Boligmeteret juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret juni 2014"

Transkript

1 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger om fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Hver måned måler vi derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi utgir hver måned med unntak av juli. Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Oslo, Prognosesenteret AS, 24. juni

3 Oppsummering Boligmeteret for juni omhandler boligprisutviklingen. Optimismen vi har sett i tidligere utgaver av Boligmeteret i år, fortsetter. Det er en høyere andel som forventer høyere boligpriser og en lavere andel som forventer lavere boligpriser. Andelen som vil kjøpe først eller selge først er lik som ved forrige måling. Det er stadig litt under 1/3 som vil kjøpe først og litt under 1/2 som vil selge først. Boligprisene steg 0,1% fra mai til juni i år. Andelen som forventer stigende boligpriser har økt fra 39% i mars til 50% i juni 2014, mens andelen som forventer fallende boligpriser har falt fra 11% til 5% i samme periode. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5%. Andelen som forventer stigende boligpriser er høyest i den yngste aldersgruppen, der 64% forventer økning i boligprisene. Optimismen er størst i Midt-Norge, der 61% forventer en prisvekst på 5-10%. Andelen som forventer lavere boligpriser, (et prisfall på 5-10%), er høyest blant husstander bosatt på landsbygda og i Nord-Norge og Sør- og Vestlandet, samt blant de eldre aldersgruppene. Andelen som vil selge før man kjøper er, 47%, 1 prosentpoeng opp fra forrige måling i mars. Husholdningene forventer (i gjennomsnitt) å betale 3,5 mill.kr. for sin neste bolig. Lånefinansieringsbehovet ved kjøp av neste bolig er beregnet om lag 51% av kjøpesum, dvs. ca. 1,8 mill. kr. 3

4 4 Registret arbeidsledighet og rente, juni 2014

5 Eier eller leier dagens bolig Eier eller leier dagens bolig Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som eier eller leier dagens bolig. Totalt er det 84% av respondentene som eier dagens bolig og 15% som leier. De som i størst grad leier er naturlig nok i den yngste aldersgruppen, år, 52% og de bor enten i Oslo eller i en storby. 5

6 Forventninger til utvikling av boligprisene Optimisme blant husholdningene: ½ parten tror på økende boligpriser de neste 12 månedene. Andelen som forventer økende boligpriser fortsetter å stige. Nå er andelen som forventer stigende boligpriser gått opp fra 39% i mars til 50% i juni. Andelen som forventer lavere boligpriser fortsetter å synke, fra 11% i mars til 5% nå i juni. Tabellen til høyre viser at de yngste skiller seg ut som de mest optimistiske. Til tross for en stor andel optimister, er andelen som forventer at boligprisene vil være like som i dag eller uendret, på 45% Boligprisene om 12 måneder? TOTAL år år år år 65 år + De vil være høyere enn i dag 50 % 64 % 56 % 44 % 43 % 53 % De vil være lavere 5 % 2 % 3 % 7 % 4 % 7 % De vil være like som i dag/uendret 45 % 34 % 41 % 50 % 53 % 40 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 101 % 100 % 100 % 6 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

7 Boligprisforventninger, juni 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser andelen husholdninger som forventer økende eller fallende boligpriser de neste 12 månedene. Det er blant de yngste vi finner den største andelen av optimister, 64% av åringene forventer høyere boligpriser. Andelen synker med stigende alder. Bortsett fra blant de i alderen 65 år +, her er andelen 53% som forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Blant husholdningene i Oslo og Akershus og i Midt-Norge, finner vi de høyeste andelene som forventer høyere boligpriser, hhv. 65% og 49%. De som i størst grad forventer lavere boligpriser bor på landsbygda eller i småbyer. Totalt er andelen 45% som forventer at boligprisene vil være like som i dag/uendret. 7

8 Boligprisforventninger, juni 2013 juni 2014 Boligprisforventninger Grafen til høyre viser hvordan forventningene til boligprisene har utviklet seg i perioden juni 2013 til juni Grafene viser en positiv trend med en økende andel som forventer høyere boligpriser. Og likeledes, en stadig lavere andel som forventer lavere boligpriser. I juni 2013 var det 41% som forventet høyere boligpriser, i dag er denne andelen økt til 50%. Andelen som forventet lavere boligpriser i juni 2013 var 18%, mens den tilsvarende andelen nå er bare 5%. Nedgangen fra mars 2014 er på 6 prosentpoeng. Andelen som forventer like/uendret boligpriser er gått fra 50% i februar og mars 2014 til 45% i juni. For et år siden, var denne andelen 41%. 8 Kilde: Forbrukerundersøkelser, N=1 000

9 Forventningene til stigende boligpriser fortsetter å stige Halvparten av respondentene forventer stigende boligpriser. Totalt er andelen som forventer økende boligpriser gått fra 39% til 50% fra mars til juni i år. Det er stadig i Oslo og Akershus man finner flest «optimister». Her forventer over 6 av 10 stigende boligpriser. Det er også her andelen som forventer vekst i boligprisene har gått mest frem, fra 46% til 65%. Midt-Norge kommer som en god nummer 2, hvor 49% forventer en vekst i boligprisene. Det er på Østlandet Øst vi finner den laveste andelen av de som forventer stigende boligpriser, 42% 9 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

10 Forventningene til fallende boligpriser faller Andelen som forventer ytterligere fall i boligprisene de neste 12 månedene fortsetter å gå tilbake. Totalt forventer 5% lavere boligpriser om ett år/12 måneder. Forventningene til lavere boligpriser er høyest i Nord-Norge, der 12% av husholdningene forventer lavere boligpriser de neste 12 månedene. I Oslo og Akershus er andelen som forventer lavere boligpriser kun 1% nå, mot 9% i mars og 15% februar Sør- og Vestlandet har hatt den største tilbakegangen i andeler som nå tror på lavere boligpriser, fra 13% i mars til 4% nå i juni. 10 Kilde: Forbrukerundersøkelse, november N=1.000 spurte

11 Boligprisforventninger Litt under halvparten (44%) av de som forventer økende boligpriser, regner med at boligprisene vil øke med inntil 4% i løpet av neste 12 måneder. Rundt en tredjedel (34%) forventer en prisvekst på 5-6%. 23% svarer at de regner med en prisvekst på 7% eller mer. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 5% de neste 12 månedene. 11 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

12 Boligprisforventninger Omtrent halvparten av respondentene forventer en prisvekst på 5-10%. Det er en litt lavere andel som forventer en prisvekst på 1-4%, 44%. Andelene som forventer en prisvekst på 1-4% finner vi i: år: 66% Småby/storby/Oslo: 46%/48%/46% Oslo og Akershus: 48% 12 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

13 Boligprisforventninger 21% av de som forventer fallende boligpriser, regner med at boligprisene vil falle med inntil 4% i løpet av de neste 12 måneder. Litt i underkant av en tredjedel (27%) forventer et prisfall på 5-6%. Over halvparten svarer at de regner med et prisfall på 7% eller mer. I gjennomsnitt forventes et prisfall på 7% de neste 12 månedene. 13 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

14 Boligprisforventninger Totalt er det 22% av respondentene som forventer et prisfall på 1-4% og 61% som forventer et prisfall på 5-10%. Det er med andre ord flere som forventer et større prisfall. De største forventningene om prisfall på 5-10% finner vi i : Nord-Norge/Sør og Vestlandet: 60% år: 88% Storby: 34% 14 Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

15 Boligprisutviklingen Gjennomsnittsprisen for mai var 0,1% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,1% høyere enn i april. Gjennomsnittsprisene hittil i 2014 er 0,8% høyere enn i Uendrede priser ut året gir en prisøkning på 1,6%. Fordelt på boligtype, er det deltbolig som har økt mest i pris pr kvm. Fra mai 13 mai 14, har det vært et prisøkning på 1,9% på deltbolig. På leilighet har det vært en oppgang på 1,0%, mens kvadratmeterprisen på enebolig er uendret fra mai 13 mai Kilde: Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

16 Kjøpe eller selge først? Kjøpe eller selge først er et spørsmål som måler graden av usikkerhet i boligmarkedet. Jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Det er stadig litt under halvparten som ønsker å selge nåværende bolig før de kjøper ny bolig. Juni målingen viser at andelen som vil selge først er 47% og andelen som vil kjøpe først er 30%. I de tre siste målingene vi har gjort (feb 14, mars 14 og nå i juni), er andelene relativt stabile når det gjelder å selge først. Andelen som ønsker å kjøpe først har økt 2 prosentpoeng fra forrige måling i mars 14. Andelen som vil selge først er høyest i de eldste aldersgruppene og synker med de yngre aldersgruppene. Blant Vet ikke ligger også de som ikke har bolig fra før. Kjøpe eller selge først? TOTAL år år år år 65 år + Vil kjøpe først 30 % 39 % 47 % 30 % 19 % 25 % Vil selge først 47 % 46 % 29 % 48 % 53 % 54 % Vet ikke 23 % 15 % 24 % 22 % 28 % 22 % TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 101 % 16 Kilde: MakroSikt. N=1.000 spurte Kilde: Forbrukerundersøkelser. N=1.000 spurte

17 Boligkjøpsplaner, juni 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser hvor stor andel av husholdningene som vil kjøpe ny bolig før man selger eksisterende bolig, eller motsatt. Andelen som svarer at de ønsker å kjøpe før de selger bolig er 30%. Det er de yngste som i størst grad vil kjøpe først. Av de som sier de ønsker å selge før de kjøper, er andelen 47%. Andelen som foretrekker å selge først er høyest blant følgende grupperinger: Nord-Norge/Midt-Norge: 54%/51% 55-64år/65 år +: 53%/54% Tettsted/Landsbygd: 55%/52% I underkant av en fjerdedel vet ikke hva de vil gjøre. 17

18 Boligkjøpsplaner, juni 2014 Kjøpe før man selger Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som sier de vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Andelen som vil selge sin eksisterende bolig før man kjøper ny, økte kraftig på slutten av Vi ser nå at denne tendensen har flatet ut, og andelen som vil selge før man kjøper har holdt seg stabil fra februar 2014 på 46%-47%. Andelen som vil kjøpe før man selger har også holdt seg, 28%- 30%, vil kjøpe bolig før de selger eksisterende. 18

19 Hva er øvre grense for hvor mye du kan betale ved kjøp av bolig? Kjøpesum I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 3,5 mill.kr for sin neste bolig. Det er i Oslo og Akershus man regner med å betale mest, 4,5 mill.kr. Fordelt på aldersgrupper forventer de yngste å betale 2,7 mill.kr mens aldersgruppen år ligger på topp med en estimert kjøpspris for neste bolig på 3,9 mill.kr. Grafen viser at forventet kjøpspris er høyere i urbane enn landlige områder. Oslo ligger på topp med en forventet kjøpspris på 4,1 mill. kr. for neste bolig. 19

20 Hvor stor del av denne kjøpesummen regner du med å måtte lånefinansiere? Lånefinansiering I gjennomsnitt forventer husholdningene å lånefinansiere 51% av kjøpesummen ved kjøp av fremtidig bolig. Det er de to yngste aldersgruppene som har det høyeste lånefinansieringsbehovet. 81% i aldersgruppen år og 72% i aldersgruppen år. Lånebehovet synker med stigende alder. I Oslo og Akershus samt Sør- og Vestlandet finner vi respondenter med et lånebehov under 50%. 20

21 Boliger til salgs på FINN.no per år, Norge 21 *) Tallene er registrert hver måned, og viser tall for hele måneden. Kilde: Prognosesenterets registreringer av boliger til salgs på Finn.no

22 22 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger,

23 Formidlingstiden ved salg av brukte boliger Gjennomsnittlig antall dager Formidlingstiden viser gjennomsnittlig antall dager det tar fra en bolig er lagt ut til salg frem til den er solgt. Nivåene for de største byene viser nedgang fra april i Oslo og Stavanger med henholdsvis 1 dag i Oslo og 5 dager i Stavanger. I Bergen, Trondheim og Tromsø gikk formidlingstiden opp. Formidlingstiden økte med 2 dager i Bergen og Trondheim. I Tromsø økte formidlingstiden fra 22 dager i april til 33 dager i mai. Gjennomsnittlig formidlingstid på landsbasis er 36 dager, 2 dag mindre enn i forrige måned. 23

24 Definering av regioner Nord-Norge Finnmark, Troms og Nordland Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal Sør- og Vestlandet Sogn- og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest Agder og Øst Agder Østlandet Vest Telemark, Vestfold, Buskerud Østlandet Øst Østfold, Hedmark og Oppland Oslo&Akershus Oslo og Akershus 24

25 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret UNDERSØKELSENS FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGS- METODE Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet juni 2014 Webundersøkelse via webpanelet til Norstat (www.panel.no) ANTALL INTERVJUER hver måned. UTVALG Landsrepresentativt utvalg med kvoter for alder og region. VEKTING Vektet etter kjønn, alder og landsdel FEILMARGIN Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. OPPDRAGSGIVER EiendomsMegler 1 KONTAKT HOS Kåre Elnan Prognosesenteret AS Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post: 25

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Norsk Teknologi Markedsrapport

Norsk Teknologi Markedsrapport Mai 2012 Norsk Teknologi Markedsrapport 10 i 2 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Makroøkonomiske utsikter... 4 Nye boliger... 5 Nye yrkesbygg... 6 ROT Boliger... 8 ROT Yrkesbygg... 9 Det totale byggmarkedet...

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar

markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider januar markedsrapport tema: arbeidsinnvandring fra Sør-Europa boligmarkedet i urolige tider 1 2012 januar Trender i boligmarkedet 1 Sør-europeerne kommer til Norge 2 Hva driver boligprisene i 2012 6 Markedsoppdatering

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK April 2011 Utgitt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendomsmeglerforetakenes Forening Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1. HOVEDPUNKTER... 2 2. PRISENE,

Detaljer

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai

markedsrapport Familiebanken drar opp boligprisene? tema: mai markedsrapport tema: Familiebanken drar opp boligprisene? 2 2012 mai Sammendrag 1 Huseiernes boligindikator 2. kvartal 2 Vurderinger av boligmarkedet 4 Familiebanken drar opp boligprisene? 8 Tall og fakta

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling... 9 1.3 Ulikheter

Detaljer

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012

EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 EIENDOMSMEGLERBRANSJENS BOLIGPRISSTATISTIKK Mars 2012 Utgitt av Utarbeidet av for Finn.no Inneholder: 1 HOVEDPUNKTER... 2 2 PRISENE, MÅNED FOR MÅNED OG ÅR FOR ÅR... 4 3 OMSETNINGSTAKT... 10 4 DATAGRUNNLAG

Detaljer

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014

OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 OKTOBER 2014 NELFO - MARKEDSRAPPORT 2/2014 Innhold Kommentar 2 Om rapporten 2 Norsk økonomi 3 Byggemarkedene 5 Nye boliger 6 Nye yrkesbygg 7 ROT bolig 8 ROT yrkesbygg 9 Tabeller 11 Markedene for tekniske

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer