Juni Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP"

Transkript

1 Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP

2 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Respondentens kjønn... 3 Respondentens alder... 3 Respondentens partitilhørighet (ved siste stortingsvalg)... 3 Resultater... 4 Spørreskjema/kryss og frekvenstabeller... 6 Spørreskjema... 6 Feilmargintabell Kryss og frekvenstabeller

3 Innledning Bakgrunn Perduco har på oppdrag fra KLP gjennomført en undersøkelse om nordmenns holdninger til seniorlån. Populasjon og utvalg Populasjonen for denne undersøkelsen er den norske befolkningen, 15 år eller eldre. Undersøkelsen er gjennomført på web, gjennom Norstats webpanel. Dette webpanelet er rekruttert gjennom landsrepresentative telefonundersøkelser. Det er totalt gjennomført 1900 intervjuer. Utvalget er kvotert på geografi for å sikre tilstrekkelig antall respondenter i hvert fylke/hver landsdel. Resultatene er vektet på geografi, kjønn og alder. Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 10. til 20. mai Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 1900 respondenter eller intervjuer (n=1900) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss og frekvenstabeller bak i rapporten. 2

4 Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Tabellen under viser fordelingen per landsdel. Landsdelene er Oslo, Østre Østland (Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus), Vestre Østland (Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder), Vestlandet (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane), Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag), Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark). Landsdel Antall (n) Andel Oslo 117 6,2 % Vestre Østland ,7 % Østre Østland ,6 % Vestlandet ,5 % Midt-Norge ,7 % Nord-Norge ,2 % Totalt ,0 % Respondentens kjønn Kjønn Antall (n) Andel Mann ,9 % Kvinne ,1 % Total ,0 % Respondentens alder Alder Antall (n) Andel Under 30 år ,0 % 30 til 39 år ,9 % 40 til 49 år ,9 % 50 til 59 år ,5 % 60 år eller eldre ,6 % Total ,0 % Respondentens partitilhørighet (ved siste stortingsvalg) Parti Antall (n) Andel Arbeidspartiet ,5 % Høyre ,7 % Fremskrittspartiet ,4 % SV 155 8,2 % Senterpartiet 94 4,9 % KrF 92 4,8 % Venstre 90 4,7 % Rødt 24 1,3 % Andre 24 1,3 % Stemte ikke/vil ikke oppgi ,2 % Total ,0 % 3

5 Resultater I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: I den senere tiden er det lansert flere låneprodukter som åpner for at eldre kan låne på boligen for å skaffe penger til en bedre økonomi i alderdommen. Kunne du tenkt deg å ta opp lån med pant i boligen som pensjonist? Vet ikke; 30% Ja; 26% Nei; 44% (n=1900) SPM 2: Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten reduserer arven til de etterlatte? Vet ikke; 18% Nei; 17% Ja; 65% (n=1900) 4

6 SPM 3: Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Svært uenig; 2% Vet ikke; 11% Ganske uenig; 9% Ganske enig; 44% Svært enig; 35% (n=1900) SPM 4: Vil du være interessert i et rente- og avdragsfritt lån med pant i boligen, som uansett garanterer deg at du kan bli boende i boligen til du dør? Vet ikke; 34% Ja; 38% Nei; 28% (n=1900) 5

7 Spørreskjema/kryss og frekvenstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 I den senere tiden er det lansert flere låneprodukter som åpner for at eldre kan låne på boligen for å skaffe penger til en bedre økonomi i alderdommen. Kunne du tenkt deg å ta opp lån med pant i boligen som pensjonist? Ja (1) Nei (2) Vet ikke (99) Spørsmål 2 Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten reduserer arven til de etterlatte? Ja (1) Nei (2) Vet ikke (99) Spørsmål 3 Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Svært uenig (1) Ganske uenig (2) Ganske enig (3) Svært enig (4) Vet ikke (99) Spørsmål 4 Vil du være interessert i et rente- og avdragsfritt lån med pant i boligen, som uansett garanterer deg at du kan bli boende i boligen til du dør? Ja (1) Nei (2) Vet ikke (99) 6

8 Hva stemte du ved siste stortingsvalg? Arbeiderpartiet - Ap (1) Fremskrittspartiet - Frp (2) Høyre - H (3) Kristelig folkeparti - Krf (4) Rødt - R (5) Senterpartiet - Sp (6) Sosialistisk venstreparti - SV (7) Venstre - V (8) Annet; noter (9) Husker ikke (10) Stemte ikke (11) Vil ikke svare (12) Er du mann eller kvinne? Mann (1) Kvinne (2) Hva er din alder? Oppgi antall år. Bruk tall. Hva er postnummeret der du bor? Oppgi postnummer. Fire siffer. Hva er din høyeste fullførte utdanning? Grunnskole (1) Videregående skole (2) Høyskole/universitet inntil 3 år (3) Høyskole/universitet over 3 år (4) Vet ikke (99) Ønsker ikke å oppgi (999) 7

9 Hva er din nåværende sivilstand? Ugift (1) Gift (2) Samboer (3) Separert/skilt (4) Enke/enkemann (5) Vil ikke svare (999) Hva er din nasjonale bakgrunn? Norge (1) Norden ellers (2) Vest-Europa ellers (3) Øst-Europa (4) Nord-Amerika (5) Asia (6) Afrika (7) Sør- og Mellom-Amerika (8) Oseania (inklusive Australia) (9) Vet ikke/vil ikke svare (99) Hvor mange personer er det i din husstand, inkludert deg selv? 1 person (1) 2 personer (2) 3 personer (3) 4 personer (4) 5 personer (5) Flere enn 5 personer (6) Ønsker ikke å oppgi (7) Hva er husstandens samlede bruttoinntekt per år? Under kroner (1) kroner (2) kroner (3) kroner (4) kroner (5) kroner (6) Over kroner (7) Vet ikke (99) Vil ikke svare (999) 8

10 Hva er din nåværende arbeidssituasjon? Velg det alternativ som passer best. Yrkesaktiv heltid (1) Yrkesaktiv deltid (2) Arbeidsledig (3) Student/elev (4) Pensjonist (5) Hjemmeværende (6) Uføretrygdet (7) Annet; noter (8) Vet ikke/vil ikke svare (99) 9

11 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Kryss og frekvenstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 10

12 SPM. 1 I den senere tiden er det lansert flere låneprodukter som åpner for at eldre kan låne på boligen for å skaffe penger til en bedre økonomi i alderdommen. Kunne du tenkt deg å ta opp lån med pant i boligen som pensjonist? Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,5 25,5 25,5 Nei ,4 44,4 70,0 Vet ikke ,0 30,0 100,0 Total ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Finnmark 38% 39% 23% 100% 86 Vestfold 33% 36% 31% 100% 100 Aust-Agder 33% 38% 29% 100% 99 Oslo 32% 32% 35% 100% 117 Nord-Trøndelag 29% 46% 26% 100% 95 Møre og Romsdal 28% 46% 26% 100% 100 Nordland 27% 51% 21% 100% 101 Hedmark 27% 49% 24% 100% 101 Buskerud 27% 44% 30% 100% 100 Oppland 26% 43% 31% 100% 100 Rogaland 26% 53% 21% 100% 100 Akershus 25% 44% 31% 100% 100 Vest-Agder 24% 38% 38% 100% 100 Telemark 22% 50% 28% 100% 100 Sør-Trøndelag 20% 50% 30% 100% 104 Sogn og Fjordane 18% 55% 27% 100% 91 Troms 18% 46% 36% 100% 102 Østfold 16% 52% 32% 100% 100 Hordaland 16% 44% 40% 100% 104 Respondentens kjønn *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Mann 29% 46% 26% 100% 1005 Kvinne 22% 43% 34% 100% 895 Alder *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 13% 40% 47% 100% til 39 år 29% 44% 27% 100% til 49 år 29% 40% 31% 100% til 59 år 31% 43% 26% 100% år eller eldre 29% 54% 17% 100% 487 Husstandsinntekt *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 26% 45% 30% 100% 700 Kr til % 46% 26% 100% 686 Mer enn kr % 43% 25% 100% 207 Politisk parti *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 28% 42% 29% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 29% 49% 22% 100% 235 Høyre - H 33% 42% 25% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 24% 54% 22% 100% 92 Rødt - R 40% 44% 16% 100% 24 Senterpartiet - Sp 20% 59% 22% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 27% 41% 32% 100% 155 Venstre - V 25% 45% 30% 100% 90 Annet 22% 44% 34% 100% 24 Husker ikke 13% 32% 55% 100% 48 Stemte ikke 16% 37% 47% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

13 SPM. 2 Synes du det er greit at foreldre tar opp lån mot å pantsette deler av boligen sin, og på den måten reduserer arven til de etterlatte? Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,6 64,6 64,6 Nei ,3 17,3 81,9 Vet ikke ,1 18,1 100,0 Total ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Finnmark 77% 14% 9% 100% 86 Oslo 76% 12% 13% 100% 117 Rogaland 72% 16% 12% 100% 100 Nordland 71% 18% 10% 100% 101 Aust-Agder 70% 16% 14% 100% 99 Buskerud 69% 17% 14% 100% 100 Oppland 66% 16% 18% 100% 100 Vestfold 62% 15% 23% 100% 100 Nord-Trøndelag 62% 18% 20% 100% 95 Troms 62% 11% 27% 100% 102 Akershus 62% 21% 17% 100% 100 Hordaland 61% 19% 20% 100% 104 Hedmark 61% 22% 17% 100% 101 Østfold 61% 15% 24% 100% 100 Sogn og Fjordane 60% 16% 24% 100% 91 Møre og Romsdal 59% 24% 17% 100% 100 Vest-Agder 57% 19% 24% 100% 100 Telemark 55% 18% 27% 100% 100 Sør-Trøndelag 53% 26% 21% 100% 104 Respondentens kjønn *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Mann 64% 20% 16% 100% 1005 Kvinne 65% 15% 20% 100% 895 Alder *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 43% 23% 34% 100% til 39 år 63% 19% 17% 100% til 49 år 80% 10% 9% 100% til 59 år 75% 12% 13% 100% år eller eldre 68% 19% 13% 100% 487 Husstandsinntekt *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 63% 19% 18% 100% 700 Kr til % 15% 13% 100% 686 Mer enn kr % 14% 10% 100% 207 Politisk parti *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 70% 15% 15% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 64% 23% 13% 100% 235 Høyre - H 78% 13% 10% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 50% 23% 28% 100% 92 Rødt - R 74% 9% 17% 100% 24 Senterpartiet - Sp 61% 20% 19% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 73% 16% 11% 100% 155 Venstre - V 63% 14% 24% 100% 90 Annet 51% 19% 30% 100% 24 Husker ikke 47% 13% 39% 100% 48 Stemte ikke 50% 19% 31% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

14 SPM. 3_omkodet Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Enig ,8 78,8 78,8 Uenig ,6 10,6 89,4 Vet ikke ,6 10,6 100,0 Total ,0 100,0 Fylke Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Sogn og Fjordane 87% 6% 6% 100% 91 Nordland 87% 7% 6% 100% 101 Buskerud 85% 6% 9% 100% 100 Aust-Agder 85% 9% 6% 100% 99 Østfold 84% 5% 11% 100% 100 Nord-Trøndelag 83% 10% 7% 100% 95 Møre og Romsdal 81% 7% 11% 100% 100 Sør-Trøndelag 81% 8% 11% 100% 104 Oslo 80% 13% 7% 100% 117 Oppland 78% 11% 11% 100% 100 Hedmark 78% 13% 9% 100% 101 Vestfold 77% 11% 12% 100% 100 Vest-Agder 77% 12% 12% 100% 100 Akershus 75% 15% 10% 100% 100 Hordaland 73% 11% 16% 100% 104 Rogaland 73% 13% 14% 100% 100 Troms 72% 16% 12% 100% 102 Finnmark 71% 16% 13% 100% 86 Telemark 68% 11% 21% 100% 100 Respondentens kjønn *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Mann 76% 13% 10% 100% 1005 Kvinne 81% 8% 11% 100% 895 Alder *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 65% 17% 18% 100% til 39 år 78% 14% 9% 100% til 49 år 86% 9% 6% 100% til 59 år 84% 7% 9% 100% år eller eldre 84% 6% 10% 100% 487 Husstandsinntekt *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 80% 9% 11% 100% 700 Kr til % 10% 7% 100% 686 Mer enn kr % 14% 6% 100% 207 Politisk parti *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 79% 12% 9% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 86% 8% 7% 100% 235 Høyre - H 84% 10% 5% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 87% 5% 8% 100% 92 Rødt - R 81% 14% 4% 100% 24 Senterpartiet - Sp 80% 6% 13% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 79% 11% 10% 100% 155 Venstre - V 79% 6% 16% 100% 90 Annet 78% 15% 7% 100% 24 Husker ikke 66% 4% 31% 100% 48 Stemte ikke 66% 18% 16% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

15 SPM. 3 Du vil nå få lese en påstand, og du bes svare om du er svært uenig, ganske uenig, ganske enig eller svært enig i følgende: Jeg tror at de yngre generasjonene i fremtiden kommer til å etterlate mindre i arv enn hva eldre generasjoner gjør i dag. Vektet Valid Kumulativ Prosent antall prosent prosent Svært uenig 33 1,7 1,7 1,7 Ganske uenig 169 8,9 8,9 10,6 Ganske enig ,7 43,7 54,3 Svært enig ,1 35,1 89,4 Vet ikke ,6 10,6 100,0 Total ,0 100,0 Fylke Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Finnmark 5% 11% 29% 42% 13% 100% 86 Troms 3% 13% 44% 28% 12% 100% 102 Nordland 3% 4% 48% 39% 6% 100% 101 Akershus 3% 12% 53% 22% 10% 100% 100 Hedmark 3% 11% 42% 35% 9% 100% 101 Oslo 2% 11% 47% 33% 7% 100% 117 Vestfold 2% 9% 37% 40% 12% 100% 100 Oppland 2% 9% 34% 44% 11% 100% 100 Sogn og Fjordane 2% 4% 45% 43% 6% 100% 91 Hordaland 2% 9% 46% 27% 16% 100% 104 Telemark 2% 9% 43% 25% 21% 100% 100 Sør-Trøndelag 1% 7% 50% 31% 11% 100% 104 Aust-Agder 1% 8% 45% 40% 6% 100% 99 Vest-Agder 1% 11% 40% 36% 12% 100% 100 Nord-Trøndelag 1% 9% 41% 42% 7% 100% 95 Møre og Romsdal 1% 7% 42% 40% 11% 100% 100 Buskerud 1% 5% 43% 42% 9% 100% 100 Rogaland 0% 13% 46% 26% 14% 100% 100 Østfold 0% 5% 44% 40% 11% 100% 100 Respondentens kjønn *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Mann 2% 11% 42% 34% 10% 100% 1005 Kvinne 1% 7% 45% 36% 11% 100% 895 Alder *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Under 30 år 3% 14% 43% 22% 18% 100% til 39 år 2% 11% 43% 35% 9% 100% til 49 år 2% 7% 45% 41% 6% 100% til 59 år 1% 6% 43% 41% 9% 100% år eller eldre 0% 6% 45% 39% 10% 100% 487 Husstandsinntekt *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Kr eller mindre 2% 7% 44% 36% 11% 100% 700 Kr til % 9% 44% 39% 7% 100% 686 Mer enn kr % 13% 45% 35% 6% 100% 207 Politisk parti *) Svært Ganske Ganske Uvektet Svært enig Vet ikke Total uenig uenig enig antall Arbeiderpartiet - Ap 2% 10% 42% 38% 9% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 1% 7% 44% 41% 7% 100% 235 Høyre - H 1% 9% 44% 40% 5% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 1% 4% 51% 36% 8% 100% 92 Rødt - R 0% 14% 42% 40% 4% 100% 24 Senterpartiet - Sp 0% 6% 41% 39% 13% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 1% 10% 55% 25% 10% 100% 155 Venstre - V 0% 6% 44% 34% 16% 100% 90 Annet 0% 15% 35% 42% 7% 100% 24 Husker ikke 1% 2% 27% 39% 31% 100% 48 Stemte ikke 5% 13% 44% 22% 16% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

16 SPM. 4 Vil du være interessert i et rente- og avdragsfritt lån med pant i boligen, som uansett garanterer deg at du kan bli boende i boligen til du dør? Vektet antall Prosent Valid prosent Kumulativ prosent Ja ,1 38,1 38,1 Nei ,8 27,8 66,0 Vet ikke ,0 34,0 100,0 Total ,0 100,0 Fylke *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Finnmark 53% 18% 29% 100% 86 Oslo 45% 19% 35% 100% 117 Rogaland 43% 33% 24% 100% 100 Nordland 42% 36% 22% 100% 101 Nord-Trøndelag 41% 30% 29% 100% 95 Vest-Agder 39% 28% 33% 100% 100 Vestfold 39% 21% 39% 100% 100 Oppland 39% 21% 40% 100% 100 Akershus 39% 30% 31% 100% 100 Troms 38% 32% 29% 100% 102 Hordaland 38% 25% 37% 100% 104 Møre og Romsdal 36% 41% 23% 100% 100 Buskerud 36% 32% 32% 100% 100 Telemark 35% 26% 39% 100% 100 Hedmark 34% 27% 39% 100% 101 Sogn og Fjordane 33% 31% 36% 100% 91 Østfold 32% 28% 40% 100% 100 Aust-Agder 29% 33% 38% 100% 99 Sør-Trøndelag 27% 32% 41% 100% 104 Respondentens kjønn *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Mann 42% 31% 28% 100% 1005 Kvinne 35% 25% 40% 100% 895 Alder *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Under 30 år 33% 21% 47% 100% til 39 år 39% 27% 34% 100% til 49 år 43% 24% 33% 100% til 59 år 41% 26% 33% 100% år eller eldre 36% 41% 22% 100% 487 Husstandsinntekt *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Kr eller mindre 40% 28% 32% 100% 700 Kr til % 29% 30% 100% 686 Mer enn kr % 38% 27% 100% 207 Politisk parti *) Ja Nei Vet ikke Total Uvektet antall Arbeiderpartiet - Ap 42% 26% 32% 100% 522 Fremskrittspariet - Frp 41% 31% 28% 100% 235 Høyre - H 42% 28% 30% 100% 299 Kristelig folkeparti - Krf 29% 38% 33% 100% 92 Rødt - R 51% 32% 17% 100% 24 Senterpartiet - Sp 31% 40% 30% 100% 94 Sosialistisk venstreparti - SV 36% 33% 31% 100% 155 Venstre - V 39% 23% 38% 100% 90 Annet 41% 10% 49% 100% 24 Husker ikke 26% 10% 64% 100% 48 Stemte ikke 37% 23% 40% 100% 175 *) = Signifikant på 0,05-nivå NBU2011V

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter?

Til riktig person: God dag mitt navn er NN og jeg ringer fra Opinion. Kunne du tenkte deg å delta i meningsmålingen vår, det tar ca 8-9 minutter? Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 5 Mai 2013 (uke 19) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Perduco med start 7. mai INTRO - Fastlinje God dag mitt navn er NN og jeg ringer

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år.

KJØNN Den spurtes kjønn 1 Mann 2 Kvinne 9 Ubesvart. ALDER Hva er din alder? Svarene er oppgitt i hele år. NASJONAL MENINGSMÅLING GJENNOMFØRT 1.-4. SEPT. (uke 36) 1997 AV NORSK GALLUP INSTITUTT A/S FOR NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD), SKOLEVALG 1997. Representativt utvalg av befolkningen medstemmerett

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Hvordan lese tabellene?

Hvordan lese tabellene? Hvordan lese tabellene? Tabellverket gir detaljert oversikt over resultatene på totalnivå og for utvalgte bakgrunnsvariabler. Trekantene markerer signifikant forskjell fra gjennomsnittet/totalen. Sort

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 2 November 2011 (uke 47) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers

Østlandet. 40-59 år 60 år + Oslo. ellers ** Spm:Nor1 ** N det gjelder maten til deg / din husstand, hvor viktige er hvert av følgende forhold for deg? Celleinnhold: Kjønn Alder Landsdel Utdanning Husstandsinntekt Mann Kvinne 18-29 30-39 40-59

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet

Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning. Universitet/ Møre og Romsdal/ høyskole, Under Østlandet ** Spm:man1 ** Hva er din holdning til kommersielle aktører innen sykehus, eldreomsorg, skole, barnehage og barnevern? Chi nivå(w):% Kjønn Alder Landsdel Husstandsinntekt Utdanning Mann Kvinne + Oslo Østlandet

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg

OMNIBUS UKE WWF - Delrapport B. Deres kontaktperson Anne Gretteberg OMNIBUS UKE 34 2006 - WWF - Delrapport B Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone F. Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 18.08.2006 Avsluttet 22.08.2006

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni

Kjønn Alder Husstandsinntekt Landsdel Utdanning. Chi2 nivå(w): 5.0% Møre og Romsdal/ Videregående. Folkeskole/ Ungdomsskole/ Framhaldsskoleni *** Spm. 821 *** Er du helt enig, delvis enig, hverken enig eller uenig, delvis uenig eller helt uenig i at det bør innføres et fjellsonevern på lik linje med strandsonevern for å begrense utbygging av

Detaljer

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister?

Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Synes du Jens Stoltenberg gjør en god, middels eller dårlig jobb som statsminister? Kjønn Alder 6 år eller mer Hva er din høyeste avsluttede utdannelse? Folkeskolenivå Hva vil du anslå husstandens samlede

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989

NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 NASJONAL MENINGSMÅLING 1989 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1989. "Skolevalget 1989,

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Enheter i filen: 1031

Enheter i filen: 1031 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2001. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer