DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS APRIL 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEN NORSKE MEDIEFESTIVAL. TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNIBUSS 8. - 10. APRIL 2002"

Transkript

1 DEN NORSKE MEDEFESTVAL TV-dekning av Tippeligaen LANDSOMFATTENDE OMNBUSS APRL 2002

2 n i \ 1 fl i! : \. \, l Begen: Tlf Fax Postadesse: Pb 714, Sentum 5807 Begen Besøksadesse: Baneveien 15, 5010 Begen Oslo: Tlf Fax Postadesse: cio Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadesse: Boggt 2b, 0608 Oslo WCb: " " NSTTUTT FOR MENNGSMALNGER SAMFUNNS OG MARKEDSANALYSE,, \ J. \ J j : ;, 1,. }! J : i Li u

3 (. l.' LANDSOMFATTENDE/OMNmUss APRL 2002 TEKNSKE SPESFKASJONER 11:" ii, / i.l Oppdagsgive: ntevjupeiode: Den noske Mediefestival apil 2002, Li l' '., Fomål: ntevjumetode: Spøeskjema: Utvalgsstøelse: Fafall: Vekting: Statistisk feilmagin: Måle holdning til TV -dekning av eliteseien i fotball. Telefonintevju. ntevjuabeidet egjennomføt fa s intevjulokale ved hjelp av databaset telefonintevjupogam. Spøeskjema e utabeidet av i samabeid med oppdagsgive. Spøsmålene og fekvensfodelingene e gjengitt på de neste sidene. Spøsmålene e i tabellveket e blant annet kysskjøt mot alde, kjønn og bosted. Antall spute e ialt 1000 pesone ove 18 å. Utvalget e tukket tilfeldig fa Telenos egiste ove pivate abonnente. Det totale antall telefonnumme som ble bukt, va A v det totale utvalget va det i 572 tilfelle ikke sva i løpet av intevjupeioden. Alle telefonnumme ble fosøkt oppingt inntil seks gange i løpet av intevjupeioden. Vi fikk svanekt i 854 tilfelle. Svanekt innebæe at pesonen ikke ønske å væe med i undesøkelsen. Datamateialet e veid ette kjønns- og aldessammensetningen i befolkningen. enhve utvalgsundesøkelse vil det væe feilmagine. Dess støe utvalget e, dess minde vil feilmaginene væe. denne undesøkelsen med et utvalg på 1000 spute, og med et konfidensnivå på 95 posent vil feilmaginene vaiee fa 2 posentpoeng ved en 10/90 fodeling til 3 posentpoeng ved en 50/50 posent svafodeling.

4 ,,- \ j {-.. i-:: Datainnsamling og kvalitetssiking: Datainnsamlingen e gjennomføt ved buk av CAT (Compute Assisted Telephone nteviewing). Dette innebæe at intevjueen få spøsmålene diekte opp på dataskjem og lese opp spøsmålene fo espondenten. Svaene legges inn ved' at intevjueen makee iktig svaaltenativ elle skive inn espondentens sva. (,\.J Peteste e gjennomføt og eventuelle feil elle mangle e ettet opp fø feltabeidet ble iveksatt. Ansvalig konsulent ha gått gjennom spøeskjemaet med intevjuene fø feltabeidet statet. Gjennomføing av intevjuene og esponsate e blitt løpende sjekket av intevjulede. ntevjuledelsen sjekke også fotløpende at spøeskjema fungee ette hensikten. Alle s intevjuee ha gjennomgått opplæingspogam og avgitt taushetseklæing. Ansvalige tilknyttet undesøkelsen Ansvalig konsulent: Thoe Gaad Olaussen " l, Ande konsulente: T-ansvalig: Tobjøn Astein Pål Fasund Ansvalig feltabeid: Geda Engan Posjektnumme: A t " Begen, 11. apil 2002 ~JDa-.~ Thoe Gaad Olaussen! \ ~

5 )." 1, l li HOVEDTALL OPPSUMMERT l, :.. ' : i! ( l.;: 17. Det e seieåpning i den noske eliteseien i fotball (Tippeligaen) til helgen. Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? 1 : 2: 3: 4: 5: Antall spute Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset => GÅ TL SPM 20 kke inteesset i det hele tatt => GÅ TL SPM 20 kke sikke => GÅ TL SPM % 23 % 22% 39% 0% 1000 " OBS: Svafodelingene fo spøsmål 18 og 19 gjelde pesone som oppgi at man e. svæt elle nokså inteesset i å følge med i nosk eliteseie i fotball: 18. Noges Fotballfobund ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. E du enig elle uenig i denne avgjøelsen? 1 : 2: 3: Enig Uenig kke sikke 18 % 75% 7% Antall spute 385

6 (["] '' L 19. Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? Vil du helle gå på flee av kampene, vil du uansett følge kampene på tv selv om det kun e adioefeate, vil du følge kampene på adio, elle komme du til å følge minde med på eliteseiekampene? ' 1: 'Gå på flee av kampene 2: Følge uansett kampene på tv 3: ' Følge med på adio 4: Følge minde med 5: Følge ikke så godt med uansett 6: kke sikke Antall spute 41 % 17 % 24% 385 Begen, 11. apil 2002 ~JDL Thoe Gaad Olaussen 'li, '',:. " i :1'".\. :1, ; i ' ;. " l \ ' t i l.: i ' i i '

7 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ***,.. Fekvenstabell fo spøsmål 17 \ Hvo inteesset e du å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset 1 23% 22% kke inteesset i det hele tatt 39% kke sikke 0% Sum 100% :. Antall spute 1000 ***.LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** ==========~===================================================== Kjønn Aldesguppe Utdanning Mann Kvinne Unde å og 30 å å å elde ngen 1-3 å 4-6 å Flee enn 6 å : Hvo inteesset e du i å. følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Lite inteesset kke inteesset i det hele tat! 2 14% 20% 13% 14% 15% 13% 14% 31%.15% 21% 21% 29% 20% 1 25% 24% 17% 2 17% 22% 21% 27% 20% 19% 24% 25% 53% 48% 37% 3 38% 48% 43% 37% 20% 1 21% 23% 24% 22% 35% 39% kke sikke 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute i '

8 ... LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** { : -; ( _ i ; Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset En peson Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden Fem Te elle To elle Te elle fie ngen pesone flee Et ban To ban flee pesone ban pesone ban 12% 1 17% 17% 14% 1 19% 20% 1 17% 24% 25% 20% 21% 28% 24% 20% 23% Lite inteesset 22% 21% 21% 24% 23% 1 22% 25% 22% kke inteesset.. i det hele. tatt 47% 39% 3 38% 41% 40% 35% 35% 39% kke sikke 1% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.~, Antall spute LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ===============~================================================ Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene. Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem tiv og politi) 1 19% 12% 21% 17% 18% 8% 22% 1 18% Nokså 21% 2 20% 22% 39% 18% 2 24% 24% 24% inteesset Lite inteesset 22% 18% 2 21% 8% 2 30% 25% 1 20% kke inteesset i det hele tatt 40% 37% 42% 35% 3 39% 3 29% 43% 38% kke sikke 0% 0% 0% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% i Antall spute i

9 l... LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** ========================================================~======= Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Oslo og Akeshu s Region By/landkom m une Øvige Søland Vestlan Tøndel Nod-N Bykom Landko Østland et det ag oge mune mmune 14% 15% 9% 17 ;; 21% 18% 15% 17% 1 24% 21% 21% 22% 2 25% 24% 21% 23% Lite inteesset 15% 22% 23% 27% % 24% 22% kke inteesset i det hele tatt 4 42% 47% 34% 3 31% 42% 37% 39% (- ". (. Sum. kke sikke 0% 1% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** Alig husstandsinntekt PC i husstanden j. ( Hvo inteesset e du i å følge med i nosk eliteseie i fotball? Svæt inteesset Nokså inteesset Ha PC Ha PC Ha ikke Unde Ove med uten PCi ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den 12% 1 21% 18% 13% 12% 1 22% 25% 2 23% 28% 18% 23% Lite inteesset 25% 23% 22% 21% 21% 24% 22% kke inteesset i det hele tatt 41% 3 32% 38% 39% 45% 39% ; kke sikke 1% 0% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

10 :. : : ~.! "** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 **. ==========================~===================================== Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Sum Fekvenstabell fo spøsmål 18 Enig Uenig kke sikke Antall spute 18% 75% 7% 100% 385 [ *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** (.,.. Kjønn Aldesguppe Utdaniing ) Holdning til at NFF ha gått i mot å, la noske tv-stasjone Enig Unde å og Mann Kvinne ngen 1-3 å 4-6 å 30 å å å elde 17% 20% 22% 15% i 18% 17% 13% 17% 19% Flee enn 6 å 18% 18% vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Uenig kke sikke 78% 69% 73% 79% 73% 74% 75% 79% 72% 11% 9% 9% 12% 4% 9% 74% 75% 8% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

11 ,.. f'~~ *** LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ***. Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden Fem! Te elle To elle Te elle En fie ngen pesone flee Et ban To ban flee peson pesone ban pesone ban l Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke 27% 15% 15% 23% 20% 15% 10% 22% 18% 65% 7 79% 73% 72% 78% 85% 72% 75% 8% 9% 5% 8%. 7% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *** LANDSOMFAlTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** i. Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene, Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem tiv og politi) 18% 15% 21% 18% 5% 13% 23% 10% 19% 1 73% 80% 69% 75% 91% 79% 62% 81% 7 77% 9% 5% 9% 7% 5% 8% 15% 10% 5% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

12 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** F, L.." Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Oslo og Akeshu s Region By/landkommune Øvige Søland VesUan Tøndel Nod-N Bykom Landko ØsUand et det ag oge mune mmune 2 15% 37% 12% 1 17% 17% 18% 67% 79% 4 81% 78% 73% 74% 7 7% 18% 7% 11% 9% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute B % 75% 7% 100% 385 *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** Alig husstandsinntekt PC i husstanden Ha PC Ha PC Ha ikke Unde Ove med uten PC i ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den Holdning til Enig at NFF ha gått i mot å 30% 17% 1 15% 32% 19% 18% la noske tv-stasjone vise Uenig e fa % 78% 60% 75% 75% undens kampe mens kke sikke kampene fotsatt pågå. 4% 17% 4% 7% 8% 7% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute

13 ... LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** =======================================~======================= Fekvenstabell fo spøsmål 19, Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? (... ) Gå på flee av kampene Følge uansett kampene på tv Følge med på.adio 41% 17% Følge minde med 24% Følge ikke så godt med uansett kke sikke Sum 100% Antall spute 385,. *H LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 ** Holdning til at NFF ha gått i mot å la noske tv-stasjone vise e fa undens kampe mens kampene fotsatt pågå. Enig Uenig kke sikke Hva vil det ha å si fo deg nå tv ikke få vise e fa Eliteseien fø ette kampslutt? (... ) Gå på flee av kampene 11% Følge uansett kampene på tv 54% 40% 29% Følge med på adio 13% 18% 14% 41% 17% Følge minde med 13% 28% 9% 24% Følge ikke så godt med uansett 2% 5% 2 kke sikke 7% 4% 21% Sum 100% 100% 100% 100% Antall spute l

14 "*" LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL =====~========================================================== Oppdagsgive: Den noske Medietestival Kjønn Aldesguppe Utdanning Mann Kvinne Unde å og 30 å å å elde ' ngen 1 3 å 4-6 å Flee enn 6 å., " l' )-,-,-', Hva vil det Gå på flee av ha å sita kampene 8% 1% 7% 4% 3% 8% 5% deg nå tv Følge uansett ikke få vise kampene på tv 39% 47% 48% 40% 33% 4 53% 41% 38% e fa Følge med på Eliteseien adio 1 18% 13% 15% 22% 15% 12% 14% 17% tø ette Følge minde kampslutt? med (...) 25% 20% 23% 24% ' 27% 22% 1 290/; 28% Følge ikke så godt med 4% 10% 5% 5% 7% 7% 12% 4% uansett kke sikke 7% 3% 5% 9% 4% 4% 4% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute % 41% 20% 17% '18% 24% 8% 100% 100% l LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002" Antall pesone i husstanden Antall ban i husstanden En peson Fem Te elle To elle Te elle fie ngen pesone. flee Et ban To ban flee pesone ban pesone ban Hva vil det ha å si fo Gå på flee av kampene 13% 5% 4% 7% 7% 8% 5% " i " deg nå tv Følge uansett ikke få vise 37% 47% 39% 38% 42% 45% 38%i 38%,kampene på tv e fa Følge med på 19% 15% 15% 25% 17% 10% 14% 27% Eliteseien adio fø ette Følge minde 21% 23% 29% 12% 23% 23% 34% 13% kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 5% 5%. 8% 5% 8% 3% 10% uansett kke sikke 5% 4% 7% 10% 5% 12% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute % 17% 24% 100% 385 i, i Side 8

15 1.,,_,; t,:, *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** l.;' l'. \.. ~". \ 1.,." Ykesaktiv Medlem av fagfoening UHO (sykepi kke Offentli eiene. Akadem Fittståe kke Pivat ykesak LO YS g læene ikene nde medlem' tiv og politi) Hva v det Gå på flee av ha å si fo kampene 7% 7% 4% 5% 10% 4% 4% 17% 7% Følge uansett 39% 38% 48% 40% 33% 57% 27% 21% 43% 39% ikke få vise kampene på tv e fa Følge med på 25% 15% 12% 28% 12% 17% 13% 15% 1 18% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde 18% 29% 22% 21% 40% 13% 15% 35% 25% 25% kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 3% 5% 9% 2% 5% 4% 11% 7% 5% 5% uansett kke sikke 8% 5% 5% 5% 5% 29% 5% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute *- LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *- OPNO~ l: '" Oslo og Akeshu s Region By/landkommune Øvige Søland Vestlan Tøndel Nod-N Bykom Landko Østland et det ag oge mune mmune Hva vil det Gå på flee av ha å si fo kampene 8% 5% 5%. 7% 7% 2% Følge uansett ikke få vise 33% 42% 24% 45% 50% 47% 3 47% 41% kampene på tv e fa Følge med på 23% 12% 22% 13% 22% 15% 17% 1 17% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde kampslutt? med 22% 30% 37% 22% 10% 29% 2 22% 24% (...) Følge ikke så godt med 8% 7% 3% 7% 7% 7% 5% uansett kke sikke 5% 12% 10% 4% 7% 5% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute j. Side 9

16 "** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** 1-- Alig husstandsinntekt pe i husstanden :' i. _, Hape Hape Ha ikke Unde Ove med uten pei ntenet ntenet husstan O t, e-post t, e-post den Hva v det Gå på flee av ha å si fo kampene 5% 3% 7% 7% 4% 2% Følge uansett ikke få vise 43% 49% 37% 37% 45% 55% kampene på tv e fa Følge med på 13% 12% 18% 1 14%. 22% Eliteseien adio deg nå tv fø ette Følge minde 31% 20% 2 27% 22% 1 kampslutt? med (...) Følge ikke så godt med 7% 5% 8% 3% uansett kke sikke 2% 8% 7% 7% 3% Sum 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antall spute ' " % 17% 24% 100% 385,.,, Side 10

17 ..;..: ',':-: \" ~ :-: *** LANDSOMFATTENDE MENNGSMÅLNG APRL 2002 *** i. l Fekvenstabell fo spøsmål om bakgunn Kjønn Mann 49% Kvinne 51% Aldesguppe Unde 30 å 23% å 29% å 23% 60 å og elde 2 Utdanning ngen 8% 1-3 å 31% 4-6 å 29% Flee enn 6 å 32% Antall pesone i husstanden En peson 18% To pesone 35% Te elle fie pesone 37% Fem elle flee pesone 11% Ålig husstandsinntekt Unde % Ove % Ykesaktiv Offentlig 27% Pivat 39% kke ykesaktiv 34% Region Oslo og Akeshus 22% Øvige Østland 28% Sølandet 5% Vestlandet 27% Tøndelag 9% Nod-Noge 10% Sum 100% Antall spute 1000!. Side 11

Tema: Helseinformasjon

Tema: Helseinformasjon 37. ågang 5 2012 Tema: Helseinfomasjon Folkebibliotek og helseinfomasjon inde soteing ved innleveing Ønske dee at innlevet mateiale bli levet til et skjemet omåde, slik at dee kan gjennomgå og behandle

Detaljer

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd

Vektreduksjon - Livsstilskurs kr. 1200,- pr. mnd Livea - livsstil - vekteduksjon n 1-2015 Vekteduksjon - Livsstilskus k. 1200,- p. mnd kusplan 2015 Kus state nå! Les me s. 3 Gikk ned 26 kg på 16 uke "Nå føle jeg at jeg vikelig nyte mat - fo føste gang"

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 144 F17 Arkivsaksnr.: 13/167-7 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandle: Bitt Jonassen Akiv: 144 F17 Akivsaksn.: 13/167-7 Klageadgang: Nei REGIONAL BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Administasjonssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

God butikk for Steen & Strøm

God butikk for Steen & Strøm Et kundemagasin fa Ncnsult nfmasjnssysteme AS Utgave n. 0/ Gd butikk f Steen & Støm Futsigbahet, ttalvesikt, endingskntll g tid g penge spat. Det va hvedgunnene til at Skandinavias ledende kjøpesenteselskap

Detaljer

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager:

P R O T O K O L L. Til stede fra partene én eller flere dager: P R O T O K O L L Å, den. og. juni ble det holdt fohandlinge vedøende taiffevisjonen pe. mai sentale fohandlinge mell abeidstakeoganisasjonene og Hovedoganisasjonen Vike på Vike/HUK med unntak av Landsoveenskst

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre?

å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? 07 Nyttig å vite om husleieloven: Feil ved boligen hva kan leier gjøre? Feil ved boligen Hva er en feil ved boligen? Feil ved boligen kan for eksempel være: Du er på visning og utleier forteller at det

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved.

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1:

Orienteringer ved kommunalsjef Terje Bjerkehagen: PS 4/15: Under henvisning til vedtak i Tinn kommunestyre den 18.12.14 k-sak 130/14, punkt 1: TINN KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 09.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møte merknad: RS 3/15 Saken vil bli ettersendt. Rapport fra kontroller etter alkoholloven

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima

Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima Utarbeidet på oppdrag for Statens strålevern Av Geir Vinsand Forord Foreliggende rapport inneholder resultater

Detaljer

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014

Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no. September 2014 Bakgrunn for registrering av private domenenavn under.no September 204 Metode og gjennomføring Formål: Få økt kunnskap om bakgrunnen for at abonnentene registrerte privat domenenavn direkte under.no for

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport

Notater. Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik. Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport 2007/47 Notater 2007 Therese Dorothea Dalsgaard-Rørvik Notater Samordnet levekårsundersøkelse 2006 - Tverrsnitt Tema: Arbeidsmiljø Dokumentasjonsrapport Avdeling for IT og datafangst/seksjon for intervjuundersøkelser

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF

SportsAdmin Brukerveiledning. Registrering av kurs, NSF SportsAdmin Brukerveiledning Registrering av kurs, NSF NSF har laget en brukerveiledning for registrering av kurs, som vi håper vil være til god hjelp. Er det noe som er uforståelig er det fint om vi får

Detaljer