Skolelederundersøkelsen Høsten Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen"

Transkript

1 Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran

2 PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen gjennomført en undersøkelse blant ledere for grunnskoler og videregående skoler i Norge. Undersøkelsen bygger på et utvalg av skoleledere som er trukket fra en populasjon bestående av alle landets ledere for grunnskoler og videregående skoler. Spørreskjema ble utviklet av Perduco Kultur i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 600 respondenter og ble gjennomført i tidsrommet 4. til 6. november Oslo, november

3 PERDUCO Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Tekniske kommentarer... 4 Vedlegg Spørreskjema... 5 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

4 PERDUCO Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde skoleledere i norske grunnskoler og videregående skoler. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget er trukket tilfeldig i to strata, ett for grunnskoler og ett for videregående skoler, trukket fra D&Bs database. Respondentene fordeler seg slik: Type skole Antall (n) Andel Grunnskole ,2 % Videregående skole ,7 % Begge deler 13 2,2 % Total % Stilling Antall (n) Andel Rektor/skoleleder ,2 % Undervisningsinspektør 55 9,2 % Annet 28 4,7 % Total % Landsdel Antall (n) Andel Østlandet ,2 % Sør-/Vestlandet ,7 % Midt-Norge 85 14,2 % Nord-Norge 84 14,0 % Total % Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 4. til 6. november Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved 600 respondenter eller intervjuer (n=600) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,8 og ± 4,1 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%

5 PERDUCO Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1 Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler kompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt uenig i følgende påstander: Lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt Mangler man lærere med formell fagkompetanse, er det uheldig å undervise i disse fagene Svaralternativer: Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig IKKE LES Vet ikke/ikke aktuelt Spørsmål 2 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Svaralternativer (flere svaralternativer mulig leses ikke opp): Tilgang på lærere med formell fagkompetanse Mer penger/ressurser Tydeligere overordnede retningslinjer og prioritering (stat, Utdanningsdirektorat) Prioritering fra skoleeier (Kommune, fylke, utdanningssjef) Prioritering og fokus i egne planer Bedre tilgang på etter- og videreutdanningstilbud Mer aktuelle etter- og videreutdanningstilbud Annet, notér: Vet ikke Spørsmål 3 Har de ansatte ved din skole fått tilbud om etter- og videreutdanning i noen av de estetiske fagene? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 5] Nei [Gå til spørsmål 4] IKKE LES Vet ikke [Gå til spørsmål 5] IKKE LES Ikke aktuelt [Gå til spørsmål 5] - 5 -

6 PERDUCO Spørsmål 4 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Svaralternativer (flere svaralternativer mulig leses ikke opp): Vi mangler ressurser/finansiering Lærerne har ikke tid Lærerne er ikke interessert i kursene Estetiske fag er ikke satsingsområde/prioritert område (fra skolen, skoleeier, kommune, fylkeskommune eller fylkesmannen) Annet, notér: Vet ikke (Eksklusivt svar) Spørsmål 5 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærerne og skoleledelsen? Svaralternativer (Flere svaralternativ mulig): Skoleeier Skoleledelsen Lærerne selv Samarbeid mellom lærere og skoleledelsen IKKE LES Annet; noter: IKKE LES Vet ikke /ikke aktuelt (Eksklusivt svar) Spørsmål 6 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? (Til intervjuer: 2 prioriterte fagområder er vanlig) Svaralternativer (flere svaralternativer mulig leses ikke opp): Norsk, nynorsk Matte/matematikk Fremmedspråk IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Religionsfag Naturfag Samfunnsfag De estetiske fagene Andre fag Ingen (Eksklusivt svar) Vet ikke (Eksklusivt svar) - 6 -

7 PERDUCO Spørsmål 7 Kjenner du til om det finnes et nasjonalt senter som har å gjøre med kunst? Svaralternativer: Ja [Gå til spørsmål 8] Nei (vet ikke) [Gå til spørsmål 9] Spørsmål 8 Vet du hva senteret heter eller hvor er det er lokalisert? Svaralternativer: (kun ett svaralternativ mulig leses ikke opp): Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar [Til intervjuer: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er lokalisert i Bodø. Dersom respondenten kjenner både navn og hvor det er lokalisert, så velg alternativ 1 (navn).] Spørsmål 9 (Stilles kun til videregående skoler) Har din skole de estetiske fagene i fagkretsen? Svaralternativer: Ja Nei Vet ikke - 7 -

8 PERDUCO Spørsmål bakgrunnsvariabel 1 Hvilken stilling har du? Svaralternativer: Skoleleder/rektor Undervisningsinspektør Annet, noter: Spørsmål bakgrunnsvariabel 2 Er din skole en grunnskole eller en skole for videregående opplæring? Svaralternativer: Grunnskole (også ungdomsskole) Videregående opplæring (videregående skole) Begge deler/både grunnskole og videregående skole/opplæring Spørsmål bakgrunnsvariabel 3 Er skolen offentlig eller privat eid? Svaralternativer: Offentlig eid Privat eid IKKE LES Vet ikke Spørsmål bakgrunnsvariabel 4 Hvor mange elever har skolen? Svaralternativer: Oppgi antall Vet ikke (-1) Spørsmål bakgrunnsvariabel 5 Registrer respondentens kjønn Svaralternativer: Mann Kvinne Spørsmål bakgrunnsvariabel 6 Virksomhetens geografiske beliggenhet (fylke/postnr) forhåndsregistreres - 8 -

9 PERDUCO Vedlegg Frekvens- og krysstabeller - 9 -

10 SPM. 1_1_omkodet Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt Enig ,2 27,2 27,2 Uenig ,7 69,7 96,8 Vet ikke 19 3,2 3,2 100,0 Landsdel *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Østlandet 22% 75% 3% 100% 259 Sør-/Vestlandet 29% 69% 2% 100% 172 Midt-Norge 32% 61% 7% 100% 85 Nord-Norge 35% 65% 0% 100% 84 Stilling Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 28% 69% 3% 100% 517 Undervisningsinspektør 25% 75% 0% 100% 55 Annet 21% 75% 4% 100% 28 Type skole *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Grunnskole 31% 67% 1% 100% 451 Videregående 15% 76% 9% 100% 136 Begge deler 15% 77% 8% 100% 13 Offentlig eller privat Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Offentlig eid 28% 69% 3% 100% 527 Privat eid 24% 70% 6% 100% 71 Respondentens kjønn Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Mann 26% 70% 4% 100% 342 Kvinne 29% 69% 2% 100% 258 Antall elever *) Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Under % 66% 4% 100% til % 64% 2% 100% til % 67% 4% 100% eller flere 15% 84% 2% 100% 129 Kommunetype Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Bykommune 22% 74% 3% 100% 210 Landkommune 30% 67% 3% 100% 390

11 SPM. 1_1 Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Lærere uten fagkompetanse i de estetiske fagene er akseptabelt Vektet Valid Prosent antall Helt uenig ,0 43,0 43,0 Noe uenig ,7 26,7 69,7 Noe enig ,5 22,5 92,2 Helt enig 28 4,7 4,7 96,8 Vet ikke/ikke aktuelt 19 3,2 3,2 100,0 Landsdel *) Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Østlandet 49% 25% 17% 5% 3% 100% 259 Sør-/Vestlandet 42% 27% 23% 6% 2% 100% 172 Midt-Norge 31% 31% 27% 5% 7% 100% 85 Nord-Norge 38% 27% 32% 2% 0% 100% 84 Stilling Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Skoleleder/rektor 42% 27% 24% 4% 3% 100% 517 Undervisningsinspektør 49% 25% 18% 7% 0% 100% 55 Annet 54% 21% 11% 11% 4% 100% 28 Type skole *) Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Grunnskole 36% 32% 26% 5% 1% 100% 451 Videregående 65% 12% 12% 3% 9% 100% 136 Begge deler 69% 8% 8% 8% 8% 100% 13 Offentlig eller privat Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Offentlig eid 42% 28% 23% 5% 3% 100% 527 Privat eid 51% 20% 20% 4% 6% 100% 71 Respondentens kjønn Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Mann 45% 25% 22% 4% 4% 100% 342 Kvinne 40% 29% 23% 5% 2% 100% 258 Antall elever *) Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Under % 34% 28% 2% 4% 100% til % 26% 27% 6% 2% 100% til % 23% 23% 6% 4% 100% eller flere 61% 22% 10% 5% 2% 100% 129 Kommunetype *) Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Bykommune 52% 22% 18% 5% 3% 100% 210 Landkommune 38% 29% 25% 5% 3% 100% 390

12 SPM. 1_2_omkodet Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Mangler man lærere med formell fagkompetanse, er det uheldig å undervise i disse fagene Enig ,2 64,2 64,2 Uenig ,5 33,5 97,7 Vet ikke 14 2,3 2,3 100,0 Landsdel Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Østlandet 63% 33% 4% 100% 259 Sør-/Vestlandet 65% 35% 0% 100% 172 Midt-Norge 62% 33% 5% 100% 85 Nord-Norge 68% 32% 0% 100% 84 Stilling Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 64% 34% 2% 100% 517 Undervisningsinspektør 64% 35% 2% 100% 55 Annet 71% 25% 4% 100% 28 Type skole Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Grunnskole 64% 35% 2% 100% 451 Videregående 65% 30% 4% 100% 136 Begge deler 69% 31% 0% 100% 13 Offentlig eller privat Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Offentlig eid 64% 34% 3% 100% 527 Privat eid 68% 32% 0% 100% 71 Respondentens kjønn Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Mann 63% 34% 3% 100% 342 Kvinne 65% 33% 2% 100% 258 Antall elever Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Under % 31% 2% 100% til % 38% 2% 100% til % 35% 3% 100% eller flere 69% 29% 2% 100% 129 Kommunetype Enig Uenig Vet ikke Total Uvektet antall Bykommune 67% 32% 1% 100% 210 Landkommune 63% 34% 3% 100% 390

13 SPM. 1_2 Halvparten av lærerne i de estetiske fagene mangler fagkompetanse. Er du helt uenig, noe uenig, noe enig eller helt enig i følgende påstander: Mangler man lærere med formell fagkompetanse, er det uheldig å undervise i disse fagene Vektet Valid Prosent antall Helt uenig 42 7,0 7,0 7,0 Noe uenig ,5 26,5 33,5 Noe enig ,3 30,3 63,8 Helt enig ,8 33,8 97,7 Vet ikke/ikke aktuelt 14 2,3 2,3 100,0 Landsdel Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Østlandet 7% 26% 27% 36% 4% 100% 259 Sør-/Vestlandet 9% 27% 32% 33% 0% 100% 172 Midt-Norge 8% 25% 31% 32% 5% 100% 85 Nord-Norge 4% 29% 36% 32% 0% 100% 84 Stilling Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Skoleleder/rektor 7% 26% 30% 34% 2% 100% 517 Undervisningsinspektør 4% 31% 38% 25% 2% 100% 55 Annet 7% 18% 18% 54% 4% 100% 28 Type skole *) Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Grunnskole 7% 28% 35% 28% 2% 100% 451 Videregående 7% 24% 15% 51% 4% 100% 136 Begge deler 15% 15% 15% 54% 0% 100% 13 Offentlig eller privat Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Offentlig eid 7% 27% 30% 34% 3% 100% 527 Privat eid 10% 23% 37% 31% 0% 100% 71 Respondentens kjønn Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Mann 9% 25% 28% 35% 3% 100% 342 Kvinne 5% 28% 33% 32% 2% 100% 258 Antall elever *) Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Under 100 8% 24% 41% 26% 2% 100% til % 29% 26% 34% 2% 100% til 399 6% 30% 27% 34% 3% 100% eller flere 5% 24% 26% 43% 2% 100% 129 Kommunetype Helt uenig Noe uenig Noe enig Helt enig Vet ikke/ikke Uvektet Total aktuelt antall Bykommune 7% 25% 29% 38% 1% 100% 210 Landkommune 7% 27% 31% 32% 3% 100% 390

14 SPM. 2_1 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Tilgang på lærere med formell fagkompetanse Ja ,5 21,5 21,5 Ikke valgt ,5 78,5 100,0 Østlandet 24% 76% 100% 259 Sør-/Vestlandet 20% 80% 100% 172 Midt-Norge 19% 81% 100% 85 Nord-Norge 21% 79% 100% 84 Skoleleder/rektor 21% 79% 100% 517 Undervisningsinspektør 29% 71% 100% 55 Annet 25% 75% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 22% 78% 100% 451 Videregående 21% 79% 100% 136 Begge deler 31% 69% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 21% 79% 100% 527 Privat eid 24% 76% 100% 71 Mann 21% 79% 100% 342 Kvinne 22% 78% 100% 258 Under % 82% 100% til % 82% 100% til % 73% 100% eller flere 22% 78% 100% 129 Bykommune 25% 75% 100% 210 Landkommune 19% 81% 100% 390

15 SPM. 2_2 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Mer penger/ressurser Ja 72 12,0 12,0 12,0 Ikke valgt ,0 88,0 100,0 Østlandet 12% 88% 100% 259 Sør-/Vestlandet 10% 90% 100% 172 Midt-Norge 12% 88% 100% 85 Nord-Norge 14% 86% 100% 84 Skoleleder/rektor 12% 88% 100% 517 Undervisningsinspektør 15% 85% 100% 55 Annet 14% 86% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 14% 86% 100% 451 Videregående 8% 92% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 13% 87% 100% 527 Privat eid 4% 96% 100% 71 Mann 12% 88% 100% 342 Kvinne 12% 88% 100% 258 Under % 84% 100% til 199 9% 91% 100% til % 87% 100% eller flere 7% 93% 100% 129 Bykommune 9% 91% 100% 210 Landkommune 14% 86% 100% 390

16 SPM. 2_3 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Tydeligere overordnede retningslinjer og prioritering (stat, Utdanningsdirektorat) Ja 29 4,8 4,8 4,8 Ikke valgt ,2 95,2 100,0 Østlandet 5% 95% 100% 259 Sør-/Vestlandet 5% 95% 100% 172 Midt-Norge 4% 96% 100% 85 Nord-Norge 6% 94% 100% 84 Skoleleder/rektor 5% 95% 100% 517 Undervisningsinspektør 2% 98% 100% 55 Annet 4% 96% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 6% 94% 100% 451 Videregående 1% 99% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 5% 95% 100% 527 Privat eid 3% 97% 100% 71 Mann 4% 96% 100% 342 Kvinne 6% 94% 100% 258 Under 100 6% 94% 100% til 199 5% 95% 100% til 399 4% 96% 100% eller flere 5% 95% 100% 129 Bykommune 5% 95% 100% 210 Landkommune 5% 95% 100% 390

17 SPM. 2_4 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Prioritering fra skoleeier (Kommune, fylke, utdanningssjef) Ja 36 6,0 6,0 6,0 Ikke valgt ,0 94,0 100,0 Landsdel *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Østlandet 3% 97% 100% 259 Sør-/Vestlandet 9% 91% 100% 172 Midt-Norge 6% 94% 100% 85 Nord-Norge 10% 90% 100% 84 Skoleleder/rektor 7% 93% 100% 517 Undervisningsinspektør 2% 98% 100% 55 Annet 4% 96% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 8% 92% 100% 451 Videregående 1% 99% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 7% 93% 100% 527 Privat eid 1% 99% 100% 71 Mann 6% 94% 100% 342 Kvinne 7% 93% 100% 258 Under 100 7% 93% 100% til 199 4% 96% 100% til 399 8% 92% 100% eller flere 4% 96% 100% 129 Bykommune 6% 94% 100% 210 Landkommune 6% 94% 100% 390

18 SPM. 2_5 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Prioritering og fokus i egne planer Ja 33 5,5 5,5 5,5 Ikke valgt ,5 94,5 100,0 Østlandet 4% 96% 100% 259 Sør-/Vestlandet 6% 94% 100% 172 Midt-Norge 7% 93% 100% 85 Nord-Norge 7% 93% 100% 84 Skoleleder/rektor 6% 94% 100% 517 Undervisningsinspektør 4% 96% 100% 55 Annet 4% 96% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 7% 93% 100% 451 Videregående 1% 99% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 6% 94% 100% 527 Privat eid 4% 96% 100% 71 Mann 4% 96% 100% 342 Kvinne 7% 93% 100% 258 Under 100 8% 92% 100% til 199 3% 97% 100% til 399 6% 94% 100% eller flere 3% 97% 100% 129 Kommunetype *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Bykommune 8% 92% 100% 210 Landkommune 4% 96% 100% 390

19 SPM. 2_6 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Bedre tilgang på etter- og videreutdanningstilbud Ja ,7 45,7 45,7 Ikke valgt ,3 54,3 100,0 Østlandet 42% 58% 100% 259 Sør-/Vestlandet 47% 53% 100% 172 Midt-Norge 47% 53% 100% 85 Nord-Norge 54% 46% 100% 84 Skoleleder/rektor 46% 54% 100% 517 Undervisningsinspektør 44% 56% 100% 55 Annet 36% 64% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 49% 51% 100% 451 Videregående 34% 66% 100% 136 Begge deler 38% 62% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 48% 52% 100% 527 Privat eid 30% 70% 100% 71 Mann 45% 55% 100% 342 Kvinne 47% 53% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 50% 100% til % 47% 100% til % 61% 100% eller flere 42% 58% 100% 129 Kommunetype *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Bykommune 40% 60% 100% 210 Landkommune 49% 51% 100% 390

20 SPM. 2_7 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Mer aktuelle etter- og videreutdanningstilbud Ja ,8 18,8 18,8 Ikke valgt ,2 81,2 100,0 Østlandet 15% 85% 100% 259 Sør-/Vestlandet 23% 77% 100% 172 Midt-Norge 22% 78% 100% 85 Nord-Norge 18% 82% 100% 84 Skoleleder/rektor 19% 81% 100% 517 Undervisningsinspektør 15% 85% 100% 55 Annet 21% 79% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 19% 81% 100% 451 Videregående 21% 79% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 19% 81% 100% 527 Privat eid 17% 83% 100% 71 Mann 18% 82% 100% 342 Kvinne 20% 80% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 76% 100% til % 85% 100% til % 87% 100% eller flere 24% 76% 100% 129 Bykommune 19% 81% 100% 210 Landkommune 19% 81% 100% 390

21 SPM. 2_8 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Annet Ja 88 14,7 14,7 14,7 Ikke valgt ,3 85,3 100,0 Landsdel *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Østlandet 10% 90% 100% 259 Sør-/Vestlandet 16% 84% 100% 172 Midt-Norge 20% 80% 100% 85 Nord-Norge 20% 80% 100% 84 Skoleleder/rektor 15% 85% 100% 517 Undervisningsinspektør 18% 82% 100% 55 Annet 7% 93% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 15% 85% 100% 451 Videregående 13% 87% 100% 136 Begge deler 23% 77% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 13% 87% 100% 527 Privat eid 25% 75% 100% 71 Mann 14% 86% 100% 342 Kvinne 15% 85% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 79% 100% til % 89% 100% til % 85% 100% eller flere 9% 91% 100% 129 Bykommune 13% 87% 100% 210 Landkommune 16% 84% 100% 390

22 SPM. 2_9 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Vet ikke Ja 53 8,8 8,8 8,8 Ikke valgt ,2 91,2 100,0 Østlandet 12% 88% 100% 259 Sør-/Vestlandet 6% 94% 100% 172 Midt-Norge 9% 91% 100% 85 Nord-Norge 4% 96% 100% 84 Stilling *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 9% 91% 100% 517 Undervisningsinspektør 4% 96% 100% 55 Annet 21% 79% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 5% 95% 100% 451 Videregående 21% 79% 100% 136 Begge deler 15% 85% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 8% 92% 100% 527 Privat eid 13% 87% 100% 71 Respondentens kjønn *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Mann 11% 89% 100% 342 Kvinne 6% 94% 100% 258 Under 100 7% 93% 100% til % 90% 100% til 399 8% 92% 100% eller flere 12% 88% 100% 129 Bykommune 10% 90% 100% 210 Landkommune 8% 92% 100% 390

23 SPM. 2_10 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Lønn/økt status/likestilt med andre fag (omkodet fra "annet") Ja 43 7,2 7,2 7,2 Ikke valgt ,7 92,8 100,0 Sum ,8 100,0 Ikke fått spørsmålet 1 0,2 Total ,0 Landsdel *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Østlandet 11% 89% 100% 258 Sør-/Vestlandet 6% 94% 100% 172 Midt-Norge 2% 98% 100% 85 Nord-Norge 2% 98% 100% 84 Skoleleder/rektor 7% 93% 100% 517 Undervisningsinspektør 11% 89% 100% 54 Annet 4% 96% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 7% 93% 100% 450 Videregående 7% 93% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 7% 93% 100% 526 Privat eid 6% 94% 100% 71 Mann 6% 94% 100% 342 Kvinne 9% 91% 100% 257 Under 100 4% 96% 100% til 199 7% 93% 100% til 399 7% 93% 100% eller flere 12% 88% 100% 128 Bykommune 9% 91% 100% 209 Landkommune 6% 94% 100% 390

24 SPM. 2_11 Hva skal til for å øke den formelle fagkompetansen i de estetiske fagene? Økt prioritet i lærerutdanningen (omkodet fra "annet") Ja 48 8,0 8,0 8,0 Ikke valgt ,0 92,0 100,0 Østlandet 9% 91% 100% 259 Sør-/Vestlandet 5% 95% 100% 172 Midt-Norge 8% 92% 100% 85 Nord-Norge 10% 90% 100% 84 Skoleleder/rektor 7% 93% 100% 517 Undervisningsinspektør 11% 89% 100% 55 Annet 14% 86% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 9% 91% 100% 451 Videregående 6% 94% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 8% 92% 100% 527 Privat eid 6% 94% 100% 71 Respondentens kjønn *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Mann 6% 94% 100% 342 Kvinne 11% 89% 100% 258 Under 100 6% 94% 100% til 199 9% 91% 100% til 399 9% 91% 100% eller flere 9% 91% 100% 129 Bykommune 11% 89% 100% 210 Landkommune 6% 94% 100% 390

25 SPM. 3 Har de ansatte ved din skole fått tilbud om etter- og videreutdanning i noen av de estetiske fagene? Vektet antall Prosent Valid Ja ,7 61,7 61,7 Nei ,3 26,3 88,0 Vet ikke 19 3,2 3,2 91,2 Ikke aktuelt 53 8,8 8,8 100,0 Landsdel *) Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Østlandet 63% 24% 4% 8% 100% 259 Sør-/Vestlandet 67% 22% 4% 7% 100% 172 Midt-Norge 61% 28% 1% 9% 100% 85 Nord-Norge 46% 40% 0% 13% 100% 84 Stilling Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 62% 26% 3% 9% 100% 517 Undervisningsinspektør 62% 31% 4% 4% 100% 55 Annet 57% 32% 4% 7% 100% 28 Type skole *) Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Grunnskole 63% 30% 4% 3% 100% 451 Videregående 55% 15% 2% 28% 100% 136 Begge deler 69% 23% 0% 8% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Offentlig eid 63% 27% 3% 7% 100% 527 Privat eid 56% 23% 1% 20% 100% 71 Respondentens kjønn Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Mann 62% 26% 2% 10% 100% 342 Kvinne 61% 26% 5% 7% 100% 258 Antall elever *) Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Under % 32% 6% 9% 100% til % 28% 2% 12% 100% til % 22% 2% 6% 100% eller flere 66% 22% 3% 9% 100% 129 Kommunetype Ja Nei Vet ikke Ikke aktuelt Total Uvektet antall Bykommune 64% 24% 2% 10% 100% 210 Landkommune 61% 27% 4% 8% 100% 390

26 SPM. 4_1 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Vi mangler ressurser/finansiering Ja 16 2,7 10,1 10,1 Ikke valgt ,7 89,9 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 10% 90% 100% 62 Sør-/Vestlandet 16% 84% 100% 38 Midt-Norge 13% 88% 100% 24 Nord-Norge 3% 97% 100% 34 Stilling *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 8% 92% 100% 132 Undervisningsinspektør 29% 71% 100% 17 Annet 11% 89% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 12% 88% 100% 135 Videregående 0% 100% 100% 20 Begge deler 0% 100% 100% 3 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 11% 89% 100% 141 Privat eid 6% 94% 100% 16 Respondentens kjønn *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Mann 4% 96% 100% 90 Kvinne 18% 82% 100% 68 Under 100 5% 95% 100% til % 83% 100% til % 87% 100% eller flere 7% 93% 100% 29 Bykommune 10% 90% 100% 51 Landkommune 10% 90% 100% 107

27 SPM. 4_2 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Lærerne har ikke tid Ja 3 0,5 1,9 1,9 Ikke valgt ,8 98,1 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 2% 98% 100% 62 Sør-/Vestlandet 3% 97% 100% 38 Midt-Norge 0% 100% 100% 24 Nord-Norge 3% 97% 100% 34 Skoleleder/rektor 2% 98% 100% 132 Undervisningsinspektør 6% 94% 100% 17 Annet 0% 100% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 2% 98% 100% 135 Videregående 0% 100% 100% 20 Begge deler 0% 100% 100% 3 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 2% 98% 100% 141 Privat eid 0% 100% 100% 16 Respondentens kjønn *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Mann 0% 100% 100% 90 Kvinne 4% 96% 100% 68 Under 100 2% 98% 100% til 199 0% 100% 100% til 399 5% 95% 100% eller flere 0% 100% 100% 29 Bykommune 2% 98% 100% 51 Landkommune 2% 98% 100% 107

28 SPM. 4_3 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Lærerne er ikke interessert i kursene Ja 7 1,2 4,4 4,4 Ikke valgt ,2 95,6 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 5% 95% 100% 62 Sør-/Vestlandet 8% 92% 100% 38 Midt-Norge 4% 96% 100% 24 Nord-Norge 0% 100% 100% 34 Skoleleder/rektor 5% 95% 100% 132 Undervisningsinspektør 6% 94% 100% 17 Annet 0% 100% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 4% 96% 100% 135 Videregående 5% 95% 100% 20 Begge deler 0% 100% 100% 3 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 4% 96% 100% 141 Privat eid 13% 88% 100% 16 Mann 4% 96% 100% 90 Kvinne 4% 96% 100% 68 Under 100 7% 93% 100% til 199 0% 100% 100% til 399 8% 92% 100% eller flere 0% 100% 100% 29 Bykommune 4% 96% 100% 51 Landkommune 5% 95% 100% 107

29 SPM. 4_4 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Estetiske fag er ikke satsingsområde/prioritert område (fra skolen, skoleeier, kommune, fylkeskommune eller fylkesmannen) Ja 85 14,2 53,8 53,8 Ikke valgt 73 12,2 46,2 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 50% 50% 100% 62 Sør-/Vestlandet 47% 53% 100% 38 Midt-Norge 54% 46% 100% 24 Nord-Norge 68% 32% 100% 34 Skoleleder/rektor 54% 46% 100% 132 Undervisningsinspektør 47% 53% 100% 17 Annet 67% 33% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 56% 44% 100% 135 Videregående 45% 55% 100% 20 Begge deler 33% 67% 100% 3 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 57% 43% 100% 141 Privat eid 25% 75% 100% 16 Mann 59% 41% 100% 90 Kvinne 47% 53% 100% 68 Under % 45% 100% til % 37% 100% til % 54% 100% eller flere 52% 48% 100% 29 Bykommune 47% 53% 100% 51 Landkommune 57% 43% 100% 107

30 SPM. 4_5 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Annet Ja 10 1,7 6,3 6,3 Ikke valgt ,7 93,7 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 11% 89% 100% 62 Sør-/Vestlandet 3% 97% 100% 38 Midt-Norge 4% 96% 100% 24 Nord-Norge 3% 97% 100% 34 Skoleleder/rektor 6% 94% 100% 132 Undervisningsinspektør 6% 94% 100% 17 Annet 11% 89% 100% 9 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 4% 96% 100% 135 Videregående 20% 80% 100% 20 Begge deler 0% 100% 100% 3 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 6% 94% 100% 141 Privat eid 13% 88% 100% 16 Mann 6% 94% 100% 90 Kvinne 7% 93% 100% 68 Under 100 7% 93% 100% til 199 0% 100% 100% til 399 8% 92% 100% eller flere 10% 90% 100% 29 Bykommune 10% 90% 100% 51 Landkommune 5% 95% 100% 107

31 SPM. 4_6 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Vet ikke Ja 14 2,3 8,9 8,9 Ikke valgt ,0 91,1 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 11% 89% 100% 62 Sør-/Vestlandet 5% 95% 100% 38 Midt-Norge 8% 92% 100% 24 Nord-Norge 9% 91% 100% 34 Skoleleder/rektor 10% 90% 100% 132 Undervisningsinspektør 6% 94% 100% 17 Annet 0% 100% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 8% 92% 100% 135 Videregående 10% 90% 100% 20 Begge deler 33% 67% 100% 3 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 9% 91% 100% 141 Privat eid 0% 100% 100% 16 Mann 8% 92% 100% 90 Kvinne 10% 90% 100% 68 Under % 85% 100% til 199 0% 100% 100% til % 87% 100% eller flere 3% 97% 100% 29 Kommunetype *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Bykommune 2% 98% 100% 51 Landkommune 12% 88% 100% 107

32 SPM. 4_7 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Har ikke behov/har kompetente lærer (omkodet fra "annet") Ja 24 4,0 15,2 15,2 Ikke valgt ,3 84,8 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 15% 85% 100% 62 Sør-/Vestlandet 16% 84% 100% 38 Midt-Norge 21% 79% 100% 24 Nord-Norge 12% 88% 100% 34 Skoleleder/rektor 16% 84% 100% 132 Undervisningsinspektør 12% 88% 100% 17 Annet 11% 89% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 14% 86% 100% 135 Videregående 20% 80% 100% 20 Begge deler 33% 67% 100% 3 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 13% 87% 100% 141 Privat eid 38% 63% 100% 16 Mann 19% 81% 100% 90 Kvinne 10% 90% 100% 68 Under % 87% 100% til 199 9% 91% 100% til % 85% 100% eller flere 28% 72% 100% 29 Kommunetype *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Bykommune 29% 71% 100% 51 Landkommune 8% 92% 100% 107

33 SPM. 4_8 Hvorfor er ikke etter- og videreutdanningskurs tilbudt ved din skole? Mangel på tilbud (omkodet fra "annet") Ja 11 1,8 7,0 7,0 Ikke valgt ,5 93,0 100,0 Sum ,3 100,0 Ikke fått spørsmålet ,7 Total ,0 Østlandet 6% 94% 100% 62 Sør-/Vestlandet 8% 92% 100% 38 Midt-Norge 0% 100% 100% 24 Nord-Norge 12% 88% 100% 34 Skoleleder/rektor 8% 92% 100% 132 Undervisningsinspektør 0% 100% 100% 17 Annet 0% 100% 100% 9 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 8% 92% 100% 135 Videregående 0% 100% 100% 20 Begge deler 0% 100% 100% 3 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 7% 93% 100% 141 Privat eid 6% 94% 100% 16 Mann 7% 93% 100% 90 Kvinne 7% 93% 100% 68 Under 100 4% 96% 100% til % 83% 100% til 399 5% 95% 100% eller flere 3% 97% 100% 29 Bykommune 4% 96% 100% 51 Landkommune 8% 92% 100% 107

34 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? Skoleeier SPM. 5_1 Ja ,3 33,3 33,3 Ikke valgt ,7 66,7 100,0 Østlandet 36% 64% 100% 259 Sør-/Vestlandet 28% 72% 100% 172 Midt-Norge 38% 62% 100% 85 Nord-Norge 33% 67% 100% 84 Skoleleder/rektor 33% 67% 100% 517 Undervisningsinspektør 35% 65% 100% 55 Annet 29% 71% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 40% 60% 100% 451 Videregående 15% 85% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 37% 63% 100% 527 Privat eid 7% 93% 100% 71 Mann 32% 68% 100% 342 Kvinne 35% 65% 100% 258 Under % 67% 100% til % 70% 100% til % 63% 100% eller flere 32% 68% 100% 129 Bykommune 32% 68% 100% 210 Landkommune 34% 66% 100% 390

35 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? Skoleledelsen SPM. 5_2 Ja ,8 20,8 20,8 Ikke valgt ,2 79,2 100,0 Østlandet 23% 77% 100% 259 Sør-/Vestlandet 18% 82% 100% 172 Midt-Norge 19% 81% 100% 85 Nord-Norge 23% 77% 100% 84 Skoleleder/rektor 21% 79% 100% 517 Undervisningsinspektør 24% 76% 100% 55 Annet 11% 89% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 23% 77% 100% 451 Videregående 16% 84% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 22% 78% 100% 527 Privat eid 11% 89% 100% 71 Mann 21% 79% 100% 342 Kvinne 21% 79% 100% 258 Under % 80% 100% til % 82% 100% til % 76% 100% eller flere 21% 79% 100% 129 Bykommune 20% 80% 100% 210 Landkommune 21% 79% 100% 390

36 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? Lærerne selv SPM. 5_3 Ja 30 5,0 5,0 5,0 Ikke valgt ,0 95,0 100,0 Østlandet 6% 94% 100% 259 Sør-/Vestlandet 3% 97% 100% 172 Midt-Norge 5% 95% 100% 85 Nord-Norge 5% 95% 100% 84 Skoleleder/rektor 5% 95% 100% 517 Undervisningsinspektør 7% 93% 100% 55 Annet 7% 93% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 6% 94% 100% 451 Videregående 3% 97% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 6% 94% 100% 527 Privat eid 0% 100% 100% 71 Mann 5% 95% 100% 342 Kvinne 5% 95% 100% 258 Under 100 4% 96% 100% til 199 4% 96% 100% til 399 9% 91% 100% eller flere 2% 98% 100% 129 Bykommune 4% 96% 100% 210 Landkommune 5% 95% 100% 390

37 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? Samarbeid mellom lærere og skoleledelsen SPM. 5_4 Ja ,5 67,5 67,5 Ikke valgt ,5 32,5 100,0 Østlandet 68% 32% 100% 259 Sør-/Vestlandet 69% 31% 100% 172 Midt-Norge 64% 36% 100% 85 Nord-Norge 68% 32% 100% 84 Skoleleder/rektor 67% 33% 100% 517 Undervisningsinspektør 67% 33% 100% 55 Annet 82% 18% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 63% 37% 100% 451 Videregående 79% 21% 100% 136 Begge deler 92% 8% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 65% 35% 100% 527 Privat eid 87% 13% 100% 71 Mann 66% 34% 100% 342 Kvinne 70% 30% 100% 258 Under % 35% 100% til % 26% 100% til % 36% 100% eller flere 68% 32% 100% 129 Bykommune 66% 34% 100% 210 Landkommune 68% 32% 100% 390

38 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? Annet SPM. 5_5 Ja 27 4,5 4,5 4,5 Ikke valgt ,5 95,5 100,0 Østlandet 2% 98% 100% 259 Sør-/Vestlandet 7% 93% 100% 172 Midt-Norge 4% 96% 100% 85 Nord-Norge 7% 93% 100% 84 Skoleleder/rektor 5% 95% 100% 517 Undervisningsinspektør 4% 96% 100% 55 Annet 4% 96% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 5% 95% 100% 451 Videregående 2% 98% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 5% 95% 100% 527 Privat eid 1% 99% 100% 71 Mann 4% 96% 100% 342 Kvinne 5% 95% 100% 258 Under 100 4% 96% 100% til 199 3% 97% 100% til 399 7% 93% 100% eller flere 3% 97% 100% 129 Bykommune 6% 94% 100% 210 Landkommune 4% 96% 100% 390

39 Hvem bestemmer i hvilke fagområder det tilbys etter- og videreutdanningskurs? Er det skoleeier, skoleledelsen, lærerne selv eller et samarbeid mellom lærere og skoleledelsen? Vet ikke /ikke aktuelt SPM. 5_6 Ja 7 1,2 1,2 1,2 Ikke valgt ,8 98,8 100,0 Østlandet 1% 99% 100% 259 Sør-/Vestlandet 2% 98% 100% 172 Midt-Norge 1% 99% 100% 85 Nord-Norge 0% 100% 100% 84 Skoleleder/rektor 1% 99% 100% 517 Undervisningsinspektør 2% 98% 100% 55 Annet 0% 100% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 0% 100% 100% 451 Videregående 4% 96% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 1% 99% 100% 527 Privat eid 1% 99% 100% 71 Mann 1% 99% 100% 342 Kvinne 1% 99% 100% 258 Under 100 2% 98% 100% til 199 1% 99% 100% til 399 1% 99% 100% eller flere 2% 98% 100% 129 Bykommune 2% 98% 100% 210 Landkommune 1% 99% 100% 390

40 SPM. 6_1 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Norsk, nynorsk Ja ,0 47,0 47,0 Ikke valgt ,0 53,0 100,0 Landsdel *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Østlandet 47% 53% 100% 259 Sør-/Vestlandet 52% 48% 100% 172 Midt-Norge 52% 48% 100% 85 Nord-Norge 31% 69% 100% 84 Stilling *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 48% 52% 100% 517 Undervisningsinspektør 53% 47% 100% 55 Annet 21% 79% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 58% 42% 100% 451 Videregående 14% 86% 100% 136 Begge deler 23% 77% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 49% 51% 100% 527 Privat eid 31% 69% 100% 71 Mann 44% 56% 100% 342 Kvinne 50% 50% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 50% 100% til % 48% 100% til % 47% 100% eller flere 31% 69% 100% 129 Bykommune 44% 56% 100% 210 Landkommune 49% 51% 100% 390

41 SPM. 6_2 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Matte/matematikk Ja ,3 49,3 49,3 Ikke valgt ,7 50,7 100,0 Østlandet 49% 51% 100% 259 Sør-/Vestlandet 51% 49% 100% 172 Midt-Norge 54% 46% 100% 85 Nord-Norge 43% 57% 100% 84 Stilling *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 50% 50% 100% 517 Undervisningsinspektør 60% 40% 100% 55 Annet 25% 75% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 59% 41% 100% 451 Videregående 21% 79% 100% 136 Begge deler 23% 77% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 52% 48% 100% 527 Privat eid 31% 69% 100% 71 Mann 46% 54% 100% 342 Kvinne 53% 47% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 49% 100% til % 50% 100% til % 44% 100% eller flere 38% 62% 100% 129 Kommunetype *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Bykommune 43% 57% 100% 210 Landkommune 53% 47% 100% 390

42 SPM. 6_3 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Fremmedspråk Ja ,2 35,2 35,2 Ikke valgt ,8 64,8 100,0 Østlandet 38% 62% 100% 259 Sør-/Vestlandet 34% 66% 100% 172 Midt-Norge 40% 60% 100% 85 Nord-Norge 23% 77% 100% 84 Skoleleder/rektor 36% 64% 100% 517 Undervisningsinspektør 31% 69% 100% 55 Annet 29% 71% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 42% 58% 100% 451 Videregående 16% 84% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 37% 63% 100% 527 Privat eid 25% 75% 100% 71 Mann 32% 68% 100% 342 Kvinne 39% 61% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 67% 100% til % 59% 100% til % 60% 100% eller flere 26% 74% 100% 129 Bykommune 30% 70% 100% 210 Landkommune 38% 62% 100% 390

43 SPM. 6_4 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) Ja 65 10,8 10,8 10,8 Ikke valgt ,2 89,2 100,0 Østlandet 10% 90% 100% 259 Sør-/Vestlandet 15% 85% 100% 172 Midt-Norge 5% 95% 100% 85 Nord-Norge 11% 89% 100% 84 Stilling *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 9% 91% 100% 517 Undervisningsinspektør 20% 80% 100% 55 Annet 18% 82% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 10% 90% 100% 451 Videregående 13% 88% 100% 136 Begge deler 23% 77% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 11% 89% 100% 527 Privat eid 10% 90% 100% 71 Mann 11% 89% 100% 342 Kvinne 10% 90% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under 100 5% 95% 100% til % 87% 100% til % 90% 100% eller flere 17% 83% 100% 129 Bykommune 10% 90% 100% 210 Landkommune 11% 89% 100% 390

44 SPM. 6_5 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Religionsfag Ja 10 1,7 1,7 1,7 Ikke valgt ,3 98,3 100,0 Østlandet 0% 100% 100% 259 Sør-/Vestlandet 2% 98% 100% 172 Midt-Norge 5% 95% 100% 85 Nord-Norge 2% 98% 100% 84 Skoleleder/rektor 2% 98% 100% 517 Undervisningsinspektør 2% 98% 100% 55 Annet 0% 100% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 1% 99% 100% 451 Videregående 2% 98% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 1% 99% 100% 527 Privat eid 7% 93% 100% 71 Mann 2% 98% 100% 342 Kvinne 1% 99% 100% 258 Under 100 2% 98% 100% til 199 0% 100% 100% til 399 2% 98% 100% eller flere 2% 98% 100% 129 Bykommune 2% 98% 100% 210 Landkommune 1% 99% 100% 390

45 SPM. 6_6 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Naturfag Ja ,0 17,0 17,0 Ikke valgt ,0 83,0 100,0 Østlandet 15% 85% 100% 259 Sør-/Vestlandet 18% 82% 100% 172 Midt-Norge 26% 74% 100% 85 Nord-Norge 12% 88% 100% 84 Skoleleder/rektor 17% 83% 100% 517 Undervisningsinspektør 20% 80% 100% 55 Annet 11% 89% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 20% 80% 100% 451 Videregående 9% 91% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 18% 82% 100% 527 Privat eid 10% 90% 100% 71 Mann 17% 83% 100% 342 Kvinne 17% 83% 100% 258 Under % 86% 100% til % 82% 100% til % 78% 100% eller flere 13% 87% 100% 129 Bykommune 15% 85% 100% 210 Landkommune 18% 82% 100% 390

46 SPM. 6_7 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Samfunnsfag Ja 13 2,2 2,2 2,2 Ikke valgt ,8 97,8 100,0 Østlandet 1% 99% 100% 259 Sør-/Vestlandet 2% 98% 100% 172 Midt-Norge 6% 94% 100% 85 Nord-Norge 1% 99% 100% 84 Skoleleder/rektor 3% 97% 100% 517 Undervisningsinspektør 0% 100% 100% 55 Annet 0% 100% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 1% 99% 100% 451 Videregående 4% 96% 100% 136 Begge deler 8% 92% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 2% 98% 100% 527 Privat eid 3% 97% 100% 71 Mann 2% 98% 100% 342 Kvinne 2% 98% 100% 258 Under 100 1% 99% 100% til 199 0% 100% 100% til 399 3% 97% 100% eller flere 4% 96% 100% 129 Bykommune 2% 98% 100% 210 Landkommune 2% 98% 100% 390

47 SPM. 6_8 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? De estetiske fagene Ja 74 12,3 12,3 12,3 Ikke valgt ,7 87,7 100,0 Østlandet 11% 89% 100% 259 Sør-/Vestlandet 16% 84% 100% 172 Midt-Norge 13% 87% 100% 85 Nord-Norge 8% 92% 100% 84 Skoleleder/rektor 12% 88% 100% 517 Undervisningsinspektør 9% 91% 100% 55 Annet 18% 82% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 12% 88% 100% 451 Videregående 13% 88% 100% 136 Begge deler 38% 62% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 12% 88% 100% 527 Privat eid 18% 82% 100% 71 Mann 12% 88% 100% 342 Kvinne 13% 87% 100% 258 Under % 89% 100% til 199 7% 93% 100% til % 86% 100% eller flere 17% 83% 100% 129 Bykommune 11% 89% 100% 210 Landkommune 13% 87% 100% 390

48 SPM. 6_9 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Andre fag Ja ,0 26,0 26,0 Ikke valgt ,0 74,0 100,0 Østlandet 23% 77% 100% 259 Sør-/Vestlandet 26% 74% 100% 172 Midt-Norge 25% 75% 100% 85 Nord-Norge 36% 64% 100% 84 Skoleleder/rektor 27% 73% 100% 517 Undervisningsinspektør 16% 84% 100% 55 Annet 21% 79% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 22% 78% 100% 451 Videregående 38% 62% 100% 136 Begge deler 54% 46% 100% 13 Offentlig eller privat *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 24% 76% 100% 527 Privat eid 44% 56% 100% 71 Mann 26% 74% 100% 342 Kvinne 26% 74% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under % 69% 100% til % 74% 100% til % 82% 100% eller flere 30% 70% 100% 129 Kommunetype *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Bykommune 33% 67% 100% 210 Landkommune 22% 78% 100% 390

49 SPM. 6_10 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Ingen Ja 44 7,3 7,3 7,3 Ikke valgt ,7 92,7 100,0 Østlandet 8% 92% 100% 259 Sør-/Vestlandet 5% 95% 100% 172 Midt-Norge 11% 89% 100% 85 Nord-Norge 6% 94% 100% 84 Skoleleder/rektor 7% 93% 100% 517 Undervisningsinspektør 5% 95% 100% 55 Annet 18% 82% 100% 28 Type skole *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 2% 98% 100% 451 Videregående 26% 74% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 7% 93% 100% 527 Privat eid 8% 92% 100% 71 Respondentens kjønn *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Mann 10% 90% 100% 342 Kvinne 4% 96% 100% 258 Antall elever *) Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Under 100 4% 96% 100% til 199 4% 96% 100% til 399 7% 93% 100% eller flere 15% 85% 100% 129 Bykommune 9% 91% 100% 210 Landkommune 6% 94% 100% 390

50 SPM. 6_11 Dersom skoleledelsen er aktiv i prioriteringen av fagområder, hvilke fagområder prioriterer dere? Vet ikke Ja 27 4,5 4,5 4,5 Ikke valgt ,5 95,5 100,0 Østlandet 5% 95% 100% 259 Sør-/Vestlandet 3% 97% 100% 172 Midt-Norge 2% 98% 100% 85 Nord-Norge 7% 93% 100% 84 Skoleleder/rektor 4% 96% 100% 517 Undervisningsinspektør 4% 96% 100% 55 Annet 7% 93% 100% 28 Type skole Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Grunnskole 4% 96% 100% 451 Videregående 7% 93% 100% 136 Begge deler 0% 100% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Ikke valgt Total Uvektet antall Offentlig eid 4% 96% 100% 527 Privat eid 8% 92% 100% 71 Mann 5% 95% 100% 342 Kvinne 3% 97% 100% 258 Under 100 4% 96% 100% til 199 4% 96% 100% til 399 6% 94% 100% eller flere 4% 96% 100% 129 Bykommune 5% 95% 100% 210 Landkommune 4% 96% 100% 390

51 SPM. 7 Kjenner du til om det finnes et nasjonalt senter som har å gjøre med kunst? Ja ,7 38,7 38,7 Nei (vet ikke) ,3 61,3 100,0 Landsdel Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Østlandet 40% 60% 100% 259 Sør-/Vestlandet 33% 67% 100% 172 Midt-Norge 40% 60% 100% 85 Nord-Norge 45% 55% 100% 84 Stilling Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 38% 62% 100% 517 Undervisningsinspektør 35% 65% 100% 55 Annet 54% 46% 100% 28 Type skole Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Grunnskole 38% 62% 100% 451 Videregående 42% 58% 100% 136 Begge deler 38% 62% 100% 13 Offentlig eller privat Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Offentlig eid 39% 61% 100% 527 Privat eid 37% 63% 100% 71 Respondentens kjønn *) Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Mann 35% 65% 100% 342 Kvinne 43% 57% 100% 258 Antall elever Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Under % 63% 100% til % 62% 100% til % 61% 100% eller flere 40% 60% 100% 129 Kommunetype Ja Nei (vet ikke) Total Uvektet antall Bykommune 38% 62% 100% 210 Landkommune 39% 61% 100% 390

52 SPM. 8 Vet du hva senteret heter eller hvor det er lokalisert? (kun ett svaralternativ mulig - leses ikke opp): Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 21 3,5 9,1 9,1 Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) 17 2,8 7,3 16,4 Vet ikke/feil svar ,3 83,6 100,0 Sum ,7 100,0 Ikke fått spørsmålet ,3 Total ,0 Landsdel Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Østlandet 11% 4% 86% 100% 104 Sør-/Vestlandet 11% 5% 84% 100% 56 Midt-Norge 3% 12% 85% 100% 34 Nord-Norge 8% 16% 76% 100% 38 Stilling Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Skoleleder/rektor 9% 8% 83% 100% 198 Undervisningsinspektør 11% 11% 79% 100% 19 Annet 7% 0% 93% 100% 15 Type skole Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Grunnskole 9% 8% 84% 100% 170 Videregående 11% 5% 84% 100% 57 Begge deler 0% 20% 80% 100% 5 Offentlig eller privat Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Offentlig eid 10% 7% 83% 100% 205 Privat eid 0% 12% 88% 100% 26 Respondentens kjønn Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Mann 9% 4% 87% 100% 120 Kvinne 9% 11% 80% 100% 112 Antall elever Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Under 100 3% 8% 89% 100% til % 4% 83% 100% til % 4% 85% 100% eller flere 12% 13% 75% 100% 52 Kommunetype Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Høgskolen i Bodø (alternativt i nord et sted?) Vet ikke/feil svar Total Uvektet antall Bykommune 13% 9% 79% 100% 80 Landkommune 7% 7% 86% 100% 152

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015

Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Spørreundersøkelse om holdninger til organdonasjon 2015 Bakgrunn Testen er gjort siste uken i oktober 2015. Feltarbeidet er gjennomført av IPSOS MMI i deres web-omnibus undersøkelse Intervjuene er gjennomført

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, desember, 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Folk og Forsvar Anne Marie

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Rekruttering av flerkulturelle kandidater

Rekruttering av flerkulturelle kandidater Har din bedrift en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn i noen av følgende funksjoner? Andel som svarer ja 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte Ufaglærte 2 med flerkulturell bakgrunn

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»

Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008» Vedlegg til Fafo-rapport 2009:21 Anna Hagen og Torgeir Nyen Kompetanse - for hvem? Sluttrapport fra evalueringen av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005-2008»

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

FoU-prosjekt nr Offentlighetslovens konsekvenser for kommunal lederrekruttering

FoU-prosjekt nr Offentlighetslovens konsekvenser for kommunal lederrekruttering September 2010 RAPPORT FoU-prosjekt nr 104016 Offentlighetslovens konsekvenser for kommunal lederrekruttering På oppdrag for KS Offentlighetslovens konsekvenser for kommunal lederrekruttering Innhold Forord...

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015

Karrieretopp. Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 2015 Karrieretopp Befolkningsundersøkelse utført for Manpower April 15 Holdninger til alder og karriere De fleste foretrekker erfaring Flertallet foretrekker erfaring Dersom man må velge, er det 64 prosent

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune

Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Tilhørighet og veivalg for Midsund kommune Innbyggerundersøkelse i Midsund kommune 28. sept. 6. okt. 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Midsund kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 28. sept.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole

Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Rektorers syn på egen arbeidssituasjon og skole Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 13. oktober 2004 Konsulent: Idar Eidset Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon: 55 54 10 50 Opinion

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. mars 0 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Videreutdanning. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Videreutdanning Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

September Bioteknologiindeksen Utarbeidet for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

September Bioteknologiindeksen Utarbeidet for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge September 2011 Bioteknologiindeksen 2011 Utarbeidet for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge Bioteknologiindeksen 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Karakteristika... 3 Spørreskjema...

Detaljer

SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN BEHOVSSPØRSMÅL FOR STATLIG STØTTE FOR SKOLEEIERE DESEMBER 2016

SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN BEHOVSSPØRSMÅL FOR STATLIG STØTTE FOR SKOLEEIERE DESEMBER 2016 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN BEHOVSSPØRSMÅL FOR STATLIG STØTTE FOR SKOLEEIERE DESEMBER 2016 Prosjektinformasjon Formålet med undersøkelsen er å få økt informasjon om behov for statlig støtte ved utvikling

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009

Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009 RAPPORT 45/2009 Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009 Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere Nils Vibe og Miriam Evensen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Offentliggjøring av resultater fra nasjonale prøver Medlemsundersøkelse blant rektorer og skoleledere 9. 21. januar 2015 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

EDL Etnisk og demokratisk likeverd

EDL Etnisk og demokratisk likeverd Meningsmåling EDL Etnisk og demokratisk likeverd Uke 36-2007 Faglig ansvarlig: Polarfakta AS 300 respondenter, 18 år eller eldre, bosatt i Finnmark fylke De statistiske feilkildene for et utvalg på 300

Detaljer

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever

Tiltak for bedre leseferdigheter blant elever Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Tiltak for bedre leseferdigheter blant Undersøkelse blant rektorer i grunnskolen 24. 29. november 2010 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer