Juni NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU"

Transkript

1 Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU

2 INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt for datainnsamling... 3 Vekting... 3 Feilmarginer... 3 Karakteristika... 3 Geografi... 3 Bedriftsstørrelse... 4 Bransje... 4 Bedriftsleders kjønn... 4 HOVEDFUNN... 5 SPØRRESKJEMA/FREKVENS- OG KRYSSTABELLER... 9 Spørreskjema... 9 Feilmargintabell Frekvens- og krysstabeller

3 Innledning Bakgrunn Opinion har på oppdrag fra Revisorforeningen gjennomført en undersøkelse blant norske bedrifter om graden av tillit til kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Populasjon Populasjonen for denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av Lindorfs database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Undersøkelsens utvalg er trukket fra Lindorfs base over samtlige norske foretak. Disse er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive, dvs. som har telefon. Virksomheter som ikke har telefon vil således ikke være representert i utvalget. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondenter ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs. at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er et stratifisert utvalg, der populasjonen er delt inn i følgende gjensidig utelukkende strata. Bedrifter med 1 til 4 ansatte Bedrifter med 5 til 19 ansatte Bedrifter med 20 til 99 ansatte Bedrifter med 100 ansatte eller flere I hvert enkelt stratum er det gjort et enkelt tilfeldig utvalg. Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen ble gjennomført av Opinion/Norstat i perioden 5. til 27. juni 2014 (gjennom NNU som Opinion gjennomfører kvartalsvis). Vekting Resultatene er vektet på geografi og størrelse med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Feilmarginer Opinion gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller atferd. Ved respondenter eller intervjuer (n=1000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,4 og ± 3,1 prosentpoeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 % og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Se feilmargintabell i vedlegg med kryss- og frekvenstabeller bak i rapporten. Karakteristika Før resultatene presenteres, gis det nedenfor en beskrivelse av kjennetegn ved respondentene i undersøkelsen. Geografi Fylke Antall (n) Andel Oslo ,5 % Østlandet for øvrig ,7 % Sørlandet inkl. Telemark 80 8,0 % Vestlandet ,0 % Midt-Norge ,1 % Nord-Norge ,7 % Total ,0 % 3

4 Bedriftsstørrelse Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,4 % 5 til 19 ansatte ,0 % 20 til 99 ansatte ,7 % 100 ansatte eller flere ,9 % Total ,0 % Bransje Bransje Antall (n) Andel Primær 16 1,6 % Industri etc ,4 % Bygg- og anleggsvirksomhet ,4 % Varehandel etc ,0 % Transport og lagring 44 4,4 % Overnattings- og serveringsvirksomhet 51 5,1 % Tjenesteytende næringer ,1 % Total ,0 % Bedriftsleders kjønn Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,8 % Kvinne ,2 % Total ,0 % 4

5 Hovedfunn I denne delen presenteres hovedfrekvenser fra undersøkelsen. Resultatene presenteres for hvert spørsmål i den rekkefølgen spørsmålene ble stilt. Mer detaljerte resultater med fordeling på bakgrunnsvariabler, kan man se i tabellvedlegget bakerst i rapporten. SPM 1: Generelt sett, i hvilken grad vil du si du har tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere? Vi ber deg svarer på en skala fra 1 til 5, der 1 er liten tillit og 5 er stor tillit. (n=1000) 100% 80% 60% 47,1 % 44,3 % 40% 20% 0% 7,6 % 0,0 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % 1 - liten tillit stor tillit Vet ikke SPM 2: Sammenlignet med for ett år siden, har du nå større, mindre eller like stor tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere? (n=1000) Vet ikke/ikke ; 2% Større; 3% Mindre; 6% Like stor; 88% 5

6 SPM 3: Har din virksomhet i løpet av det siste året opplevd hendelser som har medført at du har mistet tillit til en eller flere av virksomhetens samarbeidspartnere? (n=1000) Vet ikke; 1% Ja; 26% Nei; 73% SPM 4: Medførte denne/disse hendelsene et økonomisk tap for din virksomhet? (n=261 de som har opplevd hendelse som medførte tapt tillit) Vet ikke; 3% Nei; 27% Ja; 70% 6

7 SPM 5: Jeg vil nå lese opp to forhold og ber deg svare om virksomheten alltid, ofte, sjelden eller aldri gjør disse tiltakene. (n=1000) Sjekker regnskapene til samarbeidspartnere ved innhenting av tilbud og/eller inngåelse av kontrakt 15% 25% 29% 23% Sjekker at samarbeidspartner har reviderte regnskap ved innhenting av tilbud og/eller inngåelse av kontrakt 12% 18% 29% 31% 0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 % Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke SPM 6: Jeg ber deg svare ja eller nei til følgende spørsmål: (n=1000) Jeg har høyere tillit til norske bedrifter enn til bedrifter fra andre Europeiske land 62% 31% Jeg har høyere tillit til et selskap som har kvinner i toppledelsen enn til selskaper som ikke har det 12% 80% Jeg har høyere tillit til et selskap med et internasjonalt styre enn til selskaper som ikke har det 6% 85% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ja Nei Vet ikke 7

8 SPM 7: Hvilken bransje har du høyest tillit til? (n=1000) Bank/finans Olje, gass, energi Varehandel Annen tjenesteytende Industri utenom olje, gass, energi Annet Bygg/anlegg Offentlige virksomheter Jordbruk, skogbruk, fiske Revisjon/regnskap Eiendomsmegling/eiendomsdrift It Bilomsetning/reparasjon Helsesektor Hotell/restaurant Transport og lagring Renhold PR/kommunikasjon Vet ikke Ingen 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 21% 41% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% SPM 8: Hvilken bransje har du lavest tillit til? (n=1000) Bygg/anlegg Bank/finans Annen tjenesteytende Hotell/restaurant Bilomsetning/reparasjon Annet PR/kommunikasjon Varehandel Telefonsalg/Salg/katalogsalg Transport og lagring It Eiendomsmegling/eiendomsdrift Renhold Offentlig Industri utenom olje, gass, energi Jordbruk, skogbruk, fiske Olje, gass, energi Vet ikke Ingen 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 13% 17% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 8

9 Spørreskjema/frekvens- og krysstabeller Spørreskjema Spørsmål 1 Generelt sett, i hvilken grad vil du si du har tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere? Vi ber deg svarer på en skala fra 1 til 5, der 1 er liten tillit og 5 er stor tillit. Svaralternativer: 1 liten tillit stor tillit IKKE LES Vet ikke IKKE LES Spørsmål 2 Sammenlignet med for ett år siden, har du nå større, mindre eller like stor tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere? Svaralternativ: Større Mindre Like stor IKKE LES Vet ikke IKKE LES Spørsmål 3 Har din virksomhet i løpet av det siste året opplevd hendelser som har medført at du har mistet tillit til en eller flere av virksomhetens samarbeidspartnere? Svaralternativ: Ja [Gå til spørsmål R4] Nei [Gå til spørsmål R5] IKKE LES Vet ikke [Gå til spørsmål R5] IKKE LES [Gå til spørsmål R5] Spørsmål 4 Medførte denne/disse hendelsene et økonomisk tap for din virksomhet? Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Vet ikke IKKE LES Spørsmål 5 Jeg vil nå lese opp to forhold og ber deg svare om virksomheten alltid, ofte, sjelden eller aldri gjør disse tiltakene. Sjekker regnskapene til samarbeidspartnere ved innhenting av tilbud og/eller inngåelse av kontrakt Sjekker at samarbeidspartner har reviderte regnskap ved innhenting av tilbud og/eller inngåelse av kontrakt Svaralternativ: Alltid Ofte Sjelden Aldri IKKE LES Vet ikke IKKE LES 9

10 Spørsmål 6 Jeg ber deg svare ja eller nei til følgende spørsmål: Jeg har høyere tillit til norske bedrifter enn til bedrifter fra andre Europeiske land Jeg har høyere tillit til et selskap som har kvinner i toppledelsen enn til selskaper som ikke har det Jeg har høyere tillit til et selskap med et internasjonalt styre enn til selskaper som ikke har det Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Vet ikke IKKE LES Spørsmål 7 Hvilken bransje har du høyest tillit til? Svaralternativer (IKKE LES): Jordbruk, skogbruk, fiske Industri utenom olje, gass, energi Olje, gass, energi Bygg/anlegg Varehandel Bilomsetning/reparasjon Transport og lagring Hotell/restaurant Eiendomsmegling/eiendomsdrift Bank/finans PR/kommunikasjon It Renhold Annen tjenesteytende Annet, noter Ingen Vet ikke Spørsmål 8 Hvilken bransje har du lavest tillit til? Svaralternativ (IKKE LES): Jordbruk, skogbruk, fiske Industri utenom olje, gass, energi Olje, gass, energi Bygg/anlegg Varehandel Bilomsetning/reparasjon Transport og lagring Hotell/restaurant Eiendomsmegling/eiendomsdrift Bank/finans PR/kommunikasjon It Renhold Annen tjenesteytende Annet, noter Ingen Vet ikke 10

11 Bakgrunnsvariabel Hvor mange ansatte har din bedrift? [Oppgi antall ansatte] Bakgrunnsvariabel Eksporterer din bedrift varer og tjenester til utlandet? Svaralternativer: Ja Nei IKKE LES Vet ikke Bakgrunnsvariabel Registrer respondentens kjønn Mann Kvinne Bakgrunnsvariabel Virksomhetens bransje (NACE-kode 5 siffer) forhåndsregistreres Bakgrunnsvariabel Virksomhetens geografiske beliggenhet (postnr/kommunenr/fylke) forhåndsregistreres 11

12 Feilmargintabell Tabellen under viser feilmarginer ved rent lotterisk utvalg. Prosentresultatet pluss/minus feilmarginen som er angitt for den aktuelle utvalgsstørrelse og prosentresultat, gir et 95 prosent konfidensintervall. Et konfidensintervall på 95 prosent betyr at vi med 95 prosent sannsynlighet kan si at resultatet for hele populasjonen ligger innenfor det aktuelle intervallet. Beregningene av feilmarginer forutsetter at det ikke forekommer systematiske skjevheter og feil i utvalget eller rene målefeil. Prosentresultat 5,0 % 10,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 30,0 % 35,0 % 40,0 % 45,0 % 50,0 % Utvalgsstørrelse 25 8,5 % 11,8 % 14,0 % 15,7 % 17,0 % 18,0 % 18,7 % 19,2 % 19,5 % 19,6 % 50 6,0 % 8,3 % 9,9 % 11,1 % 12,0 % 12,7 % 13,2 % 13,6 % 13,8 % 13,9 % 75 4,9 % 6,8 % 8,1 % 9,1 % 9,8 % 10,4 % 10,8 % 11,1 % 11,3 % 11,3 % 100 4,3 % 5,9 % 7,0 % 7,8 % 8,5 % 9,0 % 9,3 % 9,6 % 9,8 % 9,8 % 150 3,5 % 4,8 % 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,3 % 7,6 % 7,8 % 8,0 % 8,0 % 200 3,0 % 4,2 % 4,9 % 5,5 % 6,0 % 6,4 % 6,6 % 6,8 % 6,9 % 6,9 % 250 2,7 % 3,7 % 4,4 % 5,0 % 5,4 % 5,7 % 5,9 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 300 2,5 % 3,4 % 4,0 % 4,5 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,5 % 5,6 % 5,7 % 400 2,1 % 2,9 % 3,5 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,7 % 4,8 % 4,9 % 4,9 % 500 1,9 % 2,6 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,0 % 4,2 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % 600 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,2 % 3,5 % 3,7 % 3,8 % 3,9 % 4,0 % 4,0 % 700 1,6 % 2,2 % 2,6 % 3,0 % 3,2 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % 3,7 % 3,7 % 800 1,5 % 2,1 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,5 % 900 1,4 % 2,0 % 2,3 % 2,6 % 2,8 % 3,0 % 3,1 % 3,2 % 3,3 % 3,3 % ,4 % 1,9 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,1 % 3,1 % ,2 % 1,7 % 2,0 % 2,3 % 2,5 % 2,6 % 2,7 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % ,1 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,3 % 2,4 % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % ,1 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % ,0 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % ,0 % 1,3 % 1,6 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,1 % 2,2 % 2,2 % Frekvens- og krysstabeller Tabellene under gir resultater for hvert enkelt spørsmål med nedbrytning på faste bakgrunnsvariabler. 12

13 SPM. 1 Generelt sett, i hvilken grad vil du si du har tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere? Vi ber deg svarer på en skala fra 1 til 5, der 1 er liten tillit og 5 er stor tillit. Total 1 - liten 5 - stor Vet ikke tillit tillit Alle 0 % 0 % 8 % 47 % 44 % 0 % 0 % 100 % 1000 Bransje 1 - liten 5 - stor Vet ikke tillit tillit Primær 53 % 47 % 100 % 17 Industri etc. 1 % 6 % 50 % 42 % 0 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 7 % 50 % 42 % 1 % 1 % 100 % 82 Varehandel etc. 1 % 8 % 49 % 42 % 1 % 100 % 366 Transport og lagring 11 % 62 % 17 % 10 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 6 % 54 % 39 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 0 % 8 % 40 % 51 % 0 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse 1 - liten 5 - stor Vet ikke tillit tillit 1 til 4 ansatte 0 % 9 % 43 % 47 % 0 % 0 % 100 % til 19 ansatte 0 % 7 % 53 % 40 % 0 % 0 % 100 % til 99 ansatte 4 % 49 % 44 % 2 % 1 % 100 % ansatte eller flere 1 % 2 % 51 % 46 % 100 % 12 Landsdel 1 - liten 5 - stor Vet ikke tillit tillit Oslo 1 % 9 % 40 % 48 % 1 % 0 % 100 % 142 Østlandet 7 % 46 % 46 % 0 % 1 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 12 % 46 % 42 % 100 % 88 Vestlandet 0 % 6 % 53 % 41 % 100 % 206 Midt-Norge 0 % 8 % 48 % 41 % 1 % 1 % 100 % 134 Nord-Norge 5 % 49 % 46 % 100 % 92 Eksportbedrift? 1 - liten 5 - stor Vet ikke tillit tillit Ja 0 % 10 % 42 % 47 % 0 % 0 % 100 % 189 Nei 0 % 7 % 48 % 44 % 0 % 0 % 100 % 806 Vet ikke 93 % 7 % 100 % 5 Omsetning 1 - liten 5 - stor Vet ikke tillit tillit Under 1 mill 7 % 36 % 57 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 0 % 8 % 45 % 46 % 0 % 0 % 100 % til 24,9 mill 1 % 8 % 55 % 36 % 1 % 100 % til 49,9 mill 0 % 9 % 54 % 36 % 0 % 100 % mill eller mer 3 % 47 % 47 % 1 % 1 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 8 % 55 % 32 % 5 % 100 % 49 NNU Q2 2014

14 SPM. 1_omkodet Generelt sett, i hvilken grad vil du si du har tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartne Total Stor tillit Verken eller Liten tillit Vet ikke/ikke Alle 91 % 8 % 0 % 1 % 100 % 1000 Bransje Stor tillit Verken eller Liten tillit Vet ikke/ikke Primær 100 % 100 % 17 Industri etc. 93 % 6 % 1 % 0 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 92 % 7 % 1 % 100 % 82 Varehandel etc. 91 % 8 % 1 % 1 % 100 % 366 Transport og lagring 79 % 11 % 10 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 94 % 6 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 91 % 8 % 0 % 0 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Stor tillit Verken eller Liten tillit Vet ikke/ikke 1 til 4 ansatte 90 % 9 % 0 % 1 % 100 % til 19 ansatte 93 % 7 % 0 % 0 % 100 % til 99 ansatte 93 % 4 % 3 % 100 % ansatte eller flere 97 % 2 % 1 % 100 % 12 Landsdel Stor tillit Verken eller Liten tillit Vet ikke/ikke Oslo 88 % 9 % 1 % 1 % 100 % 142 Østlandet 92 % 7 % 1 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 88 % 12 % 100 % 88 Vestlandet 93 % 6 % 0 % 100 % 206 Midt-Norge 90 % 8 % 0 % 2 % 100 % 134 Nord-Norge 95 % 5 % 100 % 92 Eksportbedrift? Stor tillit Verken eller Liten tillit Vet ikke/ikke Ja 89 % 10 % 0 % 1 % 100 % 189 Nei 92 % 7 % 0 % 1 % 100 % 806 Vet ikke 100 % 100 % 5 Omsetning Stor tillit Verken eller Liten tillit Vet ikke/ikke Under 1 mill 93 % 7 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 91 % 8 % 0 % 0 % 100 % til 24,9 mill 91 % 8 % 1 % 1 % 100 % til 49,9 mill 91 % 9 % 0 % 0 % 100 % mill eller mer 95 % 3 % 2 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 87 % 8 % 5 % 100 % 49 NNU Q2 2014

15 Sammenlignet med for ett år siden, har du nå større, mindre eller like stor tillit til din virksomhets kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere? Total Større Mindre Like stor Vet ikke Alle 3 % 6 % 88 % 1 % 1 % 100 % 1000 Bransje Større Mindre Like stor Vet ikke Primær 91 % 9 % 100 % 17 Industri etc. 1 % 8 % 91 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 1 % 4 % 93 % 1 % 1 % 100 % 82 Varehandel etc. 3 % 6 % 88 % 1 % 2 % 100 % 366 Transport og lagring 7 % 10 % 70 % 3 % 10 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 5 % 11 % 78 % 6 % 0 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 4 % 5 % 90 % 1 % 1 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Større Mindre Like stor Vet ikke 1 til 4 ansatte 3 % 8 % 87 % 1 % 2 % 100 % til 19 ansatte 4 % 4 % 90 % 1 % 1 % 100 % til 99 ansatte 1 % 2 % 94 % 2 % 1 % 100 % ansatte eller flere 1 % 2 % 96 % 1 % 100 % 12 Landsdel Større Mindre Like stor Vet ikke Oslo 3 % 9 % 84 % 2 % 2 % 100 % 142 Østlandet 2 % 4 % 91 % 2 % 2 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 7 % 11 % 82 % 100 % 88 Vestlandet 0 % 5 % 93 % 0 % 1 % 100 % 206 Midt-Norge 6 % 5 % 88 % 0 % 1 % 100 % 134 Nord-Norge 2 % 10 % 85 % 2 % 1 % 100 % 92 Eksportbedrift? Større Mindre Like stor Vet ikke Ja 4 % 5 % 89 % 0 % 1 % 100 % 189 Nei 3 % 6 % 88 % 1 % 1 % 100 % 806 Vet ikke 33 % 67 % 100 % 5 Omsetning Større Mindre Like stor Vet ikke Under 1 mill 9 % 91 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 4 % 7 % 86 % 1 % 1 % 100 % til 24,9 mill 2 % 6 % 90 % 1 % 1 % 100 % til 49,9 mill 1 % 2 % 93 % 1 % 2 % 100 % mill eller mer 2 % 2 % 95 % 0 % 1 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 8 % 3 % 81 % 1 % 7 % 100 % 49 SPM. 2 NNU Q2 2014

16 Total Ja Nei Vet ikke SPM. 3 Har din virksomhet i løpet av det siste året opplevd hendelser som har medført at du har mistet tillit til en eller flere av virksomhetens samarbeidspartnere? Alle 26 % 73 % 0 % 0 % 100 % 1000 Bransje Ja Nei Vet ikke Primær 28 % 72 % 100 % 17 Industri etc. 32 % 67 % 1 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 20 % 77 % 3 % 100 % 82 Varehandel etc. 25 % 75 % 100 % 366 Transport og lagring 35 % 55 % 9 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 19 % 81 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 27 % 73 % 0 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Ja Nei Vet ikke 1 til 4 ansatte 27 % 72 % 0 % 0 % 100 % til 19 ansatte 24 % 75 % 0 % 100 % til 99 ansatte 27 % 72 % 1 % 0 % 100 % ansatte eller flere 21 % 74 % 5 % 100 % 12 Landsdel Ja Nei Vet ikke Oslo 29 % 69 % 2 % 100 % 142 Østlandet 23 % 76 % 1 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 24 % 76 % 100 % 88 Vestlandet 26 % 74 % 0 % 100 % 206 Midt-Norge 29 % 71 % 0 % 100 % 134 Nord-Norge 30 % 69 % 1 % 0 % 100 % 92 Eksportbedrift? Ja Nei Vet ikke Ja 29 % 71 % 0 % 100 % 189 Nei 26 % 74 % 0 % 0 % 100 % 806 Vet ikke 2 % 98 % 100 % 5 Omsetning Ja Nei Vet ikke Under 1 mill 27 % 71 % 2 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 25 % 75 % 100 % til 24,9 mill 29 % 71 % 100 % til 49,9 mill 24 % 75 % 1 % 100 % mill eller mer 20 % 78 % 1 % 0 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 34 % 61 % 1 % 5 % 100 % 49 NNU Q2 2014

17 Medførte denne/disse hendelsene et økonomisk tap for din virksomhet? SPM. 4 Total Ja Nei Vet ikke Alle 70 % 27 % 3 % 0 % 100 % 261 Bransje Ja Nei Vet ikke Primær 85 % 15 % 100 % 5 Industri etc. 85 % 14 % 1 % 100 % 38 Bygg- og anleggsvirksomhet 68 % 30 % 2 % 100 % 16 Varehandel etc. 80 % 17 % 3 % 100 % 92 Transport og lagring 51 % 37 % 8 % 3 % 100 % 10 Overnattings- og serveringsvirksomhet 79 % 13 % 9 % 100 % 10 Tjenesteytende næringer 56 % 42 % 2 % 100 % 89 Bedriftsstørrelse Ja Nei Vet ikke 1 til 4 ansatte 73 % 26 % 2 % 100 % til 19 ansatte 70 % 26 % 4 % 100 % til 99 ansatte 57 % 37 % 4 % 2 % 100 % ansatte eller flere 2 Landsdel Ja Nei Vet ikke Oslo 72 % 28 % 100 % 42 Østlandet 73 % 24 % 3 % 100 % 79 Sørlandet inkl Telemark 86 % 9 % 5 % 100 % 21 Vestlandet 55 % 40 % 5 % 1 % 100 % 54 Midt-Norge 83 % 15 % 2 % 100 % 38 Nord-Norge 63 % 37 % 100 % 28 Eksportbedrift? Ja Nei Vet ikke Ja 67 % 31 % 2 % 100 % 54 Nei 71 % 25 % 3 % 0 % 100 % 207 Vet ikke Omsetning Ja Nei Vet ikke Under 1 mill 74 % 26 % 100 % 27 1 til 9,9 mill 68 % 30 % 2 % 0 % 100 % til 24,9 mill 73 % 18 % 9 % 100 % til 49,9 mill 69 % 31 % 100 % mill eller mer 57 % 38 % 4 % 100 % 15 Vet ikke/ikke oppgitt 93 % 6 % 0 % 100 % 16 NNU Q2 2014

18 SPM. 5_1 Jeg vil nå lese opp to forhold og ber deg svare om virksomheten alltid, ofte, sjelden eller aldri gjør disse tiltakene. Sjekker regnskapene til samarbeidspartnere ved innhenting av tilbud og/eller inngåelse av kontrakt Total Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Alle 15 % 25 % 29 % 23 % 2 % 5 % 100 % 1000 Bransje Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Primær 1 % 13 % 37 % 29 % 14 % 5 % 100 % 17 Industri etc. 16 % 31 % 29 % 18 % 1 % 6 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 7 % 37 % 46 % 8 % 1 % 1 % 100 % 82 Varehandel etc. 17 % 21 % 27 % 26 % 1 % 7 % 100 % 366 Transport og lagring 14 % 29 % 25 % 18 % 1 % 12 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 5 % 16 % 27 % 44 % 7 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 18 % 26 % 28 % 21 % 4 % 3 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke 1 til 4 ansatte 12 % 22 % 31 % 28 % 2 % 5 % 100 % til 19 ansatte 20 % 25 % 29 % 17 % 2 % 6 % 100 % til 99 ansatte 20 % 45 % 23 % 7 % 3 % 3 % 100 % ansatte eller flere 38 % 28 % 22 % 2 % 7 % 3 % 100 % 12 Landsdel Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Oslo 23 % 25 % 25 % 18 % 2 % 7 % 100 % 142 Østlandet 19 % 27 % 25 % 22 % 2 % 5 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 10 % 17 % 38 % 28 % 0 % 7 % 100 % 88 Vestlandet 11 % 24 % 31 % 24 % 4 % 5 % 100 % 206 Midt-Norge 15 % 30 % 33 % 18 % 1 % 4 % 100 % 134 Nord-Norge 6 % 20 % 33 % 31 % 4 % 7 % 100 % 92 Eksportbedrift? Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Ja 19 % 30 % 30 % 17 % 2 % 4 % 100 % 189 Nei 15 % 24 % 29 % 24 % 2 % 6 % 100 % 806 Vet ikke 20 % 55 % 26 % 100 % 5 Omsetning Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Under 1 mill 11 % 36 % 26 % 19 % 5 % 3 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 11 % 20 % 33 % 29 % 2 % 6 % 100 % til 24,9 mill 24 % 30 % 27 % 14 % 2 % 4 % 100 % til 49,9 mill 19 % 25 % 31 % 15 % 4 % 6 % 100 % mill eller mer 28 % 37 % 18 % 12 % 2 % 2 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 24 % 27 % 13 % 21 % 3 % 11 % 100 % 49 NNU Q2 2014

19 SPM. 5_2 Jeg vil nå lese opp to forhold og ber deg svare om virksomheten alltid, ofte, sjelden eller aldri gjør disse tiltakene. Sjekker at samarbeidspartner har reviderte regnskap ved innhenting av tilbud og/eller inngåelse av kontrakt Total Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Alle 12 % 18 % 29 % 31 % 3 % 6 % 100 % 1000 Bransje Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Primær 1 % 10 % 36 % 29 % 19 % 5 % 100 % 17 Industri etc. 12 % 21 % 31 % 27 % 1 % 9 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 9 % 33 % 41 % 14 % 1 % 3 % 100 % 82 Varehandel etc. 12 % 16 % 27 % 35 % 4 % 7 % 100 % 366 Transport og lagring 10 % 26 % 18 % 33 % 1 % 12 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 4 % 15 % 28 % 47 % 2 % 4 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 16 % 16 % 29 % 29 % 5 % 6 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke 1 til 4 ansatte 9 % 13 % 30 % 38 % 3 % 7 % 100 % til 19 ansatte 17 % 24 % 26 % 24 % 3 % 6 % 100 % til 99 ansatte 17 % 33 % 33 % 8 % 4 % 5 % 100 % ansatte eller flere 27 % 34 % 21 % 2 % 12 % 3 % 100 % 12 Landsdel Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Oslo 19 % 24 % 25 % 23 % 2 % 7 % 100 % 142 Østlandet 13 % 20 % 26 % 31 % 3 % 6 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 5 % 18 % 28 % 44 % 0 % 5 % 100 % 88 Vestlandet 10 % 13 % 36 % 27 % 8 % 6 % 100 % 206 Midt-Norge 15 % 17 % 28 % 33 % 2 % 6 % 100 % 134 Nord-Norge 7 % 14 % 33 % 36 % 4 % 7 % 100 % 92 Eksportbedrift? Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Ja 10 % 24 % 30 % 27 % 3 % 5 % 100 % 189 Nei 13 % 16 % 29 % 32 % 4 % 6 % 100 % 806 Vet ikke 53 % 21 % 26 % 100 % 5 Omsetning Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke Under 1 mill 9 % 22 % 28 % 28 % 5 % 8 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 8 % 12 % 31 % 39 % 3 % 7 % 100 % til 24,9 mill 20 % 28 % 25 % 20 % 3 % 4 % 100 % til 49,9 mill 11 % 27 % 34 % 16 % 5 % 6 % 100 % mill eller mer 23 % 27 % 23 % 18 % 5 % 3 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 23 % 13 % 26 % 26 % 2 % 11 % 100 % 49 NNU Q2 2014

20 Total Ja Nei Vet ikke SPM. 6_1 Jeg ber deg svare ja eller nei til følgende spørsmål: Jeg har høyere tillit til norske bedrifter enn til bedrifter fra andre Europeiske land Alle 62 % 31 % 3 % 4 % 100 % 1000 Bransje Ja Nei Vet ikke Primær 64 % 13 % 20 % 3 % 100 % 17 Industri etc. 64 % 30 % 3 % 3 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 86 % 9 % 2 % 3 % 100 % 82 Varehandel etc. 54 % 41 % 3 % 2 % 100 % 366 Transport og lagring 69 % 17 % 0 % 14 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 59 % 35 % 5 % 0 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 64 % 27 % 3 % 6 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Ja Nei Vet ikke 1 til 4 ansatte 59 % 33 % 4 % 4 % 100 % til 19 ansatte 66 % 27 % 3 % 4 % 100 % til 99 ansatte 70 % 25 % 2 % 3 % 100 % ansatte eller flere 65 % 26 % 6 % 3 % 100 % 12 Landsdel Ja Nei Vet ikke Oslo 53 % 36 % 5 % 6 % 100 % 142 Østlandet 61 % 33 % 4 % 3 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 60 % 32 % 2 % 6 % 100 % 88 Vestlandet 63 % 30 % 3 % 5 % 100 % 206 Midt-Norge 74 % 21 % 3 % 2 % 100 % 134 Nord-Norge 67 % 27 % 1 % 6 % 100 % 92 Eksportbedrift? Ja Nei Vet ikke Ja 47 % 51 % 0 % 2 % 100 % 189 Nei 66 % 26 % 4 % 5 % 100 % 806 Vet ikke 27 % 73 % 100 % 5 Omsetning Ja Nei Vet ikke Under 1 mill 64 % 32 % 4 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 59 % 32 % 4 % 5 % 100 % til 24,9 mill 67 % 26 % 1 % 6 % 100 % til 49,9 mill 65 % 32 % 2 % 1 % 100 % mill eller mer 60 % 33 % 3 % 3 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 70 % 23 % 6 % 1 % 100 % 49 NNU Q2 2014

21 Total Ja Nei Vet ikke SPM. 6_2 Jeg ber deg svare ja eller nei til følgende spørsmål: Jeg har høyere tillit til et selskap som har kvinner i toppledelsen enn til selskaper som ikke har det Alle 12 % 80 % 6 % 2 % 100 % 1000 Bransje Ja Nei Vet ikke Primær 17 % 59 % 24 % 100 % 17 Industri etc. 8 % 85 % 4 % 3 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 13 % 81 % 1 % 4 % 100 % 82 Varehandel etc. 11 % 81 % 5 % 2 % 100 % 366 Transport og lagring 3 % 86 % 11 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 12 % 79 % 7 % 2 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 14 % 76 % 7 % 2 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Ja Nei Vet ikke 1 til 4 ansatte 14 % 79 % 6 % 2 % 100 % til 19 ansatte 10 % 81 % 5 % 4 % 100 % til 99 ansatte 8 % 81 % 9 % 2 % 100 % ansatte eller flere 5 % 86 % 5 % 3 % 100 % 12 Landsdel Ja Nei Vet ikke Oslo 10 % 79 % 8 % 3 % 100 % 142 Østlandet 11 % 80 % 7 % 2 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 7 % 85 % 8 % 0 % 100 % 88 Vestlandet 13 % 81 % 4 % 2 % 100 % 206 Midt-Norge 13 % 76 % 7 % 3 % 100 % 134 Nord-Norge 15 % 78 % 2 % 5 % 100 % 92 Eksportbedrift? Ja Nei Vet ikke Ja 9 % 86 % 4 % 2 % 100 % 189 Nei 13 % 78 % 6 % 3 % 100 % 806 Vet ikke 100 % 100 % 5 Omsetning Ja Nei Vet ikke Under 1 mill 25 % 68 % 4 % 3 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 12 % 80 % 6 % 3 % 100 % til 24,9 mill 10 % 84 % 5 % 1 % 100 % til 49,9 mill 7 % 85 % 6 % 2 % 100 % mill eller mer 6 % 80 % 9 % 5 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 11 % 80 % 8 % 0 % 100 % 49 NNU Q2 2014

22 Total Ja Nei Vet ikke SPM. 6_3 Jeg ber deg svare ja eller nei til følgende spørsmål: Jeg har høyere tillit til et selskap med et internasjonalt styre enn til selskaper som ikke har det Alle 6 % 85 % 6 % 3 % 100 % 1000 Bransje Ja Nei Vet ikke Primær 18 % 66 % 16 % 100 % 17 Industri etc. 3 % 93 % 1 % 2 % 100 % 118 Bygg- og anleggsvirksomhet 7 % 87 % 2 % 4 % 100 % 82 Varehandel etc. 8 % 83 % 6 % 3 % 100 % 366 Transport og lagring 7 % 74 % 19 % 100 % 30 Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 % 88 % 9 % 100 % 52 Tjenesteytende næringer 6 % 84 % 5 % 5 % 100 % 336 Bedriftsstørrelse Ja Nei Vet ikke 1 til 4 ansatte 6 % 84 % 6 % 3 % 100 % til 19 ansatte 6 % 86 % 5 % 3 % 100 % til 99 ansatte 8 % 82 % 6 % 4 % 100 % ansatte eller flere 5 % 89 % 5 % 1 % 100 % 12 Landsdel Ja Nei Vet ikke Oslo 11 % 80 % 5 % 5 % 100 % 142 Østlandet 5 % 87 % 6 % 2 % 100 % 337 Sørlandet inkl Telemark 0 % 94 % 5 % 0 % 100 % 88 Vestlandet 7 % 83 % 6 % 4 % 100 % 206 Midt-Norge 7 % 84 % 6 % 3 % 100 % 134 Nord-Norge 8 % 79 % 6 % 8 % 100 % 92 Eksportbedrift? Ja Nei Vet ikke Ja 7 % 87 % 3 % 2 % 100 % 189 Nei 6 % 84 % 6 % 3 % 100 % 806 Vet ikke 82 % 18 % 100 % 5 Omsetning Ja Nei Vet ikke Under 1 mill 15 % 73 % 7 % 4 % 100 % 99 1 til 9,9 mill 6 % 85 % 6 % 4 % 100 % til 24,9 mill 5 % 89 % 5 % 1 % 100 % til 49,9 mill 6 % 86 % 7 % 1 % 100 % mill eller mer 6 % 81 % 5 % 8 % 100 % 74 Vet ikke/ikke oppgitt 3 % 93 % 4 % 100 % 49 NNU Q2 2014

23 Spørsmål 7 Hvilken bransje har du høyest tillit til? Bransje TOTAL Primær Industri etc. Bygg- og anleggsvirksomhet Varehandel etc. Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Tjenesteytende næringer BASE Jordbruk, skogbruk, fiske 2 % 20 % 4 % 2 % 1 % Industri utenom olje, gass, energi 3 % 6 % 2 % 2 % 4 % 1 % 2 % Olje, gass, energi 4 % 10 % 5 % 3 % 5 % 3 % 2 % Bygg/anlegg 3 % 5 % 8 % 2 % 2 % Varehandel 4 % 1 % 1 % 9 % 2 % 1 % Bilomsetning/reparasjon 0 % 1 % 0 % Transport og lagring 0 % 1 % 0 % 1 % Hotell/restaurant 0 % 0 % 4 % Eiendomsmegling/eiendomsdrift 1 % 0 % 2 % Bank/finans 11 % 8 % 11 % 12 % 6 % 10 % 11 % 16 % PR/kommunikasjon It 1 % 0 % 2 % Renhold Annen tjenesteytende 3 % 5 % 1 % 2 % 2 % 4 % Offentlige virksomheter 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 % Revisjon/regnskap 1 % 0 % 3 % Helsesektor 0 % 0 % 1 % Annet 3 % 2 % 3 % 3 % 8 % 2 % Ingen 21 % 41 % 22 % 17 % 26 % 35 % 11 % 17 % Vet ikke 41 % 31 % 32 % 49 % 39 % 45 % 54 % 41 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

24 Spørsmål 8 Hvilken bransje har du lavest tillit til? Bransje TOTAL Primær Industri etc. Bygg- og anleggsvirksomhet Varehandel etc. Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Tjenesteytende næringer BASE Jordbruk, skogbruk, fiske 0 % 1 % 0 % 1 % Industri utenom olje, gass, energi 1 % 4 % 0 % Olje, gass, energi 0 % 1 % Bygg/anlegg 13 % 5 % 13 % 15 % 10 % 8 % 26 % 13 % Varehandel 2 % 0 % 2 % 2 % 5 % 2 % Bilomsetning/reparasjon 4 % 4 % 7 % 3 % 2 % 4 % Transport og lagring 2 % 3 % 3 % 1 % 1 % 7 % 8 % 1 % Hotell/restaurant 5 % 6 % 8 % 4 % 1 % 1 % 6 % Eiendomsmegling/eiendomsdrift 2 % 0 % 1 % 9 % 3 % Bank/finans 5 % 7 % 4 % 6 % 3 % 5 % PR/kommunikasjon 3 % 4 % 2 % 2 % 3 % 4 % It 2 % 20 % 1 % 1 % 3 % Renhold 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % Annen tjenesteytende 5 % 6 % 0 % 3 % 15 % 3 % 8 % Offentlig 1 % 2 % 2 % 1 % 1 % Revisjon/regnskap Helsesektor Telefonsalg/Salg/katalogsalg 2 % 5 % 4 % 1 % 2 % 3 % 3 % 1 % Annet 3 % 5 % 2 % 6 % 0 % 1 % Ingen 17 % 38 % 19 % 10 % 20 % 19 % 8 % 14 % Vet ikke 33 % 29 % 22 % 43 % 36 % 34 % 39 % 30 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere

Oktober Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene. Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Oktober 2010 Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Utarbeidet for Brønnøysundregistrene Brukerundersøkelse blant Altinns tjenesteeiere Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Hovedfunn... 4 Spørreskjema...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013

Ekstremvær i vente. Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge. Oslo, desember 2013 Ekstremvær i vente Omnibusundersøkelse gjennomført for Energi Norge Oslo, desember 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Energi Norge Aslak Øverås, informasjonssjef Kartlegge

Detaljer

Rekruttering av flerkulturelle kandidater

Rekruttering av flerkulturelle kandidater Har din bedrift en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn i noen av følgende funksjoner? Andel som svarer ja 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte Ufaglærte 2 med flerkulturell bakgrunn

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Marker Samlet presentasjon av de fem kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Undersøkelse om forenkling August/september 2014

Undersøkelse om forenkling August/september 2014 Undersøkelse om forenkling August/september 2014 For NHO, NARF og Revisorforeningen Om utvalget 400 350 300 250 200 150 100 50 0 107 140 Bransje (antall) 291 49 28 187 500 450 400 350 300 250 200 150 100

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu. Telefonundersøkelse Januar 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord, Stokke og Andebu Telefonundersøkelse nuar 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Sandefjord kommune Lars Petter Kjær, assisterende

Detaljer

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014

Norsk Elbilforening. Omnibusundersøkelse Juni 2014 Norsk Elbilforening Omnibusundersøkelse Juni 01 Prosjektbeskrivelse OPPDRAGSGIVER Norsk Elbilforening Kontaktperson: Petter Haugneland, mobil: 98 699, e-post: petter@elbil.no UNDERSØKELSENS FORMÅL Respondentene

Detaljer

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015

Kommuneundersøkelsen vår 2015. For NHO juni 2015 Kommuneundersøkelsen vår 2015 For NHO juni 2015 Bakgrunn Oppdragsgiver NHO Kontaktperson Per Øyvind Langeland Hensikt Metode Formålet med undersøkelsen er å kartlegge kommunelederes syn på kommunesammenslåing

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med:

Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Gjennomført av: Næringslivets Sikkerhetsråd og Opinion Perduco i samarbeid med: Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK) September

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK

KRISINO 2015. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK KRISINO 2015 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge DEPØK Medutgiver: Departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) Utvalget består av Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført for kommunene Kvinesdal, Farsund og Flekkefjord Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Kvinesdal,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Kvam herad Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kvam herad Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret

Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Næringslivsundersøkelse 4. kv. 2011 Patentstyret Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Oppdal og Rennebu Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Oppdal og Rennebu Kontaktperson

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vågan kommune Opinion AS Februar-mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vågan kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune. Telefonundersøkelse Oktober 2014 Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing Sandefjord kommune Telefonundersøkelse Oktober 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Spørsmål Metode Målgruppe Sandefjord kommune Lars

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Vestnes kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Vestnes kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen

Undersøkelse om forenkling 2015. Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Undersøkelse om forenkling 2015 Gjennomført for NHO, Regnskap Norge og Revisorforeningen Om utvalget Bransje (antall) Ansatte (antall) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 90 89 365 27 31 200 500 450 400 350

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

RAPPORT Gjennomført av

RAPPORT Gjennomført av KRISINO TM 2009 RAPPORT Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid/med støtte fra NSR/Perduco KRISINO 2009 Innhold Innhold... 1 Sammendrag... 3 Økonomisk kriminalitet... 3 Sikkerhet...

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

Det forskningsintensive næringslivet

Det forskningsintensive næringslivet Det forskningsintensive næringslivet En undersøkelse gjennomført av Perduco AS på oppdrag fra Patentstyret 16. august 2005 Patentstyret Innhold Hovedfunn Om undersøkelsen side 2 Hovedfunn: side 3 Varemerkebeskyttelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Lyngdal kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Lyngdal kommune Kontaktperson Ann Karin Fuglestad, tlf. 990 454 80 Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

September Bioteknologiindeksen Utarbeidet for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge

September Bioteknologiindeksen Utarbeidet for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge September 2011 Bioteknologiindeksen 2011 Utarbeidet for Norges forskningsråd og Innovasjon Norge Bioteknologiindeksen 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Karakteristika... 3 Spørreskjema...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Førde, Fjaler og Solund Opinion AS Mars 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Førde, Fjaler og Solund Kontaktperson

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Styringsgruppe for kommunereformen MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 14:00 Styringsgruppe for kommunereformen Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Førde og Naustdal Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Kommunene

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen 2016

Forenklingsundersøkelsen 2016 Forenklingsundersøkelsen 2016 Gjennomført for Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge 09.09.2016 Reidar Dischler Om utvalget Prosent 1 til 4 5 til 19 20 eller flere 17,6 23,3 59,1 Primær Industri etc.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Voss kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Voss kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015

Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune. Opinion AS Oktober-november 2015 Innbyggerundersøkelse Eidsvoll kommune Opinion AS Oktober-november 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Eidsvoll kommune Kontaktperson Marte Hoel, tlf. 66 10 70 10 / 924 34 066 Formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen

Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Innbyggerundersøkelse i Mosseregionen Møte i Utredningsutvalget Rygge rådhus, 18. juni 2015 Bakgrunn 20.03.15: KMDs tilbudsforespørsel 09.06.15: Opinion er innstilt til å bli tildelt kontrakt 19.06.15:

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

REGNSKAP VERDI FOR HVEM?

REGNSKAP VERDI FOR HVEM? REGNSKAP VERDI FOR HVEM Regnskap og revisjonsberetning Den norske Revisorforening Regnskap og revisjonsberetning Regnskap Verdi for hvem Hva gir informasjon verdi Relevans Tillitt Økonomi- og regnskapstreff

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Naustdal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Naustdal kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016

Innbyggerundersøkelse Hareid kommune. Opinion AS August 2016 Innbyggerundersøkelse Hareid kommune Opinion AS August 2016 Oppdragsbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers Vekting Hareid kommune Anders Riise, ordfører Innbyggerundersøkelse

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen 2016

Forenklingsundersøkelsen 2016 Forenklingsundersøkelsen 2016 Gjennomført for Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge 09.09.2016 Reidar Dischler Om utvalget Prosent 1 til 4 5 til 19 20 eller flere 17,6 23,3 59,1 Primær Industri etc.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Nordmenns holdninger til å være fosterhjem og kunnskap om muligheten til å bli fosterforelder Telefonomnibus Uke 15-17, 2016 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Barne-,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda

Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Innbyggerundersøkelse kommunereform Stryn, Hornindal og Volda Gjennomført i mai/juni 2016 13. juni 2016 Nora Clausen Kort om undersøkelsen Prosjektinformasjon Bakgrunn og mål Oppdragsgiver Kartlegge holdninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten Opinion AS Februar 1 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Stange kommune /

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Samlet presentasjon av de fire kommunene Opinion AS September-oktober 01 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017

Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Integrering av flyktninger Næringslivsundersøkelse juni 2017 Bakgrunn og metode Norstat har på oppdrag fra IMDi gjennomført en kvantitativ undersøkelse blant næringslivsledere om integrering av flyktninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Re kommune Opinion AS September 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Re kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune

Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Holdningsundersøkelse Sykkel i Bodø kommune Gjennomført for Bodø kommune Mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktpersoner Formål Bodø kommune Svana Hollum, Byplan, Bodø

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om navnevalg

Innbyggerundersøkelse om navnevalg Innbyggerundersøkelse om navnevalg Gjennomført for kommunene Hof, Sande og Holmestrand 24. mai 2017 Henrik Høidahl, Opinion Prosjektinformasjon Oppdragsgiver Kontaktperson Formål Kommunene Holmestrand,

Detaljer

Forenklingsundersøkelsen Reidar Dischler

Forenklingsundersøkelsen Reidar Dischler Forenklingsundersøkelsen 2017 05.09.2016 Reidar Dischler OPPDRAGSGIVER METODE Revisorforeningen, NHO og Regnskap Norge Undersøkelsen er gjennomført på telefon FORMÅL Undersøke næringslivets syn på hvorvidt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i kommunene Bø og Sauherad Opinion AS Juni 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Bø og Sauherad Kontaktperson

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Molde kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Molde kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd

Stiftere. 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere 25. november 2015 Jack Fischer Eriksen Næringslivets Sikkerhetsråd Næringslivets Sikkerhetsråd Stiftere og styret Næringslivets sentrale organisasjoner mv Formål Forebygge kriminalitet i og mot

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune

Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Innbyggerundersøkelse Gausdal kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune

Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Innbyggerundersøkelse Lillehammer kommune Undersøkelse gjennomført for kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu Opinion AS September-oktober 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver

Detaljer