Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling"

Transkript

1 Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

2 Innledning

3 Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges befolkning 15 år og eldre Utvalget er trukket fra Norstats webpanel. Panelet består av deltagere rekruttert via representative telefonundersøkelser Antall intervjuer Det er gjennomført 1900 intervjuer Vekting Resultater er vektet på geografi, kjønn og alder Tidspunkt for datainnsamling Datainnsamlingen er gjennomført av Perduco/Norstat i perioden mai 2011 Feilmarginer Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,0 og 2,4 prosent for hovedfrekvensene (1900 intervju) avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultater på 50%/50% og minst ved prosentresultater 5%/95%. Feilmarginene er større for undergruppene

4 Hovedfunn

5 Forventet prisendring Spm. 1 Forventer du at prisene på boligeiendom vil øke, falle eller forbli uendret de neste 12 månedene? Vet ikke; 10 % Falle; 9 % Forbli uendret; 27 % Øke; 55 %

6 Forventet prisendring over tid Spm. 1 Forventer du at prisene på boligeiendom vil øke, falle eller forbli uendret de neste 12 månedene? 70 % 60 % 62 % 58 % 55 % 50 % 40 % 30 % 26 % 27 % 25 % 20 % 10 % 6 % 5 % 9 % 10 % 10 % 8 % 0 % Øke Forbli uendret Falle Vet ikke Vår 2010 (n=1000) Høst 2010 () Vår 2011 ()

7 Spm. 1 Forventet prisendring. Fordelt på alder Forventer du at prisene på boligeiendom vil øke, falle eller forbli uendret de neste 12 månedene? Under 30 år 58% 15% 9% 30 til 39 år 58% 27% 7% 40 til 49 år 53% 31% 11% 50 til 59 år 52% 31% 7% 60 år eller eldre 53% 31% 11% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Øke Forbli uendret Falle Vet ikke

8 Spm. 1 Forventet prisendring. Fordelt på kjønn Forventer du at prisene på boligeiendom vil øke, falle eller forbli uendret de neste 12 månedene? Mann 59% 24% 9% Kvinne 51% 29% 8% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Øke Forbli uendret Falle Vet ikke

9 Planer om boligkjøp Spm. 2 Har du planer om å kjøpe bolig de neste 12 månedene? Vet ikke; 9 % Ja; 8 % Nei; 82 %

10 Har du planer om å kjøpe bolig de neste 12 månedene? Over tid. Andel som svarer ja. Spm % 10 % 10 % 8 % 8 % 9 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % Høst 2007 () Vår 2010 (n=1000) Høst 2010 () Vår 2011 ()

11 Spm. 2 Planer om boligkjøp. Fordelt på alder Har du planer om å kjøpe bolig de neste 12 månedene? Under 30 år 12% 74% 30 til 39 år 13% 75% 40 til 49 år 6% 88% 50 til 59 år 6% 86% 60 år eller eldre 5% 90% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei Vet ikke

12 Spm. 2 Planer om boligkjøp. Fordelt på fylke Har du planer om å kjøpe bolig de neste 12 månedene? Telemark Østfold Akershus Finnmark Hordaland Sør-Trøndelag Vestfold Oslo Nordland Rogaland Aust-Agder Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Vest-Agder Hedmark Buskerud Troms Oppland 14% 14% 14% 13% 12% 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 3% 1% 76% 79% 73% 77% 74% 81% 78% 76% 83% 84% 86% 92% 83% 88% 81% 93% 86% 88% 93% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei Vet ikke

13 Planer om boligkjøp. Fordelt på forventet prisendring Spm. 2 Har du planer om å kjøpe bolig de neste 12 månedene? Fordelt på om man forventer at prisene på boligeiendom vil øke, forbli uendret eller falle de neste 12 månedene Forventer at prisene vil øke (n=1044) 10 % 81 % Forventer at prisene vil forbli uendret (n=505) 5 % 88 % Forventer at prisene vil falle (n=169) 8 % 78 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei Vet ikke

14 Spm. 3 Hva er den beste langsiktige investeringen? Hvilke av følgende mener du er den beste langsiktige investeringen for folk flest? Investering i obligasjoner; 2 % Investering i aksjer; 7 % Vet ikke; 11 % Bankinnskudd; 13 % Investering i bolig; 67 %

15 Spm. 3 Beste langsiktige investering. Over tid Hvilke av følgende mener du er den beste langsiktige investeringen for folk flest? 80 % 70 % 65 % 67 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 13 % 13 % 7 % 7 % 3 % 2 % 13 % 11 % 0 % Investering i bolig Bankinnskudd Investering i aksjer Investering i obligasjoner Vet ikke Høst 2010 () Vår 2011 ()

16 Beste langsiktig investering. Fordelt på alder Spm. 3 Hvilke av følgende mener du er den beste langsiktige investeringen for folk flest? Under 30 år 54% 19% 8% 2% 30 til 39 år 75% 7% 6% 1% 40 til 49 år 72% 10% 8% 1% 50 til 59 år 73% 9% 5% 3% 60 år eller eldre 66% 16% 6% 3% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Investering i bolig Bankinnskudd Investering i aksjer Investering i obligasjoner Vet ikke

17 Beste langsiktig investering. Fordelt på forventet prisendring Spm. 3 Hvilke av følgende mener du er den beste langsiktige investeringen for folk flest? Fordelt på om man forventer at prisene på boligeiendom vil øke, forbli uendret eller falle de neste 12 månedene Forventer at prisene vil øke (n=1044) 73 % 11 % 6 % 2 % Forventer at prisene vil forbli uendret (n=505) 66 % 14 % 6 % 3 % Forventer at prisene vil falle (n=169) 58 % 18 % 11 % 1 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Investering i bolig Bankinnskudd Investering i aksjer Investering i obligasjoner Vet ikke

18 Godt tidspunkt for å investere i bolig? Spm. 4 Mener du det er et godt eller dårlig tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå? Vet ikke; 37 % Godt tidpunkt; 41 % Dårlig tidspunkt; 22 %

19 Godt tidspunkt? Over tid Spm. 4 Mener du det er et godt eller dårlig tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå? 60 % 52 % 50 % 40 % 41 % 37 % 37 % 30 % 20 % 22 % 10 % 10 % 0 % Godt tidspunkt Dårlig tidspunkt Vet ikke Høst 2010 () Vår 2011 ()

20 Spm. 4 Godt tidspunkt? Fordelt på alder Mener du det er et godt eller dårlig tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå? Under 30 år 32% 25% 30 til 39 år 40% 26% 40 til 49 år 40% 27% 50 til 59 år 46% 16% 60 år eller eldre 50% 16% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Godt tidspunkt Dårlig tidspunkt Vet ikke

21 Godt tidspunkt? Fordelt på forventet prisendring Spm. 4 Mener du det er et godt eller dårlig tidspunkt økonomisk sett for folk flest å investere i bolig nå? Fordelt på om man forventer at prisene på boligeiendom vil øke, forbli uendret eller falle de neste 12 månedene Forventer at prisene vil øke (n=1044) 54 % 16 % Forventer at prisene vil forbli uendret (n=505) 36 % 27 % Forventer at prisene vil falle (n=169) 15 % 52 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Godt tidspunkt Dårlig tidspunkt Vet ikke

22 Hvor stort er boliglånet? Spm. 5 Utgjør boliglånet i dag mer enn 80 prosent av verdien av din bolig? Har ikke bolig/boliglån; 30 % Vet ikke; 4 % Ja; 9 % Nei; 57 %

23 Spm. 5 Hvor stort er boliglånet? Over tid. Utgjør boliglånet i dag mer enn 80 prosent av verdien av din bolig? 60 % 57 % 57 % 50 % 40 % 30 % 27 % 30 % 20 % 10 % 12 % 9 % 4 % 4 % 0 % Ja Nei Har ikke bolig/boliglån Høst 2010 () Vår 2011 () Vet ikke

24 Spm. 5 Boliglånets størrelse. Fordelt på alder Utgjør boliglånet i dag mer enn 80 prosent av verdien av din bolig? Under 30 år 11% 18% 64% 30 til 39 år 20% 60% 16% 40 til 49 år 9% 75% 12% 50 til 59 år 4% 73% 19% 60 år eller eldre 2% 67% 30% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei Har ikke bolig/boliglån Vet ikke

25 Spm. 5 Boliglånets størrelse. Fordelt på fylke Utgjør boliglånet i dag mer enn 80 prosent av verdien av din bolig? Oppland Nordland Aust-Agder Buskerud Hordaland Nord-Trøndelag Østfold Finnmark Møre og Romsdal Oslo Telemark Hedmark Vest-Agder Akershus Vestfold Rogaland Troms Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane 13% 13% 13% 13% 12% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 53% 55% 53% 57% 51% 57% 57% 70% 53% 60% 56% 57% 57% 58% 58% 72% 51% 50% 53% 31% 27% 31% 28% 34% 29% 28% 14% 33% 29% 29% 27% 28% 32% 31% 19% 38% 42% 40% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Ja Nei Har ikke bolig/boliglån Vet ikke

26 Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold.

Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Befolkningsundersøkelse: Uhell og farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Utarbeidet for: Norges Blindeforbund Utarbeidet av: Synovate Dato: 1. april 0 0. Synovate Ltd. All rights reserved.

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger.

Tabell.1 Antall studenter som vil bli rammet av skolepenger. Tabell.1 Antall som vil bli rammet av skolepenger. ESTIMATER FOR HVOR MANGE STUDENTER SOM VIL BLI RAMMET AV SKOLEPENGER Internasjonal e 2014 1 Rammede utenfor Europa Rammede i Europa Totalt antall rammede

Detaljer

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09

Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET. Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet. TNS Gallup 25.02.09 Sperrefrist 17. mars kl 1500 SKATTEDIREKTORATET Kjøp av svart arbeid i privatmarkedet TNS Gallup 25.02.09 VURDERING AV TILTAK MOT KJØP AV SVART ARBEID BEKJEMPELSE AV SVART ARBEID Samarbeid Mot Svart Økonomi

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

Byttedagsundersøkelsen 2013

Byttedagsundersøkelsen 2013 Byttedagsundersøkelsen 20 En undersøkelse av den norske befolkningens forhold til å bytte/ reforhandle bank- og forsikringstjenester, strømleverandør og mobiloperatør. Gjennomført av TNS Gallup for Forbrukerrådet

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg

Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Ungdomsundersøkelse: Utdannelses- og yrkesvalg Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Utdanning.no Oslo, januar 2009 Om undersøkelsen FORMÅL Kartlegging av norsk ungdoms utdannings- og yrkesvalg, så

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter

0 % 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Antall respondenter Sentio AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim R A P P O R T Org.nr. 979 956 061 MVA Mottaker IKT Norge Dato: 21.02.2008 Deres ref:per Morten Hoff Vår ref: Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer