Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet"

Transkript

1 Yrkesaktives vurderinger av utviklingen i arbeidslivet Omnibus landsomfattende 04/2004 april Oppdragsgiver: Fafo Dato: 22. april 2004 Konsulent: Gunhild Rui Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: Opinion i Oslo: Pb Tøyen, 0608 Oslo Telefon:

2 Prosjektinformasjon UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Kartlegge yrkesaktives vurderinger av utviklingen i sykefraværet, uføretrygden, bruken av ansettelsesordinger og en av pensjonskomisjonens forslag april 2004 CATI omnibus ANTALL INTERVJUER 1000 UTVALG OG SVARPROSENT VEKTING Det er trukket et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 og med telefon i husstanden. Utvalget er trukket tilfeldig fra Telenors abonnementsregister. Det ble totalt brukt 2737 telefonnumre. Av det totale utvalget var det i 512 tilfeller ikke svar i løpet av intervjuperioden. Alle telefonnumre ble forsøkt oppringt inntil seks ganger i løpet av intervjuperioden. Vi fikk svarnekt i 1225 tilfeller, hvilket innebærer at personen ikke ønsker å være med i undersøkelsen. Resultatene er vektet i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER KONTAKTPERSON S KONSULENT Fafo Jon Hippe Gunhild Rui PROSJEKTNUMMER OFFENTLIGGJØRING ANNET Offentliggjøring kan bare skje i samråd med Opinion AS. Spørsmålene i denne delen av undersøkelsen er kun stilt til yrkesaktive som i alt er 668 respondenter.

3 Hovedfrekvenser SPM 16 TIL 19 KUN HVIS YRKESAKTIV 16. Regjeringen og partene i arbeidslivet arbeider sammen for å redusere sykefraværet. Tror du at sykefraværet i Norge i løpet av de neste 5 ene vil bli redusert, tror du sykefraværet kommer til å øke, tror du sykefraværet vil være omtrent som i, eller er du ikke sikker på dette? PARTENE I ARBEIDSLIVET= NHO, LO 1: t vil bli redusert 17 % 2: t vil øke 29 % 3: t vil være omtrent som i 48 % 4: 6 % 100 % Regjeringen har kommet med forslag for å redusere bruken av uføretrygd. Tror du at antallet e i Norge i løpet av de neste 5 ene vil bli redusert, tror du antallet e kommer til å øke, tror du antallet e vil være omtrent som i, eller er du ikke sikker på dette? 1: e vil bli redusert 20 % 2: e vil øke 28 % 3: e vil være omtrent som i 43 % 4: 10 % 101 % Et offentlig utvalg har foreslått at arbeidsgivere skal få økt anledning til å benytte mer ansettelsesordninger, som for eksempel mer bruk av deltid og midlertidig ansettelser. Tror du bruken av mer ansettelsesordninger kommer til å øke de nærmeste ene, tror du det vil bli redusert bruk av slike ordninger, tror du det vil bli som i, eller er du ikke sikker på dette? 1: Økt bruk av ordninger 72 % 2: Redusert bruk av ordninger 3 % 3: Omtrent som i 15 % 4: 10 % 100 % Pensjonskommisjonen har foreslått at pensjonssystemet skal endres slik at man f mer i pensjon jo lenger man arbeider. Tror du en slik endring vil medføre at du blir i arbeid lengre, vil denne endringen ikke medføre at du blir i arbeid lengre, eller er du ikke sikker på dette? 1: Ja, vil medføre at jeg blir lenger i arbeid 28 % 2: Nei, vil ikke medføre at jeg bli lenger i arbeid 44 % 3: 29 % 101 % 668

4 Tabeller *** LANDSOMFATTENDE MENINGSMÅLING MARS 2004 *** Frekvenstabell for spørsmål 1 Regjeringen og partene i arbeidslivet arbeider sammen for å redusere sykefraværet. Tror du at sykefraværet i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... t vil bli redusert t vil øke t vil være omtrent som i 17% 29% 48% 6% 100% 668 *** LANDSOMFATTENDE MENINGSMÅLING MARS 2004 *** Regjeringe n og partene i arbeidslive t arbeider sammen for å redusere sykefravæ ret. Tror du at sykefravæ ret i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... t vil bli redusert t vil øke t vil være omtrent som Menn Kjønn Kvinne r Aldersgrupper og over Utdanning utover grunnskolen Ingen 21% 12% 18% 17% 16% 17% 7% 17% 19% 16% 17% 27% 31% 31% 29% 27% 32% 26% 34% 26% 29% 29% 45% 51% 44% 49% 50% 46% 56% 46% 49% 48% 48% 6% 6% 8% 5% 7% 6% 10% 3% 7% 8% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Flere enn

5 Regjeringe n og partene i arbeidslive t arbeider sammen for å redusere sykefravæ ret. Tror du at sykefravæ ret i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... t vil bli redusert t vil øke t vil være omtrent som i Offentl ig Yrkesaktiv Privat LO YS Medlem av fagforening UHO (sykep leiern e, lærern e og politi) Akade mikern e Frittstå ende Ikke medle m 13% 20% 16% 20% 3% 21% 20% 17% 17% 29% 29% 26% 27% 31% 31% 37% 29% 29% 50% 46% 52% 47% 50% 47% 39% 47% 48% 7% 5% 6% 6% 15% 1% 5% 7% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Regjeringe n og partene i arbeidslive t arbeider sammen for å redusere sykefravæ ret. Tror du at sykefravæ ret i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... t vil bli redusert t vil øke t vil være omtrent som i Årlig husstandsinntekt Under og over Oslo og Akers hus Øvrige Østlan d Sørlan det Region Vestla ndet Trønde lag Nord-N orge 15% 15% 19% 15% 14% 32% 18% 13% 19% 17% 26% 27% 32% 31% 32% 17% 25% 28% 35% 29% 50% 52% 43% 46% 45% 48% 53% 58% 41% 48% 9% 6% 6% 8% 9% 2% 5% 1% 5% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Regjeringe n og partene i arbeidslive t arbeider sammen for å redusere sykefravæ ret. Tror du at sykefravæ ret i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... t vil bli redusert t vil øke t vil være omtrent som RV SV Ap Parti hvis Stortingsvalg i morgen Venstr e Sp KrF Høyre Frp Andre Ikke sikker 21% 14% 14% 26% 10% 9% 26% 18% 39% 14% 17% 27% 26% 20% 17% 31% 24% 42% 41% 32% 29% 79% 49% 57% 45% 59% 60% 49% 35% 20% 44% 48% 10% 3% 9% 13% 2% 6% 10% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Frekvenstabell for spørsmål 2 Regjeringen har kommet med forslag for å redusere bruken av uføretrygd. Tror du at antallet e i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... e vil bli redusert e vil øke e vil være omtrent som i 20% 28% 43% 10% 100% 668 *** LANDSOMFATTENDE MENINGSMÅLING MARS 2004 *** Regjeringe n har kommet med forslag for å redusere bruken av uføretrygd. Tror du at antallet uføretrygd ede i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... e vil bli redusert e vil øke e vil være omtrent som Menn Kjønn Kvinne r Aldersgrupper og over Utdanning utover grunnskolen Ingen 21% 19% 16% 21% 22% 18% 19% 22% 22% 17% 20% 27% 28% 25% 28% 27% 31% 7% 26% 26% 33% 28% 42% 43% 49% 41% 42% 41% 54% 45% 44% 37% 43% 9% 10% 10% 10% 9% 10% 21% 7% 8% 12% 10% Flere enn 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Regjeringe n har kommet med forslag for å redusere bruken av uføretrygd. Tror du at antallet uføretrygd ede i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... e vil bli redusert e vil øke e vil være omtrent som i Offentl ig Yrkesaktiv Privat LO YS Medlem av fagforening UHO (sykep leiern e, lærern e og politi) Akade mikern e Frittstå ende Ikke medle m 21% 19% 22% 20% 13% 19% 19% 21% 20% 27% 28% 25% 19% 30% 34% 27% 29% 28% 42% 43% 46% 49% 45% 40% 40% 40% 43% 9% 10% 8% 12% 12% 7% 14% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Regjeringe n har kommet med forslag for å redusere bruken av uføretrygd. Tror du at antallet uføretrygd ede i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... e vil bli redusert e vil øke e vil være omtrent som i Årlig husstandsinntekt Under og over Oslo og Akers hus Øvrige Østlan d Sørlan det Region Vestla ndet Trønde lag Nord-N orge 17% 18% 22% 19% 21% 28% 23% 15% 12% 20% 21% 24% 33% 28% 29% 16% 25% 34% 31% 28% 45% 46% 39% 45% 41% 38% 41% 33% 55% 43% 17% 12% 6% 8% 9% 18% 10% 18% 2% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11 Regjeringe n har kommet med forslag for å redusere bruken av uføretrygd. Tror du at antallet uføretrygd ede i Norge i løpet av de neste 5 ene vil... e vil bli redusert e vil øke e vil være omtrent som RV SV Ap Parti hvis Stortingsvalg i morgen Venstr e Sp KrF Høyre Frp Andre Ikke sikker 21% 13% 19% 26% 17% 19% 25% 21% 11% 22% 20% 25% 32% 17% 29% 25% 28% 31% 20% 27% 28% 79% 53% 42% 38% 49% 47% 42% 40% 58% 36% 43% 9% 7% 20% 6% 9% 5% 7% 12% 15% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Frekvenstabell for spørsmål 3 Et offentlig utvalg har foreslått at arbeidsgivere skal få økt anledning til å benytte mer ansettelsesordninger (...). Tror du bruken av mer ansettelsesordninger (...) de nærmeste ene... Økt bruk av ordninger Redusert bruk av ordninger Omtrent som i 72% 3% 15% 10% 100% 668 *** LANDSOMFATTENDE MENINGSMÅLING MARS 2004 *** Et offentlig utvalg har foreslått at arbeidsgiv ere skal få økt anledning til å benytte mer ansettelse sordninger (...). Tror du bruken av mer ansettelse sordninger (...) de nærmeste ene... Økt bruk av ordninger Redusert bruk av ordninger Omtrent som Menn Kjønn Kvinne r Aldersgrupper og over Utdanning utover grunnskolen Ingen 73% 71% 70% 72% 73% 72% 47% 69% 72% 77% 72% 5% 1% 2% 3% 4% 2% 6% 4% 3% 2% 3% 12% 18% 12% 15% 14% 26% 31% 17% 15% 11% 15% 10% 10% 16% 11% 8% 16% 9% 10% 10% 10% Flere enn 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Et offentlig utvalg har foreslått at arbeidsgiv ere skal få økt anledning til å benytte mer ansettelse sordninger (...). Tror du bruken av mer ansettelse sordninger (...) de nærmeste ene... Økt bruk av ordninger Redusert bruk av ordninger Omtrent som i Offentl ig Yrkesaktiv Privat LO YS Medlem av fagforening UHO (sykep leiern e, lærern e og politi) Akade mikern e Frittstå ende Ikke medle m 74% 71% 69% 78% 71% 80% 72% 71% 72% 2% 4% 6% 2% 3% 3% 15% 15% 18% 8% 15% 11% 12% 16% 15% 9% 11% 7% 15% 14% 7% 16% 10% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Et offentlig utvalg har foreslått at arbeidsgiv ere skal få økt anledning til å benytte mer ansettelse sordninger (...). Tror du bruken av mer ansettelse sordninger (...) de nærmeste ene... Økt bruk av ordninger Redusert bruk av ordninger Omtrent som i Årlig husstandsinntekt Under og over Oslo og Akers hus Øvrige Østlan d Sørlan det Region Vestla ndet Trønde lag Nord-N orge 63% 66% 82% 72% 70% 77% 76% 85% 53% 72% 2% 5% 2% 3% 5% 1% 3% 3% 3% 18% 18% 11% 12% 12% 14% 15% 6% 33% 15% 18% 12% 5% 13% 12% 9% 7% 6% 11% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15 Et offentlig utvalg har foreslått at arbeidsgiv ere skal få økt anledning til å benytte mer ansettelse sordninger (...). Tror du bruken av mer ansettelse sordninger (...) de nærmeste ene... Økt bruk av ordninger Redusert bruk av ordninger Omtrent som RV SV Ap Parti hvis Stortingsvalg i morgen Venstr e Sp KrF Høyre Frp Andre Ikke sikker 100% 79% 67% 100% 84% 80% 66% 75% 72% 67% 72% 2% 6% 6% 3% 1% 2% 3% 10% 17% 10% 9% 20% 12% 28% 18% 15% 8% 10% 11% 11% 12% 13% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Frekvenstabell for spørsmål 4 Pensjonskommisjonen har foreslått at pensjonssystemet skal endres slik at man f mer i pensjon jo lenger man arbeider. Tror du en slik endring vil medføre at du... Ja, vil medføre at jeg blir lenger i arbeid Nei, vil ikke medføre at jeg bli lenger i arbeid 28% 44% 29% 100% 668 *** LANDSOMFATTENDE MENINGSMÅLING MARS 2004 *** Pensjonsk ommisjone n har foreslått at pensjonss ystemet skal endres slik at man f mer i pensjon jo lenger man arbeider. Tror du en slik endring vil medføre at du... Ja, vil medføre at jeg blir lenger i arbeid Nei, vil ikke medføre at jeg bli lenger arbeid Menn Kjønn Kvinne r Aldersgrupper og over Utdanning utover grunnskolen Ingen 24% 31% 33% 29% 23% 25% 34% 25% 29% 27% 28% 48% 39% 24% 40% 56% 59% 41% 47% 43% 42% 44% 28% 30% 42% 31% 21% 16% 26% 28% 28% 30% 29% Flere enn 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Pensjonsk ommisjone n har foreslått at pensjonss ystemet skal endres slik at man f mer i pensjon jo lenger man arbeider. Tror du en slik endring vil medføre at du... Ja, vil medføre at jeg blir lenger i arbeid Nei, vil ikke medføre at jeg bli lenger i arbeid Offentl ig Yrkesaktiv Privat LO YS Medlem av fagforening UHO (sykep leiern e, lærern e og politi) Akade mikern e Frittstå ende Ikke medle m 30% 26% 29% 17% 30% 31% 23% 28% 28% 41% 46% 46% 44% 49% 38% 47% 42% 44% 28% 29% 25% 38% 22% 31% 30% 30% 29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 Pensjonsk ommisjone n har foreslått at pensjonss ystemet skal endres slik at man f mer i pensjon jo lenger man arbeider. Tror du en slik endring vil medføre at du... Ja, vil medføre at jeg blir lenger i arbeid Nei, vil ikke medføre at jeg bli lenger i arbeid Årlig husstandsinntekt Under og over Oslo og Akers hus Øvrige Østlan d Sørlan det Region Vestla ndet Trønde lag Nord-N orge 28% 30% 27% 25% 29% 29% 27% 36% 23% 28% 51% 38% 49% 46% 39% 54% 42% 38% 55% 44% 21% 33% 24% 29% 32% 17% 31% 26% 22% 29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Pensjonsk Ja, vil ommisjone medføre at n har jeg blir lenge foreslått at i arbeid pensjonss ystemet skal endres slik Nei, vil ikke at man f medføre at mer i jeg bli lenger pensjon jo arbeid lenger man arbeider. Tror du en slik endring vil medføre at du... RV SV Ap Parti hvis Stortingsvalg i morgen Venstr e Sp KrF Høyre Frp Andre Ikke sikker 27% 26% 37% 42% 16% 33% 27% 36% 26% 28% 100% 50% 50% 31% 36% 47% 33% 47% 53% 40% 44% 23% 25% 32% 22% 37% 34% 26% 12% 34% 29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 Frekvenstabell for spørsmål om bakgrunn Kjønn Aldersgrupper Utdanning utover grunnskolen Yrkesaktiv Medlem av fagforening Årlig husstandsinntekt Region Menn Kvinner og over Ingen Flere enn 6 Offentlig Privat Ikke yrkesaktiv LO YS UHO (sykepleierne, lærerne og politi) Akademikerne Frittstående Ikke medlem Under og over Oslo og Akershus Øvrige Østland Sørlandet Vestlandet Trøndelag Nord-Norge 49% 51% 20% 29% 26% 25% 9% 28% 34% 29% 29% 38% 33% 30% 6% 7% 12% 8% 37% 19% 42% 39% 23% 27% 6% 26% 9% 10% 100% 1000

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset

Utbygging av vindmøllepark i Lebesby. Oppdragsgiver: Lebesby Kommune. Dato: 12. februar 2004. Konsulent: Idar Eidset Utbygging av ark i Lebesby Oppdragsgiver: Lebesby Kommune Dato: 12. februar 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion i Oslo: Pb. 2947 Tøyen,

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Røyking og bruk av snus

Røyking og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røyking og bruk av snus Landsomfattende omnibus 7. - 9. februar 2011 Oppdragsgiver: Tobakksfritt og Den norske legeforening Prosjektinformasjon

Detaljer

Røykevaner og bruk av snus

Røykevaner og bruk av snus Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Røykevaner og bruk av snus Landsomfattende omnibus 13. - 15. februar 2012 Oppdragsgiver: Tobakksfritt Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR

Detaljer

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager

Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Viktighet av åpenhet for ledere i skoler og barnehager Landsomfattende omnibus 8. 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 10. oktober

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen

Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen. Legetjenester. Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009. Oppdragsgiver: Legeforeningen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Legetjenester Landsomfattende omnibus 11. - 12. mai 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle tilfredshet med legen og legetjenester DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene

Foreldres holdning til pedagogisk tilbud i barnehagene Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Foreldres holdning til tilbud i barnehagene Undersøkelse blant foreldre med barn i barnehage August 2011 Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 25. februar 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon

Detaljer

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009

Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling. Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Holdning til psykisk helsevern og bruk av tvangsbehandling Landsomfattende Omnibus 5. - 16. februar 2009 Oppdragsgiver: Norsk psykiatrisk forening i samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009

Medievaner og holdninger. Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars 2009 Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 23. februar - 17. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Trening og sunn livsstil

Trening og sunn livsstil Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Trening og sunn livsstil Oslo omnibus 11. - 16. mars 2010 Prosjektinformasjon FORMÅL Måle valg av sunt kosthold og trening DATO FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske journalister 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 20. - 29. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse 10. - 23. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger til media. Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger til media Landsomfattende undersøkelse blant journalister 11. - 27. februar 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 5. 9. desember 2016 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 7. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1002

Detaljer

Tillit til norske institusjoner

Tillit til norske institusjoner Tillit til norske institusjoner Landsomfattende undersøkelse 6. 18. juni 2018 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 18. juni 2018 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Utvalg:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant ungdom 14. 30. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 30. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Landsomfattende undersøkelse blant norske redaktører 3. 17. februar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 16. 31. januar 2014 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 16. 31. januar 2014 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant lektorer 8. 23. februar Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 8. 23. februar Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 705 Utvalg: Måle medievaner

Detaljer

Medievaner og holdninger blant publikum

Medievaner og holdninger blant publikum Medievaner og holdninger blant publikum Landsomfattende undersøkelse 22. januar 6. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Redaktørforening 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant medlemmer i Den norske legeforening 9. februar 6. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum

Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Kjennskap til Graveklubben og gravearbeider i Sentrum Bergen Omnibus 15.-18. september 2009 Prosjektinformasjon FORMÅL Kartlegge kjennskap

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet

ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet Landsomfattende omnibus 4. 7. desember 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 4. 7. desember 2017 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Holdninger til ulike tema om Europa og EU

Holdninger til ulike tema om Europa og EU Holdninger til ulike tema om Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 15. Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 12. 15. Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1001 Måle holdning til ulike

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune

Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Tilhørighet og veivalg for Ås kommune Innbyggerundersøkelse i Ås kommune 28. mai 10. juni 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Ås kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. mai. 10. juni 2015

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Økonomisk situasjon for skolen

Økonomisk situasjon for skolen Økonomisk situasjon for skolen Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9. 21. januar 2015 Datainnsamlingsmetode: Formålet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016

Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse kommunereform Namsos kommune 2016 Gjennomført for Namsos kommune 15. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune

Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Tilhørighet og veivalg for Molde kommune Innbyggerundersøkelse i Molde kommune 11. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Molde kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Medievaner og holdninger blant journalister

Medievaner og holdninger blant journalister Medievaner og holdninger blant journalister Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Journalistlag 2. 23. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 2. 23.

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune

Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Veivalg i kommunereformen for Vanylven kommune Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune 22. okt. 4. nov. Oppdragsgiver: NIVI/ Vanylven kommune Prosjektinformasjon Formål: Undersøkelsen har vært en oppfølging

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og EU

Internasjonalt samarbeid og EU Internasjonalt samarbeid og EU Landsomfattende omnibus 8. 10. august 2017 Prosjektinformasjon Formål: Måle holdning til internasjonalt samarbeid og EU Dato for gjennomføring: 8. 10. august 2017 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune

Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Tilhørighet og veivalg for Rauma kommune Innbyggerundersøkelse i Rauma kommune 5. 20. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Rauma kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 5. 20. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

IKT og arbeidsmetoder

IKT og arbeidsmetoder IKT og arbeidsmetoder Medlemsundersøkelse blant lærere på studieforberedende utdanningsprogram 9. 21. mars 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 9.

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune

Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Tilhørighet og veivalg for Nesset kommune Innbyggerundersøkelse i Nesset kommune 28. sept. 2. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Nesset kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen

Holdninger til NATO. Oktober Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Holdninger til NATO Oktober 00 Ansvarlig konsulent Opinion: Nils Petter Strømmen Innhold Om undersøkelsen Metode og gjennomføring Resultater Resultater på norsk Results in English on main question (also

Detaljer

Medievaner og holdninger blant sykepleiere

Medievaner og holdninger blant sykepleiere Medievaner og holdninger blant syke Undersøkelse blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund 9. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Karakterer på 5. klassetrinn

Karakterer på 5. klassetrinn Karakterer på 5. klassetrinn Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen 20. mars 15. april 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 22. mars 15. april

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla

Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Innbyggerundersøkelse kommunereform: Iveland og Vennesla Gjennomført april 2016 11. mai 2016 Nora Clausen Om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver/ kontaktperson Målgruppe Antall

Detaljer

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Elevtall og pedagogisk kvalitet. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Elevtall og pedagogisk kvalitet Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 29. mai 27. juni 2017

Detaljer

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter

Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter *** REKTORUNDERSØKELSE I GRUNNSKOLEN 26. SEPT - 9. OKT 2012 *** Skoleledelse, åpenhet, og karrieremuligheter Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 26. september 9. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere

Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere. Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere Pålegg fra lokale skolemyndigheter/politikere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere 29. mai 27. juni 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge omfanget av pålegg

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

Tid til å være førskolelærer

Tid til å være førskolelærer Tid til å være førskolelærer Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

VA Brukerundersøkelsen 2009

VA Brukerundersøkelsen 2009 VA Brukerundersøkelsen 2009 Noen resultat fra brukerundersøkelser om vann og avløp i Bergen, gjennomført i tidsrommet 1994-2009. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Lærerrollen, samarbeidet med skoleeier og rektor

Lærerrollen, samarbeidet med skoleeier og rektor Lærerrollen, samarbeidet med skoleeier og rektor Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer 4. 22. oktober 2012 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016

Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 1 Innbyggerundersøkelse Ulstein kommune 2016 Gjennomført for Ulstein kommune 18. mai. 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Målgruppe Kartlegge holdninger

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen

Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Praktisk tilnærming i undervisningen i ungdomsskolen Medlemsundersøkelse blant lærere i ungdomsskolen 29. mars 6. april 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Arbeidstid. Medlemsundersøkelse. 7. 19. mai 2014. Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Arbeidstid Medlemsundersøkelse 7. 19. mai 2014 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 19. mai 2014 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 1024 Utvalg:

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole

Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medlemsundersøkelse blant Utdanningsforbundets lærere i grunnskole og videregående skole 22.-26. august 2011 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Undersøkelse blant pedagogiske ledere og barnehagelærere

Undersøkelse blant pedagogiske ledere og barnehagelærere Undersøkelse blant pedagogiske ledere og barnehagelærere Undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer som er pedagogiske ledere og barnehagelærere 14. 26. februar 2018 1 Prosjektinformasjon Formål:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdning til innføring av bydelsstyrer i Bergen

Holdning til innføring av bydelsstyrer i Bergen Holdning til innføring av bydelsstyrer i Bergen Innbyggerundersøkelse i Bergen 7. 15. desember 2017 Prosjektinformasjon Formål: Kartlegge innbyggerne i Bergen sine holdninger til nærdemokrati og innføring

Detaljer