Benchmarkundersøkelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Benchmarkundersøkelse"

Transkript

1 Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse fra 008 Sentio Research Norge AS

2 Oppsummering av resultater: Kvalitet drikkevann, spørsmål 1, og 3. De første tre spørsmålene i undersøkelsen er slått sammen til indeksen Kvalitet drikkevann. Denne måler direkte brukernes oppfatning av vannkvaliteten på områdene smak, temperatur og klarhet. Her vises det kun standardiserte gjennomsnitt på en 0 til 100-skala, der 0=Dårligst og 100=Best. Norge har et snitt på 84, og generelt er det høye skårer for alle fylkene. Sogn og Fjordane har et signifikant høyere snitt enn resten av landet, det samme har Hedmark. Oslo har signifikant lavere snitt enn landet, men har samtidig en god skåre. Også Vest-Agder og Rogaland har like lave skårer som Oslo, men er ikke signifikant lavere. Kvaliteten på drikkevannet virker å være bedre jo mindre sentralt man bor. Landsbygd har signifikant høyere skåre enn resten. Når en ser på fordelingene og de standardiserte gjennomsnittene for hvert av spørsmålene 1, og 3 (som ligger til grunn for indeksen) så ser vi enda tydeligere at det er veldig få som er misfornøyd med vannet. Spørsmål 4 Når vi går videre og ser på tilfredshet med vanntrykket (spørsmål 4), så ser vi at det fortsatt er gode resultater. De eneste som har en signifikant lavere av tilfredshet er de som sier de er leietaker. Spørsmål 5 Spørsmål 5 tar for seg oppfatningen av hvordan renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen. Her er det et mer variert resultat og generelt lavere skårer. Når vi ser på fordelingen for Norge totalt så ser vi at det er hele 13 som svarer Vet ikke. Hele 4 plasserer seg på midten (kategori 3 eller 4). Det standardiserte gjennomsnittet er 64 for hele Norge. De tre nordnorske fylkene har signifikant høyere skårer enn resten av landet. Østfold har den klart laveste skåren med 44, noe som tilsvarer at østfoldingen er negative til den lokale vannkvaliteten. Spørsmål 6 Det siste spørsmålet tok for seg avløpssystemet. Høye skårer, og kun Sogn og Fjordane skiller seg ut med høyere skårer.

3 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Dato: Benchmarkundersøkelse gjennomført blant norske vann- og avløpskunder INNLEDNING Undersøkelsen er basert på et landsrepresentativt utvalg på 1014 personer over 18 år per Norstats webpanel. INTERVJUING Datainnsamlingen ble gjennomført i januar og februar 009. BAKGRUNN Formålet er å etablere en representativ nasjonal benchmark for undersøkelser for vann- og avløpskunder i Norge. Undersøkelsen er basert på Norsk Vann sin undersøkelse fra 008. FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (uering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer en som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, dessto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 1000 personer, vil feilmarginene variere fra 1,9 poeng ved en 10/90-fordeling til 3,1 poeng ved en 50/50-fordeling. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. Feilmargin (± %) 10 % 10/90-fordeling 50/50-fordeling Feilmargin (± %) 10 % 8 % (N=1000) 8 % 6 % 6 % 4 % 3,1 % 4 % % 1,9 % % 0 % Antall respondenter 0 % VEKTING Undersøkelsen vektes opp mot Norges befolkning totalt for kjønn, alder og geografi. Trondheim Arve Østgaard Robert Ekle

4 Om utvalget KJØNN Frekvens Valid Mann , 49, Kvinne ,8 100 FORDELING () ALDER Frekvens Valid 30 år eller yngre år ,3 38, år ,5 56, år 31,7 79,5 60 år eller eldre 08 0, ÅRS UTDANNELSE UTOVER GRUNNSKOLE Frekvens Valid Ingen 36 3,5 3,5 1-3 år 334 3,9 36,4 4-6 år ,4 73,8 Flere enn 6 år 66 6, BOSTED Frekvens Valid Oslo 14 1, 1, By med mer enn innbyggere 45 4, 36,4 By med mellom og innbyggere 44 4,1 60,5 Tettsted 39 3,6 84,1 Landsbygd 16 15, HUSSTANDENS SAMLEDE BRUTTO INNTEKT (I TUSEN KR) Frekvens Valid Under ,5 4, , 1, ,7 49, ,4 75, ,9 9,9 Over ,1 100 Total

5 REGION Frekvens Valid Nord-Norge 100 9,9 9,9 Midt-Norge ,9 3,8 Vestlandet 05 0, 44 Sørlandet 94 9,3 53, Østlandet 4,1 75,4 Oslo/Akershus 50 4,6 100 FORDELING () ANTALL PERSONER I HUSSTANDEN Frekvens Valid 1 person ,9 16,9 personer , personer personer , 91, 5 eller flere personer 90 8, BOLIGTYPE Frekvens Valid Enebolig/tomannsbolig 63 6,4 6,4 Rekkehus , 7,6 Boligblokk , 86,7 Hybel/leilighet , SELVEIER ELLER LEIETAKER Frekvens Valid Selveier 86 81,4 81,4 Leietaker , KOMMUNALT ELLER PRIVAT VANNVERK Frekvens Valid Kommunalt vannverk 837 8,5 8,5 Privat vannverk ,3 9,8 Vet ikke 73 7,

6 FORDELING () KOMMUNALT ELLER PRIVAT AVLØP Frekvens Valid Kommunalt avløp ,6 80,6 Privat avløp ,4 9 Vet ikke BOR DU I... Frekvens Valid Finnmark 16 1,5 1,5 Troms 35 3,5 5 Nordland 49 4,8 9,9 Nord-Trøndelag ,8 Sør-Trøndelag 64 6,3 19,1 Møre og Romsdal 47 4,6 3,8 Sogn og Fjordane 1 1, 5 Hordaland 15 1,4 37,3 Rogaland 67 6,7 44 Vest-Agder 44 4,3 48,3 Aust-Agder 16 1,6 49,9 Telemark 34 3,3 53, Vestfold 46 4,5 57,8 Buskerud 48 4,7 6,5 Oppland 39 3,8 66,4 Hedmark 43 4, 70,6 Østfold 49 4,8 75,4 Akershus 16 1,4 87,8 Oslo 14 1, 100 1,5 1, 1,6 3,5 3,0 3,3 4,8 4,6 4,3 4,5 3,8 4,7 4, 4,8 6,3 6,7 1,4 1,4 1, 0 5

7 S1 Spørsmål 1 I hvor stor er du fornøyd med smaken på drikkevannet? Prosent Antall Svært liten % 3 % % % % 330 Svært stor 44 % 444 Vet ikke 3 % 7 Totalt 100 % 1014 FORDELING. Alle tall i. Antall=1014. Svært stor Svært liten Vet ikke Vet ikke 3 3 Svært liten Svært stor Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med smaken på drikkevannet?' brutt ned på fylke og rangert. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Sogn og Fjordane Hedmark Buskerud Aust-Agder Finnmark Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Oppland Nordland Vestfold Møre og Romsdal NORGE Akershus Hordaland Telemark Østfold Rogaland Oslo Vest-Agder Troms Signifikant høyere Ikke forskjellig Signifikant lavere Norge

8 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med smaken på drikkevannet?' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

9 S Spørsmål I hvor stor er du fornøyd med temperaturen på drikkevannet? Prosent Antall Svært liten 1 % 8 % % % % 357 Svært stor 45 % 45 Vet ikke % Totalt 100 % 1015 FORDELING. Alle tall i. Antall=1015. Svært stor Svært liten Vet ikke Vet ikke Svært liten Svært stor Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med temperaturen på drikkevannet?' brutt ned på fylke og rangert. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Sogn og Fjordane Finnmark Aust-Agder Hedmark Nord-Trøndelag Buskerud Møre og Romsdal Troms Telemark Oppland Vestfold NORGE Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Nordland Oslo Østfold Vest-Agder Rogaland Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge

10 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med temperaturen på drikkevannet?' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

11 S3 Spørsmål 3 I hvor stor er du fornøyd med klarheten på drikkevannet? Prosent Antall Svært liten 1 % 13 % 3 5 % % % 358 Svært stor 46 % 466 Vet ikke % 4 Totalt 100 % 1015 FORDELING. Alle tall i. Antall=1015. Svært stor Svært liten Vet ikke Vet ikke Svært liten Svært stor Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med klarheten på drikkevannet?' brutt ned på fylke og rangert. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Sogn og Fjordane Finnmark Hedmark Nordland Buskerud Aust-Agder Sør-Trøndelag Oppland Troms Nord-Trøndelag Vestfold NORGE Akershus Østfold Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Vest-Agder Oslo Telemark Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge

12 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med klarheten på drikkevannet?' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

13 I1 Indeks spørsmål 1, og 3 Kvalitet drikkevann Denne indeksen er konstruert av spørsmålene som går på vannkvalitet. Standardisert gjennomsnitt av 'Kvalitet drikkevann' brutt ned på fylke og rangert. 0=Dårligst og 100=Best. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Sogn og Fjordane Finnmark Hedmark Aust-Agder Buskerud Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Oppland Nordland Vestfold NORGE Møre og Romsdal Akershus Troms Hordaland Østfold Telemark Oslo Vest-Agder Rogaland Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge

14 Standardisert gjennomsnitt av 'Kvalitet drikkevann' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Dårligst og 100=Best. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

15 S4 Spørsmål 4 I hvor stor er du fornøyd med vanntrykket? Prosent Antall Svært liten % 3 % % % % 34 Svært stor 43 % 433 Vet ikke % 4 Totalt 100 % 101 FORDELING. Alle tall i. Antall=101. Svært stor Svært liten Vet ikke Vet ikke Svært liten Svært stor Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med vanntrykket?' brutt ned på fylke og rangert. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Nordland Troms Buskerud Hedmark Sør-Trøndelag Østfold Oppland Nord-Trøndelag Oslo Finnmark Vestfold NORGE Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Akershus Hordaland Rogaland Telemark Aust-Agder Vest-Agder Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge

16 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med vanntrykket?' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

17 S5 Spørsmål 5 I hvor stor er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen? Prosent Antall Svært liten % 6 % % % % 43 Svært stor 14 % 14 Vet ikke 13 % 18 Totalt 100 % 1014 FORDELING. Alle tall i. Antall=1014. Svært stor Svært liten Vet ikke Svært liten Svært stor Vet ikke 13 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen?' brutt ned på fylke og rangert. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Finnmark Troms Nordland Sogn og Fjordane Buskerud Oppland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hordaland Rogaland Møre og Romsdal NORGE Aust-Agder Telemark Vest-Agder Hedmark Akershus Oslo Vestfold Østfold Signifikant høyere Ikke forskjellig Signifikant lavere Norge

18 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen?' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

19 S6 Spørsmål 6 I hvor stor er du fornøyd med hvordan avløpssystemet fungerer? Prosent Antall Svært liten 1 % 1 % % % % 361 Svært stor 30 % 300 Vet ikke 9 % 90 Totalt 100 % 1015 FORDELING. Alle tall i. Antall=1015. Svært stor Svært liten Vet ikke 9 9 Svært liten Svært stor Vet ikke 9 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med hvordan avløpssystemet fungerer?' brutt ned på fylke og rangert. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert Valid gjennomsnitt antall Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge Sogn og Fjordane Finnmark Troms Oppland Aust-Agder Buskerud Hedmark Sør-Trøndelag Akershus NORGE Hordaland Vestfold Østfold Oslo Nordland Nord-Trøndelag Vest-Agder Møre og Romsdal Rogaland Telemark Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig Norge

20 Standardisert gjennomsnitt av 'I hvor stor er du fornøyd med hvordan avløpssystemet fungerer?' brutt ned på bakgrunnsvariable. 0=Svært liten og 100=Svært stor. Vet ikke-kategorien er fjernet. Standardisert gjennomsnitt Valid antall Signifikant Signifikant Ikke Labels Kjønn Mann Kvinne Alder 30 år eller yngre år år år år eller eldre Års utdannelse utover Ingen grunnskole 1-3 år år Flere enn 6 år Bosted Oslo By innb By mlm innb Tettsted Landsbygd Husstandens samlede Under brutto inntekt (i tusen kr) Over Antall personer i 1 person husstanden personer personer personer eller flere personer Region/Bosted Nord-Norge Midt-Norge Vestlandet Sørlandet Østlandet Oslo/Akershus Boligtype Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Selveier eller leietaker Selveier Leietaker Kommunalt eller privat Kommunalt vannverk vannverk Privat vannverk Vet ikke Kommunalt eller privat Kommunalt avløp avløp Privat avløp Vet ikke Norge Signifikant høyere Signifikant lavere Ikke forskjellig

21 Spørsmål til brukere av vann og avløpstjenesten i kommunen Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hva du synes om vann og avløpstjenesten. Med vann og avløpstjenesten menes levering av drikkevann, bortledning og resing av avløpsvann/kloakkvann. I tillegg ønsker vi din tilbakemelding om kundebehandlingen. Du skal foreta en rangering fra 1 (lavest tilfredshet) til 6 (høyest tilfredshet). Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning. Dersom noen av spørsmålene ikke kan besvares eller at noen av spørsmålene ikke er relevante, så kan du benytte deg av svaralternativet Vet ikke. Resultat for bruker I hvor stor : 1. er du fornøyd med smaken på drikkevannet? er du fornøyd med temperaturen på drikkevannet? er du fornøyd med klarheten på drikkevannet? er du fornøyd med vanntrykket? er du fornøyd med renheten på vannet i elver, innsjøer og fjorder i kommunen? er du fornøyd med hvordan avløpssystemet fungerer? liten stor Vet ikke Tillit og respekt I hvor stor : 7. opplever du at vann og avløpstjenesten leverer det de har lovet? liten stor synes du vann og avløpstjenesten tar deg på alvor? tror du at kommunen greier å forsyne deg med godt drikkevann i fremtiden? Vet ikke Service og tilgjengelighet I hvor stor : 10. er du fornøyd med servicen du får når du er i kontakt med vannog avløpstjenesten? liten stor er du fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten? er du villig til å betale mer for en bedre vann og avløpstjeneste? Vet ikke 13. Har du klaget til vann og avløpstjenesten i løpet av det siste året? Ja Nei Hvis du har svar ja, 14. hva gjaldt klagen: 15. i hvor stor er du fornøyd med håndteringen av henvendelsen din? VANN (f.eks vann kvalitet, trykk, vannmåleravlesning, gebyret) liten AVLØP (f.eks forurensning, vann/flomskade) stor Vet ikke Informasjon I hvor stor : 16. er du fornøyd med den informasjonen du får fra vann og avløpstjenesten i kommunen? liten stor vet du hvor du kan få informasjon fra vann og avløpstjenesten? Vet ikke 18. Hvor henter du helst denne informasjonen? Internett Avis Brev/kriv fra kommunen Telefon Servicekontor/ torg Generelt Til slutt vil vi stille deg et par generelle spørsmål om hvordan du opplever tjenesten: 19. Alt i alt, hvor fornøyd er med vannforsyningstjenesten? Alt i alt, hvor fornøyd er du med avløpstjenesten? liten stor Vet ikke Bakgrunnsspørsmål 1. Hva slags boligtype bor du i? Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet. Er du selveier eller leietaker? Selveier Leietaker 3. Er du tilknyttet kommunalt eller privat vannverk? 4. Kommunalt vannverk Privat vannverk Vet ikke 5. Er du tilknyttet kommunalt eller privat avløp? Kommunalt avløp Privat avløp Vet ikke I tillegg ble kjønn, alder, inntekt, antall i husholdningen, geografi og bostedstype registrert. Bakgrunnsspørsmål Bolig 6. Hva slags boligtype bor du i? Enebolig/tomannsbolig Rekkehus Boligblokk Hybel/leilighet Eierforhold 7. Er du selveier eller leietaker? Selveier Leietaker Tilknytning vannverk: 8. Er du tilknyttet kommunalt eller privat vannverk? Kommunalt vannverk Privat vannverk Vet ikke Tilknytning avløp: 9. Er du tilknyttet kommunalt eller privat avløp? Kommunalt avløp Privat avløp Vet ikke I tillegg ble kjønn, alder, inntekt, antall i husholdningen, geografi og bostedstype registrert.

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

R A P P O R T. 10/90-fordeling. 50/50-fordeling 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 737 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker IKT Norge Dato: 12.12.28 Deres ref: Per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Profero AS R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Profero AS Dato: 09.01.2012 Deres ref: Gisle Bakkeli Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Partiet Rødt Dato: 21.02.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et landsomfattende,

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Transnova R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Transnova Dato: 05.09.2013 Deres ref: Tom Norbech Vår ref: Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Total Total Kvinne Mann Total Total

Total Total Kvinne Mann Total Total Kjønn Alder Kvinne Mann 18-19 20-39 40-54 55-66 67-79 80+ Hva slags boligtype bor du i? Enebolig/tomannsbolig % 81 79 82 81 100 72 90 84 72 60 81 Rekkehus % 7 7 7 7 0 7 4 7 9 10 6 Boligblokk % 4 5 4 4

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Personvernundersøkelsen 2008

Personvernundersøkelsen 2008 Personvernundersøkelsen 2008 Datatilsynet 14.04.2008 Undersøkelsen er gjennomført av Sentio research Norge på oppdrag av Datatilsynet. Intervjuene ble gjennomført i perioden 5. til 11.februar 2008 Sentio

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling

10/90-fordeling 25/75-fordeling 50/50-fordeling Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker Salt-gruppen Dato: 08.04.2008 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter

R A P P O R T 4,4 % 0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. Antall respondenter Sentio Research Trondheim AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Statens vegvesen Dato: 19.10.2009 Deres ref:erik Jølsgård Vår ref: Arve Østgaard Robert Ekle

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling

Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Norge Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalget 2013, landsomfattende meningsmåling Study Documentation Juni 17, 2016 Metadata-produksjon Metadataprodusenter Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten

Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Oppsummering av brukerundersøkelsen i vann og avløpstjenesten Innledning Våren 2010 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i vann og avløpstjenesten i basert på Bedre.no sin standardundersøkelse for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF

Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF Veisalt engasjerer NAFs medlemmer! SVVs saltkonferanse, 27. og 28. oktober 2010. Christina Bu, NAF NAF - Norges Automobil-Forbund 02.11.2010 1 Undersøkelse om salting NAF har over 500.000 medlemmer Ca.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012

TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 TRANSPORTUNDERSØKELSEN 2012 En undersøkelse av nordmenns holdninger til transport, drivstoff og livet langs veien. TEMA: Egenmelding bil, sikkerhet og vedlikehold Om undersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Romsdalsaksen R A P P O R T INNLEDNING INTERVJUING FEILMARGINER VED FORDELINGER. Antall respondenter SIGNIFIKANSTESTING

Romsdalsaksen R A P P O R T INNLEDNING INTERVJUING FEILMARGINER VED FORDELINGER. Antall respondenter SIGNIFIKANSTESTING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7042 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Romsdalsaksen Dato: Vår ref: 20.08.2019 Tobias G. Skaaren Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer