Resultater NNUQ Patentstyret 18. januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012"

Transkript

1 Resultater NNUQ Patentstyret 18. januar 2012

2 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret

3 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 22. november til 18. desember 2012 Utvalgsmetode Stratifisert utvalg i privat sektor med følgende strata: bedrifter med 1 til 4 ansatte bedrifter med 5 til 19 ansatte bedrifter med 20 til 99 ansatte bedrifter med 100 ansatte eller flere NNU 2012 Q4 for Patentstyret

4 Vekting Stratifisering i privat sektor gir et utvalg som er disproporsjonalt med underliggende populasjon (relatert til størrelse) Resultatene er vektet på størrelse og geografi i henhold til de riktige populasjonsstørrelsene i Bedrifts- og Foretaksregisteret (SSB) NNU 2012 Q4 for Patentstyret

5 Feilmarginer Utvalgsstørrelse n=2000 Med 95% sannsynlighet innenfor følgende: ± 1,0 prosentpoeng ved et prosentresultat på 5%-95% ± 2,2 prosentpoeng ved et prosentresultat på 50%-50% Feilmarginene er noe større på undergrupper NNU 2012 Q4 for Patentstyret

6 Hvem vil man kontakte? Kjennskap NNU 2012 Q4 for Patentstyret

7 Hvem vil du kontakte? Dersom din virksomhet har et spørsmål eller problemstilling knyttet til industrielle rettigheter, hvilken aktør ville dere først kontakte? Mange potensielle rådgivere Næringslivsorganisasjon 8,9% Norske advokatkontor 8,1% Patentstyret; 11,6 % Innovasjon Norge 3,4% Norske patentkontor 2,9% Vet ikke; 42,8 % Ingen av disse; 8,7 % Andre predefinerte aktører; 27,2 % Andre; 9,7 % Andre innleide eksterne konsulenter 2,8% Norges forskningsråd 0,3% Kommersialiseringsenhet ved universiteter/høgskole (TTO) 0,2% Utenlandske advokatkontor 0,2% Forskningsparker/Inkubator (herunder SIVA) 0,2% Utenlandske patentkontor 0,2% n=2001 Morselskap/ konsern Patentmyndighet i annet land 0,03% NNU 2012 Q4 for Patentstyret

8 Kjennskap til Patentstyret Patentstyret er en statlig etat som skal styrke norsk næringsliv gjennom kunnskap om bruk av varemerker, designrettigheter og patenter - såkalte industrielle rettigheter. Vil du si at du har god, middels eller dårlig kjennskap til Patentstyret? Vet ikke; 1% God; 9% Middels; 28% Dårlig; 63% n=2001 NNU 2012 Q4 for Patentstyret

9 Hvem vil du kontakte? fordelt på FoU Dersom din virksomhet har et spørsmål eller problemstilling knyttet til industrielle rettigheter, hvilken aktør ville dere først kontakte? 50,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 47,4 % 26,4 % 22,1 % 11,1 % 9,4 % 9,7 % 10,5 % 8,5 % 8,9 % 7,5 % 6,5 % 6,8 % 4,9 % 5,5 % 3,9 % 2,1 % 1,3 % 2,2 % 2,5 % 0,2 0,0 % % 0,1 % 0,8 0,1 % % 0,2 0,2 % % 0,0 0,3 % % 0,9 0,1 % % n=2001 FoU Ikke FoU NNU 2012 Q4 for Patentstyret

10 Hvem vil du kontakte? fordelt på kjennskap Dersom din virksomhet har et spørsmål eller problemstilling knyttet til industrielle rettigheter, hvilken aktør ville dere først kontakte? Kjennskap til patentstyret Hvem ville du kontakte? God Middels Dårlig Patentstyret 29,0 % 18,3 % 6,3 % Patentmyndighet i annet land 0,1 % 0,1 % 0,0 % Innovasjon Norge 3,5 % 4,2 % 3,0 % Norges forskningsråd 0,0 % 0,4 % 0,0 % Norske patentkontor 5,1 % 2,9 % 2,7 % Utenlandske patentkontor 1,5 % 0,2 % 0,0 % Norske advokatkontor 7,8 % 8,2 % 8,3 % Utenlandske advokatkontor 0,0 % 0,4 % 0,1 % Kommersialiseringsenhet ved universiteter/høgskole (TTO) 0,1 % 0,4 % 0,2 % Næringslivsorganisasjon 4,5 % 8,9 % 9,5 % Forskningsparker/Inkubator (herunder SIVA) 0,1 % 0,3 % 0,2 % Andre innleide eksterne konsulenter 5,4 % 3,5 % 1,9 % Andre 6,3 % 10,7 % 9,9 % Ingen av disse 12,0 % 4,3 % 10,2 % Vet ikke 24,6 % 36,9 % 47,5 % n=2001 NNU 2012 Q4 for Patentstyret

11 Hvem vil du kontakte? fordelt på registrering Dersom din virksomhet har et spørsmål eller problemstilling knyttet til industrielle rettigheter, hvilken aktør ville dere først kontakte? 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 28,5 % 20,1 % 33,9 % 30,6 % 27,7 % 22,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % 12,9 % 12,4 % 10,8 % 8,8 % 8,0 % 6,5 % 6,6 % 7,3 % 6,5 % 6,8 % 5,3 % 5,3 % 5,6 % 4,6 % 3,6 % 3,7 % 4,3 % 4,34,1 % 4,5 % % 1,7 % 0,5 % 1,1 % 0,20,0 % % 0,0 0,0 % 0,0 % % 0,0 0,0 % % 0,0 0,0 % 0,0 % % 0,10,0 % 0,0 % % 0,4 % 0,3 1,0 % % n=2001 Registrert patent Registrert varemerke Registrert design NNU 2012 Q4 for Patentstyret

12 Hvem vil du kontakte? fordelt på kjennskap til ulike tjenester Dersom din virksomhet har et spørsmål eller problemstilling knyttet til industrielle rettigheter, hvilken aktør ville dere først kontakte? Kjenner til følgende tjenester Hvem ville du kontakte? Patent Varemerke Design Kurs/foredrag Overvåking Forundersøkelser Patentstyret 13,4 14,1 14,9 18,2 18,6 21,3 Patentmyndighet i annet land 0 0 0,1 0 0,1 0,2 Innovasjon Norge 3,5 3,5 3,9 4,8 3,9 5 Norges forskningsråd 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 Norske patentkontor 2,9 3,1 2,9 2,4 4,4 4,9 Utenlandske patentkontor 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 Norske advokatkontor 8,3 8 7, ,6 Utenlandske advokatkontor 0,2 0,2 0, ,5 Kommersialiseringsenhet ved universiteter/høgskole (TTO) 0,3 0,2 0,3 0,4 0 0,5 Næringslivsorganisasjon 8,8 9 8,8 8,9 7,3 9 Forskningsparker/Inkubator (herunder SIVA) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 Andre innleide eksterne konsulenter 2,6 2,9 3,2 4,1 3,5 3,3 Andre, noter 9,4 9,5 9,8 11,4 12 6,6 Ingen av disse 8,4 8,7 8,2 9,8 6,1 6,3 Vet ikke 41,5 40,1 38,9 32,1 36,9 34,3 NNU 2012 Q4 for Patentstyret

13 Kjennskap til Patentstyret Patentstyret er en statlig etat som skal styrke norsk næringsliv gjennom kunnskap om bruk av varemerker, designrettigheter og patenter - såkalte industrielle rettigheter. Vil du si at du har god, middels eller dårlig kjennskap til Patentstyret? 2012Q4 9% 28% 63% 2011Q4 11% 32% 56% 2010Q4 9% 37% 54% 2008Q3 9% 28% 61% 2006Q4 13% 28% 57% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % God Middels Dårlig Vet ikke n= Q4 og 2008Q3: Patentstyret er en statlig etat som skal hjelpe norsk næringsliv i å styrke sin virksomhet gjennom kunnskap om bruk av varemerker, designrettigheter og patenter såkalte industrielle rettigheter. Vil du si at du har god, middels eller dårlig kjennskap til Patentstyrets tjenester? NNU 2012 Q4 for Patentstyret

14 Kjennskap til Patentstyret Patentstyret er en statlig etat som skal styrke norsk næringsliv gjennom kunnskap om bruk av varemerker, designrettigheter og patenter - såkalte industrielle rettigheter. Vil du si at du har god, middels eller dårlig kjennskap til Patentstyret? Primær 26% 74% Industri etc. 10% 29% 62% Bygg- og anleggsvirksomhet 5% 25% 70% Varehandel etc. 9% 26% 63% Transport og lagring 2% 29% 67% Overnattings- og serveringsvirksomhet 5% 19% 75% Tjenesteytende næringer 11% 31% 58% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % n=2001 God Middels Dårlig Vet ikke NNU 2012 Q4 for Patentstyret

15 Kjennskap til Patentstyret Patentstyret er en statlig etat som skal styrke norsk næringsliv gjennom kunnskap om bruk av varemerker, designrettigheter og patenter - såkalte industrielle rettigheter. Vil du si at du har god, middels eller dårlig kjennskap til Patentstyret? Investerer i innovasjon, forskning og utvikling 18% 34% 47% Investerer ikke i innovasjon, forskning og utvikling 7% 26% 66% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % n=2001 God Middels Dårlig Vet ikke NNU 2012 Q4 for Patentstyret

16 Kjennskap til Patentstyret Patentstyret er en statlig etat som skal styrke norsk næringsliv gjennom kunnskap om bruk av varemerker, designrettigheter og patenter - såkalte industrielle rettigheter. Vil du si at du har god, middels eller dårlig kjennskap til Patentstyret? 100% 80% 60% 51% 56% 51% 65% 68% 72% 63% 71% 64% 67% 61% 65% 70% 66% 69% 77% 67% 59% 79% 40% 20% 0% 39% 9% 31% 32% 12% 15% 25% 25% 10% 7% 23% 3% 28% 7% 16% 13% 28% 28% 29% 10% 7% 5% 27% 6% 21% 9% 28% 4% 23% 7% 21% 2% 24% 9% 31% 8% 18% 3% God Middels Dårlig NNU 2012 Q4 for Patentstyret

17 Kjennskap til tjenester Kjenner du til at Patentstyret tilbyr følgende tjenester? Forundersøkelser 24% 75% Overvåkning 27% 72% Kurs og foredrag 31% 69% Designbeskyttelse 66% 34% Varemerkebeskyttelse 78% 22% Patentbeskyttelse 83% 16% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei Vet ikke/ikke aktuelt n=2001 NNU 2012 Q4 for Patentstyret

18 Kjennskap til tjenester Jeg vil nå lese opp noen av Patentstyrets tjenester og ber deg svare i hvilken grad du kjenner til disse. Du bes svare på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er ingen kjennskap og 5 er svært god kjennskap. Søknadsbehandling av designbeskyttelse 57% 16% 14% 8% 5% Søknadsbehandling av patenter 52% 16% 14% 10% 8% Søknadsbehandling av varemerker 52% 15% 15% 10% 7% Forundersøkelser 73% 14% 8% 3% 2% Kurs og foredrag 76% 14% 6% 2% 2% n= % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1 - Ingen kjennskap Svært god kjennskap Vet ikke Ikke aktuelt NNU 2012 Q4 for Patentstyret

19 Kjennskap til tjenester - bransjer Kjenner du til at Patentstyret tilbyr følgende tjenester? (Andeler som svarer ja for hver enkelt tjeneste) 100% Forundersøkelser Overvåkning Kurs og foredrag Designbeskyttelse Varemerkebeskyttelse Patentbeskyttelse 90% 80% 70% 73% 72% 70% 79% 84% 66% 69% 81% 64% 77% 83% 64% 69% 67% 75% 69% 84% 88% 60% 59% 52% 53% 50% 40% 30% 20% 33% 30% 26% 26% 26% 16% 30% 30% 27% 23% 18% 19% 34% 26% 21% 20% 22% 15% 25% 33% 31% 10% 0% n=2001 Primær Industri etc. Bygg- og anleggsvirksomhet Varehandel etc. Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Tjenesteytende næringer NNU 2012 Q4 for Patentstyret

20 Kjennskap til tjenester - bedriftsstørrelse Kjenner du til at Patentstyret tilbyr følgende tjenester? (Andeler som svarer ja for hver enkelt tjeneste) 100% Forundersøkelser Overvåkning Kurs og foredrag Designbeskyttelse Varemerkebeskyttelse Patentbeskyttelse 90% 80% 79% 84% 82% 82% 78% 76% 80% 81% 70% 68% 63% 64% 66% 60% 50% 40% 34% 35% 39% 30% 30% 30% 28% 25% 24% 21% 23% 29% 26% 20% 10% 0% 1 til 4 ansatte 5 til 19 ansatte 20 til 99 ansatte 100 ansatte eller flere n=2001 NNU 2012 Q4 for Patentstyret

21 Kjennskap til tjenester - FoU Kjenner du til at Patentstyret tilbyr følgende tjenester? (Andeler som svarer ja for hver enkelt tjeneste) 100% Forundersøkelser Overvåkning Kurs og foredrag Designbeskyttelse Varemerkebeskyttelse Patentbeskyttelse 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% n=2001 Investerer i innovasjon, forskning og utvikling Investerer ikke i innovasjon forskning og utvikling NNU 2012 Q4 for Patentstyret

22 Kjennskap til tjenester kjennskap til Patentstyret Kjenner du til at Patentstyret tilbyr følgende tjenester? (Andeler som svarer ja for hver enkelt tjeneste fordelt på god, middels og dårlig kjennskap til Patentstyret ) 100% 90% Forundersøkelser Overvåkning Kurs og foredrag Designbeskyttelse Varemerkebeskyttelse Patentbeskyttelse 94% 99% 99% 84% 93% 95% 80% 70% 74% 72% 68% 76% 60% 59% 54% 50% 40% 36% 41% 44% 30% 20% 12% 16% 19% 10% 0% n=2001 God kjennskap til Patentstyret Middels kjennskap til Patentstyret Dårlig kjennskap til Patentstyret NNU 2012 Q4 for Patentstyret

23 Kjennskap til tjenester Bruk av tjenester NNU 2012 Q4 for Patentstyret

24 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? Ja, varemerker 16% Vet ikke/ikke aktuelt; 3% Ja, designrettigheter Ja, patenter 5% 8% Har søkt om å registrere design, varemerke, patent; 22% Nei 76% Nei; 76% Vet ikke/ikke aktuelt 3% 0% 20% 40% 60% 80% n=2001 NNU 2012 Q4 for Patentstyret

25 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? 2012Q4 22% 76% 3% 2010Q4 19% 79% 2% 2008Q3 19% 74% 7% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke Stilt som to separate spørsmål i 2010: a) Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? b) Innen hvilke av følgende områder har din bedrift søkt eller vurdert å søke registrerte rettigheter? NNU 2012 Q4 for Patentstyret

26 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? 40% 30% Stilt som to separate spørsmål i 2010: a) Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? b) Innen hvilke av følgende områder har din bedrift søkt eller vurdert å søke registrerte rettigheter? 20% 14% 16% 10% 5% 5% 7% 8% 0% Ja, varemerker Ja, designrettigheter Ja, patenter NNU 2012 Q4 for Patentstyret

27 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? Ja, varemerker 12% 36% Ja, designrettigheter 2% 17% Investerer i innovasjon, forskning og utvikling (n=435) Investerer ikke i innovasjon, forskning og utvikling (n=1548) Ja, patenter 4% 25% Nei 47% 83% Vet ikke/ikke aktuelt 2% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% NNU 2012 Q4 for Patentstyret

28 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? 100% 80% 60% 40% 46% 20% 14% 21% 18% 5% 7% 6% 7% 6% 12% 18% 25% 0% 1 til 4 ansatte 5 til 19 ansatte 20 til 99 ansatte 100+ ansatte Ja, varemerker Ja, designrettigheter Ja, patenter NNU 2012 Q4 for Patentstyret

29 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 9% 0% 0% 22% 9% 17% Primær Industri etc. Bygg- og anleggsvirksomhet 18% 16% 10% 11% 11% 4% 5% 6% 5% 6% 8% 5% 1% 3% 5% Varehandel etc. Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Tjenesteytende næringer Ja, varemerker Ja, designrettigheter Ja, patenter NNU 2012 Q4 for Patentstyret

30 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? VAREMERKE Oslo Akershus Buskerud Vestfold Rogaland Østfold Nordland Aust-Agder Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Hedmark Troms Telemark Hordaland Vest-Agder Sogn og Fjordane Oppland Finnmark 2% 8% 8% 16% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 12% 12% 12% 11% 18% 21% 24% 24% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% NNU 2012 Q4 for Patentstyret

31 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? DESIGNRETTIGHETER Aust-Agder Vestfold Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Oslo Sogn og Fjordane Telemark Buskerud Rogaland Østfold Akershus Hedmark Oppland Møre og Romsdal Hordaland Vest-Agder Troms Finnmark 0% 2% 2% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 7% 7% 7% 8% 9% 9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% NNU 2012 Q4 for Patentstyret

32 Registrert design, varemerke, patent Har din bedrift noen gang søkt om å registrere varemerker, designrettigheter eller patenter? PATENTER Rogaland Oslo Sør-Trøndelag Nordland Hordaland Østfold Oppland Nord-Trøndelag Vestfold Buskerud Akershus Møre og Romsdal Hedmark Vest-Agder Troms Aust-Agder Telemark Sogn og Fjordane Finnmark 0% 2% 1% 4% 4% 5% 6% 6% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 10% 10% 11% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% NNU 2012 Q4 for Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Undersøkelse om forenkling August/september 2014

Undersøkelse om forenkling August/september 2014 Undersøkelse om forenkling August/september 2014 For NHO, NARF og Revisorforeningen Om utvalget 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 140 Bransje (antall) 291 49 28 187 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn

svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Tilstandsrapport angående: svømmeopplæring på 1.-7. klassetrinn Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Dato: 28. februar 2005 Konsulent: Siri Berthinussen Opinion i Bergen: Pb. 714 Sentrum, 5807 Bergen Telefon:

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer