Medievaner og holdninger blant redaktører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medievaner og holdninger blant redaktører"

Transkript

1 Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører februar

2 Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: februar Datainnsamlingsmetode: Web intervju Antall intervjuer: 224 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg blant medlemmene i Norsk Redaktørforening. Utvalget er trukket tilfeldig fra medlemslister i Norsk Redaktørforening etter samtykke fra foreningen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 4-7 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er større. Oppdragsgiver: Kontaktperson: Respons Konsulent: Nordiske Mediedager Hjørdis Losnedahl Thore Gaard Olaussen

3 Hovedtall oppsummert 1. Hvor stor tiltro har du til mediene generelt? LES OPP Stor tiltro 75 % 57 % 69 % 67 % 72 % Noe tiltro 22 % 41 % 29 % 31 % 28 % Mindre eller ingen tiltro 1 % 1 % 2 % 2 % 0 % Ikke sikker 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % Antall spurte Lærere Lektorer Stor tiltro 17 % 6 % 11 % 49 % 72 % Noe tiltro 62 % 74 % 68 % 46 % 28 % Mindre eller ingen tiltro 3 % 19 % 19 % 5 % 0 % Ikke sikker 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % Antall spurte Hvor stor tiltro har du til følgende yrkesgrupper? a) Svært stor tiltro 6 % 21 % 25 % Nokså stor tiltro 41 % 65 % 68 % Verken stor eller liten tiltro 36 % 11 % 5 % Nokså liten tiltro 12 % 3 % 1 % Svært liten tiltro 4 % 0 % 0 % Ikke sikker 1 % 0 % 0 %

4 b) Lærere Svært stor tiltro 30 % 24 % 31 % Nokså stor tiltro 51 % 61 % 57 % Verken stor eller liten tiltro 15 % 13 % 12 % Nokså liten tiltro 3 % 2 % 0 % Svært liten tiltro 1 % 0 % 0 % Ikke sikker 1 % 0 % 0 % c) Svært stor tiltro 10 % 16 % 46 % Nokså stor tiltro 42 % 56 % 51 % Verken stor eller liten tiltro 33 % 21 % 2 % Nokså liten tiltro 8 % 5 % 0 % Svært liten tiltro 4 % 1 % 0 % Ikke sikker 4 % 0 % 0 %

5 3. Hvordan mener du mediene generelt dekker saker innen skolesektoren? Av følgende hva er du mest enig i? Lærere Lektorer Mediene gir nøytral informasjon om saker og hendelser i skolesektoren 12 % 3 % 5 % 26 % 38 % Mediene ønsker å påvirke 19 % 16 % 13 % 20 % 21 % Mediene vil lage oppslag som kan selge 62 % 78 % 77 % 41 % 27 % Ingen av delene 2 % 1 % 2 % 5 % 10 % Ikke sikker 7 % 3 % 2 % 8 % 3 % Antall spurte Hvor stor tiltro har du til medienes dekning av skole- og utdanningssektoren? Lærere Lektorer Stor tiltro 2 % 4 % 27 % 38 % Noe tiltro 55 % 56 % 60 % 56 % Mindre tiltro 36 % 36 % 6 % 4 % Ingen tiltro 5 % 3 % 0 % 0 % Ikke sikker 1 % 1 % 6 % 2 % Antall spurte Svært stor tiltro 4 % Nokså stor tiltro 34 % Verken stor eller liten tiltro 44 % Nokså liten tiltro 13 % Svært liten tiltro 2 % Ikke sikker 3 % Antall spurte 800

6 5. Mener du det er for mye eller for lite stoff om skole og utdanning i norske medier? For mye stoff om skole og utdanning Passelig mye om skole og utdanning For lite om skole og utdanning 5 % 4 % 2 % 44 % 56 % 57 % 45 % 33 % 38 % Ikke sikker 6 % 7 % 2 % 6. Mener du skolen i Norge i gjennomsnitt holder et høyere nivå enn skolen i andre vesteuropeiske land, mener du den holder et lavere nivå, eller mener du den holder et nivå omtrent som gjennomsnittet for andre vest-europeiske land? Holder høyere nivå 7 % 8 % 9 % Holder lavere nivå 34 % 26 % 20 % Omtrent som gjennomsnittet for andre vest-europeiske land 52 % 56 % 63 % Ikke sikker 7 % 11 % 8 % 7. Hva mener du bør være viktigste egenskap når man skal være lærer i den norske skolen? LES OPP 1-3 Formidlingsevne 55 % 72 % 72 % Fagkunnskap 24 % 18 % 21 % Sosiale evner 17 % 7 % 6 % Ikke sikker 4 % 2 % 1 %

7 8. Hvor interessert er du i følgende typer om skole- og utdanningssektoren? a) Resultater fra nasjonale prøver o.l? Lærere Lektorer Svært interessert 8 % 10 % 12 % 10 % 20 % Ganske interessert 30 % 36 % 33 % 33 % 46 % Mindre interessert 41 % 38 % 39 % 40 % 26 % Ikke interessert 20 % 16 % 16 % 16 % 8 % Ikke sikker 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % Antall spurte b) Partienes holdning til skolepolitiske spørsmål? Lærere Lektorer Svært interessert 21 % 55 % 59 % 33 % 34 % Ganske interessert 43 % 40 % 35 % 55 % 54 % Mindre interessert 25 % 4 % 4 % 10 % 11 % Ikke interessert 10 % 1 % 1 % 2 % 1 % Ikke sikker 3 % 0 % 0 % 1 % 0 % Antall spurte c) Etterutdanning for lærere? Lærere Lektorer Svært interessert 22 % 42 % 33 % 14 % 10 % Ganske interessert 41 % 42 % 47 % 43 % 46 % Mindre interessert 24 % 14 % 18 % 36 % 42 % Ikke interessert 11 % 1 % 3 % 6 % 3 % Ikke sikker 2 % 0 % 0 % 1 % 0 % Antall spurte

8 d) Stoff om lærernes arbeidsforhold? Lærere Lektorer Svært interessert 19 % 63 % 67 % 24 % 19 % Ganske interessert 42 % 32 % 29 % 51 % 46 % Mindre interessert 28 % 3 % 4 % 22 % 32 % Ikke interessert 10 % 1 % 1 % 3 % 3 % Ikke sikker 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % Antall spurte d) Stoff om skolestruktur? Lærere Lektorer Svært interessert 24 % 42 % 40 % 32 % 37 % Ganske interessert 46 % 42 % 46 % 46 % 46 % Mindre interessert 20 % 15 % 11 % 18 % 16 % Ikke interessert 9 % 1 % 2 % 3 % 0 % Ikke sikker 2 % 0 % 1 % 1 % 0 % Antall spurte

9 9. Lærerne og skoleverket omtales en del i media. Hvilke av følgende forhold mener du media bør fokusere mer på? FLERE SVAR MULIG Lærere Lektorer Læreres lønn 36 % 37 % 21 % 13 % Læreres arbeidsforhold 75 % 70 % 50 % 39 % Læreres kompetanse 35 % 47 % 65 % 67 % Pensum og lekser 19 % 25 % 38 % 39 % Pengebruken i skolen 31 % 33 % 35 % 43 % Elevenes bakgrunn og forutsetninger 60 % 61 % 48 % 47 % Nasjonale prøver og tester 6 % 7 % 11 % 16 % Ingen av delene 2 % 2 % 2 % 2 % Ikke sikker 3 % 2 % 3 % 1 % Antall spurte Hva er din holdning til at media presenterer resultatene av nasjonale prøver? Av følgende hva passer best for din holdning i dette spørsmålet: Lærere Lektorer Dette er viktig informasjon som befolkningen bør få vite om for den enkelte skole Media burde kun presentere de nasjonale tallene Media bør presentere resultatene for kommuner, men ikke den enkelte skole Resultatene bør holdes internt i skoleverket 6 % 20 % 41 % 57 % 20 % 21 % 11 % 7 % 33 % 29 % 30 % 26 % 31 % 19 % 8 % 3 % Ikke sikker 10 % 10 % 8 % 8 % Antall spurte

10 11. Det er i dag mulig å laste ned tjenester for annonseblokkering på nett. Benytter du slike «adblock»-tjenester på mobil eller pc? Ja 28 % 23 % 12 % Nei 69 % 73 % 88 % Ikke sikker 3 % 4 % 0 % 12. Så har vi noen spørsmål som går på arbeid i redaksjonen. Hvilke saker en redaksjon skal dekke er ofte et resultat av en diskusjon i redaksjonen. Har det hendt at du har unngått å foreslå å dekke saker, fordi det kunne føre til ubehagelige konsekvenser? Ja 17 % 11 % Nei 76 % 85 % Ikke sikker 7 % 4 % Antall spurte Har du noen gang unngått å ta opp saker i tilknytning til noen av følgende temaer? FLERE SVAR MULIG Islam-kritikk 6 % 8 % Integrering av flyktninger 6 % 4 % Flyktningkrisen 5 % 3 % Kvoteringsregler innen likestilling 3 % 1 % Barnevernspørsmål 10 % 19 % Klimaskepsis i miljøsaker 4 % 4 % Nei, ingen av dem 82 % 72 % Antall spurte

11 14. Hva føler du har hindret deg i å ta opp saker i tilknytning til slike tema? FLERE SVAR MULIG Frykt for vold og trusler 5 % 6 % Hensyn til familie og pårørende Stigmatisering fra kollegaer Stigmatisering fra lesere, seere, lyttere Ubehagelige reaksjoner fra publikum Ubehagelige reaksjoner på nett og i sosiale medier 21 % 44 % 24 % 10 % 9 % 5 % 9 % 6 % 13 % 6 % Man blir lett misforstått 36 % 18 % Annet: spesifisér 26 % 26 % Ikke noe spesielt 7 % 11 % Antall spurte

12 15. Selvsensur er her forstått som at man legger bånd på seg selv i en sak eller et saksfelt som potensielt har ubehagelige sider. Selvsensur skiller seg således fra ordinær redaktørvirksomhet. Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander: a) Selvsensur blant journalister er et økende problem Helt enig 7 % 4 % Delvis enig 23 % 22 % Verken enig eller uenig 26 % 18 % Delvis uenig 17 % 23 % Helt uenig 14 % 26 % Ikke sikker 13 % 6 % Antall spurte b) Mange av mine kollegaer unngår å foreslå å dekke saker, fordi man frykter ubehagelige konsekvenser. Helt enig 3 % 3 % Delvis enig 12 % 12 % Verken enig eller uenig 22 % 18 % Delvis uenig 18 % 22 % Helt uenig 28 % 39 % Ikke sikker 17 % 5 % Antall spurte

13 16. Opplever du at det er kjønnsforskjeller i grad av selvsensur blant redaktører? Hvilken av følgende påstander er nærmest ditt syn på dette: ET SVAR MULIG Kvinnelige redaktører utøver mye mer selvsensur enn mannlige Kvinnelige redaktører utøver noe mer selvsensur enn mannlige Det er ingen kjønnsforskjell i graden av selvsensur Mannlige redaktører utøver noe mer selvsensur enn kvinnelige Mannlige redaktører utøver mye mer selvsensur enn kvinnelige 4 % 4 % 13 % 8 % 41 % 58 % 1 % 1 % 1 % 1 % Det forekommer ingen selvsensur 7 % 9 % Ikke sikker 33 % 19 % Antall spurte Opplever du at det er aldersforskjeller i grad av selvsensur blant redaktører? Hvilken av følgende påstander er nærmest ditt syn på dette: ET SVAR MULIG Unge redaktører utøver mye mer selvsensur enn eldre Unge redaktører utøver noe mer selvsensur enn eldre Det er ingen aldersforskjeller i graden av selvsensur Eldre redaktører utøver noe mer selvsensur enn unge Eldre redaktører utøver mye mer selvsensur enn unge 5 % 3 % 10 % 8 % 24 % 43 % 14 % 10 % 2 % 2 % Det forekommer ingen selvsensur 7 % 10 % Ikke sikker 38 % 25 % Antall spurte

14 18. Mange mediehus har det siste året opprettet avdelinger som produserer såkalt innholdsmarkedsføring. I følge Vær varsom-plakaten skal det være et tydelig skille mellom redaksjonelt innhold og annonse-innhold. I hvilken grad mener du mediehusene klarer å opprettholde dette skillet? I stor grad 5 % 17 % I noen grad 38 % 46 % I mindre grad 43 % 32 % Ikke i det hele tatt 9 % 4 % Ikke sikker 5 % 1 % Antall spurte I hvilken grad mener du eget mediehus klarer å opprettholde dette skillet? I stor grad 29 % 51 % I noen grad 27 % 21 % I mindre grad 12 % 6 % Ikke i det hele tatt 2 % 0 % Ikke aktuelt 30 % 23 % Antall spurte

15 Så til noe annet: 20. Hvor godt eller dårlig mener du mediene har dekket flyktningkrisen og flyktningsituasjonen i Europa? Svært godt 21 % 10 % 9 % Ganske godt 43 % 62 % 68 % Verken godt eller dårlig 21 % 14 % 11 % Ganske dårlig 8 % 10 % 11 % Svært dårlig 5 % 2 % 1 % Ikke sikker 2 % 2 % 0 % 21. Oppfatter du at mediene generelt har en mer liberal holdning til flyktningene enn befolkningen ellers, har mediene en mer restriktiv holdning, eller har mediene en holdning til flyktningene omtrent som befolkningen ellers? Mer liberal holdning 32 % 53 % 60 % Mer restriktiv holdning 9 % 3 % 0 % En holdning omtrent som befolkningen ellers 51 % 37 % 37 % Ikke sikker 8 % 7 % 3 %

16 22. To personer diskuterer engasjement og ytringsfrihet. A sier: Det er viktig at alle holdninger i samfunnet kommer frem, selv om det i enkelte tilfeller vil støte noen. B sier: Støtende ytringer fører til hatske stemninger i samfunnet og undergraver ytringsfriheten. Hvem er du mest enig i? Mest enig i A 80 % 93 % 95 % Mest enig i B 15 % 4 % 3 % Ikke sikker 5 % 3 % 2 % Antall spurte Mest enig i A 70 % 84 % 95 % Mest enig i B 24 % 11 % 3 % Ikke sikker 6 % 6 % 2 % 23. Har du? FLERE SVAR MULIG TV 93 % 92 % 96 % Dab radio 57 % 72 % 77 % FM radio 73 % 79 % 83 % PC 87 % 97 % 99 % Nettbrett 63 % 76 % 90 % Smarttelefon 79 % 97 % 99 % Ingen av delene 0 % 0 % 0 %

17 24. Hvilke benytter du for å få nyhetsinformasjon? FLERE SVAR MULIG TV 58 % 75 % 78 % Dab radio 22 % 51 % 58 % FM radio 25 % 46 % 56 % PC 44 % 80 % 87 % Nettbrett 30 % 50 % 63 % Smarttelefon 47 % 91 % 94 % Ingen av delene 2 % 0 % 0 % 25. Mange aviser og andre medier tilbyr i dag digitale abonnement, slik at deler av innholdet på nettutgaven kun er tilgjengelig for abonnenter. Har du et abonnement som gir deg tilgang på en slik digital avis? Ja 46 % 75 % 90 % Nei 54 % 25 % 10 %

18 HVIS JA I SPM 25: 26. Er det noen abonnement der du kun har digital utgave, og ikke papirutgave? Ja, har digitalt abonnement som ikke inkluderer papirutgave Digital utgave, kombinert med papirutgave for noen av utgivelsene (f.eks. kun i helg) Nei (har papirutgave alle dager avisen kommer ut) 29 % 43 % 49 % 16 % 17 % 18 % 55 % 40 % 33 % Antall spurte HVIS NEI I SPM 26 (SPM 26 = 3) ELLER NEI I SPM 25 (SPM 25 = 2): 27a. Hvor interessert er du i å ha et slikt digitalt abonnement? LES OPP 1-4 Svært interessert 5 % 7 % 17 % Ganske interessert 11 % 23 % 28 % Litt interessert 21 % 32 % 28 % Ikke særlig interessert 58 % 35 % 26 % Ikke sikker 4 % 2 % 1 % Antall spurte

19 HVIS JA I SPM 26 (SPM 26 = 1,2): 27b. Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med løsningen med digitalt abonnement på avis? LES OPP 1-5 Svært fornøyd 35 % 28 % 30 % Ganske fornøyd 40 % 47 % 47 % Verken fornøyd eller misfornøyd 15 % 15 % 13 % Ganske misfornøyd 7 % 9 % 7 % Svært misfornøyd 2 % 1 % 2 % Ikke sikker 1 % 1 % 0 % Antall spurte TV-strømming betyr at man ser TV over internett. Hvilke strømmetjenester abonnerer du på? FLERE SVAR MULIG Netflix 38 % 62 % 75 % HBO Nordic 8 % 27 % 27 % Viaplay 11 % 14 % 23 % TV2 Sumo 11 % 28 % 39 % C More 3 % 9 % 10 % Andre 6 % 5 % 5 % Ingen 50 % 29 % 15 %

20 Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på? Rødt 2 % 1 % 1 % 2 % 5.1 SV 10 % 6 % 5 % 5 % 5.1 MDG - 3 % 2 % 5 % 4.1 Arbeiderpartiet 46 % 39 % 48 % 48 % 39.1 Senterpartiet 3 % 2 % 2 % 3 % 6.6 Venstre 19 % 12 % 15 % 14 % 13.7 KrF 2 % 5 % 5 % 4 % 5.1 Høyre 16 % 28 % 19 % 16 % 18.3 Frp 2 % 2 % 3 % 3 % 2.5 Andre 1 % 0 % 0 % 0 % 0.5 Antall spurte Lektorer Rødt SV Ap Sp Venstre KrF Høyre Frp MDG Andre Antall spurte

21 Mandater til Stortinget: Lektorer Rødt SV MDG Arbeiderpartiet Senterpartiet Venstre KrF Høyre Frp Andre Totalt Bergen, 4. mars Thore Gaard Olaussen

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS

Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS Medieundersøkelsen 2016 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen Utført av Respons Analyse AS 2 ANNONSEBLOKKERING 11. Det er i dag mulig å laste ned tjenester for annonseblokkering på

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 2. - 23. Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvilket medium dekker dine interesser best? De trykte mediene Etermediene Nettmediene medier 49% 16% 31% 1% 3% 254 Hvilket medium

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norske journalister 25. feburar - 8. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende meningsmåling 16. februar - 2. mars 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Meningsmåling blant 9. - 29. februar 2012 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL Måle

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Medieundersøkelsen 2015 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen U?ørt av Respons Analyse AS

Medieundersøkelsen 2015 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen U?ørt av Respons Analyse AS Medieundersøkelsen 2015 Ansvarlig: Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen U?ørt av Respons Analyse AS 2 INTERESSE FOR HELSESTOFF 41. Mener du det er for mye eller for lite helsestoff i norske

Detaljer

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor

Valg av vinterdekk. Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn november Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Valg av vinterdekk Markedsundersøkelse i Kristiansand og omegn 25. 29. november 2013 Oppdragsgiver: Vest-Agder Vegkontor Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 25. 29. november 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2013 ***

*** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER FEBRUAR 2013 *** *** UNDERSØKELSE BLANT NORSKE REDAKTØRER 7. - 26. FEBRUAR 2013 *** ========================================================== ====== Frekvenstabell for spørsmål 1 Hvis du vurderer medienes valg av stoff,

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole. 3. 19. juni 2013. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side.

http://www.samfunnsveven.no/eintervju Ikke bruk navigasjonsknappene i nettleseren. Svarene vil bli lagret i databasen når du avslutter på siste side. http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn. Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger Kartlegging av klassestørrelse på 1. trinn Undersøkelse blant rektorer på barneskoler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 8. 20. juni 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 20.

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

http://eintervju.nsd.uib.no

http://eintervju.nsd.uib.no Påloggingskode: < > Intervjuskjema http://eintervju.nsd.uib.no Takk for at du deltar i skolevalgets valgundersøkelse. For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret

TNS Gallups Klimabarometer 2015. Sperrefrist til 7. mai. #Klimabarometeret #Klimabarometeret TNS Gallups Klimabarometer 205 Sperrefrist til 7. mai Fakta om undersøkelsen TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse. Målingen er utviklet og eies av TNS Gallup og resultatene

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk & samfunn

Ytringsfrihetsbarometeret 2013. Politikk & samfunn Ytringsfrihetsbarometeret 2013 Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å etablere et omfattende konsept for jevnlige målinger av befolkningens holdninger til ytringsfrihet i Norge. Spørsmål er

Detaljer

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012

MBL 2012. Medietall 2011. 16. februar 2012 Medietall 2011 16. februar 2012 Rammebetingelser Det store - bildet mediepolitikken Opplagene både for papiravisene og magasin/ukepresse faller Mediebruken på digitale plattformer øker veksten er nå størst

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer spørsmålene

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Desember Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Desember Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Desember 2014 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Dataene er innhentet på telefon i uke 49 i 2014. Telefon intervjuene

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Markedsundersøkelse studentmedier

Markedsundersøkelse studentmedier Markedsundersøkelse studentmedier Dekning og holdninger blant studenter April/mai 00 Fakta om undersøkelsen Den foreliggende medieundersøkelsen er gjennomført blant norske heltidsstudenter på NTNU, HiST

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010

Barriere- og omdømmeundersøkelse. Gjennomført for Festspillene i Bergen April 2010 Barriere- og omdømmeundersøkelse Gjennomført for Festspillene i Bergen April 20 Bakgrunn Formål Kartlegge omdømmet til Festspillene i Bergen, samt barrierer for IKKE å delta, samt hva som skal til for

Detaljer

ER TV DØDT ELLER GJENFØDT? TV-SEING I DEN NYE MEDIEVERDENEN. Norsk Forening for Opphavsrett, 7. desember 2015.

ER TV DØDT ELLER GJENFØDT? TV-SEING I DEN NYE MEDIEVERDENEN. Norsk Forening for Opphavsrett, 7. desember 2015. Analyse, NRK 1 ER TV DØDT ELLER GJENFØDT? TV-SEING I DEN NYE MEDIEVERDENEN Norsk Forening for Opphavsrett, 7. desember 2015. Daglig dekning store medier 100 90 80 70 60 50 40 30 20 87 76 69 67 60 54 21

Detaljer

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren

Mediebruk. Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren 22-7-11 Mediebruk Data fra medieundersøkelsene og en ad hoc undersøkelse gjennomført 10 dager etter terroren kl. 15:25 Hvor befant du deg da bomben eksploderte i regjeringskvartalet 22 juli? Ett svar.

Detaljer