NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon"

Transkript

1 NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

2 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon utarbeidet for Brønnøysundregistrene - 2 -

3 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Brønnøysundregistrene gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt og tilfeldig trukket utvalg bedriftsledere i norsk næringsliv fra de minste til de største bedriftene. (Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til ansatte). Spørreskjema ble utviklet av Perduco i samarbeid med oppdragsgiver. Datainnsamling ble gjort telefonisk blant 2000 bedriftsledere og ble gjennomført i juni 2005 gjennom NNU (Norges næringslivsundersøkelser) som Perduco gjennomfører kvartalsvis. Oslo, 25. juni

4 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Innhold Forord... 3 Innhold... 4 Tekniske kommentarer... 5 Karakteristika... 6 Vedlegg Spørreskjema... 8 Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

5 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Tekniske kommentarer Populasjon Populasjonen i denne undersøkelsen er den totale mengde av bedrifter i Norge. Populasjonen er definert ved hjelp av DM-husets database over samtlige norske foretak, både private og offentlige virksomheter. Disse foretakene er hentet fra Enhetsregisteret, men vaskes mot Foretaksregisteret og Rosa Sider for å finne foretak som er aktive. Utvalg og utvalgsmetode Utvalget av respondentene ble gjort fra populasjonen beskrevet ovenfor. Utvalget ble tilfeldig trukket fra DM-husets database. Det er ikke foretatt noen siling fra intervjuers side i forhold til utvalget, dvs at samtlige kontaktede foretak er forsøkt intervjuet. Utvalget er imidlertid kvotert i henhold til følgende kriterier: minst 100 respondenter i hvert fylke minst 100 respondenter med 100 ansatte eller mer maks 300 respondenter med to ansatte eller færre Metode for datainnsamling Datainnsamling er gjennomført ved hjelp av dataassisterte telefonintervjuer. Tidspunkt for datainnsamlingen Datainnsamlingen ble gjennomført av Perduco/NORSTAT i perioden 6. til 23. juni 2005 (gjennom NNU som Perduco gjennomfører kvartalsvis). Feilmarginer Perduco gjør oppmerksom på at enhver undersøkelse vil være beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller målgruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Ved 2000 respondenter eller intervjuer (n=2000) kan vi med 95 % sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 1,0 og ± 2,2 poeng, avhengig av resultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et resultat på 50 % og minst ved resultater på 5%/95%

6 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Karakteristika Før resultatene presenteres, blir det nedenfor gitt en beskrivelse av hva som kjennetegner respondentene i undersøkelsen. Geografi Det er kvotert inn minst 100 respondenter fra hvert fylke i undersøkelsen for å kunne gjennomføre en sammenlignbar fylkesvis analyse av resultatene. Siden denne kvoteringen skaper en skjevhet i utvalget sett i forhold til populasjonen (næringslivet i Norge), er resultatene fra undersøkelsen derfor vektet med utgangspunkt i de riktige populasjonsstørrelsene (basert på Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) i Statistisk sentralbyrå (SSB)). Her følger en oversikt over respondentenes fylkesvise tilhørighet: Fylke Antall intervju (n) Andel intervju Populaj. Andel populasjon Østfold 100 5,0 % ,24 % 1, Akershus 110 5,5 % ,91 % 1, Oslo 111 5,6 % ,62 % 2, Hedmark 110 5,5 % ,44 % 0, Oppland 108 5,4 % ,79 % 0, Buskerud 111 5,6 % ,69 % 1, Vestfold 100 5,0 % ,73 % 0, Telemark 100 5,0 % ,45 % 0, Aust-Agder 100 5,0 % ,15 % 0, Vest-Agder 100 5,0 % ,24 % 0, Rogaland 110 5,5 % ,59 % 1, Hordaland 110 5,5 % ,32 % 1, Sogn og Fjordane 100 5,0 % ,89 % 0, Møre og Romsdal 110 5,5 % ,18 % 0, Sør-Trøndelag 110 5,5 % ,45 % 0, Nord-Trøndelag 100 5,0 % ,10 % 0, Nordland 110 5,5 % ,65 % 0, Troms 100 5,0 % ,01 % 0, Finnmark 100 5,0 % ,54 % 0, t ,0 % ,00 % Vekt Bedriftsstørrelse Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle størrelser. Respondentene i undersøkelsen har fra 1 til 9000 ansatte. Bedriftsstørrelse Antall (n) Andel 1 til 4 ansatte ,2 % 5 til 19 ansatte ,5 % 20 til 99 ansatte ,4 % 100 ansatte eller mer 139 7,0 % ,0 % - 6 -

7 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Bransje Undersøkelsen omfatter bedrifter i alle bransjer. Offentlig forvaltning er holdt utenfor. Bransje Antall (n) Andel Jordbruk, skogbruk og fiske 38 1,9 % Industri, bergverk og kraft ,3 % Bygge- og anleggsvirksomhet 176 8,8 % Varehandel etc ,1 % Hotell- og restaurantvirksomhet 80 4,0 % Transport og kommunikasjon 124 6,2 % Tjenesteytende næringer ,8 % ,0 % Bedriftleders kjønn I underkant av hver femte respondent i undersøkelsen er en kvinne. Dette er på samme nivå som i tidligere undersøkelser. Bedriftleders kjønn Antall (n) Andel Mann ,0 % Kvinne ,0 % ,0 % - 7 -

8 PERDUCO NNU - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Spørreskjema Spørsmål 1: Har du hørt om Altinn prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 2) Nei (Gå til spørsmål 4) (Gå til spørsmål 4) Spørsmål 2: Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? Svaralternativer: Ja (Gå til spørsmål 3) Nei (Gå til spørsmål 4) (Gå til spørsmål 4) Spørsmål 3: Jeg vil nå lese opp noen påstander om Altinn og ber deg svare ja eller nei om disse passer for din bedrift: Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn Det er enkelt å bruke Altinn Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover Svaralternativer Ja Nei Spørsmål 4: Benytter din bedrift ekstern regnskapsfører eller regnskapsbyrå i forbindelse med hele eller deler av bedriftens regnskap? Svaralternativer: Ja Nei Spørsmål 5: Hvem utarbeider bedriftens årsregnskap som sendes Regnskapsregisteret i Brønnøysund? [Er det deg selv, andre ansatte i bedriften, ekstern regnskapsfører, revisor eller andre?] Svaralternativer: - 8 -

9 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Deg selv [Gå til spørsmål 6] Andre ansatte i bedriften [Gå til spørsmål 7] Ekstern regnskapsfører [Gå til spørsmål 7] Revisor [Gå til spørsmål 7] Andre [Gå til spørsmål 7] [Gå til spørsmål 7] Spørsmål 6: Hvilket fagsystem benytter du ved utarbeidelse av årsregnskapet? Svaralternativer: Akelius Årsavslutning (Akelius) Allinfo Cantor Controller Duett (Norges Bondelag og Daldata) Finale Årsoppgjør (Finale Systemer) NPU (Notodden Programutvikling) Maestro Årsoppgjør (Maestro Soft) Sticos Årsoppgjør (Auticon) Årsoppgjør (Mokastet Data) Andre Ingen/fyller ut i Altinn-portalen Vet ikke Spørsmål 7: Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Altinn Bedin Brønnøysundregistrene Byggsøk.no Innovasjon Norge Lovdata Norge.no SSB Skatteetaten Spør-oss.no Trygdeetaten Spørsmål 8 (Oppfølgingsspørsmål): Hvor fornøyd er du med innholdet og tjenesten på portal til [sett inn de som ble avkrysset i forrige spørsmål]? Er du svært fornøyd, noe fornøyd, verken eller, noe misfornøyd eller svært misfornøyd? Svaralternativer: Svært fornøyd Noe fornøyd Verken eller Noe misfornøyd Svært misfornøyd - 9 -

10 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Spørsmål 9: Jeg vil nå lese opp noen påstander om offentlig informasjon og innrapportering av skjemaer og ber deg svare ja eller nei til følgende: Det er vanskelig å finne frem til riktig offentlig informasjon på Internett Det er for mange ulike offentlig portaler på Internett Det er for liten samordning av offentlig informasjon på Internett All offentlig informasjon og skjemaer bør være tilgjengelig gjennom en felles portal Bedriften vil helst benytte Internett og elektroniske skjema, fremfor papirbaserte, ved innrapportering av offentlige oppgaveplikter. Svaralternativer: Ja Nei Bakgrunnsvariabler

11 NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER Vedlegg Frekvens- og krysstabeller

12 Har du hørt om Altinn - prosjektet for enklere rapportering til det offentlige? SPM 1 Antall Prosent Valid Ja ,8 59,8 59,8 Nei ,0 40,0 99,8 4 0,2 0,2 100, ,0 100,0 Fylke Ja Nei Hordaland 68 % 32 % 100 % Vestfold 67 % 33 % 100 % Møre og Romsdal 65 % 35 % 100 % Oslo 65 % 35 % 100 % Sogn og fjordane 63 % 37 % 100 % Hedmark 63 % 36 % 1 % 100 % Nordland 62 % 38 % 100 % Troms 62 % 38 % 100 % Oppland 61 % 39 % 100 % Finnmark 61 % 39 % 100 % Akershus 57 % 43 % 100 % Rogaland 57 % 41 % 2 % 100 % Østfold 57 % 43 % 100 % Nord-Trøndelag 56 % 44 % 100 % Buskerud 54 % 46 % 100 % Sør-Trøndelag 54 % 46 % 100 % Telemark 53 % 46 % 1 % 100 % Aust-Agder 47 % 53 % 100 % Vest-Agder 38 % 62 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 50 % 50 % 100 % Industri, bergverk og kraft 65 % 35 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 55 % 45 % 100 % Varehandel 55 % 45 % 0 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 44 % 56 % 100 % Transport og kommunikasjon 49 % 49 % 3 % 100 % Tjenesteytende næringer 70 % 30 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 60 % 40 % 0 % 100 % 5 til 19 ansatte 57 % 43 % 0 % 100 % 20 til 99 ansatte 64 % 36 % 0 % 100 % 100 ansatte eller mer 66 % 34 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 61 % 39 % 0 % 100 % Kvinne 55 % 45 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 61 % 38 % 0 % 100 % I balanse 52 % 48 % 100 % Underskudd 58 % 42 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 55 % 45 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 61 % 39 % 0 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 54 % 45 % 1 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 52 % 48 % 100 % Side 1 av 28

13 Har din bedrift rapportert og innlevert offentlige skjemaer gjennom Altinn? SPM 2 Antall Prosent Valid Ja ,8 76,5 76,5 Nei ,4 17,4 93,9 73 3,7 6,1 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Oslo 85 % 8 % 7 % 100 % Telemark 83 % 17 % 100 % Rogaland 81 % 14 % 5 % 100 % Nordland 81 % 14 % 5 % 100 % Oppland 80 % 19 % 2 % 100 % Vestfold 79 % 16 % 5 % 100 % Finnmark 79 % 21 % 0 % 100 % Nord-Trøndelag 77 % 20 % 3 % 100 % Vest-Agder 76 % 24 % 100 % Troms 76 % 19 % 5 % 100 % Buskerud 75 % 16 % 8 % 100 % Sogn og fjordane 75 % 19 % 6 % 100 % Østfold 75 % 17 % 8 % 100 % Hordaland 75 % 18 % 8 % 100 % Akershus 73 % 20 % 6 % 100 % Aust-Agder 70 % 30 % 0 % 100 % Sør-Trøndelag 70 % 18 % 12 % 100 % Møre og Romsdal 66 % 25 % 9 % 100 % Hedmark 63 % 29 % 9 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 76 % 24 % 100 % Industri, bergverk og kraft 73 % 20 % 7 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 71 % 21 % 7 % 100 % Varehandel 76 % 18 % 6 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 63 % 31 % 6 % 100 % Transport og kommunikasjon 81 % 17 % 2 % 100 % Tjenesteytende næringer 80 % 14 % 7 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 81 % 17 % 3 % 100 % 5 til 19 ansatte 74 % 20 % 6 % 100 % 20 til 99 ansatte 77 % 17 % 6 % 100 % 100 ansatte eller mer 75 % 10 % 15 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 77 % 17 % 6 % 100 % Kvinne 76 % 19 % 4 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 76 % 18 % 6 % 100 % I balanse 81 % 17 % 3 % 100 % Underskudd 80 % 15 % 6 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 79 % 7 % 14 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 78 % 16 % 6 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 70 % 27 % 3 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 64 % 21 % 14 % 100 % Side 2 av 28

14 Vår bedrift bruker mindre tid på offentlig skjemaarbeid ved bruk av Altinn SPM 3_1 Antall Prosent Valid Ja ,2 70,4 70,4 Nei ,1 22,1 92,5 69 3,4 7,5 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Troms 79 % 14 % 7 % 100 % Finnmark 79 % 14 % 7 % 100 % Møre og Romsdal 78 % 17 % 4 % 100 % Hordaland 76 % 18 % 6 % 100 % Østfold 75 % 18 % 7 % 100 % Rogaland 73 % 17 % 10 % 100 % Buskerud 72 % 17 % 11 % 100 % Hedmark 71 % 17 % 11 % 100 % Sør-Trøndelag 71 % 19 % 10 % 100 % Nord-Trøndelag 71 % 25 % 4 % 100 % Telemark 71 % 19 % 10 % 100 % Sogn og fjordane 70 % 26 % 4 % 100 % Oslo 70 % 28 % 2 % 100 % Nordland 69 % 17 % 15 % 100 % Oppland 65 % 26 % 9 % 100 % Aust-Agder 64 % 29 % 7 % 100 % Vest-Agder 63 % 26 % 11 % 100 % Akershus 63 % 27 % 11 % 100 % Vestfold 56 % 34 % 10 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 83 % 17 % 100 % Industri, bergverk og kraft 74 % 18 % 8 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 74 % 19 % 7 % 100 % Varehandel 67 % 23 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 90 % 5 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 65 % 26 % 9 % 100 % Tjenesteytende næringer 70 % 24 % 6 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 71 % 24 % 5 % 100 % 5 til 19 ansatte 72 % 20 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 68 % 24 % 7 % 100 % 100 ansatte eller mer 70 % 17 % 13 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 71 % 21 % 8 % 100 % Kvinne 65 % 29 % 6 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 70 % 22 % 8 % 100 % I balanse 75 % 20 % 5 % 100 % Underskudd 70 % 23 % 7 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 68 % 23 % 9 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 71 % 22 % 7 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 76 % 20 % 4 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 44 % 11 % 44 % 100 % Side 3 av 28

15 Samtlige offentlige skjemaer bør kunne innrapporteres gjennom Altinn SPM 3_2 Antall Prosent Valid Ja ,8 93,6 93,6 Nei 30 1,5 3,3 96,8 29 1,4 3,2 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Aust-Agder 100 % 100 % Oslo 98 % 2 % 100 % Vestfold 96 % 2 % 2 % 100 % Vest-Agder 95 % 5 % 100 % Rogaland 94 % 4 % 1 % 100 % Hordaland 94 % 4 % 2 % 100 % Møre og Romsdal 93 % 4 % 2 % 100 % Finnmark 93 % 7 % 100 % Østfold 93 % 2 % 5 % 100 % Troms 93 % 3 % 3 % 100 % Sogn og fjordane 93 % 4 % 4 % 100 % Nord-Trøndelag 93 % 4 % 4 % 100 % Oppland 91 % 2 % 6 % 100 % Hedmark 91 % 3 % 6 % 100 % Sør-Trøndelag 90 % 2 % 7 % 100 % Nordland 90 % 4 % 6 % 100 % Akershus 89 % 6 % 5 % 100 % Telemark 87 % 10 % 3 % 100 % Buskerud 85 % 11 % 4 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 77 % 8 % 15 % 100 % Industri, bergverk og kraft 93 % 5 % 2 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 99 % 1 % 100 % Varehandel 92 % 4 % 4 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 95 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 89 % 7 % 5 % 100 % Tjenesteytende næringer 95 % 3 % 3 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 95 % 4 % 1 % 100 % 5 til 19 ansatte 92 % 3 % 5 % 100 % 20 til 99 ansatte 94 % 4 % 3 % 100 % 100 ansatte eller mer 97 % 1 % 2 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 94 % 3 % 3 % 100 % Kvinne 93 % 5 % 2 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 93 % 4 % 3 % 100 % I balanse 98 % 2 % 100 % Underskudd 94 % 3 % 3 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 95 % 5 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 94 % 3 % 3 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 96 % 4 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100 % 100 % Side 4 av 28

16 Det er enkelt å bruke Altinn SPM 3_3 Antall Prosent Valid Ja ,6 73,5 73,5 Nei 171 8,6 18,7 92,2 72 3,6 7,8 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Nord-Trøndelag 81 % 15 % 4 % 100 % Hordaland 80 % 14 % 6 % 100 % Møre og Romsdal 80 % 20 % 100 % Vest-Agder 79 % 21 % 100 % Buskerud 78 % 17 % 4 % 100 % Østfold 77 % 11 % 11 % 100 % Hedmark 77 % 9 % 14 % 100 % Rogaland 77 % 17 % 6 % 100 % Nordland 77 % 17 % 6 % 100 % Sogn og fjordane 74 % 19 % 7 % 100 % Finnmark 73 % 13 % 13 % 100 % Oppland 73 % 23 % 4 % 100 % Oslo 72 % 18 % 10 % 100 % Sør-Trøndelag 71 % 17 % 12 % 100 % Telemark 70 % 20 % 10 % 100 % Troms 69 % 24 % 7 % 100 % Vestfold 66 % 26 % 8 % 100 % Aust-Agder 64 % 21 % 14 % 100 % Akershus 63 % 27 % 11 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 69 % 23 % 8 % 100 % Industri, bergverk og kraft 67 % 22 % 11 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 75 % 15 % 10 % 100 % Varehandel 71 % 20 % 9 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 89 % 11 % 100 % Transport og kommunikasjon 67 % 21 % 12 % 100 % Tjenesteytende næringer 78 % 17 % 5 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 69 % 24 % 6 % 100 % 5 til 19 ansatte 77 % 15 % 8 % 100 % 20 til 99 ansatte 72 % 21 % 7 % 100 % 100 ansatte eller mer 75 % 11 % 13 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 73 % 19 % 8 % 100 % Kvinne 75 % 17 % 8 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 73 % 19 % 8 % 100 % I balanse 81 % 17 % 2 % 100 % Underskudd 73 % 18 % 9 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 86 % 14 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 74 % 19 % 7 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 62 % 26 % 12 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 78 % 22 % 100 % Side 5 av 28

17 Bedriften kommer til å benytte Altinn i større grad fremover SPM 3_4 Antall Prosent Valid Ja ,1 89,7 89,7 Nei 53 2,7 5,8 95,5 41 2,0 4,5 100,0 Sum ,8 100,0 fått spørsmålet , ,0 Fylke Ja Nei Oslo 95 % 3 % 2 % 100 % Rogaland 94 % 1 % 4 % 100 % Finnmark 93 % 7 % 0 % 100 % Troms 93 % 7 % 100 % Sogn og fjordane 93 % 4 % 4 % 100 % Nord-Trøndelag 93 % 4 % 4 % 100 % Aust-Agder 92 % 8 % 100 % Buskerud 91 % 4 % 4 % 100 % Møre og Romsdal 91 % 4 % 4 % 100 % Nordland 89 % 6 % 4 % 100 % Østfold 89 % 5 % 7 % 100 % Hordaland 88 % 6 % 6 % 100 % Vestfold 88 % 8 % 4 % 100 % Akershus 87 % 8 % 5 % 100 % Hedmark 86 % 3 % 11 % 100 % Oppland 85 % 9 % 6 % 100 % Vest-Agder 84 % 11 % 5 % 100 % Telemark 80 % 7 % 13 % 100 % Sør-Trøndelag 79 % 14 % 7 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 92 % 8 % 100 % Industri, bergverk og kraft 90 % 7 % 4 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 99 % 1 % 100 % Varehandel 89 % 5 % 6 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 85 % 10 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 79 % 12 % 9 % 100 % Tjenesteytende næringer 90 % 6 % 4 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 89 % 8 % 3 % 100 % 5 til 19 ansatte 89 % 6 % 5 % 100 % 20 til 99 ansatte 90 % 5 % 5 % 100 % 100 ansatte eller mer 91 % 3 % 6 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 89 % 6 % 5 % 100 % Kvinne 93 % 4 % 3 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 89 % 6 % 5 % 100 % I balanse 93 % 5 % 2 % 100 % Underskudd 93 % 3 % 4 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 86 % 14 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 90 % 6 % 5 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 90 % 4 % 6 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 100 % 100 % Side 6 av 28

18 Benytter din bedrift ekstern regnskapsfører eller regnskapsbyrå i forbindelse med hele eller deler av bedriftens regnskap? SPM 4 Antall Prosent Valid Ja ,2 54,2 54,2 Nei ,8 44,8 99,0 20 1,0 1,0 100, ,0 100,0 Fylke Ja Nei Nord-Trøndelag 73 % 27 % 100 % Aust-Agder 71 % 29 % 0 % 100 % Hedmark 62 % 36 % 2 % 100 % Sør-Trøndelag 60 % 40 % 100 % Troms 58 % 40 % 2 % 100 % Sogn og fjordane 58 % 42 % 100 % Østfold 56 % 44 % 100 % Oppland 55 % 45 % 100 % Finnmark 55 % 42 % 3 % 100 % Telemark 54 % 44 % 1 % 100 % Buskerud 54 % 43 % 3 % 100 % Oslo 54 % 45 % 1 % 100 % Vest-Agder 52 % 48 % 100 % Rogaland 52 % 47 % 1 % 100 % Vestfold 52 % 46 % 2 % 100 % Nordland 51 % 46 % 3 % 100 % Akershus 50 % 49 % 1 % 100 % Hordaland 47 % 53 % 100 % Møre og Romsdal 46 % 53 % 1 % 100 % Bransje Ja Nei Jordbruk, skogbruk og fiske 74 % 26 % 100 % Industri, bergverk og kraft 44 % 56 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 60 % 39 % 1 % 100 % Varehandel 56 % 42 % 1 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 66 % 29 % 5 % 100 % Transport og kommunikasjon 57 % 43 % 100 % Tjenesteytende næringer 51 % 48 % 1 % 100 % Bedriftsstørrelse Ja Nei 1 til 4 ansatte 71 % 28 % 1 % 100 % 5 til 19 ansatte 60 % 39 % 1 % 100 % 20 til 99 ansatte 37 % 62 % 1 % 100 % 100 ansatte eller mer 26 % 74 % 100 % Bedriftsleders kjønn Ja Nei Mann 54 % 45 % 1 % 100 % Kvinne 54 % 44 % 2 % 100 % Fjorårets resultat Ja Nei Overskudd 54 % 46 % 1 % 100 % I balanse 58 % 40 % 2 % 100 % Underskudd 56 % 44 % 1 % 100 % Organisasjonsform Ja Nei Allment aksjeselskap (ASA) 46 % 54 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 55 % 44 % 1 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 70 % 30 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 48 % 48 % 4 % 100 % Side 7 av 28

19 SPM 5 Hvem utarbeider bedriftens årsregnskap som sendes Regnskapsregisteret i Brønnøysund? [Er det deg selv, andre ansatte i bedriften, ekstern regnskapsfører, revisor eller andre?] Antall Prosent Valid Deg selv 143 7,1 7,1 7,1 Andre ansatte i bedriften ,1 23,1 30,2 Ekstern regnskapsfører ,0 28,0 58,3 Revisor ,4 35,4 93,7 Andre 93 4,6 4,6 98,3 34 1,7 1,7 100, ,0 100,0 Ekstern Andre ansatte Fylke Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Rogaland 5 % 18 % 24 % 47 % 5 % 1 % 100 % Vest-Agder 2 % 22 % 26 % 45 % 5 % 2 % 100 % Hordaland 9 % 23 % 20 % 42 % 5 % 1 % 100 % Vestfold 9 % 19 % 20 % 41 % 8 % 3 % 100 % Oslo 7 % 27 % 23 % 40 % 2 % 2 % 100 % Østfold 3 % 23 % 29 % 39 % 4 % 2 % 100 % Oppland 7 % 21 % 27 % 37 % 5 % 2 % 100 % Akershus 7 % 28 % 25 % 34 % 5 % 1 % 100 % Telemark 7 % 21 % 34 % 34 % 4 % 100 % Troms 7 % 23 % 33 % 33 % 3 % 2 % 100 % Hedmark 7 % 26 % 27 % 31 % 7 % 2 % 100 % Nordland 10 % 15 % 33 % 30 % 9 % 3 % 100 % Møre og Romsdal 13 % 22 % 28 % 30 % 7 % 100 % Aust-Agder 7 % 14 % 43 % 30 % 5 % 2 % 100 % Sogn og fjordane 8 % 22 % 34 % 29 % 3 % 3 % 100 % Buskerud 4 % 32 % 28 % 28 % 5 % 3 % 100 % Finnmark 13 % 16 % 41 % 25 % 3 % 3 % 100 % Sør-Trøndelag 5 % 25 % 43 % 25 % 4 % 100 % Nord-Trøndelag 6 % 19 % 47 % 19 % 6 % 2 % 100 % Ekstern Andre ansatte Bransje Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Jordbruk, skogbruk og fiske 12 % 15 % 44 % 24 % 3 % 3 % 100 % Industri, bergverk og kraft 4 % 31 % 24 % 31 % 8 % 1 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 3 % 20 % 27 % 47 % 2 % 1 % 100 % Varehandel 6 % 20 % 27 % 40 % 4 % 3 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 1 % 23 % 33 % 33 % 8 % 1 % 100 % Transport og kommunikasjon 5 % 20 % 30 % 38 % 6 % 1 % 100 % Tjenesteytende næringer 12 % 25 % 29 % 29 % 4 % 1 % 100 % Ekstern Andre ansatte Bedriftsstørrelse Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r 1 til 4 ansatte 10 % 8 % 41 % 34 % 3 % 3 % 100 % 5 til 19 ansatte 5 % 19 % 30 % 38 % 5 % 2 % 100 % 20 til 99 ansatte 6 % 32 % 17 % 38 % 6 % 1 % 100 % 100 ansatte eller mer 9 % 57 % 12 % 18 % 4 % 100 % Ekstern Andre ansatte Bedriftsleders kjønn Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Mann 7 % 24 % 28 % 35 % 4 % 1 % 100 % Kvinne 8 % 20 % 27 % 35 % 6 % 4 % 100 % Ekstern Andre ansatte Fjorårets resultat Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Overskudd 8 % 23 % 28 % 35 % 4 % 2 % 100 % I balanse 4 % 19 % 28 % 42 % 5 % 1 % 100 % Underskudd 6 % 22 % 26 % 39 % 6 % 2 % 100 % Ekstern Andre ansatte Organisasjonsform Deg selv regnskapsføre Revisor Andre i bedriften r Allment aksjeselskap (ASA) 6 % 32 % 34 % 16 % 10 % 2 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 6 % 23 % 27 % 39 % 4 % 1 % 100 % Enkeltpersonsforetak (ENK) 22 % 1 % 52 % 11 % 6 % 8 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 7 % 26 % 26 % 30 % 7 % 4 % 100 % Side 8 av 28

20 SPM 6 Hvilket årsoppgjørsprogram eller såkalt fagsystem benytter du ved utarbeidelse av årsregnskapet? Antall Prosent Valid Finale Årsoppgjør (Finale Systemer) 20 1,0 13,9 33,4 Maestro Årsoppgjør (Maestro Soft) 14 0,7 9,7 43,1 Akelius Årsavslutning (Akelius) 13 0,7 9,4 9,4 Cantor Controller 11 0,5 7,7 17,1 Årsoppgjør (Mokastet Data) 6 0,3 3,9 50,3 Sticos Årsoppgjør (Auticon) 5 0,2 3,3 46,4 Duett (Norges Bondelag og Daldata) 3 0,2 2,4 19,5 Andre 47 2,4 33,1 83,4 Ingen/fyller ut i Altinn-portalen 7 0,4 5,1 88,5 Vet ikke 16 0,8 11,5 100,0 Sum 143 7,1 100,0 fått spørsmålet , ,0 Side 9 av 28

21 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Altinn SPM 7_1 Antall Prosent Valid ,7 48,7 48, ,3 51,3 100, ,0 100,0 Fylke Vestfold 57 % 43 % 100 % Hordaland 56 % 44 % 100 % Oslo 56 % 44 % 100 % Troms 55 % 45 % 100 % Nordland 54 % 46 % 100 % Sogn og fjordane 53 % 47 % 100 % Møre og Romsdal 52 % 48 % 100 % Hedmark 50 % 50 % 100 % Finnmark 48 % 52 % 100 % Rogaland 48 % 52 % 100 % Akershus 47 % 53 % 100 % Oppland 46 % 54 % 100 % Nord-Trøndelag 44 % 56 % 100 % Telemark 43 % 57 % 100 % Østfold 42 % 58 % 100 % Buskerud 40 % 60 % 100 % Sør-Trøndelag 39 % 61 % 100 % Aust-Agder 33 % 67 % 100 % Vest-Agder 31 % 69 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 39 % 61 % 100 % Industri, bergverk og kraft 50 % 50 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 47 % 53 % 100 % Varehandel 44 % 56 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 30 % 70 % 100 % Transport og kommunikasjon 38 % 62 % 100 % Tjenesteytende næringer 59 % 41 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 51 % 49 % 100 % 5 til 19 ansatte 46 % 54 % 100 % 20 til 99 ansatte 52 % 48 % 100 % 100 ansatte eller mer 47 % 53 % 100 % Bedriftsleders kjønn Mann 49 % 51 % 100 % Kvinne 45 % 55 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 49 % 51 % 100 % I balanse 46 % 54 % 100 % Underskudd 50 % 50 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 49 % 51 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 50 % 50 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 43 % 57 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 31 % 69 % 100 % Side 10 av 28

22 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Bedin SPM 7_2 Antall Prosent Valid ,1 12,1 12, ,9 87,9 100, ,0 100,0 Fylke Hordaland 20 % 80 % 100 % Nordland 19 % 81 % 100 % Finnmark 19 % 81 % 100 % Troms 17 % 83 % 100 % Sogn og fjordane 16 % 84 % 100 % Telemark 13 % 87 % 100 % Nord-Trøndelag 13 % 87 % 100 % Møre og Romsdal 13 % 87 % 100 % Rogaland 12 % 88 % 100 % Vestfold 12 % 88 % 100 % Aust-Agder 12 % 88 % 100 % Hedmark 11 % 89 % 100 % Sør-Trøndelag 10 % 90 % 100 % Oslo 10 % 90 % 100 % Oppland 9 % 91 % 100 % Akershus 9 % 91 % 100 % Buskerud 9 % 91 % 100 % Østfold 8 % 92 % 100 % Vest-Agder 8 % 92 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 9 % 91 % 100 % Industri, bergverk og kraft 9 % 91 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 12 % 88 % 100 % Varehandel 9 % 91 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 13 % 88 % 100 % Transport og kommunikasjon 6 % 94 % 100 % Tjenesteytende næringer 18 % 82 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 14 % 86 % 100 % 5 til 19 ansatte 11 % 89 % 100 % 20 til 99 ansatte 12 % 88 % 100 % 100 ansatte eller mer 9 % 91 % 100 % Mann 13 % 87 % 100 % Kvinne 9 % 91 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 12 % 88 % 100 % I balanse 12 % 88 % 100 % Underskudd 13 % 87 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 14 % 86 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 12 % 88 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 12 % 88 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 4 % 96 % 100 % Side 11 av 28

23 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Brønnøysundregistrene SPM 7_3 Antall Prosent Valid ,8 80,8 80, ,2 19,2 100, ,0 100,0 Fylke Sør-Trøndelag 88 % 12 % 100 % Oslo 86 % 14 % 100 % Troms 85 % 15 % 100 % Buskerud 85 % 15 % 100 % Hordaland 84 % 16 % 100 % Hedmark 83 % 17 % 100 % Sogn og fjordane 82 % 18 % 100 % Vestfold 82 % 18 % 100 % Telemark 80 % 20 % 100 % Nordland 80 % 20 % 100 % Akershus 78 % 22 % 100 % Østfold 78 % 22 % 100 % Rogaland 77 % 23 % 100 % Møre og Romsdal 77 % 23 % 100 % Finnmark 77 % 23 % 100 % Nord-Trøndelag 75 % 25 % 100 % Oppland 73 % 27 % 100 % Aust-Agder 72 % 28 % 100 % Vest-Agder 71 % 29 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 68 % 32 % 100 % Industri, bergverk og kraft 86 % 14 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 80 % 20 % 100 % Varehandel 74 % 26 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 73 % 27 % 100 % Transport og kommunikasjon 76 % 24 % 100 % Tjenesteytende næringer 90 % 10 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 73 % 27 % 100 % 5 til 19 ansatte 82 % 18 % 100 % 20 til 99 ansatte 86 % 14 % 100 % 100 ansatte eller mer 85 % 15 % 100 % Mann 83 % 17 % 100 % Kvinne 68 % 32 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 81 % 19 % 100 % I balanse 79 % 21 % 100 % Underskudd 82 % 18 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 90 % 10 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 82 % 18 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 66 % 34 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 85 % 15 % 100 % Side 12 av 28

24 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Byggsøk.no SPM 7_4 Antall Prosent Valid ,6 13,6 13, ,4 86,4 100, ,0 100,0 Fylke Troms 18 % 82 % 100 % Akershus 18 % 82 % 100 % Østfold 16 % 84 % 100 % Nordland 16 % 84 % 100 % Sør-Trøndelag 16 % 84 % 100 % Vestfold 15 % 85 % 100 % Rogaland 14 % 86 % 100 % Hordaland 14 % 86 % 100 % Telemark 13 % 87 % 100 % Finnmark 13 % 87 % 100 % Oslo 13 % 87 % 100 % Hedmark 12 % 88 % 100 % Sogn og fjordane 12 % 88 % 100 % Møre og Romsdal 12 % 88 % 100 % Aust-Agder 12 % 88 % 100 % Oppland 11 % 89 % 100 % Nord-Trøndelag 10 % 90 % 100 % Vest-Agder 9 % 91 % 100 % Buskerud 9 % 91 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 3 % 97 % 100 % Industri, bergverk og kraft 15 % 85 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 39 % 61 % 100 % Varehandel 8 % 93 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 8 % 92 % 100 % Transport og kommunikasjon 6 % 94 % 100 % Tjenesteytende næringer 16 % 84 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 11 % 89 % 100 % 5 til 19 ansatte 13 % 87 % 100 % 20 til 99 ansatte 16 % 84 % 100 % 100 ansatte eller mer 13 % 87 % 100 % Mann 15 % 85 % 100 % Kvinne 7 % 93 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 15 % 85 % 100 % I balanse 9 % 91 % 100 % Underskudd 10 % 90 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 20 % 80 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 14 % 86 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 7 % 93 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 11 % 89 % 100 % Side 13 av 28

25 Hvilke av følgende offentlige portaler på Internett har du eller besøkt? Innovasjon Norge SPM 7_5 Antall Prosent Valid ,1 27,1 27, ,9 72,9 100, ,0 100,0 Fylke Møre og Romsdal 44 % 56 % 100 % Troms 43 % 57 % 100 % Nordland 41 % 59 % 100 % Sogn og fjordane 40 % 60 % 100 % Nord-Trøndelag 39 % 61 % 100 % Finnmark 35 % 65 % 100 % Vest-Agder 32 % 68 % 100 % Telemark 32 % 68 % 100 % Hedmark 30 % 70 % 100 % Oppland 28 % 72 % 100 % Hordaland 27 % 73 % 100 % Aust-Agder 26 % 74 % 100 % Sør-Trøndelag 25 % 75 % 100 % Oslo 23 % 77 % 100 % Vestfold 23 % 77 % 100 % Buskerud 21 % 79 % 100 % Rogaland 18 % 82 % 100 % Østfold 18 % 82 % 100 % Akershus 17 % 83 % 100 % Bransje Jordbruk, skogbruk og fiske 48 % 52 % 100 % Industri, bergverk og kraft 42 % 58 % 100 % Bygge- og anleggsvirksomhet 19 % 81 % 100 % Varehandel 17 % 83 % 100 % Hotell- og restaurantvirksomhet 19 % 81 % 100 % Transport og kommunikasjon 31 % 69 % 100 % Tjenesteytende næringer 35 % 65 % 100 % Bedriftsstørrelse 1 til 4 ansatte 23 % 77 % 100 % 5 til 19 ansatte 25 % 75 % 100 % 20 til 99 ansatte 32 % 68 % 100 % 100 ansatte eller mer 37 % 63 % 100 % Mann 28 % 72 % 100 % Kvinne 25 % 75 % 100 % Fjorårets resultat Overskudd 27 % 73 % 100 % I balanse 29 % 71 % 100 % Underskudd 27 % 73 % 100 % Organisasjonsform Allment aksjeselskap (ASA) 38 % 62 % 100 % Privat aksjeselskap (AS) 27 % 73 % 100 % Enkeltmannsforetak/enkeltpersonsforetak (ENK) 21 % 79 % 100 % Ansvarlig selskap (ANS og DA) 19 % 81 % 100 % Side 14 av 28

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune

April 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune April 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord -Trøndelag resultater for Namdalseid kommune Gjennomført for KSNord -Trøndelag Innhold Innledning...2 Bakgrunn...2 Populasjon...2 Utvalg og utvalgsmetode...2

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Skolelederundersøkelsen Høsten 2008. Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Skolelederundersøkelsen Høsten 2008 Utarbeidet for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen Gjennomført av Perduco Kultur ved Anne-Britt Gran PERDUCO Forord Perduco Kultur har på oppdrag fra

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009

Altinn informasjonsdag. Erik Fossum Oslo 31.august 2009 Altinn informasjonsdag Erik Fossum Oslo 31.august 2009 1 Historien bak Altinn Alternativ innrapportering 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2009 Avgiverløsningen (Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene)

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009

Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering. Utført for Jussystemer, november 2009 Bedriftsundersøkelse om informasjonshåndtering Utført for Jussystemer, november 2009 Bakgrunn Undersøkelse blant norske næringslivsledere Datainnsamling gjennomført i Perducos næringslivspanel Totalt 1259

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune

Desember 2015. Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune. Gjennomført for Drammen kommune Desember 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Drammen kommune Gjennomført for Drammen kommune Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Hvor er kvinnene i næringslivet?

Hvor er kvinnene i næringslivet? Hvor er kvinnene i næringslivet? En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner. De kvinnelige etablererne velger tradisjonelt, og de er å finne innenfor næringsområder som er typisk kvinnedominerte.

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006. Tirsdag 28. november 2006 Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO ) 2006 Tirsdag 28. november 2006 Om undersøkelsen Undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i Norge 2526 telefonintervju med ledere/sikkerhetsansvarlig

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2007 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2007 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis.

Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Resultater av landskapsovervåking. Hva skal overvåkes? Eksempler fra praksis. Oskar Puschmann og Grete Stokstad Norsk institutt for skog og landskap Landskapsovervåking nå og framover Lillestrøm 11-11-09

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226.

Informasjon om tildeling av midler til gjennomføring av etterutdanning for ansatte i PPT på prioriterte områder 2015, kap. 226. Vår saksbehandler: Kim Asphaug Direkte tlf: 23 30 27 93 kim.asphaug@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 16.02.2015 Deres dato: Vår referanse: 2015/1245 Deres referanse: Kommuner og fylkeskommuner Interkommunale

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE

NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE NyAnalyse as FORENKLER OG FORKLARER SAMFUNNET UTSIKTER FOR 2015 - TEMPERATUR PÅ SMÅ OG MELLOMSTORE BEDRIFTER I NORGE FEBRUAR 2015 Hovedfunn Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Nærings-ph.d. mars, 2011

Nærings-ph.d. mars, 2011 Nærings-ph.d. mars, 2011 Hva er nærings-ph.d? En ordning der NFR gir støtte til en bedrift som har en ansatt som ønsker å ta en doktorgrad Startet i 2008 som en pilotordning - finansieres av NHD og KD

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer