 tanslasjon otasjon tanslasjon otasjon possjon (t) (t) vnkel

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y

b) 3 MATEMATISKE METODER I 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Repetisjonsoppgaver Bruk av regneregler: 1 Regn ut: e) 0 x ) 4 3 d) 4 x f) 5y MATEMATISKE METODER I Buk av egneegle: Regn ut: a ( ( b 7 c ( 7 y 8 d 8 e f 5y y Regn ut og tekk sammen: a 5a b a b a + b b y + y + + y c t t + 6 ( 6t t + 8 d s+ s + s ( s + s Multiplise ut og odne a (

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med mars 2015 Antall intervjuer: 860 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå

Detaljer

Malene Kolnes Fadnes

Malene Kolnes Fadnes ÅRSMELDING 2016 AKKS (by/egion) Innledning: AKKS Stavange e en idealistisk musikkoganisasjon. Vi e en av Stavanges viktigste ekutteingsaenae innen ytmisk musikk og opeee i amatø/nybegynne sjiktet. Vå målguppe

Detaljer

NOF Forsvarets langtidsplan

NOF Forsvarets langtidsplan NOF Forsvarets langtidsplan Spørsmål i undersøkelsen Spm. 1 - I hvilken grad er du uenig eller enig i følgende utsagn? Jeg anser at Norge står overfor en militær trussel fra ett eller flere hold Jeg frykter

Detaljer

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...!

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...! N. 5 Mai 2011 16. ågang 10-12 Juni 2011 Ette suksessen i fjo gjø vi oss nok en gang kla til en skikkelig idettsfest fo alle utviklingshemmede i Rogaland og omegn! cia ball dett dball mming Meld dee på

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer