NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for"

Transkript

1 U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for

2 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte.) Spørreskjema ble utviklet av Perduco i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2001 bedriftsledere og ble gjennomført i november/desember 2006 gjennom orges næringslivsundersøkelser - U som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 18. desember

3 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Innhold Forord... 2 Innhold... 3 Tekniske kommentarer... 4 Karakteristika... 5 Vedlegg Spørreskjema... 7 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

4 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i orge. Populasjonen er definert ved hjelp av Ravn Infos database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra Ravn Infos database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer (CATI). Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/ORSTAT i perioden 21. november til 15. desember 2006 (gjennom U som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Ved 2001 respondenter eller intervjuer (n=2001) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%

5 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i orge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 110 5,50 % ,24 % 0, Akershus 110 5,50 % ,91 % 1, Oslo 110 5,50 % ,62 % 2, Hedmark 109 5,45 % ,44 % 0, Oppland 101 5,05 % ,79 % 0, Buskerud 111 5,55 % ,69 % 1, Vestfold 108 5,40 % ,73 % 0, Telemark 101 5,05 % ,45 % 0, Aust-Agder 100 5,00 % ,15 % 0, Vest-Agder 100 5,00 % ,24 % 0, Rogaland 108 5,40 % ,59 % 1, Hordaland 110 5,50 % ,32 % 1, Sogn og Fjordane 100 5,00 % ,89 % 0, Møre og Romsdal 109 5,45 % ,18 % 0, Sør-Trøndelag 101 5,05 % ,45 % 1, ord-trøndelag 101 5,05 % ,10 % 0, ordland 110 5,50 % ,65 % 0, Troms 101 5,05 % ,01 % 0, Finnmark 101 5,05 % ,54 % 0, t ,0 % ,00 % Vekt Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Bedriftene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,4 % 5 til 19 ansatte ,5 % 20 til 99 ansatte ,1 % 100 ansatte eller mer 118 5,9 % ,0 % - 5 -

6 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 43 2,1 % Industri, bergverk og kraft ,7 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,6 % Varehandel etc ,4 % Hotell- og restaurantvirksomhet 88 4,4 % Transport og kommunikasjon 115 5,7 % Tjenesteytende næringer ,9 % ,0 % Bedriftsleders kjønn Hver sjette respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser. Bedriftsleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,1 % Kvinne ,9 % ,0 % - 6 -

7 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: EURES er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU-/EØS-landene? Kjenner du til EURES? Svaralternativ: Ja ei Spørsmål 2: Har bedriften benyttet arbeidskraft fra ett eller flere EU-land i løpet av de siste 12 månedene? Svaralternativ: Ja [Gå til spørsmål 3] ei [Gå til spørsmål 6] [Gå til spørsmål 6] Spørsmål 3: Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Svaralternativ (oppgi ett eller flere land): Belgia Danmark Estland Finland Frankrike Hellas Irland Italia Kypros Latvia Litauen Luxembourg Malta ederland Polen Portugal Slovakia Slovenia Spania Storbritannia Sverige Tsjekkia Tyskland Ungarn Østerrike - 7 -

8 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Spørsmål 4: Hvilken ansettelsesform har bedriften i størst grad benyttet ved bruk av arbeidskraft fra EU-land? Var det fast ansettelse, midlertidig ansettelse, sesongarbeid, kjøp av tjenester eller innleie fra vikarbyrå? Svaralternativ (ett svar): Fast ansettelse Midlertidig ansettelse Sesongarbeid Kjøp av tjenester Innleie fra vikarbyrå Spørsmål 5: Jeg vil nå lese opp noen rekrutteringskanaler for arbeidskraft fra EU-land og ber deg svar ja eller nei om bedriften har benyttet disse: Rekrutteringsbyrå i orge Rekrutteringsbyrå i utlandet Eget nettverk EURES Stillingsannonser i aviser og på Internett Kjøp av tjenester av en bedrift fra de nye EU-landene Svaralternativ: Ja ei Spørsmål 6: Er det sannsynlig at din bedrift vil benytte arbeidskraft fra ett eller flere EU-land i løpet av de neste 12 månedene? Svaralternativ: Ja ei Spørsmål 7: Har bedriften benyttet arbeidskraft som ikke kommer fra et EU-land i løpet av de siste 12 månedene? (Gjelder ikke orge) Svaralternativ: Ja ei - 8 -

9 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Spørsmål 8: Er det sannsynlig at bedriften vil benytte arbeidskraft som ikke kommer fra et EU-land i løpet av de neste 12 månedene? (Gjelder ikke orge) Svaralternativ: Ja [Gå til spørsmål 9] ei [Gå til bakgrunnsvariabler] [Gå til bakgrunnsvariabler] Spørsmål 9: Vil denne arbeidskraften hovedsakelig være faglært eller ufaglært? Svaralternativ: Faglært Ufaglært Begge deler - 9 -

10 PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

11 Spm 1 EURES er et europeisk arbeidsformidlingsnettverk som bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med formidling av arbeidskraft innen EU-/EØS-landene. Kjenner du til EURES? Ja ,2 17,2 17,2 ei ,5 82,5 99,6 7 0,4 0,4 100, ,0 100,0 Fylke* Ja ei Rogaland 26% 74% 0% 100% 108 Akershus 22% 78% 0% 100% 110 Oslo 20% 80% 0% 100% 110 Telemark 20% 80% 0% 100% 101 Møre og Romsdal 19% 81% 0% 100% 109 Hordaland 19% 81% 0% 100% 110 Sør-Trøndelag 18% 81% 1% 100% 101 Buskerud 17% 83% 0% 100% 111 Vest-Agder 17% 83% 0% 100% 100 Troms 17% 81% 2% 100% 101 Sogn og Fjordane 14% 86% 0% 100% 100 Vestfold 14% 85% 1% 100% 108 Østfold 13% 85% 2% 100% 110 Aust-Agder 12% 87% 1% 100% 100 Oppland 12% 87% 1% 100% 101 ord-trøndelag 12% 88% 0% 100% 101 Hedmark 9% 91% 0% 100% 109 Finnmark 9% 89% 2% 100% 101 ordland 8% 92% 0% 100% 110 Bransje Ja ei Primærnæringer 12% 87% 1% 100% 43 Industri etc 16% 83% 1% 100% 395 Bygge- og anleggsvirksomhet 17% 83% 0% 100% 233 Varehandel 15% 85% 0% 100% 648 Hotell- og restuarantvirksomhet 14% 86% 0% 100% 88 Transport og kommunikasjon 15% 85% 0% 100% 115 Tjenesteytende næringer 22% 77% 0% 100% 479 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 13% 87% 0% 100% ansatte 16% 84% 0% 100% ansatte 21% 79% 0% 100% ansatte eller flere 29% 70% 1% 100% 118 Respondentens kjønn Ja ei Mann 17% 82% 0% 100% Kvinne 17% 83% 0% 100% 338 Eksportbedrift?* Ja ei Ja 22% 78% 0% 100% 484 ei 15% 84% 0% 100% Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 21% 79% 0% 100% 820 Like mange ansatte 14% 85% 0% 100% Færre ansatte 8% 92% 0% 100% 94 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 1 av 39

12 Har bedriften benyttet arbeidskraft fra ett eller flere EU-land i løpet av de siste 12 månedene? Spm 2 Ja ,1 26,1 26,1 ei ,2 73,2 99,3 14 0,7 0,7 100, ,0 100,0 Fylke* Ja ei Oslo 35% 64% 1% 100% 110 Rogaland 35% 65% 0% 100% 108 Sogn og Fjordane 32% 68% 0% 100% 100 Møre og Romsdal 31% 69% 0% 100% 109 Østfold 30% 70% 0% 100% 110 Akershus 28% 71% 1% 100% 110 Vestfold 26% 73% 1% 100% 108 Telemark 24% 75% 1% 100% 101 Oppland 24% 76% 0% 100% 101 Hordaland 23% 77% 0% 100% 110 Buskerud 23% 76% 2% 100% 111 Aust-Agder 21% 77% 2% 100% 100 Finnmark 20% 80% 0% 100% 101 Sør-Trøndelag 19% 79% 2% 100% 101 Hedmark 18% 81% 1% 100% 109 ord-trøndelag 18% 81% 1% 100% 101 Troms 17% 83% 0% 100% 101 ordland 16% 83% 1% 100% 110 Vest-Agder 16% 83% 1% 100% 100 Bransje* Ja ei Primærnæringer 50% 50% 0% 100% 43 Industri etc 29% 71% 1% 100% 395 Bygge- og anleggsvirksomhet 33% 66% 0% 100% 233 Varehandel 17% 82% 1% 100% 648 Hotell- og restuarantvirksomhet 48% 52% 0% 100% 88 Transport og kommunikasjon 34% 66% 0% 100% 115 Tjenesteytende næringer 26% 73% 1% 100% 479 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 16% 83% 1% 100% ansatte 21% 79% 0% 100% ansatte 43% 56% 0% 100% ansatte eller flere 49% 47% 3% 100% 118 Respondentens kjønn Ja ei Mann 26% 73% 1% 100% Kvinne 26% 73% 1% 100% 338 Eksportbedrift?* Ja ei Ja 40% 60% 1% 100% 484 ei 21% 78% 1% 100% Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 31% 68% 0% 100% 820 Like mange ansatte 22% 77% 1% 100% Færre ansatte 24% 74% 3% 100% 94 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 2 av 39

13 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Belgia Ja 7 0,3 1,3 1,3 ei ,7 98,7 100, ,0 Fylke Ja ei Telemark 8% 92% 100% 24 Oslo 5% 95% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 3% 97% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 2% 98% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 2% 98% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 2% 98% 100% 182 ei 1% 99% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 2% 98% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 Spm 3_1 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 3 av 39

14 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Danmark Ja 98 4,9 18,8 18,8 ei ,1 81,2 100, ,0 Fylke Ja ei Rogaland 37% 63% 100% 38 Aust-Agder 29% 71% 100% 21 Vestfold 25% 75% 100% 28 Troms 24% 76% 100% 17 Oslo 23% 77% 100% 39 Akershus 23% 77% 100% 31 Sør-Trøndelag 16% 84% 100% 19 Møre og Romsdal 15% 85% 100% 34 Oppland 13% 88% 100% 24 Vest-Agder 13% 88% 100% 16 Sogn og Fjordane 13% 88% 100% 32 Østfold 12% 88% 100% 33 Hordaland 12% 88% 100% 25 ordland 11% 89% 100% 18 Hedmark 10% 90% 100% 20 Finnmark 10% 90% 100% 20 Telemark 8% 92% 100% 24 Buskerud 8% 92% 100% 25 ord-trøndelag 6% 94% 100% 18 Bransje Ja ei Primærnæringer 10% 90% 100% 21 Industri etc 19% 81% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 13% 87% 100% 75 Varehandel 21% 79% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 15% 85% 100% 40 Transport og kommunikasjon 14% 86% 100% 38 Tjenesteytende næringer 23% 77% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 19% 81% 100% ansatte 10% 90% 100% ansatte 22% 78% 100% ansatte eller flere 35% 65% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 19% 81% 100% 396 Kvinne 19% 81% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 22% 78% 100% 182 ei 17% 83% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 20% 80% 100% 237 Like mange ansatte 15% 85% 100% 221 Færre ansatte 44% 56% 100% 22 Spm 3_2 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 4 av 39

15 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Estland Ja 35 1,7 6,7 6,7 ei ,3 93,3 100, ,0 Fylke Ja ei Sør-Trøndelag 16% 84% 100% 19 Buskerud 12% 88% 100% 25 Troms 12% 88% 100% 17 ordland 11% 89% 100% 18 Rogaland 11% 89% 100% 38 Akershus 10% 90% 100% 31 Vest-Agder 6% 94% 100% 16 Østfold 6% 94% 100% 33 ord-trøndelag 6% 94% 100% 18 Oslo 5% 95% 100% 39 Hedmark 5% 95% 100% 20 Finnmark 5% 95% 100% 20 Oppland 4% 96% 100% 24 Telemark 4% 96% 100% 24 Hordaland 4% 96% 100% 25 Vestfold 4% 96% 100% 28 Møre og Romsdal 3% 97% 100% 34 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 6% 94% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 11% 89% 100% 75 Varehandel 6% 94% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 3% 97% 100% 40 Transport og kommunikasjon 9% 91% 100% 38 Tjenesteytende næringer 7% 93% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 11% 89% 100% ansatte 4% 96% 100% ansatte 6% 94% 100% ansatte eller flere 11% 89% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 7% 93% 100% 396 Kvinne 6% 94% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 6% 94% 100% 182 ei 7% 93% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 9% 91% 100% 237 Like mange ansatte 5% 95% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 Spm 3_3 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 5 av 39

16 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Finland Ja 40 2,0 7,6 7,6 ei ,1 92,4 100, ,0 Fylke* Ja ei Finnmark 55% 45% 100% 20 Troms 24% 76% 100% 17 Oslo 13% 87% 100% 39 Vestfold 11% 89% 100% 28 Sør-Trøndelag 11% 89% 100% 19 Hedmark 10% 90% 100% 20 Akershus 10% 90% 100% 31 Møre og Romsdal 6% 94% 100% 34 ord-trøndelag 6% 94% 100% 18 ordland 6% 94% 100% 18 Rogaland 5% 95% 100% 38 Aust-Agder 5% 95% 100% 21 Oppland 4% 96% 100% 24 Telemark 4% 96% 100% 24 Sogn og Fjordane 3% 97% 100% 32 Østfold 0% 100% 100% 33 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Hordaland 0% 100% 100% 25 Bransje Ja ei Primærnæringer 3% 97% 100% 21 Industri etc 6% 94% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 5% 95% 100% 75 Varehandel 8% 92% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 14% 86% 100% 40 Transport og kommunikasjon 4% 96% 100% 38 Tjenesteytende næringer 10% 90% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 3% 97% 100% ansatte 6% 94% 100% ansatte 5% 95% 100% ansatte eller flere 21% 79% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 8% 92% 100% 396 Kvinne 6% 94% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 9% 91% 100% 182 ei 6% 94% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 9% 91% 100% 237 Like mange ansatte 4% 96% 100% 221 Færre ansatte 22% 78% 100% 22 Spm 3_4 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 6 av 39

17 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Frankrike Ja 23 1,2 4,5 4,5 ei ,9 95,5 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 10% 90% 100% 39 Aust-Agder 10% 90% 100% 21 Østfold 9% 91% 100% 33 Vest-Agder 6% 94% 100% 16 ordland 6% 94% 100% 18 Sør-Trøndelag 5% 95% 100% 19 Rogaland 5% 95% 100% 38 Oppland 4% 96% 100% 24 Vestfold 4% 96% 100% 28 Akershus 3% 97% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Buskerud 0% 100% 100% 25 Telemark 0% 100% 100% 24 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 5% 95% 100% 21 Industri etc 3% 97% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 3% 97% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 8% 92% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 10% 90% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 1% 99% 100% ansatte 3% 97% 100% ansatte 5% 95% 100% ansatte eller flere 12% 88% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 5% 95% 100% 396 Kvinne 3% 97% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 6% 94% 100% 182 ei 4% 96% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 7% 93% 100% 237 Like mange ansatte 1% 99% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 Spm 3_5 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 7 av 39

18 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Hellas Ja 6 0,3 1,2 1,2 ei ,7 98,8 100, ,0 Fylke Ja ei ordland 6% 94% 100% 18 Oslo 5% 95% 100% 39 Finnmark 5% 95% 100% 20 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 1% 99% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 2% 98% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 1% 99% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 2% 98% 100% 182 ei 1% 99% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 2% 98% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 1% 99% 100% 22 Spm 3_6 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 8 av 39

19 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Irland Ja 7 0,4 1,3 1,3 ei ,7 98,7 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 5% 95% 100% 39 Finnmark 5% 95% 100% 20 Aust-Agder 5% 95% 100% 21 Møre og Romsdal 3% 97% 100% 34 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Bransje* Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 1% 99% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 7% 93% 100% 40 Transport og kommunikasjon 1% 99% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 1% 99% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 8% 92% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 2% 98% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 0% 100% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 1% 99% 100% 237 Like mange ansatte 2% 98% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 Spm 3_7 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 9 av 39

20 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Italia Ja 12 0,6 2,4 2,4 ei ,4 97,6 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 8% 92% 100% 39 Sør-Trøndelag 5% 95% 100% 19 Finnmark 5% 95% 100% 20 Telemark 4% 96% 100% 24 Akershus 3% 97% 100% 31 Sogn og Fjordane 3% 97% 100% 32 Østfold 0% 100% 100% 33 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 1% 99% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 4% 96% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 9% 91% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 3% 97% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 1% 99% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 11% 89% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 3% 97% 100% 396 Kvinne 1% 99% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 3% 97% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 3% 97% 100% 237 Like mange ansatte 2% 98% 100% 221 Færre ansatte 2% 98% 100% 22 Spm 3_8 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 10 av 39

21 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Kypros Ja 4 0,2 0,8 0,8 ei ,8 99,2 100, ,0 Fylke Ja ei Hordaland 4% 96% 100% 25 Oslo 3% 97% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 4% 96% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 1% 99% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 0% 100% 100% 182 ei 1% 99% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 1% 99% 100% 237 Like mange ansatte 1% 99% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 Spm 3_9 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 11 av 39

22 Spm 3_10 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Latvia Ja 17 0,8 3,2 3,2 ei ,2 96,8 100, ,0 Fylke Ja ei ordland 11% 89% 100% 18 Aust-Agder 10% 90% 100% 21 Møre og Romsdal 9% 91% 100% 34 Akershus 6% 94% 100% 31 Vest-Agder 6% 94% 100% 16 Sør-Trøndelag 5% 95% 100% 19 Buskerud 4% 96% 100% 25 Hordaland 4% 96% 100% 25 Sogn og Fjordane 3% 97% 100% 32 Oslo 3% 97% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Rogaland 0% 100% 100% 38 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 1% 99% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 5% 95% 100% 75 Varehandel 4% 96% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 2% 98% 100% 40 Transport og kommunikasjon 3% 97% 100% 38 Tjenesteytende næringer 4% 96% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte 5% 95% 100% ansatte eller flere 6% 94% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 3% 97% 100% 396 Kvinne 4% 96% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 2% 98% 100% 182 ei 4% 96% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 4% 96% 100% 237 Like mange ansatte 2% 98% 100% 221 Færre ansatte 4% 96% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 12 av 39

23 Spm 3_11 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Litauen Ja 55 2,7 10,5 10,5 ei ,3 89,5 100, ,0 Fylke Ja ei Oppland 25% 75% 100% 24 Hordaland 20% 80% 100% 25 ordland 17% 83% 100% 18 Akershus 13% 87% 100% 31 Telemark 13% 88% 100% 24 Møre og Romsdal 12% 88% 100% 34 ord-trøndelag 11% 89% 100% 18 Vestfold 11% 89% 100% 28 Hedmark 10% 90% 100% 20 Finnmark 10% 90% 100% 20 Aust-Agder 10% 90% 100% 21 Sogn og Fjordane 9% 91% 100% 32 Østfold 9% 91% 100% 33 Oslo 8% 92% 100% 39 Vest-Agder 6% 94% 100% 16 Troms 6% 94% 100% 17 Sør-Trøndelag 5% 95% 100% 19 Rogaland 5% 95% 100% 38 Buskerud 4% 96% 100% 25 Bransje* Ja ei Primærnæringer 22% 78% 100% 21 Industri etc 11% 89% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 19% 81% 100% 75 Varehandel 8% 92% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 11% 89% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 9% 91% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 13% 87% 100% ansatte 11% 89% 100% ansatte 7% 93% 100% ansatte eller flere 12% 88% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 10% 90% 100% 396 Kvinne 15% 85% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 8% 92% 100% 182 ei 12% 88% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 8% 92% 100% 237 Like mange ansatte 14% 86% 100% 221 Færre ansatte 6% 94% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 13 av 39

24 Spm 3_12 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Luxembourg Ja 5 0,3 1,0 1,0 ei ,8 99,0 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 5% 95% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 4% 96% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 1% 99% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 1% 99% 100% 182 ei 1% 99% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 2% 98% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 14 av 39

25 Spm 3_13 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Malta Ja 3 0,1 0,5 0,5 ei ,9 99,5 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 3% 97% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 1% 99% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 0% 100% 100% 182 ei 1% 99% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 1% 99% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 15 av 39

26 Spm 3_14 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? ederland Ja 38 1,9 7,3 7,3 ei ,2 92,7 100, ,0 Fylke Ja ei Hordaland 16% 84% 100% 25 Telemark 13% 88% 100% 24 Sogn og Fjordane 13% 88% 100% 32 ord-trøndelag 11% 89% 100% 18 Vestfold 11% 89% 100% 28 Sør-Trøndelag 11% 89% 100% 19 Oslo 10% 90% 100% 39 Aust-Agder 10% 90% 100% 21 Akershus 6% 94% 100% 31 Vest-Agder 6% 94% 100% 16 Troms 6% 94% 100% 17 Møre og Romsdal 6% 94% 100% 34 Buskerud 4% 96% 100% 25 Østfold 3% 97% 100% 33 Rogaland 3% 97% 100% 38 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 ordland 0% 100% 100% 18 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 12% 88% 100% 21 Industri etc 4% 96% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 1% 99% 100% 75 Varehandel 8% 92% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 11% 89% 100% 40 Transport og kommunikasjon 5% 95% 100% 38 Tjenesteytende næringer 12% 88% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 7% 93% 100% ansatte 6% 94% 100% ansatte 5% 95% 100% ansatte eller flere 14% 86% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 7% 93% 100% 396 Kvinne 8% 92% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 10% 90% 100% 182 ei 6% 94% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 8% 92% 100% 237 Like mange ansatte 6% 94% 100% 221 Færre ansatte 11% 89% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 16 av 39

27 Spm 3_15 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Polen Ja 182 9,1 34,9 34,9 ei ,0 65,1 100, ,0 Fylke Ja ei Buskerud 56% 44% 100% 25 Hedmark 55% 45% 100% 20 Aust-Agder 52% 48% 100% 21 Møre og Romsdal 50% 50% 100% 34 Hordaland 44% 56% 100% 25 Østfold 42% 58% 100% 33 Vestfold 39% 61% 100% 28 ord-trøndelag 39% 61% 100% 18 ordland 39% 61% 100% 18 Vest-Agder 38% 63% 100% 16 Sogn og Fjordane 38% 63% 100% 32 Oppland 33% 67% 100% 24 Telemark 33% 67% 100% 24 Rogaland 32% 68% 100% 38 Finnmark 30% 70% 100% 20 Akershus 29% 71% 100% 31 Sør-Trøndelag 26% 74% 100% 19 Troms 24% 76% 100% 17 Oslo 21% 79% 100% 39 Bransje* Ja ei Primærnæringer 58% 42% 100% 21 Industri etc 38% 62% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 57% 43% 100% 75 Varehandel 34% 66% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 26% 74% 100% 40 Transport og kommunikasjon 31% 69% 100% 38 Tjenesteytende næringer 21% 79% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 39% 61% 100% ansatte 37% 63% 100% ansatte 37% 63% 100% ansatte eller flere 22% 78% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 36% 64% 100% 396 Kvinne 30% 70% 100% 86 Eksportbedrift?* Ja ei Ja 27% 73% 100% 182 ei 40% 60% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 35% 65% 100% 237 Like mange ansatte 36% 64% 100% 221 Færre ansatte 24% 76% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 17 av 39

28 Spm 3_16 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Portugal Ja 10 0,5 1,9 1,9 ei ,6 98,1 100, ,0 Fylke* Ja ei Hordaland 12% 88% 100% 25 Oslo 5% 95% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 7% 93% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte eller flere 5% 95% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 2% 98% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 1% 99% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 2% 98% 100% 237 Like mange ansatte 1% 99% 100% 221 Færre ansatte 11% 89% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 18 av 39

29 Spm 3_17 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Slovakia Ja 5 0,2 0,9 0,9 ei ,8 99,1 100, ,0 Fylke Ja ei Sør-Trøndelag 11% 89% 100% 19 Oslo 3% 97% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 2% 98% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 5% 95% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 1% 99% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 0% 100% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 1% 99% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 5% 95% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 19 av 39

30 Spm 3_18 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Slovenia Ja 3 0,1 0,5 0,5 ei ,9 99,5 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 3% 97% 100% 39 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 0% 100% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 0% 100% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 2% 98% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 1% 99% 100% 396 Kvinne 0% 100% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 0% 100% 100% 182 ei 1% 99% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 1% 99% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 20 av 39

31 Spm 3_19 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Spania Ja 20 1,0 3,8 3,8 ei ,1 96,2 100, ,0 Fylke Ja ei Rogaland 13% 87% 100% 38 Hordaland 8% 92% 100% 25 Vestfold 7% 93% 100% 28 ord-trøndelag 6% 94% 100% 18 Oslo 5% 95% 100% 39 Buskerud 4% 96% 100% 25 Møre og Romsdal 3% 97% 100% 34 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 3% 97% 100% 21 Industri etc 3% 97% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 1% 99% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 2% 98% 100% 40 Transport og kommunikasjon 6% 94% 100% 38 Tjenesteytende næringer 9% 91% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 4% 96% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte 4% 96% 100% ansatte eller flere 9% 91% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 4% 96% 100% 396 Kvinne 3% 97% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 5% 95% 100% 182 ei 3% 97% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 6% 94% 100% 237 Like mange ansatte 2% 98% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 21 av 39

32 Spm 3_20 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Storbritannia Ja 67 3,3 12,8 12,8 ei ,7 87,2 100, ,0 Fylke Ja ei Rogaland 26% 74% 100% 38 Hordaland 20% 80% 100% 25 Oslo 18% 82% 100% 39 Vestfold 14% 86% 100% 28 Oppland 13% 88% 100% 24 Telemark 13% 88% 100% 24 Buskerud 12% 88% 100% 25 Akershus 10% 90% 100% 31 Sogn og Fjordane 9% 91% 100% 32 Østfold 9% 91% 100% 33 Vest-Agder 6% 94% 100% 16 Troms 6% 94% 100% 17 Møre og Romsdal 6% 94% 100% 34 Sør-Trøndelag 5% 95% 100% 19 Finnmark 5% 95% 100% 20 Aust-Agder 5% 95% 100% 21 Hedmark 0% 100% 100% 20 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Bransje* Ja ei Primærnæringer 5% 95% 100% 21 Industri etc 10% 90% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 9% 91% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 19% 81% 100% 40 Transport og kommunikasjon 14% 86% 100% 38 Tjenesteytende næringer 25% 75% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 9% 91% 100% ansatte 6% 94% 100% ansatte 15% 85% 100% ansatte eller flere 30% 70% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 14% 86% 100% 396 Kvinne 6% 94% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 21% 79% 100% 182 ei 7% 93% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 16% 84% 100% 237 Like mange ansatte 8% 92% 100% 221 Færre ansatte 25% 75% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 22 av 39

33 Spm 3_21 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Sverige Ja 171 8,6 32,9 32,9 ei ,5 67,1 100, ,0 Fylke* Ja ei Oslo 51% 49% 100% 39 Østfold 45% 55% 100% 33 Akershus 35% 65% 100% 31 Hedmark 35% 65% 100% 20 ord-trøndelag 33% 67% 100% 18 Vestfold 32% 68% 100% 28 Hordaland 32% 68% 100% 25 Rogaland 32% 68% 100% 38 Finnmark 30% 70% 100% 20 Sogn og Fjordane 25% 75% 100% 32 Buskerud 24% 76% 100% 25 Møre og Romsdal 24% 76% 100% 34 Sør-Trøndelag 21% 79% 100% 19 Vest-Agder 19% 81% 100% 16 Troms 18% 82% 100% 17 Oppland 17% 83% 100% 24 Telemark 17% 83% 100% 24 Aust-Agder 14% 86% 100% 21 ordland 11% 89% 100% 18 Bransje* Ja ei Primærnæringer 8% 92% 100% 21 Industri etc 32% 68% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 17% 83% 100% 75 Varehandel 34% 66% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 30% 70% 100% 40 Transport og kommunikasjon 53% 47% 100% 38 Tjenesteytende næringer 40% 60% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 23% 77% 100% ansatte 27% 73% 100% ansatte 37% 63% 100% ansatte eller flere 50% 50% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 34% 66% 100% 396 Kvinne 29% 71% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 38% 62% 100% 182 ei 29% 71% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 36% 64% 100% 237 Like mange ansatte 26% 74% 100% 221 Færre ansatte 50% 50% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 23 av 39

34 Spm 3_22 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Tsjekkia Ja 13 0,6 2,4 2,4 ei ,4 97,6 100, ,0 Fylke Ja ei ordland 6% 94% 100% 18 Oslo 5% 95% 100% 39 Aust-Agder 5% 95% 100% 21 Oppland 4% 96% 100% 24 Buskerud 4% 96% 100% 25 Akershus 3% 97% 100% 31 Østfold 3% 97% 100% 33 Rogaland 3% 97% 100% 38 Hedmark 0% 100% 100% 20 Vestfold 0% 100% 100% 28 Telemark 0% 100% 100% 24 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Hordaland 0% 100% 100% 25 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 2% 98% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 8% 92% 100% 40 Transport og kommunikasjon 10% 90% 100% 38 Tjenesteytende næringer 3% 97% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 6% 94% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte eller flere 7% 93% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 3% 97% 100% 396 Kvinne 2% 98% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 3% 97% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 3% 97% 100% 237 Like mange ansatte 2% 98% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 24 av 39

35 Spm 3_23 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Tyskland Ja 110 5,5 21,2 21,2 ei ,5 78,8 100, ,0 Fylke Ja ei Troms 35% 65% 100% 17 Vest-Agder 31% 69% 100% 16 Møre og Romsdal 29% 71% 100% 34 Oppland 29% 71% 100% 24 Buskerud 28% 72% 100% 25 Oslo 26% 74% 100% 39 Sogn og Fjordane 25% 75% 100% 32 Aust-Agder 24% 76% 100% 21 Akershus 23% 77% 100% 31 Sør-Trøndelag 21% 79% 100% 19 Finnmark 20% 80% 100% 20 Rogaland 18% 82% 100% 38 ord-trøndelag 17% 83% 100% 18 ordland 17% 83% 100% 18 Hedmark 15% 85% 100% 20 Vestfold 14% 86% 100% 28 Telemark 13% 88% 100% 24 Hordaland 12% 88% 100% 25 Østfold 6% 94% 100% 33 Bransje Ja ei Primærnæringer 8% 92% 100% 21 Industri etc 22% 78% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 23% 77% 100% 75 Varehandel 17% 83% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 28% 72% 100% 40 Transport og kommunikasjon 7% 93% 100% 38 Tjenesteytende næringer 27% 73% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 12% 88% 100% ansatte 16% 84% 100% ansatte 25% 75% 100% ansatte eller flere 36% 64% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 20% 80% 100% 396 Kvinne 27% 73% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 22% 78% 100% 182 ei 21% 79% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 22% 78% 100% 237 Like mange ansatte 21% 79% 100% 221 Færre ansatte 14% 86% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 25 av 39

36 Spm 3_24 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Ungarn Ja 10 0,5 1,9 1,9 ei ,6 98,1 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 5% 95% 100% 39 Telemark 4% 96% 100% 24 Akershus 3% 97% 100% 31 Sogn og Fjordane 3% 97% 100% 32 Rogaland 3% 97% 100% 38 Østfold 0% 100% 100% 33 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Buskerud 0% 100% 100% 25 Vestfold 0% 100% 100% 28 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Hordaland 0% 100% 100% 25 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje* Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 0% 100% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 1% 99% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 3% 97% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 5% 95% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte eller flere 7% 93% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 2% 98% 100% 396 Kvinne 1% 99% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 2% 98% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 3% 97% 100% 237 Like mange ansatte 1% 99% 100% 221 Færre ansatte 2% 98% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 26 av 39

37 Spm 3_25 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Østerrike Ja 10 0,5 1,9 1,9 ei ,5 98,1 100, ,0 Fylke Ja ei Buskerud 8% 92% 100% 25 Sogn og Fjordane 6% 94% 100% 32 Oslo 5% 95% 100% 39 Oppland 4% 96% 100% 24 Telemark 4% 96% 100% 24 Østfold 0% 100% 100% 33 Akershus 0% 100% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Vestfold 0% 100% 100% 28 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Vest-Agder 0% 100% 100% 16 Rogaland 0% 100% 100% 38 Hordaland 0% 100% 100% 25 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 4% 96% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 0% 100% 100% 75 Varehandel 1% 99% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 2% 98% 100% 40 Transport og kommunikasjon 0% 100% 100% 38 Tjenesteytende næringer 3% 97% 100% 103 Bedriftsstørrelse Ja ei 1-4 ansatte 2% 98% 100% ansatte 2% 98% 100% ansatte 1% 99% 100% ansatte eller flere 3% 97% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 2% 98% 100% 396 Kvinne 1% 99% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 2% 98% 100% 182 ei 2% 98% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 3% 97% 100% 237 Like mange ansatte 0% 100% 100% 221 Færre ansatte 0% 100% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 27 av 39

38 Fra hvilket eller hvilke EU-land kom denne arbeidskraften fra? Spm 3_26 Ja 13 0,7 2,5 2,5 ei ,4 97,5 100, ,0 Fylke Ja ei Vest-Agder 6% 94% 100% 16 Østfold 6% 94% 100% 33 Oslo 5% 95% 100% 39 Buskerud 4% 96% 100% 25 Hordaland 4% 96% 100% 25 Vestfold 4% 96% 100% 28 Akershus 3% 97% 100% 31 Hedmark 0% 100% 100% 20 Oppland 0% 100% 100% 24 Telemark 0% 100% 100% 24 Aust-Agder 0% 100% 100% 21 Rogaland 0% 100% 100% 38 Sogn og Fjordane 0% 100% 100% 32 Møre og Romsdal 0% 100% 100% 34 Sør-Trøndelag 0% 100% 100% 19 ord-trøndelag 0% 100% 100% 18 ordland 0% 100% 100% 18 Troms 0% 100% 100% 17 Finnmark 0% 100% 100% 20 Bransje Ja ei Primærnæringer 0% 100% 100% 21 Industri etc 1% 99% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 1% 99% 100% 75 Varehandel 1% 99% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 4% 96% 100% 40 Transport og kommunikasjon 3% 97% 100% 38 Tjenesteytende næringer 5% 95% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 0% 100% 100% ansatte 4% 96% 100% ansatte 0% 100% 100% ansatte eller flere 6% 94% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 2% 98% 100% 396 Kvinne 3% 97% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 3% 97% 100% 182 ei 3% 97% 100% 299 Forventet sysselsetting Ja ei Flere ansatte 2% 98% 100% 237 Like mange ansatte 3% 97% 100% 221 Færre ansatte 4% 96% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 28 av 39

39 Spm 4 Hvilken ansettelsesform har bedriften i størst grad benyttet ved bruk av arbeidskraft fra EU-land? Var det fast ansettelse, midlertidig ansettelse, sesongarbeid, kjøp av tjenester eller innleie fra Vektet Valid Prosent antall Fast ansettelse ,1 46,4 46,4 Midlertidig ansettelse 76 3,8 14,6 61,0 Sesongarbeid 42 2,1 8,0 69,0 Kjøp av tjenester 96 4,8 18,5 87,5 Innleie fra vikarbyrå 49 2,5 9,5 96,9 16 0,8 3,1 100, ,0 Fylke Fast Midlertidig Sesongarbeid tjenester vikarbyrå Kjøp av Innleie fra ansettelse ansettelse Troms 65% 6% 6% 18% 0% 6% 100% 17 Oslo 64% 5% 3% 18% 5% 5% 100% 39 Sør-Trøndelag 53% 16% 5% 26% 0% 0% 100% 19 Østfold 52% 15% 0% 15% 12% 6% 100% 33 Rogaland 50% 18% 0% 16% 13% 3% 100% 38 Møre og Romsdal 47% 15% 3% 24% 12% 0% 100% 34 Hedmark 45% 10% 15% 10% 20% 0% 100% 20 Buskerud 44% 12% 16% 12% 16% 0% 100% 25 Hordaland 44% 16% 8% 16% 12% 4% 100% 25 Sogn og Fjordane 41% 19% 25% 3% 9% 3% 100% 32 Finnmark 40% 35% 5% 15% 5% 0% 100% 20 ord-trøndelag 39% 17% 11% 22% 6% 6% 100% 18 Akershus 39% 19% 10% 23% 6% 3% 100% 31 Aust-Agder 38% 14% 14% 19% 10% 5% 100% 21 Vest-Agder 38% 6% 0% 31% 25% 0% 100% 16 ordland 33% 11% 22% 17% 17% 0% 100% 18 Vestfold 32% 25% 7% 21% 7% 7% 100% 28 Telemark 29% 25% 13% 29% 4% 0% 100% 24 Oppland 17% 21% 29% 21% 13% 0% 100% 24 Bransje* Fast Midlertidig Sesongarbeid tjenester vikarbyrå Kjøp av Innleie fra ansettelse ansettelse Primærnæringer 21% 12% 40% 20% 8% 0% 100% 21 Industri etc 43% 12% 6% 23% 10% 5% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 41% 13% 3% 14% 24% 5% 100% 75 Varehandel 46% 14% 9% 21% 9% 1% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 50% 15% 32% 2% 1% 0% 100% 40 Transport og kommunikasjon 65% 7% 6% 7% 12% 3% 100% 38 Tjenesteytende næringer 49% 20% 1% 22% 4% 3% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Fast Midlertidig Sesongarbeid tjenester vikarbyrå Kjøp av Innleie fra ansettelse ansettelse 1-4 ansatte 21% 19% 14% 34% 12% 0% 100% ansatte 44% 20% 10% 17% 7% 3% 100% ansatte 59% 10% 5% 12% 11% 3% 100% ansatte eller flere 56% 7% 2% 18% 9% 6% 100% 63 Respondentens kjønn* Fast Midlertidig Sesongarbeid tjenester vikarbyrå Kjøp av Innleie fra ansettelse ansettelse Mann 46% 15% 7% 20% 11% 3% 100% 396 Kvinne 50% 14% 14% 13% 5% 4% 100% 86 Eksportbedrift?* Fast Midlertidig Sesongarbeid tjenester vikarbyrå Kjøp av Innleie fra ansettelse ansettelse Ja 42% 14% 3% 29% 8% 4% 100% 182 ei 49% 15% 11% 12% 10% 3% 100% 299 Forventet sysselsetting* Fast Midlertidig Sesongarbeid tjenester vikarbyrå Kjøp av Innleie fra ansettelse ansettelse Flere ansatte 46% 16% 5% 23% 8% 2% 100% 237 Like mange ansatte 47% 14% 12% 13% 12% 2% 100% 221 Færre ansatte 46% 8% 0% 16% 1% 28% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 29 av 39

40 Spm 5_1 Jeg vil nå lese opp noen rekrutteringskanaler for arbeidskraft fra EU-land og ber deg svar ja eller nei om bedriften Rekrutteringsbyrå i orge Ja 173 8,6 33,1 33,1 ei ,1 65,6 98,7 7 0,3 1,3 100, ,0 Fylke Ja ei Oslo 44% 54% 3% 100% 39 Rogaland 42% 58% 0% 100% 38 Akershus 39% 61% 0% 100% 31 Vest-Agder 38% 63% 0% 100% 16 Hordaland 36% 60% 4% 100% 25 Møre og Romsdal 32% 65% 3% 100% 34 Østfold 30% 70% 0% 100% 33 Hedmark 30% 70% 0% 100% 20 Troms 29% 71% 0% 100% 17 Vestfold 29% 68% 4% 100% 28 Buskerud 28% 72% 0% 100% 25 ord-trøndelag 28% 72% 0% 100% 18 Telemark 25% 71% 4% 100% 24 Sør-Trøndelag 21% 79% 0% 100% 19 Finnmark 20% 80% 0% 100% 20 Aust-Agder 19% 81% 0% 100% 21 Oppland 17% 83% 0% 100% 24 ordland 17% 83% 0% 100% 18 Sogn og Fjordane 16% 84% 0% 100% 32 Bransje Ja ei Primærnæringer 27% 73% 0% 100% 21 Industri etc 39% 58% 3% 100% 112 Bygge- og anleggsvirksomhet 43% 57% 0% 100% 75 Varehandel 38% 62% 0% 100% 93 Hotell- og restuarantvirksomhet 32% 68% 0% 100% 40 Transport og kommunikasjon 26% 72% 2% 100% 38 Tjenesteytende næringer 22% 76% 2% 100% 103 Bedriftsstørrelse* Ja ei 1-4 ansatte 29% 71% 0% 100% ansatte 22% 78% 0% 100% ansatte 46% 54% 0% 100% ansatte eller flere 41% 52% 7% 100% 63 Respondentens kjønn Ja ei Mann 35% 64% 1% 100% 396 Kvinne 25% 73% 2% 100% 86 Eksportbedrift? Ja ei Ja 34% 65% 1% 100% 182 ei 32% 66% 2% 100% 299 Forventet sysselsetting* Ja ei Flere ansatte 40% 58% 2% 100% 237 Like mange ansatte 26% 74% 0% 100% 221 Færre ansatte 20% 76% 4% 100% 22 * = Signifikant på 0,05-nivå Side 30 av 39

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August NNU Q En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2012 NNU Q2 2012 En undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Utarbeidet for IMDi Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Næringslivsundersøkelsen...

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Kultursponsing om tro og tall

Kultursponsing om tro og tall Kultursponsing om tro og tall Ved Anne-Britt Gran -Undersøkelsene er utført for Forum for kultur og næringsliv 2008 og Sparebanken Vest 2007 Tekniske kommentarer for undersøkelsen i 2007 for Sparebanken

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark

August Utarbeidet for IMDi. Næringslivsundersøkelse Finnmark August 2010 Næringslivsundersøkelse Finnmark Utarbeidet for IMDi Næringslivsundersøkelse Finnmark Næringslivsundersøkelse Finnmark Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika... 4 Hovedfunn...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Grong kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag

April Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune. Gjennomført for KS Nord-Trøndelag April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag resultater for Snåsa kommune Gjennomført for KS Nord-Trøndelag Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre

Mars Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing. Gjennomført for Sande Venstre Mars 2015 Befolkningsundersøkelse i Sande kommune om kommunesammenslåing Gjennomført for Sande Venstre Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har dei siste 25 åra vorte teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange land

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014

Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere. TNS Politikk & samfunn. Topplederundersøkelsen 2014 Topplederundersøkelsen Undersøkelse om arbeidsliv og innvandrere Topplederundersøkelsen TNS.. Innhold 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 Innvandrere i norske virksomheter

Detaljer

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Geir Martin Pilskog 5. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i næringslivet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) vart i siste del av 1900-talet teke i bruk av stendig fleire føretak. I mange

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar

Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Holdninger til NATO Landrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Opinion Perduco, oktober 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson Hensikt Metode Målgruppe Utvalgstrekking

Detaljer

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering

Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Virkninger for arbeidslivets regulering og organisering Line Eldring, i samarbeid med Jon Erik Dølvik Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21. mai 2015 Nordisk modell i fare?

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill. Rekruttere fra utlandet?

NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill. Rekruttere fra utlandet? NAV EURES Nord-Trøndelag EURES rådgiver Melanie Hill Rekruttere fra utlandet? EU/EØS Over 450 millioner mennesker 28 EU-land pluss EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Sveits Utvidelse 1. mai

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

7. Elektronisk handel

7. Elektronisk handel Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2009 Elektronisk handel Kjell Lorentzen og Geir Martin Pilskog 7. Elektronisk handel I Stortingsmelding nr. 41 (1998-99) blir elektronisk handel definert som alle former

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Rekruttering av flerkulturelle kandidater

Rekruttering av flerkulturelle kandidater Har din bedrift en eller flere ansatte med flerkulturell bakgrunn i noen av følgende funksjoner? Andel som svarer ja 37 prosent av bedriftene har en eller flere ansatte Ufaglærte 2 med flerkulturell bakgrunn

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011

Resultater NNUQ IMDi, 6. september 2011 Resultater NNUQ2 2011 IMDi, 6. september 2011 Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI)

Detaljer