R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge"

Transkript

1 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Dato: Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 2100 personer, 100 fra hvert fylke bortsett fra i Oslo og Akershus der det er trukket 200. Datainnsamlingen er gjennomført via Norstats webpanel i perioden 12. mai til 3. juni FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 2100 personer, vil feilmarginene variere fra 1,3 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 2,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Ved nedbrytinger på bakgrunnsvariabler vil feilmarginene øke. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. VEKTING Undersøkelsen vektes opp mot Norges befolkning totalt for kjønn, alder og geografi. På nedbrytingene på fylke er vekten slått av for at vi skal få en mest mulig valid sammenligning av resultater i ulike fylker. SIGNIFIKANSTESTING For å avdekke om noen grupper skiller seg ut i så stor grad at forskjellen er gjeldende i populasjonen bruker vi signifikanstesting. Vi tester om en undergruppe skiller seg signifikant fra øvrige. For eksempel tester vi om kvinner svarer annerledes enn menn, og om de som bor i leilighet svarer annerledes enn de som bor i øvrige boligtyper. Trondheim Nevjard Guttormsen Ranita Nersund

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SPM SIDE Oppsummering... 1 Om utvalget Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? a Hvor enig eller uenig er du i at det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk? b Hvor enig eller uenig er du i at energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering? c Hvor enig eller uenig er du i at ordningen bidrar til energisparing? d Hvor enig eller uenig er du i at ordningen øker bevisstheten om boligens energibruk? e Hvor enig eller uenig er du i at energimerkeordningen er et unødvendig byråkratisk pålegg? Tror du energisparing lønner seg økonomisk? a Hvor enig eller uenig er du i at energisparing gjør at det blir kaldere og mindre komfortabelt inne? b Hvor enig eller uenig er du i at energieffektivisering lønner seg økonomisk? c Hvor enig eller uenig er du i at energisparing bidrar til å redusere klimaproblemene? Tror du energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i boliger? Tror du energimerkeordningen vil bidra til at flere etterisolerer eller foretar andre omfattende rehabiliteringer av sin bolig? Syns du energimerkeordningen er et nyttig tiltak? Ønsker du å redusere energibruken i din bolig? Hva tror du er mest effektivt for å redusere energibruk informasjon eller offentlige krav (f. eks. strengere byggeforskrifter)? Mener du boligeiere har et ansvar for å bidra til energisparing? I hvilken grad er du villig til å investere i tiltak for redusert energibruk i din egen bolig? Tror du energimerket vil ha betydning neste gang du kjøper bolig? Hvor viktig mener du redusert energibruk i hjemmet er for klimaet? a Hvor viktig er det at boligen ser bra ut når du skal kjøpe bolig? b Hvor viktig er det at boligen har god beliggenhet når du skal kjøpe bolig? c Hvor viktig er nytt kjøkken og bad når du skal kjøpe bolig? d Hvor viktig er det at boligen er i god teknisk stand når du skal kjøpe bolig? e Hvor viktig er det at boligen ikke koster for mye når du skal kjøpe bolig? f Hvor viktig er det at boligen har et lavt energiforbruk når du skal kjøpe bolig? I hvilken grad mener du energimerket er et uttrykk for boligens tekniske standard? Har du energimerket boligen din? a1 Hvor enig eller uenig er du i at det var lett å logge seg på nettløsningen for å energimerke boligen? a2 Hvor enig eller uenig er du i at du hadde den informasjonen du trengte for å svare? a3 Hvor enig eller uenig er du i at spørsmålene var vanskelige å svare på? a4 Hvor enig eller uenig er du i at du fikk lagt inn de opplysningene om boligen som du ønsket? b1 Hvor enig eller uenig er du i at energimerket i energiattesten er enkelt å forstå? b2 Hvor enig eller uenig er du i at omtalen av tiltak er tilstrekkelig detaljert for å trigge interessen for å gjennomføre anbefalte tiltak? b3 Hvor enig eller uenig er du i at energiattesten er for detaljert og gir mye irrelevant informasjon? c Har du tillit til at energimerket gir riktig karakter til din bolig? Vil du kjøpe en bolig som ikke er energimerket? Vil du anbefale andre å energimerke boligen sin? Hvis du skulle ha kjøpt ny bolig nå, ville du vært villig til å betale mer for en energieffektiv bolig?... 85

3 22 Kjenner du til at det er foretatt oppgraderinger som etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i din bolig før du flyttet inn? Har du foretatt etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i din bolig? Planlegger du å etterisolere, bytte vinduer, eller gjøre andre omfattende effektiviseringstiltak? Alle yrkesbygg, som kjøpesenter, kontorbygg, sykehjem, sykehus, skoler og barnehager, over en viss størrelse er omfattet av en obligatorisk energimerkeplikt. Energiattesten skal henge synlig fremme i inngangspartiet. Vil du se etter energiattesten neste gang du besøker et lignende bygg Synes du det er viktig at offentlige bygg og næringsbygg er energieffektive?... 95

4 Oppsummering Kjennskap De fleste (75 prosent) har hørt om ordningen med energimerking av boliger. Dette er en signifikant høyere andel enn i 2009, der kun 39 prosent hadde hørt om ordningen. Det er flere menn enn kvinner som har kjennskap til ordningen, og flere med høy utdanning enn med lav utdanning. Brutt ned på fylke ser vi at Aust-Agder skiller seg signifikant ut i negativ retning med en lavere andel som har kjennskap til energimerking av boliger. De fleste som har hørt om energimerking av boliger har fått kjennskap til dette gjennom avisomtaler (38 prosent) eller andre medier (20 prosent). På tredje og fjerdeplass finner vi internett (9 prosent) og bekjente (8 prosent). I underkant av 70 prosent synes ordningen med energimerking er et positivt tiltak. Det er flere kvinner enn menn som synes energimerking er positivt, og den yngste aldersgruppen (30 år og yngre) er mest positive til dette. Kunnskap Blant ulike påstander om energimerking av boliger ser vi at 59 prosent er helt enig i at det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk. 41 prosent er helt enig i at ordningen gir verdiøkning for selger som har investert i energieffektivisering, noe som er signifikant høyere enn i 2009 (30 prosent). Videre er 29 prosent helt enig i at ordningen bidrar til energisparing, og 43 prosent er helt enig i at ordningen øker bevisstheten om boligens energibruk. Det er generelt meget høye andeler som er enige i disse påstandene, og andelene blir enda høyere dersom vi også inkluderer de som er ganske enig. Til slutt ser vi at 22 prosent er helt eller ganske enig i at energimerkeordningen er et unødvendig byråkratisk pålegg. De fleste (78 prosent) tror at energisparing lønner seg økonomisk, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (85 prosent). 84 prosent av de yngste tror det lønner seg, mot 71 prosent av de eldste. Blant fylkene er det Sør-Trøndelag som skiller seg ut, der 88 prosent tror at energisparing er lønnsomt. På spørsmålene om energisparing i egen bolig ser vi at de fleste (73 prosent) er helt eller ganske enig i at energieffektivisering lønner seg økonomisk. 54 prosent er helt eller ganske enig i at energisparing bidrar til å redusere klimaproblemene. 20 prosent er helt eller ganske enig i at energisparing gjør at det blir kaldere og mindre komfortabelt inne. Holdninger 46 prosent tror at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i boliger, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (56 prosent). 30 prosent er usikre, mens 24 prosent ikke tror ordningen vil ha effekt. De yngste tror i større grad enn øvrige aldersgrupper at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk. 1

5 Rundt halvparten tror at energimerkeordningen vil bidra til at flere etterisolerer eller foretar andre omfattende rehabiliteringer av sin bolig, og 62 prosent synes at energimerkeordningen er et nyttig tiltak. 73 prosent ønsker å redusere energibruken i boligen sin, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (82 prosent). Andelen som ønsker dette øker med utdanning. I forhold til fylker er det Sogn og Fjordane og Telemark som har de høyeste andelene som ønsker å redusere energibruken i sin bolig. Brutt ned på boligtype finner vi at andelene som ønsker dette er høyest blant de som bor i frittstående enebolig og lavest blant de som bor i leilighet. På spørsmålet om hva man tror er mest effektivt for å redusere energibruk svarer 58 prosent informasjon, mens 28 prosent svarer offentlige krav. De som bor i frittstående enebolig har mer tro på informasjon (62 prosent), mot kun 48 prosent av de som bor i tomannsbolig. Motsatt har de som bor i tomannsbolig mer tro på offentlige krav (39 prosent), mot 25 prosent av de som bor i frittstående enebolig. De som bor i Oslo skiller seg også ut ved å ha en høyere andel enn øvrige fylker som svarer offentlige krav. 73 prosent mener at boligeiere har et ansvar for å bidra til energisparing, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (82 prosent). Det er flere kvinner enn menn som mener dette. Vi ser også at utdanning har betydning, der de med høyere utdanning i større grad mener at boligeierne har et ansvar. Brutt ned på fylke ser vi at Vest-Agder skiller seg ut med en lavere andel som mener at ansvaret ligger hos boligeierne. 45 prosent er i svært eller ganske stor grad villig til å investere i tiltak for å redusere energibruken i egen bolig. 44 prosent mener videre at energimerket vil ha betydning neste gang de kjøper bolig. Det er flere kvinner enn menn som vil vektlegge energimerket neste gang de kjøper bolig. På spørsmålet om hvor viktig man mener redusert energibruk i hjemmet er for klimaet ser vi at 12 prosent svarer svært viktig, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (16 prosent). Videre er det 29 prosent som svarer at det er ganske viktig. Det er flere kvinner enn menn som mener dette er svært viktig for miljøet. Det er spurt om hvilke forhold som er viktige når man skal kjøpe bolig. Her ser vi at boligens tekniske stand er viktigst, og hele 92 prosent svarer at dette er svært eller ganske viktig. Over 90 prosent svarer også at det er svært eller ganske viktig at boligen har god beliggenhet. At boligen ser bra ut er også sentralt, og 84 prosent svarer at det er svært eller ganske viktig. 77 prosent fremhever at det er viktig at boligen ikke koster for mye, og 61 prosent sier det er svært eller ganske viktig at boligen har lavt energiforbruk. Minst viktig av disse områdene er det at boligen har nytt kjøkken og bad, selv om 57 prosent sier dette er svært eller ganske viktig. 35 prosent mener i stor grad at energimerket er et uttrykk for boligens tekniske standard. Det er flere kvinner enn menn som mener dette. 2

6 Atferd 7 prosent har energimerket boligen sin, noe som er signifikant høyere enn i 2009 (2 prosent). 8 prosent vet ikke om boligen er energimerket, mens 85 prosent ikke har energimerket boligen. De som har energimerket boligen sin ble videre spurt om en rekke forhold knyttet til registreringen. Her ser vi at 66 prosent syntes det var lett å logge seg på nettløsningen for å energimerke boligen. Videre ser vi at 68 prosent hadde den informasjonen de trengte for å svare. 28 prosent syntes at spørsmålene var vanskelige å svare på, mens 57 prosent sier de fikk lagt inn de opplysningene om boligen som de ønsket. Videre ble de som har energimerket boligen sin spurt om en rekke forhold knyttet til energiattesten. 57 prosent er helt eller ganske enig i at energimerket i energiattesten er enkel å forstå, mens 33 prosent er helt eller ganske enig i at omtalen av tiltak er tilstrekkelig detaljert for å trigge interessen for å gjennomføre anbefalte tiltak. 23 prosent er helt eller ganske enig i at energiattesten er for detaljert og gir mye irrelevant informasjon. 36 prosent har tillit til at energimerket gir riktig karakter til deres bolig, mens 41 prosent mener dette ikke er tilfelle. 23 prosent er usikre på om energimerket gir riktig karakter til deres bolig. 44 prosent sier at de vil kjøpe en bolig som ikke er energimerket, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (50 prosent). Kvinner er mer skeptisk enn menn til å kjøpe en bolig som ikke er energimerket. Når det gjelder fylker er Rogaland mer tilbøyelig enn de andre fylkene til å kjøpe bolig uten energimerking. 34 prosent vil anbefale andre å energimerke boligen sin, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (38 prosent). De fleste (50 prosent) svarer vet ikke på dette spørsmålet, mens 16 prosent svarer nei. Brutt ned på bakgrunnsvariabler ser vi at de yngste skiller seg ut ved å ha en høyere andel som vil anbefale andre å energimerke boligen sin. De som bor i frittstående enebolig vil i mindre grad enn de som bor i øvrige boligtyper, anbefale andre å gjøre dette. Motsatt vil de som bor i leilighet i større grad enn de som bor i øvrige boligtyper, anbefale andre å gjøre dette. Det er relativt mange (39 prosent) som er villig til å betale mer for en energieffektiv bolig. 36 prosent svarer vet ikke, mens 26 prosent ikke er villig til dette. Brutt ned på utdanningsgrupper ser vi at en større andel av de med høyere utdanning er villige til å betale mer for en energieffektiv bolig sammenlignet med øvrige utdanningsgrupper. 26 prosent kjenner til at det er foretatt oppgraderinger som etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i boligen før de flyttet inn. 40 prosent har selv gjennomført energieffektiviteringstiltak i boligen, mens 27 prosent planlegger å gjennomføre dette. Vi ser at en større andel av de med frittstående enebolig har selv gjennomført eller planlegger å gjennomføre energieffektiviseringstiltak enn de med øvrige boligtyper. 23 prosent sier at de vil se etter energiattesten neste gang de besøker yrkesbygg som kjøpesenter, kontorbygg, sykehjem, skoler og barnehager, mens 52 prosent ikke vil gjøre dette. Flere kvinner enn menn vil se etter dette. 3

7 85 prosent synes det er viktig at offentlige bygg og næringsbygg er energieffektive. Flere kvinner enn menn synes dette er viktig. Vi ser også at utdanning har betydning, der de med høyere utdanning i større grad mener at dette er viktig. Brutt ned på fylke ser vi at en større andel i Oslo mener dette er viktig sammenlignet med andre fylker. Motsatt ser vi at en mindre andel i Aust-Agder mener dette er viktig. 4

8 Om utvalget FORDELING (prosent) Kjønn Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,5 49,5 Kvinne ,5 100 Total Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent 30 år eller yngre ,8 20, år ,3 38, år ,6 56, år ,8 77,5 60 år eller eldre ,5 100 Total Høyeste fullført utdanning Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Ikke fullført utdanning 4 0,2 0,2 Grunnskole 90 4,3 4,5 Videregående skole / Yrkesskole ,5 35 Høyere utdanning opp til tre år ,4 60,4 Høyere utdanning mer enn 3 år ,4 98,8 Vet ikke/vil ikke svare 26 1,2 100 Total Hvilken boligtype bor du i? Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Frittstående enebolig ,4 58,4 Tomannsbolig 153 7,3 65,6 Firemannsbolig 48 2,3 67,9 Rekkehus 143 6,8 74,8 Leilighet ,7 98,5 Vet ikke/vil ikke svare 32 1,5 100 Total Har du solgt bolig de siste 12 månedene? Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Ja 103 4,9 4,9 Nei ,6 99,5 Vet ikke/vil ikke svare 10 0,5 100 Total

9 Valid prosent Kumulativ prosent Har du energimerket boligen din? Frekvens Ja 159 7,6 7,6 Nei ,8 92,4 Vet ikke 159 7,6 100 FORDELING (prosent) Total

10 1. Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Fordeling 2011 Antall % Ja Nei Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Ja 39% 75% Nei 53% 20% Vet ikke 8% 5% Totalt 100 % 100 % 7

11 1. Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Antall Kjønn Mann 80% 16% 4% (n =1040) Kvinne 70% 25% 6% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 68% 28% 3% (n =437) år 81% 15% 4% (n =363) år 82% 14% 4% (n =391) år 72% 21% 7% (n =438) 60 år eller eldre 71% 22% 6% (n =472) Utdanning Grunnskole 60% 31% 9% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 68% 25% 6% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 78% 17% 5% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 79% 17% 4% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 75% 20% 5% (n =1226) Tomannsbolig 75% 22% 3% (n =153) Firemannsbolig 86% 10% 4% (n =49) Rekkehus 76% 20% 4% (n =143) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Leilighet 73% 21% 5% (n =499) Ja 92% 7% 1% (n =102) Nei 74% 21% 5% (n =1987) Ja 95% 5% 0% (n =159) Nei 74% 20% 5% (n =1781) Vet ikke 59% 35% 6% (n =159) Fylke Finnmark 72% 24% 4% (n =100) Troms 77% 18% 5% (n =100) Nordland 69% 28% 3% (n =101) Nord-Trøndelag 73% 23% 4% (n =100) Sør-Trøndelag 71% 29% 0% (n =99) Møre og Romsdal 76% 17% 7% (n =100) Sogn og Fjordane 73% 20% 7% (n =100) Hordaland 81% 16% 3% (n =100) Rogaland 67% 28% 5% (n =100) Vest-Agder 75% 19% 6% (n =100) Aust-Agder 64% 29% 7% (n =100) Telemark 78% 18% 4% (n =100) Vestfold 80% 18% 2% (n =100) Buskerud 78% 17% 5% (n =100) Oppland 75% 21% 4% (n =100) Hedmark 71% 21% 8% (n =100) Østfold 73% 24% 3% (n =100) Akershus 81% 14% 5% (n =200) Oslo 79% 15% 6% (n =200) Totalt 75% 20% 5% (n =2100) Ja Nei Vet ikke 8

12 2. Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Antall % Avisomtale Andre medier Eiendomsmegler 97 6 Finn.no 85 5 Brosjyre om energimerking Internett (utenom Familie/venner/naboer Annet 98 6 Totalt

13 2. Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Antall Kjønn Mann 40% 20% 5% 4% 6% 1% 12% 5% 7% (n =830) Kvinne 37% 21% 8% 7% 6% 2% 5% 10% 5% (n =736) Alder 30 år eller yngre 18% 22% 8% 12% 4% 2% 15% 12% 7% (n =300) år 31% 20% 6% 7% 4% 2% 14% 8% 9% (n =295) år 44% 22% 5% 3% 7% 0% 7% 4% 8% (n =319) år 40% 21% 8% 4% 7% 3% 5% 9% 3% (n =317) 60 år eller eldre 57% 17% 5% 2% 5% 1% 4% 6% 3% (n =338) Utdanning Grunnskole 40% 18% 5% 5% 13% 0% 11% 0% 7% (n =55) Videregående skole/yrkesskole 40% 19% 6% 7% 5% 1% 8% 8% 5% (n =438) Høyere utdanning opp til tre år 32% 26% 8% 4% 7% 1% 8% 7% 7% (n =418) Høyere utdanning mer enn 3 år 42% 17% 5% 6% 4% 2% 9% 9% 7% (n =642) Boligtype Frittstående enebolig 41% 20% 6% 5% 6% 2% 8% 7% 7% (n =920) Tomannsbolig 32% 21% 13% 8% 3% 3% 11% 6% 3% (n =114) Firemannsbolig 33% 17% 7% 2% 14% 2% 10% 12% 2% (n =42) Rekkehus 31% 15% 8% 2% 9% 0% 12% 15% 9% (n =110) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Avisomtale Andre medier Leilighet 36% 22% 5% 8% 4% 1% 10% 8% 7% (n =365) Ja 26% 10% 30% 6% 10% 4% 6% 3% 5% (n =94) Nei 40% 21% 5% 5% 5% 1% 9% 8% 6% (n =1464) Ja 26% 14% 18% 3% 15% 5% 8% 7% 5% (n =152) Nei 41% 21% 5% 5% 4% 1% 9% 7% 7% (n =1322) Vet ikke 25% 16% 9% 12% 8% 1% 5% 20% 4% (n =93) Fylke Finnmark 36% 17% 7% 3% 1% 7% 14% 8% 7% (n =72) Troms 40% 23% 4% 5% 3% 0% 9% 6% 9% (n =77) Nordland 33% 26% 6% 1% 4% 1% 9% 10% 10% (n =70) Nord-Trøndelag 45% 14% 7% 4% 10% 0% 4% 7% 10% (n =73) Sør-Trøndelag 40% 23% 4% 9% 3% 0% 1% 13% 7% (n =70) Møre og Romsdal 32% 32% 3% 3% 9% 0% 11% 7% 5% (n =76) Sogn og Fjordane 41% 22% 3% 1% 8% 1% 14% 5% 4% (n =73) Hordaland 28% 26% 9% 5% 5% 0% 7% 9% 11% (n =81) Rogaland 43% 22% 6% 4% 1% 1% 12% 6% 3% (n =67) Vest-Agder 35% 19% 8% 7% 7% 1% 9% 9% 5% (n =75) Aust-Agder 55% 14% 2% 2% 8% 2% 6% 11% 2% (n =64) Telemark 36% 27% 5% 9% 3% 1% 9% 6% 4% (n =78) Vestfold 39% 14% 8% 8% 8% 1% 11% 6% 6% (n =80) Buskerud 42% 18% 8% 8% 4% 3% 10% 4% 4% (n =78) Oppland 41% 19% 5% 7% 8% 1% 9% 7% 3% (n =75) Hedmark 41% 18% 6% 8% 3% 1% 13% 3% 7% (n =71) Østfold 42% 16% 4% 3% 8% 3% 5% 10% 8% (n =73) Akershus 45% 23% 5% 1% 3% 1% 5% 9% 7% (n =162) Oslo 40% 22% 7% 9% 3% 1% 8% 4% 6% (n =158) Totalt 38% 20% 6% 5% 6% 1% 9% 8% 6% (n =1566) Eiendomsmegler Finn.no Brosjyre om energimerking Internett (utenom Familie/venner/naboer Annet 10

14 3. Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? Fordeling 2011 Antall % Ja Nei Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Ja 69% 69% Nei 6% 8% Vet ikke 25% 23% Totalt 100 % 100 % 11

15 3. Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? Antall Kjønn Mann 65% 10% 25% (n =1040) Kvinne 73% 5% 22% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 75% 3% 22% (n =436) år 66% 8% 26% (n =363) år 63% 9% 27% (n =391) år 71% 8% 21% (n =437) 60 år eller eldre 68% 11% 21% (n =473) Utdanning Grunnskole 68% 9% 23% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 66% 7% 27% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 72% 7% 21% (n =534) Høyere utdanning mer enn 3 år 70% 9% 21% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 68% 9% 24% (n =1225) Tomannsbolig 72% 3% 25% (n =153) Firemannsbolig 63% 12% 24% (n =49) Rekkehus 62% 6% 32% (n =143) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Leilighet 74% 7% 19% (n =498) Ja 72% 12% 17% (n =102) Nei 69% 7% 24% (n =1987) Ja 77% 14% 8% (n =159) Nei 68% 8% 24% (n =1781) Vet ikke 70% 1% 29% (n =158) Fylke Finnmark 63% 8% 29% (n =100) Troms 70% 6% 24% (n =100) Nordland 64% 11% 25% (n =101) Nord-Trøndelag 68% 4% 28% (n =100) Sør-Trøndelag 78% 4% 18% (n =99) Møre og Romsdal 66% 10% 24% (n =100) Sogn og Fjordane 69% 6% 25% (n =100) Hordaland 63% 7% 30% (n =100) Rogaland 70% 9% 21% (n =100) Vest-Agder 68% 7% 25% (n =100) Aust-Agder 63% 14% 23% (n =100) Telemark 67% 7% 26% (n =100) Vestfold 70% 9% 21% (n =100) Buskerud 71% 6% 23% (n =100) Oppland 74% 7% 19% (n =100) Hedmark 70% 11% 19% (n =100) Østfold 73% 4% 23% (n =100) Akershus 64% 8% 28% (n =200) Oslo 73% 11% 17% (n =200) Totalt 69% 8% 23% (n =2101) Ja Nei Vet ikke 12

16 4a. Det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke 82 4 Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 1% 1% 2 2% 2% 3 11% 10% 4 23% 24% 5 Helt enig 60% 59% Vet ikke 2% 4% Totalt 100 % 100 % 13

17 4a. Det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 1% 3% 12% 29% 52% 3% (n =1040) Kvinne 1% 1% 8% 20% 65% 5% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 2% 3% 9% 26% 55% 5% (n =437) år 1% 2% 12% 29% 53% 3% (n =363) år 1% 2% 11% 31% 52% 3% (n =392) år 0% 3% 8% 20% 65% 3% (n =437) 60 år eller eldre 1% 1% 10% 17% 66% 5% (n =471) Utdanning Grunnskole 3% 2% 10% 17% 66% 2% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 1% 1% 11% 23% 58% 5% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 1% 3% 10% 26% 58% 3% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 1% 2% 9% 26% 60% 2% (n =806) Boligtype Frittstående enebolig 1% 2% 12% 26% 56% 4% (n =1226) Tomannsbolig 0% 2% 3% 19% 73% 3% (n =153) Firemannsbolig 4% 4% 17% 19% 50% 6% (n =48) Rekkehus 2% 1% 10% 28% 53% 4% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 1% 1% 8% 22% 64% 4% (n =498) Ja 3% 4% 9% 23% 59% 3% (n =104) Nei 1% 2% 10% 25% 59% 4% (n =1987) Ja 4% 5% 13% 24% 54% 0% (n =159) Nei 1% 2% 10% 25% 59% 4% (n =1781) Vet ikke 2% 0% 7% 16% 63% 11% (n =158) Fylke Finnmark 1% 2% 12% 23% 56% 6% (n =100) Troms 0% 1% 11% 21% 64% 3% (n =100) Nordland 3% 1% 6% 20% 61% 9% (n =101) Nord-Trøndelag 0% 0% 11% 23% 62% 4% (n =100) Sør-Trøndelag 0% 0% 4% 24% 69% 3% (n =99) Møre og Romsdal 1% 3% 13% 24% 57% 2% (n =100) Sogn og Fjordane 0% 1% 6% 30% 58% 5% (n =100) Hordaland 1% 3% 13% 27% 47% 9% (n =100) Rogaland 3% 1% 11% 31% 51% 3% (n =100) Vest-Agder 2% 2% 19% 17% 56% 4% (n =100) Aust-Agder 1% 1% 20% 22% 52% 4% (n =100) Telemark 0% 1% 7% 26% 61% 5% (n =100) Vestfold 2% 1% 9% 22% 58% 8% (n =100) Buskerud 1% 4% 13% 21% 60% 1% (n =100) Oppland 1% 5% 8% 28% 56% 2% (n =100) Hedmark 1% 5% 14% 20% 59% 1% (n =100) Østfold 2% 2% 7% 22% 65% 2% (n =100) Akershus 0% 3% 9% 26% 59% 4% (n =200) Oslo 1% 2% 11% 24% 63% 2% (n =200) Totalt 1% 2% 10% 24% 59% 4% (n =2100) Helt enig Vet ikke 14

18 4b. Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 3% 2% 2 7% 4% 3 21% 14% 4 27% 28% 5 Helt enig 30% 41% Vet ikke 11% 11% Totalt 100 % 100 % I 2009 var påstanden formulert slik: Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig. 15

19 4b. Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 3% 5% 16% 31% 36% 8% (n =1041) Kvinne 1% 3% 11% 25% 46% 13% (n =1059) Alder 30 år eller yngre 2% 3% 14% 31% 40% 10% (n =436) år 3% 6% 16% 29% 37% 8% (n =363) år 3% 6% 18% 30% 33% 11% (n =391) år 1% 4% 11% 22% 49% 13% (n =437) 60 år eller eldre 3% 4% 10% 28% 43% 13% (n =472) Utdanning Grunnskole 6% 2% 12% 24% 44% 12% (n =89) Videregående skole/yrkesskole 2% 4% 13% 28% 41% 13% (n =641) Høyere utdanning opp til tre år 2% 4% 13% 30% 41% 10% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 3% 5% 15% 27% 41% 9% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 3% 5% 15% 28% 40% 9% (n =1224) Tomannsbolig 1% 3% 9% 24% 49% 14% (n =154) Firemannsbolig 4% 10% 17% 33% 29% 6% (n =48) Rekkehus 2% 4% 10% 31% 37% 16% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 1% 3% 14% 28% 42% 11% (n =499) Ja 6% 6% 20% 29% 33% 6% (n =102) Nei 2% 4% 13% 28% 41% 11% (n =1988) Ja 8% 8% 19% 26% 36% 4% (n =159) Nei 2% 4% 14% 28% 42% 11% (n =1782) Vet ikke 3% 2% 13% 28% 33% 21% (n =159) Fylke Finnmark 3% 4% 13% 32% 33% 15% (n =100) Troms 1% 3% 11% 28% 46% 11% (n =100) Nordland 2% 3% 13% 26% 42% 15% (n =101) Nord-Trøndelag 1% 4% 10% 30% 49% 6% (n =100) Sør-Trøndelag 0% 0% 9% 36% 45% 9% (n =99) Møre og Romsdal 1% 3% 13% 26% 52% 5% (n =100) Sogn og Fjordane 1% 4% 15% 26% 44% 10% (n =100) Hordaland 1% 5% 15% 36% 32% 11% (n =100) Rogaland 3% 7% 16% 33% 36% 5% (n =100) Vest-Agder 3% 4% 21% 23% 40% 9% (n =100) Aust-Agder 3% 8% 21% 25% 31% 12% (n =100) Telemark 1% 3% 7% 28% 46% 15% (n =100) Vestfold 4% 6% 9% 25% 41% 15% (n =100) Buskerud 4% 6% 19% 35% 31% 5% (n =100) Oppland 5% 3% 11% 33% 40% 8% (n =100) Hedmark 3% 7% 14% 27% 40% 9% (n =100) Østfold 2% 5% 15% 29% 42% 7% (n =100) Akershus 1% 5% 18% 29% 35% 14% (n =200) Oslo 3% 5% 18% 26% 39% 11% (n =200) Totalt 2% 4% 14% 28% 41% 11% (n =2100) Helt enig Vet ikke 16

20 4c. Ordningen bidrar til energisparing (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 2% 4% 2 6% 7% 3 17% 21% 4 31% 28% 5 Helt enig 36% 29% Vet ikke 7% 11% Totalt 100 % 100 % 17

21 4c. Ordningen bidrar til energisparing (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 6% 8% 24% 28% 24% 10% (n =1040) Kvinne 2% 6% 17% 28% 35% 12% (n =1059) Alder 30 år eller yngre 3% 8% 25% 26% 25% 13% (n =436) år 5% 8% 23% 33% 22% 10% (n =362) år 5% 9% 20% 27% 25% 13% (n =392) år 3% 6% 19% 28% 34% 9% (n =437) 60 år eller eldre 4% 5% 16% 26% 37% 11% (n =473) Utdanning Grunnskole 5% 7% 27% 24% 31% 5% (n =91) Videregående skole/yrkesskole 3% 7% 18% 27% 32% 12% (n =641) Høyere utdanning opp til tre år 4% 6% 21% 29% 27% 12% (n =534) Høyere utdanning mer enn 3 år 4% 8% 21% 29% 29% 10% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 4% 8% 21% 29% 28% 9% (n =1225) Tomannsbolig 3% 3% 22% 23% 31% 19% (n =153) Firemannsbolig 14% 6% 20% 31% 20% 8% (n =49) Rekkehus 4% 5% 25% 23% 33% 10% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 3% 6% 18% 29% 32% 13% (n =498) Ja 8% 9% 31% 26% 18% 8% (n =103) Nei 4% 7% 20% 28% 30% 11% (n =1988) Ja 8% 10% 31% 21% 26% 4% (n =159) Nei 4% 7% 20% 28% 30% 11% (n =1783) Vet ikke 2% 6% 12% 33% 25% 23% (n =159) Fylke Finnmark 4% 7% 25% 24% 30% 10% (n =100) Troms 3% 6% 17% 29% 36% 9% (n =100) Nordland 4% 6% 21% 30% 28% 12% (n =101) Nord-Trøndelag 2% 9% 17% 23% 40% 9% (n =100) Sør-Trøndelag 1% 3% 19% 37% 31% 8% (n =99) Møre og Romsdal 5% 7% 19% 26% 31% 12% (n =100) Sogn og Fjordane 2% 5% 27% 35% 23% 8% (n =100) Hordaland 1% 10% 19% 34% 21% 15% (n =100) Rogaland 9% 8% 19% 30% 20% 14% (n =100) Vest-Agder 8% 10% 18% 27% 29% 8% (n =100) Aust-Agder 2% 9% 25% 19% 35% 10% (n =100) Telemark 2% 5% 21% 25% 31% 16% (n =100) Vestfold 3% 8% 21% 25% 28% 15% (n =100) Buskerud 3% 7% 21% 31% 28% 10% (n =100) Oppland 6% 9% 16% 32% 26% 11% (n =100) Hedmark 8% 8% 20% 25% 29% 10% (n =100) Østfold 4% 3% 20% 33% 29% 11% (n =100) Akershus 2% 6% 23% 29% 30% 10% (n =200) Oslo 5% 8% 20% 29% 29% 11% (n =200) Totalt 4% 7% 21% 28% 29% 11% (n =2099) Helt enig Vet ikke 18

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Bergen kommune Seksjon informasjon

Bergen kommune Seksjon informasjon Sentio Research Norge AS Klæbuveien 196 B 7037 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Bergen kommune Seksjon informasjon Dato: 25.11.2009 Deres ref: Richard Taule Vår ref: Robert Ekle

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge

Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Kartlegging av bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk- Norge Gjennomført av Synovate April 2009 Synovate 2009 1 Prosjektinformasjon Formål Kartlegge bruk og omdømme av norsk språk i dagens musikk-norge.

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer