DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS APRIL 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002"

Transkript

1 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS APRL 2002

2 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf Fax Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse: Baneveien 15, 5010 Begen Oslo: Tlf Fax Postadesse: cio Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadesse: Boggt 2b, 0608 Oslo WCb: " " NSTTUTT FOR MENNGSMALNGER SAMFUNNS OG MARKEDSANALYSE,, \ J. \ J j : ;, 1,. }! J : i Li u

3 (. l.' LANDSOMFATTENDE/OMNmUss APRL 2002 TEKNSKE SPESFKASJONER 11:" ii, / i.l Oppdagsgive: ntevjupeiode: Den noske Mediefestival apil 2002, Li l' '., Fomål: ntevjumetode: Spøeskjema: Utvalgsstøelse: Fafall: Vekting: Statistisk feilmagin: Måle holdning til TV -dekning av eliteseien i fotball. Telefonintevju. ntevjuabeidet egjennomføt fa s intevjulokale ved hjelp av databaset telefonintevjupogam. Spøeskjema e utabeidet av i samabeid med oppdagsgive. Spøsmålene og fekvensfodelingene e gjengitt på de neste sidene. Spøsmålene e i tabellveket e blant annet kysskjøt mot alde, kjønn og bosted. Antall spute e ialt 1000 pesone ove 18 å. Utvalget e tukket tilfeldig fa Telenos egiste ove pivate abonnente. Det totale antall telefonnumme som ble bukt, va A v det totale utvalget va det i 572 tilfelle ikke sva i løpet av intevjupeioden. Alle telefonnumme ble fosøkt oppingt inntil seks gange i løpet av intevjupeioden. Vi fikk svanekt i 854 tilfelle. Svanekt innebæe at pesonen ikke ønske å væe med i undesøkelsen. Datamateialet e veid ette kjønns- og aldessammensetningen i befolkningen. enhve utvalgsundesøkelse vil det væe feilmagine. Dess støe utvalget e, dess minde vil feilmaginene væe. denne undesøkelsen med et utvalg på 1000 spute, og med et konfidensnivå på 95 posent vil feilmaginene vaiee fa 2 posentpoeng ved en 10/90 fodeling til 3 posentpoeng ved en 50/50 posent svafodeling.

4 ,,- \ j {-.. i-:: Datainnsamling og kvalitetssiking: Datainnsamlingen e gjennomføt ved buk av CAT (Compute Assisted Telephone nteviewing). Dette innebæe at intevjueen få spøsmålene diekte opp på dataskjem og lese opp spøsmålene fo espondenten. Svaene legges inn ved' at intevjueen makee iktig svaaltenativ elle skive inn espondentens sva. (,\.J Peteste e gjennomføt og eventuelle feil elle mangle e ettet opp fø feltabeidet ble iveksatt. Ansvalig konsulent ha gått gjennom spøeskjemaet med intevjuene fø feltabeidet statet. Gjennomføing av intevjuene og esponsate e blitt løpende sjekket av intevjulede. ntevjuledelsen sjekke også fotløpende at spøeskjema fungee ette hensikten. Alle s intevjuee ha gjennomgått opplæingspogam og avgitt taushetseklæing. Ansvalige tilknyttet undesøkelsen Ansvalig konsulent: Thoe Gaad Olaussen " l, Ande konsulente: T-ansvalig: Tobjøn Astein Pål Fasund Ansvalig feltabeid: Geda Engan Posjektnumme: A t " Begen, 11. apil 2002 ~JDa-.~ Thoe Gaad Olaussen! \ ~

5 )." 1, l li HOVEDTALL OPPSUMMERT l, :.. ' : i! ( l.;: 17. Det e seieåpning i den noske eliteseien i fotball (Tippeligaen) til helgen. Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? 1 : 2: 3: 4: 5: Antall spute Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset => GÅ TL SPM 20 kke inteesset i det hele tatt => GÅ TL SPM 20 kke sikke => GÅ TL SPM % 23 % 22% 39% 0% 1000 " OBS: Svafodelingene fo spøsmål 18 og 19 gjelde pesone som oppgi at man e. svæt elle nokså inteesset i å følge med i nosk eliteseie i fotball: 18. Noges Fotballfobund ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. E du enig elle uenig i denne avgjøelsen? 1 : 2: 3: Enig Uenig kke sikke 18 % 75% 7% Antall spute 385

6 (["] '' L 19. Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? Vil du helle gå på flee av kampene, vil du uansett følge kampene på tv selv om det kun e adioefeate, vil du følge kampene på adio, elle komme du til å følge minde med på eliteseiekampene? ' 1: 'Gå på flee av kampene 2: Følge uansett kampene på tv 3: ' Følge med på adio 4: Følge minde med 5: Følge ikke så godt med uansett 6: kke sikke Antall spute 41 % 17 % 24% 385 Begen, 11. apil 2002 ~JDL Thoe Gaad Olaussen 'li, '',:. " i :1'".\. :1, ; i ' ;. " l \ ' t i l.: i ' i i '

7 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ***,.. Fekvenstabell fo spøsmål 17 \ Hvo inteesset e du å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset 1 23% 22% kke inteesset i det hele tatt 39% kke sikke 0% Sum 100% :. Antall spute 1000 ***.LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** ==========~===================================================== Kjønn Aldesguppe Utdanning Mann Kvinne Unde å og 30 å å å elde ngen 1-3 å 4-6 å Flee enn 6 å : Hvo inteesset e du i å. følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset kke inteesset i det hele tat! 2 14% 20% 13% 14% 15% 13% 14% 31%.15% 21% 21% 29% 20% 1 25% 24% 17% 2 17% 22% 21% 27% 20% 19% 24% 25% 53% 48% 37% 3 38% 48% 43% 37% 20% 1 21% 23% 24% 22% 35% 39% kke sikke 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute i '

8 ... LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** { : -; ( _ i ; Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset En peson Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden Fem Te elle To elle Te elle fie ngen pesone flee Et ban To ban flee pesone ban pesone ban 12% 1 17% 17% 14% 1 19% 20% 1 17% 24% 25% 20% 21% 28% 24% 20% 23% Lite inteesset 22% 21% 21% 24% 23% 1 22% 25% 22% kke inteesset.. i det hele. tatt 47% 39% 3 38% 41% 40% 35% 35% 39% kke sikke 1% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.~, Antall spute LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ===============~================================================ Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene. Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem tiv og politi) 1 19% 12% 21% 17% 18% 8% 22% 1 18% Nokså 21% 2 20% 22% 39% 18% 2 24% 24% 24% inteesset Lite inteesset 22% 18% 2 21% 8% 2 30% 25% 1 20% kke inteesset i det hele tatt 40% 37% 42% 35% 3 39% 3 29% 43% 38% kke sikke 0% 0% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% i Antall spute i

9 l... LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** ========================================================~======= Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Oslo og Akeshu s Region By/landkom m une Øvige Søland Vestlan Tøndel Nod-N Bykom Landko Østland et det ag oge mune mmune 14% 15% 9% 17 ;; 21% 18% 15% 17% 1 24% 21% 21% 22% 2 25% 24% 21% 23% Lite inteesset 15% 22% 23% 27% % 24% 22% kke inteesset i det hele tatt 4 42% 47% 34% 3 31% 42% 37% 39% (- ". (. Sum. kke sikke 0% 1% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** Alig husstandsinntekt PC i husstanden j. ( Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Ha PC Ha PC Ha ikke Unde Ove med uten PCi ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den 12% 1 21% 18% 13% 12% 1 22% 25% 2 23% 28% 18% 23% Lite inteesset 25% 23% 22% 21% 21% 24% 22% kke inteesset i det hele tatt 41% 3 32% 38% 39% 45% 39% ; kke sikke 1% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

10 :. : : ~.! "** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 **. ==========================~===================================== Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Sum Fekvenstabell fo spøsmål 18 Enig Uenig kke sikke Antall spute 18% 75% 7% 100% 385 [ *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** (.,.. Kjønn Aldesguppe Utdaniing ) Holdning til at NFF ha gått i mot å, la noske tv-stasjone Enig Unde å og Mann Kvinne ngen 1-3 å 4-6 å 30 å å å elde 17% 20% 22% 15% i 18% 17% 13% 17% 19% Flee enn 6 å 18% 18% vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Uenig kke sikke 78% 69% 73% 79% 73% 74% 75% 79% 72% 11% 9% 9% 12% 4% 9% 74% 75% 8% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

11 ,.. f'~~ *** LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ***. Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden Fem! Te elle To elle Te elle En fie ngen pesone flee Et ban To ban flee peson pesone ban pesone ban l Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke 27% 15% 15% 23% 20% 15% 10% 22% 18% 65% 7 79% 73% 72% 78% 85% 72% 75% 8% 9% 5% 8%. 7% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *** LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** i. Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene, Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem tiv og politi) 18% 15% 21% 18% 5% 13% 23% 10% 19% 1 73% 80% 69% 75% 91% 79% 62% 81% 7 77% 9% 5% 9% 7% 5% 8% 15% 10% 5% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

12 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** F, L.." Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Oslo og Akeshu s Region By/landkommune Øvige Søland VesUan Tøndel Nod-N Bykom Landko ØsUand et det ag oge mune mmune 2 15% 37% 12% 1 17% 17% 18% 67% 79% 4 81% 78% 73% 74% 7 7% 18% 7% 11% 9% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute B % 75% 7% 100% 385 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** Alig husstandsinntekt PC i husstanden Ha PC Ha PC Ha ikke Unde Ove med uten PC i ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den Holdning til Enig at NFF ha gått i mot å 30% 17% 1 15% 32% 19% 18% la noske tv-stasjone vise Uenig e fa % 78% 60% 75% 75% undens kampe mens kke sikke kampene fotsatt pågå. 4% 17% 4% 7% 8% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

13 ... LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** =======================================~======================= Fekvenstabell fo spøsmål 19, Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? (... ) Gå på flee av kampene Følge uansett kampene på tv Følge med på.adio 41% 17% Følge minde med 24% Følge ikke så godt med uansett kke sikke Sum 100% Antall spute 385,. *H LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ** Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? (... ) Gå på flee av kampene 11% Følge uansett kampene på tv 54% 40% 29% Følge med på adio 13% 18% 14% 41% 17% Følge minde med 13% 28% 9% 24% Følge ikke så godt med uansett 2% 5% 2 kke sikke 7% 4% 21% Sum 100% 100% 100% 100% Antall spute l

14 "*" LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL =====~========================================================== Oppdagsgive: Den noske Medietestival Kjønn Aldesguppe Utdanning Mann Kvinne Unde å og 30 å å å elde ' ngen 1 3 å 4-6 å Flee enn 6 å., " l' )-,-,-', Hva vil det Gå på flee av ha å sita kampene 8% 1% 7% 4% 3% 8% 5% deg nå tv Følge uansett ikke få vise kampene på tv 39% 47% 48% 40% 33% 4 53% 41% 38% e fa Følge med på Eliteseien adio 1 18% 13% 15% 22% 15% 12% 14% 17% tø ette Følge minde kampslutt? med (...) 25% 20% 23% 24% ' 27% 22% 1 290/; 28% Følge ikke så godt med 4% 10% 5% 5% 7% 7% 12% 4% uansett kke sikke 7% 3% 5% 9% 4% 4% 4% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute % 41% 20% 17% '18% 24% 8% 100% 100% l LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002" Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden En peson Fem Te elle To elle Te elle fie ngen pesone. flee Et ban To ban flee pesone ban pesone ban Hva vil det ha å si fo Gå på flee av kampene 13% 5% 4% 7% 7% 8% 5% " i " deg nå tv Følge uansett ikke få vise 37% 47% 39% 38% 42% 45% 38%i 38%,kampene på tv e fa Følge med på 19% 15% 15% 25% 17% 10% 14% 27% Eliteseien adio fø ette Følge minde 21% 23% 29% 12% 23% 23% 34% 13% kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 5% 5%. 8% 5% 8% 3% 10% uansett kke sikke 5% 4% 7% 10% 5% 12% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute % 17% 24% 100% 385 i, i Side 8

15 1.,,_,; t,:, *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** l.;' l'. \.. ~". \ 1.,." Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene. Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem' tiv og politi) Hva v det Gå på flee av ha å si fo kampene 7% 7% 4% 5% 10% 4% 4% 17% 7% Følge uansett 39% 38% 48% 40% 33% 57% 27% 21% 43% 39% ikke få vise kampene på tv e fa Følge med på 25% 15% 12% 28% 12% 17% 13% 15% 1 18% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde 18% 29% 22% 21% 40% 13% 15% 35% 25% 25% kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 3% 5% 9% 2% 5% 4% 11% 7% 5% 5% uansett kke sikke 8% 5% 5% 5% 5% 29% 5% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *- LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *- OPNO~ l: '" Oslo og Akeshu s Region By/landkommune Øvige Søland Vestlan Tøndel Nod-N Bykom Landko Østland et det ag oge mune mmune Hva vil det Gå på flee av ha å si fo kampene 8% 5% 5%. 7% 7% 2% Følge uansett ikke få vise 33% 42% 24% 45% 50% 47% 3 47% 41% kampene på tv e fa Følge med på 23% 12% 22% 13% 22% 15% 17% 1 17% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde kampslutt? med 22% 30% 37% 22% 10% 29% 2 22% 24% (...) Følge ikke så godt med 8% 7% 3% 7% 7% 7% 5% uansett kke sikke 5% 12% 10% 4% 7% 5% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute j. Side 9

16 "** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** 1-- Alig husstandsinntekt pe i husstanden :' i. _, Hape Hape Ha ikke Unde Ove med uten pei ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den Hva v det Gå på flee av ha å si fo kampene 5% 3% 7% 7% 4% 2% Følge uansett ikke få vise 43% 49% 37% 37% 45% 55% kampene på tv e fa Følge med på 13% 12% 18% 1 14%. 22% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde 31% 20% 2 27% 22% 1 kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 7% 5% 8% 3% uansett kke sikke 2% 8% 7% 7% 3% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute ' " % 17% 24% 100% 385,.,, Side 10

17 ..;..: ',':-: \" ~ :-: *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** i. l Fekvenstabell fo spøsmål om bakgunn Kjønn Mann 49% Kvinne 51% Aldesguppe Unde 30 å 23% å 29% å 23% 60 å og elde 2 Utdanning ngen 8% 1-3 å 31% 4-6 å 29% Flee enn 6 å 32% Antall pesone i husstanden En peson 18% To pesone 35% Te elle fie pesone 37% Fem elle flee pesone 11% Ålig husstandsinntekt Unde % Ove % Ykesaktiv Offentlig 27% Pivat 39% kke ykesaktiv 34% Region Oslo og Akeshus 22% Øvige Østland 28% Sølandet 5% Vestlandet 27% Tøndelag 9% Nod-Noge 10% Sum 100% Antall spute 1000!. Side 11

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012

sosiale behov FASE 2: Haug barnehage 2011-2012 : Hva kjennetegne bana i denne fasen? De voksnes olle Banemøte Påkledning Samlinge Måltid Posjekte Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 «Omsog, oppdagelse og læing i banehagen skal femme

Detaljer

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund

ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling. Ålesund. 28. mai 2013. Rica Parken Hotel Storgata 16, 6002 Ålesund ELEKTRONIKK AUTOMATISERING & PROSESS utstilling Ålesund 28. mai 2013 Rica Paken Hotel Stogata 16, 6002 Ålesund Tisdag 28. mai 2013 kl 09.00 16.00 23 ledende elektonikkindustibedifte stille ut Test & Måleutsty

Detaljer

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. "Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten

Gammel tekst Ny tekst Begrunnelse. Følgende dokumenter legges til grunn for virksomheten Fo mangfold mot diskimineing Endings til Vedtekte Landsmøtet 2015 Foslagsstille Gammel tekst Ny tekst Begunnelse "Følgende dokumente legges til gunn fo viksomheten 1 Ny tekst Fø 1 - Vedtekte: Beskive eglene

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352

Stereo - ider. 82 57 61 71 50 138/ 138 dage r Eksterne 0 290 20 7 8 2 5? 10 10 Ca 352 Statusappot undevisningsviksomhet og øvige kompetansetiltak ARA 2. halvå 2013 Jeg laget i juli 2013 en tilsvaende statusappot fo undevisningsviksomheten i ARA fo 1. halvå 2013 som undevisningslede e ansvalig

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Omsogskomite Møtested: Kjenehuset dagsente, Enebakkveien 18 Møtetid: Mandag 10. novembe 2014 kl. 18.00 Seketaiat: 2343887 Møtelede:

Detaljer

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002

Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Elever / privatister Oktober 2002 E K S A M E N LÆRINGSSENTERET Matematikk 3MX AA6524 / AA6526 Eleve / pivatiste Bokmål Eksempeloppgave ette læeplan godkjent juli 2000 Videegående kus II Studieetning fo allmenne, økonomiske og administative

Detaljer

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier

Veileder for adepter. Bruk mentor - unngå omveier Veilede fo adepte Buk mento - unngå omveie At eg e til, Det veit eg. Eg kjenne pusten min Og eit og anna hjeteslag. Men eg vil noko mei, enn bee å vea, eg vil vea nokon, som bety noko, i det stoe fellesskapet.

Detaljer

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S

Hammerfest HAMMERFEST. MELKEØYA sett fra S HAMMERFET b) a) Fobudssone (sjøkat 9, 09) Fobud mot alle fatøy nå et tankskip /fatøy til teminalen befinne seg de og e undeveis. IKRINFELT (sjøkat 9, 09) Fobud fo alle fatøy uten tillatelse fa teminalen.

Detaljer

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Prop. 65 L (2012-2013) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Nosk mal: Saside (ilak mo kenkelse av opphavse m.m. på Inene) Sian Fagenæs og Espen Anebeg Bøse Opphavsesfoeningen elg. 1 Poposisjon om ilak mo opphavseskenkelse på Inene Inngå som del av helhelig evisjon

Detaljer

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets

Årsmelding 2000. Oslo Bowling Krets Side - 1 - Åsmelding 2000 Oslo Bowling Kets Sideegiste: 1. Foside 2. Styets sammensetning 3. Styets intensjone 4. Oganisasjon 5. Klubbene 6. Økonomistying 7. Aktivitete 8. Eksten makedsføing 9. Repesentasjon

Detaljer

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved

8 Eksamens trening. E2 (Kapittel 1) På figuren er det tegnet grafene til funksjonene f og g gitt ved 84 8 Eksamenstening 8 Eksamens tening Uten hjelpemidle E1 (Kapittel 1) Polynomfunksjonen P e gitt ved P ( ) = 7 + 14 8, DP = R. a Det kan vises at alle heltallige løsninge av P() = 0 gå opp i konstantleddet

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage maianne@futuia.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning av nye

Detaljer

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet.

REFERAT. Jorunn Lervik (Sosial- og helseavdeling/fylkesmannen) Marius Rønningen (Politiet) Arnfinn Brechan, leder, ønsket velkommen til møtet. REFERAT fa møte n. 05/09 Tafikksikkehetsutvalget i Sø-Tøndelag, tosdag 19. novembe 2009 kl 09.00 på distiktskontoet, Statens hus, Pinsenes gt. 1, møteom 4.135 i 1. etasje Til stede: Meldt fofall: Ikke

Detaljer

informasjon GENERELL barnehage

informasjon GENERELL barnehage 2011 maianne@fuedesign.no «Det e at å ha 5 finge på hve hånd og 5 tæ på hve fot. Jeg kunne like gjene hatt 13 elle 30 sammenlagt. Og så ble det tilfeldigvis 20». Inge Hageup banehage Åpningstid Tilvenning

Detaljer

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018 Intekommunal ehabiliteingsplan 215-218 Food Abeidsguppa fo det intekommunale samabeidet fo ehabiliteing takke fo oppdaget med skive intekommunal ehabiliteingsplan fo kommunene Badu, Lavangen, Salangen

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004

Fugletetraederet. 1 Innledning. 2 Navnsetting. 3 Geometriske begreper. Øistein Gjøvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2004 Fugletetaeeet Øistein Gjøvik Høgskolen i Sø-Tønelag, 004 Innlening Nå skal vi lage et omlegeme u kanskje ikke ha sett fø. Det e ikke noe mystisk ve selve figuen, men en høe ikke til lant e mest ukte i

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

trygghet FASE 1: barnehage

trygghet FASE 1: barnehage tygghet banehage De voksnes olle Banemøte Leikeguppe Guppeaktivitet Hjemmebesøk Samlinge Måltid Påkledning Uteleik Konfliktløsning Vudeing Haug banehage 2011-2012 tygghet tygghet «Banehagen skal bistå

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE

HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE HELSE- OG SOSIALSEKTORENS VIRKSOMHETSPLAN 1 ORGANISASJON OG LEDELSE 1.1 Oganisasjonskat 1.2 Ledeteam Stilling Sektosjef Nestlede/kontosjef Avdelingslede Omsog Avdelingslede Bistand Avdelingslede Helse

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE

STUDIESPESIALISERENDE STUDIESPESIALISERENDE Utdanningspogammet: God allmenndanning e til glede og nytte fo alle. He vil du få opplæing som gi solid gunnlag fo videe studie. Alle vil oppnå geneell studiekompetanse og med visse

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Newtons lover i én dimensjon

Newtons lover i én dimensjon Newtons love i én dimensjon 4.01.013 kaft akseleasjon hastighet posisjon YS-MEK 1110 4.01.013 1 Hva e kaft? Vi ha en intuitivt idé om hva kaft e. Vi kan kvantifisee en kaft med elongasjon av en fjæ. Hva

Detaljer

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann

Friluftsleir. Sommerferieaktiviteter. Male på vann N. 6 Jni 2014 19. ågang Filfslei Sommefeieakiviee Male på vann In o nh ld Filfslei Kjæe lese! Nå så sommeen fo døen, og da e de ekke aangemen d kan dela på! Hva med filfslei med mange gøye akiviee? D kan

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Ungdomsleire i Norge

Ungdomsleire i Norge Ungdomsleie i Noge Det ble pa Riksm0tet i 2010 vedtatt a folate odningen med at hve enkelt leiaang0 skulle S0ge fo finansieingen av sin lei. I stedet skulle innbetalingene sanies i ions Noge, som ette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen

MØTEPROTOKOLL. Arbeidstakarrepresentant Tone Thomassen Utval Abeidsmiljøutvalet Møtestad: Rådhuset, møteom 2. etasje Møtedato: 10.02.2015 MØTEPROTOKOLL Stat kl.: 13.00 Slutt kl.: 14.30 Til stades på møtet Medl.: Leia, abeidsgjevaepesentant Jale Skatun, abeidstakaepesentant

Detaljer

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak.

St.Olav Eiendom ønsker en snarlig AMU-behandling av prosjektet. Det medfører at vi må behandle saken som en fullmaktsak. av beidsmiljøutvalget Dato 7.08.05 Refeanse 05/89 Notat Til: beidsmiljøutvalget Kopi til: Fa: Heidi Egseth Signatu: Etableing/bygging av lokale til PET adiofomaka St.Olav Eiendom ønske en snalig MU-behandling

Detaljer

Veileder for mentorer

Veileder for mentorer Veilede fo mentoe Utabeidet av Likestillingssenteet 2011 Food Likestillingssenteet ha siden 2006 diftet mentonettveket Velkommen inn, et mentonettvek spesielt ettet mot innvandekvinne. Mentoene i Velkommen

Detaljer

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo:

Honningsvåg HONNINGSVÅG. HONNINGSVÅG sett fra SW. HONNINGSVÅG NOHVG Sjøkart Nr. 103 Havneinfo: HONNINGSÅG NOHG Sjøkat N. Havneinfo: Havnevakt HF kanal, Tlf + 8 0 Fax + 8, mob + Losfomidlingen Honningsvåg Lødingen Tlf + 6 8 Fax + 6 8 pilot.lodingen@kystveket.no HF kanal / Honningsvåg e administasjonssente

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2

Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 1 Løsningsfoslag EMC-eksamen 24.5. Oppgave 1 a)1 b)3 c)2 d)3 e)3 f)2 g)3 h)2 i)1 j)2 k)1 l)2 Oppgave 2 a) En geneisk standad e en geneell standad som bukes nå det ikke foeligge en poduktstandad. EN581

Detaljer

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger

Rettelser til. Øistein Bjørnestad Tom Rune Kongelf Terje Myklebust. Alfa. Oppgaveløsninger Rettelse til Øistein Bjønestad Tom Rune Kongelf Teje Myklebust Alfa Oppgaveløsninge 007 Kapittel S. 7: Fasit til oppgave.9e): Slik oppgaven stå, skal svaet væe 065 (noe ha falt ut i oppgaveteksten). S.

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS

Naturglede 4ever. Turmål 2013. Naturglade barn; blir, eller vender tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Natuglede 4eve Natuglade ban; bli, elle vende tilbake. FOTO: Stein Lindseth Olsen, Anunatak AS Tumål 2013 NATURGLEDEPARTNERE 2013 NATURGLEDE FOR DEG! Vi gå fo 50 tusen! I 2012 fikk vi 32 tusen signatue

Detaljer

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487

Harstad HARSTAD. HARSTAD sett fra E. Sjøkart Nr. 77, 487 HARSTAD NOHRD Sjøkat N 77, 87 Havneinfo: Losfomidlingen Hastad Hastad Havnevakt VHF kanal, Tlf +7 77 00 (døgnvakt) Fax +7 77 00 E-mail: havnevakta@hastadkommuneno Lødingen Tlf +7 7 8 8 Fax +7 7 8 8 pilotlodingen@kystveketno

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET

LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET 1 N. 3/2015 Åg. 76 LES OM: - KIRKEVALGET - HØSTPROGRAMMET Foto: Toe Veffestad Fo Lunne og Gua/Haestua Side Side 2 MENING I LIVET Av Tygve Johansen P e s t e t a n k e Nå det skje noe som vi ikke fostå,

Detaljer

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...!

10-12 Juni 2011. Meld dere på her...! N. 5 Mai 2011 16. ågang 10-12 Juni 2011 Ette suksessen i fjo gjø vi oss nok en gang kla til en skikkelig idettsfest fo alle utviklingshemmede i Rogaland og omegn! cia ball dett dball mming Meld dee på

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner

Newtons tredje lov. Kinematikk i to og tre dimensjoner Newons ede lo Knemkk o og e dmensone 31.1.213 husk: nnleeng oblg #1 Mndg, 4.eb. kl.1 YS-MEK 111 31.1.213 1 Newons ede lo: Enhe knng h lld og lsende en moknng, elle den gensdge påknng o legeme på hende

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

HAVNESPEILET. Kontor- og serveringslokaler i sjøkanten - Innflytting april 2016

HAVNESPEILET. Kontor- og serveringslokaler i sjøkanten - Innflytting april 2016 HAVNESPEILET - og seveingslokale i sjøkanten - Innflytting apil 16 Sammendag Sandnes e en livskaftig og stekt voksende by, og med en ålig vekst på,4% e det Noges 8. støste by. et skje nå en tansfomasjon

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3

Innhold. 1. Innledning... 3 Risikobaset tilsyn Modul fo makeds- og kedittisiko i fosiking Evalueing av makeds- og kedittisikonivå DAO: 15.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Makedsisiko... 4 2.1 Metodikken... 4 2.2 Renteisiko...

Detaljer

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov.

At energi ikke kan gå tapt, må bety at den er bevart. Derav betegnelsen bevaringslov. Side av 8 LØSNINGSFORSLAG KONINUASJONSEKSAMEN 006 SMN694 VARMELÆRE DAO: 04. Mai 007 ID: KL. 09.00 -.00 OPPGAVE (Vekt: 40%) a) emodynamikkens. hovedsats:. hovedsetning: Enegi kan hveken oppstå elle fosvinne,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministasjonen Potokoll 7/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien 99/101 Møtetid: Mandag 17. novembe 2014 kl. 18.30 Seketaiat: Theese Kloumann

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q2-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med juni 2014! Antall intervjuer: 971! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Formelsamling i medisinsk statistikk

Formelsamling i medisinsk statistikk Fomelsamling i medisinsk statistikk Vesjon av 5. juni 2009 Dette e en fomelsamling til O. O. Aalen (ed.): Statistiske metode i medisin og helsefag, Gyldendal, 2006. Mek at boken ha en nettside de det e

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradio-andel i Norge Q1-2015 Metode Feltperioden er gjennomført fra og med januar til og med mars 2015 Antall intervjuer: 860 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju (CATI) For å oppnå

Detaljer

BIOS 2 Biologi... 2...

BIOS 2 Biologi... 2... Figue kapittel 6: ven Figu s. 174 Egenskape Blomstefage Dominant egenskap Lilla ecessiv egenskap Hvit Noen av de egenskapene Mendel testet, va blomstefage, føfage og føfom. På side 279 finne du en ovesikt

Detaljer

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwetyuiopasdfghjklzxcvbnmqw etyuiopasdfghjklzxcvbnmqwet yuiopasdfghjklzxcvbnmqwetyui opasdfghjklzxcvbnmqwetyuiopa ÅRSMELDING 2013 sdfghjklzxcvbnmqwetyuiopasdf AURLAND IL ghjklzxcvbnmqwetyuiopasdfghj REKNESKAP

Detaljer

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS

Delrapport: Okt t.o.m. des 2014. Tracking av digitalradioandel. Delrapport: Okt t.o.m. des 2014 TNS Delrapport: Okt t.o.m. des Tracking av digitalradioandel i Norge Metode Feltperioden er gjennomført fra og med oktober til og med desember Antall intervjuer: 1225 Landsrepresentativ 15 år + Telefonintervju

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460

Bergen BERGEN. BERGEN sett fra NW. Sjøkart Nr. 21, 23, 460 sett fa NW FOTO: Eiliv Leen NOBGO Sjøkat N,, 0 Havneinfo: Begen Havnevakt VHF kanal Tlf + 0, mob + 0 (døgnvakt) Losfomidlingen Kvitsøy Tlf+ Fax + pilotkvitsoy@kystveketno VHF kanal / Begen Begen by (0

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen. Institutt for Samfunnsøkonomi. Utlevering: 17.12.2014 Kl. 09.00 Innlevering: 17.12.2014 Kl. 14.00

EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen. Institutt for Samfunnsøkonomi. Utlevering: 17.12.2014 Kl. 09.00 Innlevering: 17.12.2014 Kl. 14.00 EKSAMENSOPPGAVE - Skoleeksamen MET 11803 Matematikk Institutt fo Samfunnsøkonomi Utleveing: 17122014 Kl 0900 Innleveing: 17122014 Kl 1400 Vekt: 70% av MET 1180 Antall side i oppgaven: Antall vedleggsfile:

Detaljer

Invitasjon til 25.mars 27.mars 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011

Invitasjon til 25.mars 27.mars 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011 Invitasjon til 25.mars 27.mars Og 1.april 3.april Påmelding fra 15.desember 2010 Siste frist for påmelding er 26.januar 2011 Idrettslaget Varegg har den glede å invitere deres idrettslag til Varegg Cup

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradio-andel i Norge Q2-2013. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Q-013 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med januar 013 til og med juni 013! Antall intervjuer: 1039! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI) For å oppnå store nok baser slår vi sammen

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

norsk høst -30% FERDIGE GRYTERETTER Fra delikatessedisken stort utvalg Gjelder fnrsadag Ferske svinekoteletter Blåbær/jordbær fra fiskedisken

norsk høst -30% FERDIGE GRYTERETTER Fra delikatessedisken stort utvalg Gjelder fnrsadag Ferske svinekoteletter Blåbær/jordbær fra fiskedisken nosk høst FERDIGE GRYTERETTER -30% Fa delikatessedisken stot utvalg mandag Gjelde fnsadag til o andag m a f e ld Gje nsdag til o 50% 39 26% 79 od.pis 79,/kg od.pis 109,00/kg Feske svinekotelette Blåbæ/jodbæ

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bergen kino. Høstfestival. Proffene

Bergen kino. Høstfestival. Proffene N. 9 Oktobe 2014 19. ågag Bege kio Høstfestival Poffee I o h ld Kjæe lese! kio e g Be KulTu Vi glede oss til Høstfestivale i ovembe, og håpe at du bli med! Det bli musikk, kust, teate, kofease og mye me!

Detaljer

Billige arboresenser og matchinger

Billige arboresenser og matchinger Billige aboesense og matchinge Magnus Lie Hetland 16. jan 009 Dette e foelesningsnotate til føste foelesning i faget Algoitmekonstuksjon, videegående kus, ved Institutt fo datateknikk og infomasjonsvitenskap,

Detaljer

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Norge Principal Investigators: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen Skolevalget 2003, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer

Realavkastning. Investeringsanalyse og inflasjon. Realavkastning av finansinvesteringer Ivesteigsaalyse og iflasjo Nomiell avkastig og ealavkastig Reell låeete (ealete) Realivesteige og iflasjo Kotatstøm i omielle og faste pise Iflasjo og skatt Omløpsmidle og iflasjo Joh-Eik Adeasse 1 Høgskole

Detaljer

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland.

Tromsø. Følgende land har konsulat i Byen: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Island, Italia, Nederland, Storbritannia, Sverige og Tyskland. TROMSØ NOTOS Sjøkat N. Havneinfo: Tomsø Havnevakt VHF kanal, Tlf, mob 0 (døgnvakt) E-mail: havnevakta@tomso.havn.no Losfomidlingen Tomsø Lødingen Tlf + Fax + 0 pilot.lodingen@kystveket.no VHF kanal / Tomsø

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innlednngg 2. Demokt, smbed og medvknng 3. Geneell nomsjon b 4. Intensjonlseng e 5. Studestt 6. Studegjennomøngen 7. Bblotek 8. IT l 9. Studentveled 1. Innlednng g 2. Demokt, smbed

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

WipeClean Universal Cleaning

WipeClean Universal Cleaning SIKKERHETSDATABLAD Sikkehetsdatablad i henhold til (EF) n. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foetaket 1.1. Poduktidentifikasjon: WipeClean Univesal Cleaning (Wiping

Detaljer

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn

Modul 1 15 studiepoeng, internt kurs Notodden/Porsgrunn Høgskole i Telemk Avdelig fo estetiske fg, folkekultu og læeutdig BOKMÅL 4. mi 007 EKSAMEN I MATEMATIKK 3 Tid: 6 time Modul 5 studiepoeg, itet kus Notodde/Posgu Oppgvesettet e på 7 side (ikludet fomelsmlig).

Detaljer

Undersøkelse om fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn og ungdom.

Undersøkelse om fysisk og psykisk vold og overgrep mot barn og ungdom. Undersøkelse om fysisk og psykisk vold og overgrep mot. Gjennomført for Redd Barna Rapport fra Synovate MMI 1. desember 00 Prosjektinformasjon Formål: Målgruppe / utvalg: Tidsperiode (feltarbeid): Datainnsamlingsmetode:

Detaljer