R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge"

Transkript

1 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA R A P P O R T Dato: Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen består av et utvalg på 2100 personer, 100 fra hvert fylke bortsett fra i Oslo og Akershus der det er trukket 200. Datainnsamlingen er gjennomført via Norstats webpanel i perioden 12. mai til 3. juni FEILMARGINER VED FORDELINGER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering). Størrelsen på feilmarginen avhenger av utvalgtes størrelse, og av resultatet i utvalget. Jo mer prosenten som har en bestemt egenskap nærmer seg 50, dvs. jo mer heterogent utvalget er, desto større feilmargin må vi regne med. I denne undersøkelsen med et utvalg på 2100 personer, vil feilmarginene variere fra 1,3 prosentpoeng ved en 10/90-fordeling til 2,1 prosentpoeng ved en 50/50-fordeling. Ved nedbrytinger på bakgrunnsvariabler vil feilmarginene øke. Figuren under viser hvordan feilmarginene utvikler seg ved ulike utvalgsstørrelser og fordelinger. VEKTING Undersøkelsen vektes opp mot Norges befolkning totalt for kjønn, alder og geografi. På nedbrytingene på fylke er vekten slått av for at vi skal få en mest mulig valid sammenligning av resultater i ulike fylker. SIGNIFIKANSTESTING For å avdekke om noen grupper skiller seg ut i så stor grad at forskjellen er gjeldende i populasjonen bruker vi signifikanstesting. Vi tester om en undergruppe skiller seg signifikant fra øvrige. For eksempel tester vi om kvinner svarer annerledes enn menn, og om de som bor i leilighet svarer annerledes enn de som bor i øvrige boligtyper. Trondheim Nevjard Guttormsen Ranita Nersund

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SPM SIDE Oppsummering... 1 Om utvalget Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? a Hvor enig eller uenig er du i at det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk? b Hvor enig eller uenig er du i at energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering? c Hvor enig eller uenig er du i at ordningen bidrar til energisparing? d Hvor enig eller uenig er du i at ordningen øker bevisstheten om boligens energibruk? e Hvor enig eller uenig er du i at energimerkeordningen er et unødvendig byråkratisk pålegg? Tror du energisparing lønner seg økonomisk? a Hvor enig eller uenig er du i at energisparing gjør at det blir kaldere og mindre komfortabelt inne? b Hvor enig eller uenig er du i at energieffektivisering lønner seg økonomisk? c Hvor enig eller uenig er du i at energisparing bidrar til å redusere klimaproblemene? Tror du energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i boliger? Tror du energimerkeordningen vil bidra til at flere etterisolerer eller foretar andre omfattende rehabiliteringer av sin bolig? Syns du energimerkeordningen er et nyttig tiltak? Ønsker du å redusere energibruken i din bolig? Hva tror du er mest effektivt for å redusere energibruk informasjon eller offentlige krav (f. eks. strengere byggeforskrifter)? Mener du boligeiere har et ansvar for å bidra til energisparing? I hvilken grad er du villig til å investere i tiltak for redusert energibruk i din egen bolig? Tror du energimerket vil ha betydning neste gang du kjøper bolig? Hvor viktig mener du redusert energibruk i hjemmet er for klimaet? a Hvor viktig er det at boligen ser bra ut når du skal kjøpe bolig? b Hvor viktig er det at boligen har god beliggenhet når du skal kjøpe bolig? c Hvor viktig er nytt kjøkken og bad når du skal kjøpe bolig? d Hvor viktig er det at boligen er i god teknisk stand når du skal kjøpe bolig? e Hvor viktig er det at boligen ikke koster for mye når du skal kjøpe bolig? f Hvor viktig er det at boligen har et lavt energiforbruk når du skal kjøpe bolig? I hvilken grad mener du energimerket er et uttrykk for boligens tekniske standard? Har du energimerket boligen din? a1 Hvor enig eller uenig er du i at det var lett å logge seg på nettløsningen for å energimerke boligen? a2 Hvor enig eller uenig er du i at du hadde den informasjonen du trengte for å svare? a3 Hvor enig eller uenig er du i at spørsmålene var vanskelige å svare på? a4 Hvor enig eller uenig er du i at du fikk lagt inn de opplysningene om boligen som du ønsket? b1 Hvor enig eller uenig er du i at energimerket i energiattesten er enkelt å forstå? b2 Hvor enig eller uenig er du i at omtalen av tiltak er tilstrekkelig detaljert for å trigge interessen for å gjennomføre anbefalte tiltak? b3 Hvor enig eller uenig er du i at energiattesten er for detaljert og gir mye irrelevant informasjon? c Har du tillit til at energimerket gir riktig karakter til din bolig? Vil du kjøpe en bolig som ikke er energimerket? Vil du anbefale andre å energimerke boligen sin? Hvis du skulle ha kjøpt ny bolig nå, ville du vært villig til å betale mer for en energieffektiv bolig?... 85

3 22 Kjenner du til at det er foretatt oppgraderinger som etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i din bolig før du flyttet inn? Har du foretatt etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i din bolig? Planlegger du å etterisolere, bytte vinduer, eller gjøre andre omfattende effektiviseringstiltak? Alle yrkesbygg, som kjøpesenter, kontorbygg, sykehjem, sykehus, skoler og barnehager, over en viss størrelse er omfattet av en obligatorisk energimerkeplikt. Energiattesten skal henge synlig fremme i inngangspartiet. Vil du se etter energiattesten neste gang du besøker et lignende bygg Synes du det er viktig at offentlige bygg og næringsbygg er energieffektive?... 95

4 Oppsummering Kjennskap De fleste (75 prosent) har hørt om ordningen med energimerking av boliger. Dette er en signifikant høyere andel enn i 2009, der kun 39 prosent hadde hørt om ordningen. Det er flere menn enn kvinner som har kjennskap til ordningen, og flere med høy utdanning enn med lav utdanning. Brutt ned på fylke ser vi at Aust-Agder skiller seg signifikant ut i negativ retning med en lavere andel som har kjennskap til energimerking av boliger. De fleste som har hørt om energimerking av boliger har fått kjennskap til dette gjennom avisomtaler (38 prosent) eller andre medier (20 prosent). På tredje og fjerdeplass finner vi internett (9 prosent) og bekjente (8 prosent). I underkant av 70 prosent synes ordningen med energimerking er et positivt tiltak. Det er flere kvinner enn menn som synes energimerking er positivt, og den yngste aldersgruppen (30 år og yngre) er mest positive til dette. Kunnskap Blant ulike påstander om energimerking av boliger ser vi at 59 prosent er helt enig i at det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk. 41 prosent er helt enig i at ordningen gir verdiøkning for selger som har investert i energieffektivisering, noe som er signifikant høyere enn i 2009 (30 prosent). Videre er 29 prosent helt enig i at ordningen bidrar til energisparing, og 43 prosent er helt enig i at ordningen øker bevisstheten om boligens energibruk. Det er generelt meget høye andeler som er enige i disse påstandene, og andelene blir enda høyere dersom vi også inkluderer de som er ganske enig. Til slutt ser vi at 22 prosent er helt eller ganske enig i at energimerkeordningen er et unødvendig byråkratisk pålegg. De fleste (78 prosent) tror at energisparing lønner seg økonomisk, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (85 prosent). 84 prosent av de yngste tror det lønner seg, mot 71 prosent av de eldste. Blant fylkene er det Sør-Trøndelag som skiller seg ut, der 88 prosent tror at energisparing er lønnsomt. På spørsmålene om energisparing i egen bolig ser vi at de fleste (73 prosent) er helt eller ganske enig i at energieffektivisering lønner seg økonomisk. 54 prosent er helt eller ganske enig i at energisparing bidrar til å redusere klimaproblemene. 20 prosent er helt eller ganske enig i at energisparing gjør at det blir kaldere og mindre komfortabelt inne. Holdninger 46 prosent tror at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk i boliger, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (56 prosent). 30 prosent er usikre, mens 24 prosent ikke tror ordningen vil ha effekt. De yngste tror i større grad enn øvrige aldersgrupper at energimerkeordningen vil bidra til redusert energibruk. 1

5 Rundt halvparten tror at energimerkeordningen vil bidra til at flere etterisolerer eller foretar andre omfattende rehabiliteringer av sin bolig, og 62 prosent synes at energimerkeordningen er et nyttig tiltak. 73 prosent ønsker å redusere energibruken i boligen sin, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (82 prosent). Andelen som ønsker dette øker med utdanning. I forhold til fylker er det Sogn og Fjordane og Telemark som har de høyeste andelene som ønsker å redusere energibruken i sin bolig. Brutt ned på boligtype finner vi at andelene som ønsker dette er høyest blant de som bor i frittstående enebolig og lavest blant de som bor i leilighet. På spørsmålet om hva man tror er mest effektivt for å redusere energibruk svarer 58 prosent informasjon, mens 28 prosent svarer offentlige krav. De som bor i frittstående enebolig har mer tro på informasjon (62 prosent), mot kun 48 prosent av de som bor i tomannsbolig. Motsatt har de som bor i tomannsbolig mer tro på offentlige krav (39 prosent), mot 25 prosent av de som bor i frittstående enebolig. De som bor i Oslo skiller seg også ut ved å ha en høyere andel enn øvrige fylker som svarer offentlige krav. 73 prosent mener at boligeiere har et ansvar for å bidra til energisparing, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (82 prosent). Det er flere kvinner enn menn som mener dette. Vi ser også at utdanning har betydning, der de med høyere utdanning i større grad mener at boligeierne har et ansvar. Brutt ned på fylke ser vi at Vest-Agder skiller seg ut med en lavere andel som mener at ansvaret ligger hos boligeierne. 45 prosent er i svært eller ganske stor grad villig til å investere i tiltak for å redusere energibruken i egen bolig. 44 prosent mener videre at energimerket vil ha betydning neste gang de kjøper bolig. Det er flere kvinner enn menn som vil vektlegge energimerket neste gang de kjøper bolig. På spørsmålet om hvor viktig man mener redusert energibruk i hjemmet er for klimaet ser vi at 12 prosent svarer svært viktig, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (16 prosent). Videre er det 29 prosent som svarer at det er ganske viktig. Det er flere kvinner enn menn som mener dette er svært viktig for miljøet. Det er spurt om hvilke forhold som er viktige når man skal kjøpe bolig. Her ser vi at boligens tekniske stand er viktigst, og hele 92 prosent svarer at dette er svært eller ganske viktig. Over 90 prosent svarer også at det er svært eller ganske viktig at boligen har god beliggenhet. At boligen ser bra ut er også sentralt, og 84 prosent svarer at det er svært eller ganske viktig. 77 prosent fremhever at det er viktig at boligen ikke koster for mye, og 61 prosent sier det er svært eller ganske viktig at boligen har lavt energiforbruk. Minst viktig av disse områdene er det at boligen har nytt kjøkken og bad, selv om 57 prosent sier dette er svært eller ganske viktig. 35 prosent mener i stor grad at energimerket er et uttrykk for boligens tekniske standard. Det er flere kvinner enn menn som mener dette. 2

6 Atferd 7 prosent har energimerket boligen sin, noe som er signifikant høyere enn i 2009 (2 prosent). 8 prosent vet ikke om boligen er energimerket, mens 85 prosent ikke har energimerket boligen. De som har energimerket boligen sin ble videre spurt om en rekke forhold knyttet til registreringen. Her ser vi at 66 prosent syntes det var lett å logge seg på nettløsningen for å energimerke boligen. Videre ser vi at 68 prosent hadde den informasjonen de trengte for å svare. 28 prosent syntes at spørsmålene var vanskelige å svare på, mens 57 prosent sier de fikk lagt inn de opplysningene om boligen som de ønsket. Videre ble de som har energimerket boligen sin spurt om en rekke forhold knyttet til energiattesten. 57 prosent er helt eller ganske enig i at energimerket i energiattesten er enkel å forstå, mens 33 prosent er helt eller ganske enig i at omtalen av tiltak er tilstrekkelig detaljert for å trigge interessen for å gjennomføre anbefalte tiltak. 23 prosent er helt eller ganske enig i at energiattesten er for detaljert og gir mye irrelevant informasjon. 36 prosent har tillit til at energimerket gir riktig karakter til deres bolig, mens 41 prosent mener dette ikke er tilfelle. 23 prosent er usikre på om energimerket gir riktig karakter til deres bolig. 44 prosent sier at de vil kjøpe en bolig som ikke er energimerket, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (50 prosent). Kvinner er mer skeptisk enn menn til å kjøpe en bolig som ikke er energimerket. Når det gjelder fylker er Rogaland mer tilbøyelig enn de andre fylkene til å kjøpe bolig uten energimerking. 34 prosent vil anbefale andre å energimerke boligen sin, noe som er signifikant lavere enn i 2009 (38 prosent). De fleste (50 prosent) svarer vet ikke på dette spørsmålet, mens 16 prosent svarer nei. Brutt ned på bakgrunnsvariabler ser vi at de yngste skiller seg ut ved å ha en høyere andel som vil anbefale andre å energimerke boligen sin. De som bor i frittstående enebolig vil i mindre grad enn de som bor i øvrige boligtyper, anbefale andre å gjøre dette. Motsatt vil de som bor i leilighet i større grad enn de som bor i øvrige boligtyper, anbefale andre å gjøre dette. Det er relativt mange (39 prosent) som er villig til å betale mer for en energieffektiv bolig. 36 prosent svarer vet ikke, mens 26 prosent ikke er villig til dette. Brutt ned på utdanningsgrupper ser vi at en større andel av de med høyere utdanning er villige til å betale mer for en energieffektiv bolig sammenlignet med øvrige utdanningsgrupper. 26 prosent kjenner til at det er foretatt oppgraderinger som etterisolering, byttet vinduer eller gjennomført andre omfattende energieffektiviseringstiltak i boligen før de flyttet inn. 40 prosent har selv gjennomført energieffektiviteringstiltak i boligen, mens 27 prosent planlegger å gjennomføre dette. Vi ser at en større andel av de med frittstående enebolig har selv gjennomført eller planlegger å gjennomføre energieffektiviseringstiltak enn de med øvrige boligtyper. 23 prosent sier at de vil se etter energiattesten neste gang de besøker yrkesbygg som kjøpesenter, kontorbygg, sykehjem, skoler og barnehager, mens 52 prosent ikke vil gjøre dette. Flere kvinner enn menn vil se etter dette. 3

7 85 prosent synes det er viktig at offentlige bygg og næringsbygg er energieffektive. Flere kvinner enn menn synes dette er viktig. Vi ser også at utdanning har betydning, der de med høyere utdanning i større grad mener at dette er viktig. Brutt ned på fylke ser vi at en større andel i Oslo mener dette er viktig sammenlignet med andre fylker. Motsatt ser vi at en mindre andel i Aust-Agder mener dette er viktig. 4

8 Om utvalget FORDELING (prosent) Kjønn Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Mann ,5 49,5 Kvinne ,5 100 Total Alder Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent 30 år eller yngre ,8 20, år ,3 38, år ,6 56, år ,8 77,5 60 år eller eldre ,5 100 Total Høyeste fullført utdanning Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Ikke fullført utdanning 4 0,2 0,2 Grunnskole 90 4,3 4,5 Videregående skole / Yrkesskole ,5 35 Høyere utdanning opp til tre år ,4 60,4 Høyere utdanning mer enn 3 år ,4 98,8 Vet ikke/vil ikke svare 26 1,2 100 Total Hvilken boligtype bor du i? Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Frittstående enebolig ,4 58,4 Tomannsbolig 153 7,3 65,6 Firemannsbolig 48 2,3 67,9 Rekkehus 143 6,8 74,8 Leilighet ,7 98,5 Vet ikke/vil ikke svare 32 1,5 100 Total Har du solgt bolig de siste 12 månedene? Frekvens Valid prosent Kumulativ prosent Ja 103 4,9 4,9 Nei ,6 99,5 Vet ikke/vil ikke svare 10 0,5 100 Total

9 Valid prosent Kumulativ prosent Har du energimerket boligen din? Frekvens Ja 159 7,6 7,6 Nei ,8 92,4 Vet ikke 159 7,6 100 FORDELING (prosent) Total

10 1. Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Fordeling 2011 Antall % Ja Nei Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Ja 39% 75% Nei 53% 20% Vet ikke 8% 5% Totalt 100 % 100 % 7

11 1. Har du hørt om ordningen med energimerking av boliger? Antall Kjønn Mann 80% 16% 4% (n =1040) Kvinne 70% 25% 6% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 68% 28% 3% (n =437) år 81% 15% 4% (n =363) år 82% 14% 4% (n =391) år 72% 21% 7% (n =438) 60 år eller eldre 71% 22% 6% (n =472) Utdanning Grunnskole 60% 31% 9% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 68% 25% 6% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 78% 17% 5% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 79% 17% 4% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 75% 20% 5% (n =1226) Tomannsbolig 75% 22% 3% (n =153) Firemannsbolig 86% 10% 4% (n =49) Rekkehus 76% 20% 4% (n =143) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Leilighet 73% 21% 5% (n =499) Ja 92% 7% 1% (n =102) Nei 74% 21% 5% (n =1987) Ja 95% 5% 0% (n =159) Nei 74% 20% 5% (n =1781) Vet ikke 59% 35% 6% (n =159) Fylke Finnmark 72% 24% 4% (n =100) Troms 77% 18% 5% (n =100) Nordland 69% 28% 3% (n =101) Nord-Trøndelag 73% 23% 4% (n =100) Sør-Trøndelag 71% 29% 0% (n =99) Møre og Romsdal 76% 17% 7% (n =100) Sogn og Fjordane 73% 20% 7% (n =100) Hordaland 81% 16% 3% (n =100) Rogaland 67% 28% 5% (n =100) Vest-Agder 75% 19% 6% (n =100) Aust-Agder 64% 29% 7% (n =100) Telemark 78% 18% 4% (n =100) Vestfold 80% 18% 2% (n =100) Buskerud 78% 17% 5% (n =100) Oppland 75% 21% 4% (n =100) Hedmark 71% 21% 8% (n =100) Østfold 73% 24% 3% (n =100) Akershus 81% 14% 5% (n =200) Oslo 79% 15% 6% (n =200) Totalt 75% 20% 5% (n =2100) Ja Nei Vet ikke 8

12 2. Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Antall % Avisomtale Andre medier Eiendomsmegler 97 6 Finn.no 85 5 Brosjyre om energimerking Internett (utenom Familie/venner/naboer Annet 98 6 Totalt

13 2. Hvor har du fått kjennskap til energimerking? Antall Kjønn Mann 40% 20% 5% 4% 6% 1% 12% 5% 7% (n =830) Kvinne 37% 21% 8% 7% 6% 2% 5% 10% 5% (n =736) Alder 30 år eller yngre 18% 22% 8% 12% 4% 2% 15% 12% 7% (n =300) år 31% 20% 6% 7% 4% 2% 14% 8% 9% (n =295) år 44% 22% 5% 3% 7% 0% 7% 4% 8% (n =319) år 40% 21% 8% 4% 7% 3% 5% 9% 3% (n =317) 60 år eller eldre 57% 17% 5% 2% 5% 1% 4% 6% 3% (n =338) Utdanning Grunnskole 40% 18% 5% 5% 13% 0% 11% 0% 7% (n =55) Videregående skole/yrkesskole 40% 19% 6% 7% 5% 1% 8% 8% 5% (n =438) Høyere utdanning opp til tre år 32% 26% 8% 4% 7% 1% 8% 7% 7% (n =418) Høyere utdanning mer enn 3 år 42% 17% 5% 6% 4% 2% 9% 9% 7% (n =642) Boligtype Frittstående enebolig 41% 20% 6% 5% 6% 2% 8% 7% 7% (n =920) Tomannsbolig 32% 21% 13% 8% 3% 3% 11% 6% 3% (n =114) Firemannsbolig 33% 17% 7% 2% 14% 2% 10% 12% 2% (n =42) Rekkehus 31% 15% 8% 2% 9% 0% 12% 15% 9% (n =110) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Avisomtale Andre medier Leilighet 36% 22% 5% 8% 4% 1% 10% 8% 7% (n =365) Ja 26% 10% 30% 6% 10% 4% 6% 3% 5% (n =94) Nei 40% 21% 5% 5% 5% 1% 9% 8% 6% (n =1464) Ja 26% 14% 18% 3% 15% 5% 8% 7% 5% (n =152) Nei 41% 21% 5% 5% 4% 1% 9% 7% 7% (n =1322) Vet ikke 25% 16% 9% 12% 8% 1% 5% 20% 4% (n =93) Fylke Finnmark 36% 17% 7% 3% 1% 7% 14% 8% 7% (n =72) Troms 40% 23% 4% 5% 3% 0% 9% 6% 9% (n =77) Nordland 33% 26% 6% 1% 4% 1% 9% 10% 10% (n =70) Nord-Trøndelag 45% 14% 7% 4% 10% 0% 4% 7% 10% (n =73) Sør-Trøndelag 40% 23% 4% 9% 3% 0% 1% 13% 7% (n =70) Møre og Romsdal 32% 32% 3% 3% 9% 0% 11% 7% 5% (n =76) Sogn og Fjordane 41% 22% 3% 1% 8% 1% 14% 5% 4% (n =73) Hordaland 28% 26% 9% 5% 5% 0% 7% 9% 11% (n =81) Rogaland 43% 22% 6% 4% 1% 1% 12% 6% 3% (n =67) Vest-Agder 35% 19% 8% 7% 7% 1% 9% 9% 5% (n =75) Aust-Agder 55% 14% 2% 2% 8% 2% 6% 11% 2% (n =64) Telemark 36% 27% 5% 9% 3% 1% 9% 6% 4% (n =78) Vestfold 39% 14% 8% 8% 8% 1% 11% 6% 6% (n =80) Buskerud 42% 18% 8% 8% 4% 3% 10% 4% 4% (n =78) Oppland 41% 19% 5% 7% 8% 1% 9% 7% 3% (n =75) Hedmark 41% 18% 6% 8% 3% 1% 13% 3% 7% (n =71) Østfold 42% 16% 4% 3% 8% 3% 5% 10% 8% (n =73) Akershus 45% 23% 5% 1% 3% 1% 5% 9% 7% (n =162) Oslo 40% 22% 7% 9% 3% 1% 8% 4% 6% (n =158) Totalt 38% 20% 6% 5% 6% 1% 9% 8% 6% (n =1566) Eiendomsmegler Finn.no Brosjyre om energimerking Internett (utenom Familie/venner/naboer Annet 10

14 3. Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? Fordeling 2011 Antall % Ja Nei Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Ja 69% 69% Nei 6% 8% Vet ikke 25% 23% Totalt 100 % 100 % 11

15 3. Synes du ordningen med energimerking er et positivt tiltak? Antall Kjønn Mann 65% 10% 25% (n =1040) Kvinne 73% 5% 22% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 75% 3% 22% (n =436) år 66% 8% 26% (n =363) år 63% 9% 27% (n =391) år 71% 8% 21% (n =437) 60 år eller eldre 68% 11% 21% (n =473) Utdanning Grunnskole 68% 9% 23% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 66% 7% 27% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 72% 7% 21% (n =534) Høyere utdanning mer enn 3 år 70% 9% 21% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 68% 9% 24% (n =1225) Tomannsbolig 72% 3% 25% (n =153) Firemannsbolig 63% 12% 24% (n =49) Rekkehus 62% 6% 32% (n =143) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? Leilighet 74% 7% 19% (n =498) Ja 72% 12% 17% (n =102) Nei 69% 7% 24% (n =1987) Ja 77% 14% 8% (n =159) Nei 68% 8% 24% (n =1781) Vet ikke 70% 1% 29% (n =158) Fylke Finnmark 63% 8% 29% (n =100) Troms 70% 6% 24% (n =100) Nordland 64% 11% 25% (n =101) Nord-Trøndelag 68% 4% 28% (n =100) Sør-Trøndelag 78% 4% 18% (n =99) Møre og Romsdal 66% 10% 24% (n =100) Sogn og Fjordane 69% 6% 25% (n =100) Hordaland 63% 7% 30% (n =100) Rogaland 70% 9% 21% (n =100) Vest-Agder 68% 7% 25% (n =100) Aust-Agder 63% 14% 23% (n =100) Telemark 67% 7% 26% (n =100) Vestfold 70% 9% 21% (n =100) Buskerud 71% 6% 23% (n =100) Oppland 74% 7% 19% (n =100) Hedmark 70% 11% 19% (n =100) Østfold 73% 4% 23% (n =100) Akershus 64% 8% 28% (n =200) Oslo 73% 11% 17% (n =200) Totalt 69% 8% 23% (n =2101) Ja Nei Vet ikke 12

16 4a. Det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke 82 4 Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 1% 1% 2 2% 2% 3 11% 10% 4 23% 24% 5 Helt enig 60% 59% Vet ikke 2% 4% Totalt 100 % 100 % 13

17 4a. Det er viktig for kjøper å få informasjon om boligens energiforbruk (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 1% 3% 12% 29% 52% 3% (n =1040) Kvinne 1% 1% 8% 20% 65% 5% (n =1060) Alder 30 år eller yngre 2% 3% 9% 26% 55% 5% (n =437) år 1% 2% 12% 29% 53% 3% (n =363) år 1% 2% 11% 31% 52% 3% (n =392) år 0% 3% 8% 20% 65% 3% (n =437) 60 år eller eldre 1% 1% 10% 17% 66% 5% (n =471) Utdanning Grunnskole 3% 2% 10% 17% 66% 2% (n =90) Videregående skole/yrkesskole 1% 1% 11% 23% 58% 5% (n =640) Høyere utdanning opp til tre år 1% 3% 10% 26% 58% 3% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 1% 2% 9% 26% 60% 2% (n =806) Boligtype Frittstående enebolig 1% 2% 12% 26% 56% 4% (n =1226) Tomannsbolig 0% 2% 3% 19% 73% 3% (n =153) Firemannsbolig 4% 4% 17% 19% 50% 6% (n =48) Rekkehus 2% 1% 10% 28% 53% 4% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 1% 1% 8% 22% 64% 4% (n =498) Ja 3% 4% 9% 23% 59% 3% (n =104) Nei 1% 2% 10% 25% 59% 4% (n =1987) Ja 4% 5% 13% 24% 54% 0% (n =159) Nei 1% 2% 10% 25% 59% 4% (n =1781) Vet ikke 2% 0% 7% 16% 63% 11% (n =158) Fylke Finnmark 1% 2% 12% 23% 56% 6% (n =100) Troms 0% 1% 11% 21% 64% 3% (n =100) Nordland 3% 1% 6% 20% 61% 9% (n =101) Nord-Trøndelag 0% 0% 11% 23% 62% 4% (n =100) Sør-Trøndelag 0% 0% 4% 24% 69% 3% (n =99) Møre og Romsdal 1% 3% 13% 24% 57% 2% (n =100) Sogn og Fjordane 0% 1% 6% 30% 58% 5% (n =100) Hordaland 1% 3% 13% 27% 47% 9% (n =100) Rogaland 3% 1% 11% 31% 51% 3% (n =100) Vest-Agder 2% 2% 19% 17% 56% 4% (n =100) Aust-Agder 1% 1% 20% 22% 52% 4% (n =100) Telemark 0% 1% 7% 26% 61% 5% (n =100) Vestfold 2% 1% 9% 22% 58% 8% (n =100) Buskerud 1% 4% 13% 21% 60% 1% (n =100) Oppland 1% 5% 8% 28% 56% 2% (n =100) Hedmark 1% 5% 14% 20% 59% 1% (n =100) Østfold 2% 2% 7% 22% 65% 2% (n =100) Akershus 0% 3% 9% 26% 59% 4% (n =200) Oslo 1% 2% 11% 24% 63% 2% (n =200) Totalt 1% 2% 10% 24% 59% 4% (n =2100) Helt enig Vet ikke 14

18 4b. Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 3% 2% 2 7% 4% 3 21% 14% 4 27% 28% 5 Helt enig 30% 41% Vet ikke 11% 11% Totalt 100 % 100 % I 2009 var påstanden formulert slik: Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig. 15

19 4b. Energimerkeordningen gir verdiøkning for selger av bolig som har investert i energieffektivisering (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 3% 5% 16% 31% 36% 8% (n =1041) Kvinne 1% 3% 11% 25% 46% 13% (n =1059) Alder 30 år eller yngre 2% 3% 14% 31% 40% 10% (n =436) år 3% 6% 16% 29% 37% 8% (n =363) år 3% 6% 18% 30% 33% 11% (n =391) år 1% 4% 11% 22% 49% 13% (n =437) 60 år eller eldre 3% 4% 10% 28% 43% 13% (n =472) Utdanning Grunnskole 6% 2% 12% 24% 44% 12% (n =89) Videregående skole/yrkesskole 2% 4% 13% 28% 41% 13% (n =641) Høyere utdanning opp til tre år 2% 4% 13% 30% 41% 10% (n =533) Høyere utdanning mer enn 3 år 3% 5% 15% 27% 41% 9% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 3% 5% 15% 28% 40% 9% (n =1224) Tomannsbolig 1% 3% 9% 24% 49% 14% (n =154) Firemannsbolig 4% 10% 17% 33% 29% 6% (n =48) Rekkehus 2% 4% 10% 31% 37% 16% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 1% 3% 14% 28% 42% 11% (n =499) Ja 6% 6% 20% 29% 33% 6% (n =102) Nei 2% 4% 13% 28% 41% 11% (n =1988) Ja 8% 8% 19% 26% 36% 4% (n =159) Nei 2% 4% 14% 28% 42% 11% (n =1782) Vet ikke 3% 2% 13% 28% 33% 21% (n =159) Fylke Finnmark 3% 4% 13% 32% 33% 15% (n =100) Troms 1% 3% 11% 28% 46% 11% (n =100) Nordland 2% 3% 13% 26% 42% 15% (n =101) Nord-Trøndelag 1% 4% 10% 30% 49% 6% (n =100) Sør-Trøndelag 0% 0% 9% 36% 45% 9% (n =99) Møre og Romsdal 1% 3% 13% 26% 52% 5% (n =100) Sogn og Fjordane 1% 4% 15% 26% 44% 10% (n =100) Hordaland 1% 5% 15% 36% 32% 11% (n =100) Rogaland 3% 7% 16% 33% 36% 5% (n =100) Vest-Agder 3% 4% 21% 23% 40% 9% (n =100) Aust-Agder 3% 8% 21% 25% 31% 12% (n =100) Telemark 1% 3% 7% 28% 46% 15% (n =100) Vestfold 4% 6% 9% 25% 41% 15% (n =100) Buskerud 4% 6% 19% 35% 31% 5% (n =100) Oppland 5% 3% 11% 33% 40% 8% (n =100) Hedmark 3% 7% 14% 27% 40% 9% (n =100) Østfold 2% 5% 15% 29% 42% 7% (n =100) Akershus 1% 5% 18% 29% 35% 14% (n =200) Oslo 3% 5% 18% 26% 39% 11% (n =200) Totalt 2% 4% 14% 28% 41% 11% (n =2100) Helt enig Vet ikke 16

20 4c. Ordningen bidrar til energisparing (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Fordeling 2011 Antall % 1 Helt uenig Helt enig Vet ikke Totalt Sammenligning mot fordeling i Helt uenig 2% 4% 2 6% 7% 3 17% 21% 4 31% 28% 5 Helt enig 36% 29% Vet ikke 7% 11% Totalt 100 % 100 % 17

21 4c. Ordningen bidrar til energisparing (Hvor enig eller uenig er du i følgende påstander om energimerkeordningen?) Antall Kjønn Mann 6% 8% 24% 28% 24% 10% (n =1040) Kvinne 2% 6% 17% 28% 35% 12% (n =1059) Alder 30 år eller yngre 3% 8% 25% 26% 25% 13% (n =436) år 5% 8% 23% 33% 22% 10% (n =362) år 5% 9% 20% 27% 25% 13% (n =392) år 3% 6% 19% 28% 34% 9% (n =437) 60 år eller eldre 4% 5% 16% 26% 37% 11% (n =473) Utdanning Grunnskole 5% 7% 27% 24% 31% 5% (n =91) Videregående skole/yrkesskole 3% 7% 18% 27% 32% 12% (n =641) Høyere utdanning opp til tre år 4% 6% 21% 29% 27% 12% (n =534) Høyere utdanning mer enn 3 år 4% 8% 21% 29% 29% 10% (n =807) Boligtype Frittstående enebolig 4% 8% 21% 29% 28% 9% (n =1225) Tomannsbolig 3% 3% 22% 23% 31% 19% (n =153) Firemannsbolig 14% 6% 20% 31% 20% 8% (n =49) Rekkehus 4% 5% 25% 23% 33% 10% (n =144) Solgt bolig siste 12 mnd Har du energimerket boligen din? 1 Helt uenig Leilighet 3% 6% 18% 29% 32% 13% (n =498) Ja 8% 9% 31% 26% 18% 8% (n =103) Nei 4% 7% 20% 28% 30% 11% (n =1988) Ja 8% 10% 31% 21% 26% 4% (n =159) Nei 4% 7% 20% 28% 30% 11% (n =1783) Vet ikke 2% 6% 12% 33% 25% 23% (n =159) Fylke Finnmark 4% 7% 25% 24% 30% 10% (n =100) Troms 3% 6% 17% 29% 36% 9% (n =100) Nordland 4% 6% 21% 30% 28% 12% (n =101) Nord-Trøndelag 2% 9% 17% 23% 40% 9% (n =100) Sør-Trøndelag 1% 3% 19% 37% 31% 8% (n =99) Møre og Romsdal 5% 7% 19% 26% 31% 12% (n =100) Sogn og Fjordane 2% 5% 27% 35% 23% 8% (n =100) Hordaland 1% 10% 19% 34% 21% 15% (n =100) Rogaland 9% 8% 19% 30% 20% 14% (n =100) Vest-Agder 8% 10% 18% 27% 29% 8% (n =100) Aust-Agder 2% 9% 25% 19% 35% 10% (n =100) Telemark 2% 5% 21% 25% 31% 16% (n =100) Vestfold 3% 8% 21% 25% 28% 15% (n =100) Buskerud 3% 7% 21% 31% 28% 10% (n =100) Oppland 6% 9% 16% 32% 26% 11% (n =100) Hedmark 8% 8% 20% 25% 29% 10% (n =100) Østfold 4% 3% 20% 33% 29% 11% (n =100) Akershus 2% 6% 23% 29% 30% 10% (n =200) Oslo 5% 8% 20% 29% 29% 11% (n =200) Totalt 4% 7% 21% 28% 29% 11% (n =2099) Helt enig Vet ikke 18

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 06.08.2012 Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Benchmarkundersøkelse

Benchmarkundersøkelse Benchmarkundersøkelse Vann og avløpskunder i Norge 1. Resultat for bruker Resultater fra en representativ nasjonal benchmarkundersøkelse for vann- og avløpskunder i Norge. Basert på Norsk Vann sin undersøkelse

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.01.2013 Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres hver

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.10.2014 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Gunn Kari Skavhaug INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Actis INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt utvalg på 1003 personer over 15 år fra Norge.

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV:

Høgskulen i Volda UTDANNINGSBAROMETER SEPTEMBER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: UTVIKLET OG GJENNOMFØRT AV: H øgskulen i Volda Dato: 29.09.2016 Deres ref: Vår ref: Arve Østgaard Fredrik Solvi Hoen UTDANNINGSBAROMETER Merkevaretracker Universiteter og høyskoler RAPPORT FOR: SEPTEMBER 2016 UTVIKLET OG GJENNOMFØRT

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011

NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker NORSK TEKNOLOGI Boligeiere Mai 2011 Dato: 30.05.2011 Deres ref: Tom Schjerven Vår ref: Arve Østgaard

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 31.08.2017 Deres ref: Norsk vann Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Befolkningsundersøkelse høsten 2006

Befolkningsundersøkelse høsten 2006 Befolkningsundersøkelse høsten 2006 En befolkningsundersøkelse høsten 2006 på oppdrag for MAXBO gjennomført av Perduco AS Perduco Befolkningsundersøkelse høsten 2006 1. Metode 1.1. Formål På oppdrag fra

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Hedmark fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Hedmark fylkeskommune Deres ref: Sissel Løkra Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Bremanger kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Bremanger kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Hornindal kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Hornindal kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

FEILMARGINER VED FORDELINGER

FEILMARGINER VED FORDELINGER Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 24.10.2016 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref:

Gloppen kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 20.08.2015 Deres ref: Gloppen kommune Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING

R A P P O R T. Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 09.10.2017 Deres ref: Åfjord/Roan Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02.

Helse Midt-Norge R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Dato: 15.02. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Helse Midt-Norge Deres ref. Hanne Sterten Vår ref: Fredrik Solvi Hoen INNLEDNING Arve Østgaard Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer